Skip to content

Διερευνητική Επιτροπή: Πως γίνεται σε άλλες χώρες

Posted by (Regular StockWatch Contributor) on October 7th, 2013 - 32 Comments
avatar
Μεγαλύτερη τραγωδία από την τραγωδία της οικονομικής κρίσης θα είναι αν δεν μάθουμε από τα λάθη μας.  Δυστυχώς αυτό πάμε να πάθουμε με το πόρισμα της Διερευνητικής Επιτροπής το οποίο αποφαίνεται, εσφαλμένα, ότι η κρίση έγινε αισθητή «πρώτα στον τομέα της πραγματικής οικονομίας και ακολούθως στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» και απονέμει πολύ απλουστευτικά ευθύνες στον πρώην πρόεδρο – χωρίς καν να τον έχει ακούσει. 

Η Διερευνητική Επιτροπή δεν φαίνεται να κατανόησε το πολυσύνθετο των οικονομικών κρίσεων.  Πολύπλοκα συστήματα – όπως μια εθνική οικονομία – καταρρέουν με σύνθετους τρόπους που οφείλονται συνήθως σε ένα συνδυασμό κακοδιαχείρισης και κακής τύχης.  Προϋποθέτουν πολλαπλές και ταυτόχρονες θεσμικές και ατομικές αστοχίες, και οι παράγοντες που προκάλεσαν τις κρίσεις άλλων χωρών ίσχυαν και στην Κύπρο:

1)    προϋποθέσεις για κρίση

2)    μεταδοτικότητα

3)    αγελαία συμπεριφορά

4)    ελαττωματικός δανεισμός

5)    σιωπηροί ελεγκτές

6)    ελλιπής εποπτεία

7)    σπάταλο κράτος

8)    ρηχή πολιτική κρατικών εγγυήσεων.

Παρατηρητής όλων αυτών ένα πολιτικό σύστημα αδύναμο ή ανίκανο ή απρόθυμο να δράσει.

 Η ευθύνη δεν μπορεί να εντοπιστεί αποκλειστικά σε ένα μόνο σημείο αφού αν οποιοσδήποτε από τους πρωταγωνιστές είχε συμπεριφερθεί διαφορετικά θα είχε αποφευχθεί η κρίση.  Έτσι η απόδοση ευθυνών οφείλει να είναι ισορροπημένη.  Άτομα σε υπεύθυνες θέσεις στην κυβέρνηση, τους τραπεζικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές αναμένεται να είχαν δράσει προς έλεγχο των παραγόντων ανταποκρινόμενοι στις ευθύνες που η κοινωνία τους είχε εμπιστευθεί.  Και όσο πιο ψηλά η θέση τόσο πιο αυξημένες οι ευθύνες.  Επομένως, βεβαίως ο πρώην πρόεδρος έχει ευθύνη, και από αυτή την άποψη η απόδοση ευθυνών από την Επιτροπή είναι κενή περιεχομένου.  Το συμπέρασμα είναι υπερ-απλουστευμένο αφού στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο σπάταλο κράτος, αγγίζει επιδερμικά τον ελαττωματικό δανεισμό και την ελλιπή εποπτεία και αγνοεί πλήρως τα υπόλοιπα.  Επιπρόσθετα η απόδοση ευθυνών στηριζόμενη στις μαρτυρίες συνυπεύθυνων χωρίς μελέτη των οικονομικών δεδομένων – forensic analysis, εγκληματολογική ανάλυση – στερείται τεκμηρίωσης και δεν μας διδάσκει τίποτα που δεν γνωρίζαμε.

 Έτσι το πόρισμα της Επιτροπής πάσχει από δύο αδυναμίες που μας εμποδίζουν από το να μάθουμε.  Πρώτο, δεν εξετάζει ενδελεχώς τα τεκμήρια και ιδιαίτερα τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή δεν στηρίζεται σε εγκληματολογική ανάλυση (forensics).  Και δεύτερο, πέρασε στην απονομή γενικών πολιτικών ευθυνών υπερπηδώντας σημαντικές φάσεις στην εξέλιξη της κρίσης.

Εμπειρίες από τις διερευνήσεις κρίσεων στις ΗΠΑ, Ισλανδία και Ιρλανδία προσφέρουν καθοδήγηση για το πως θα μπορούσε να γίνει η διερεύνηση.  Οι Διερευνητικές Επιτροπές και στις τρεις χώρες αποτελούνταν από ένα συνδυασμό εμπειρογνωμόνων και δικαστών και είχαν στη διάθεση τους χρόνο και εκτενή υποστήριξη.

  a. Η επιτροπή των ΗΠΑ ήταν 10μελής.  Πρόεδρος ήταν πρώην Treasurer στην πολιτεία της Καλιφόρνιας με   μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση. Εργάστηκαν πάνω από ένα χρόνο.

b.     Στην Ισλανδία της τριμελούς επιτροπής προέδρευε μέλος του ανωτάτου δικαστηρίου και μέλη ήταν ο Επίτροπος Διοικήσεως και ένας καθηγητής χρηματοοικονομικών του πανεπιστημίου Yale. Χρησιμοποίησαν εξωτερικούς εμπειρογνώμονες από HΠΑ, είχαν επαρκές προσωπικό και εργάστηκαν για τέσσερις μήνες.

c. Ο πρόεδρος τηςΙρλανδικής επιτροπήςείχε διδακτορικό τίτλο στα οικονομικά και τα άλλα δύο μέλη ειδικότητα σε ευρωπαϊκά θέματα και χρηματοοικονομικά. Εργάστηκαν επτά μήνες.

 Δυστυχώς – και παρά τη διαφορετική άποψη που είχα εκφράσει τόσο δημοσίως [1] όσο και με επιστολές προς πολιτειακούς αξιωματούχους – η κυπριακή επιτροπή συστάθηκε ως «οιονεί δικαστήριο» αποκλειστικά από δικαστές ενώ εμπειρογνώμονες παραιτήθηκαν και οι εκθέσεις τους αγνοήθηκαν.  Οι όροι εντολής διέφεραν από εκείνες άλλων επιτροπών διεθνώς, που δεν ήταν να αποδώσουν ευθύνες αλλά να διερευνήσουν τα γεγονότα και «να παραπέμψουν στο Γενικό Εισαγγελέα οποιοδήποτε άτομο διαπιστώσουν ότι ενδεχόμενα παραβίασε νομοθεσία»[2].  Οι όροι εντολής περιέχουν 27 άρθρα.  Τα 26 είναι παρόμοια με εκείνα των άλλων επιτροπών, με επίμαχο το άρθρο 25 περί απόδοσης ευθυνών.  Αυτό προκάλεσε την ενδιάμεση απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής να μην ασχοληθεί με τη Λαϊκή Τράπεζα που ήταν στο επίκεντρο της κρίσης.  Αυτή η αμιγώς νομική προσέγγιση ήταν μέγα σφάλμα αφού στερεί την κοινωνία μας από ενδελεχή διερεύνηση σημαντικών πτυχών της κρίσης όπως κατάφεραν άλλες χώρες.  Πολλά από όσα συνέβησαν πιθανόν να μην είναι θέματα δικαιοσύνης, παραμένουν ωστόσο λάθη, παραλείψεις και αδυναμίες. Θα θέλαμε να τα μάθουμε αλλά η προσέγγιση της Επιτροπής μας περιορίζει. 

Ο στόχος των Διερευνητικών Επιτροπών διεθνώς ήταν πρωτίστως η καταγραφή γεγονότων, ο εντοπισμός των υπευθύνων, η αποδόμηση μύθων και η ανάδειξη άγνωστων πτυχών που βοηθούν τις κοινωνίες να αντιληφθούν πώς οι κρίσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.  Ζητούμενο είναι η καταγραφή της ιστορίας μιας κρίσης με διαφάνεια και τεκμηρίωση γεγονότων για να μπορούν οι πολίτες να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα καιοι εισαγγελικές αρχές να αναλάβουν δράση.

Πολύ λίγο συμβάλλει σε αυτά το πόρισμα που έχουμε στα χέρια μας.  Θα επανέλθω επομένως για να δούμε πολλά που προκύπτουν απότην ανάλυση των τεκμηρίων.  Θα δούμε ότι στην Κύπρο ενεργοποιήθηκε ένα φαύλος κύκλος αλληλεξάρτησης τραπεζών-δημόσιων οικονομικών.  To τραπεζικό σύστημα και τα δημόσια οικονομικά είναι συνδεδεμένα σαν σιαμαία δίδυμα και τυχόν επίρριψη ευθυνών αποκλειστικά στο ένα μέρος αγνοεί τις σύνθετες αλληλεξαρτήσεις.  Η άγνοια των αλληλεξαρτήσεων προκάλεσε ατολμία, ολιγωρία και αμέλεια, ερασιτεχνισμούς και τακτικισμούς πολιτικών σκοπιμοτήτων που οδήγησαν ένα αρχικό πρόβλημα ύψους 25% του ΑΕΠ σε υποτροπιασμό καθιστώντας το σταδιακά ένα τεράστιο δυσεπίλυτο πρόβλημα σχεδόν 100% του ΑΕΠ.

 Στη χώρα μας έχουμε δημιουργήσει μιαν από τις πλέον σύνθετες οικονομικές κρίσεις των αρχών του 21ου αιώνα.  Δυστυχώς καταφέραμε να έχουμε και την πλέον απλουστευμένη διερεύνηση.  Μέσα σε λίγους μήνες περάσαμε από την τραγωδία της κρίσης στην κωμωδία της διερεύνησηςκαι αντί να βγούμε σοφότεροι βγαίνουμε και πάλι διχασμένοι.  Ας μάθουμε επιτέλους από άλλους.

 Αναρτήθηκε στο μπλοκ zenios.wordpress.com  στις 7 Οκτωβρίου 13.


 

[1]Ζένιος, Σ.Α. Διερευνητική Επιτροπή για την Κρίση του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος, 3 Μαΐου 2012, αναρτημένο στο http://blog.stockwatch.com.cy/?p=1229 και Ζένιος, Σ.Α., Κληρίδης, Σ. Και Χαραλάμπους. Γ. Πως να γίνει η διερεύνηση για την κρίση του τραπεζικού συστήματος, 28 Μαΐου 2012, αναρτημένο στο http://blog.stockwatch.com.cy/?p=1273

[2]Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States, 2011, Public Affairs, NY.Αναφορά από loc. 217 Kindle edition.

Ο Σταύρος Α. Ζένιος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Norwegian school of Economics, και senior fellow στο Wharton School, University of Pennsylvania. Διετέλεσε πρόεδρος της συνόδου των πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών πρωτευουσών (2007-2015) και πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου (2002-2010). Έχει δημοσιεύσει πέραν το 150 επιστημονικών άρθρων σε χρηματοοικονομικά και διοικητική επιστήμη. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα κινέζικα και βραβεύτηκαν από την Αμερικανική Επιστημονική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας. Το 2006 βραβεύθηκε με το Βραβείο Αριστείας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιχειρησιακής Έρευνας. Απέκτησε διδακτορικό τίτλο από Princeton University (1986) και διετέλεσε επίκουρος καθηγητής και αναπληρωτής καθηγητής στο University of Pennsylvania.

Categories → Οικονομία

32 Comments
 1. avatar
  Χριστος on October 7, 2013 - (permalink)

  Την δήλωση ποu έκαμε κάποτε ο Παπανδρεου στην Ελλάδα πρέπει να την αναλύσουμε
  -Λεφτα υπάρχουν- εν συνδιασμό μεν την Κυπριακήν Απληστία -έφερε την καταστροφή

  -Ενας ψαράς λεει στο φιλο του,Πάμε ψάρι μου είπαν οτι έχει πολλους σορκους στη περιοχη της Λενούς…..του λέει ο φίλος ναι αλλά ο σορκός είναι εξυπνο ψαρι πως να το πιασουμε…
  Αυτο κύριοι εχει συμβει και στην Κυπρο μας το χρυσοπρασινο φύλλο ρηγμένο στη θάλασσα…για αυτο μην ψάχνετε τι έγινε
  Και το γλεντι συνεχιζεται

 2. avatar
  GT on October 7, 2013 - (permalink)

  Μπράβο κύριε Ζένιο ορθότατος. Ομως όταν μερικοί πραγματιστές, γνωρίζοντας τις Κυπριακες αδυναμίες, έλεγαν να μπουν ξένοι εμπειρογνόμονες ή οίκοι και η Ερευνιτική να ηταν πιο κοντά στον τρόπο έρευνας Alvarez (όπου έπερναν data από υπολογιστές για forensic analysis) το κυπριακό νομικό, και όχι μόνο κατεστημένο, και η κυβέρνηση δεν ήθελε καν να το ακούσει!

 3. avatar
  Pablo on October 7, 2013 - (permalink)

  Κυριε Ζένιο, σύμφωνα με την κα Ηλιανα Νικολάου ήσασταν ο εμπειρογνώμονας της επιτροπής. Εαν αυτό ισχύει τότε επιτέψετε μου να πω ότι είστε συνυπεύθυνος για τη γελιότητα που ο κύριος Πικής και η επιτροπή του μας σέρβιραν ως πόρισμα. Ακόμα και μετά από αυτή την καταστροφή φαίνεται ότι α΄κόμα μια επιτροπή επιλέγει να πωλήσει εκδούλευση σε αυτούς που την διόρισαν.
  Δεν θα ήταν πιο τίμιο κυριε Ζένιο να παραιτηθείται και να καταγγείλεται την επιτροπή και τον τρόπο που λειτουργούσε, παρά να βγαίνεται μετά το show και μετά το “για όλα φταίει ο χριστοφιας” που ο κύριος Πικής ανεφώνησε σαν άλλος Πολυβίου (χαιρετισμούς στον συμπέθερο Κραμβη μπαι δε γουέι), να μας λέτε ότι το πόρισμα είναι απλά απλουστευμένο?

  • avatar
   αθηνα on October 7, 2013 - (permalink)

   Pablo,έχεις απόλυτο δίκαιο,δέν φταίει ο Χριστόφιας.Διότι,λέει,είναι ανήκουστο να κατηγορείται ένας πρόεδρος που λογοδοτεί μόνο στο λαό που τον έχει εκλέξει….αν βέβαια υπέβαλλε ξανά υποψηφιότητα! Οπότε,και σοβαρομιλώ,είμαι απο εκείνους που υποστηρίζουν ότι την αποκλειστική ευθύνη για τη κατάντια μας,δεν την έχουν ούτε οι τραπεζίτες,ούτε οι κυβερνώντες.Το κεφάλι μας τα φταίει,που τόσα χρόνια νόμιζε ότι ζούσαμε το οικονομικό θαύμα-με δανεικά βέβαια- οπότε έμενε μόνο το Κυπριακό και είχε ιδιαίτερη σημασία να ψηφίζαμε για πρόεδρο λύσης.

 4. avatar
  ... on October 7, 2013 - (permalink)

  Pablo, μάλλον δεν αντιλαμβάνεσε τι λέει ο κ. Ζένιος. Ότι τους τα έλεγε αλλά τον έγραφαν.

  Ότι, δηλαδή, ο κ. Πικής έκανε αυτό ακριβώς που κατηγορεί τον Χριστόφια: έκανε ότι ήθελε αγνοώντας τους ειδικούς.

 5. avatar
  Σταύρος Ζένιος on October 7, 2013 - (permalink)

  @Pablo Κατέθεσα μια ανάλυση 100 σελίδων και αυτός ήταν ο ρόλος μου. Αγνοήθηκε πλήρως. Και αν ακόμη γνώριζα οτι θα αγνοείτο θα παρέμενα διότι με τον τρόπο αυτό μαζεύτηκαν στοιχεία. Εξάλλου έδωσαν τροφή στην κα Νικολάου. Είχα προειδοποιήσει γραπτώς για τα ΑΝΑΜΕΝΟΝΑ προβλήματα όπως εξηγώ και στο άρθρο.

 6. avatar
  Πόλυς Ηλιοφώτου on October 7, 2013 - (permalink)

  Αγαπητέ κ. Ζένιο

  θέλω να σας συγχαρώ για το άρθρο σας που άμεσα και ολοκληρωμένα αναδυκνύει ότι δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, ο ερασιτεχνισμός που οδήγησε την Κύπρο μας στα χάλια της βασιλεύει, παρά το λαμπρό ανθρώπινο δυναμικό της…

  Κατά συνέπεια, η πορεία προς την κάθαρση, που προαπαιτεί αυτοκριτική, κριτική και τιμωρία παραμένει ημιτελής, γι άλλους απλά επειδή δε χαμπαριάζουμε – άποψη που προσωπικά δε δέχομαι- γι άλλους εσκεμμένα.

  Πολύ σωστά, επισημαίνετε ότι η Επιτροπή “δεν εξετάζει ενδελεχώς τα τεκμήρια και ιδιαίτερα τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή δεν στηρίζεται σε εγκληματολογική ανάλυση (forensics).”. Δεν μπορώ παρά να συμμεριστώ πλήρως την επισήμανσή σας. Πόσο σοβαρή είναι μια ερευνητική επιτροπή που δε στηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό τόσο στη χρηματοοικονομική όσο και στη δημοσιονομική ανάλυση; Πόσο σοβαρά μπορεί να τη λάβει κάποιος όταν είδε αξιόλογα τεχνικά καταρτισμένα άτομα που είχαν προσεγγιστεί αρχικά για να τη στηρίξουν να την εγκαταλείπουν άτακτα από αγανάκτιση ; Πόσο σοβαρά μπορεί να τη λάβει κάποιος όταν παρατηρεί -διαβάζοντας το πόρισμα- την πλήρη απουσία των καυτών ερωτημάτων που θα έπρεπε να υποβάλει τόσο στους πολιτικούς όσο και στους τεχνοκράτες που παρουσιάστηκαν ενώπιον της για να διηγηθεί ο καθένας τη δική του έκδοση της ιστορίας, των πεπραγμένων και των ευθυνών του;…

  Πολύ σωστά επίσης, επισημαίνετε “Πολύ λίγο συμβάλλει σε αυτά (στο στόχο και στο ζητούμενο των Διερευνητικών Επιτροπών διεθνώς) το πόρισμα που έχουμε στα χέρια μας”. Το μόνο στο οποίο συμβάλει είναι δυστυχώς στο να επιβεβαιώσει ότι ο ερασιτεχνισμός, η επιπολαιότητα και η ελαφρύτητα με την οποία λειτουργεί το κράτος συνεχίζουν απτόητα να κυριαρχούν σε κάθε έκφανση της λειτουργίας του, ακόμη και μετά την καταστροφή, ανεξαρτήτως από την όποια πολιτική δύναμη βρίσκεται στην εξουσία. Γεγονός που γεννά το ερώτημα, υπάρχει ελπίδα;

  Κάνετε, επίσης πολύ σωστά, την παρατήσηση ότι “…To τραπεζικό σύστημα και τα δημόσια οικονομικά είναι συνδεδεμένα σαν σιαμαία δίδυμα…”, σημείο φυσικά που η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε ερευνήσει εις βάθος αλλά απλά δεν το έκανε, όπως τόσα άλλα…. Απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι αρχικά ήταν δίδυμα και στη συνέχεια έγιναν και σιαμαία… όταν μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο κρατικό χρέος με κάποια σχετική διάσπαρση, υπό τη σκιά της συστημικής αλληλοσύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (η Επιτροπή εξέτασε σοβαρά και εις βάθος πως προέκυψε αυτή και πως αφέθηκε αυτή να πάρει τις διαστάσεις που πήρε;), μετατράπηκε (η Επιτροπή εξέτασε σοβαρά πως και για ποιους λόγους;) σε βραχυπρόθεσμο χρέος που φορτώθηκε εξολοκλήρου σε κυπριακούς ώμους, συντείνοντας έτσι – μαζί και με άλλους λόγους φυσικά- στο να στηθεί η σκηνή για την τέλεια τραγωδία…

  Φιλικά

  Πόλυς

 7. avatar
  Ai Em on October 7, 2013 - (permalink)

  Χαίρομαι που, έστω και αργά, ο κ. Ζένιος καταγράφει επιστημονικά βασισμένο λόγο. Είχατε τη δυνατότητα να παρέμβετε με την εξουσία/δύναμη του εμπειρογνώμονα και να προλάβετε τη φαρσοκωμωδία του πορίσματος της επιτροπής Πική και τις διχαστικές επιπτώσεις στην κοινωνική και πολιτική μας ζωή. Εισηγούμαι σε σας και τους άλλους ακαδημαϊκούς να αποφεύγετε τις προσωπικές σας πολιτικές ταυτίσεις όταν εκφράζεστε ή αρθρογραφείτε δημόσια, και (όπως πράξατε σ’ αυτό σας το άρθρο) να βασίζετε το λόγο σας σε επιστημονικά θεμέλια. Και ακόμα πιο σημαντικό ο λόγος σας να ακούεται εκ των προτέρων προληπτικά και όχι εκ των υστέρων αξιολογητικά. Τότε είμαι βέβαιος ότι θα επιτελείτε χρήσιμο έργο για την πατρίδα μας.

 8. avatar
  Michael M on October 7, 2013 - (permalink)

  Mr. Zenios,

  Only one question from us simple people. We know as a fact that the Goverment was unable to bail out the banks (save for the 1.8bn bond given to Laiki that resulted in the government debt rising at that time from 64% or so to 84%). The public debt (without bank bail out) was circa 67% (i.e. 7% above Maastricht limits). As a result of this, the bail-in solution was experimented, and brought about the finacial devastation we are all experiencing.

  Question: Why does the concluson of the report find the former president to be at fault, when the main reason this mess where the bank losses either on account of their investments, or in their NPL’s?

  Do they think we are so ignorant?

  • avatar
   ashamed on October 9, 2013 - (permalink)

   Yes they do. Why are you surprised?

   Pikis + 2 do not understand the technicalities. It was probably safer to simply blame who was clearly to blame -Mr Genius ex-president.

   Mr Zenio, as far as I know you are primarily involved with research of risk management models. Curious to hear from you if your models were used by CPB and BOCY and whether any recommendations of risk models were ignored?

   What can you tell us about their management procedures? Appologies for my ignorance – are these covered also in your report?

 9. avatar
  The Invisible Hand on October 7, 2013 - (permalink)

  Είναι σωστή η παρατήρησις του κ Ζένιου ότι η Επιτροπή Πική δεν έκαμε “εγκληματολογική ανάλυση” και άφησε εκτός έρευνας τα πεπραγμένα της διαχείρισης Βγενόπουλου στη Λαϊκή με νομικιστικές ακροβασίες.

  Αλλά η Επιτροπή αφήνει χρήσιμο έργο με τη καταγραφή σε μιά καθαρή και προσιτή έκθεση των απόψεων όλων των πρωταγωνιστών (και αρκετών δευτεροκλασάτων) της Κυπριακής τραγωδίας. Με εξαιρέσεις, βέβαια, των απόψεων Χριστόφια που αρνήθηκε την ίση μεταχείριση με τους άλλους μάρτυρες, και των απόψεων σχετικών με τη Λαϊκή που (κακώς) απεκλείσθησαν.

  Και το έργο της Επιτροπής είναι χρήσιμο επειδή μας επιτρέπει να κρίνουμε μόνοι μας από τες καταθέσεις τους και εκείνα τα άτομα που η προηγούμενη διακυβέρνησις είχε κατηγορήσει, καταδικάσει και εκτελέσει με απαράδεκτες γκεμπελικές μεθόδους. Είναι καλά να ακούει ένας ελεύθερος άνθρωπος και τες δύο πλευρές.

  Για την εγκληματολογική ανάλυση θα πρέπει να αναμένουμε την εισαγγελεία.

  • avatar
   ashamed on October 9, 2013 - (permalink)

   Yes of course we can judge ourselves. But we cannot punish. And since the forensic investigation is not fully carried out, I am afraid any criminal charges are undermined until such investigation is carried out.

 10. avatar
  Marios on October 7, 2013 - (permalink)

  Το πόρισμα είναι επιεικώς εντελώς απαράδεκτο. Αν ήταν εργασία πρωτοετούς φοιτητή θα ήταν μόλις βάση.
  Η οικονομική τραγωδία της Κύπρου είναι το πιο σημαντικό οικονομικό γεγονός από το 1974, είναι ένα πολυσύνθετο γεγονός με πολλούς ‘παίκτες’ και χρειάζεται μια ενδελεχής επιστημονική έρευνα για να καταγράψει τα γεγονότα στη λεπτομέρεια, τις ενέργειες και παραλήψεις του κάθε παράγοντα, το τι πήγε λάθος, το πότε φθάσαμε στο Point of no Return, το γιατί, τις εισηγήσεις για να αποφευκτεί στο μέλλον και πάρα πολλά άλλα.
  Το πόρισμα είναι 262 σελίδες εκ των οποίων στην ουσία μόνο οι 26 σελίδες είναι πόρισμα (συμπεράσματα και ευθύνες).
  Το πόρισμα Πολυβίου για ένα πολύ πιο απλό γεγονός είναι 643 σελίδες με τις μισές περίπου σελίδες να είναι το πόρισμα.
  Το ανάλογο πόρισμα στην Ισλανδία είναι 9 τόμοι των 300 σελίδων, δηλαδή γύρω στις 2.700 σελίδες.
  Δηλαδή μόνο από το μέγεθος είναι αντιλιπτή η προχειρότητα.
  Αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η ποιότητα του πορίσματος. Έχω διαβάσει τρισέλιδα άρθρα για το τι συνέβει στη Κύπρο που είναι 100 φορές πιο εμπεριστατωμένα.
  Το ότι ο κύριος υπεύθυνος της οικονομικής τραγωδίας ήταν ο Χριστόφιας ήταν αυτονόητο και αυταπόδεικτο.
  Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν η πλήρης καταγραφή όλων των γεγονότων και ενεργειών όλων των εμπλεκομένων.

 11. avatar
  IoannisTakis on October 7, 2013 - (permalink)

  Κύριε Ζένιο, συγχαρητήρια για τον τεκμηριωμένο, επιστημονικό και τολμηρό λόγο σας.

  Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΧΕ ΩΣ ΟΡΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ –ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΙΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΔΙΑΛΥΣΗ καλύτερα) ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Υπάρχει οποιοσδήποτε που πιστεύει ότι πραγματικά η Ερευνητική Επιτροπή επιτέλεσε τον ρόλο της με επιτυχία? Τι κατάφερε πέραν από την καταγραφή των καταθέσεων όσων κλήθηκαν σε αυτή και την αναφορά γενικόλογων συμπερασμάτων? Που είναι τα αποδεικτικά στοιχεία για τους ενόχους? Δυστυχώς η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ημέρα του διορισμού της Ε.Ε. κατέληξε σε ένα φιάσκο και απογοήτευσε όλους όσους ανέμεναν ότι τα πορίσματα της θα βοηθούσαν τις διωκτικές αρχές για έναρξη διαδικασιών για τον εντοπισμό ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ.

  Με το πόρισμα της Ε.Ε. επιβεβαιώνονται όλοι όσοι από εμάς σχολίαζαν εδώ και 6 μήνες ότι ο τρόπος διορισμού, η σύσταση, ο τρόπος λειτουργίας και κυρίως οι αποφάσεις της για εξαίρεση από την έρευνα τυχόν ποινικών ευθυνών και κυρίως των ευθυνών των τραπεζών και των κεντρικών εποπτών τους, θα είχαν σαν αποτέλεσμα όπως το όποιο πόρισμα της να μην έχει ουσιαστικά καμία αξία. Το ότι ο τέως πρόεδρος φέρει την κύρια την ευθύνη για την κατάρρευση της οικονομίας δεν χρειαζόταν Ε.Ε. για να μας το πει, καθώς μόνο τυφλά πρόβατα δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Το ότι ο νυν πρόεδρος πήγε απροετοίμαστος στο Eurogroup είναι επίσης γνωστό.

  Μια έρευνα η οποία υποτίθεται θα έπρεπε να διερευνήσει τα αίτια της οικονομικής καταστροφής η οποία δεν υπεισέρχεται σε βάθος εξειδικευμένη έρευνα του τραπεζικού τομέα και δεν υποστηρίζεται από ειδικούς εμπειρογνώμονες οικονομικού εγκλήματος δεν μπορεί να ονομαστεί έρευνα… Και ταυτόχρονα δίδει λαβή σε όσους (βλέπε τέως και ΑΚΕΛ) θέλουν να αμφισβητήσουν τα συμπεράσματα της για την χείριστη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών να την κατηγορήσουν για μη ολοκληρωμένη, αντικειμενική και ακριβοδίκαιη κατανομή ευθυνών. ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΣΠΑΤΑΛΩΝΤΑΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΕΙ ΕΝΟΣΟ ΘΑ ΒΙΩΝΕΙ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΤΟΥ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΟΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΤΚ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ) ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΌΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ Γ.Ε. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΛΟΥΣ τους ΦΤΑΙΧΤΕΣ.

  Κλείνοντας, αντιγράφω από τον κ. Ζένιο “Ο στόχος των Διερευνητικών Επιτροπών διεθνώς ήταν πρωτίστως η καταγραφή γεγονότων, ο εντοπισμός των υπευθύνων, η αποδόμηση μύθων και η ανάδειξη άγνωστων πτυχών που βοηθούν τις κοινωνίες να αντιληφθούν πώς οι κρίσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Ζητούμενο είναι η καταγραφή της ιστορίας μιας κρίσης με διαφάνεια και τεκμηρίωση γεγονότων για να μπορούν οι πολίτες να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα καιοι εισαγγελικές αρχές να αναλάβουν δράση.”
  ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΑΡΑΓΕ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΧΟΥΣ?

 12. avatar
  Andreas Ioannou on October 8, 2013 - (permalink)

  Dear Mario
  “Το ότι ο κύριος υπεύθυνος της οικονομικής τραγωδίας ήταν ο Χριστόφιας ήταν αυτονόητο και αυταπόδεικτο.”
  A very scientific approach I must say!!

 13. avatar
  Pablo on October 8, 2013 - (permalink)

  @ Andrea, the same goes for Ioannis Takis

  @ Σταύρος Ζένιος. Προσωπικά επικροτώ το ότι διαχωρίσατε ΕΝ ΜΕΡΗ την θέση σας από την “Ερευνητική Επιτροπή”. Παραμένω όμως στη θέση μου ότι θα ήταν πιο έντιμο για ένα επιστήμονα να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να προλάβει την φαρσοκωμωδία και τον εξευτελισμό της πολιτείας.

  Εν τέλη, το τελικό προιόν της “Επιτροπής” δεν είναι απλά ένα υπεραπλουστευμένο πόρισμα όπως λέτε αλλά είναι ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αφού αποτελεί ΜΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, βγάζοντας λάδι τα ΔΣ των τραπεζών, τους εκτελεστικούς, τους δικηγόρους, τους ελεγκτες, οι οποίοι σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων χωρών (βλ. Εnron, Lehman Brother) αντιμετώπισαν τη δικαιοσύνη.

  Εδώ γεννόνται και μια σειρά ερωτημάτων για την επιμονή του προεδρικού
  (α) να αθετήσει την υπόσχεση για διορισμό ποινικών ανακριτών και εν μια νυκτί να διορίσει ερευνητική επιτροπή δικαστών,

  (β)να αφήσει μια τέτοια επιτροπή να συνεχίσει το “εργο” της από τη στιγμή που η ίδια αυτοακυρώθηκε? Χώρια οι παραιτήσεις μελών και συμβούλων της επιτροπής αλλά και η διασύνδεση του κου Κραμβή με τον κο Πολυβίου ο οποίος ήταν μεγαλομέτοχος και δικηγόρος της Τράπεζας Κύπρου κλπ.

  Εσείς ο ίδιος λέτε ότι δεν σας έλαβαν υπόψη, ενώ ακόμα και το συμπληρωματικό πόρισμα (?), αν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια ένα έγγραφο 5-6 σελίδων, με το οποίο η κα Ηλιάνα προσπαθησε να περισώσει (ανεπιτυχώς κατ’ εμενα) την αξιοπρέπεια της δεν θεωρείται μερος του επίσημου πορίσματος.

  Καταλήγοντας το “πόρισμα” για εμένα και θεωρώ και κάθε λογικά σκεπτόμενο πολίτη δεν είναι υπεραπλουστευμένο, ούτε αδιάφορο, ούτε αχρηστο όπως το βάφτισαν κάποιοι. Ειναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

  • avatar
   αθηνα on October 8, 2013 - (permalink)

   Για το Μαρί έφταιγε το σύστημα μέχρι του σημείου ο τέως Πρόεδρος να νοιώθει σαν απατημένος σύζυγος,όπως ο ίδιος κατέθεσε στην επιτρπή Πολυβίου.Για τη καταστροφή της οικονομίας,πάλι αυτό το άτιμο το σύστημα κατα τον Pablo. E καλά,γιατί για πέντε χρόνια έμεινε γαντζωμένος στην προεδρία αυτού του συστήματος ο κ.Χριστόφιας,και δεν τα παράτησε αηδιασμένος,παραμόνο απολάμβανε ο περίγυρος των κυβερνώντων, τα τυχερά του συστήματος; Ιδε Δρομολαξιά.

   • avatar
    Pablo on October 9, 2013 - (permalink)

    Αθηνά, δεν είμαι και ούτε θα γίνω απολογητής κανενός πρωην προέδρου, οπότε δεν βλέπω τον λόγο να αγχώνεσαι και να ανταπαντάς κάθε φορά που λέγονται τα στραβά και της νυν κυβέρνησης.
    Όσο αφορά το ποιοι αποτελούν το σύστημα αυτό έχει πρόσωπο και ονόματα και διευθύνσεις τις οποίες αποτελόύν οι πολύ καλά γνωστες 8-10 οικογένειες που μας διοικούν. Μια ματιά στο ποιοι αποτελούσαν τα συμβούλια των τραπεζών, τα μεγάλα δικηγορικά και ελεκτικά γραφεία κλπ, για να μην αναφέρω τις πολύπλοκες διασυνδέσεις τους με συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, την ιεραρχία της εκκλησίας ακόμα και τη δικαιοσύνη θα σου λύσει την όποια απορία έχεις.

    • avatar
     αθηνα on October 9, 2013 - (permalink)

     Pablo μου,καθόλου δεν αγχώνομαι για τη κριτική που κάνεις στη νυν κυβέρνηση.Εξάλλου εγώ η ίδια έχω δηλώσει απερίφραστα ότι η αποδοχή του κουρέματος απο τον Αναστασιάδη,ήταν μέγα λάθος.Εκεί που διαφωνώ κάθετα μαζί σου,είναι η ταυτότητα του Συστήματος.Μακάρι να ήταν μόνο οι 8-10 οικογένειες που λες.Οταν ο Χριστόφιας,και προσπαθώντας να απεκδυθεί ευθύνης για το Μαρί,τα φόρτωσε στο Σύστημα,θα συμφωνήσεις ότι δεν εννοούσε την οικονομική ολιγαρχία,αλλά τη σκεβρωμένη κομματοκρατουμένη γραφειοκρατία αυτού του κράτους.

 14. avatar
  Pablo on October 8, 2013 - (permalink)

  Παρακαλώ το stoickwatch να αναρτήσει το ποστ με το οποίο επιχειρηματολογούσα γιατί το πόρισμα δεν είναι απλώς υπεραπλούστευση, άχρηστο ή αδιάφορο όπως κάποιοι ισχυρίστηκαν αλλά ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
  Κύριοι του stockwatch η λογοκρισία είναι ότι χειρότερο και δυστυχώς επιλέγετε συνειδητά να φημώνετε την αντίθετη άποψη.

 15. avatar
  CP on October 8, 2013 - (permalink)

  Τα συμπεράσματα του πορίσματος θα έπρεπε τουλάχιστο να είναι ανάλογα με τα στοιχεία (όσα έχουν αποκαλυφθεί) που έχουν δοθεί στις καταθέσεις, τα οποία και εμφανίζονται (μέρος τους τουλάχιστο) στο πόρισμα. Δεν γίνεται δηλαδή να αναφέρεται σωρεία στοιχείων από καταθέσεις και μελέτες για την κακοδιαχείριση στις Τράπεζες (επέκταση, ομόλογα, δάνεια κλπ) και να μην υπάρχει ανάλογη αναφορά στα Συμπεράσματα.

  Το πόρισμα θα έπρεπε τουλάχιστο συνοπτικά να καλύπτει:

  Τράπεζες:

  -Πιστωτική επέκταση (υπερβάλλουσα ρευστότητα, χαλάρωση χρηματοδοτικών κριτηρίων)
  -Επεκτατική/ επενδυτική στρατηγική (υπέρμετρη επέκταση σε ξένες αγορές, επιδίωξη εναλλακτικών αποδόσεων σε επενδυτικά προϊόντα ψηλού κινδύνου)
  -Χαλάρωση επιμέτρησης/αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου και μετά συγκάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων.
  -Σύστημα Αμοιβών (ψηλές αμοιβές/προαγωγές σε σχέση με πρόσκαιρα απραγματοποίητα κέρδη που είχαν ως αποτέλεσμα την ανάληψη ψηλών κινδύνων)
  -Επικέντρωση σε εξασφαλίσεις (που φούσκωναν από υπερεκτιμήσεις και παροχή υπερβολικής ρευστότητας από Τράπεζες) παρά σε δυνατότητα αποπληρωμής από δανειολήπτες.
  -Οργανωτική/ Υπαλληλική Κουλτούρα. Γραφειοκρατική δομή, έλλειψη αμφισβήτησης/διαφωνίας, συγκέντρωση και προώθηση έμπιστων/υπάκουων (συνήθως ίδιας ιδεολογίας/κάστας ή/και με σχέσεις συγγενικές/ συμφεροντολογικές κλπ), παρά υπαλλήλων με επαγγελματική παιδεία.
  -Σύγκρουση συμφερόντων (σχέσεις τραπεζικών στελεχών με πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα).
  -Ατομική επιδίωξη κέρδους και μετά αυτοπροστασίας με αρνητικές επιπτώσεις στην τράπεζα/οικονομία.
  -Υπεραισιοδοξία, μυωπική αντιμετώπιση καταστάσεων (υπέρμετρη αύξηση δανειοδότησης, υποτίμηση προβληματικών δανείων, ωραιοποίηση αποτελεσμάτων)

  Κεντρική Τράπεζα

  -Ελλιπής εποπτεία. Έλλειψη/χαλάρωση ελέγχου ποσοτικής & ποιοτικής πιστωτικής/ επενδυτικής επέκτασης όπως και αποδοχής ξένων καταθέσεων-υπερβάλλουσα ρευστότητα (προηγούμενος Διοικητής).
  -Χειρισμός ELA (Παροχή ELA χωρίς όρια, φόρτωμα ELA Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου)
  -Χειρισμός πώλησης εργασιών στην Ελλάδα (Βασικός λόγος η προστασία Ελληνικών Τραπεζών στην Ελλάδα μετά την απόφαση για κούρεμα καταθέσεων στην Κύπρο)
  -Επικέντρωση σε δημοσιονομικά και πολύ λιγότερο σε Τραπεζικά προβλήματα (προηγούμενος Διοικητής)
  -Έλλειψη επικοινωνίας με κυβέρνηση (τωρινός και προηγούμενος Διοικητής)

  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

  -Ολιγωρία/παραβλέψεις για προστασία επενδυτών όσον αφορά σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση επενδυτών από τις Τράπεζες.

  Κυβέρνηση

  Προηγούμενη
  -Πολιτική δημοσιονομικών ελλειμμάτων-αύξηση κρατικού χρέους.
  -Μεταφορά ευθύνης σε τραπεζικά και όχι σε δημοσιονομικά προβλήματα
  -Εγωκεντρική/ κομματική κυβερνητική πολιτική σε βάρος της οικονομίας της χώρας
  -Έλλειψη επικοινωνίας με Κεντρική Τράπεζα
  -Σχέσεις πολιτικών/ κομματικών κύκλων με Τραπεζικά Στελέχη
  -Λάθος χειρισμοί αναφορικά με κούρεμα ομολόγων Ελληνικού δημοσίου (ανακεφαλαίωση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του ΤΧΣ, ενώ για τις Κυπριακές τράπεζες τίποτε).
  -Λάθος χειρισμοί σε σχέση με bail-out Λαϊκής Τράπεζας (ελλιπής αξιολόγηση επιλογών).
  -Υπεραισιοδοξία

  Τωρινή
  -Έλλειψη επικοινωνίας και αντιπαράθεση με Κεντρική Τράπεζα
  -Λάθος αντιμετώπιση για πιθανότητα κουρέματος καταθέσεων
  -Υπεραισιοδοξία

  Ελεγκτές

  -Παραβλέψεις/ συγκάλυψη κινδύνων, προβλέψεων Τραπεζών.
  -Επιφανειακοί έλεγχοι.
  -Πελατειακή αντί επαγγελματική σχέση με Τράπεζες

  Πολίτες

  -Έλλειψη οικονομικής/επενδυτικής κουλτούρας. Θύματα συνθημάτων όπως: θα λείψει η γη (οικόπεδα/χωράφια), θα χάσουμε το τρένο, οι τιμές θα διπλασιαστούν/ τριπλασιαστούν……-ψυχολογία αγέλης.
  -Πελατειακή σχέση με κόμματα/πολιτικούς.
  -Αλόγιστη/ ανεύθυνη συμπεριφορά (ανάληψη δανείων πέραν των οικονομικών/ εισοδηματικών δυνατοτήτων τους, υπερκατανάλωση).

  Όλοι οι πιο πάνω

  -Έλλειψη επίγνωσης για ενδεχόμενες επιπτώσεις στο σύστημα/οικονομία (πρόσκαιρη/κερδοσκοπική νοοτροπία, συστημικά καταστροφική).
  -Λάθος άτομα σε λάθος θέσεις (κομματικοί/συμφεροντολογικοί διορισμοί).
  -Δουλοπρεπής/ ευκαιριακή/ προσποιητική νοοτροπία (σιώπα να περάσουμε, έχουμε χρέη/υποχρεώσεις, καλά περνούμε).
  -Χειραγώγηση/ εκμετάλλευση καταστάσεων/ανθρώπων (δικός μας, μαζί μας).
  -Σύνδρομο Αλληλεξάρτησης (συλλογική διαπλοκή)
  -Αποποίηση ευθύνης (φταίνε οι άλλοι όχι εμείς-εξωγήινοι ίσως).

  Eurogroup

  -Επικέντρωση σε στατιστικά μοντέλα της PIMCO για αποφάσεις που γονάτισαν το τραπεζικό και οικονομικό σύστημα της Κύπρου (ασχέτως επαλήθευσης ή όχι), χωρίς να λάβουν υπόψη τις άμεσες σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην κυπριακή κοινωνία/οικονομία.
  -Πειραματικοί χειρισμοί ανακεφαλαίωσης/εξυγίανσης τραπεζών με κούρεμα καταθέσεων.
  -Υλοποίηση διορθωτικών κινήσεων στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου (και στα υποκαταστήματα τους στην Ελλάδα) σε άμεσο χρόνο, αντί σε εύλογο μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, πλήττοντας σοβαρά την τραπεζική εμπιστοσύνη.
  -Αποφάσεις κάτω από το βάρος εσωτερικών πιέσεων/αντιδράσεων στις βόρειες κυρίως χώρες της Ευρωζώνης σχετικά με παροχή βοήθειας σε χώρες του Νότου πού χαρακτηρίζονταν ως «ανεύθυνες».

  Η λίστα φυσικά δεν εξαντλείται εδώ.

  Κάθε σημείο πιο πάνω μπορεί να αποτελεί και μια ξεχωριστή εμπεριστατωμένη μελέτη, με δικά της συμπεράσματα και μετά διορθωτικές κινήσεις κυρίως για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Φαίνεται όμως ότι χάσαμε το δρόμο κάπου μεταξύ όρων εντολής και νομικίστικων ερμηνειών.

 16. avatar
  Επιλήσμων on October 8, 2013 - (permalink)

  Δηλαδή κ. Ζένιο, εάν είσαστε άτομο καυστικό , μπορούσε να αφιερώνατε και το ” Ουκ έγνως ” του Καβάφη στην Δ. Επιτροπή.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής στο ρόλο του Ιουλιανού του Παραβάτη και εσείς στο ρόλο των Χριστιανών.

  Για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, το παραθέτω.

  Ουκ έγνως

  Για τες θρησκευτικές μας δοξασίες -
  ο κούφος Ιουλιανός είπεν <>. Τάχατες μας εκμηδένησε
  με το <> του, ο γελοιωδέστατος.

  Τέτοιες ξυπνάδες όμως πέρασι δεν έχουνε σ’ εμάς
  τους Χριστιανούς. <> απαντήσαμεν αμέσως.

  Καβάφης [1928]

 17. avatar
  Επιλήσμων on October 8, 2013 - (permalink)

  Ας με συγχωρήσουν οι φίλοι, το ξαναγράφω το ποίημα συμπληρωμένο.

  Ουκ έγνως

  Για τες θρησκευτικές μας δοξασίες -
  ο κούφος Ιουλιανός είπεν ” Ανέγνων, έγνων,
  κατέγνων”. Τάχατες μας εκμηδένισε
  με το ” κατέγνων ” του, ο γελοιωδέστατος.

  Τέτοιες εξυπνάδες όμως πέρασι δεν έχουνε σ’ εμάς
  τους Χριστιανούς. ” Ανέγνως, αλλ’ ουκ έγνως, ει γαρ έγνως,
  ουκ αν κατέγνως ” απαντήσαμεν αμέσως.

  Καβάφης [1928]

 18. avatar
  IoannisTakis on October 8, 2013 - (permalink)

  Αγαπητέ CP,

  Συμφωνούμε απόλυτα. Υπάρχουν βεβαίως διαβαθμίσεις στο βαθμό της ευθύνης που είχε ο καθένας μας για να φτάσει η Κύπρος στην οικονομική κατάρρευση. Και οι όποιες αστικές και ποινικές ευθύνες των πρωταίτιων για αυτήν την οικονομική καταστροφή θα έπρεπε να καταδειχθούν από την Ερευνητική Επιτροπή και οι ένοχοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

 19. avatar
  Σταύρος Ζένιος on October 8, 2013 - (permalink)

  @Επιλήσμων. Έξυπνο!

  Τώρα ταιριάζει και στην ερμηνεία που δίνουν οι οπαδοί του πρώην Προέδρου στο άρθρο μου.

  Κάτι πρέπει να φταίει μαζί μου? Ή είναι τόσο στραβός ο γιαλός?

 20. avatar
  Παντελής Παντελή on October 9, 2013 - (permalink)

  “Μη εκ λόγων τα πράγματα, αλλ’ εκ των πραγμάτων τους λόγους ζητείν”
  Μύσων ο Χηνεύς

  Και μιά ερώτηση.
  Με ποιό τρόπο αντιστάθηκε, ο ακαδημαϊκός κόσμος, στην αταξία που για χρόνια επικρατούσε, για να αποτρέψει την καταστροφή του τόπου; Δέν την πρόβλεψε;

 21. avatar
  KikisM on October 9, 2013 - (permalink)

  Ειμαι σίγουρος Κε Ζένιο , ότι γνψρίζεται πως η διαδικασία του διορισμού Ερευνητικών Επιτροπών αποτελούμενη από δικαστικούς και μόνο , αποτελούσε προσφιλή τακτική του αποικιοκρατικού κράτους των Βρετανών , πρό του 1960. Με ένα και μοναδικό σκοπό. Να καθυσηχάσουν τούς ιθαγενείς ότι δήθεν διερευνούνται οι κατηγορίες , και θα αποδοθούν ευθύνες.

  Το πόρισμα εκδιδόταν με καθυστέρηση , αοριστολογίες και μέχρι τότε οι ιθαγενείς ξεχνούσαν το παράπονο τους και σιωπούσαν. Αυτή η πρακτική συνεχίζεται στήν Κύπρο του 2013.

  Οι δικαστικοί νύν και πρώην , δεν είναι ιερές αγελάδες και πολύ σωστά τούς τα λέτε έξω από τα δόντια. Ούτε εμπειρογνωμοσύνη έχουν επί οικονομικών θεμάτων . Τόσα ξέρουν τόσα είπαν. Την έκθεση των 100 σελίδων η δεν την κατάλαβαν η την θεώρησαν περιττή.

  Επιτέλους ας κριθούν και οι κρίνοντες . Δηλαδή οι δικαστές. Εχουν ενώπιον τους στα δικαστήρια σοβαρές υποθέσεις εναντίον τραπεζών για την καταλήστευση του κόσμου με εξιόγραφα , και επιτόκια , και άρνούνται η/ και αμελούν να τις αρπάξουν να δικάσουν και να εκδώσουν αποφάσεις πού θα βάλουν τα πράγματα στην θέση τους.

 22. avatar
  Διερωτούμενος πολίτης on October 9, 2013 - (permalink)

  Συγχαρητήρια στον κ Ζένιο για το πολύ εύστοχο άρθρο.

  Αγαπητοί, το πόσο έφταιγε ο πρόεδρος είναι πολύ γνωστό, ακόμη και στους πιο αδαείς. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό όμως το πρόβλημά μας. Τον έχουμε ήδη πακετάρει, τώρα προσπαθούμε να ξεχάσουμε και την άθλια διακυβέρνηςή του, οπότε τα προβλήματά μας θα έπρεπε να ήταν ήδη σε τροχιά επίλυσης, μακράς κι επίπονης μεν, ορατής δε.

  Αυτό που εμπνέει φόβο όμως, είναι η παρατήρηση από όλους μας ότι κάθε άλλο απ αυτό συμβαίνει. Προσωπικά με τρομοκράτησε όταν διάβασα στο πόρισμα τεχνοκράτες- υψηλόβαθμοι, καταρτισμένοι, που παραμένουν στις θέσεις τους- να δηλώνουν στην Επιτροπή ότι ενόψει της Συνόδου που αποφάσισε την απομείωση των ελληνικών ομολόγων, με τα γνωστά εκ των προτέρων αποτελέσματα, δεν τους είχε ζητηθεί να ετοιμάσουν κάτι (ας πούμε, ένα σημείωμα που να εξηγεί γιατί η Κύπρος δεν θα μπορούσε να συγκατανεύσει σε κάτι τέτοιο αν δεν είχε σοβαρά ανταλλάγματα) και γι αυτό δεν έκαναν κάτι (ας πούμε να βγουν δήμοσια και να παίζουν τις καμπάνες, ν ανάψουν λαμπρατζιά στην πλ. Ελευθερίας, να παραιτηθούν για να μη θεωρηθούν ανεύθυνοι και συνυπεύθυνοι) για να επισημαίνουν τον κίνδυνο. Και όχι μόνο αυτό αγαπητοί μου, αλλά όταν το δηλώνουν στην Επιτροπή, τα μέλη της να μην τους ρωτούν γιατί, γιατί αυτή η απάθεια, γιατί κύριοι δε βγήκατε στα κανάλια, γιατί κ Γενικέ και άλλοι κύριοι, γιατί τόση απάθεια και ανευθυνότητα;

  Κλείνοντας, απλά να επισημάνω ότι το πρόβλημά μας, δυστυχώς είναι πολύ πιο ενδοσυστημικό και θεσμικό απ ότι αρχικά φαινόταν… Και δυστυχώς, αν δεν αλλάξει το σύστημα, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπίες, δομές, η απλή αλλαγή των πολιτικών που μας κυβερνούν δεν οδηγεί πουθενά…

 23. avatar
  ashamed on October 9, 2013 - (permalink)

  Curious to know how BOCY and CPB board geniouses and our new government are related.

 24. avatar
  Tasos on October 11, 2013 - (permalink)

  Prof Zenios, will your report be publicly available?

 25. avatar
  Anonymous on October 8, 2013 - (permalink)

  DILADI GIA TO KOUREMA FTEI O KOSMOS POU PSIFISE TON ANASTASIADI I AFTI POU PSIFISAN TUS VOULEFTES

 26. avatar
  αθηνα on October 9, 2013 - (permalink)

  Εάν ο Αναστασιάδης οχυρωθεί όπως ο Χριστόφιας πίσω απο το σλόγκαν ”ο λαός με εξέλεξε για να κάνω ότι θέλω, και λογαριασμό θα δώσω μόνο σε μιά επόμενη εκλογική αναμέτρηση”,τότε μιλάμε μόνο για πολιτικές ευθύνες,που είτε τις αναλαμβάνει με γενναιότητα κάποιος,είτε τον τιμωρά ο λαός στην κάλπη.Ο Χριστόφιας όμως, δέν είχε την τόλμη να εκτεθεί στην ετυμηγορία του εκλογικού σώματος.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS