Skip to content

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κατά της Διαφθοράς

Posted by (Regular StockWatch Contributor) on October 25th, 2012 - 22 Comments
avatar

Η μεγάλη κρίση που περνά η χώρα μας είναι η ευκαιρία ν’ αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά τα μεγάλα και θεμελιώδη προβλήματά μας.  Πρώτα όμως πρέπει να τ’ αναγνωρίσουμε.  Από την ίδρυση της Δημοκρατίας παρατηρούμε διαπλοκές στις δημόσιες συμβάσεις και στις σχέσεις πολιτικών κομμάτων με ΜΜΕ και επιχειρήσεις, βλέπουμε οργανωμένα σύνολα να κερδίζουν υπερβολικά προνόμια σε βάρος των υπολοίπων και διορισμούς με πολιτικά αντί αξιοκρατικά κριτήρια, έχουμε φοροδιαφυγή και ανομία.  Υπάρχει διαφθορά στη χώρα και αυτό είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα.  Αν το λύσουμε θα ακολουθήσει η λύση πολλών άλλων.

Η διαφθορά ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την κατάσταση της οικονομίας.  Η παραοικονομία της Κύπρου – προϊόν της διαφθοράς – εκτιμάται σε σχεδόν 30% του ΑΕΠ.  Αυτό σημαίνει απώλειες εσόδων πέραν του €1δισ. ετησίως.  Μόνο η Ελλάδα και το Μεξικό έχουν μεγαλύτερη παραοικονομία μεταξύ των χώρων του ΟΟΣΑ.  Η διαφθορά έχει τόση ευθύνη για την οικονομική κρίση όση και τα δημόσια οικονομικά και οι τράπεζες.  Μειώνει την ανταγωνιστικότητα, αυξάνει την αβεβαιότητα, φθείρει τον κοινωνικό ιστό, εκτρέφει την απαξίωση της πολιτικής.  

Ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum μας κατατάσσει μεταξύ 30ης και 50ης θέσης παγκοσμίως στους δείκτες που επιμετρούν τη λειτουργία των θεσμών.  Είμαστε 48οι στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 53οι όσο αφορά “favouritism in decisions of government officials” (=ρουσφέτι), 41οι στα “irregular payments and bribes” (=μίζες και λαδώματα), και 39οι στο “diversion of public funds” (=μαζί τα φάγαμε).  Από το 1996 υποβαθμιζόμαστε συνεχώς. 

Η πρωτοβουλία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ έχει καταθέσει προτάσεις για δημόσιο διάλογο και λήψη αποφάσεων προς ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος.

 1.  Ισχυρό όπλο κατά της διαφθοράς είναι η διαφάνεια.  Στην κατάταξη της Διεθνούς Διαφάνειας κατέχουμε την 30η θέση με βαθμολογία 6.3 από τα 10.  Μεταξύ χωρών που βρίσκονται ψηλά στο δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ η κατάταξη μας είναι απαράδεκτη.   Χρειάζεται πλήρης διαφάνεια στους τρόπους λειτουργίας του κράτους.  Εισηγούμαστε όπως πέραν των όρων που αφορούν συμβόλαια και θέσεις εργασίας να δημοσιεύονται με πλήρη διαφάνεια το πως καθορίζονται οι όροι, από ποιους και πως αξιολογούνται.
 2.  Χρειάζεται εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας.  Αρκετές χώρες έχουν καταστήσει αδίκημα τη διάπραξη διαφθοράς από νομικά πρόσωπα ή από πολίτες της, ακόμη κι αν αυτό γίνεται εκτός χώρας.  Το Anti-bribery Act του Ηνωμένου Βασιλείου και το Foreign Corrupt Practices Act των ΗΠΑ στέλνουν ένα αυστηρό μήνυμα κατά της διαφθοράς προς όλους όσοι επιδιώκουν συναλλαγές με οργανισμούς της χώρας.  Αδίκημα αποτελεί ακόμη και η αποτυχία ενός οργανισμού να λάβει μέτρα για πρόληψη της διαφθοράς.  Στελέχη εταιρείας φέρουν προσωπική ευθύνη όταν κλείνουν τα μάτια.  Εισηγούμαστε όπως το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας εξουδιοτηθεί να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για καταπολέμηση της διαφθοράς, πλαισιωμένο από νομικούς διεθνούς κύρους και προσόντων.
 3. Η χρηματοδότηση των κομμάτων είναι αδιαφανής και χρήζει διόρθωσης.  Πρέπει να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση ενώ για χρηματοδότηση από ιδιώτες και επιχειρήσεις χρειάζονται περιορισμοί.  Γιατί, π.χ., επιτρέπουμε σε ξένες εταιρείες να χρηματοδοτούν κυπριακά κόμματα; Η έκθεση GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κύπρο που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2011 επικεντρώθηκε στην ποινικοποίηση της διαφθοράς και στην διαφάνεια των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων.  Επισημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές εμφανίζονται απρόθυμες να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και αυτό συνδέεται με την επισήμανση ότι δεν έγινε πρόοδος στο θέμα της χρηματοδότησης.  Εισηγούμαστε όπως οι εισηγήσεις της έκθεσης GRECO υιοθετηθούν στη νομοθεσία για τα οικονομικά των κομμάτων για πλήρη διαφάνεια, δημοσιοποίηση και έλεγχο.    

 4.Το επιχείρημα ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί είναι «βραχίονες του κράτους» χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για κομματοκρατία.  Ωστόσο είναι αβάσιμο επιχείρημα.  Τέτοιοι οργανισμοί σε πολλές χώρες είναι ιδιωτικές εταιρείες και το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζεται μέσω εποπτικών ή ρυθμιστικών αρχών.  Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν κατοχυρωμένη ανεξαρτησία, αλλά στην Κύπρο υπάρχει τάση για κομματοκρατία ακόμη και σε αυτές.  Περαιτέρω οι εποπτικές αρχές εξαρτώνται από τις αποφάσεις πολιτικών προϊσταμένων.  Την ανεξαρτησία τους θα διασφαλίζει το Συμβούλιο Χρηστής Διακυβέρνησης όπως εισηγείται η πρόταση της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Εξ’ άλλου υπάρχει γραπτή δέσμευση από το 2003 για υιοθέτηση της πρότασης της ομάδας DeLarosiere για ανεξαρτησία των Εποπτικών Αρχών.  Εισηγούμαστε όπως η βουλή υλοποιήσει τη δέσμευση του κυπριακού κράτους για πλήρη ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών.

5.Τέλος, η διακριτική ευχέρεια των δημόσιων λειτουργών για να αποφασίζουν δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για διαφθορά.  Εισηγούμαστε τη διεξαγωγή τυχαίων δειγματοληπτικών ελέγχων ότι εφαρμόζονται οι αρχές διοικητικού δικαίου και ότι η διακριτική ευχέρεια εφαρμόζεται με αμεροληψία και καλή πίστη.  Τους ελέγχους μπορεί να διεξάγει ο Επίτροπος Διοικήσεως.

 Η συζήτηση στη βουλή του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2011 είναι η ευκαιρία για να υιοθετήσουμε την έκθεση GRECO.  H κίνηση Πολίτες Μπροστά υπέβαλε τροπολογίες που συνάδουν με το πνεύμα των εισηγήσεων της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.  Η οργάνωση Διαφάνεια Κύπρου και το κίνημα ανεξάρτητων πολιτών ΖΥΓΟΣ επίσης υποστηρίζουν παρόμοιες προτάσεις.

Η συνεργασία τους αποτελεί την πρώτη ένδειξη οτι ομάδες πολιτών ενεργοποιούνται αποφασιστικά και συστηματικά.  Στο χέρι μας είναι να επικρατήσει το μακροχρόνιο κοινό καλό επί των βραχυχρόνιων κομματικών συμφερόντων.   

Αναρτήθηκε στο μπλοκ zenios.wordpress.com στις Oct 25, 2012 @ 8:32.

Ο Σταύρος Α. Ζένιος είναι μέλος του προεδρείου της πρωτοβουλίας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Είναι καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρόεδρος των πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών.  

Ο Σταύρος Α. Ζένιος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Norwegian school of Economics, και senior fellow στο Wharton School, University of Pennsylvania. Διετέλεσε πρόεδρος της συνόδου των πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών πρωτευουσών (2007-2015) και πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου (2002-2010). Έχει δημοσιεύσει πέραν το 150 επιστημονικών άρθρων σε χρηματοοικονομικά και διοικητική επιστήμη. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα κινέζικα και βραβεύτηκαν από την Αμερικανική Επιστημονική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας. Το 2006 βραβεύθηκε με το Βραβείο Αριστείας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιχειρησιακής Έρευνας. Απέκτησε διδακτορικό τίτλο από Princeton University (1986) και διετέλεσε επίκουρος καθηγητής και αναπληρωτής καθηγητής στο University of Pennsylvania.

Categories → Οικονομία

22 Comments
 1. avatar
  NAN on October 25, 2012 - (permalink)

  Συμφωνω απολυτως. Πως μπορουμε ομως να πιεσουμε τους αχρηστους καρεκλοκενταυρους (ολων των κομματων) που μας κυβερνουν να προχωρησουν στη εφαρμογη των πιο πανω οταν αυτα ειναι αντιθετα με τα προσωπικα τους συμφεροντα? Ας μην ξεχναμε οτι αυτοι ειναι και οι αποκλειστικοι υπαιτιοι της καταστασης στην οποια βρισκομαστε.

 2. avatar
  αθηνα on October 25, 2012 - (permalink)

  Κύριε Πρύτανη,θα επαναλάμβανα εαυτόν,εάν έλεγα ότι συμφωνώ ως συνήθως με τις προτάσεις της Ελευθερίας.Η διαφθορά είναι ένα νοσηρό σύμπτωμα του απαρχαιωμένου δοτού Ζυριχικού συντάγματος.Που κατοχυρώνει κατά αυταρχικό τρόπο τη ”διακριτική ευχέρεια” του κάθε αξιωματούχου, να θεωρεί την εξουσία που έχει,περίπου σαν το ιδιωτικό του τσιφλίκι, ”κληρονομικώ δικαίω”.Αλλά ”το ψάρι βρωμάει απ’το κεφάλι”. Γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω αλλοιώς την απάντηση του προέδρου σχετικά με την έκτη σε 8 χρόνια προαγωγή σε υπαρχηγό Αστυνομίας, του σωματοφύλακά του[με 8500 χιλιάδες μισθό παρακαλώ].”Μην αγγίζετε τα συνταγματικά προνόμια του προέδρου”,απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο,εννοώντας περίπου ότι επιχειρείται πραξικόπημα,ακόμα και που τον ρώτησαν για τα κριτήρια επιλογής.Αλλά βρίσκει και κάνει ο άνθρωπος,διότι το σύνταγμα τον κατοχυρώνει σαν οιωνεί μονάρχη.

 3. avatar
  Phylarchus on October 25, 2012 - (permalink)

  Κύριε Ζένιο διαθέτετε γνώσεις οικονομικών και μάνατζμεντ έχετε και καλές ιδέες, εμβαθύνατε αρκετά στα προβλήματα της Κύπρου έχετε και ηγετική προσωπικότητα και προφανώς κυρίως ήθος και θέληση να βοηθήσετε αυτό τον τόπο. Όμως θάταν χρήσιμο αν βλέπατε λίγο πιο ρεαλιστικά τις συνθήκες που επικρατούν εδώ. Δεν ευνοούν αλλαγές. Τα κόμματα είναι βαθειά κοινωνικοποιημένα και άρα συνδεδεμένα πολύ στέρεα με τους πολίτες μέσα από πολύχρονες και σύμπλοκες διασυνδέσεις (πολιτικές, θρησκευτικές, σίγουρα συμφεροντολογικές, αθλητικές, οικογενειακές κλπ) έτσι που δεν υπάρχουν περιθώρια μεγάλων αλλαγών-ανατροπών με δημοκρατικές διαδικασίες. Πιστέψτε με πολλοί έχουν δοκιμάσει πριν από σας και δεν έφτασαν μακριά. Δεν θέλω φυσικά να σας απογοητεύσω, αλλά να σας προσγειώσω, ίσως έτσι βρείτε έναν διάδρομο μέσω του οποίου πραγματικά και πρακτικά θα προσφέρετε, προτού τελικά αυτοαπογοητευτείτε:
  Βρείτε ένα κόμμα! Οποιοδήποτε. Φτάνει να είναι σχετικά κοντά στις ιδέες σας. Βάλτε του όρους να φτιάξει ορισμένα βασικά ζητήματα για τα οποία αισθάνεστε έντονα και αν το κάνει στηρίξτε το. Σχεδόν πάντα μόνο “από μέσα” μπορούν στην Κύπρο (όπως άλλωστε, αν το ψάξετε, και αλλού) να πραγματοποιούνται γρήγορα ουσιαστικές αλλαγές. Όταν τύχει να ξεπεταχτεί ένας πραγματικός ηγέτης. Απ’ έξω δεν αφήνουν κανένα να πλησιάσει. Όταν νοιώσουν απειλή, μετέρχονται όλα τα μέσα και τελικά πετυχαίνουν να τον απομακρύνουν. Μη παραβλέπετε το γεγονός ότι είμαστε μια μικρή κοινωνία με πλοκάμια και διασυνδέσεις κρυμμένες κάτω από την επιφάνεια που απλώνονται σαν δίχτυα και απομακρύνουν τους ανεπιθύμητους νεοτεριστές. Συνεχίστε, αλλά γίνετε σας παρακαλώ πιο πραγματιστής.

 4. avatar
  Antonis on October 25, 2012 - (permalink)

  Η διαφθορά είναι έμφυτη στο κοινωνικό σύστημα που επιλέξαμε ή αναγκαστήκαμε να ζούμε, γι′ αυτό και δεν μπορεί να καταπολεμηθεί.
  Συμφωνώ με την 1η παραγραφο του Phylarchus. Θα πρέπει να ψάξετε βαθύτερα το πρόβλημα για να προτείνεται καλύτερες λύσεις. Από μικροί προσαρμοζόμαστε σε μια κοινωνική κουλτούρα που απαιτεί από μας να ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας για να γίνουμε καλύτεροι από τους άλλους. Αυτό το γεγονός, εκτός από το ότι αυξάνει την ανθρώπινη ματαιοδοξία, οδηγεί τους ανθρώπους να απομωνόνονται και να κοιτάζουν το προσωπικό τους συμφέρον πρώτιστα. Σε μια ανταγωνιστική οικονομία, όπου το μόνο ουσιαστικό κίνητρο είναι η δημιουργία κέρδους (τα όλο και περισσότερα λεφτά), ή θα επιβιώσει ο ένας (ο ισχυρότερος/πιο τυχερός/πιο έξυπνος) δηλ. θα έχουμε μονοπώλειο ή θα καταλήξουμε σε καρτέλ. Πως μπορεί μια κυβέρνηση να το αλλάξει αυτό; Και γιατί να το κάνει αφού μπορεί να βγάλει κέρδος από αυτή την κατάσταση;
  Δημιουργήσαμε στο μυαλό μας τη ψευδαίσηση ότι ζούμε σε δημοκρατία. Ψηφίζοντας μια κυβέρνηση για 5 χρόνια, νομιμοοιούμε τη δικτατορία από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μήπως έχουμε λόγο για τις καίριες αποφάσεις στο ενδιάμεσο των 5 ετών; Όχι. Πως είναι δυνατόν να πιστεύουμε τότε ότι θα καταπολεμηθεί η διαφθορά; Ότι θέλουν κάνουν, και ναι, θα βρουν τον τρόπο.
  Σκεφτείται το τι συνέβη στους προέδρους των ΗΠΑ που παραδόξως θέλησαν να τα βάλουν με τις ομάδες συμφερόντων (λόμπι)…

 5. avatar
  pireefs on October 26, 2012 - (permalink)

  Πέραν από όλες τις καλές εισηγήσεις-όλες καλές είναι, πρέπει να υπάρχει η θέληση για εφαρμογή. Νόμοι, κανονισμοί κτλ, υπάρχουν και σήμερα. Απουσιάζει εκκωφαντικά η θέληση για την εφαρμογή τους.
  Κύριοι, γίνετε να πιο πρακτικοί και αφήστε τις θεωρίες. π.χ., Πως εισπράττεται το μισό και πλέον δισ., ελεγμένων αλλά ανείσπρακτων φόρων, πως εφαρμόζονται οι ήδη υφιστάμενοι νόμοι και κανονισμοί για πάταξη της φοροδιαφυγής, κτλ. Αυτά τα λίγα πριν παραθέσουμε άλλες 100 εισηγήσεις για διόρθωση των πάντων χωρίς να εφαρμόζουμε τις υφιστάμενες νομοθεσίες για ήδη υπάρχοντα προβλήματα.

 6. avatar
  αθηνα on October 26, 2012 - (permalink)

  Παρόλο που οι επισημάνσεις τόσο του Φύλαρχου,όσο και του Αντώνη,είναι σωστές,εν τούτοις δέν πρέπει να επικρατήσει η απαισιόδοξη νότα που δίνουν.Πρωτοβουλίες όπως η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,και αν ακόμα μπορεί να μην αποδώσουν άμεσα καρπούς,μπορεί να είναι ο σπόρος για μιά αναγέννηση του πολιτικού μας συστήματος και όχι μόνο.Είναι σίγουρο πως ακόμα και τώρα,εμβολιάζουν τα προγράμματα των υποψηφίων.Εξάλλου,όπως λέει κι ο ποιητής,’για να γυρίσει ο ήλιος,θέλει δουλειά πολλή’.

 7. avatar
  Thomas on October 28, 2012 - (permalink)

  Συμφωνώ Αθηνά ότι για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή αλλά θέλει δουλειά σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις και ιδεολογίες. Δυστυχώς είμαστε ένα κράτος αχρήστων, όλοι μας, γιατι εμείς επιτρέψαμε τους άχρηστους πολιτικούς να μας ……άτε να μην το πω, οικονομικά και ψυχικά.

 8. avatar
  Κ. Κωνσταντίνου on October 28, 2012 - (permalink)

  Ο κ Ζενιος υπάρξει πρύτανης του Πανεπιστημιου Κύπρου. Ενός εργασιακού χωρου με υπέραριθμούς υπαλλήλους, πολύ ψηλές απολαβές και πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Με όλες δηλαδή τις παθογένειες του Δημοσίου Τομέα.
  Ο κ Ζενιος είχε την ευκαιρία να διορθώσει έστω και εν μέρει αυτήν την κατάσταση, μπορούσε για παράδειγμα να περιορίσει τις προσλήψεις. Η κατάσταση επι ημερών του έγινε χειρότερη.
  Δικαιούται λοιπόν κάποιος να αμφισβητεί όλες τις θεωρητικές του διακηρύξεις.

 9. avatar
  NAN on October 29, 2012 - (permalink)

  Εγω να το θεσω καπως αλλιως το θεμα. Ποιοι ειναι αυτοι που φταινε πραγματικα? Μηπως τελικα ημαστε εμεις που φταιμε? Και δεν λεω μονο για αυτους που εχουν αναγαγει το ρουσφετι σε lifestyle αλλα και για ολους τους υπολοιπους που ψηφιζουμε το κάθε ασχετο ειτε γιατι ειναι γνωστος, συγγενης ή απλα κομματικη επιλογη? γιατι πως αλλιως μπορουμε να εξηγησουμε μια βουλη και δημοτικα συμβουλια με τοσους ασχετους π.χ. προπονητες, ηθοποιους, δημοσιογραφους, συντεχνιακους κλπ. Και η δικαιολογια που λενε γιατι να παιρνουναι δισθεωρατους μισθους και επιδοματα ειναι οτι πρεπει να πηγαινουν σε γαμους. Η αποψη ειναι οτι απο την στιγμη που ολοι αυτοι δεν ειναι υπαλληλοι αλλα εκλελεγμενοι αντιπροσωποι του λαου με μοναδικη εγνοια την προσφορα στο δημοσιο, ΔΕΝ πρεπει να αμοιβονται περαν απο ενα συμβολικο μισθο οπως π.χ. το δια νομου ελαχιστο μισθο, ΔΕΝ πρεπει να παιρνουν το οποιοδηποστε επιδομα και φυσικα ΔΕΝ πρεπει να παιρνουν οποιαδηποστε συνταξη αφου κατα τον ιδιο τροπο οι υπαλληλοι μερικής απασχολησης δεν παιρνουν ουτε και αυτοι οποιαδηποτε συνταξη εκτος απο μερικες περιπτωσεις.

  Να δουμε ποιοι απο αυτους θα ειχαν την παραμικρη διαθεση να πολιτευτουν. Υποψιαζομαι πολυ λιγοι.

 10. avatar
  Επιλήσμων on October 29, 2012 - (permalink)

  Απαντώ σε σχόλιο που έγινε στο προηγούμενο άρθρο του κ.Ζένιου, αλλά νομίζω είναι περισσότερο αρμόζων στο άρθρο κατά της Διαφθοράς.

  Αγαπητή αθηνα, Και εσύ και εγώ και όλοι όσοι διάβασαν τα σχόλια σου στο προηγούμενο άρθρο, ημ. 25 και 26/10, γνωρίζουμε πολύ καλά τι εννοούσες όταν έλεγες τον Διοικητή της ΚΤ “εντολοδόχο” του κ.Χριστόφια. Και σίγουρα δεν χρειαζόμαστε το λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη.

  Σχετικά με την απορία σου (εάν η Α&Μ θα ελέγξει και τις χαριστικές διαγραφές χρεών στην Κύπρο) δεν το γνωρίζω. Εάν όμως αυτές οι διαγραφές είχαν ρόλο στη κατάσταση που βρέθηκαν οι υπό διερεύνηση τράπεζες κλπ, τότε είμαι σίγουρος ότι θα ερευνήσουν ΚΑΙ αυτό.

  Όμως γιατί δεν ζητά η Βουλή λίστα με όλες τις διαγραφές των τελευταίων 10 χρόνων – όταν λέω όλες εννοώ όλες, όχι μόνο αυτές που έχουν σχέση με εταιρείες αλλά και με ιδιώτες, ας πούμε πέραν των 200,000 ευρώ. Και επίσης όλα τα δάνεια που χορήγησαν με δανειστικό επιτόκιο κάτω του 4%. Και ας ορίσει κάποιον Ελεγκτικό Οίκο να διερευνήση κατά πόσο δικαιολογούνται ως standard banking practice, ή είναι προϊόν διαπλοκής και διαφθοράς.

  Σχετικά με ” τον κατά τα άλλα συμπαθή Σιαρλή ” – αλήθεια, ποιά άλλα έχεις υπ’ όψη σου? – λες ότι ” βγήκε και διέψευσε ότι είχε αρμοδιότητα με τα ΜΑΕΚ (αξιόγραφα Τράπεζας Κύπρου) “. – Και τέλος πάντων τι αρμοδιότητα είχε στη Τράπεζα? Σίγουρα δεν ήταν κλητήρας, αν κρίνει κανείς απο το Bonus που πήρε από την τράπεζα.
  Και τι σημαίνει αυτό?
  Εάν όλα ήσαν τόσο απλά, τότε γιατί. ας πούμε, διεξάγεται στο Κακουργοδικείο η δίκη γιά το Μαρί? Θα ρωτούσαμε τον πρώην υπουργό Μάρκο Κυπριανού εάν ή όχι είχεν αρμοδιότητα επί του θέματος (και όλους τους άλλους με την σειρά) και να τελειώναμεν!

  • avatar
   αθηνα on October 29, 2012 - (permalink)

   Επιλήσμων,η έρευνα που ζητάς απο τη βουλή,αντιλαμβάνεσαι ότι δέν εξαρτάται απο μένα,ούτε και είναι ο σκοπός του blog.Ομως αγαπητέ μου,γιατί θες να με μπλέξεις σε complicated καταστάσεις,παίζοντας τη κολοκυθιά.Βγήκε στη φόρα η χαριστική διαγραφή χρεών 10 εκατομμυρίων.Εάν η άποψή σου,είναι ότι πρέπει να κινηθούμε στη λογική του συμψηφισμού όλων των πιθανών παρόμοιων περιπτώσεων,τότε διαφωνούμε πλήρως.Κοντός ψαλμός αλληλού’ι′α.Σχετικά με τον κατα τα άλλα συμπαθή Σιαρλή,μην βάζεις το αστυνομικό σου δαιμόνιο να δουλέψει.Απλά εννοούσα ότι έχει συμπαθητική φατσούλα,και έχει τη πλήρη κατανόησή μου που υπηρετεί αμισθί τη πατρίδα.Αντε και γιά τέσσερα καρεκλοπόδαρα.

   • avatar
    αθηνα on October 29, 2012 - (permalink)

    Εδώ ακόμα και ο συνήθως cool γεν.εισαγγελέας,μίλησε για διαπλοκή,και ο Επιλήσμων διατηρά τις αμφιβολίες του.Αχ αυτή η επιτήδεια[;;;]ουδετερότητα.

    • avatar
     Επιλήσμων on October 30, 2012 - (permalink)

     Αγαπητή αθηνα,
     Έχω την εντύπωση ότι διαβάζεις είτε πολύ βιαστικά ή πολύ επιφανειακά και επιπόλαια τα σχόλια μου. Λες ότι διατηρώ αμφιβολίες. Αυτό κατάλαβες? Επίσης, δεν μίλησα γιά κανένα συμψηφισμό, και ούτε υπονοώ ότι επειδή πολύ πιθανό (σίγουρα μάλλον) υπάρχουν και άλλες παρόμοιες υποθέσεις με αυτή των 10 εκ. ευρώ, δίνω συγχωροχάρτι.

     Συμφωνώ και με τον καθηγητή κ.Ζένιο που γράφει λίγο πιό κατω ” Το πρόβλημα της διαφθοράς είναι τόσο βαθύ που δεν έχει νόημα να συζητάμε πιό κόμμα ευθύνεται περισσότερο”.

     Όσο γιά τον θαυμασμό σου γιά αμισθί υπηρεσίες, εγώ είμαι κάθετα ενάντια σε όλους και όσους αξιωματούχους και δη Υπουργούς, που δημόσια και επιδεικτικά “προσφέρονται″ να εργαστούν αμισθί. Εάν πραγματικά επιθυμούν να εργασθούν αμισθί, τότε ας παίρνουν τον μισθό τους (και έτσι να μην προσβάλλουν τους συνάδελφους τους) και αθόρυβα να τον δίνουν σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Διαφορετικά, ας δηλώσουν δημόσια τον λόγο που δεν χρειάζονται τον μισθό τους, πχ επειδή μόλις κέρδισα τον Τζόκερ, ή έχω τεράστια περιουσία, ή μόλις πήρα golden bonus από τον Οργανισμό που εργαζόμουν και βοήθησα να πραγματοποιήση μεγάλα κέρδη κλπ.

     • avatar
      αθηνα on October 30, 2012 - (permalink)

      Επιλήσμων,,δεν διαβάζω καθόλου επιφανειακά.Αλλά,εξ ιδίων φαίνεται,κρίνεις τα αλλότρια.Διότι,κανέναν θαυμασμό δεν εξέφρασα,και για κανέναν.Η συμπαθής φατσούλα κάποιου,δεν είναι λόγος θαυμασμού,ιδίως όταν συνοδεύεται με το πάθος για μιά καρέκλα.Που στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι μιά χίμαιρα,ή ένα πουκάμισο αδειανό…Ομως,παρόλα αυτά, εγώ εκτιμώ ένα χορτάτο πρώην golden boy,τύπου Μάριο Μόντι,παρά έναν κατ’όνομα μαρξιστή,που αν υπογραφεί η δανειακή σύμβαση με τη Τρόικα χωρίς κατάργηση του 13ου,θα πάρει το Δεκέμβρη συνολικά 30 χιλιάδες ευρώ.

     • avatar
      αθηνα on October 31, 2012 - (permalink)

      Βέβαια,οι προτιμήσεις σου είναι σεβαστές,σε δημοκρατία ζούμε. Εκείνο που ποτέ δεν κατάλαβα με σένα,ή μάλλον το υποθέτω στη βάση της επιτήδειας ουδετερότητας,είναι γιατί να σχολιάζεις υποτιμητικά έναν υπουργό,και να χα’ι′δεύεις αυτόν που τον επέλεξε.Αυτό μου θυμίζει τη δίκη για την τραγωδία στο Μαρί. Και το έθεσε ακόμα μιά φορά καταθέτοντας χτες,ο Πέτρος Καρεκλάς.Το φορτίο παρακρατήθηκε για το χατήρι του Ασσαντ,και για καταστρεπτικά μεγάλο χρονικό διάστημα,διότι ήταν η επιλογή του προέδρου.Αλλά δικάζονται μοναχά οι υπουργοί.Ετσι και τώρα,λάβρος ο Χατζηπέτρου με το Σιαρλή,που κατάντησε σάκκος του μπόξ για τη καρέκλα,ενώ αφήνετε στο απυρόβλητο,αυτόν που είχε και έχει το γενικό πρόσταγμα.

 11. avatar

  Αγαπητέ κε Κωνσταντίνου

  οι διαπιστώσεις σας για το πανεπιστήμιο δεν τεκμηριώνονται με στοιχεία.

  1. Οι αναλογίες προσωπικού προς τον αριθμό φοιτητών είναι στον διεθνή μέσο όρο ερευνητικών πανεπιστημίων. Επι πρυτανείας μου η αναλογία μειώθηκε – φυσιλολογικά καθώς το πανεπιστήμιο μεγάλωνε.

  2. Που στηρίζετε την άποψη για “χαμηλή παραγωγικότητα” ενός πανεπιστημίου που αναβαίνει συνεχώς στους διεθνείς δείκτες? Διαφωνεί μαζί σας και το European Foundation for Quality MAnagement που βράβευσε το Πανεπιστήμιο.

  3. Προσέξτε επίσης οτι ΟΛΕΣ οι επιθέσεις κατά του πανεπιστημίου επι ημερών μου ξεφούσκωσαν μόλις τελείωσαν οι εκλογές (τόσο οι πρυτανικέσ του πανεπιστημίου όσο και οι βουλευτικές……).

  Σκεφτείτε το αυτό!

  Μαζί με τα δικά σας σχόλια αποτελούν μάλλον επιβεβαίωση της προειδοποίησης του Phylarchus ” Όταν νοιώσουν απειλή, μετέρχονται όλα τα μέσα.”

  Το πανεπιστήμι έχει βεαβίως προβλήματα. Έχει όμως και μηχανισμούς συνεχούς βελτίωσης.

  Έχει πολλές απο τις παθολογίες του δημόσιου τομεα. Έχει όμως προσφέρει και υπόδειγμα πως πολλές απο αυτές διορθώνονται!

 12. avatar
  αθηνα on October 29, 2012 - (permalink)

  Γενικά μιλώντας,και χωρίς καμμιά αντιπολιτευτική διάθεση,η παρούσα διακυβέρνηση αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων.Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί,και εν μέρει ίσως έχει δίκιο, ότι φάνηκε άτυχη λόγω της κακής διεθνούς συγκυρίας.Ομως και κάποια ελάχιστα διαρθρωτικά μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση,ακόμα και αυτά πάρθηκαν με το στανιό και υπο το βάρος της αδήριτης ανάγκης,και όχι διότι αυτή η κυβέρνηση είχε ΟΡΑΜΑ. Εκείνο που σίγουρα δεν δικαιούται το ΑΚΕΛ να διεκδικεί πλέον,είναι ο αυτοπροσδιορισμός του σαν προοδευτική δύναμη.Το αντίθετο, στην 5ετία που κυβέρνησε,εξέπεμψε μια εντελώς ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ διάθεση διατήρησης των κακώς κειμένων.Η μεγάλη μας ατυχία είναι ότι βάλαμε στον 21ο αιώνα, έναν αμετανόητο μαρξιστή,να μας κυβερνήσει.Δυστυχώς τα βαρίδια ήταν πολύ βαρειά για τη μικρή Κύπρο.

 13. avatar

  Όπως υπέδειξε ο φίλος Νίκος Κωνσταντίου στο μπλογκ μου, η ανάλυση του άρθρου συνάδει και με την θεμελιώδη εργασία των Acemoglu & Robinso, Why nations fail (2012).

  Το πρόβλημα της διαφθοράς είναι τόσο βαθύ που δεν έχει νόημα να συζητάμε ποιό κόμμα ευθύνεται περισσότερο.

  Ας περάσουμε την νομοθεσία της Επιτροπής GRECO για να αρχίσουμε να τακτοποιούμε την Δημοκρατία μας.

  Αυτή είναι μια ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ εισήγηση….δεν είναι θεωρία…αλλά χωρίς να το ζητήσουν έντονα οι πολίτες δεν το βλέπω να εγκρίνεται. Δεν περνάμε εύκολα από Patronage Politics σε Programmatic Politics εξηγούν οι Acemoglu & Robinson

 14. avatar
  NAN on October 30, 2012 - (permalink)

  H απολυτη μορφη προπαγανδας και ψηφοθηρειας.

  =Ο Σταύρος Μαλάς διαθέτει συνολικές καταθέσεις ύψους €15,471 ενώ το σύνολο των δανείων του ανέρχεται στις €449,561.

  Διαθέτει επίσης ακίνητη περιουσία, στην Ανθούπολη/Αρχάγγελο, στον Κάμπο, στα Πηγένια και στην Πάνω Παναγιά, η συνολική αξία της οποίας ανέρχεται περίπου στις €46,130 με βάση τις τιμές του 1980.=

  Καποιος να πει σας παρακαλω στον κυριο Μαλα οτι αν σε ολη του την σταδιοδρομια οι καταθεσεις του ειναι ο τελευταιος υπουργικος μισθος του, η ακινητη περιουσια του ειναι ανυπαρκτη και τα δανεια του ειναι σχεδον μισο εκατομυριο, τοτε πραγματικα εχει προβλημα και να ζητησει ενισχυση απο το γραφειο ευημερειας.
  Και ποια τραπεζα του επιτρεπει να εχει τοσα δανεια χωρις αναλογη περιουσια ως εγγυηση?

  Πραγματικα ο εμπαιγμος της νοημοσυνης του κοσμου ειναι απεριγραπτος και απειρως προκλητικος.
  Και στο τελος της ημερας, αν ο Μαλα_ς δεν καταφερε να στη προσωπικη του ζωη να επιτυχει, για ποιον λογο να το εμπιστευθει καποιος οτι μπορει να πετυχει σαν προεδρος κρατους? Αν δεν μπορει να διαχειριστει τα οικονομικα του, πως μπορει να διαχειριστει τα οικονομικα ολων μας? Μηπως εχει καταντησει και η προεδρια του κρατους μια μορφη επαγγελματικης αποκαταστασης οπως και καθε αλλο δημοσιο αξιωμα?

  Να σοβαρευτουμε λιγο παρακαλω.

  • avatar
   The Invisible Hand on October 30, 2012 - (permalink)

   Φίλε ΝΑΝ

   Με πόνο ψυχής (ειλικρινά) υπερασπίζω εδώ υποψήφιο του ανορθωτικού μας κόμματος, αλλά, για να είμαστε δίκαιοι, ακίνητη περιουσία του περίπου 46,000, όπως δηλώθηκε, είναι με αξίες του 1980, και σιγουρα θα αντιστοιχούν σε σημερινές αξίες σε αρκετά πάνω από το εκατομμύριο.

   Μπορούμε να κοιμούμαστε ήσυχοι, όποιος κι′ αν εκλεγεί θα είναι της νέας Κυπριακής μπουρζουαζίας.

 15. avatar

  ασχολείστε άδικα, συζητάτε για το παρελθόν μάταια…..Η Κύπρος έχει τελειώσει . Μπήκαμε σε ένα δρόμο με μια μόνον συγκεκριμένη πορεία.Θα χάσουμε τα καλύτερα περιουσιακά στοιχεία της οικονομίας με δικές μας μάλιστα προτωβουλίες όπως αυτής που εισηγούμαστε να ανακαιφαλαιωθούν οι τράπεζες απευθειας απο τον ESM, η ευκολη και ανευθυνη λύση για τους πολιτικούς . Με αυτο τον τρόπο θα χαθει ο έλεγχος των τραπεζών ……

  Η Κύπρος μάλλον σύντομα θα παραχωρήσει μεγάλα κυριαρχικά της δικαιώματα….όπως ο έλεγχος των τραπεζών της , ο έλεγχος και η έγκριση του κρατικού της προυπολογισμού και ο έλεγχος των εισοδημάτων απο την εκμετάλευση του φυσικού αεριου . Η νέα γενια των 30 και κάτω θα ζήσει μια οικονομική τραγωδία….30% ανεργία στην νεολαία με τα τραγικά επακόλουθα της. Οι Κύπρος θα γίνει όμηρος ξένων συμφερόντων ……..Σάββας Τταντής 2-11-2012 (πρίν ένα χρόνο αρθογραφούσα για αυτά που συμβαίνουν σήμερα, το πιο πάνω που έγραψα θα συμβεί στους επόμενους 6 με 12 μήνες) 100 άτομα κατάστρεψαν την Κύπρο, η ζημία που έγινε είναι μη ανατρέψιμη…….

  Η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου πρίν ένα χρόνο δεν μπορούσαν να προβλέψουν η να καταλάβουν αυτά που μας συμβαίνουν σήμερα όπως δεν μπορούν να καταλάβουν σήμερα αυτά που θα μας συμβούν σε μερικούς μήνες…….δέν είδαμε τον πάτο ακόμα, έρχονται δύσκολες μέρες, πριν καταλάβουν οι πολιτικοί τι έγινε θα γίνουμε όμηροι των πιστωτών μας όπως κάνανε της Ελλάδας….

  γέμισαν τα μέσα ενημέρωσης με οικονομικές θεωρίες και θεωριτκούς ακαδημαικούς οικονομολόγους, πολιτικούς αλεξιπτωτιστές οικονομολόγους, η Κύπρος χάνετε και εμείς ακόμα να το πάρουμε χαπάρι, είμαστε σε ένα οικονομικό πόλεμο ξυπόλιτοι με σφεντόνες , δέν ξέρουμε τι μας γίνετε……Ειμαστε μια τραγωδία. Σήμερα Ειμαστε η Ελλάδα του Μαίου του 2009….σε 2 χρονια θα είμαστε η Ελλάδα του 2012………..

  Καλό κουράγιο σε όλους……ο δρόμος θα είναι πολύ μακρύς………

 16. avatar
  αθηνα on November 3, 2012 - (permalink)

  Εκείνο που φαίνεται ότι υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού των Τροικανών,και το πρώτο πείραμα έγινε στην Ελλάδα,είναι η εξομοίωση της αγοράς εργασίας,μεταξύ χωρών όπως η Βουλγαρία με προοδευτική αύξηση εκεί,του κατώτατου μισθού απο 350 ευρώ που είναι τώρα,στα 500-600 που έπεσε η Ελλάδα,και χώρες όπως η Κύπρος με 920,νομίζω,να κάνουν τη βουτιά τους στα 600-700.Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι για τί καταστάσεις μιλάμε.Το τραγικό της υπόθεσης,είναι ότι οι κυβερνώντες εγκληματούν λα’ι′κίζοντας ακόμα περι ΑΤΑ και 13ου,συμπαρασύροντας και την αντιπολίτευση σε πλειοδοσία λα’ι′κισμού.Αλλά,ουδέν κακόν αμιγές καλού.Οι κοινοτικοί θα εξαφανιστούν απο τη Κύπρο,γιατί δεν θα είναι ελκυστικός εργοδότης,τις Σρι Λανκέζες και Βιετναμέζες θα τις βλέπουμε μόνο στα αρχοντικά της περιόδου 1960 -70,και η γεωργία θα είναι ένας ”προσοδοφόρος” τομέας.Δυστυχώς,μία γενεά,τα παιδιά μας,που συνήθισαν στα πολλά,θα ματώσει.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS