Skip to content

Να δανείσουν οι πολίτες στο κράτος!

Posted by (Guest Contributor) on January 9th, 2013 - 31 Comments
avatar

Μια εναλλακτική πρόταση για την κυπριακή οικονομία

 Είναι προφανές ότι η πατρίδα μας διέρχεται μια βαθιά οικονομική κρίση που απειλεί όσο ποτέ άλλοτε ακόμη και τα πιο βασικά συστατικά της κοινωνικής μας ζωής.  Απειλεί το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας, την κοινωνική συνοχή, το βιοτικό μας επίπεδο και την αξιοπρέπειά μας ως πολίτες.  Ακόμη, κινδυνεύει να ανατρέψει σημεία ισορροπίας στην εθνική μας υπόθεση.  Αυτή την κρίση την εισπράττουν κυρίως τα νέα παιδιά, η νέα γενιά με την ανεργία να ματώνει καθημερινά τις ψυχές τους.  Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει κάτι.  Τα μεγάλα προβλήματα θέλουν λύσεις έξω από τα καθημερινά και σταθερά συμβατικά πλαίσια.  Τα μεγάλα προβλήματα αναζητούν πάντα μεγάλες λύσεις. Αυτές τις στιγμές κάθε ιδέα είναι χρήσιμη.

 Προτείνω σήμερα κάτι που προέταξα πριν από ένα χρόνο στο υπουργείο Οικονομικών και είχα την ευκαιρία να καταθέσω και πρόσφατα στον νυν υπουργό Οικονομικών.

 Στις επόμενες γραμμές παραθέτω λοιπόν αναλυτικά αυτή την πρόταση, όπως διαμορφώθηκε από έναν καθηγητή φυσικής, καθώς όπως γνωρίζετε δεν είμαι οικονομολόγος.

 Θεωρώ ότι δυστυχώς θα υπάρξουν νέες αποκοπές μισθών και συντάξεων που θα μας οδηγήσουν σε κοινωνικές αναταραχές και σε πιο βαθιά ύφεση, πιστεύω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αρχίσει να πληρώνει μέρος της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων όλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με Ομόλογα του Κυπριακού Δημοσίου (ΟΚΔ).  Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποπληρώνει και μέρος των οφειλών της, για παράδειγμα τους εργολάβους αναπτυξιακών έργων, με κρατικά ομόλογα.  Το συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να εισαχθεί ως μέρος της διαδικασίας δημόσιων προσφορών.  Αν, για παράδειγμα, το εν λόγω μέτρο υιοθετείτο σε ποσοστό περίπου 10% στο κρατικό μισθολόγιο, τότε θα είχαμε εξοικονομήσεις ύψους €250 εκ., εφόσον το σύνολο μισθών και συντάξεων ανέρχεται στα €2.5 δισ. ετησίως.  Επιπλέον, €150 εκ. θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν, εφόσον το 10% από ένα σύνολο €1,5 δισ. σε αποπληρωμές δημόσιων έργων αφορούσε τη συγκεκριμένη πρόταση.  Άλλα €100 εκ. θα μπορούσαν να αποπληρωθούν με κρατικά ομόλογα, αντιπροσωπεύοντας το 10% των μεγάλων αγορών της Κυπριακής Δημοκρατίας που ξεπερνούν το €1 δισ.  Δηλαδή, το κράτος θα δανειζόταν ½ δισεκατομμύριο ευρώ από τους πολίτες του.  Όταν το κράτος δαπανά σε ενοικιάσεις κτιρίων €20 εκ. ετησίως γιατί να μην πληρώνονται τα 3 από αυτά σε κρατικά ομόλογα;

 Το σχέδιο αυτό προτείνεται να συνεχιστεί για 10 χρόνια, δηλαδή, για την περίοδο 2013-2022.  Τα ομόλογα να είναι αποπληρωτέα στα 10 χρόνια με επιτόκιο ανάλογο των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας.  Με αυτά τα δεδομένα δεν θα υπάρξει μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος ούτε μείωση του χρέους, όμως, σε ώρες αποκλεισμού από τις διεθνείς αγορές είναι ο μόνος τρόπος εξυπηρέτησης των αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Αυτή η δανειοδότηση του κράτους από τους πολίτες της θα ενίσχυε την οικονομική μας βάση για μια επιθετική έξοδο από την κρίση και παράλληλα για ανάπτυξη.  Προφανώς, η έκδοση κρατικών ομολόγων δεν μειώνει το χρέος.  Όμως, αυτό δεν είναι το ζητούμενο για την ώρα.  Η μείωση του δημόσιου χρέους θα επέλθει από την ανάπτυξη ως παράγωγό της, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την επαρκή χρηματοδότηση του κράτους.

 Ένα θεμελιακό ερώτημα φυσικά που τίθεται αφορά την αξία των ομολόγων του κρατικού δημοσίου.  Αυτό το ερώτημα απαντάται με σύνθετο τρόπο.  Καταρχάς, υπάρχει η απάντηση της μακροπρόθεσμης βάσης όπου κάποιος αγοράζει ελπίδα, βλέποντας τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου.  Βάσιμη ελπίδα! Όμως για την ώρα, όλοι μας οι σχεδιασμοί θα πρέπει να γίνουν, αγνοώντας το φυσικό αέριο.  Οι κύπριοι πολίτες (αλλά και οι ξένοι επενδυτές) θα αρχίσουν να εμπιστεύονται τα ΟΚΔ από τη στιγμή που θα αρχίσει η οικονομική εξυγίανση του κράτους, δηλαδή μόλις ξεκινήσει το νοικοκύρεμα και στείλουμε προς τα έξω τα σωστά μηνύματα.  Εάν γίνει αυτό, αποκτούμε άμεση αξιοπιστία και όσο θα πλησιάζουμε τη μέρα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, τόσο η αξία των ομολόγων μας θα εκτοξεύεται.

 Από τη στιγμή που το κράτος θα αρχίσει να παρουσιάζει δείγματα σοβαρής δημοσιοοικονομικής πειθαρχίας τα ομόλογα θα αρχίσουν να γίνονται διαπραγματεύσιμα σε κοινωνική βάση.  Αυτό θα γίνει επίσης εάν το κράτος αρχίσει να αγοράζει πίσω τα ομόλογά του ένα χρόνο μετά την έκδοσή τους.  Για παράδειγμα, την πρώτη χρονιά θα μπορεί να τα αγοράζει πίσω στο 10% της αξίας τους, τη 2η στο 20%, και την 3η στο 30%, έτσι ώστε με την πάροδο των 10 χρόνων να τα αγοράζει στην πλήρη αξία τους.  Το πλεονέκτημα αυτής της πρότασης είναι ότι οι πολίτες θα μπορούν να ρευστοποιούν έστω και σε χαμηλές τιμές και το κράτος να εξαγοράζει το χρέος του με το λιγότερο δυνατό κόστος.  Με αυτό τον τρόπο, τα Κρατικά Ομόλογα θα είναι ουσιαστικά άμεσα διαπραγματεύσιμα σε βαθμό μάλιστα που θα αρχίσουν να αποτελούν έναν παράλληλο τρόπο συναλλαγής.  Για παράδειγμα, κάποιος που αδυνατεί να πωλήσει το παλιό του αυτοκίνητο τοις μετρητοίς, θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με έναν πιθανό αγοραστή μια συναλλαγή σε ευρώ και ομόλογα.  Το παράλληλο «νόμισμα» θα δώσει μια νέα ώθηση στη βιομηχανία, το εμπόριο, τα ακίνητα, την αγορά εργασίας κ.λπ.

 Τα ομόλογα δεν θα αποτελέσουν μόνο παράλληλο τρόπο συναλλαγής ανάμεσα στους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και ανάμεσα σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, δεδομένου ότι το κράτος θα αποπληρώνει με ομόλογα το 10% των δημόσιων έργων και αγορών, για παράδειγμα στην αγορά αναλώσιμων υλικών (βλ. νοσοκομεία κ.λπ.).  Οι εργολάβοι και έμποροι, κερδίζοντας προσφορές από το δημόσιο όπου θα υποχρεώνονται να αμείβονται κατά 10% σε ΟΚΔ, θα πληρώνουν με τη σειρά τους το προσωπικό τους (δική τους ευθύνη να συμφωνήσουν) με ΟΚΔ επίσης κατά 10%.  Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα κρατικά δάνεια από τις κυπριακές εμπορικές τράπεζες.  Η έκδοση ΟΚΔ θα ενταθεί τότε ακόμη περισσότερο με καλύτερους όρους αποπληρωμής και πιο μικρά χρονοδιαγράμματα.  Ταυτόχρονα, η έκδοση θα ξεπεράσει τα επόμενα χρόνια κατά πολύ το ½ δισεκατομμύριο.  Άρα, το κυπριακό δημόσιο στην επόμενη δεκαετία θα δανειστεί μέσω των ομολόγων του τουλάχιστον €5 δισ., όσα δηλαδή χρειάζεται.  Νομίζω είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ποια θα ήταν η διαπραγματευτική μας θέση σήμερα εάν η πρόταση εφαρμοζόταν πριν από ένα χρόνο.  Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να πετύχει μόνο αν εξασφαλιστούν παράλληλα οι απαραίτητες διαθρωτικές αλλαγές, χωρίς παρεκκλίσεις.  Οι εξοικονομήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τη διάθεση των ομολόγων δεν πρέπει προφανώς να σπαταληθούν σε μισθούς και συντάξεις ή για τη συντήρηση της υδροκέφαλης κρατικής μηχανής.  Το μισό δισ. πρέπει να επενδυθεί σε παραγωγικούς τομείς, σε σύγχρονα αναπτυξιακά έργα και στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων, έτσι ώστε από την αξιοποίησή του να δημιουργηθούν νέα πλεονάσματα.  Αυτά τα χρήματα μπορούν σαφώς να επενδυθούν με τρόπο που θα ενδυναμωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.  Ταυτόχρονα, ένα μέρος του ½ δισ. θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή του χρέους.

 Η απόφαση, λοιπόν, είναι καθαρά δική μας.  Θέλουμε να δανείσουμε το κράτος μας και να σώσουμε την πατρίδα μας; Δεν υπάρχει καν το δίλημμα.  Το ερώτημα δεν είναι αν θα μας αποκοπεί ή όχι ένα ποσοστό 10% από τους μισθούς και τις συντάξεις μας.  Το ερώτημα είναι εάν τουλάχιστον θα έχουμε την ελπίδα, μέσω των ΟΚΔ, να πάρουμε αυτές τις αποκοπές πίσω για να βοηθήσουμε τα εγγόνια μας εάν είμαστε συνταξιούχοι, ή τα παιδιά μας εάν είμαστε μισθωτοί, για ένα καλύτερο αύριο.  Δανειοδοτώντας το κράτος μέσω των ΟΚΔ ουσιαστικά δανείζουμε την επόμενη γενιά.  Εξάλλου το δικαιούται!

 ΥΓ. Στο επόμενο άρθρο μου θα περιγράψω το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ετησίως €700 εκ. από την εξαγωγή συναλλάγματος.

 Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης είναι Καθηγητής Φυσικής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Categories → Οικονομία

31 Comments
 1. avatar
  Michael M on January 9, 2013 - (permalink)

  Dear Professor,

  The reality is that:-

  1. Cyprus is a union-run country, and as such, all governments were unable to impose measures reducing its payroll. Besides, there was no real finacial crisis (as the one before us now) that necesitated any such measures.

  2. The political parties fuel their existence by ‘fixing’ their ‘own’ in government of semi-government postions without merit (or whatever merits are tailor-made to suit a particular ‘fix’), and so do not want to ‘rock the boat’ as we say because it risks damaging their voter-base.

  So lets be honest and real, without an ‘external’ force (read Troika) no goverment in Cyprus would ever have passed any austerity measures, or reduce its payroll. This is Cyprus reality. So lets get on with it because the earleir we finalize the mechanism the faster the turnaround will be.

  Thank you.

  • avatar
   ap on January 11, 2013 - (permalink)

   Spot on. Enough said. Let’s just get on with it. We’ve been sittting on our butts in our Bananaland for too long.

 2. avatar
  ARGYRIA on January 9, 2013 - (permalink)

  I am not so sure how to characterize this proposal. But to me it sounds like a sci-fi scenario.

  The exuberant expenditures of the government is the real cause of the problem we are facing. Therefore, the salaries of the public employees have to and will be reduced! In addition, all the fringe pension benefits have to be eliminated too. Cyprus has to be the only country were being a public employee is being part of an elite privileged class of citizen. This will end soon!

  Wealth is generated by the private sector and the government has to start giving incentives to businesses in order to build growth.

  Had the Cy government froze the 13th salary for the past two years, then that money could have been used for domestic growth via the set up of a Development Bank. Afraid of any political cost, this government did nothing to help, instead they sat around witnessing the deterioration of the Cyprus economy.

  All member states will have to harmonize their fiscal affairs based on EU’s fiscal policy and directives. It is about time if the EU is to become a true federated union. Cyprus is not an exception.

  As it stands there is social inequality: The private sector is suffering, yet the public sector remains unchanged. Therefore, unless the salaries of the public employees are reduced significantly to match the realities of the private sector, the government debt will remain unsustainable, continuing the vicious cycle of more debt.

  • avatar
   Georgie on January 11, 2013 - (permalink)

   Argyria, it seems to me that you are either misinformed or you did not do your maths and research. The austerity measures implemented so far had one objective and this is to transfer funds from the public to the private sector. This meant squeezing public sector pay and downisizing the public sector. The salary (not the payroll) and pension cuts amount to more than 350 million a year, while a further 5-6% reduction in the payroll, or 125 million will come from the loss of 5,000 public service jobs by 2016.

   Public Sector Employee losses that far:

   – 9.4% flat cuts (5% in Nov 2011, 3% with new measures, 1.4%inrease in NIC by 2014)

   - further cuts from 6.5% to 12.5% depending on level of salary

   - additional cuts between 2.5% to 3.5%

   All the above mean total cuts of more than 15% for the average public sector employee.
   According to the research of mr Pasiardis (UCY) this means that for the average university degree holder the public service pays just 85% of the equivalent salary of the private sector.

   But let me also mention a few more measures that you are probably unaware of:

   - abolishment of health cover in public hospitals

   - loss in pensions that average to more than 25% for a 40 year old employee

   - loss of more than 5,000 public service jobs

   - loss of almost every wellfare benefits that public servants received. You see they cannot evade tax as their private sector counterparts.

   In total, out of an austerity package of 1.25 billion, around 65% affect ONLY public servants, while the remaining 35% affect the whole society INCLUDING public servants.

 3. avatar
  Phil Efstartiou on January 9, 2013 - (permalink)

  Its a very good idea if it may be implemented.There will be a lot of companies as well as individuals that will participate.

  However there has to be an exit for those who will hold this bonds.

  For example:Banks have to accept bonds as a collateral…

 4. avatar
  Loukis Loucaides on January 9, 2013 - (permalink)

  Πολύ καλά αυτά που προτείνει ο Κοσ. Χριστοφίδης, όμωσ προσωπικά διαφωνώ ότι μπορούν να δουλέψουν στη Κύπρο.

  Το πρόβλημα που έχει με το χρέος η Κυβέρνηση βασίζεται κυρίως στη διαχρονική διασπάθηση δημοσίου χρήματος από τισ εκάστοτε κυβερνήσεις, το υψηλό κρατικό μισθολόγιο, αδιαφανείς διαδικασίες και η κομματική νοοτροπία και ‘πελατιακή σχέση’ των κομμάτων με τους ψηφοφόρους.

  Συνεπώς,και οι πολίτες να δανείσουν χρήματα τη κυβέρνηση, αν αυτή συνεχίσει να μην μπορεί να νοικοκυρέψει τα οικονομικά της τότε και αυτά τα χρήματα θα εξανεμιστούν.

  Άλλο πρόβλημα είναι ότι αυτά τα προτεινόμενα ομόλογα μπορεί να μην έχουν ‘liquidity’ στη δευτερογενή αγορά (όπωσ εγινε και με τα ομόλογα τησ Λαϊκής τα οποία ήταν διαπραγματεύσημα στο χρηματηστήριο πολύ πρίν τη κρίση αλλά κανείς δεν τα αγόραζε).

  Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, σε αντίθετη περίπτωση η μοίρα του τόπου έιναι γραμμένη από εμάς τους ίδιουσ και δεν είναι καθόλου καλή…

 5. avatar
  Παναγιώτης on January 9, 2013 - (permalink)

  Το άρθρο το διάβασα κάπως διαφορετικά. Για να μην γίνουν αποκοπές 10% στους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των εργοληπτών και των ενοικιαστών στο κράτος θα πρέπει να δανειστούμε όλοι μας 5 δις.

  Δηλαδή ο πρύτανης προτείνει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε τα τελευταία 40 χρόνια.

  Κάντε 10% αποκοπές στους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων, σταμάτήστε όλα τα έργα των εργοληπτών για να εξοικονομήσεται 100% και μειώστε τα ενοίκια κατά 30% αλλίως μετακομίζει το κράτος. Δόξα το θεό και τις τράπεζες κτήρια άδεια υπάρχουν πολλά.

 6. avatar

  κύριε Χριστοφίδη

  Η πρόταση σας είναι εντελώς λάθος για τους ακόλουθους λόγους.

  1. Λέτε ότι τα λεφτά που θα εξοικονομά τώρα το κράτος δίνοντας ομόλογα στους πολίτες του θα χάσει αξία σε 10 χρόνια οταν θα πρέπει να αποπληρωθούν(λόγο πληθωρισμού) και έτσι το κοστος για το κράτος θα είναι μικρότερο. Το Ιδιο ισχύει εάν πάρει δάνειο απο την τροικα προς π.χ 3% , ισχύει η ίδια λογικη και άρα….

  2. Αφού ισχύει το 1 πιο πάνω, γιατί να πάρει το κράτος ρευστότητα απο την Οικονομία και να πνίξει την κατανάλωση (και άρα λιγοτερους φορους )και να μην δανειστεί απο το εξωτερικό και να έρθει περισσότερη ρευστότητα στην οικονομία?

  3. Λέτε στον πρώτο χρόνο να αγοράζει το κράτος πίσω τα ομόλογα σε 10% της αξίας τους κλπ κλπ. Εισηγήστε δηλαδή το κράτος να “κλέβει″ τους πολίτες του με έμμεσο τροπο…..

  4. Θα μπορούσαν π.χ τα ομόλογα να είναι διαπραγματευσιμα στο ΧΑΚ, αλλά και πάλι επιδή όλοι θα τρέχουν να πουλήσουν επιδή ΟΛΟΙ πλέον εχουν αναγκη το κάθε ευρώ (λογο κρίσης) οι τιμές των ομόλογων θα δέχονταν πιεση…..

  5. Τα ομολογα είναι δανεισμός, μετρά στο δημόσιο χρέος, είτε εκδόσει ομόλογα προς τους πολίτες , είτε σε ξένους επενδυτες αυξάνουν το δημόσιο χρέος.

  6. Τα ομόλογα ως μέτρο πληρωμής που εισηγήστε δέν είναι καλή ιδέα αφού δέν θα έχουν σταθερή αξία. Θα υπάρξουν κερδοσκοπικές κινησεις απο κάπιους που κρατάνε πολλά μετρητα και θα υπάρξει μαυρη αγορά ομολόγων. Κάποιοι θα τα αγοράζουν πολύ φτηνά απο αυτούς που έχουν μεγάλη αναγκη απο μετρητά . Επισης οταν γινεται μια συναλλαγή , ποιος θα καθορίζει την τιμή/αξία των ομολόγων?? ο αγοραστής θα θέλει η αξία των ομολόγων του να ειναι μεγαλύτερη και ο πουλητής μικρότερη για να πιάσει περισσότερο ομολογα για μια υπηρεσια η προιόν που πουλά….

  7. Οταν το κράτος εκδίδει το ομόλογα οπως το λές, τοτε θα υπάρχουν πολλές σειρές ομολογων, πώς θα γίνει? θα υπάρχουν σειρα ομολογων του 2013, του 2014, του 2015 κλπ κλπ. τα οποία θα έχουν διαφορετική αξία λογο NPV, πώς θα γίνεται μια συναλλαγή μεταξύ 2 συμβαλλομένων? θα υπάρχουν διαφορετικές σειρες ομολογων, διαφορετικές τιμες κλπ κλπ κλπ κλπ

 7. avatar

  και ένα τελευταίο, το χρήμα έχει κόστος. Το κόστος μετριέτε με βάση το ρίσκο. Αυτήν την στιγμή έχουμε μια ευκαιρια να πάρουμε φτηνο χρήμα απο την ΤΡΟΙΚΑ . Το κράτος αυτήν την στιγμή έχει ομολογα με επιτόκια περαν του 5%, θα τα αποπληρώσει το κράτος με κοστος 3% άρα το κράτος θα έχει όφελος.

  Γιατί ολοι τα έχετε με την τροικα? Ποιός άλλος δίνει αυτήν την στιγμή κεφάλαια σε κάποιον που χρεωκόπησε με οφελος ΜΟΝΟΝ 3%??

  το θέμα είναι να είμαστε εμείς σοβαροί, να κάνουμε μια σοβαρή οικονομική πολιτική, να μειωθούν τα δημόσια ελλειματα, να μην φορτώσουμε το κράτος 10 δις για τις τράπεζες , να δημιουργήσουμε μια σωστή αναπτυξιακή πολιτική κλπ κλπ

  Οταν δέν κάνουμε τα πιο πάνω η τροικα θα ζητήσει ξεπουληματα π.χ αρχη λιμενων , Αηκ Ατηκ κλπ κλπ και θαγίνουν κερδοσκοπικά παιχνίδια εις βάρος μας π.χ με τα Κυπριακά ομολογα οπως έγινε προσφατα με την Ελλαδα……

  Εχουμε και την περιοδο αποπληρωμης του δανειου απο Τροικα να ξεκινα σε 10 χρονια έτσι ώστε εάν έχουμε κάποια εισοδήματα απο φυσικο αέριο να πληρωθούν απο εκει…….ποιος άλλος μπορει να μας δανείσει και να μας ζητήσει να του αποπληρώνουμε το κεφάλαιο σε 10 χρονια?????

 8. avatar
  αθηνα on January 9, 2013 - (permalink)

  Κύριε Πρύτανη,συγχαρητήρια για το άρθρο σας,επί του οποίου θα πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα οι υποψήφιοι πρόεδροι.Ομως,υπάρχουν και πολλά άλλα που μπορούν να γίνουν,και μάλιστα χωρίς περίπλοκες και χρονοβόρες μελέτες.Θα αναφέρω μόνο ένα,που για τους κυβερνώντες θεωρείται ιερή αγελάδα και δεν το αγγίζουν για λα’ι′κίστικους λόγους.Ελλείψει γενικού σχεδίου υγείας,αυτή τη στιγμή απολαμβάνει δωρεάν περίθαλψης,τουλάχιστον το 90% του πληθυσμού,μαζί με 100.000 κοινοτικούς,απλά και μόνο διότι έχουν εισόδημα κάτω απο 20.000 ευρώ.Γιατί; Αφού και σε περίπτωση εφαρμογής κάποτε του σχεδίου υγείας,ακόμα και οι χαμηλόμισθοι θα πληρώνουν ένα 3-4% επι των εισοδημάτων τους.Τί εμποδίζει επιτέλους αυτό το παττισμένο κράτος να αρχίσει επιτέλους να εισπράττει αυτό το ποσό απο σήμερα.Θέλεις κύριε δωρεάν περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια;Πλήρωνε λοιπόν 30-70 ευρώ το μήνα.Οπότε αντιλαμβάνεστε για πόση εξοικονόμηση και εισροή λεφτών στα κρατικά ταμεία μιλάμε.

 9. avatar
  P. Antoniades on January 9, 2013 - (permalink)

  Ελπίζω να συμπεριλαμβάνεται και τους δικούς σας τεράστιους μισθούς σε αυτούς που θα πληρώνονται με ομόλογα… Επίσης θέλω να τονίσω ότι οι αποκοπές των τελευταίων δύο χρόνων φθάνουν εως και το 20% . Τέλος αποκόπτοντας την ρευστότητα φέρνουμε μεγαλύτερη ύφεση και λιγότερα έσοδα για το κράτος αλλά και τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να έχουμε αυτοτροφοδοτούμενη ανεργία και αύξηση ιδιωτικού και δημόσιου χρέους

 10. avatar
  An1 on January 9, 2013 - (permalink)

  Κοιτάζοντας το από μια άλλη σκοπιά η εισήγηση σας ισοδυναμεί με το να χτίσουμε μια παράλληλη πυραμίδα ακάλυπτων επιταγών χωρίς αντίκρυσμα – τις οποίες ο αποδέκτης θα δέχεται με βαριά καρδιά και θα προσπαθεί να διώξει το συντομότερο δυνατό από πάνω του.

  Την ίδια μέθοδο εφάρμοσε και η Ελλάδα με τους προμηθευτές φαρμάκων – για να κουρέψει εν τέλει τα οφειλόμενα φαρμακευτικά ομόλογα και να αναζητεί φάρμακα για τους καρκινοπαθείς όταν κάποιοι προμηθευτές δεν ήταν πλέον διατεθειμένοι να είναι κορόϊδα.

  Νομίζω επίσης ότι ΔΕΝ “Δανειοδοτώντας το κράτος μέσω των ΟΚΔ ουσιαστικά δανείζουμε την επόμενη γενιά.” – αλλά δανειζόμαστε από την επόμενη γενιά αφού έστω και σε βάθος χρόνου θα πρέπει οι οφειλές να αποπληρωθούν από τις φορολογίες που θα πληρωθούν τότε.

  • avatar
   An1 on January 9, 2013 - (permalink)

   Και ακόμα κάτι:

   THERE ARE NO MAGIC BULLETS

   Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και μαγικές λύσεις

   Το deleveraging είναι ένα πολύχρονο και πολύπαθο process.

   Το γρηγορότερο που θα το αντιληφθούν όλοι – το καλύτερο

 11. avatar
  Nick K on January 9, 2013 - (permalink)

  Ευχαριστούμε πολύ για την εισήγηση. Πέστε μας τώρα, τα λεφτά των κοινωνικών ασφαλίσεων ήτοι 7.5 δισ. ευρώ που μπορεί να χαθούν τώρα λόγω όρων Τρόικας, δεν είναι δάνειο στην κυβέρνηση?

  Η σύνταξη μας αγαπητέ κ. Καθηγητά. Με μέσο επιτόκιο 2% κ. Καθηγητά. Άλλη αταξία της κυβέρνησης αυτή. Άντε, καλή συνέχεια…

 12. avatar
  AKM on January 9, 2013 - (permalink)

  Κύριε χριστοφιδη,

  Δεν πήρατε όμως θέση όταν τα ταμεία πρόνοιας της ΑΗΚ και της ΑΤΗΚ αρνούνταν να δανείσουν το κράτος πριν μερικές εβδομάδες και μάλιστα τρίμηνο και όχι δέκα χρόνια όπως προτείνετε τώρα. Και αυτοί πολίτες είναι.

  Και ούτε οταν ο κ. Ορφανιδης καταβάλλε κάθε προσπάθεια να μην δανείσουν το κράτος διάφοροι, π.χ. ο Συνεργατισμος.

  Εν πάσει περιπτώσει, επειδή είστε αξιόλογος επιστήμονας κατά την άποψη μου, το πανεπιστήμιο θα πρέπει να στηρίξει τον νύν Διοικητή γιατί η μόνη του έγνοια είναι η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, προϋπόθεση για να μπορέσει ο τόπος να βρει τα πόδια του.

 13. avatar

  Αγαπητέ κ. Πρύτανη,

  Αντί να έχετε αυτή την πρόταση για τον έμμεσο δανεισμό του κράτους από τους πολίτες, θα έπρεπε να μας προτείνετε πώς το Κράτος και η Κρατική μηχανή με τη χρήση της τεχνολογίας θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το οικονομικό βάρος στο δημόσιο τομέα που το επωμίζονται όσοι θέλουν να έρθουν να κάνουν επενδύσεις στην Κύπρο. Είχατε αναφέρει σε προηγούμενες παρεμβάσεις σας στον τύπο για τους Επιστήμονές μας που πηγαίνουν για δουλειά στο εξωτερικό. Μια εταιρεία για να κάνει επενδύσεις στην Κύπρο θα πρέπει να έχει φτηνές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες από το κράτος που σήμερα λόγω του ψηλού κόστους της κρατικής μηχανής δεν μπορεί να τις έχει. Θα πρέπει να έχει φτηνό και γρήγορο ίντερνετ. Στην Κύπρο είναι 10 φορές πιο ακριβό από άλλες χώρες. Θα πρέπει να έχει φτηνό ρεύμα. Στην Κύπρο είναι διπλάσιο από τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει να έχει φτηνά ενοίκια για τα γραφεία της και γρήγορες διαδικασίες έγκρισης διοικητικών αδειών. Η μηχανογράφηση των υπηρεσιών του κράτους είναι στον προηγούμενο τεχνολογικό αιώνα, άφού στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών υπάρχουν οι φόρμες σε φωτοτυπία pdf αντί να γεμίζονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκρονικά. Εδώ η HELLAS SAT για να πάρει έγκριση από την Πολεοδομία για να βάλει μια κεραία χρειάζεται 2 χρόνια όταν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι 2 μήνες το πολύ.

  Δεν μπορούν οι πολίτες να δανείζουν ένα χρεωκοπημένο κράτος αν δεν αλλάξει το κράτος αυτό τον τρόπο λειτουργίας του ο οποίος είναι ο ίδιος από τη δεκαετία του 1960, με δαιδαλώδεις διαδικασίες.

 14. avatar
  NAN on January 9, 2013 - (permalink)

  Καλη προταση εστω και εαν περιεχει στοιχεια που ειναι πολυ απλοικα. Για να μην μπω σε ιδιετεροι αναλυση των προβληματων της προτασης που σε πολλες περιπτωσεις λυνονται ευκολα, θα επικεντρωθω στα μεγαλυτερα. Σε ποια αποτιμηση θα διδονται αυτα τα κρατικα ομολογα ειναι σιγουρα ενα μεγαλο θεμα αλλα για μενα, το μεγαλυτερο προβλημα ειναι ποιος θα ηταν διατεθειμενος πλεον να δεχτει να παρει τετοια ομολογα αφου μετα το μεγαλειωδες λαθος του κουρεματος των ελληνικων ομολογων που εν τη απεραντη σοφια τους αποφασισαν οι ευρωπαιοι πολιτικοι (η μεγαλυτερη καταστροφη στον πλανητη μετα τους δικηγορους) εχει επιφερει την μεγαλυτερη αμφισβητηση του ρισκου των κρατικων ομολογων στην ιστορια των οικονομικων.

  Γιατι πολυ απλα εαν ημουν σιγουρος για την αποδοση και αποπληρωμη των ομολογων απλα θα τα διακρατουσα μεχρι την ληξη αλλα τωρα κανεις δεν μπορει να το ισχυριστει αυτο. Ουτε καν ταμεια προνοιας πλεον δεν μπορουν να προχωρησουν σε τετοιου ειδους επενδυσεις.

 15. avatar
  Ashamed on January 9, 2013 - (permalink)

  Dear Constantino,

  Does your suggestion assume that wage cuts in the public sector would still take place? One issue I identify in your suggestion, is that a 10% payment in bonds (assuming these are zero coupon bonds) would have an impact on consumption, on top of the impact from wage cuts.

  Yesterday I read that the police force was furious because they were asked to work 3 more hours / week or a total of 40 (FOURTY HOURS). How on earth can we convince such people to take a 10% of their wages in bonds of a country that at the moment is almost in default?

  Perhaps your suggestion should be a voluntary one. Even then such an offer has to be very attractive, i.e. bonds should be sold at very low prices, which would further deteriorate the debt position.

 16. avatar
  Anonymous on January 9, 2013 - (permalink)

  Υπάρχει πιο απλή λύση που δεν θα αυξάνει και το δημόσιο χρέος: Να γίνει μια δημόσια εταιρεία με τα δικαιώματα της ΚΔ στο οικόπεδο 12 με μετοχικό κεφάλαιο 50 δις και να μπει σε πρώτη φάση στο ΧΑΑ/ΧΑΚ. Τα έσοδα από το IPO θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα υποδομής και μεγαλομέτοχος θα παραμείνει το κράτος.
  Επίσης όπως εισηγείστε, μέρος των μισθών των κρατικών υπαλλήλων να πληρώνονται με μετοχές (το έκανε και ο Χίτλερ προπολεμικά με την VW…). Ακόμα και τα προβληματικά τραπεζικά αξιόγραφα θα μπορούσαν να ανταλλαγούν με μετοχές της εταιρείας και οι κάτοχοι τους να κάνουν μελλοντικά σημαντικά κέρδη.
  Πρόκειται ουσιαστικά για έμμεση εκτύπωση χρήματος που θα δώσει και την αναγκαία ρευστότητα στην αγορά.
  Λίγο πολύ αυτή είναι η πρόταση Λιλλήκα για αξιοποίηση προκαταβολικά των εσόδων από το φυσικό αέριο και η οποία έχει λοιδορηθεί από τους πολιτικούς του αντίπαλους και όχι μόνο με την λογική ότι την είπε πρώτος.

 17. avatar
  Επιλήσμων on January 9, 2013 - (permalink)

  Κύριε Καθηγητά,

  Λέτε, ” Ένα θεμελιακό ερώτημα … αφορά την αξία των ομολόγων του κρατικού δημοσίου … Καταρχάς, υπάρχει η απάντηση της μακροπρόθεσμης βάσης όπου κάποιος αγοράζει ελπίδα”.

  Αυτό μου θυμίζει τον Charles Revson, (ιδρυτή της βιομηχανίας καλλυντικών Revlon) που είπε την εξής αλήθεια: ” In the factory we make cosmetics, in the shop we sell hope “.

  Ελπίζω αυτά τα κρατικά ομόλογα (ΟΚΔ), εάν υλοποιηθεί η πρόταση σας, να έχουν στο τέλοςπερισσότερη αξιοπιστία και πραγματική αξία από τα διάφορα καλλυντικά που κυκλοφορούν.

 18. avatar
  KKyriacou on January 9, 2013 - (permalink)

  Αυτή η πρόταση είναι ενδιαφέρον , εκ πρώτης οψης. Εχει καλές προθέσεις αλλά πρακτικά δεν θα δουλέψει για πολλούς από τους λόγους που αναφέρθηκαν σε πιο πάνω σχόλια. Στην ουσία της αυτή είναι αρχη στην επιστροφή στο δικό μας νόμισμα η αποτίμηση του οποίου θα διαπραγματευτεί στη τοπική αγορά. Αυτή η λύση δίνει δηλαδή τη δύναμη στους πολιτικούς μας να τύπωσουν χρήμα και να αναβάλουν επ´αοριστο λύση στα προβλήματα, μειώνοντας την σπατάλη. Τέτοιες λύσεις δοκιμάστηκαν και στην Αργεντινή, που ορισμένες από τις πολιτείες της αναγκάστηκαν να το κάνουν λόγο έλλειψης ρευστότητας, … Τελικά η Αργεντινή γύρισε στο πέσο. Οι πολιτικοί μας χρειάζονται την οικονομικη πειθαρχία, αλλιώς αυτός ο φαύλος κύκλος του να κρατουν δελτίο επιταγών και να αγοράζουν ψήφους με τα λεφτά μας δεν θα τελειώσει ποτέ. Η Τροικα στην τελική θα μας βγει σε καλό. Οπως λέει και κάποιος άλλος στα σχόλια παράπανω πιος άλλος θα μας δανείσει 10χρονο δάνειο με 3% επιτόκιο. Οι ίδιες οι τράπεζες σήμερα δανείζονται από τους πελάτες τους με ψηλότερο επιτόκιο αφού οι καταθέσεις πληρώνουν περισσότερο από 3%. Οπότε οι πολιτικοί μας καλά θα κάνουν να πάρουν τα λεφτά και να πουν και ευχαριστώ, έστω και αν οι όροι τους αφαιρούν δύναμη. (Αν χρειαστει, με τους σωστους ορους, να πουλησουμε και μέρος των ημικρατικων, γιατι οχι;) Διότι η εναλλακτική λύση θα είναι να ακολουθήσουμε την ιδέα του κ. Καθηγητή σε όλο της τη διάσταση. Να επιστρέψουμε δηλαδη στο δικό μας νόμισμα και να τύπωσουν οι πολιτικοί μας όσο θέλουν, … Μόνο που η μειωμένη του αξία θα μπορεί να αγοράζει μόνο εγχώρια προϊόντα … Και αυτά με δυσκολία. … Κύριε καθηγητή η ιδέα σας είναι καλοπροαίρετη αλλα άκρως επικίνδυνη.

 19. avatar
  LMA on January 9, 2013 - (permalink)

  Problems
  1. You lose credibility by paying even only locals in governmental bonds
  2. There must be a choice of whether to accept the bond as a form of remunation or not

  Solution
  A similar method in my view is tax bonds. Individuals will have an option to invest in these interest free bonds which will be repaid in a number of years and provide to the individuals and/or corporations discounts on their tax returns (every year, this will be the cost of borrowing).

 20. avatar
  Savvakis Savvides on January 9, 2013 - (permalink)

  I wanted to comment on your article but after reading the posts I noticed that Savvas Ttantis, Argyria, An1 and Chr. Protopapas and a few others covered most of all the points I wanted to make.

  Seek not how to lend the Government money but how to make the Government efficient and the economy competitive under free market conditions. It is the story of horse and cart. The horse (the economy) is what we should be concerned with not the cart (the finance). The finance sorts itself out once you fix the economy.

  We have a bloated government machine, a banking system out of control which is distorting everything else, as Protopapas points out, inefficient Government owned key state monopolies (like Cyta and EAC which we call “profitable”) and most of all politicians who don’t understand much about these issues and promote their own self interest. That is the problem we have to solve. The question is not how to give more money to the Government.

  Moreover, we all hit on the Germans (and others) who call for us to reduce our extremely risky and oversized banking system as it is carrying with it huge risks for the country (as if we need anyone to tell us – if we haven’t learned from the damage done already).

  The problem in this country is that we don’t think! Of course we should want to reduce the size and type of business of our banking system. The so called “international financing centre” model is dragging the country over a cliff. I will not go into the argument about whether or not we money launder or not. Suffice to say, it is too big and it is not possible to focus on the economy if the main concern of Banks remains how to make easy money on international deals rather than how to earn modest profits through prudent lending to the local economy.

 21. avatar
  Sophocles Michaelides on January 9, 2013 - (permalink)

  Το 1890, ο διάσημος Άγγλος καθηγητής Alfred Marshal έγραψε στο βιβλίο του Principles of Economics ‘‘Στα οικονομικά οποιαδήποτε απλή απάντηση είναι εξ ορισμού λανθασμένη’’. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό οφείλεται στην πολυδιάστατη μορφή των οικονομικών φαινομένων. Για να εξέλθουμε από την κρίση, ο Πρύτανης έχει προτείνει όπως η Δημοκρατία αρχίσει να πληρώνει μέρος της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων στους ημικρατικούς οργανισμούς καθώς, επίσης, τους εργολάβους αναπτυξιακών έργων και όλους τους άλλους πιστωτές της με κρατικά ομόλογα (ΟΚΔ). Το κεφάλαιο των ομολόγων θα είναι αποπληρωτέο σε 10 χρόνια, ενώ αυτά θα κερδίζουν τόκο στη λήξη που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο ανάλογο των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας. Τα ανωτέρω συνιστούν μία καλοπροαίρετη αλλά δύσκολα εφαρμοζόμενη εισήγηση στα οικονομικά, ακριβώς όπως το αεικίνητο είναι μία λαμπρή αλλά ανεφάρμοστη ιδέα στη φυσική, που είναι ο τομέας του κ. Χριστοφίδη.

  Δεν είναι ξεκάθαρο αν το προτεινόμενο σύστημα θα είναι (1) εθελοντικό, ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς ή (2) θεσμοθετημένο, ώστε οι Κύπριοι να υποχρεούνται να δανείζουν τη Δημοκρατία. Υφ’ οιεσδήποτε συνθήκες, τα ΟΚΔ θα υπόκεινται σε συγκρίσεις με εναλλακτικά ή ανταγωνιστικά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ας μη ξεχνούμε ότι είμαστε μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και συνεπώς δεσμευόμαστε πλήρως από τους αντίστοιχους κανόνες, που συμπεριλαμβάνουν την ελεύθερη αγορά, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Συγκεκριμένα, είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης όπου:
  (i) φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι ελεύθερα να εμπορεύονται, να επενδύουν και να δανείζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα και οπουδήποτε στον κόσμο ̇
  (ii) η επίσημη μονάδα πληρωμών είναι το Ευρώ, που φέρει ετήσιο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από τη διαρκώς κυμαινόμενη προσφορά και ζήτηση κεφαλαίων.

  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αποκλείεται εκ προοιμίου η αναγκαστική συσσώρευση δημόσιου χρέους από τους πολίτες της Δημοκρατίας. Όσον αφορά την εθελοντική αποδοχή κρατικών ομολόγων, υποδεικνύεται ότι τα λογικά σκεπτόμενα νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τράπεζες, κλπ, μεγιστοποιούν την αναμενόμενη αξία του ενεργητικού τους και ελαχιστοποιούν την αναμενόμενη αξία του παθητικού τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανότητες εξόφλησης και τους συνακόλουθους κινδύνους των επενδύσεων και των δανείων. Συνεπώς, οι προαναφερθέντες δεν θα τοποθετήσουν οποιοδήποτε ποσό σε ΟΚΔ αν η μελλοντική αξία του ποσού θα είναι μικρότερη από τη μελλοντική αξία ισόποσης επένδυσης σε παρόμοιο χρηματοοικονομικό προϊόν άλλου εκδότη σε οποιοδήποτε νόμισμα και οπουδήποτε στον κόσμο.

  Εν κατακλείδι, θα πρέπει να τονισθεί ότι τα ΟΚΔ δεν θα δημιουργήσουν ρευστότητα γιατί αυτή έχει αναλωθεί τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα σε αλόγιστες σπατάλες. Σε αντίθεση με τις μειώσεις στο κρατικό μισθολόγιο, στα δημόσια ωφελήματα και στις αναπτυξιακές δαπάνες, η έκδοση ΟΚΔ – για κάλυψη είτε τρεχούμενων είτε κεφαλαιακών αναγκών θα αυξάνει τόσο το δημοσιονομικό έλλειμμα όσο και το δημόσιο χρέος, κατά παράβαση των στόχων που έχουμε θέσει και των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει.

 22. avatar

  Mr Αn1, RESPECT, you said the following:

  “Το deleveraging είναι ένα πολύχρονο και πολύπαθο process. Το γρηγορότερο που θα το αντιληφθούν όλοι – το καλύτερο”

  είσαι απολύτος σωστός. Για αυτό μιλω συνέχεια για αυτά που έρχονται επιδή γνωρίζω ποσο σκληρό θα είναι το deleveraging.

  LMA , πολύ καλή η ιδέα για tax bonds

  anonymous καλή η ιδέα για δημοσια εταιρεία φυσικού αεριου, μόλις επιβεβαιωθούν αποθέματα φυσικού αερίου
  πρέπει να πουλήσουμε κομμάτι του μεριδιου μας στο 12…….

 23. avatar
  Michael P on January 10, 2013 - (permalink)

  I have heard this suggestion elsewhere as well. However, given the current Cyprus economic conditions:
  1. No-one (even us the citizens of Cyprus) are not willing to lend the Cyprus Government, not only at your suggested rate but even at much higher market rates. Proof of this is what recently happened when semi-government instiution pension funds lent to the government a few hundreds of millions. This behaviour is correct given the way the government is lately behaving/managing its finances. Long ago, if you remember people used to place funds with the Government with the so called KOXA.
  2. This suggestion/practice, as you already mention, does not decrease the debt of each government.
  3. Even if point 1 would apply, banks would need an enormous amount of funds, in order to recapitalize the banks. This, can only come from the IMF and EU. So their suggested measures will have to be implemented.

  It is a GIFT FROM GOD, that we ended in this situation. Finally, we shall implement structural reforms, that we could not have implemented on our own. Reductions in salaries are a GIFT OF GOD. Our society lately became insatiable. Kids were getting presents, but never respected this. Why? Because they had everything. The same with the Christmas spirit, the same with the adults (as each of us goes a few times on holidays abroad, holds a number of Louis Vitton and other high range trade marks, owns a high class car, owns a HUGE house, a holiday house and more and more and more. Is this the way they behave in other societies? NO.

  The main factor that brough us in this situation is our characterestic of being insatiable:

  1. Unions pushed for annual salary increases (in the government, semi-government and banking sectors) of approximately 7%. Much higher than the increase in productivity. This happened for decades. End result: These employers not being able to pay the high salaries. High salaries brough the today’s society’s abnormal behaviour. Therefore, high salaries brough additional ‘fake’ demand on consumption and real estate properties. Rusulting in a boom in these sectors and in overpriced properties. All these will finally have to adjust. Thank GOD.
  Furthermore, this resulted in the salaries of all these sectors (accounting to approx. 50% of the working population) being above the private sector’s salaries (that have less benefits e.g. worse time schedule, anytime may be fired, medical etc).

  2. Banks became TOO BIG for Cyprus’s size. This factor benefited the salaries of the Cypriots resulting again in higher consumption, demand for real estate properties etc…
  Have you seen any foreign bank in the world having operations of equal size inside their local market and in other foreign markets? None, even Deutche Bank, Barclays, Citi, JP Morgan, BNP Paribas, Societe Generale etc never dared to act like this.
  But as the Cypriot banks decided to do so, they should have moved their base out of Cyprus, to the country of the highest operations, risk etc. They didn’t. Actually one tried to. But we did not let it do it. We were thinking short term (not to lose a few hundreds of head office jobs) and never long term or with a risk structured strategy.
  Tough luck now!

  Finally, now the time has arrived. Our economic model was ‘too good to be true’. We will finally have to take these structural reforms for the benefit of the country and its society.

  GOD BLESS THE IMF AND THE TROIKA IN GENERAL.

 24. avatar
  Economist on January 10, 2013 - (permalink)

  Professor`s idea is interesting, simple, it WONT work.

  And I definitely agree with using part of revenues from natural gas NOW even though we might not get the best price.

  Personal views of a Mandarin

 25. avatar
  Christos Savva on January 10, 2013 - (permalink)

  This proposal sounds like a backhanded way of issuing “new currency”. Second and most important, and I expected this to have been noted already, there is no credit rating agency in the world that would not treat it as a technical default. As we are becoming more and more desperate, there will be more bizarre ideas surfacing…

 26. avatar
  Κ. Κωνσταντίνου on January 10, 2013 - (permalink)

  Καλοπροαίρετη πρόταση, αλά ανεφάρμοστη για τους λόγους που αναφέερθηκαν πιο πάνω, συν το ότι θα χάσουμε κάθε αξιοπιστία αν την εφαρμόσουμε.
  Πιο απλό και πρακτικό είναι να κριθεί κάθε δημόσια υπηρεσία με βάση τα κριτήρια της αγοράς. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αποκοπεί το 50% των μισθών των ακαδημαϊκών του ΠΚ χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του. Το ίδιο ισχύει και για τις ώρες διδασκαλίας. Να διδάσκουν 9 ή και 12 ώρες αντί των σημερινών 6. Αμφιβάλλω αν θα φύγει κανένας διότι καλύτερα δε θα βρει. Το ίδιο να γίνει με τον αριθμό των υπαλλήλων. Για παράδειγμα η βιβλιοθήκη του ΠΚ μπορεί άνετα να λειτουργήσει με 15 βιβλιοθηκάριους αντί 30 που έχει σήμερα.

 27. avatar
  Αγοραίος on January 11, 2013 - (permalink)

  Εξαιρετική ιδέα να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια της αγοράς. Τι θα γίνει λοιπόν αν μειώσουμε τους μισθούς των ακαδημαϊκών κατά 50%; Πολύ απλά θα φύγουν οι καλύτεροι (αυτοί που φέρνουν ερευνητικά προγράμματα εκατομμυρίων ευρώ και θα είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό) και θα μείνουν όσοι δεν μπορούν να παν αλλού.

  Άλλες έξυπνες εισηγήσεις;

  • avatar
   ucy on January 14, 2013 - (permalink)

   Καλή δικαιολογία, αλλά για να μην χάσουμε δύο τρεις καλούς καθηγητές δεν σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνουμε άλλους 100 διπλάσια από όσο χρειάζετε.
   Αν σταματήσει το πανεπιστήμιο να κυνηγά, να κατατρέχει και να εκμεταλλέυετε τα ερευνητικά προγράμματα για να ταϊζει το διοικητικό προσωπικό, όπως έπραξε πρόσφατα με τις αποκοπές στους φοιτητές για λεφτά που δεν είναι καν δικά του, αλλά χορηγίες από ΕΕ.
   Είναι καιρός να καθαρίσει η σαπίλα στο πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ. Να μείνουν μόνο όσοι θέλουν και μπορούν, και γιατί όχι οι καθηγητές να παίρνουν μπόνους για τα ερευνητικά προγράμματα που φαίρνουν, έτσι ίσως μερικοί να έχουν κίνητρο να βγάζουν και κανένα άρθρο μέσα μέσα.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS