Skip to content

Μπορεί να διασωθεί η Τράπεζα Κύπρου από τα λάθη του Διοικητή;

Posted by (Author) on April 11th, 2013 - 52 Comments
avatar

Το ενδιαφέρον μας δεν είναι για την Τράπεζα Κύπρου.  Έκαναν λάθη και ας τα πληρώσουν.  Όσο για τα λάθη του κ. Δημητριάδη και την προσπάθεια συγκάλυψης μόνο λύπη μας προκάλεσαν όταν τα’ αντιληφθήκαμε.  Το ενδιαφέρον μας είναι για την κυπριακή οικονομία.

Αν δεν απαλλαγεί η Τράπεζα Κύπρου από το ELA που της έχει φορτώσει η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤΚ) θα οδηγηθούμε σε πλήρη κατάρρευση του τραπεζικού μας συστήματος.  Θ’ αρχίσει έτσι η Μεγάλη Κατάθλιψη της κυπριακής οικονομίας, η οποία δεν θα τελειώσει πριν περάσει δεκαετία και χάσουμε μια γενιά στην ανεργία.  Η ΚΤΚ έχει ευθύνη για παραβίαση των κανονισμών της και (μάλλον) της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την Τρ. Κύπρου.  Οι επικίνδυνες αποφάσεις επιβάλλεται να ανατραπούν μέσω της νομικής οδού.

Η εμπειρία δείχνει ότι κρίσεις χρέους που συνοδεύονται από τραπεζικές κρίσεις διαρκούν κατά μέσο όρο 6 χρόνια, τρία χρόνια περισσότερα από μη τραπεζικές κρίσεις.  Ένας από τους κύριους λόγους που η Μεγάλη Κατάθλιψη του 1929 στις ΗΠΑ διάρκεσε όσο καμία άλλη κρίση στην ιστορία είναι ότι παρέσυρε μαζί της το τραπεζικό σύστημα.  Στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε την «τέλεια κρίση» και οι χειρισμοί του Eurogroup δυσκολεύουν τα πράγματα αφού η μία μεγάλη συστημική τράπεζα βρίσκεται υπό εκκαθάριση και η άλλη υπό ειδικό καθεστώς.  Και αν η Λαϊκή πληρούσε δύο από τα κριτήρια συστημικής τράπεζας, δηλαδή μεγάλο μέγεθος και ευρείες διασυνδέσεις με την αγορά, η Τράπεζα Κύπρου πληρεί και το τρίτο: Είναι πλέον χωρίς αντικαταστάτη.  Με την κατάρρευση της Λαϊκής οι προβλέψεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 3.5% στο 9% και ο Χριστόφορος Πισσαρίδης προβλέπει ανεργία μέχρι 20%.  Τις συνέπειες από την κατάρρευση της Τρ. Κύπρου ούτε να φανταστούμε μπορούμε.

Μαζί με τις υποχρεώσεις και τα «καλά» δάνεια της Λαϊκής, η Τρ. Κύπρου κληρονόμησε €9.2 δισ. ELA.  Ταυτόχρονα ο διοικητής θέλει την Τρ. Κύπρου να καταστεί μια από τις «καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στον κόσμο» με 18% κεφάλαιο TIER I αντί 9% που προβλέπει η Βασιλεία.  Ακολουθώντας προ-κυκλική πολιτική, αφαιρεί ρευστότητα από την οικονομία και καθιστά επίφοβη τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.  Η πολιτική του διοικητή στηρίζεται στο (ληστρικό) δικαίωμα της Κεντρικής Τράπεζας να κουρεύει τις μη εγγυημένες καταθέσεις.  Με €11.9 δισ. μη-εγγυημένες καταθέσεις ομήρους των περιοριστικών μέτρων και δυνατότητα για απεριόριστο κούρεμα βεβαίως η Τρ. Κύπρου ανακεφαλαιοποιείται.  Ωστόσο, δεν μπορεί πλέον να διοχετεύσει ρευστότητα στην οικονομία ούτε διατηρεί ίχνος αξιοπιστίας ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός.  Μετά την ανάληψη του ELA της Λαϊκής απομένει στην Τρ. Κύπρου όριο περίπου €1.5 δισ. και κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία ως η «καλύτερα κεφαλαιοποιημένη τράπεζα στον κόσμο» που κατέρρευσε από έλλειψη ρευστότητας.

Η ανάλυση που ακολουθεί είναι κάπως λεπτομερής, αλλά δείξτε υπομονή.  Το πρόβλημα είναι τεράστιο.  Η μεταφορά ELA στην Τρ. Κύπρου είναι πράξη οικονομικού εγκλήματος που μεταφέρει τις υποχρεώσεις της ΚΤΚ στην Τρ. Κύπρου.  Έγινε κατά παράβαση κανόνων της ΚΤΚ για τη διαχείριση του ELA και από τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται να παραβιάζει το Άρθρο 123 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ που απαγορεύει τη νομισματική χρηματοδότηση.  Πιθανότατα να παραβιάζει και το Σύνταγμα της χώρας – αλλά αφήνουμε τα νομικά θέματα σε άλλους καταλληλότερους από εμάς.

Ας δούμε πρώτα πως δημιουργήθηκε αυτή η υποχρέωση της Λαϊκής.  Μέχρι το Φεβρουάριο 2012 ρευστότητα ύψους €5 δισ. ερχόταν κυρίως από τις συνήθεις διαδικασίες της ΕΚΤ – με επιτόκιο 1% – κυρίως για τις εν Ελλάδι δραστηριότητες. Από το τέλος Φεβρουαρίου (βλέπε εδώ) η ΕΚΤ τερματίζει τη συνήθη χρηματοδότηση και την αναθέτει στην ΚΤΚ μέσω ELA.  Η ευθύνη πλέον βαραίνει την τοπική Κεντρική Τράπεζα, το επιτόκιο ανεβαίνει στο 2.5% και το ELA αγγίζει μέχρι τον Νοέμβριο τα €10 δισ.

Το ELA παραχωρείται έναντι συγκεκριμένων εγγυήσεων και εφόσον η τοπική Κεντρική Τράπεζα βεβαιώνει ότι ο παραλήπτης είναι φερέγγυος.  Σημειώνουμε τη σημασία της λέξης φερέγγυος, διότι θα επανέλθουμε.  Επίσης σημειώνουμε οτι το ELA παραχωρείται από την τοπική Κεντρική Τράπεζα και όχι την ΕΚΤ.  Τα ακριβή στοιχεία εγγυήσεων δεν δημοσιοποιούνται και χρησιμοποιούμε τις ευνοϊκότερες υποθέσεις για να δείξουμε οτι το ELA που πέρασε στην Τρ. Κύπρου, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις γι’ αποξένωση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, εμπεριέχει ζημιά €3-4 δισ.  Επίσης φαίνεται ότι η ΚΤΚ γνώριζε ότι η Λαϊκή δεν ήταν φερέγγυα και φέρει ευθύνη διότι δεν τερμάτισε καθηκόντως το ELA.

Υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για το ELA που αναλαμβάνει η Τρ. Κύπρου;

Το ELA χορηγήθηκε στη Λαϊκή με μέγιστη δυνατή εγγύηση το σύνολο του ενεργητικού της τράπεζας ύψους €18 δισ.  Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι υπεραρκετό για αποπληρωμή του ELA.  Αν αφαιρέσουμε ωστόσο τις δραστηριότητες σε Ελλάδα και Αγγλία που αποξενώνονται, το αποθεματικό στην Κεντρική Τράπεζα και τα κυβερνητικά ομόλογα κατηγορίας «σκουπίδια» παραμένουν €11.6 δισ.  Με βάση τώρα τις επισφάλειες 26% που προβλέπει η Pimco η αξία τω εγγυήσεων είναι €9.2δισ.  Μόλις και επαρκούν. 

Ας δούμε τώρα τι πήρε η Τρ. Κύπρου έναντι της συνολικής υποχρέωσης €13.1 δισ., δηλαδή €9.2 δισ. ELA, €3.5 δισ. ασφαλισμένων καταθέσεων της Λαϊκής και €0.4 δισ. καταθέσεις άλλων τραπεζών; Έλαβε ενεργητικό συνολικού ύψους €14.8 δισ. ως εξής: €7.1 δισ. «καλά» δάνεια, €1.2 δισ. ρευστό, €2.9 δισ. επενδύσεις, €2.2 δισ. μετοχικό κεφάλαιο σε δραστηριότητες στο εξωτερικό και €1.4 δισ. άλλα περιουσιακά στοιχεία.  Δηλαδή η Τρ. Κύπρου έλαβε ενεργητικό €14.8 δισ. έναντι υποχρεώσεων €13.1 δισ. 

Δεν τελειώσαμε όμως.  Τα «καλά» δάνεια που πέρασαν στην Κύπρου είναι αυτά που ακόμη πληρώνουν.  Δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι δεν θα υπάρξουν και εδώ επισφάλειες.  Υπολογίζοντας τις επισφάλειες σε 26%, σύμφωνα με την Pimco υπολογίζουμε ζημιά €150 εκ.  Προσέξτε ότι το ακραίο σενάριο είνα αισιόδοξο υπό τις σημερινές συνθήκες. 

Δηλαδή η KTK μετέφερε στη Τρ. Κύπρου ζημιές €150 εκ. οι οποίες προστίθενται στη ζημιά από την πώληση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.  Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν συνολικές ζημιές €3 δισ. από την αποξένωση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και δικές τους εκτιμήσεις βάζουν τη ζημιά της Τρ. Κύπρου στο €1.6 δισ.

Συνολικά, οι μέχρι στιγμής οι ενέργειες της Κεντρικής προκάλεσαν ζημιά στην Τρ. Κύπρου €1.75 δισ.  Προστιθέμενες στις επισφάλειες των χαρτοφυλακίων της λόγω της οικονομικής κρίσης η Τράπεζα εμφανίζεται με αρνητικά ίδια κεφάλαια.  Από εδώ προκύπτει η ανάγκη για κούρεμα 60% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τρ. Κύπρου για να φτάσουμε σε κεφαλαιακή επάρκεια 18%.

Και ούτε τώρα τελειώσαμε.  Η μέχρι στιγμής εικόνα κρύβει το πρόβλημα που κληρονόμησε η Τρ. Κύπρου μέσω ELA πίσω από τη γενικότερη εικόνα της Τράπεζας.  Το κενό μεταξύ των €9.2 δισ. ELA και των εξασφαλίσεων που έρχονται με την καλή Λαϊκή, δηλαδή €7.1 δισ. δάνεια με 26% επισφάλειες και τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία, είναι €3.5 δισ.  Αυτό αφήνει την Τρ. Κύπρου με περιθώριο άντλησης ρευστότητας μέχρι €1.5 δισ. που αντιστοιχεί σε μόλις 6% των συνολικών καταθέσεων.  Μόνο με βαθύ κούρεμα και αυστηρούς περιορισμούς διακίνησης κεφαλαίων μπορεί ν’ αποφευχθεί η κατάρρευση και να καλυφθούν τα λάθη της ΚΤΚ.

Και ακόμη κάτι πριν τελειώσουμε με τη διαχείριση του ELA από την Κεντρική.  Ζημιές επωμίστηκαν και οι μη εγγυημένοι καταθέτες της Λαϊκής.  Η μεταφορά όλου του ELA στην Τρ. Κύπρου μαζί με τα καλά δάνεια αποτελεί προνομιακή μεταχείριση του ELA.  Ως αποτέλεσμα της προνομιακής μεταχείρισης απαιτείται πολύ βαθύτερο κούρεμα των μη εγγυημένων καταθέσεων της Λαϊκής από ότι θα γινόταν με κανονική διαχείριση.

Ας προσεγγίσουμε τώρα το πρόβλημα χωρίς αποπληρωμή του ELA με πωλήσεις ενεργητικού αλλά ως δάνειο που η Τρ. Κύπρου θ’ αποπληρώνει.  Τα περιουσιακά στοιχεία της καλής Λαϊκής δεν επαρκούν για να καλύψουν τους τόκους που ανέρχονται στα περίπου €250 εκ. ετησίως για το ELA συν €150 εκ. περίπου τόκους των ασφαλισμένων καταθέσεων της Λαϊκής.  Τα δάνεια ύψους €7 δισ. δίνουν έσοδα €260—305 εκ. ανάλογα με τις επισφάλειες.  Επομένως η Τρ. Κύπρου επιφορτίζεται με ετήσια ζημιά €95—140 εκ. και αυτό πριν το μισθολόγιο της Λαϊκής που επίσης έχει επωμιστεί.

Πίσω από τη λογιστική ανάλυση κρύβεται μια σημαντική παραβίαση των κανόνων του ELA: Σε περίπτωση εκκαθάρισης μιας τράπεζας το ELA έχει δικαιώματα μόνο στις εγγυήσεις και όχι στο σύνολο του ενεργητικού.  Στην περίπτωση του ELA Λαϊκής μέρος των εγγυήσεων φαίνεται να μεταφέρθηκε ως ενεργητικό στην Τρ. Πειραιώς με πολύ ευνοϊκούς όρους ενώ η υποχρέωση μεταφέρθηκε όλη στην Τρ. Κύπρου καθιστώντας αβέβαιη την επιβίωση της.

 Ο νόμιμος χειρισμός του ELA

 Το ELA είναι περιουσιακό στοιχείο της ΚΤΚ και εξετάζουμε τώρα το νόμιμο χειρισμό του μετά την κατάρρευση της Λαϊκής.  Για να υπολογίσουμε τις ζημιές της ΚΤΚ πρέπει να ανατρέξουμε στις συμφωνίες παροχής του ELA και ν’ ακολουθήσουμε την ενδεδειγμένη διαδικασία ως εξής:

1      Ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων μέχρι την ανάκτηση του απαιτούμενου ποσού €9.2 διΣ. το οποίο διαγράφει και τη συγκεκριμένη υποχρέωση στο Eurosystem και το περιουσιακό στοιχείο της ΚΤΚ και με αυτόν τον τρόπο αποσύρεται το νόμισμα που τέθηκε σε κυκλοφορία με το συγκεκριμένο ELA.

2      Αν το απαιτούμενο ποσό δεν ανακτηθεί τότε τη ζημιά απορροφά η ΚΤΚ όπως και όλο το Eurosystem με τη διαγραφή του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου και της συνεπαγόμενης υποχρέωσης στο Eurosystem.  Σε τέτοια περίπτωση ωστόσο δεν καταστρέφεται όλο το νομισματικό ποσό που δημιουργήθηκε και επομένως έχει επιτελεστεί νομισματική χρηματοδότηση ίση με το ποσό της ζημιάς.  Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εκτίμηση χωρίς να γνωρίζουμε τις συμφωνίες αλλά μια λογική υπόθεση με βάση τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής στην Κύπρο βάζει τη ζημιά μεταξύ €0.5 και €3.5 δισ.

 Ο διάβολος των υποσημειώσεων και οι ευθύνες του διοικητή

 Η κανονική διαχείριση του ELA θα αποκάλυπτε ότι γινόταν νομισματική χρηματοδότηση του χρέους κατά παράβαση του Άρθρου 123 της Συνθήκης της ΕΕ και της εκπεφρασμένης πολιτικής της ΕΚΤ.

 Η πολιτική του κ. Δημητριάδη όπως «διατηρηθεί η Λαϊκή στη ζωή μέχρι να γίνουν εκλογές» γινόταν κατά παράβαση Ευρωπαϊκών συνθηκών.  Φαίνεται επίσης ότι παραβίαζε και τους κανόνες της ΚΤΚ για παραχώρηση ELA σε φερέγγυες τράπεζες.  Κάπου μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2012 θα έπρεπε να είχε γίνει αντιληπτό ότι υπήρχε σημαντικό πρόβλημα.  Η τράπεζα με συνολικές καταθέσεις €17.9 δισ. στηριζόταν σε €9.2 δισ. ELA.  Επιπρόσθετα, με βάση στοιχεία που επιβεβαιώσαμε από τους ισολογισμούς της ΚΤΚ η παροχή ELA είχε αρχίσει πολύ πιο πριν.  Τόσο η διάρκεια όσο και το μέγεθος του ELA ηχούσαν ένα σήμα κινδύνου και ήταν εγκληματική αμέλεια να το αγνοεί ο διοικητής «μέχρι να γίνουν εκλογές».  Το πρόβλημα μόνο στους ισολογισμούς της Τρ. Κύπρου μπορεί να κρυφτεί.  Αν επιβιώσει, το ELA θ’ αποπληρωθεί.  Αν η Τράπεζα Κύπρου καταρρεύσει τότε το πρόβλημα θα σκεπαστεί κάτω από τα ερείπια της εφόσον υπάρχουν πλέον επαρκείς εγγυήσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες του ELA.

 Συμπερασματικά

 Η διάσωση της Τράπεζας Κύπρου περνά πλέον μέσω της νομικής οδού.  Η μπάλα στους μετόχους για να διεκδικήσουμε ανατροπή αποφάσεων που είναι αντικανονικές και πιθανότατα αντισυνταγματικές.  Θα προσφέρουν μια πολύτιμη υπηρεσία στη χώρα.  Τις δε ευθύνες του διοικητή θα είχαμε εντοπίσει έγκαιρα αν φτιάχναμε τη Διερευνητική Επιτροπή όπως είχαμε εισηγηθεί πριν 11 μήνες.

 Των Σταύρου Α. Ζένιου και Κώστα Ξιούρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Categories → Οικονομία

52 Comments
 1. avatar
  Σάββας Τταντής on April 11, 2013 - (permalink)

  Κύριε Ζένιο πολύ καλό το άρθρο σας . Συμφωνώ σε όλα όσα αναφέρεις. Υπάρχει ακόμα ένα πολύ πιο σοβαρό θέμα να προστεθεί σε όλα οσα αναφέρεις..

  Κάναμε τις τελευταίες μέρες ακριβώς τα αντίθετα απο οτι έπρεπε να κάνουμε….Η Κύπρος σήμερα έχει 3-4 μεγάλα προβλήματα ως εξής

  1. Δημοσιονομικό έλλειμα. Η απότομη σμικρυνση του τραπεζικου΄τομέα θα μειώσει αποτομα τα εισοδήματα του κράτους. Υπολογίζω γύρω στα 600 εκ. Το παραδέχεται και η Τροικα στο μνημόμιο, σελίδα 12, προβλέπει πρωτογενές έλλειμα 395 εκ ενώ πέρσι είταν μονον 222 εκ! Και θα έχουμε και αυξημένες φορολογίες.

  2. Ρευστότητα στην Οικονομία. Ειχαμε προβλημα αφου 32 δις ρευστότητα του τραπεζικού μας συστήματος ειταν στην Ελλάδα. Αντι να αυξήσουμε την ρευστότητα την μειώσαμε αποτομα εγκλωβίζοντας άλλα 10 δις στην Κακη Λαικη και στην Κυπρου .

  3 Επιτόκια. Πρέπει να πάμε σε χαμηλά επιτόκια. Η κρίση θα διαρκέσει 10 χρόνια (2008 εώς 2018) 9% επιτόκια σε 10 χρόνια είναι 90% ! Ποιά επειχήρηση έχει αυτην την δυνατότητα? Θα κλείσουν εκατοντάδες επειχηρήσεις. επίσης οταν ενας καταθέτης πιάνει 5% επιτόκιο γιατί να επενδύσει?? Δυστηχώς με αυτό που έγινε είναι πολύ πιθανον , εάν δέν υπάρξει ρύθμιση με διάταγμα, τα επιτόκια να πάνε πάνω . Ειναι η απλή λογική της προσφορας/ζήτησης, η προσφορά ρευστότητας ειναι μειωμένη και η ζήτηση μεγαλύτερη , άρα τα επιτόκια οα πάνε πάνω…..

  4. Κοστος ενέργειας . Υπερβολικά ψηλό.

  Το διάταγμα της Κεντρικής για την τράπεζα Κύπρου έχει πολλές παρανομίες …..

 2. avatar
  kax on April 11, 2013 - (permalink)

  Έχω κάποιες παρατηρήσεις στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο διότι μελέτησα λίγο πως λειτουργεί ο ELA μετά που ζητήθηκε από δικηγόρο στα πλαίσια αγωγών πελατών του.Η δική μου αντίληψη είναι ότι στο τέλος το οποιοδήποτε υπόλοιπο αποτελεί υποχρέωση των κυβερνήσεων.Στην περίπτωση της Λαικής υπάρχει έντονη επιμονή μελών του Δ.Σ. ότι καλύπτεται από 20 δις περίπου εγγυήσεις,άποψη που μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη αφού δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία.Ίσως το ποσό των δανείων που αναφέρει ο Κος Ζένιος να έχει υποστεί ήδη κάποια απομείωση.Δηλαδή η θέση τους είναι ότι η Λαική χάννει από την μεταφορά και όχι η Τράπεζα Κύπρου.

  Ληστρική συμπεριφορά έναντι όσων έχουν ανάγκη είναι ο κανόνας και φαίνεται από τους όρους διάσωσης της AIG από την Αμερικανική κυβέρνηση το 2008,τον τρόπο που πλήρωσαν απαιτήσεις τραπεζών πριν να γίνουν απαιτητές,το υπερκέρδος που έκαμε η κυβέρνηση και τον αφανισμό των παλιών μετόχων.Το ίδιο το Δ.Σ. της Εταιρείας αρνήθηκε πρόσφατα να συμμετάσχει στην αγωγή του τότε μεγαλομετόχου μετά από μπαράζ επικρίσεων από όλες τις πλευρές.Από τις δηλώσεις που γίνονται φαίνεται ότι η αγωγή πολύ λίγη τύχη έχει στα Αμερικανικά δικαστήρια.Στην Κύπρο γίνονται τα ίδια με αποφάσεις της Ευρώπης.

  Εκείνο όμως που πρέπει να προβληματίσει ακόμα και αν όλοι οι αριθμοί για τις προκληθείσες από την απόφαση ζημιές είναι σωστοί είναι πως μια τράπεζα με ίδια κεφάλαια 2.5 δις έφτασε να χρειάζεται τόσα δις για να διασωθεί. Από την ώρα που οι μέτοχοι θα είναι οι ίδιοι και έχει καλυφθεί η αρνητική θέση με όλη την επιφύλαξη που υπάρχει πως μπορεί να γίνει αποτίμηση υπό τις παρούσες συνθήκες τα επιπλέον ποσά από το 9% στο 18% ίδια κεφάλαια αντιπροσωπεύει αξία για τους νέους μετόχους.Ίσως να καθιστά πιο εύκολη την εξεύρεση στρατηγικού μετόχου.

  Για τους παλιούς μετόχους όπως έγραψα πολλές φορές στο παρελθόν νομίζω ότι δυστυχώς οι ζημιές προυπήρχαν,απλώς οι περισσότεροι δεν το ήξεραν.

  • avatar
   Stavros Zenios & Costas Xiouros on April 11, 2013 - (permalink)

   Γι′ αυτό λέμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δε μπορεί να μην εξεταστεί. Οι εγγυήσεις παρ’ όλα αυτά δεν είναι αυτόματες αλλά δίνονται από ένα κράτος με συγκεκριμένη συμφωνία όπως επίσης και το ύψος των εξασφαλίσεων. Αν όντως υπάρχουν εξασφαλίσεις τότε το κράτος θα πρέπει να αναλάβει το μέρος της νομικής ευθύνης που τους αναλογεί και όχι η Τρ. Κύπρου και οι ανασφάλιστοι καταθέτες της Λαϊκής να επιβαρύνονται παράνομα ζημιές άλλων.

  • avatar
   Stavros Zenios & Costas Xiouros on April 11, 2013 - (permalink)

   Γι′ αυτούς τους λόγους υποστηρίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δε μπορεί να μην εξεταστεί. Οι εγγυήσεις παρ’ όλα αυτά δεν είναι αυτόματες αλλά δίνονται από το κράτος με συγκεκριμένη συμφωνία όπως επίσης και το ύψος των εξασφαλίσεων. Αν όντως υπάρχουν εξασφαλίσεις τότε το κράτος θα πρέπει να αναλάβει το μέρος της νομικής ευθύνης που τους αναλογεί και όχι η Τρ. Κύπρου και οι ανασφάλιστοι καταθέτες της Λαϊκής να επιβαρύνονται παράνομα ζημιές άλλων.

 3. avatar
  ... on April 11, 2013 - (permalink)

  Ένα χρήσιμο πολιτικό δοκίμιο που προσπαθεί να πείσει ότι όλος ο κόσμος (το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, η Ευρ. Επιτροπή) κινείται από το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.

  Μπορείτε σας παρακαλώ να παρουσιάσετε κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι η απόφαση για τη μεταφορά του ELA ήταν απόφαση του διοικητή και όχι π.χ. της ΕΚΤ;

  Μπορείτε επίσης να μας εξηγήσετε τι θα γινόταν στην οικονομία αν η ΚΤ σταματούσε να παραχωρεί ELA στη Λαϊκή τον Ιούνιο (εν τη απουσία μνημονίου);

  Θα περιμένω τις απαντήσεις σας προτού προχωρήσω στην τεχνική ανάλυση των σημείων σας, γιατί προς το παρόν, δεν ξέρω αν μπορώ να εμπιστεύομαι ότι κάνετε οικονομική αντί πολιτική ανάλυση.

  • avatar
   αθηνα on April 11, 2013 - (permalink)

   Το ερώτημα δέν είναι κατα πόσον η Τρό’ι′κα είναι όργανο του διοικητή της ΚΤ,αλλά ακριβώς το αντίθετο.Και αυτό δεν χρειάζεται τεχνική ανάλυση απο εσάς τους ειδήμονες.Οσο πιό πολλά βαρίδια μας φόρτωναν με ”νόμιμο” τρόπο,τόσο πιό δύσκολο να γλυτώναμε το εγκληματικό κούρεμα.

   • avatar
    αθηνα on April 11, 2013 - (permalink)

    Kαι προς ενίσχυση της άποψής μου,μόλις τώρα αναρτήθηκε στο Stockwatch, η προειδοποίηση Nτράγκι προς τον Ανναστασιάδη: Κάτω τα χέρια απο τον εντολοδόχο μας στη Κύπρο. Τ’ακούς Επιλήσμων;

  • avatar
   ? on April 11, 2013 - (permalink)

   1. Who extended ELA to Laiki and why?

   2. If we needed ELA at the same time time with MoU, why didn’t the person/institution who extended ELA made sure that MoU is in place before ELA was given?

  • avatar
   Stavros Zenios & Costas Xiouros on April 11, 2013 - (permalink)

   Δε μπορούμε να ξέρουμε αν η απόφαση ήταν του Διοικητή ή αν ήταν κινούμενη από την ΕΚΤ. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η απόφαση παροχής ELA σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ευροζώνης παίρνεται κατά την διακριτική ευχέρεια της Κρατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΚΚΤ) στην οποία υπάγεται και όχι από την ΕΚΤ και γι′ αυτό το λόγο τον κίνδυνο και την ευθύνη φέρει η ΚΚΤ και κατ’ επέκταση το αντίστοιχο κράτος εάν υπάρχουν εξασφαλίσεις και στο μέτρο των εξασφαλίσεων. Η ΕΚΤ έχει τη δικαιοδοσία να σταματήσει ή να αλλάξει απόφαση μίας ΚΚΤ μετά που το ψηφίζουν τα 2/3 των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

   Όπως δε γνωρίζουμε για ποιο λόγο είχε δοθεί τόσο ψηλό ποσό ELA στη Λαϊκή και που πήγαν τα λεφτά. Επίσης δε μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γινόταν αν η Λαϊκή είχε κηρυχτεί σε πτώχευση γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι αποφάσεις θα είχαν παρθεί και πως θα αντιδρούσε η αγορά. Αλλά και τώρα κατάρρευσε η Λαϊκή με ένα αντικανονικό και άτακτο τρόπο. Αν δεν υπήρχε χρεός 9δισ. είναι πιθανό η αγορά η ίδια να έδινε λύσεις με διάφορους τρόπους όπως εξαγορά της Λαϊκής, εκποίηση μέρους των επιχειρήσεων της μαζί με μέρος των υποχρεώσεων (κάτι παρόμοιο με το τι γίνεται τώρα αλλά κάτω από ευνοϊκούς όρους). Επίσης είναι πιθανόν να είχε οδηγηθεί ολόκληρη η Λαϊκή σε κλείσιμο και ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων της και την ανάληψη των ασφαλισμένων καταθέσεων από το κράτος όπως επίσης και του αντίστοιχου μέρους των περιουσιακών στοιχείων. Αν η λύση που εφαρμόστηκε παράνομα ήταν η σωστή τότε κάλλιστα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούσαν να την εφαρμόσουν με έννομα μέσα.

   Θα χαρούμε να έχουμε οποιαδήποτε επιπλέον ή άλλη ανάλυση των στοιχείων που παραθέτουμε όπως επίσης και νέα στοιχεία από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο.

   • avatar
    KKyriacou on April 16, 2013 - (permalink)

    Προφανώς το ELA δόθηκε στη Λαϊκή γιατί είχε ανάγκη από ρευστότητα. Για να αναγγαστει να ζητησει ενα τέτοιο μεγάλο πόσο η Λαικη, και για να δεχθει η ΚΤΚ /ΕΚΤ να το δωσει, μάλλον θα είχε προηγηθει ένα τεράστιο και απότομο “run on the bank” από μεγάλο καταθέτες, που σημαίνει τα λεφτά πήγαν σε αυτούς. Μια τράπεζα μπορεί να είναι insolvent, για μεγάλο χρονικό διάστημα (by mispricing or misrepresenting the quality of its loan book). Αλλα προφανως δεν μπορει να πραξει το ιδιο οταν δεν εχει ρευστοτητα. (Unlike insolvency liquidity is not subject to interpretation. And is liquidity and not insolvency that drives companies to bankruptcy.)
    Επίσης, η Λαϊκή δοκίμασε για μήνες να αντλήσει κεφάλαια από την αγορά, αλλά κανείς δεν ήταν διαθέσιμος να βάλει λεφτά σε μια μαύρη τρύπα. Οπότε, υποψιαζομαι οτι η μη παροχή ρευστότητας από τη ΚΤΚ, που φαίνεται προσπαθούσε να ´αγορασεί´ χρόνο, θα καταλήγε σιγουρα σε χρεοκοπία η οποία θα ήταν τελείως ανεξέλεγκτη (αφου οι καταθετες δεν θα μπορουσαν να παρουν λεφτα). Κατι τετιο δεν θα μπορουσε περιοριστεί στη Λαϊκή, αφού υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσει “run on the bank” οχι μονο στη τραπεζα Κυπρου αλλά και στς υπόλοιπες Κυπριακές και πολυ πιθανο Ελληνικές τράπεζες. Αν όλες αυτές οι υποθέσεις που κάνω, τελικά επιβεβαιωθούν, τότε η ΕΚΤ, μαζί με την ΚΤΚ δεν είχαν πολλές επιλογές και φαινεται προσπάθησαν να αποτρέψουν ένα συστημικο κυνδινο που ίσως να ξεχειλίζε και στη υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπαθησαν δηλαδή να αποτρέψουν μια σίγουρη καταστροφή με την πιθανότητα μιας πιο ελεγχόμενης καταστροφής που ισως να συνέβαινε πιο μετά. Το πρόβλημα είναι ότι με αυτό φαίνεται να ´άφησαν´ να φύγουν $9 δις από καταθέσεις που τώρα τις χρεώνουν στη τρ. Κύπρου. Νομιζω, η απάντηση τους σε αυτό θα είναι ότι αν άφηναν τη Λαϊκή σε άτακτη χρεοκοκοπια τότε η Τρ. Κύπρου θα χρειαζόταν πολυ περισσότερα λεφτα για να καλύψει το δικό της ´bank run’ που σίγουρα θα συνέβαινε κατα συνέπεια.

  • avatar
   Politis on April 11, 2013 - (permalink)

   Ευχαριστούμε, δεν χρειάζεται να προβείς σε ανάλυση των επιμέρους θεματων! Ποιος νόμιμες ότι είσαι δηλαδή και θα σου δώσει ο συγγραφέας εξηγήσεις για να μας κανείς ακολούθως τη χάρη να σχολιαστές σε λεπτομέρεια!

   Που πειρακτηκες για το Διοικητή. Τα πράγματα είναι όπως τα γράφουν οι συγγραφείς. Το κόστος για την Τράπεζα Κύπρου και για όλους μας είναι τεράστιο. Το μόνο που δεν λέγεται είναι ότι όντως φταίει και ο Πρόεδρος για αυτη την ΠΡΟΔΟΣΙΑ κατα του λαού.

 4. avatar
  Κ.Χ. on April 11, 2013 - (permalink)

  Πολύ χρήσιμο άρθρο που αναδεικνύει τα εγκλήματα που γίνονται σε βάρος μας.

  Υπάρχουν όμως κάποια σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν.

  1. Πως καταλήξατε ότι τα junk της κυπριακής δημοκρατίας αξίζουν μηδέν?
  2. Αν η ΕΚΤ επιτρέψει κανονικές πράξεις χρηματοδότησης πως αλλάζουν τα δεδομένα;
  3.Πως καταλήξατε με το 1,5 δις μόνο από ELA? Μάλλον κάτι χάνω εδώ. Η Τρ. Κύπρου δεν έχει δάνεια για να βάλει ως εξασφάλιση, έστω και με έκπτωση;

  • avatar
   Stavros Zenios & Costas Xiouros on April 11, 2013 - (permalink)

   Όσον αφορά τις ερωτήσεις έχουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

   1. Δεν θεωρήσαμε ότι η αξία τους είναι μηδέν. Θεωρήσαμε, λόγω του ότι δε γνωρίζουμε τα στοιχεία του συγκεκριμένου κρατικού ομολόγου, ότι στο εγγύς μέλλον δε θα επιφέρει έσοδα και επίσης ότι δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση γιατί κρατικές εξασφαλίσεις προσφέρονται ξεχωριστά.

   2. Αν ήταν κανονική η πράξη σημαίνει ότι το ELA είναι επαρκώς εξασφαλισμένο (εξασφαλίσεις τράπεζας με κούρεμα συν κρατικές εξασφαλίσεις) και επομένως το ELA σε τέτοιαν περίπτωση μπορεί να ακολουθήσει τα περιουσιακά στοιχεία όπου και αν αυτά πάνε χωρίς ζημιά γι′ αυτούς που τα παίρνουν, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, και χωρίς να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία.

   3. Η πληροφρόρση μας απο αξιόπιστες, διασταρωμένες αλλά επίσημα ανεπιβεβαίωτες πηγές είναι οτι ότι πριν από την συγχώνευση με την καλή Λαϊκή είχε δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας 4-5 δισ. και επομένως μετά από την ανάγκη κάλυψης 3.5 δισ. εξασφαλίσεων του ELA της Λαϊκής μένουν μόνο 1.5 δισ.. Πρέπει να σημειώσουμε ότι μόνο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι του ELA, όχι όλα, ενώ η υπόθεση που κάναμε για τη Λαϊκή είναι υπερβολικά ευνοική. Είναι πιθανόν να είχαν δοθεί εξασφαλίσεις και από το χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα στην οποία περίπτωση η ζημιά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τα 3.5 δισ. που υπολογίσαμε συνάδουν και με την ανάλυση στο http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=129139&show=Y

   • avatar
    CPP on April 11, 2013 - (permalink)

    Κ. Ζενιο και Κ. Ξιουρο, οσο αφορα το σημειο 3, πως ειναι δυνατον η Λαικη να μπορουσε να αντλησει 10δις, ενω η Τραπεζα Κυπρου μονο μεχρι 5 δις? Θα ηταν εξωπραγματικο αν αυτο ειναι αληθεια, ισως πρεπει να κοιταξετε ξανα τις πηγες σας. Το ΕΛΑ επειδη δινετε απο την κεντρικη τραπεζα της χωρας εχει λιγοτερο αυστηρα κριτηρια οσο αφορα τα στοιχεια ενεργητικου που μπορεις να δωσεις. Εδω η Τραπεζα της Ιταλιας, δινει ρευστοτητα σε τραπεζα που ειναι αφερεγγυα εδω και 2 χρονια τουλαχιστον, με πολυ χαμηλης ποιοτητας assets. Θα μου πειτε αρα η ΕΚΤ χορηγει ρευστοτητα σε τραπεζα που ειναι αφερεγγυα? Θα σας πω οτι εχει πολλες αφερεγγυες τραπεζες στις οποιες δινει ρευστοτητα εδω και καιρο η ΕΚΤ. Αυτα τα ηξεραν οι δικοι μας διαπραγματευτες? Πολυ φοβαμαι πως οχι. Ετσι και αλλιως ομως μπορει να μην εκανε και καμια διαφορα…

 5. avatar
  CPP on April 11, 2013 - (permalink)

  Πολυ σωστο εκ μερους του κ. Ζενιου να εξηγησει την κατασταση με το ΕΛΑ αλλα, με ολο το σεβασμο, το αρθρο εχει πολλες ασαφειες. Εγω θα μεινω σε δυο σημεια:
  1) Μου φαινετε λαθος ο ισχυρισμος οτι η Τραπεζα Κυπρου μονο 1.5δις θα μπορει να τραβησει απο τον ΕΛΑ. Αν οι αριθμοι που μας λενε ειναι σωστοι θα πρεπει να βαλει ακομα 7δις assets για να κανει fund τα 9.2 δις ΕΛΑ της Λαικης. Αυτο σημαινει οτι χανει 3.5δις δικη της ρευστοτητα εαν υπολογισουμε 50% εκπτωση του ΕΛΑ. Υπαρχουν ομως στο ενεργητικο της ακομα 20δις, ισως και παραπανω, το οποιο σημαινει ρευστοτητα αρκετα μεγαλυτερη πανω απο 1.5δις. Αν αυτη θα ειναι αρκετη αυτο ειναι αλλο θεμα.

  2) Τι σημαινει ζημιες απο την αποξενωση στην Ελλαδα 3 δις? Αυτες ειναι ζημιες οι οποιες υπηρχαν αλλα δεν εγιναν booked στα βιβλια. Τωρα με την πωληση εγιναν αμεσως realised. Φυσικα και πουλησαμε τα παραρτηματα σε επιπλεον εκπτωση λογω της εκτακτης πωλησης, αλλα αυτη η επιπλεον ζημια ειναι πολυ μικροτερη απο τους αριθμους που λετε. Εκτος αν μου διαφευγει κατι..

  • avatar
   Stavros Zenios & Costas Xiouros on April 11, 2013 - (permalink)

   Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση μπορείτε να δείτε την απάντηση που δώσαμε στο ποιο πάνω σχόλιο.

   Όσον αφορά το δεύτερο σημείο τον υπολογισμό των 3 δισ. τον πήραμε από αυτό το άρθρο (http://www.breakingviews.com/hugo-dixon-cyprus-bank-resolution-a-bad-joke/21077717.article). Όμως έγκυρα στοιχεία που μας έχουν δοθεί όσον αφορά την πώληση των Ελληνικών δραστηριοτήτων της Τρ. Κύπρου καταδεικνύουν όντως ζημιά 1.6 δις αφού δόθηκε μια καλά κεφαλαιοποιημένη τράπεζα (1.62 δισ. – 19% κεφαλαιοποίηση, και μετά από απομείωση 16% των δανείων) ενώ πήραν μόνο 420 εκ. ως αντίτιμο και ενώ υπάρχουν επιπλέον ζημιές 400 εκ. (χαμένων φορολογιών που έχουν αναβληθεί και έξοδα λόγω της μεταφοράς). Παρ’ όλα αυτά και πάλι υποστηρίζουμε ότι όλα τα σχετικά στοιχεία πρέπει να δημοσιευτούν.

 6. avatar
  Someone on April 11, 2013 - (permalink)

  Ενδιαφέρουσες αλλά μονοδιάστατες οι αναλύσεις. Ίσως θα ήταν καλό οι κ. Ζένιος και Ξιούρος να μας αναλύσουν περαιτέρω την αναφορά τους: “Επίσης φαίνεται ότι η ΚΤΚ γνώριζε ότι η Λαϊκή δεν ήταν φερέγγυα και φέρει ευθύνη διότι δεν τερμάτισε καθηκόντως το ELA”. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι εννοούν με το τερματισμό του ELA, τι επιπτώσεις θα είχε στην εν λόγω τράπεζα, ποιος θα έπρεπε να ήταν ο χειρισμός τους και γιατί αυτό ενδεχομένως να έφερνε καλύτερα αποτελέσματα.

 7. avatar
  Σάββας Τταντής on April 11, 2013 - (permalink)

  CPP . Το Θέμα με πώληση των καταστημάτων στην Ελλάδα έχει ώς ακολούθως.

  Η ονομαστική αξία των δανείων που πωλήθηκαν είταν 23.9 δις.
  Υπηρχαν πρόνοιες στα βιβλια των τραπεζών περίπου 4.7 δισ (20%)

  Εμεις , πουλησαμε τα δάνεια με ΑΞΙΑ 16.2 δις επιδή έγιναν σε αυτά προβλέψεις υψους 32% με βάση το ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ζημιές που υπολόγισε η ΠΙΜΚΟ δηλαδή με εκπτωση 7.7 δις ευρω. (23.9-16.2)

  Αρα υπάρχει μια επιπλέον διαγραφή ύψους 3 δις (7.7-4.7) η οποία έγινε τώρα και δέν ειταν στα βιβλια των τραπεζών εώς σήμερα.

  Τα συνολικά μη εξυπηρετουντα δάνεια (πανω απο 90 μέρες) των τραπεζών στην Ελλάδα ειταν 38%….έγινε προβλεψη για 32% . Διαγράψαμε σχεδόν ολα τα μη εξυπηρετούντα δάνεια ενώ σχεδόν ολα έχουν εμπράγματες η προσωπικές εξασφαλίσεις.

  Η τελική πράξη έχει ως εξης. Πουλησαμε δάνεια Κουρεμένα κατά 32% 16.2 δις σύν 200 άλλα περιουσιακά στοιχεια δηλαδη 16.4 δις , για αυτα δώσαμε καταθέσεις 15 δις άρα μια διαφορα 1.4 δις. Πιάσαμε 500 εκ και μένει μια επιπροσθετη ζημιά 900 εκ ευρω.

  Η τράπεζα Πειρεώς ειχε συνολικές προβλέψεις μονον 12% εμεις τους δώσαμε τα δικά μας δάνεια με 32% προβλεψεις (κούρεμα)

  Αυτοί είναι και οι λόγοι που η Πειρεώς έβγαλε ανακοίνωση οτι ο ισολογισμός της βελτιώθηκε απο την εξαγορά.

  Και ένα τελευταιο………..Η Ελλάδα μας προκάλεσε ζημία περίπου 12 δις (αναλυση ειχα σε προηγούμενο μύνημα) . Εμεις τους δώσαμε κουρεμενα δάνεια και ακούρευτες καταθέσεις. Εφόσον στην Ελλάδα είταν υποκαταστήματα μας , γιατί δεν κουρέψαμε τους καταθέτες στα ελληνικά καταστήματα μας????

  • avatar
   Andreas on April 11, 2013 - (permalink)

   Φιλε Σαββα
   επειδη εννα μας πελλανουν τελεια οι κυβερνωντες εννα σε ρωτησω εσενα .
   ΤΑ 23 ΔΙΣ ΠΩΣ ΕΒΡΕΘΗΚΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ που τα μαξιμουν 17 που εμιλουσαμεν??
   Τι λεεις για τουντο πραμα??
   Περιπαιζουν μας ??Εσιει τζι αλλα κρυμμενα ή απλα παιζουν παιχνιδι??

 8. avatar
  KKyriacou on April 11, 2013 - (permalink)

  My understanding is that under the terms of the ELA facility the CB and/or the government are ultimately liable for repayment; I am not sure if that’s
  done explicitly or implicitly through the posting of gov bonds as collateral. If that’s true, then the issue is more complicated. Shareholders of BoCy may still complain, but the fact that the bank needed to access the depositors funds to capitalize itself, means that the equity holders were wiped out. There are questions as to why this appears to be done within the same BoCy entity ( as supposed to a cleaner solution ), but I guess they have their reasons. It is rather naive to think that Demetrades is the one that drives policy or makes the decisions here. ECB is calling all the shots and they are doing that using our CB and all the new powers granted to it by the new law passed by our parliament only a couple of weeks ago. According to that law, any decision would be in conjunction with the Ministry of Finance, but given our state of affairs I would imagine that the gov’s involvement has been reduced to a formality of letting us know of what is decided by the ECB. So the sad reality is that ECB decides, Demetrades informs, and our Ministry of Finance has no choice but to agree. The miserable state of our banks along with the mishandling of the situation by our leaders have brought us to this new disgraceful reality. And now … Γυρευκουμε το λάθος.

 9. avatar
  ΓιάννηςΠ on April 11, 2013 - (permalink)

  Αναφέρω κάτι που επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Μέχρι τις 15 του Μάρτη η κάθε επιχείρηση είχε στη διάθεση της το υπόλοιπο που είχε στην τράπεζα ανεξάρτητα αν είχαν εκκαθαριστεί οι επιταγές που είχε καταθέσει. Όταν άνοιξαν οι τράπεζες στις 2 Απριλίου αυτό έπαψε να ισχύει και η κάθε επιχείρηση στερήθηκε ρευστότητα όση αντιστοιχεί με τις εισπράξεις μιας βδομάδας (5 εργάσιμες μέρες). Στις 4 Απριλίου οι μέρες για εκκαθάριση αυξήθηκαν από 5 σε 6. Διερωτώμαι ακόμα και αν το ‘παλιό’ σύστημα ήταν λάθος γιατί κρίθηκε σκόπιμο η στρέβλωση αυτή να διορθωθεί εν μια νυκτί; Και ακόμα γιατί σε όλα τα άλλα προβλήματα ρευστότητας προσέθεσαν ακόμα μια μέρα; Δέχομαι ότι ο τρόπος που δούλευε το παζάρι ήταν λανθασμένος. Μπορούσε αυτός ο τρόπος να διορθωθεί σε μια μέρα σε εποχή βαθειάς ύφεσης; Τελειώνοντας θέτω ακόμα μια παράμετρο. Αφού η εκκαθάριση των επιταγών εδώ και αρκετό χρόνο γίνεται ηλεκτρονικά γιατί υπολογίζουν 6 εργάσιμες μέρες για την εκκαθάριση τους; Δικαιολογείται περίοδος 2 ημερών και τίποτε πέραν αυτής.

  Λόγω αυτού του περιορισμού αρκετές επιχειρήσεις φαίνονται ασυνεπείς στις πληρωμές τους σε προμηθευτές του εξωτερικού γεγονός που συνεπάγεται αλυσιδωτά προβλήματα όπως έλλειψη πρώτων υλών κλπ πράγμα που επιδεινώνει ακόμα πιο πολύ την ύφεση.

  ‘Καυγαδίζουμε’ κάθε μέρα με τους τραπεζίτες μας αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουμε ανταπόκριση.

  Συνήθως οι πελάτες πληρώνουν με επιταγές που έχουν ημερομηνίες 10,15,20,30 του κάθε μήνα. Οι περισσότερες έχουν ημερομηνία 30. Ξέρετε πότε θα είναι διαθέσιμα τα λεφτά από επιταγές που θα κατατεθούν στις 30 Απριλίου; Στις 14 Μαΐου!!!!! (Μεσολαβούν 4 αργίες)

 10. avatar
  Marigi on April 11, 2013 - (permalink)

  Akros Eustocha osa lete. Makari na eichame Dr Zenio as Kentriko Trapeziti i’ esto tora CEO tis Trapezas Kiprou. Alla pote se auto ton topo dosame vima stous axious kai tha ro praksoume tora?? Eimaste axiolipitoi

 11. avatar
  Takis Xenopoulos on April 11, 2013 - (permalink)

  Kύριε Ζένιο θα ήθελα να συμφωνήσω με την όλη ανάλυση σας αν όλα αυτά που αναφέρεις ειναι σωστά και αληθή. Τότε τα κάνανε ολοι θάλασσα που για εμένα ευθύνοντε τόσο οι Πολιτικοί μας όσο και οι Βουλευτές μας,τα Κόμματα ως και η πρώην και οι νύν Κυβερνώντες.
  Διότι δυστυχώς εδώ που μας έφερα τόσο οι Τραπεζίτες, Διοικητικά Συμβούλια, αλλά και η Διοικητές πρώην και Νύν τις Κεντρικής Τράπεζας με λανθασμένες αποφάσεις και ψευδείς αναφορές στίς αναλύσεις των Ισολογισμών των Τραπεζών παρέσυρα όλοκληρο το Κυπριακό Λαό σε καταστροφή και εξαθλίωση, ζώντας σε άγχος και στρές, χωρίς καν να λαμβάνοντε τουλάχιστο Μέτρα ουσιαστικά δια τις Επιχειρήσεις που ασφυκτιούν και δεν δύναντε απο τα λεφτά τους να εκπληρωσου τις υποχρεώσεις του τόσο για τις Εισαγωγές όσο και για τα λειτουργικά τους έξοδα, ως και για το ΦΠΑ που είτανε κατατιθέμενα στην Τρ. Κύπρου μάλιστα σε ειδικό λογαριασμό φπα που σήμερα τα κουρεύουν ως και τους Τρεχούμενους Λογαριασμούς.

  Εγώ συγκεκριμένα 55 χρόνια εργασίας ως Επιχειρηματίας μας πήρανε τά πάντα τις Συντάξεις Ταμεία προνοίας τις Οικονομίες μας τά πάντα, όπως και στήν Επιχείρησης μου.του υιού μου της Κόρης μου που ζεί στην Αμερική.

  Και σήμερα δυστυχώς ακόμα δεν βλέπουμε φώς στην άκρη της σύραγγος, αλλά μόνο διαξηφισμούς των Πολιτικών αντί να δούνε τα λάθη που έχουνε γίνει που πλειστα έχουν εντοπισθεί που άμεσα θα πρέπει να διορθωθούν προτού υπογράψουμε το Μνημόνιο διότι ειναι άδικο και εις βάρος του Κυπριακού Λαού,που δυστυχώς μας μεταχείρησθηκα σαν πειραματόζωο για προώθηση δικών τους σκοπιμοτήτων δι′ επιβολή ίσως και σε άλλους Λαούς, που διεφάνη την επομένη απο τον Προεδρον του Eurogroup.

  Αναμένουμε απο την Κυβέρνηση μας ειλικρινά να αναλάβει Κάθαρση και να πληρώσουν όλοι οι Ενοχοι που συνέβαλα στη Καταστροφή της Κύπρου μας, όχι όμως με λόγια, αλλά με έργα,, κι′ όχι άλλοι να τα τρώνε κι′ άλλοι να πληρώνουνε το Λογαριασμό, που δυστυχώς αυτό γίνεται σήμερα.

  Εισηγούμε άμεσα όπως αυξήσουνε οι Τράπεζες την ρευστότητα προς τις Επιχειρήσεις τόσο δια την επιβίωσην τους όσο και για το καλό της Οικονομίας και του τόπου.

 12. avatar
  ARGYRIA on April 11, 2013 - (permalink)

  1) Η λαικη αντλησε ρευστοτητα απο την ΕΚΤ μεσω της ΚΤΚ. Η ΚΤΚ εδωσε αναλογες εγγυησεις της Λαικης ΚΑΙ της Τραπεζας Κυπρου.

  2) Η Τραπεζα Κυπρου επιβαρυνεται το ΕΛΑ της Λαικης (9.2 δυς) και σαν ανταλλαγμα θα παρει ολες τες καταθεσες της Λαικης και ολα τα δανεια της (καλα και κακα)

  3) Το ΕΛΑ που επιβαρυνει την Τραπεζα Κυπρου θα παγοποιηθει για ενα χρονικο διαστημα ωστε να καταφερει η Τραπεζα Κυπρου να σταθει στα ποδια της

  4) The required core tier 1 is at 9%, but with the recapitalization it goes to 18%. Doesn’t this mean that BOC has sufficient liquidity to continue giving out loans? Yes, it does.

 13. avatar
  ARGYRIA on April 11, 2013 - (permalink)

  “Το ενδιαφέρον μας δεν είναι για την Τράπεζα Κύπρου. Έκαναν λάθη και ας τα πληρώσουν.”…….. “Αν δεν απαλλαγεί η Τράπεζα Κύπρου από το ELA που της έχει φορτώσει η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤΚ) θα οδηγηθούμε σε πλήρη κατάρρευση του τραπεζικού μας συστήματος.”

  On one hand, you claim that you couldn’t care less for the fate of BOC, on the other hand, you care enough to salvage it so that the economy does not collapse. But in essence, in order that the BOC survives and the economy is saved, the cash depositors have to pay the price! CLEARLY A SYSTEMIC PROBLEM! This is a perfect example of a positive feedback loop where a change in one variable causes the same change in another variable rendering the entire system unstable…when actually the aim should be to bring equilibrium.

  Academics, technocrats, politicians, experts, etc do not have a clue…..

  • avatar
   L.G. on April 11, 2013 - (permalink)

   Οχι αγαπητή μου. Κάποιοι σε αυτό το τόπο μας προειδοποίησαν έγκαιρα. Ο κος Ζενιος ηταν ένας από αυτούς. Δυστυχώς, και εδώ είναι οι ευθύνες πλείστον από εμάς, επιλέξαμε να ακολουθήσουμε ο καθένας το κόμμα του. Χειρότεροι απ όλους οι σύντροφοι της αριστεράς που ακόμα δεν βρίσκουν να έχει ευθύνες η προηγούμενη κυβέρνηση!!!
   Αντί λοιπόν έστω και τώρα να απαξιωσουμε στο σύνολο τους τους πολιτικούς αυτού του τόπου και να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους που απέδειξαν ότι και γνώσεις και εμπειρίες αλλά και αγάπη για το τόπο τους έχουν, προσπαθούμε να ισοπεδώνουμε τους πάντες. Κρίμα.
   Και ας μην ξεχνούμε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μιλούμε πλέον θεωρητικά. Αυτο το καναμε μεχρι τις 15/3/13. Τωρα στεκομαστε στο πλάι (ας μου επιτραπει ο όρος) της ετοιμοθανατης Κύπρου. Κάποιοι φταίνε και φταίνε σοβαρά. Τόσο που να χαρακτηριστούν εθνικοί προδότες.
   Αν εμείς σαν λαός δεν έχουμε την κρίση να διαχωρισουμε τους σωστούς και άξιους απο τους εγκληματίες και τους βάζουμε όλους σε ένα καλάθι τότε ναι σαν λαός είμαστε άξιοι της τύχης που μας βρήκε.

 14. avatar
  Σάββας Τταντής on April 11, 2013 - (permalink)

  Αντρέα τα αρχικά 17 είχαν ώς εξης. 10 δις για το κράτος. 7 για τράπεζες και Συνεργατικές.

  Τώρα μας τα βγάζουν ως ακολούθως.

  Νεα Κυπρου 4 δις.
  Ελληνικη 400 εκ ..ΣΠΕ 2.1 δις =2.5 δις (τες ΣΠΕ μάλλον θα τα πληρώσει το κράτος)
  Αποπληρωμή δανειων του κράτος εώς το 2017, 5.5 δις
  Ελλειματα 1,2 δις κάθε έτος = 6 δις
  Ρωσσικο Δάνειο 2.5 δις
  3 δις Μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαιων τραπεζών επιδή θα ξαναχρειαστουν επιδή με το πειραμα θα μας βάλουνε σε μεγαλύτερη υφεση .

  Αναθεώρησαν τα ελλειματα μας προς τα πάνω επιδή καταλαβαν οτι μας βάλανε σε μεγαλύτερη υφεση. το 2012 ειχαμε πρωτογενές έλλειμα 222 εκ ευρω και φέτος θα έχουμε το δπλάσιο , το παραδέχονται και οι ιδιοι στο μνημόνιο. Το κράτος θα χάσει περιπου 500- 700 εκ εισοδήματα φέτος λογο του πειράματος και της διαλυσης την ρευστότηατας απο την αγορά.

  Κύριε Ξενόπουλε, η ρευστότητα ΔΕΝ θα αυξηθεί επιδή δέν υπάρχει επιδή μεγάλο μέρος της εγκλωβιστηκε στην Κακή Λαική, στην Τράπεζα Κύπρου η έφυγε απο την Κυπρο.

  Αργυρια μην ασχολείσε με τις λεπτομέρειες των αριθμών του Κύριου Ζένιου. Οι αριθμοι ειναι διαφορετικοί, αλλα αυτο που έχει σημασία ειναι οτι η σκέψη και φιλοσοφία του ειναι σωστή.

  Ο ΓιάννηςΠ, έπιασε σωστα τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας.

  και κάτι άσχετο……..Πιο κάτω ειναι σημερινή ανακοινωση της Eurobank,εδώ και έναμιση χρονο φωνάζω συνέχεια να κανουμε αυξήσεις με COCOS και κανονικές σιγά σιγά σε βάθος χρονου ……Οι ελληνικές τράπεζες ανακοινωσαν και αυξήσεις 10% για φέτος και τα άλλα σε βάθος χρονου……….εμεις τα διαλύσαμε ΟΛΑ σε 2 εβδομάδες.

  “Έκδοση μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως αορίστου διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με δικαίωμα εξαγοράς τους από την Τράπεζα (cocos), συνολικού ποσού έως €1.700 εκατ., όπως αυτό θα προσδιορισθεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος. ”

  Το πείραμα της Τροικας και του Δημητριάδη ειναι ΣΦΑΛΜΑ, ΕΓΚΛΗΜΑ και θα το ζήσουμε στους επομενους μηνες/χρονια.

  • avatar
   Equilizer on April 12, 2013 - (permalink)

   Ολεθριες αποφασεις κατω απο την πιεση του χρονου και του “η το κανεις η σε αφηνουμε να χρεωκοπησεις”. Δεν δικαιολογω κανενα, ουτε Τροικα ουτε Δημητριαδη, αλλα εδω που φτασαμε, ειμαστε σε μηδενικη διαπραγματευτικη δυναμη. Αυτα ειναι τα τραγικα αποτελεσματα της αναβολης ληψης αποφασεων της κυβερνηση Χριστοφια, που αντι να διαπραγματευτει τα σοβαρα προβληματα, επελεγε να κανει διδαγματα στους εταιρους μας περι κουμουνισμου. Τωρα που μας εφερε στο απροχωρητο, οι εταιροι μας μας δινουν μαθηματα σκληρου καπιταλισμου. Ειμαστε πλεον στο ελεος των δανειστων που μας χρησημοποιουν σαν οικονομικο πειραματοζωο, και μας θυσιαζουν για να προειδοποιησουν τραπεζες στις αλλες χωρες του Νοτου. Ισως τωρα η κυβερνηση Χριστοφια και ΑΚΕΛ κατανοησουν το αληθινο κοστος του 13ου μισθο, για το οποιο σπαταλησαν τοσο χρονο για να το “σωσουν”

   • avatar
    ΓιάννηςΠ on April 12, 2013 - (permalink)

    Πολύ εύστοχα σχόλια.
    Συμφωνώ απόλυτα

 15. avatar
  Σάββας Τταντής on April 11, 2013 - (permalink)

  Oι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίζουν τα πειράματα. Απλα αντι κούρεμα ομολόγων τώρα μας κάνανε στην Κύπρο το πείραμα BAIL IN…….το πιο κάτω άρθρο μου δημοσιευτηκε σε εφημερίδες και σε αυτο το φορουμ πριν 1 1/1 χρόνο . Στο τέλος οταν γράφω να μελετήσουμε την Kaupthing η οποια πτώχευσε την Ισλανδια , ειταν σπόντα για την Λαική η οποία πτώχευσε σημερα το κράτος μας….Δυστηχώς τοσο για την Ελλάδα οσο και για την Κύπρο οσα αναφέρω έχουν συμβει τους τελευταιους μήνες/εβδομάδες.

  Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να σταματήσουν να
  πειραματίζονται με τις αγορές( Σάββας Τταντής 21/12/2011
  Χρηματιστής)

  Στις 26/10/2011 οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων
  θα πρέπει να πάει από το 21% στο 50%. Η απόφαση τους για κούρεμα των ελληνικών
  ομολόγων αφορά μόνον τους ιδιώτες κατόχους ομολόγων και όχι το σύνολο του ελληνικού
  χρέους το οποίο είναι γύρω στα 360 δις. Το πρώτο λάθος που έγινε εδώ είναι ότι
  αποφασίστηκε ότι την ζημιά που θα προκύψει από την απόφαση τους θα την πληρώσουν
  όσοι δεν ήταν παρόν στην απόφαση και που είναι οι πιο αδύνατοι οικονομικά και μάλιστα
  σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης. Το ελληνικό χρέος που κατέχει η Ευρωπαική Κεντρική
  Τράπεζα και οι Ευρωπαικές Χώρες, oι οικονομικά πιο δυνατοί
  επενδυτές στα ελληνικά ομόλογα, δεν θα κουρεύτει.
  Τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτες επενδυτές είναι γύρω στα 100-120 δις
  ευρώ. Από το κούρεμα θα μειωθεί το ελληνικό χρέος γύρω στα 50-60 δις ευρώ. Εάν
  γινόταν ένα κούρεμα 25% στο σύνολο του ελληνικού χρέους η μείωση θα ήταν 90 δις. Το
  όφελος για την Ελλάδα θα ήταν μεγαλύτερο και οι ζημιές για τους ιδιώτες επενδυτές
  λιγότερες.
  Με αυτή την απόφαση τίθεται και σε αμφισβήτηση η ιδέα της Ευρωπαικής Ένωσης, ένας για
  όλους και όλοι για ένα. Δεν υπάρχει ισονομία. Στην περίπτωση της Ελλάδας οι Ευρωπαίοι
  ηγέτες αποφάσισαν να πληρώσουν τον λογαριασμό οι οικονομικά αδύνατοι. Το λάθος της
  απόφασης δεν σταματά εδώ αλλά έχει και τις ακόλουθες σοβαρές
  παρενέργειες:
  – Μετά την πιο πάνω απόφαση, οι θεσμικοί επενδυτές έχασαν την εμπιστοσύνη τους στα
  ομόλογα των Ευρωπαικών Χωρών, τα οποία δέχτηκαν πιέσεις στην δευτερογενή αγορά.
  Επίσης τις τελευταίες μέρες η ζήτηση για νέες εκδόσεις ομολόγων από Ευρωπαικές χώρες
  έχει μειωθεί σημαντικά (βλέπε πρόσφατη δημοπρασία Γερμανικών
  ομολόγων).
  – Οι ελληνικές τράπεζες και οι κυπριακές τράπεζες κατέχουν τεράστιες για το
  μέγεθος τους ποσότητες ελληνικού χρέους. Σχεδόν όλες κατέχουν ομόλογα που ξεπερνούν
  το 50% των ιδίων κεφαλαίων τους. Αυτή την τραγικότατη και εσφαλμένη επενδυτική
  πολιτική των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ή οι
  συμβούλοι τους θα έπρεπε να την γνωρίζουν ή να την λάβουν σοβαρά υπόψην πριν την
  απόφαση τους για το ύψος του κουρέματος που αποφάσισαν.
  Τώρα οι ελληνικές και οι κυπριακές τράπεζες πρέπει να προβούν σε αύξηση κεφαλαίων για
  να καλύψουν την ζημιά που έγινε από το κούρεμα. Όσες τράπεζες δεν αντλήσουν τα
  κεφάλαια από τους μετόχους τους ή άλλους επενδυτές (πολύ δύσκολο σε μια περίοδο
  ύφεσης) θα πρέπει να κρατικοποιηθούν . Που θα βρούνε τα κεφάλαια οι
  κυβερνήσεις? Η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να δανειστούν για να συμμετάσχουν στις
  αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (σε περίπτωση που χρειαστεί) άρα ο δανεισμός των κρατών
  αυτών θα μεγαλώσει και άλλο.
  Το κούρεμα των ομολόγων για την Ελλάδα θα μειώσει προσωρινά το ελληνικό χρέος αλλά
  θα το αυξήσει και πάλι σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμετάσχει στις αυξήσεις
  μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών. Οι Ελληνικές τράπεζες ίσως χρειαστούν
  μέχρι 20 δις ευρώ σε νέα κεφάλαια. Oι ζημιές από το κούρεμα των ελληνικών
  ομολόγων μείωσαν σημαντικά τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών (core tier 1). Οι
  κυπριακές τράπεζες αυτήν την στιγμή δεν μπορούν να χορηγήσουν νέα δάνεια μέχρι να
  βρούνε τα κεφάλαια που χρειάζονται. Αυτό είναι ότι χειρότερο για μια οικονομία η
  οποία εισέρχεται σε ύφεση.
  Δεν αρκούσε η ζημιά από το κούρεμα, η Αρχή Ευρωπαικών Τραπεζών (ΕΒΑ) ζήτησε από τις
  τράπεζες να αυξήσουν τα εποπτικά τους κεφάλαια στο 9% (μετά τις ζημιές από τα
  ελληνικά ομόλογα). Αυτή η απόφαση είναι λανθασμένη για τους ίδιους λόγους που αναφέρω
  πιο πάνω. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι
  κεφαλαιουχικά δυνατές να αντέξουν τις ζημιές από την χρηματοπιστωτική κρίση. Πιστέυω
  ότι η ΕΒΑ θα έπρεπε να ζητήσει από τις τράπεζες να ανεβάσουν τα core tier 1 κεφάλαια
  τους 0,5% κάθε έτος μέχρι να φθάσουν στο στόχο που τους έχουν θέσει, όπως απαιτά και
  η Βασιλεία ΙΙΙ. Η κρίση δεν θα έρθει ξαφνικά σε ένα χρόνο και θα φύγει και
  πάλι ξαφνικά. Αυτή η κρίση θα είναι εδώ για πολλά χρόνια.
  Δυστυχώς για εμάς στην Κύπρο η έκθεση των τραπεζών μας στην ελληνική οικονομία
  είναι τεραστίων διαστάσεων σε σχέση με το ΑΕΠ μας. Συγκεκριμένα, η συνολική έκθεση
  των τραπεζών μας στην ελληνική οικονομία ξεπερνά τα 30 δις το οποίο πλησιάζει δύο
  φορές το ΑΕΠ. Καμμιάς άλλης Ευρωπαικής Χώρας οι τράπεζες δεν έχουν τόσο
  μεγάλη έκθεση σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας τους, στην Ελλάδα.
  Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε μια περίοδο που οι μετοχές των τραπεζών είναι σε
  χαμηλές τιμές, είναι λάθος διότι οι μετοχές είναι η πιο ακριβή μορφή χρηματοδότησης
  για μια εταιρεία και δεν πρέπει να πωλούνται σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές όπως
  βρίσκονται αυτή την περίοδο. Επίσης, η άντληση κεφαλαίων από δύο
  οικονομίες (Κύπρος, Ελλάδα) οι οποίες βρίσκονται σε ύφεση απορροφούν ρευστότητα και
  δυσχαιρένουν την κατάσχεση και σπρώχνουν τις οικονομίες σε μεγαλύτερη ύφεση.
  Οι αγορές δεν είναι εργαστήρια πειραμάτων των πολιτικών ηγετών της Ευρώπης και αυτό
  θα πρέπει να το αντιληφθούν γρήγορα πρίν να είναι αργά για την Ευρωζώνη. Όταν οι
  Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες πέρνουν μια απόφαση πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα
  χαρακτηριστικά της οικονομίας της κάθε χώρας μέλους ξεχωριστά και
  να αναλύουν τις επιπτώσεις/ωφελήματα που μπορεί να προκύψουν από μια απόφαση τους.
  Σέ προηγούμενο μου άρθρο άναφερα ότι θα πρέπει να μελετήσουμε την περίπτωση της
  Ισλανδίας (2008), τώρα η μελέτη πρέπει να εντατικοποιηθεί με ιδιαίτερη έμφαση στην
  ιστορία της Ισλανδικής τράπεζας Kaupthing.
  Σάββας Τταντής 21/12/2011
  Χρηματιστής

 16. avatar
  Diafonia on April 12, 2013 - (permalink)

  Κύριοι

  Το άρθρο θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον, αν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Η δημόσια γνώμη όταν εκφέρεται καλό θα ήταν να είναι ακριβής, καθώς ενδεχομένως να δύναται να συμβάλει άθελα μας στην δημιουργία εντυπώσεων για συγκεκριμένα πρόσωπα και να απομακρύνει τα βλέμματα από κάποια άλλα. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η παροχή ELA στην Λαϊκή Τράπεζα φαίνεται να ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2011 και όχι τον Φεβρουάριο του 2012 ως αναφέρετε στο άρθρο σας. Το άρθρο 123 της συνθήκης της ΕΕ στο οποίο αναφέρεστε (και παραπέμπετε σε έγγραφο του 2010), φαίνεται να έχει καταργηθεί (βλέπετε επικαιροποιημένη συνθήκη http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:C:2012:327:FULL:EN:PDF). Το ELA μπορεί να παρασχεθεί ακόμη και με collateral Junk bonds, αφού ορίζεται και lending of last resort και είναι ένα εργαλείο το οποίο έχουν στα χέρια τους οι Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών της Ευρωζώνης, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν όταν οι τράπεζες δεν έχουν περιουσιακά στοιχειά τα οποία γίνονται πλέον αποδεκτά από την ECB για πράξεις αναχρηματοδότησης (refinancing operation). Προκειμένου να παρασχεθεί χρειάζεται “adequate collateral” το οποίο μπορούν οι ίδιες να ορίσουν. Η αφαίρεση των junk bonds από τις εξασφαλίσεις προϋποθέτει την χρεωκοπία της χώρας η οποία εκδίδει τα ομόλογα που χρησιμοποιήθηκαν ως collateral. Στην περίπτωση της Λαϊκής ένα μεγάλο μέρος collateral φαίνεται να ήταν ομόλογα Κυπριακού Δημοσίου, ως εκ τούτου το κόστος σε περίπτωση μη καταβολής θα είχε μετακυληθεί στο κράτος. Επιπροσθέτως διατηρώ της επιφυλάξεις μου για το status του παροχέα του ELA, καθώς το πιο πιθανόν είναι να ορίζεται ως super senior creditor και ως εκ τούτου σε περίπτωση εκκαθάρισης θα ήταν ο πρώτος που θα έπαιρνε το όσα του οφείλονταν. Η μη διατήρηση της παροχής ELA στην Λαϊκή Τράπεζα προϋπόθετε είτε την εκκαθάριση της (με όσα αυτό συνεπάγετο), είτε την δημιουργία bad bank πιο νωρίς. Η τελική λύση η οποία υιοθετήθηκε (Bad bank) δεν ήταν λύση αλλά εσχάτη επιβεβλημένη λύση, καθώς έθεσε τέρμα στην μεγαλύτερη (σχεδόν την μόνη) βιομηχανία του τόπου.

  Με εκτίμηση

 17. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος και Κώστας Ξιούρος on April 12, 2013 - (permalink)

  Αγαπητοί,

  μπορούμε να δίνουμε απαντήσεις σε κάθε μια ερώτηση που αμφισβητεί το αλφα ή το βήτα νούμερο μας. Χρησιμοποιήσαμε τις ΠΛΕΟΝ ΕΥΝΟΙΚΕΣ υποθέσεις και αξιόπιστα διαθέσιμα στοιχεία για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα μας.

  Ο ΜΟΝΟΣ τρόπος να ανατραπούν τα κύρια συμπεράσματα μας είναι να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία του ELA της Λαικής. Πολύ φοβόμαστε οτι θα εκπλαγούμε όλοι δυσάρεστα:

  Μήπως θα ανακαλύψουμε οτι πολλά δάνεια-εγγυήσεις του ELA πήγαν στην Ελλάδα χωρίς κούρεμα και με ανακεφαλαιοποίηση των δραστηριοτήτων που αποξενώθηκαν?

  Ή οτι στις παρούσες συνθήκες οι επισφάλειες είναι ακόμη μεγαλύτερες από το ακραίο σενάριο της PIMCO?

  Από τα διαθέσιμα στοιχεία, και λαμβάνοντας υπόψη τόσο θα θετικά όσο και τα αρνητικά σχόλια πιο πάνω, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι:

  “Η μεταφορά ELA στην Τρ. Κύπρου είναι πράξη οικονομικού εγκλήματος που μεταφέρει τις υποχρεώσεις της ΚΤΚ στην Τρ. Κύπρου. Έγινε κατά παράβαση κανόνων της ΚΤΚ για τη διαχείριση του ELA και από τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται να παραβιάζει το Άρθρο 123 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ που απαγορεύει τη νομισματική χρηματοδότηση.”

 18. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος on April 12, 2013 - (permalink)

  Αγαπητή Αργυρία,

  σκέψου λίγο το επιχείρημα σου: αν η τράπεζα φτάσει σε κεφαλαιοποίηση 18% με κούρεμα 60% των καταθέσεων της πόσα χρήματα της μένουν για να διοχετεύσει στην αγορά? Γι′ αυτό η Τράπεζα της Αγγλίας προκρίνει μείωση του % σε περιόδους ύφεσης. Η ΚΤΚ πάει ανάποδα – προκυκλικά.

  Λες οτι κανείς δεν έχουμε clue. Μπορεί να έχεις δίκαιο….Γιατί λοιπόν δεν μας διαφωτίζεις εσύ?

  • avatar
   A on April 12, 2013 - (permalink)

   Arguria, there is only one way in which a high capital ratio can lead to more lending and it has ABSOLUTELY NOTHING to do with liquidity.

   Just some oversimplified “background” notes for readers who may not be familiar with how it is that banks actually generate loans:

   Past some concerns about funding liquidity risk, the funding mix of the bank doesn’t really have much to do with its ability to provide liquidity to the market. The only two things that matter are (a) are there enough liquid assets to turn into loans and/or (b) is there enough of a capital buffer for the bank to leverage up? The first mechanism is pretty straightforward, but the second one is a little bit more subtle. When bank A extends a loan to a borrower, it creates a loan on its asset side and corresponding deposits on its liability side; its balance sheet grows but its equity ratio decreases. If now the customer uses these deposits to buy say a house from a customer of bank B then bank A needs to transfer liquid assets to bank B, and its balance sheet goes back to normal (this is (a)). If, however, the customer buys a house from a customer of bank A then bank A just transfers deposits between accounts and it retains its leveraged up size (this is (b)). In the limit where a bank holds all of a system’s deposits, the bank can extend loans without needing any cash reserves, just by generating deposits and the only relevant constrain is whether you have a big enough capital ratio to “eat into” while you leverage up (which is pretty much what the Fed is doing).

   Now, back to the point, a 60% conversion of deposits into equity should have resulted in something like a 50% or so increase in the capital ratio. The fact that we are talking about 18% total tier1 ratios means that BOCY absorbed a hell of a lot of losses, either through actual writedowns, or increases in provisions that are quite possibly going to become writedowns in the future. I am guessing that part of those losses came from Laiki, as the ELA was somehow sacred and losses should have been absorbed elsewhere.

   In all honesty though, I can theorize all day and I think we are past the point where theory does us any good. Now is the time of numbers, so one suggestion to the academics of UCY if I may. You are all very knowledgable people and you have access to an army of smart undergrads who want to be involved in research projects. The macro data is out there, the central bank publishes a bunch of banking data, banks publish their own balance sheets, so why don’t you organize a couple of student projects that try to make sense of the data and make the findings publicly available? Anything from how trade imbalances widened since joining the EU to how deposits of EU citizens moved out of Cyprus building up to the collapse would be great info for Cypriot citizens to have access to, and I’m sure the students would love to take on such projects….just a thought.

   • avatar
    kax on April 12, 2013 - (permalink)

    Εγώ εισηγούμαι ένας φοιτητής να μείνει πίσω από τις έρευνες και να πάει στο Προεδρικό να κάνει τις ανακοινώσεις σχετικά με τις τράπεζες.Χθες ο Εκπρόσωπος εξήγησε την απότομη άνοδο των κεφαλαιουχικών αναγκών των τραπεζών στην εκροή καταθέσεων!.

    Παίζοντας λίγο με τα νούμερα και το ακραίο σενάριο της ΠΙΜΚΟ οι δύο τράπεζες χρειάζονταν κάτω από 8δις.Υπάρχει ασάφεια για το 1.8 και τα ομόλογα/αξιόγραφα αφού δεν δημοσιεύτηκε η Εκθεση.Τώρα φεύγει η Ελλάδα,25 δις δάνεια,φεύγουν 10 δις+ καταθέσεις ,άρα οι υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της περιόδου μειώνονται κατά 35 δις,ίσοδύναμο με 3+ δις ανάγκης βασικών ιδίων κεφαλαίων.
    Χοντρά χοντρά από 8- 3 βάσει του σεναρίου χρειαζόμαστε 5 περίπου δις άρα έχουμε έξτρα ζημιές 6 δις πέραν από το ακραίο σενάριο.Αν ήταν μέσα στο αρχικό ποσό αξιόγραφα και το 1.8 οι έξτρα ζημιές είναι ήδη 9 δις πέραν του ακραίου σεναρίου..

    Η΄κατάσταση θα χειροτερεύει αφού οι αξίες της γης έχουν μειωθεί δραματικά επηρεάζοντας τις εξασφαλίσεις των τραπεζών.Νομίζω εκεί πρέπει να είναι η έμφαση να ανεβεί η αξία των υποθηκών.Βλέπω δύο τρόπους που μπορεί να βοηθήσει η Κυβέρνηση.

    1. Με αλλαγή ζωνών (και πώληση ει δυνατόν)ενυπόθηκων κτημάτων για εξόφληση μη εξυπηρετουμένων δανείων.

    2.Ανταλλαγή περιουσίας στα κατεχόμενα αναξιόχρεων δανειοληπτών με κυβερνητική περιουσία στην ελεύθερη Κύπρο και υποθήκευση/πώληση για κάλυψη επισφαλών δανείων.

 19. avatar

  Εγώ με τη σειρά μου να πω….ότι το ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ σύστημα ΤΗΣ Κύπρου δεν χρησιμοποιούταν από υπεράκτιες εταιρίες γιάτι προφανώς οι άνθρωποι είχαν καταλάβει ότι οι χειρισμοί μας ήταν άκρως ερασιτεχνικοι…….τα χρήματα τα χάσανε κατά κόρον κύπριοι πολίτες…που απλώς δεν είχαν ιδέα για τη χασούρα των τραπεζών!!!!! Ύστερα θα ήθελα να πω..πως ευτυχώς που δώσαμε τα υποκαταστήματα μας στην Ελλάδα…τα οποία στα συρτάρια τους έχουν τοξικότατα δάνεια…..διότι σε λίγο θα μας πείτε ότι περιμέναμε ανάπτυξη στην Ελλάδα και ως εκ τούτου οι τράπεζες μαΣ θα τα πηγαίνανε περίφημα…..όσο για τη κύπρου η ΕΚΤ μας εγγυήθηκε ότι θα δεχτεί κρατικές καλυμμένες εγγυήσεις για παροχή ρευστότητας……ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΆΝΕΙΣΑΝ 17 ΔΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΉ…ΔΙΌΤΙ ΘΑ ΦΟΡΤΏΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΎΜΕΝΟΥΣ ΈΝΑ ΣΆΠΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΟ ΌΠΟΙΟ ΑΠΛΆ ΘΑ ΈΧΑΝΕ ΧΡΉΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΌΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ…….ΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΎΜΕ ΣΩΣΤΆ ΤΗ ΝΈΑ ΤΡΆΠΕΖΑ…ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΎΜΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΜΑΣ (ΥΨΗΛΌΤΕΡΟ ΑΦΟΡΟΛΌΓΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΗΣΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΦΌΡΟ)….ΘΑ ΤΑ ΠΆΜΕ ΠΕΡΊΦΗΜΑ:-)

 20. avatar
  Michael M on April 12, 2013 - (permalink)

  It was clear that the ‘establishment’ tried to buy time since 2012 to try and convert the ELA facility into an ESM loan, but they lost the bet becuase; (i) the ESM was too far away in time, and (ii) the Troika would not agree to this.

  The whole country is now paying the bill becuase of the amateur politicians we have.

  By the way who would pay for the ELA had it not been transferred to BoC? Do you honestly believe that the ELA would accept to be treated as preferred creditor as wait for years to be paid from the disposal of assets of Liaki (had it not been taken over by BoC)? Don’t think so, and those who do should support their view with facts and not wishful thinking.

  Bashing daily the governor of the CBC only indicates the blame-game that every wanabee politician is playing so as to dodge their own responsibilites. Sadly we continue to believe them … We never learn.

  Finally, a bankrupt debtor as Cyprus is has hardly any bargaining power. So we should be grateful for what we got, rather than moan about it.

  • avatar
   Anonymous on April 12, 2013 - (permalink)

   The ELA should be treated as a creditor because this is the LAW in a company which goes bankrupt.

   The only argument to your comment is the LAW and the pecking order which should be in place when someone goes in bankrupcy and its assets are liquidated.

   The comments about the the bargaining power and if our “PARTNERS” would agree is a different question.

   Apparently they are above the law.

   Please see the latest DRAGHI interview. He answered a question of a reporter and said that ELA is not preferential to depositors. But then he said that it should be paid back.

   “All animals are equal, but some animals are more equal than others”

   AS FOT THE GRATEFUL….. NO COMMENTS

 21. avatar
  ioannis on April 12, 2013 - (permalink)

  κε Ζενιο εμας γιατι μας τα λετε ολα αυτα τωρα?
  Γιατι δεν τα ειπατε του Προεδρου μεταξυ του 1ου Γιουρογκρουπ και του 2ου ,ωσρτε να τα εχει υποψιν του
  και να μην συνεχισει τις καταστρεπτικες επιλογες των προηγουμενων

 22. avatar
  CPP on April 12, 2013 - (permalink)

  Κ. Τταντη, ευχαριστω για την απαντηση. Νομιζω ενα πραγμα που δεν λαμβανεις υποψη ειναι η ανακεφαλαιοποιηση που επρεπε να γινει στα ελληνικα παραρτηματα πριν την πωληση. Επειδη δεν την λαμβανεις υποψη, οι αριθμοι για να βγουν πρεπει να υποθεσεις μεγαλη εκπτωση στην αξια των δανειων.

  Δεν αμφισβητω οτι τα ελληνικα παραρτηματα εχουν δοθει σε πολυ συμφερουσα τιμη για την Πειραιως, νομιζω ομως οτι πρεπει να προσεχουμε τι λεμε π.χ 3 δις ζημια απο την πωληση δημιουργει λανθασμενες εντυπωσεις.

  Μπραβο στους αρθρογραφους που θελουν να ριξουν φως σε αυτη τη διαδικασια, ειναι στο χερι τους να βαλουν πιεση για να βγουν επιτελους στη δημοσιοτητα οι σωστοι αριθμοι, για να μπορουμε να βγαλουμε καποια συμπερασματα.

  Αποψη μου παντως απο τους αριθμους που ειδαν το φως της δημοσιοτητας ειναι οτι:

  1) Το ΕΛΑ καλυπτεται οριακα απο τα επιπλεον στοιχεια ενεργητικου που εχουν μεταφερθει με την καλη Λαικη στη Κυπρου ΑΛΛΑ

  2) Πολυ πιθανον λογω μειωσης της αξιας αυτων των καλων (τωρα) δανειων αυτο να μην υφισταται σε λιγο καιρο

  3) Υπαρχουν και επιπλεον αναγκες κεφαλαιοποιησης λογω αυτου του ενεργητικου και δεν εχω ακουσει κανενα να μιλα για αυτες. Αυτη η επιπλεον ανακεφαλαιοποιηση απο που θα ερθει? Απο επιπλεον κουρεμα των καταθετων της Κυπρου?

 23. avatar
  Αγοραίος on April 12, 2013 - (permalink)

  Χρήσιμη η ανάλυση αλλά πράγματι πιστεύετε ότι όλα αυτά τα έκανε μόνος του ο Διοικητής;

 24. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος on April 12, 2013 - (permalink)

  Αγαπητοί και ιδιαίτερα diafonia,

  δεν φαντάζομαι να ισχυρίζεσαι οτι το άρθρο της Συνθήκης για no monetary financing έχει καταργηθεί??!! Διότι σε αυτό αναφερόμαστε και τον αριθμό 123 τον πήραμε από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ για τις Ευρωπαικές νομοθεσίες. Το λινκ που μας έδωσες δεν δουλεύει, παρεμπιπτόντως.

  Τώρα, για τις πρακτικές πτυχές, δεν γνωρίζουμε βεβαίως αν ήταν ιδέα του Διοικητή της ΚΤ ή της ΕΚΤ ή της Τρόικας. Αλλά ευθύνη για ΕΛΑ έχει η ΚΤΚ, και αυτό είναι σαφές και οι ΕΕ κανονισμοί προσφέρουν προστασία όταν πιέζεσαι να κάνεις κάτι.

  Ναι, έχουμε και εμείς στοιχεία οτι το ΕΛΑ άρχιε να δίνεται πολύ πριν τον Μάρτιο 2012, και το αναφέρουμε στο άρθρο, όμως η ΤΕΡΑΣΤΙΑ αύξηση ήταν μετά την “κρατικοποίηση” της Λαικής.

  Για όσους μας θέλου να αναλύσουμε περισσότερο την μια ή άλλυ πτυχή, λυπούμαστε να σας απογοητεύσουμε. Εμείς αναλύσαμε αυτά που κρίναμε σημαντικά. Μπορείτε να κάνετε την δική σας ανάλυση και θα χαρούμε αν οδηγηθείτε, με πειστικά επιχειρήματα, σε διαφορεικό συμπέρασμα.

  Μέχρι στιγμής εμείς παραμένουμε στα αρχικά μας συμπεράσματα: Έγιναν σημαντικά λαθη, η Τρ. Κύπρου βρίσκεται σε επίφοβη κατάσταση και χρειάζονται νομικά μέτρα για να διασωθεί. Σκέψου το, γίνεται! :)

 25. avatar
  Σάββας Τταντής on April 13, 2013 - (permalink)

  Αγαπητέ CPP, είπες τα πιο κάτω,,,

  “Κ. Τταντη, ευχαριστω για την απαντηση. Νομιζω ενα πραγμα που δεν λαμβανεις υποψη ειναι η ανακεφαλαιοποιηση που επρεπε να γινει στα ελληνικα παραρτηματα πριν την πωληση. Επειδη δεν την λαμβανεις υποψη, οι αριθμοι για να βγουν πρεπει να υποθεσεις μεγαλη εκπτωση στην αξια των δανειων.

  Δεν αμφισβητω οτι τα ελληνικα παραρτηματα εχουν δοθει σε πολυ συμφερουσα τιμη για την Πειραιως, νομιζω ομως οτι πρεπει να προσεχουμε τι λεμε π.χ 3 δις ζημια απο την πωληση δημιουργει λανθασμενες εντυπωσεις. ”

  δέν δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις. Οι αριθμοί που έγραψα πιο πανω είναι σωστοι . Τα 3 δις ζημία απο την πώληση στην πειρεώς ειναι πραγματική / λογιστική ζημια για την οποία θα πρέπει να γίνει λογιστική εγγραφή στα βιβλία των 2 τραπεζων στην Κύπρο. Οταν πουλήθηκαν τα καταστήματα η Ονομαστική αξία των δανειων που πουλήθηκαν είταν είταν 23.9 δις και η καθαρή λογιστική τους αξία είταν 19.2 δις (net book value. This is the value after the provision for bad debts is deducted) . Τα καταστήματα πουλήθηκαν για 16.2 δις και άρα έχουμε μια λογιστική/πραγματική ζημια 3 δις. (19.2-16.2) μόνον απο τα δάνεια. . Για να είμαστε και απόλυτα σωστοί η λογιστική ζημια θα είναι ώς εξης…

  Ζημία 3 δις απο επισπρόθετες πρόνοιες για δάνεια.
  Ζημία απο πώληση (16.4 δις αξία περιουσιακών στοιχείων-15 δις καταθέσεις που δόθηκαν -500 εκ που θα εισπράξουμε) =900εκ επιπροσθετη ζημία
  Η συνολική λογιστική ζημία απο την πώληση των καταστημάτων στην Ελλάδα ειναι 3.9 δις. Για αυτήν την ζημια πρέπει να γινουν λογιστικές εγγραφες στα βιβλία των 2 τραπεζών ανάλογα με την ζημία της κάθε μιας.

  Η μεγαλύτερη λογιστική ζημία θα είναι στα βιβλία της Λαικής επιδή ειχε περίπου 10δις δάνεια(περιουσιακά στοιχεία) και περιπου 6.5 καταθέσης (υποχρεώσεις) την ημέρα της πώλησης. Με πολύ Απλοικό τρόπο χωρίς λογιστική , τα 3.5 δις διαφορα της ΛΑικης είναι ΕΛΑ που χρησιμοποιήθηκε για να καλυφτει η “τρύπα” ρευστότητας μεταξύ δάνειών και καταθέσεων της Λαικής στην Ελλάδα……

  Σάββας Τταντής 13/4/2013 Χρηματιστής/Λογιστής

 26. avatar
  Σάββας Τταντής on April 13, 2013 - (permalink)

  ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

  1. Τον Νοέμβριο του 2012 ανακοινώθηκαν τα 9μηνιαια αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου στα οποία η τράπεζα Κύπρου είχε ίδια κεφάλαια 2.1 δις. Χωρίς οποιανδήποτε διευκρίνιση/εξήγηση προς τους μετόχους (ιδιοκτήτες) Η ΚΤΚ διόρισε εκκαθαριστή με βάση μελλοντικές ζημίες που υπολόγισε Η ΚΤΚ ότι θα είχε η Τράπεζα Κύπρου . Η Τράπεζα Κύπρου δεν χρεοκόπησε αλλά υπολόγισαν ότι θα χρεοκοπούσε στο μέλλον . ΅Επιδή η ΤΚ δεν χρεοκόπησε όσα ακολούθησαν είναι παράνομα. Η ΚΤΚ έπαψε το διοικητικό συμβούλιο και προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, χωρίς να δοθεί σε αυτούς το πρώτο δικαίωμα εξάσκησης των pro rata δικαιωμάτων τους. Την συνέχεια θα την δούμε στα δικαστήρια.

  2. Στην σελίδα 4 του μνημονίου αναφέρεται στο εξής….The conversion of 37.5% of the uninsured deposits in bank of Cyprus into Class A shares with full voting and dividend rights …….η ΚΤΚ στο διάταγμα της λέει ότι οι μετοχές τάξης Α θα έχουν ΜΟΝΟΝ αυτές δικαιώματα ψήφου και μερίσματος , ενώ οι άλλες κατηγορίες μετοχών δεν θα έχουν δικαίωμα σε μέρισμα ούτε και σε ψήφο. Το μνημόνιο δεν λέει κάτι τέτοιο αλλά λέει ότι οι μετοχές Α θα έχουν όλα τα δικαιώματα ΔΕΝ λέει ότι μόνον αυτοί θα έχουν δικαίωμα ψήφου και μέρισμα. Η ΚΤΚ αδικά όλες τις άλλες τάξεις μετοχών . Τους δίνει μάλιστα και υπολογιζόμενο τόκο πέραν του 10% κάθε έτος. Με βάση το διάταγμα της ΚΤΚ οι μετοχές τάξεις Α χάνουν το δικαίωμα ψήφου όταν πάρουν όλο το κεφάλαιο τους πίσω. Πρακτικά τι θα γίνει , οι μέτοχοι τάξης Α , θα ψηφίσουν στην γενική συνέλευση να (συνήθες ψηφισμα 50% +1 ψήφος) να πάρουν εώς 99% των λεφτών τους πίσω σε μέρισμα και μετά να μην δίνουν άλλο μέρισμα για να ελέγχουν για πάντα την Τράπεζα.
  Επίσης , το διάταγμα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν κέρδη από αύξηση της τιμής των μετοχών τάξης Α. Τι γίνεται σε περίπτωση που η μετοχή τάξης Α ανέβει πάνω από 1 ευρώ? Θα συνεχίσουν οι μετοχές Τάξης Α να παίρνουν μέρισμα και να έχουν το μοναδικό δικαίωμα ψήφου?
  Εάν οι μέτοχοι τάξης Α κάνουν το λάθος να πάρουν 100% των λεφτών τους πισω και χάσουν τα δικαιώματα τους , αυτά τα παίρνουν αυτόματα οι μέτοχοι Τάξης Β οι οποίοι είναι οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων οι οποίοι είναι μειοψηφία!! Μια μικρή μειοψηφία θα ελέγχει τις αποφάσεις της μεγαλύτερης τράπεζας μας.
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ . Όλοι οι μέτοχοι να έχουν ΙΣΑ δικαιώματα αυτό είναι πιο δίκαιο, λύνει πολλά σημαντικά πρακτικά λειτουργικά προβλήματα και θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό αγωγών από τους υφιστάμενους κανονικούς μετόχους.

  3. Είναι πιθανόν η ΚΤΚ να σκέφτηκε να δώσει όλα τα δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στους καταθέτες διότι με βάση τον πρόσφατο νόμο της βουλής θα πρέπει να δοθούν στους καταθέτες ΙΣΑΞΙΑ ποσό/ αξία με το ποσό της κατάθεσης. Τότε οι μετοχές ήταν λάθος , δεν έπρεπε να δοθούν μετοχές στους καταθέτες αλλά co co bonds τα οποία θα είχαν περισσότερες πιθανότητας να κρατήσουν την αξία τους στην αρχή παρά οι μετοχές. (βλέπε Ελληνικές τράπεζες και πρόσφατη ανακοίνωση Πειρεώς)

  4. Στο διάταγμα δεν λέει πουθενά εάν οι διάφορες τάξης μετοχών θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ. Ακόμα και εάν διαπραγματεύονται θα είναι πολύ δύσκολη η εκτίμηση της τιμής 5 διαφορετικών τάξεων μετοχών…..εάν δεν θα διαπραγματεύονται πώς θα μπορεί κάποιος μέτοχος οποιασδήποτε τάξης να πουλήσει? Εάν δεν διαπραγματεύονται οι μετοχές της μεγαλύτερης τράπεζας μας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετοχή της Λαικής διαγράφηκε, τι χρηματιστήριο θα έχουμε? Πόση ζημία θα έχει το ΧΑΚ? Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν από το ΧΑΚ η τις χρηματιστηριακές εταιρείες λόγο χαμηλού τζίρου?
  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ . Μόνον μια τάξη μετοχών. Όλες οι μετοχές ΙΣΑ δικαιώματα και να διαπραγματεύονται κανονικά σε ΧΑΑ και σε ΧΑΚ όπως ίσχυε εώς σήμερα….

  5. Στην διευκρινιστική της ανακοίνωση την οποία δημοσίευσε η ΚΤΚ λίγες μέρες μετά την δημοσίευση του διατάγματος υπάρχει ένα λάθος το οποίο η ΚΤΚ πρέπει να διορθώσει. Με βάση το διάταγμα της οι κανονικές μετοχές ΔΕΝ είναι η τάξη Δ . Η Τάξη Δ είναι τα δευτεροβάθμια κεφάλαια. Οι κανονικές μετοχές δεν έχουν τάξη επιδή απλά είναι κανονικές μετοχές , είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, ας πούμε Ε τάξη.

  6. Η ΚΤΚ θα πρέπει με διευκρίνιση της να εξηγήσει σε όλους τους καταθέτες, αρμόδιους, βουλευτές , Κράτος τι λέει στο διάταγμα στην σελίδα 4 παράρτημα Β, για το υπόλοιπο 30% των καταθέσεων. Να εξηγήσει τι σημαίνει «Μηδενίζεται και αντικαθιστάτε από τίτλο» να εξηγήσει στον Κυπριακό ότι η κατάθεση τους ΔΕΝ θα είναι «δεσμευμένη» όπως όλοι νομίζουν αλλά ΔΕΝ θα είναι κατάθεση και ότι θα φύγει από το σύστημα. Να εξηγήσει η ΚΤΚ ότι θα ξαναγίνουν κατάθεση μόνον όταν και εφόσον αποφασίσει η Αρχή εξυγίανσης όπως αναφέρεται στην σελίδα 8 του διατάγματος. Θα πρέπει επίσης η ΚΤΚ να εξηγήσει στον Κυπριακό λαό γιατί πήρε αυτήν την απόφαση και γιατί είπε ότι θα αποφασίσει τον Σεπτέμβριο…..τι σας κάνει να πιστεύεται Κύριοι της ΚΤΚ ότι ο λόγος που σκεφτήκατε αυτήν την ιδέα θα πάψει να υπάρχει σε 4 μήνες? (δεν θα γράψω τον λόγο )
  Πόσο καιρό θα κοροϊδεύετε τον Κυπριακό λαό ότι το 30% είναι εκεί μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τα κεφάλαια της Κύπρου? Η Νέα Κύπρου θα έχει 40δις περίπου περιουσιακά στοιχεία άρα με 4 δις κεφάλαια θα έχει εποπτικά 10%. ( 8 δις καταθέσεις ανασφάλιστες *60%=4.8δις ) άρα τα εποπτικά είναι καλυμμένα με το 60% Σίγουρα……….

  7 Μια διευκρίνηση για το μνημόνιο και την ΚΤΚ . Στην σελίδα 8 του μνημονίου γράφει τα εξής…..the value of the transferred assets will be higher than the transferred liabilities with the difference corresponding to the recapitalisation of Bank of Cyprus by Cyprus Popular Bank amounting to 9% of the risk weighted assets transferred.

  Στην διευκρινιστική της ανακοίνωση για το διάταγμα της η ΚΤΚ μας είπε ότι στην κακή Λαική θα αφήσει όλες τις ανασφάλιστες καταθέσεις και ίδιας αξίας μη εξυπηρετούντα δάνεια. Για παράδειγμα εάν οι ανασφάλιστες καταθέσεις της είναι 3 δις τότε θα αφήσει και 3 δις μη εξυπηρετούντα δάνεια. Η Τρόικα μας λέει ότι η Λαική θα μεταφέρει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από ότι υποχρεώσεις στην Τράπεζα Κύπρου ….
  Εμμμμμ ………τότε να μας εξηγήσουν οι Κύριοι της Τρόικας και η ΚΤΚ πώς γίνεται μια Τράπεζα που χρεοκόπησε να έχει περισσότερα περιουσιακά στοιχειά από ότι υποχρεώσεις ??!! Είμαι σίγουρος ότι θα δυσκολευτείτε να βρείτε περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από ότι υποχρεώσεις λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι στην Ελλάδα δώσατε περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από ότι υποχρεώσεις της Λαικής (κάπου 2 δις ) στην Πειρεώς. Κύριοι της ΚΤΚ και της Τρόικας, συντονιστείτε , ελέγξετε ξανά τους αριθμούς σας και αποφασίστε μια κοινή γραμμή στο ΠΕΙΡΑΜΑ σας.
  Τελειώνοντας θα ήθελα να ζητήσω και μια χάρη από την ΚΤΚ, Κύριοι να βιαστούμε λίγο? Ένα μικρό πείραμα είναι , 2 μικρές τράπεζες έχουμε, 10 αριθμούς η μια και 12 αριθμούς η άλλη. Όσο καθυστερείτε τόσο πιο πολύ εμπιστοσύνη χάνεται από το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Όσο υπάρχουν όλες αυτές οι αβεβαιότητες τόσο πιο μεγάλη ζημία γίνεται τόσο τραπεζικό μας σύστημα όσο και στην πραγματική μας οικονομία.

  Σάββας Τταντής , Χρηματιστής/Λογιστής

 27. avatar
  Phylarchus on April 13, 2013 - (permalink)

  Θα αναφερθώ μόνο σε ένα θέμα: την αστραπιαία διαδικασία που έλαβε χώρα κατά την διεκπεραίωση της ανάληψης των όλων των εργασιών και των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα από την Τράπεζα Πειραιώς. Εκεί υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικά κεφάλαια, για τα οποία κανένας δεν έκρινε σκόπιμο να δώσει εξηγήσεις:
  1. Η Ελληνική Τράπεζα δεν είχε υποβάλει αίτηση για στήριξη. Με ποιο δικαίωμα εξαναγκάστηκε να πωλήσει τις εργασίες της; Ποιος ρώτησε τη Διοίκηση και το κυριότερο τους μετόχους;
  2. Δημοσιεύτηκε ότι η Τράπεζα Κύπρου ούτε ρωτήθηκε ούτε τη συμβουλεύτηκε κανείς για την πράξη αυτή που ισοδυναμεί με αποποίηση ή την αξία πέραν του ενός τρίτου των στοιχείων ενεργητικού της, Μάλιστα λέχθηκε ότι μερικές σημαντικές υποχρεώσεις, όπως swifts και αντασφαλίσεις συναλλάγματος που πιθανό να έχουν αξία τελικά αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων, δεν έχουν καθόλου ληφθεί υπόψη, με αποτέλεσμα να παραμείνουν ως υποχρεώσεις της Τράπεζας Κύπρου διότι η Πειραιώς αρνείται εκ των υστέρων να τα αναλάβει ως μέρος της συμφωνίας. Γιατί δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια γι′ αυτά; Γιατί δεν μιλά κανείς για τους ενόχους;
  3. Είναι εκ του αποτελέσματος αλλά και από δηλώσεις ή διαρρεύσασες πληροφορίες αυτονόητο, ότι οι εκκαθαρίσεις στην Ελλάδα έγιναν λόγω της απαίτησης από τη μια της τρόικας (και μάλλον τη σύμφωνη γνώμη της ΚΤΚ) από τη μια να μικράνουν οι κυπριακές τράπεζες για να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος και από την άλλη όμως ΚΥΡΙΩΣ για να προστατευτεί πλήρως η Ελλάδα και πέραν αυτής η ευρύτερη Ευρωζώνη από την πιθανότητα μεταφοράς της πυρκαγιάς από το ακραίο τραπεζικό πείραμα που έγινε με το κούρεμα ανασφάλιστων καταθέσεων στην Κύπρο στην Ελλάδα και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη.
  - Αυτή η τρίτη πτυχή κατέληξε να είναι εξαιρετικά επιζήμια για την Κύπρο, διότι ήταν ο λόγος για να προχωρήσει το κούρεμα ταχύτατα και με την απίστευτη προχειρότητα που έγινε. Αρκεί να πει κανείς ότι τέτοιες δουλειές κανονικά απαιτούν πολλούς μήνες αναλύσεων και καταγραφών από εξειδικευμένους οίκους (due diligence).
  Πιστεύω ότι τόσο οι παλιοί μέτοχοι της Τρ. Κύπρου όσο και κυρίως το Δ. Σ. της Ελληνικής μπορούν να κινηθούν νομικά για να απαιτήσουν σοβαρές αποζημιώσεις για τα πιο πάνω.

 28. avatar
  kax on April 13, 2013 - (permalink)

  Από την ώρα που οι καταθέτες καλούνται να πληρώσουν τόσα δις οι μέτοχοι δεν έχουν καμία πιθανότητα να κερδίσουν τίποτε σε δικαστήριο.Αν η συνδρομή των καταθετών ήταν μικρή τότε ίσως να υπήρχε θέμα συζήτησης.

  Πράγματι υπάρχουν λάθη στην όλη διαδικασία στην προσπάθεια να χρυσωθεί το χάπι και να μην μπούν και οι δύο τράπεζες σε διαδικασία εκκαθάρισης.Αδικούνται καταθέτες και αυτοί υπό προυποθέσεις μπορεί να αποζημιωθούν αλλά βεβαίως πρέπει να έχει λεφτά ο εναγόμενος να πληρώσει.

  Πράγματι η Πειραιώς δεν ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις όπως σωστά αναφέρει ο Φύλαρχος.Επιπρόσθετα από όσα αναφέρει νομίζω ούτε καν τις εγγυητικές ανέλαβε με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ζημιάς πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων.Αν θα βγει κερδισμένη στο τέλος η Πειραιώς ο χρόνος θα δείξει.Να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω.

  Στα δικαστήρια δεν κερδίζει το περί δικαίου αίσθημα του κόσμου αλλά αυτό που προβλέπουν οι Νόμοι.Κάποτε τα δύο συμβαδίζουν αλλά όχι πάντα.Όσο για τους ισολογισμούς της Τράπεζας ακριβώς εδώ έχουν δικαίωμα οι μέτοχοι στα δικαστήρια εναντίον όσων τους υπογράφουν η έχουν ευθύνη στον καταρτισμό τους.Αν οποιοσδήποτε πιστεύει ότι πράγματι η Τράπεζα Κύπρου είχε καθαρή θέση πάνω από δύο δις ας εισηγηθεί ακύρωση όλων των διαδικασιών,εκκαθάριση της Τράπεζας όπως ήθελε η Τρόικα,να πληρωθούν όλοι οι πιστωτές συμπεριλαμβανομένων όλων των καταθετών και να πάρει και ο κάθε μέτοχος πάνω από 1 ευρώ την μετοχή.Σίγουρα η Τρόικα δεν θα έχει ένσταση αφού αυτή το είχε ζητήσει.

  Όλη η διαδικασία γίνεται διότι η Τράπεζα είχε ουσιαστικά πτωχεύσει και σίγουρα οι διοικούντες θα έκαμναν ΆΜΚ και ότι άλλο μπορούσαν αν υπήρχε η δυνατότητα.Με την αποδοχή από την Κυβέρνηση διασώθηκαν οι 100 χιλιάδες,οι άλλες τράπεζες,οι θέσεις υπαλλήλων των δύο τραπεζών και έστω βαρύτατα πληγωμένη παραμένει εν ζωή η οικονομία.Όσο πιο γρήγορα όλοι καταλάβουν το νέο στατους κβο τόσο περισότερες οι ελπίδες να μην χάσουμε αυτά τα λίγα που γλιτώσαμε.

 29. avatar
  Σάββας Τταντής on April 14, 2013 - (permalink)

  KAX

  το πείραμα που έγινε θα έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες για την Οικονομία και την κοινωνία μας. Αυτό θα το δείς σε λίγους μήνες έξω απο τα κοινωνικά παντωπολεία και τα γραφεία ανεργίας .

  Δέν έπρεπε να σμικρύνει το τραπεζικό μας σύστημα τοσο βιαια και τόοσο γρήγορα, το μοντέλο διορθωσεις ειταν λάθος. Επρεπε να ακολουθηθεί το Ελληνικο μοντέλο με τις τράπεζες μας και άρχισαν και άλλοι να το λένε αυτο στα διάφορα μέσα ενημέρωσης. Βλεπε δηλώσεις προεδρου την ΠΙΜΚΟ.

  οσο αφορά τις παρανομίες , θα τα δεις σύντομα στα δικαστήρια……έχουν γίνει ακόμα και ποινικά αδικήματα….και απο τις 2 τράπεζες .

  η ΚΤΚ μας είπε γαιτί αφησε το 30% εκτός συστήματος η ακόμα?

 30. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος on April 16, 2013 - (permalink)

  Μια διόρθωση μετά από συζήτηση με νομικούς από ΗΠΑ: οι μέτοχοι πολύ λίγες προοπτικές επιτυχίας έχουν στα δικαστήρια. Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο είναι αρνητικό και δεν θα πείσουν για αποζημιώσεις – έστω και αν κερδίσουν την επιχειρηματολογία σύμφωνα και με το πιο πρόσφατο άρθρο του Κώστα Ξιούρου.

  Η νομική διαδικασία μάλλον από τους καταθέτες πρέπει να ξεκινήσει.

  Αλλά, όπως είπαμε, αφήνουμε τα νομικά θέματα σε άλλους καταλληλότερους.

 31. avatar
  Σάββας Τταντής on April 19, 2013 - (permalink)

  Κύριε Ζένιο

  Οι δικηγόροι στην Αμερική με τους οποίους μίλησες έχουν ενημέρωση μονον για αυτά που είπε στο μνημόνιο η Τροικα , οτι οι 2 τράπεζες έχουν πτωχευσει. Το ιδιο είπε και η ΚΤΚ βάζοντας εκκαθαριστή στην Τράπεζα Κύπρου. Ακολουθά το σημείο το οποίο είναι η ουσία και το σημείο που εγώ θεωρώ οτι η ΚΤΚ ειναι εκτεθιμένη στους μετόχους της ΤΚ.

  Η Τράπεζα κϋπρου την 30-9-2013 ανακοινωσε επισημα οτι έχει εσωτερική αξία 2.1 δις. Η ΚΤΚ μας είπε πτώχευσε βασιζόμενη σε μια μελέτη ΕΝΟΣ οργανισμού της ΠΙΜΚΟ. Η Μελέτη αυτή οπως και η μελέτη της ΚΤΚ βασίστηκαν σε ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ζημιες που θα πάθαινε η ΤΚ λογο της κρίσης στο ΜΕΛΛΟΝ.

  Με ποιά λογική λές οτι σήμερα πτώχευσε μια εταιρεία για ζημιές που θα έχει στο μελλον??!! Μιλάμε για πολύ σοβαρό θέμα.

  1. Ποιος μας λέει οτι η ΚΤΚ και η ΠΙΜΚΟ δέν κάνανε λάθος εκτιμήσεις για το μέλλον?

  2. Ποτε ξανααποφασιστηκε οτι μια εταιρεία πτώχευη σήμερα επιδή θα έχει μελλοντικές ζημιές? Πως ξέρουμε οτι αυτές οι μελλοντικές ζημιές δεν θα είταν κέρδη τελικά? Παράδειγμα….η ΤΚ θα είχε ζημιές απο δάνεια αλλά το asset management τελικά έβαλε μυαλό και θα κάνει σε 6 μήνες 4 δις κέρδη σε πράξεις με χρυσο και η Τράπεζα θα σωθει,,,,,,,γιατι να μην πιστεψουμε αυτό το σενάριο και να υποθέτουμε μονον ζημιές?

  3) εάν η ΤΚ χρειαζοτανε οντος κεφάλαια γιατι δεν πήγε σε εκτακτη γενική συνέλευση να ανακοινώση ευξηση μετοχικου κεφαλαίου και εάν οι μέτοχοι δέν κατάφερναν να δώσουν αυτοι ολα τα κεφάλαια τοτε να πάμε με αλλες λύσεις…….όπως προνοει και η νομοθεσια…..

  4) Εάν τελικά η ΚΤΚ έχει δίκιο τότε σημαίνει οτι το διοικητικό της συμβούλιο παραπλάνησε τους μετοχους στις 30/9/2012 και άρα οι μέτοχοι μπορούν να κυνηθούν νομικά εναντιον του συμβουλιου και μάλισα ποινικά……..

  Οι μέτοχοι Κυριε Ζένιο στην περίπτωση της Τράπεζα Κύπρου έχουνε νομικά μια πολύ ευκολη υπόθεση μπροστά τους…….είναι μια κλασική περίπτωση οπου υπήρξαν προηγούμενες αποφασεις υπέρ των μετόχων….

  υπάρχουν και 1-2 άλλα σημεία οπου οι σύμβουλοι και αξιωματούχοι της ΤΚ είναι εκτεθιμένοι οπως η τελευταια αυξηση κεφαλαιου και οι δηλώσεις περι αναγκών κεφαλαιων μονον 500 εκ ενω τελικά ισος να ειταν περσσοτερα, αλλα ας το αφήσουμε ώς εδω…….

  Σάββας Τταντής χρηματιστής/ λογιστής

  • avatar
   axaparos on April 22, 2013 - (permalink)

   Αναφέρομαι σε προηγούμενη αναφορά σας σε σχέση με την αποξένωση των τραπεζών στην Ελλάδα και κάνω τις εξής ερωτήσεις:

   1. Αναφέρετε ότι “Διαγράψαμε σχεδόν ολα τα μη εξυπηρετούντα δάνεια ενώ σχεδόν ολα έχουν εμπράγματες η προσωπικές εξασφαλίσεις.” Κι εσείς και πολλοί άλλοι όποτε σας βολεύει λέτε ότι οι εργασίες στην Ελλάδα ήταν μια μαύρη τρύπα και όποτε σας βολεύει ότι ήταν τα περιουσιακά στοιχεία ήταν καλά αφού υπήρχαν εξασφαλίσεις. Η ερώτηση είναι: γιατί οι κυπριακές αρχές δεν πώλησαν νωρίτερα, όταν οι συνθήκες δεν ήταν μεν πολύ καλές αλλά ήταν ασυγκρίτως καλύτερες σε σχέση με αυτές που επικρατούσαν κατά την πώληση που τελικά έγινε; πρέπει να μας πείτε, είτε οι κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα ήταν καλές οπότε έγινε λάθος που δεν πωλήθηκαν στην ώρα τους για να ληφθεί ικανοποιητικό τίμημα είτε ήταν κατεστραμένες και επομένως ναι μεν δόθηκαν σε hard discount αλλά ήταν το καλύτερο που μπορούσε να βρεθεί αφού τρίτο λογικό μέρος ούτε ενδιάφέρθηκε ούτε και θα ενδιαφερόταν ποτέ
   2. Αν δεχτούμε ότι οι επιπλεόν λογιστικές ζημιές ήταν €3 δις, δεν απαιτούνταν κάποιο σχετικό ποσό ανακεφαλαιοποίησης, αν για παράδειγμα την Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος την κρατούσε η Τράπεζα Κύπρου; Πως θα κάλυπτε το ποσό η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή;Γιατί αναφέρετε μόνο τις λογιστικές ζημιές χωρίς να αναφέρετε την ίδια στιγμή ότι αυτά δημιουργούσαν και ανάγκες ανακεφαλοποίησης (αφού η ανακεφαλαιοποίηση θα γινόταν σύμφωνα με τα σενάρια της PIMCO); ποιος θα έβαζε αυτά τα ποσά;

 32. avatar
  Stavros Zenios (@StavrosZenios) on April 21, 2013 - (permalink)

  Αγαπητέ κε Ταντή

  δεν έχω βεβαίως κανένα πρόβλημα αν οι μέτοχοι πάρουν την πρωτοβουλία. Νομίζω οτι οι καταθέτες θα έχουν ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ θέση, αλλά όπως είπα πολλές φορές αφήνω τα νομικά επιχειρήματα και στρατηγική σε άλλους.

  Το ΚΥΡΙΟ σημείο του άρθρου είναι οτι η ΚΤΚ έχει ευθύνη για την κατάσταση της Τρ. Κύπρου και ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους όπως δράσουν.

 33. avatar
  Anonymous on May 15, 2013 - (permalink)

  Η Κύπρος έχει ανάγκη από λεβένετες σαν εσένα. Το μόνο λυπηρό, για μας τους υπόλοιπους, είναι που αναγκάστηκες να παρετηθείς σαν σύμβουλος της ‘υποτιθέμενης’ ‘Ερευνητικής.
  Τουλάχιστο φωνές σαν την δική σου μας δίνουν κουράγιο και όσο αντέξομε σ’ αυτή την ‘Μπανανία’! Νασαι καλά!

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS