Skip to content

Οι κόκκινες διαπραγματευτικές γραμμές

Posted by (Guest Contributor) on July 6th, 2012 - 25 Comments
avatar

Έχουμε ήδη διαβάσει αρκετά σχόλια στον τύπο όσο αφορά την διαπραγματευτική θέση της Κυπριακής κυβέρνησης με την τρόικα για την κατάρτιση του προγράμματος στήριξης. Οι ‘κόκκινες γραμμές’ που θα προβάλουμε πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές προτεραιότητες της οικονομίας και όχι σε ιδεολογικούς δογματισμούς.

Ας αρχίσουμε όμως από τα βασικά. Όπως φαίνεται από την πρόσφατη ανακοίνωση του Eurogroup για την Κύπρο, το πρόγραμμα θα είναι τρίπτυχο και θα περιλαμβάνει μέτρα για την διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού μας συστήματος, δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μερικοί έχουν εκφράσει απορίες για το φαινομενικά μεγάλο ποσό χρηματοδότησης (10 δις ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 55% του ΑΕΠ) το οποίο έχει αναφερθεί δημόσια. Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι – ο ένας δημοσιονομικός και ο άλλος τραπεζικός – για το μέγεθος της χρηματοδότησης. Αξίζει να αναφερθεί ευθύς εξαρχής ότι ένα σημαντικό μέρος του πακέτου δεν θα αντιπροσωπεύει νέο χρέος και θα συμπεριλαμβάνεται είτε για σκοπούς αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δημόσιου χρέους είτε για προληπτικούς σκοπούς προστασίας του τραπεζικού συστήματος.

Όσο αφορά τα δημοσιονομικά, το πακέτο θα έχει σκοπό να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως ότου η Κύπρος αποκαταστήσει την πρόσβαση της στις διεθνείς χρηματαγορές. Το πακέτο ως εκ τούτου θα πρέπει να καλύψει τόσο τα μελλοντικά δημοσιονομικά ελλείμματα όσο και την (μερική) αναχρηματοδότηση χρέους το οποίο λήγει τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, το ληξιπρόθεσμο κυβερνητικό χρέος τα επόμενα 3 χρόνια είναι σχεδόν 5 δις ευρώ (2.3 δις το 2013, 1 δις το 2014, και 1.4 δις το 2015).

Όσο αφορά το τραπεζικό σύστημα, οι ανάγκες της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας για ανακεφαλαιοποίηση από το κράτος είναι ήδη περίπου 2.5 δις ευρώ. Σε αυτό το ποσό πρέπει να προστεθούν δύο ακόμα συναφείς δανειακές ανάγκες. Πρώτο, οι δύο τράπεζες μπορεί να χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια για να καλύψουν τυχόν ‘τρύπες’ που θα προκύψουν από τον ενδελεχή έλεγχο του δανειακού τους χαρτοφυλακίου, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, από τους ξένους εμπειρογνώμονες. Δεύτερο, το πακέτο πιθανό να περιλαμβάνει και ένα ‘μαξιλάρι’ (buffer) επιπλέον κεφαλαίων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εάν η κατάσταση στην Κύπρο και στην Ελλάδα χειροτερεύσει. Το ποσό που θα χρειαστεί σε αυτή την περίπτωση θα υπολογιστεί με βάση τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (stress tests) που θα εκτελέσουν οι ξένοι εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Είναι πιθανό το ποσό που θα χρειαστεί για τις τράπεζες να είναι ακόμη μεγαλύτερο του αναμενόμενου σαν αποτέλεσμα τυχόν αλλαγών που θα επιβληθούν στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των Κυπριακών τραπεζών. Σύμφωνα με την τωρινή μεθοδολογία της ΚΤΚ, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (δηλαδή αυτά που παρουσιάζουν καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες στην αποπληρωμή τους) δεν συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια που είναι πλήρως καλυμμένα από εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αυτό αυξάνει πλασματικά τον δείκτη ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και το ποσοστό κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις. Η μεθοδολογία αυτή δεν χρησιμοποιείται πια σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αφού μπορεί να δώσει λανθασμένα μηνύματα όσο αφορά την πραγματική ποιότητα του χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας. Ας μη ξεχνάμε ότι οι τομείς ακίνητης περιουσίας και κατασκευών στην Κύπρο περνούν σοβαρή κρίση, ενώ η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία έχει αρχίσει να επηρεάζει και την ποιότητα των στεγαστικών δανείων. Για παράδειγμα, η Moody’s εκτίμησε πριν μερικούς μήνες ότι το ποσοστό προβληματικών δανείων (περιλαμβανομένων και αυτών που είναι καλυμμένα από εμπράγματες εξασφαλίσεις) στο τέλος του 2011 για την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαική Τράπεζα ήταν πάνω από 15% και 17% αντίστοιχα, αντί για 10% και 14% αντίστοιχα που είναι οι επίσημοι δείκτες.

Ας έλθουμε τώρα στο θέμα της διαπραγματευτικής μας θέσης με την τρόικα. Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, η Κύπρος πρέπει να χρησιμοποιήσει το Μηχανισμό για να λύσει τα δημοσιονομικά και χρηματοικονομικά της προβλήματα καθώς  και για να επιβάλλει τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Αυτό (τουλάχιστο για μένα) σημαίνει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, όσο αφορά τη διαπραγματευτική μας θέση, στην ήπια δημοσιονομική προσαρμογή και στη διατήρηση του χαμηλού φορολογικού ποσοστού δεδομένων των σημαντικών επιπτώσεων που έχουν στην οικονομία. Άλλα μέτρα, όπως η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και της αγοράς εργασίας, είναι απαραίτητα να γίνουν για λόγους που έχουν ειπωθεί πολλές φορές από εμπειρογνώμονες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Το θέμα της ενιαίας εποπτικής αρχής για τις εμπορικές τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠΙ) είναι πρωτίστως τεχνοκρατικό και έχει να κάνει με το πως εξασφαλίζεται η σωστή εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά στην Κύπρο έχει δυστυχώς αποκτήσει πολιτική χροιά. Οι τυχόν διαφορές που μπορεί να υπάρχουν στις δραστηριότητες και πελατειακή δομή των ΣΠΙ σε σχέση με τις εμπορικές τράπεζες (οι οποίες προσδίδουν ανθεκτικότητα στους κινδύνους του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος) δεν εξαρτώνται από το ποιός οργανισμός τους εποπτεύει αλλά από το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Κατά τη άποψη μου, υπάρχει μία πολύ σημαντική ‘κόκκινη γραμμή’ για τις διαπραγματεύσεις μας με την τρόικα, η οποία δεν έχει ακόμα αναφερθεί επίσημα: ο δίκαιος επιμερισμός των βαρών (fair burden sharing) από τα ανοίγματα των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Οι τράπεζες μας έχουν ήδη υποστεί μεγάλες απώλειες από τις επενδύσεις τους σε Ελληνικά κρατικά ομόλογα και είναι σημαντικά εκτεθειμένες στην πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Τα ποσά είναι τεράστια: το δανειακό χαρτοφυλάκιο των τριών Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα είναι περίπου 23 δις Ευρώ (130% του Κυπριακού ΑΕΠ), αριθμός ο οποίος είναι πολλαπλάσιος της κεφαλαιουχικής τους βάσης.

Δεν υπάρχουν ακόμα κανόνες σε διεθνές ή Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον επιμερισμό των βαρών μεταξύ κυβερνήσεων σε περίπτωση κατάρρευσης μιας τράπεζας με διασυνοριακές δραστηριότητες. Η πιο συνήθης πρακτική είναι για τις αντίστοιχες κυβερνήσεις να διαμοιράζουν την τράπεζα σε κομμάτια ανά χώρα για να αντιμετωπίσουν τυχόν επιπτώσεις στα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά τους συστήματα και οικονομίες (π.χ. Fortis, Dexia). Η πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαχείριση των τραπεζών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες προτείνει κάποιες παραμέτρους όσο αφορά την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών κρατών σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά θα πάρει χρόνια για να εφαρμοστεί.

Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το πρόβλημα στις τράπεζες είναι (1) διασυνοριακό και έχει να κάνει με τις δραστηριότητες τους σε άλλη χώρα της Ευρωζώνης, και (2) υπερβολικά μεγάλο δεδομένου του μεγέθους της Κυπριακής οικονομίας. Όπως σωστά έχει θέσει ο διοικητής της ΚΤΚ, το πρώτο βήμα είναι να μετατραπούν τα υποκαταστήματα των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα σε θυγατρικές ώστε η ευθύνη για την προστασία των καταθέσεων τους εκεί πέρα να επιβαρύνει το Ελληνικό (αντί το Κυπριακό) Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό: τι θα γίνει σε περίπτωση που η κατάσταση στην Ελλάδα συνεχίσει να χειροτερεύει; Πρέπει οι Κυπριακές αρχές να επωμιστούν το πλήρες κόστος στήριξης (τόσο από πλευράς ανακεφαλαιοποίησης όσο και από πλευράς ρευστότητας) των εργασιών των τραπεζών αυτών στην Ελλάδα;

Οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να δεκτούν την αρχή ότι οι Κυπριακές τράπεζες, και κατά προέκταση το κράτος, δεν είναι οι μόνοι που φταίνε για την τωρινή κατάσταση και ότι έχουν ήδη επωμιστεί σημαντικό κόστος στην Ελλάδα. Μία σωστή και δίκαιη λύση θα αποτελούσε η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα (όταν αυτές μετατραπούν σε θυγατρικές) από τον Ευρωπαικό Mηχανισμό Στήριξης και όχι η ανάληψη του κόστους αυτού από την Κυπριακή κυβέρνηση. Μία αντίστοιχη λύση μπορεί να προταθεί και στην περίπτωση της σημαντικής ρευστότητας που αυτή τη στιγμή προσφέρεται από τις Κυπριακές τράπεζες (με τη στήριξη της ΚΤΚ) στα υποκαταστήματα τους στην Ελλάδα. Αυτού του είδους η ‘κόκκινη γραμμή’ θα διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές Κυπριακές γενιές δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα για τα μεγάλα λάθη που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την Ελληνική κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο Κωνσταντίνος Στεφάνου είναι Ανώτερος Οικονομολόγος για Χρηματοοικονομικά Θέματα στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank). Τα τελευταία χρόνια είναι με απόσπαση στο Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Financial Stability Board) που έχει έδρα την Βασιλεία της Ελβετίας. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αυστηρά προσωπικές.

Categories → Οικονομία

25 Comments
 1. avatar
  k_man on July 6, 2012 - (permalink)

  I agree with the above comments in great extent. The problem is that when we are going to negotiate with troika, politics come in place. i am afraid we do not have goals and even if we do have goals we have no plan on how to achieve them.

 2. avatar
  R on July 6, 2012 - (permalink)

  Τα τελευταία 4 χρόνια η κατάσταση φαινόταν ότι θα έφτανε στο σημείο αυτό. Όπως και να έχουν τα πράγματα οφείλουμε να βλέπουμε μπροστά.

  Η έκφραση διαφόρων απόψεων είναι πολύ χρήσιμη αλλά και αναγκαία. Όλοι έχουμε περίπου καταλήξει στο τι είναι αναγκαίο να γίνει για να βάλουμε τις βάσεις για το μέλλον, ώστε να σταματήσει σε πρώτο στάδιο η ελεύθερη πτώση και να ακολουθήσει η ανάκαμψη.

  Λυπούμαι όμως πάρα πολύ διότι ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οι κυβερνώντες εξακολουθούν να οδηγούν το καράβι στα βράχια. Η συνεχής αναβλητικότητα στην λήψη αποφάσεων θα συνεχιστεί ΚΑΙ με την τρόικα!

  Το σκηνικό έχει αρχίσει να στήνεται. Τα παπαγαλάκια έχουν αρχίσει να μιλούν για «κόκκινες γραμμές» (και σίγουρα δεν αναφέρομαι σε σας κύριε Στεφάνου). Τι προσπαθούν να κάνουν με τις επιλεκτικές διαρροές πληροφοριών; Τι προσπαθούν να μας πείσουν; Ποιο είναι το επόμενο βήμα τους;

  Φαίνεται ότι στόχος τους είναι να προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις με την τρόικα αλλά να συμφωνήσουν και να παρουσιάσουν στην βουλή τα μέτρα που οι ίδιοι επιθυμούν. Μέτρα που θα είναι οριζόντιας μορφής, που θα αυξάνουν τις φορολογίες (θα μειώνουν τα εισοδήματα) και που θα βαθαίνουν την ύφεση. Ότι έγινε στην Ελλάδα δηλαδή…

  Αυτά τα μέτρα δεν έχουν κόστος για τους κυβερνώντες. Τουναντίον. Μπορούν να λεν στους ψηφοφόρους τους ότι η Ευρώπη τους μείωσε το εισόδημά τους!

  Η βουλή θα βρεθεί στο δίλημμα:
  Α. Τα ψηφίζει (μεταβιβάζοντας το πρόβλημα για μια εξαμηνία μέχρι τις εκλογές) βαθαίνοντας συνειδητά την ύφεση και επιδεινώνοντας το πρόβλημα ή
  Β. Τα απορρίπτει με όλα τα συνεπακόλουθα.

  Όσο διακρίνω στους κυβερνώντες την μικροκομματική προσέγγιση του προβλήματος (που με αυτή φτάσαμε εδώ) είμαι απαισιόδοξος, πολύ απαισιόδοξος για το μέλλον μας.

  Αν δεν γίνει αλλαγή νοοτροπίας δεν μπορούμε να φύγουμε μπροστά.

 3. avatar
  Καχ on July 6, 2012 - (permalink)

  Όταν άρχισαν οι υποβαθμίσεις όλοι μας έλεγαν ότι οι τράπεζες ήταν εύρωστες.Με την μέθοδο του σαλαμιού φτάσαμε στα 10 δις πριν την θυγατροποίηση των Ελληνικών δραστηριοτήτων που σήμερα μας είπαν θα στοιχίσει άλλα 3 δις(πάνω από το 10)χωρίς να μας λέγουν γιατί.Σε λίγες μέρες προβλέπω το ποσό να ανεβεί κι άλλο.Τα περί αλλαγής μεθοδολογιών είναι η δικαιολογία,ας μας πουν τα νούμερα πριν και μετά από οποιανδήποτε αλλαγή.

  Το άρθρο σωστά κάνει αναφορά σε ιδεολογικούς δογματισμούς αλλά δεν μιίλά για τα οργανωμένα συμφέροντα.Κόκκινες γραμμές δεν χρειάζονται,αντίθετα πρέπει να αφήσουμε τους ξένους να κάμουν τις μελέτες τους και να μας εισηγηθούν τι να κάνουμε.Διαφορετικά αν εμείς τους υποδείξουμε και εκείνοι υιοθετήσουν τις δικές μας θέσεις στο τέλος θα γίνουμε Ελλάδα.Μας έκαμαν πλύση εγκεφάλου ότι η Κύπρος είναι χώρα υπηρεσιών γι αυτό στις ενταξιακές θυσιάσαμε την βιομηχανία/γεωργία που δεν είχαν μέλλον.Οκτώ χρόνια μετά βλέπουμε ότι όσα κερδήθηκαν από τις υπηρεσίες,ενώ οι υπόλοιποι έχαναν,χάθηκαν λόγω της κρίσης.Άλλοι κέρδιζαν ,άλλοι έχασαν .Ως εκ θαύματος τώρα όλοι συνδέουν τον φορολογικό συντελεστή με την παραμονή και έλευση ξένων εταιρειών.Μας έλεγαν ότι είχαμε συγκριτικό πλεονέκτημα και πολλές φορές μου είπαν για την σκληρή δουλειά που γίνεται στις παρουσιάσεις της Κύπρου στο εξωτερικό.Βεβαίως ξένες εταιρείες έρχονται και για άλλους λόγους που δεν επηρεάζονται από τον συντελεστή.Είναι η ευκαιρία να γίνει μια μελέτη να δείξει το καθαρό αποτέλεσμα από τον φορολογικό συντελεστή διότι έγινε σλόγκαν από όλους χωρίς στοιχεία.Ποιοί κερδίζουν,πόσα και ποιοί χάνουν ?Διότι οι περισσότεροι που τάσσονται υπερ του χαμηλού συντελεστή απλώς ακολουθούν το ρεύμα και φαίνονται ευχάριστοι στις ομάδες πίεσης.Αν η Κύπρος χρειάζεται Χ λεφτά,κάποιοι πρέπει να τα δώσουν.Δεν μπορεί να αποκλείονται οι ξένες εταιρείες χωρίς να ξέρουμε τι επηρεασμός θα γίνει από τυχόν αλλαγή και να τα πληρώνουν οι υπόλοιποι χωρίς πλήρη εικόνα.

  Η έλευση της Τροικας σηματοδοτεί μια νέαν εποχή.Πάνω μας είναι να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν με την ¨Ενταξη και την υπερβολική επέκταση των τραπεζών .

  • avatar
   Savvakis Savvides on July 7, 2012 - (permalink)

   Kax,

   You raised a very good question regarding the corporate tax rate. Isn’t it really amazing how all the parrots echo the same tune. I doubt whether anyone of these people ever tried to calculate who benefits and who pays the cost of having these extreme tax regime in Cyprus. But given that the corporation tax is the main reason for the over expansion of our banks with the known consequences, and we should very well know by now who is paying the damages, I would have expected at least some politicians to start questioning how wise our so called red line policy is on this issue.

   The lawyers and the accountants surely benefit. No doubt about that, and I dare say some of the better organised ones, in a very big way. Some people who find employment in these successful practices also benefit. But beyond that, why is it exactly that the economy benefits? Most of this money is short term and is not invested in the local economy.

   By the way, a friend reminded me recently that most of our politicians are lawyers and accountants many of whom still maintain professional practices. I don’t know whether that has anything to do with it, but it sure seems that no politician dares to even question the agenda of these powerful and well organised pressure groups.

   • avatar
    The Invisible Hand on July 9, 2012 - (permalink)

    But, my friend Savvakis, what is so wrong if some lawyers, accountants and back office workers make a good living out of our low corporate tax regime? If they are dodging taxes, by all means catch them. If they launder unsavory funds by all means stop them. But don’t complain if they are benefitting from the low tax regime and the beneficial double taxation agreements we managed to reach with most countries in the west. Envy of success is not good business practice.

    The argument that you repeat that none of this money is invested in Cyprus is naive. Would you want tens of billions of offshore funds inflating bubbles in real eastate or XAK ahares? Far better for the funds to be re-invested by our banks in foreign banks at a modest profit and with no risk, as our banks are required to do with 70% of offshore deposits by the directives of the Central Bank of Cyprus.

    These offshore deposits are definitely not the reason thst some Cyprus banks have problems!

    Don’t kill the one goose we have left after 4 years of mismanagement.

    • avatar
     Savvakis Savvides on July 10, 2012 - (permalink)

     I am sorry but it is your comment which find to be a little naive. To clarify the envious part of your comment, I said many times I am not against lawyers and accountants (many of whom are my friends and I wish them all the best). This is not an attack against lawyers, accountants or any other profession.

     It has to do with facts. As you point out yourself, for some reason or other the the low tax regime and the beneficial double taxation agreements have created an opportunity for these professional groups to make quick bucks. They did this supremely well. I am not questioning that and I am not envious. What I am questioning (Mr. Invisible Hand as you like to call yourself) is whether indeed was the invisible hand of the free market that created this opportunity for them or not. It was more the visible hand of the politicians I would say (who my friend reminded recently, most of them also belong to the same profession).

     I believe in the free market and in Adam Smith’s invisible hand as much as you do. But this is not what happenned here. As it is not what happenned when rulers of the world decided to let loose the banks and other financial intermediaries to do whatever they want. The result was the exact opposite of what happens when the free market is allowed to work in the real economy. The result was a gross misallocation of capital and bloated governments.

     My argument is that there is no sustainable competitive advantage to be derived from inviting as you say every Tom, Dick and Harry to pass his money from Cyprus and move on. On the contrary, it keeps economic resources away from the areas that we should be investing and focussing on.

     I find your comments about “catching and stopping” at the very least naive. I am sure Inland Revenue may have different view. Be that as it may, I agree with you that this money can’t be invested in Cyprus and perhaps we are better off as a result. But my point was that economic development comes from long term funds invested in real and viable projects in the local economy not by buying shares, derivatives, and real estate bubbles.

     Finally, these off shore funds are not the reason for the wrong doings of banks. But they were surely a major factor in that, as it has been proven, we could not manage the risks from the over expansion they have caused.

   • avatar
    καχ on July 10, 2012 - (permalink)

    Σαββάκη

    Πιστεύω ότι όλοι αυτοί που μιλούν είναι τόσο πολυάσχολοι που δεν μπαίνουν στον κόπο να ελέγξουν την ορθότηταν των όσων λέγουν.Μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου δεν έχουν ιδέαν για τις ανακοινώσεις της ίδιας της Τράπεζας για τις οποίες έχουν νομική ευθύνη,όταν τους τις αναφέρεις αντί απλώς να τις διαβάσουν που είναι πεντακάθαρες(πχ ανακοίνωση για ΜΑΕΚ 11/5) αρχίζουν και ρωτούν από δω κι απο κεί.Οσοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις συνήθως ξέρουν ελάχιστα για το αντικείμενο που μιλούν και όταν τους γίνει καμμιά ερώτηση που δεν περιμένουν φαίνεται η άγνοια τους.Δεν θεωρώ ότι έχει σχέση το επάγγελμα των πολιτικών ,μάλλον έτσι άκουσαν και έτσι μεταφέρουν παρακάτω μέχρι που έγινε αποδεκτό από όλους.

    Εντοπίζω το πρόβλημα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις τις οποίες έκαμε ένα άτομο με ισχυρές απόψεις για τις υπηρεσίες.Με τους όρους της ¨Ενταξης καταστράφηκε όλη η παραγωγή της Κύπρου με αντάλλαγμα να ευημερήσουν οι υπηρεσίες.Οι τράπεζες έχασαν παραπάνω από όσα κέρδισαν από τότε.Δεν λέω να αλλάξει ο συντελεστής,απλώς να γίνει μια μελέτη.Αν συμφέρει να μείνει με αντισταθμιστικά οφέλη για τις άλλες τάξεις.Ούτε με ενοχλούν τα κέρδη των δικηγόρων και λογιστών εκτός αν πρόκειται να πληρώσω εγώ από το υστέρημα μου για να συνεχίσουν.Θεωρώ σωστό όσοι επωφελούνται εκείνοι να πληρώσουν με φλατ εισφορά,ποσοστό επί του μισθολογίου η άλλη μέθοδο το τίμημα που χρειάζεται να μείνει ανέπαφος ο συντελεστής αν λέγουν ότι δεν πρέπει να αλλάξει.Επίσης δεν φταιν οι δικηγόροι αν οι τράπεζες αγόρασαν τράπεζες στο εξωτερικό πληρώνοντας εκατοντάδες εκατομύρια αέρα.

    Στη Ελλάδα είχε θεοποιηθεί ο Σημίτης.Τώρα επικρίνεται.Ας γίνει και στην Κύπρο μια έρευνα διότι οι υπηρεσίες ίσως να ευημερούν και χωρίς χαμηλό συντελεστή.Για παράδειγμα δεν νομίζω να ενοχλεί τον Τζοχατζόπουλο αν πληρώνει 10 η 15%.Τέλος παρόλο που μας συγχίζουν με τις αλληλοσυγκρουόμενες αναφορές πιστεύω ότι ικανοποιείται το περί δικαίου αίσθημα(αυτό που ο Εισαγγελέας είπε δεν πρέπει να παίζει κανένα ρόλο αφού έχουμε νόμους)με το να πληρώσουν οι Ρώσσοι την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.Αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε στην Ευρώπη,το δάνειο από εκεί να είναι οικονομικά πιό ορθό αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη και το δίκαιο.Αυτοί που θέλουν να είναι ισχυρές οι τράπεζες μας να πληρώσουν.Οι μέτοχοι χάσαμε τα λεφτά μας,γιατί να ριψοκινδυνεύσουμε και΄άλλα σαν πολίτες.Ας πάρουν το ρίσκο οι Ρώσσοι που έχουν πολλά ωφέλη.

   • avatar
    The Invisible Hand on July 11, 2012 - (permalink)

    Είναι εύκολο να εκφράζουμε ανησυχίες που “καταντήσαμε” μια τριτογενής οικονομία υπηρεσιών. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τράπεζες και παρακοιμώμενοι ελεγκτές και δικηγόροι) απασχολούν δεκάδες χιλιάδες Κύπριους με ζηλευτές απολαβές. Ο τουρισμός επίσης, αν και εκεί οι απολαβές είναι χαμηλότερες και συμμετέχουν και χαμηλόμισθοι κοινοτικοί.

    Ποιές συγκεκριμένες άλλες επενδύσεις εισηγούνται ο καχ και ο Σαββάκης;

    Μπορούμε να ξαναζήσουμε στη πρωτογενή οικονομία γεωργίας και μεταλλείων; Σήμερα τα πορτοκάλια σαπίζουν στα δένδρα επειδή η συγκομιδή και επεξεργασία τους είναι ασύμφορη, ακόμη και όταν το νερό επιδοτείται ή δεν πληρώνεται. Τα μεταλλεία έχουν σχεδόν όλα κλείσει και θρηνούμε ακόμη τη σιλίκοση των αμιαντορύχων, την εκμετάλλευση από την CMC και τες δεκάδες εκατομμύρια που σπαταλήθηκαν από την ΕΜΕ και το κράτος στες χημικές βιομηχανίες για να αξιοποιήσουμε αδιάθετους πυρίτες.

    Θέλουμε δευτερογενή οικονομία με βιομηχανία; Εδώ και αν πρέπει να ξεχάσουμε το αόρατο χέρι του Adam Smith και να δώσουμε αδρά κίνητρα (φορολογικά και επιδοτήσεις) από το κράτος αν θέλουμε να προσελκύσουμε σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής κλπ. Διότι πρέπει να ξεχάσουμε τες δασμόβιες βιομηχανίες χαμηλής τεχνολογίας που στο παρελθόν εκμεταλλεύονταν και τους εργαζομένους και τους καταναλωτές.

    Ας περιορίσουμε λοιπόν τες υπηρεσίες. Να βασιστούμε πλέον στη μετανάστευση για τους επιστήμονες μας;

    • avatar
     καχ on July 12, 2012 - (permalink)

     Φίλε Αόρατε

     Σε άλλο ποστ όταν έχω χρόνο θα σου απαντήσω για εναλλακτικές λύσεις.Όπως αντιλαμβάνεσαι άλλο να σχολιάζω στο πόδι ,χωρίς να προσέχω συντακτικά ,γραμματικά και ορθογραφικά λάθη και άλλο να θέσω τεκμηριωμένες εισηγήσεις όπως ζητάς.

     Από τον καιρό που άρχισαν τα μπλοκς εδώ έγραφα τις απόψεις μου που δεν αλλάσσουν βέβαια όταν οι άλλοι μιλούσαν για την ευρωστία των τραπεζών και αν μπεις στον κόπο θα το ελέγξεις Ακόμα και σήμερα έχω ιδίαν άποψη όχι βεβαίως για ακριβή ποσά αλλά για την κατεύθυνση.Σίγουρα θεωρώ πολύ ναμηλές τις εκτιμήσεις της
     Fitch που δεν λαμβάνουν υπόψη το ντόμινο που θα ακολουθήσει.

     Βλέπω ότι περιόρισες τα άτομα που επωφελούνται σε υπαλλήλους ,αφήνοντας τους ιδιοκτήτες των τραπεζών έξω.Για τις υπηρεσίες δεν υιοθετώ στην ολότητα τους τις θέσεις του Σαββάκη ΄όπως φαίνεται από τα δικά μου σχόλια.Θα πω όμως ότι κέρδη μεγάλα ελάχιστοι έχουν,κυρίως δικηγόροι και service providers,αφού οι ελεγκτικοί οίκοι κερδίζουν πολλά αλλά είναι πολλοί και οι συνέταιροι.Για τους τελευταίους όπως όλοι ξέρουμε η απόφαση έρχεται από έξω.Αν ένας ολιγάρχης αλλάξει ελεγκτήν αλλάσσουν και οι 50,60,100 εταιρείες τους στην Κύπρο,οπότε θα έλεγα η συγκριτική επιτυχία εν μέρει βασίζεται στους ξένους συνεταίρους.Σε ξενοδοχεία,κλαμπς και εστιατόρια είναι σχεδόν όλοι ξένοι,χαμηλά αμειβόμενοι.

     Επίσης θα πω ότι δεν είναι κατ ανάγκην professionals όσοι εργάζονται στις υπηρεσίες.Δηλαδή αν ο Χ εκτιμητής κάμει μιάν εκτίμηση για ένα ακίνητο Α και ο Ψ εκτιμητής 7Α είναι και οι δύο επαγγελματίες?Και οι δύο όμως συμμετέχουν στα κέρδση των υπηρεσιών .Κάμνουν και με NPV εκτιμήσεις όπως η Goldman Sachs αγνοώντας ότι αν ένας μάγειρας με 3 αστέρια Michelin μας δώσει την συνταγή δεν θα μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε εξίσου καλά το φαγητό.

     Μιλάς για μετανάστευση.Ποιοί ,οι ταμίες των τραπεζών η οι κλητήρες των ελεγκτικών οίκων θα παν έξω να κάμουν τι?Πόσοι επηρεάζονται απο τον φορολογικό συντελεστή?Κέρδη πολλά κάμνουν κυρίως σε παράνομες υπηρεσίες είτε αποκλειστικά στην Κύπρο είτε με ξένους.Αυτά δεν θα επηρεαστούν, αν και τώρα,από ότι διαβάζω σε μιάν εφημερίδα, άφησαν τον φορολογικό συντελεστή και φοβούνται να μην δοθούν στοιχεία στην Ρωσσία για τις δραστηριότητες των πελατών τους.Κάμνουν αυτοί το επιχείρημα μου οπότε δεν συνεχίζω.

     Τέλος διερωτώμαι πόσες δουλειές έχουμε τώρα για πυρηνικούς φυσικούς,αεροναυπηγούς κλπ στην Κύπρο?Δεν είναι όλοι αυτοί οι επιστήμονες στο εξωτερικό ?
     Καταλήγοντας μέχρι να κάμω εισηγήσεις επαναλαμβάνω μελέτη ζητώ να γίνει και να μην δεχόμαστε χωρίς συζήτηση ότι μας πούν.Όσο για τις τράπεζες πόσο θα επηρεαστούν ύπάλληλοι αν φύγουν λίγοι καταθέτες και κλείσουν θυγατρικές στο εξωτερικό?

  • avatar
   A on July 8, 2012 - (permalink)

   Kax,

   Completely agree with your comments on the corporate tax rate.

 4. avatar
  Αντρέας on July 9, 2012 - (permalink)

  Πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη σας σχετικά με το δίκαιο επιμερισμό των βαρών από τα ανοίγματα των τραπεζών στην Ελλάδα.

  Επειδή κατά καιρούς μέσω αυτού του blog έχετε εκφράσει διάφορες ενδιαφέρουσες απόψεις για τραπεζικά θέματα θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σας έχει προσεγγίσει οποιοσδήποτε αξιωματούχος εντός της Κύπρου με σκοπό να βοηθήσετε στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος.

  Ο λόγος που ρωτώ είναι γιατί διαπιστώνω είναι ότι δεν υπάρχει πλάνο/συννενόηση/βούληση από όλους τους αρμόδιους φορείς προς επίλυση των προβλημάτων. Είμαστε εντελώς ανίκανοι στην διαχείριση των προβλημάτων.

 5. avatar
  αθηνα on July 9, 2012 - (permalink)

  Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι οι κυβερνώντες πέρασαν στον κοσμάκη την εντύπωση,ότι η Τρό’ι’κα ήρθε…ακάλεστη.Κάτι περίπου σαν εισβολέας.Μα αν δεν θέλουμε τα λεφτά τους,μπορούμε να τους πούμε να μην ξαναρθούν,η αν δεν τους πείσουμε ότι θα μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε με τις διαρθρωτικές τομές που θα κάνουμε,θα μας πουν bye-bye.

 6. avatar
  Ts on July 9, 2012 - (permalink)

  Regarding the corporate tax rate in Cyprus.
  For sure their are arguments for and against the low tax rate that exist in Cyprus, but I want from you all to imagine the case of a big increase in the corporate tax rate, the consequences will be enormous, uneployment will rocket up another 10% and social costs even higher.
  Yes politicians do benefit but think about the employees of those accounting firms……which are thousands.

 7. avatar
  Επιλήσμων on July 9, 2012 - (permalink)

  Αγαπητέ Τs,
  Έγραψες “…think about the employees of those accounting firms…”
  Παρά το ότι το σχόλιο σου είναι στα αγγλικά (και όχι στα ελληνικά που οι “ξένοι” δεν καταλάβουν) να θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό πού η κα Christine Lagarde δεν διαβάζει το blog. Διαφορετικά, θα σου απαντούσε και εσένα, όπως και στους αδελφούς Ελλαδίτες, και είπε το αμίμητο “…λυπάμαι τα παιδιά της Αιθιοπίας κλπ,κλπ”.

 8. avatar
  11637 on July 10, 2012 - (permalink)

  Που ήταν όλοι όταν οι τράπεζες δημιουργούσαν (αμεσα και εμμεσα) τεράστιες θέσεις στην Ελλάδα χρηματοδουμενες με κυπριακές καταθέσεις και κεφάλαια; Όταν το νομικό καθεστώς υποκαταστήματος έλυνε τα χέρια των διοικούντων να κάμουν τα δικά τους κανένας δεν είχε τη παραμικρή διορατικότητα. Τώρα fair burden sharing; Να δούμε!

 9. avatar
  Επιλήσμων on July 10, 2012 - (permalink)

  Οι κόκκινες γραμμές, που πολύ όμορφα προτείνει ο κ. Στεφάνου, είναι ακόμη μιά περίπτωση γιά εμάς τους Ελληνοκύπριους, όπου το ευκταίον δεν είναι εφικτόν. (Αυτοί που γνωρίζουν ιστορία,κατάλαβαν τι εννοώ).
  Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι ο Διοικητής της ΚΤΚ, με την αρωγή του ΥΠΟΙΚ και της Κυβέρνησης, δεν πρέπει να προσπαθήσει γιά το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα – under the circumstances.

 10. avatar

  Αγαπητέ Στεφάνου

  1. Λές να γίνουν θυγατρικές οι εργασίες των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Θα μας δώσει αυτήν την άδεια η ελληνική Κεντρική τράπεζα?

  2. Να δοθούν κεφάλαια στις τράπεζες απο τον ΕΜΣ. Ολοι το συζητάνε αυτό…με αυτόν τον τρόπο δεν μεγαλώνει το δημόσιο χρέος. Ομως, θα εχει ο ΕΜΣ τον έλεγχο και τις αποφάσεις…..τι γίνετε σε τέτοια περίπτωση?? δεν είναι επικύνδινο να αποφασίζουν ξένοι για μισθούς , απολυσεις κλπ…..επίσης πώς φέυγει ο Μηχανισμός αυτός απο τα κεφάλαια? πως πουλα? σε ποιούς θα πουλήσει? κλπ κλπ κλπ

  αφού φτάσαμε ώς εδώ που δέν έπρεπε να φτάσουμε, και το κράτος είναι πλέον μεγαλομέτοχος της Λαικής , πρέπει να γίνουν εκείνες οι ενέργεις έτσι ώστε το κρατος να πουλήσει με κέρδος τις μετοχές που κατέχει στην λαική και ετσι μεσοπρόθεσμα να κερδίσει το κράτος και άρα ο Κυπριακός λαός. Πιάνοντας μετοχές στις τράπεζες το κράτος έχει μια αξια, τις μετοχές που κρατά, στο κράτος πλέον εναπόκητε να κάνει κέρδος η ζημίες. Στην Αμερική το TARP πούλησε πολλές επενδύσεις με κέρδος.

  Εάν γίνουν κάποιες ενέργειες π.χ μείωση λειτουργικών κόστως της Λαικής, πώληση ζημιογώνων θυγατρικών κλπ κλπ, η μετοχή της Λαικής μπορεί να πάει 15 λεπτά και έτσι το κράτος να βγάλει 50% , δηλαδή, 900 εκ ευρώ. Δεν θα γράψω τους λόγους που βγάζω τα 15 λεπτα, για να μην είναι μεγάλο το μύνημα μου, είναι συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο συγκεκριμένα κέρδη , μεσοπρόθεσμα το κράτος μπορεί να βγάλει καλά λεφτα…..

  επίσης λές οτι οι κυπριακές τράπεζες έχουν επωμιστεί πολλές ζημίες στην Ελλάδα,,,,,,δυστηχώς ακόμα είμαστε στην Αρχή..

  επίσης λές οτι με αυτό τον τρόπο οι μελλοντικές γενειες δεν θα επωμιστούν….κλπ , δυστηχώς αυτό που γίνετε στην Κύπρο θα το πληρώσουν ακριβά ολοι μας….

  ΤΟ ΔΝΤ είναι εδώ για να μείνει, θα ξεπουλήσουμε τα πάντα πριν φύγουν ….θα διωρθώσουν πολλές στρεβλώσεις στην οικονομία, δυστηχώς για εμάς για την δουλεία που θα κάνουν , την οποία δεν κάναμε εμείς τοσα χρόνια, το τίμημα που θα πληρώσουμε θα είναι μεγάλο………

 11. avatar

  “Πρόσθετα κεφάλαια ενδέχεται να χρειαστούν οι δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών”

  δεν “ενδέχεται” αλλά σίγουρα θα χρειαστούν νέα κεφάλαια, παραμένω σταθερός στην θέση οτι τέλος του 2012, αρχές του 2013 οι τράπεζες μας θα ξαναχρειαστούν κεφάλαια……

 12. avatar

  Για να μήν ξεχνιώμαστε…Η ευρωπαική νομισματική ένωση θα πρέπει να αλλάξει δομή σύντομα , κινούντε αργά , τόσο αργά που θα τεθεί θέμα διάλυσης της στο μεσοπρόθεσμο μέλλον……

 13. avatar

  Γιά να μήν ξεχνάμε. Τιμή και δόξα στους ΗΡΩΕΣ του Μαρί.

 14. avatar
  Pablo on July 13, 2012 - (permalink)

  Το τραγικό της όλης κατάστασης είναι ότι ακόμα και σήμερα συνεχίζουμε να ακούμε κοτσάνες και να αυτοπυροβολούμαστε με δηλώσεις εσωτερικής κατανάλωσης που σκοπό έχουν να αποκομίσουν μικροκομματικά ωφέλη, Δηλώσεις όπως αυτές του Αβέρωφ και του Νικόλα και των λοιπών “ειδικών” περί τροικας vs ρωσσικό δάνειο δείχνουν πολύ απλά ότι το κομματικό και προσωπικό συμφέρον είναι πολύ-πολυ πιο πάνω από το συμφέρον της οικονομίας..
  Να μας ζήσουν οι πολιτικοί μας….

  • avatar
   αθηνα on July 13, 2012 - (permalink)

   Pablo,θα δεχθώ ότι μερικές φορές η αντιπολίτευση υπερβάλλει.Αλλά το κακό παράδειγμα το δίνουν η κυβέρνηση και το ΑΚΕΛ. Γιατί, τί άλλο από μικρομματισμός και κουβέντες για εσωτερική κατανάλωση είναι οι δηλώσεις του Ευαγόρου για μαγκιά,όταν ξοδεύονταν αβέρτα λεφτά σε επιδόματα,ακόμα και σε εκατομμυριούχους.Οταν ο γ.γ. του ΑΚΕΛ δήλωνε ξεκάθαρα ότι δέν πρόκειται να πάρουν μέτρα για να ευκολύνουν τον επόμενο πρόεδρο.Και ότι τ όποια προβλήματα έχουμε,οφείλονται αποκλειστικά στις τράπεζες.Μα και αν ακόμα δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση που χρωστά 13 δις στο ταμείο Κοιν.Ασφαλίσεων,είναι τουλάχιστον κορο’ι’δία να λέει ότι έδωσε 200 εκ.στο ταμείο,για να τα ξαναπάρει πίσω με το άλλο χέρι.

  • avatar
   R on July 13, 2012 - (permalink)

   Αγαπητέ Pablo,

   To συμφέρον της οικονομίας μας ήταν να μπούμε στον μηχανισμό και/η να παίρνουμε διακρατικά δάνεια;

   Ξέρουμε ότι για τις δύσκολες στιγμές που ζούμε τώρα πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνης φέρει “η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ και του Χριστόφια” .

   Ως εκ τούτου θα ήταν ορθό να προσεγγίζουμε το θέμα με περισσότερη σοβαρότητα, όπως ακριβώς πολύ σοβαρή είναι και η κατάσταση της Κύπρου μας.

 15. avatar
  Takis Xenopoulos on July 13, 2012 - (permalink)

  Εγώ θα ηθελα να συμφωνήσω με αρκετά σημεία του Κυρίου Στεφάνου με τις απόψεις και εισηγήσεις του.
  Αλλά δυστυχώς το μέγα πρόβλημα προέρχεται κυρίως απο τα Πολιτικά Κόμματα που νοιάζοντε δυστυχώς μόνο πως θα μεγαλώσουν αποσπώντας ψήφους απο το ενα στο άλλο Λαικίζοντας σε όλα τα επίπεδα, διχάζοντας τον λαόν, και επιπλέον να δείχνου ότι για όλα τα θέματα να ειναι σε όλα παντογνώστες,και ‘expert’ εξυπηρετώντας ίδιους σκοπούς, ειτε πελατειακούς είτε ομάδων, φίλων ειτε ακόμη συμφέροντα ορισμένων επαγγελματικών ομάδων, αγνοώντας το πιο βασικό, το πως θα σώσουμε τόσο την Οικονομία μας, που δυστυχώς βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, ένεκα των Τραπεζών μας, που καθρεπτίζοντε μέσα απο το ΧΑΚ και ΧΑΑ, όσον και την Κύπρο, τον τόπο μας γενικά που ο Λαός μας σήμερα υποφέρει μέσα απο αυτή την Οικονομική κρίση.
  Και χωρίς οικονομία,κι’ ευρωστία,που αποτελούσε πάντοτε το υπόβαθρο του πολιτικού αγώνα μας για απελευθέρωση,των κατεχομένων μας, με μία έντιμη λύση, βιόσιμη και λειτουργική, δεν γίνεται????? οπωσδήποτε το μέλλον μας θα ειναι αβέβαιο.
  Αντιλαμβάνομαι ότι έγινα λάθη και απο τους Κυβερνώντες αλλά και απο τα Πολιτικά μας Κόμματα και απο την Βουλή, αλλα τώρα ειναι η ώρα της ευθύνης για όλους να παραμερισθούν, και να εργασθούμε όλοι σαν μια γροθιά καιμονιασμένοι για να σώσουμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας την Κύπρο, απο όλα αυτά, τα δεινά που μας περιμένου, απο την Τροικα, αλλά και απο τους κινδύνους κι’ εκβιασμούς της Τουρκίας δια την ΑΟΖ μας, αλλά και για την εθνική μας επιβίωση σ’ αυτό τον τόπο που μας γέννησε.
  Δεν ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες τόσο για τα Δημοσιονομικά, όσο και για τα Χρηματοοικονομικά των Τραπεζών αλλά και για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που χρειάζοντε. Ευχαριστώ

 16. avatar
  Επιλήσμων on July 16, 2012 - (permalink)

  Αυτό που εγώ έχω να πω, και ισχύει δυστυχώς διαχρονικά, το είπε προφανώς και ο πρώην Δήμαρχος Λευκωσίας γιά 3 δεκαετίες, Θεμιστοκλής Δέρβης (1894-1968), και είναι χαραγμένο στον τάφο του στο κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης . -
  “Αγαπημένε μου λαέ, φτωχέ κι’ αδικημένε
  Πάντα ευκολόπιστε και πάντα αδικημένε!”

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS