Skip to content

Λάθη και παραλείψεις του πορίσματος της οικονομίας

Posted by (Regular StockWatch Contributor) on October 14th, 2013 - 16 Comments
avatar

«To πόρισμα περιέχει μεγάλες αλήθειες, αλλά έχει σημαντικές αδυναμίες που δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια σφαιρική άποψη των παραγόντων που οδήγησαν στην καταστροφή της οικονομίας».

Τα λάθη αποδυναμώνουν την τεκμηρίωση για όσα λέει το πόρισμα, ενώ αυτά που δεν μας λέει είναι πολύ σημαντικά.  Αναλύοντας πρώτα τα λάθη και τις παραλείψεις θα μπορέσουμε να φθάσουμε σε πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα.  Θα γράψω γι’ αυτά στο επόμενο άρθρο.
 
Ωστόσο, και επειδή η κριτική μου χρησιμοποιήθηκε για να μηδενιστεί το πόρισμα και να απαλλαγεί ο τέως πρόεδρος από τις ευθύνες του ξεκαθαρίζω τι ακριβώς λέει η κριτική μου: Ότι το πόρισμα δεν τεκμηρίωσε τις ευθύνες όσο θα μπορούσε για να είναι συγκεκριμένες και όχι απλουστευμένες και, επίσης, ότι κατατέθηκαν τεκμήρια για επιπρόσθετες ευθύνες που αφορούν τόσο το τραπεζικό σύστημα όσο και την κυβέρνηση.

Ας δούμε τα λάθη σε ουσιώδη σημεία του πορίσματος:

1. Αναφορικά με τη δικαιολογία του τέως προέδρου να μην υποβληθεί σε προφορική εξέταση διότι «δεν ήταν οικονομολόγος», η επιτροπή αποφαίνεται οτι «ως εάν να χρειάζονται οικονομικές γνώσεις για να διαγράψει την αλήθεια» ή «ότι αν ένας ξοδεύει περισσότερα απ΄ ό,τι κερδίζει, οδηγείται προς πτώχευση».  Το σχόλιο τις επιτροπής είναι εσφαλμένο.  Για μια επιδερμική περιγραφή των γεγονότων βεβαίως δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις, αλλά η κατανόηση τους το απαιτεί.  Ο καθένας μας μπορεί να αποφανθεί αν ένα αεροπλάνο πέφτει, η εξήγηση όμως το γιατί πέφτει απαιτεί άριστες γνώσεις αεροναυπηγικής.  Ιδιαίτερα εσφαλμένο είναι το δεύτερο μέρος του σχολίου.  Όταν ξοδεύει κάποιος περισσότερα από ότι κερδίζει συσσωρεύει χρέος, ωστόσο οι συνθήκες  υπό τις οποίες το χρέος οδηγεί σε πτώχευση απαιτούν ανάλυση βιωσιμότητας -debt sustainability analysis – παραγόντων όπως πληθωρισμός, παραγωγικότητα, προοπτικές για μεγέθυνση της οικονομίας, contingent liabilities κ.α.

Ο τέως πρόεδρος όφειλε βεβαίως να απαντήσει στην επιτροπή και ας επεδείκνυε την ίδια σεμνότητα για τις ελλιπείς γνώσεις του στα οικονομικά όταν κυβερνούσε την χώρα.  Ομοίως, η επιτροπή όφειλε να έχει επίγνωση του δικού της «τυφλού σημείου»για να αποφύγει λάθη.

2. Απόρροια της ελλιπούς κατανόησης είναι ο πρωτοφανής ισχυρισμός οτι «Οι κραδασμοί της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έγιναν αισθητοί, πρώτα στον τομέα της πραγματικής οικονομίας και ακολούθως στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».  Η κρίση άρχισε με πτωχεύσεις ή διασώσεις χρηματοπιστωτικών οργανισμών (Lehman Brothers, Bear Sterns, Northern Rock, Royal Bank of Scotland, Fannie Mae, Freddie Mac, Anglo-Irish) και αυτό επιβάρυνε τα δημόσια οικονομικά.  Όσες χώρες είχαν ασθενή δημόσια οικονομικά (Ιρλανδία) ή προβληματικά (Κύπρος) είδαν το φαύλο κύκλο τραπεζών-δημόσιων οικονομικών να ενεργοποιείται και να προκαλεί κρίση στην πραγματική οικονομία.

 Αυτό το λάθος της επιτροπής δεν είναι απλά ένα επιστημονικό ατόπημα.  Καθοδηγεί τη συλλογιστική προς την τελική απόδοση ευθυνών με ασύμμετρη βαρύτητα στα δημόσια οικονομικά από ότι στις τράπεζες και αγνοώντας τις αμοιβαίες ευθύνες του ενός προς τον άλλο. 

 3. Ορθώς παρατηρεί η επιτροπή ότι «ο θεσμός ερευνητικών επιτροπών είναι διαδεδομένος σε πολλές χώρες».  Θα ήταν ωστόσο ωφέλιμο να μελετούσε την εμπειρία πρόσφατων ερευνητικών επιτροπών για τις  κρίσεις σε Ισλανδία, Ιρλανδία και ΗΠΑ αντί να αναζητά καθοδήγηση σε αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου του Καναδά του 1977 για «Inquiry on the Blood System». 

 4. Σχολιάζοντας γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής αναφέρει απλά οτι «πρότεινε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του θέματος από εκείνους που είχαν ήδη υιοθετηθεί».  Η ΕΚΤ δεν πρότεινε απλά διαφορετικούς τρόπους.  Διακριτικά αλλά με σαφήνεια μας είπε να μην το κάνουμε και προειδοποίησε για τους κινδύνους:  

                     i.        «οι σκοποί τους οποίους επιδιώκουν τα εν λόγω μέτρα [ανακεφαλαιοποίησης] μπορούν να      επιτευχθούν καλύτερα με τη χρήση εργαλείων εξυγίανσης», και ότι

                     ii.        «μια σειρά από μειονεκτήματα από άποψη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας […] μπορεί να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ του κράτους και της τράπεζας, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφευχθεί».

Πόσο πιο σαφής έπρεπε να ήταν η ΕΚΤ για να καταλάβουν οι τότε υπεύθυνοι οτι αυτό που έκαναν ήταν λάθος; Η διερευνητική επιτροπή όφειλε να θέσει τρία ερωτήματα: Γιατί δεν ζητήσαμε τη γνωμάτευση έγκαιρα ως οφείλαμε, Γιατί να μείνει εμπιστευτική για έξη μήνες, και Ποιος ευθύνεται;

5. Για την αγορά ομολόγων ελληνικού δημοσίου ΟΕΔ από την Τράπεζα Κύπρου αναφέρεται οτι «ο κύριος Ηλιάδης [...] είχε τον κύριο λόγο στα πραττόμενα.  Χαρακτηριστική της αποστασιοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μαρτυρία από μέλη του ότι η αγορά ελληνικών ομολόγων [...] δεν  περιήλθε σε γνώση του [...] μέχρι το 2011 ή το 2012.»  Ωστόσο η Επιτροπή ALCO-Asset and Liability στις 21 Δεκ. 2009 και 19 Φεβ. 2010 αύξησε τα όρια για αγορά ΟΕΔ στα €2.3 δισ.  Η ανώτατη διεύθυνση της Τράπεζας ήταν παρούσα και η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Συμβουλίου εγκρίνει την απόφαση το Μάρτιο 2010.  Πως μπορεί να γίνει αποδεκτή η μαρτυρία ότι δεν γνώριζαν; Γνώριζαν, όφειλαν να γνωρίζουν, και η επιτροπή όφειλε να το υποδείξει στο πόρισμα της αντί να αποδέχεται τη μαρτυρία.  Αυτό το λάθος της επιτροπής αναδεικνύει και την αδυναμία ενός πορίσματος που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε μαρτυρίες.

 Αυτά τα λάθη αποκαλύπτουν μια γενικότερη προσέγγιση που οδήγησε στο να μείνουν ανεξιχνίαστα σημαντικά άρθρα από το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου:

 1.  Διερεύνηση για τη διάθεση του μεριδίου της HSBC στην MIG και στο Tosca Fund χωρίς να επιβεβαιωθεί ότι οι δύο οργανισμοί είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, καθώς και οι «άκρως εμπιστευτικές» συμφωνίες μεταξύ διεύθυνσης και των νέων μετόχων της Λαϊκής.  Οι έρευνες των εποπτικών αρχών ήταν υποτυπώδεις και δεν οδήγησαν σε συμπεράσματα ενώ σημαντικό μαρτυρικό υλικό δεν εξετάστηκε (Άρθρο iii).
 2.  Διερεύνηση για παροχή δανείων σε συνδεδεμένα πρόσωπα ή εταιρείες και ιδιαίτερα οι ισχυρισμοί των Reutersγια μετοχοδάνεια μεταξύ μεγαλομετόχων Τράπεζας Πειραιώς και Μαρφίν-Λαϊκής[1]καθώς και δάνεια με ελλειμματικές εξασφαλίσεις περίπου €1 δισ. που συνδέονται κυρίως με τη Marfin Investment Group (Άρθρο xiv).
 3.  Τις συνθήκες αποξένωσης των δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα η οποία φαίνεται ότι ισοδυναμούσε με απώλεια πλούτου δισεκατομμυρίων (Άρθρα xiii και xxi).
 4.   Τη διαφυγή κεφαλαίων αμέσως πριν τις αποφάσεις του Eurogroup καθώς και κατά την τραπεζική αργία που ακολούθησε (Άρθρα ii και xvii).
 5.  Τη διάθεση ρευστότητας από κυπριακές τράπεζες στα υποκαταστήματα στην Ελλάδα χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις (Άρθραxvii).

 Χωρίς να διορθωθούν τα λάθη και να καλυφθούν οι ελλείψεις, όσα μάθαμε από το πόρισμα περί πολιτικών ευθυνών χάνουν, δυστυχώς, τη βαρύτητα τους.  Και η κοινωνία μας διχάζεται αντί να αφυπνίζεται.

 Αναρτήθηκε στο μπλογκ zenios.wordpress.com  στις 14 Οκτωβρίου 2013.

 [1]Special Report: Clandestine loans were used to fortify Greek bank, αναρτημένο στο διαδίκτυο http://www.reuters.com/article/2012/07/16/us-greece-banks-idUSBRE86F0CL20120716

Ο Σταύρος Α. Ζένιος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Norwegian school of Economics, και senior fellow στο Wharton School, University of Pennsylvania. Διετέλεσε πρόεδρος της συνόδου των πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών πρωτευουσών (2007-2015) και πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου (2002-2010). Έχει δημοσιεύσει πέραν το 150 επιστημονικών άρθρων σε χρηματοοικονομικά και διοικητική επιστήμη. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα κινέζικα και βραβεύτηκαν από την Αμερικανική Επιστημονική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας. Το 2006 βραβεύθηκε με το Βραβείο Αριστείας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιχειρησιακής Έρευνας. Απέκτησε διδακτορικό τίτλο από Princeton University (1986) και διετέλεσε επίκουρος καθηγητής και αναπληρωτής καθηγητής στο University of Pennsylvania.

Categories → Οικονομία

16 Comments
 1. avatar
  kax on October 14, 2013 - (permalink)

  Εγώ εντοπίζω το πρόβλημα στην σύσταση της Επιτροπής αφού κανένα μέλος δεν είχε καμία εμπειρία σε οποιαδήποτε έρευνα. Οι δικαστές αποφασίζουν μεν σε δίκες για όλα τα θέματα αλλά η υπόθεση παρουσιάζεται από τους δικηγόρους των δύο πλευρών .Οι δικηγόροι με την σειράν τους αντιπροσωπεύουν πελάτες που εχουν άριστη γνώμη του αντικειμένου και χρησιμοποιούν εμπειρογνώμονες για να τεκμηριώσουν τις θέσεις τους.Όπως έγινε η Έρευνα,προφανώς λόγω της απειρίας των μελών με τον τρόπο που γίνονται επιστημονικές έρευνες και την παντελή έλλειψη γνώσεων για το θέμα που διερευνούσαν ,κατέληξε σε φιάσκο.

  Οφείλω να πω ότι η Κεντρική ,άσχετα με το αν οι επιλογές των ξένων οίκων εμπειτογνωμώνων ήταν οι πιό κατάλληλες,λόγω του ότι ο Διοικητής ήταν ακαδημαικός με ερευνητικό έργο ενήργησε πιό σωστά.Σαν αποτέλεσμα συγκλρούστηκε με το κατεστημένο που εκπροσωπούσε το Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου,το οποίον βρίσκει τώρα απέναντι του και ο Κος Ζένιος.Είναι πράγματι εκπληκτικόν ενώ με τους ίδιους ελεγκτές η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τόσο διαφορετικά αποτελέσματα και το παλιό Συμβούλιο εξακολουθεί να επιμένει ότι η Τράπεζα ήταν φερέγγυα.Θα ήθελα πολύ κάποιος από αυτούς τους Συμβούλους να μας εξηγήσει πως άλλαξε η κατάσταση της Uniastrum που δεν επλήγει από κούρεμα και πως χάθηκε η υπεραξία.Ευπρόσδεκτο και σχόλιο από τους ελεγκτές ΄στο σημείο που αναφέρεται ότι η υπεραξία σβήστηκε μετά από (επανα)αξιολόγηση των μελλοντικών ταμειακών ροών.Τι άλλαξε από τον καιρό που υπέγραψαν το τελευταίο Ενημερωτικό Δελτίο στις προβλεπόμενες ταμειακές ροές στην Ρωσσία?Βεβαίως η απάντηση σε όλους τους απέξω είναι ότι το μόνο που άλλαξε είναι το Συμβούλιον…

  Επομένως η δική μου γνώμη είναι ότι ο Κός Ζένιος δεν λήφθηκε υπόψη διότι η μελέτη του δεν συμφωνούσε με τα συμφέροντα εκείνων που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Τράπεζα Κύπρου ήταν ένα οικονομικό θηρίο που μια μέρα οι κακοί Ευρωπαίοι με την βοήθεια του ΔΝΤ αποφάσισαν να την καταστρέψουν.

  • avatar
   R on October 14, 2013 - (permalink)

   Ως να διαβάζω την “Χαραυγή”….

   «Σαν αποτέλεσμα συγκλρούστηκε με το κατεστημένο που εκπροσωπούσε το Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου,το οποίον βρίσκει τώρα απέναντι του και ο Κος Ζένιος.»

   Φυσικά αγαπητέ πρέπει πρώτα να γίνει αντιληπτό και κατανοητό τι σημαίνει κατεστημένο και ποιοι το εκπροσωπούν! Από τα γραφόμενά σου δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό.

   • avatar
    Kax on October 17, 2013 - (permalink)

    Φίλτατε R

    Δεν θα απαντούσα αν δεν έβλεπα το χθεσινό σου σχόλιο πρός κάποιον άλλον που είναι αυτόδηλο.Λέω λοιπόν ότι από την αρχήν του μπλογκ οι θέσεις μου ήταν πολύ διαφορετικές από την πλειοψηφία ,συμπεριλαμβανομένων των καθηγητών.Επειδή Scripta manent μπορείς να βρείς τα σχόλια μου πριν χρόνια κάτω από άρθρα των Κων Ζένιου,Μιχαηλίδη,Δημητριάδη και θα κάμεις τις δικές σου διαπιστώσεις ..

    Ως προς το ποιός είναι κατεστημένον όπως γράφω εδώ ημιανώνυμα δεν μπορώ να είμαι και πολύ σαφής ,ούτε είμαι δημοσιο πρόσωπο ούτε θέλω να ανοίξω αντιπαράθεση με αγνώστους.Αν διαφωνείς ότι το απόλυτο κατεστημένο στην Κύπρο ήταν τα παλιά Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Κύπρου οι θέσεις μας καταγράφηκαν και αν πράγματι η Κυβέρνηση και η Νομική Υπηρεσία προχωρήσουν ως το τέλος θα φανεί ποιός έχει δίκαιο.Σε θυμίζω ότι το πόρισμα της τριμελούς λήφθηκε με πλειοψηφία 2 προς 1.Είσαι σίγουρος ότι αν δεν ΄παραιτείτο και αντικαθίστετο ο χωρίς εμπλεκόμενους συγγενείς Δικαστής Κωνσταντινίδης δεν θα άλλαζε η πλειοψηφία και θα λαμβάνετο υπόψη η μελέτη του Κου Ζένιου?

    Με την ευκαρία συγχαίρω τον Κον Ζένιο για τον διορισμό του στο Δ.Σ. της Κεντρικής και του εύχομαι κάθε επιτυχία.

 2. avatar
  Takis Xenopoulos on October 14, 2013 - (permalink)

  Eγώ συμφωνώ πλήρως με την ως άνω έκθεση του Κυρίου Σταύρου Ζένιου και τον συγχαίρω τωρα με πόση σαφήνεια αποκάλυψε τόσον τα Σκάνδαλα των Τραπεζών μας με τόσα λάθη και εσκεμμένες παραλείψεις όσο και για το πόρισμα της διερευνητικής Επιτροπής, που παρέλειψε ίσως και εσκεμμένως να εξετάσει εις βάθος την Οικονομική πτυχή του χρηματοικονομικού τομέα των και προπαντός των πρώην Διοικητικών Συμβουλίων και Εκτελεστικών των Τραπεζών, που ψευδώς μας παρουσίαζα μια εικόνα παντελώς διαφορετική αλλα και παραπλανητική απο την πραγματικότητα. Μάλιστα στην τελευταία Γενική Συνέλευση στίς 10/9/2012 σε ερώτηση μου που απευθύνετο στον Κύριο Αντρέα Ηλιάδη αλλά και στόν Προεδον ότι Κύριοι τά λεφτά δεν ειναι δικά σας, αλλά ανήκουν στούς Μετόχους στους Συνεργάτες στούς Πελάτες και στους Καταθέτες σας, και εκεί που τα δίνετε πρέπει να σκέφτεστε τρείς φορές, εάν θα ειναι εξασφαλισμένα και πληρωτέα. Και η απαντηση του Κυρίου Α. Ηλιάδη ονομαστικά μάλιστα σ’εμένα ” Κύριε Ξενόπουλε όχι 3φρές αλλά 13 φορές σκεφτόμαστε που τα δίνουμε μάλιστα ενώπιο της Γενικής Συνέλευσης και προκαλώ ακόμα εάν μπορούν να με διαψεύσου τόσο οι Γενικοί Διευθυντές η οι Υπαλλήλοι Της Τρ. Κύπου που τυχών είτανε παρόντες. ειτε ο Κύριος Α.Ηλιάδης η ο Κύριος Θ.Αριστοδήμου. Παρόμοια Ερώτηση έκανα φυσικά και για τα Αξιόγραφα ενώπιο της Γενικής Συνέλευσης για την μή πληρωμή των Τόκων του Α? εξαμήνου κι′ οτι ισως να πλήρωθείτε στό τέλος του έτους, μάλιστα προτού της έναρξις πήγα στο Γραφείο του και συζήτησα για τα Αξιόγαφα μας, τόσο για τούς Τόκους όσο και για τη λήξει των ότι θα μας τα επλήρωνα και να μήν έχω έννοια. Το ίδιο έγινε και με την Λαική τράπεζα για τα Αξιογαφα της Θυγατέρας μου που ο Διευθυντής εδώ στην Κοκκιντριμηθιά μου λέει άστα Κύριε Ξενόπουλε ειναι ποτέ δυνατό να παττίσει η Λαικη Τράπεζα…. έτω να παίρνει τους Τόκους σου κάθε Τρίμηνο.. τί θέλεις άλλο και του τα άφησα αφού με διαβέβαιωνε.
  Δυστυχώς η Διερευνητική Επιτροπή παρέμεινε μόνο στην Πολιτική πτυχή του θέματος και στην Οικονομική πτυχή σχεδόν δεν την άγγιξε παρά μόνο άκουσε ότι της είπα οι εμπλεκόμενοι δηλαδή ότι τους εβόλεβε, χωρίς να αγγίξει την όλη ουσία μπαίνοντας βαθιά στο όλο θέμα που έφερα την καταστροφή του Τόπου και του Λαού και κατ’ επέκταση στην Οικονομία μας. με το περίφημο bail in.
  Δυστυχώς σ’αυτό τον Τόπο δεν εισακούοντε όλες οι απόψεις και εισηγήσεις και νομίζουν όλοι ειναι παντογνώστες σε παντός θέματος, ειτε ειναι Πολιτικοί είτε Υπουργοί ειτε Προεδροι, διότι εάν τουλάχιστο εισακούετο έστω και μερος της μελέτης του ισως να είχαμε καλύτερο πόρισμα απο την Επιτροπή, που θα μπορούσε να υποβοηθησει καλύτερα τόσο το Έργο της Αστυνομία όσο και τους Ποινικούς ανακριτές, αλλά και το έργο του Γενικού Εισαγγελέα, που όλοι προσδοκούμε να πληρώσου όλοι αυτοί που ευθύνοντε για την καταστροφή αυτού του τόπου,αλλά και του Λαού,που τον έφερα σ’αυτή την κατάντια των συσσυτίων.
  Ελπίζουμε ότι αυτή την φορά η Δικαιοσύνη να σταθεί πιο ψηλά και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι για να υπάρξει το περί δικαίου αίσθημα αυτού του δισμοιρου λαού, κι′ όχι πάλι η ατιμωρησία διότι τότε θα χαθεί παντελώς η Αξιοπιστία στους Θεσμούς και θα οδευσωμε όλοι εις τον Όλεθρο και την Καταστροφή, κι οχι μόνο αλλά θα χαθεί και η εμπιστοσύνη του Λαού για μια δίκαιοι και βιώσιμη Λύση ένεκα ακριβώς των Οικονομικών Προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Τόπος μας.

 3. avatar
  Theo on October 14, 2013 - (permalink)

  Απ’ οτι εχω διαβασει:
  Ο κ. Ζενιος ηταν ο κυριος, αν οχι ο μονος, οικονομικος συμβουλος-εμπειρογνωμονας της Εξεταστικης Επιτροπης. Λεγεται οτι
  ειναι ο μονος απ’ ολη την ομαδα που απαιτησε αμοιβη απο το κρατος για τις υπηρεσιες του, και
  - απουσιασε στο εξωτερικο μεταξυ 27ης Ιουλιου και τελους Αυγουστου δηλ. 5 ολοκληρες βδομαδες, για προσωπικους λογους, διαστημα κατα το οποιο η Επιτροπη αναλυε και αξιολογουσε τα συγγεντρωθεντα στοιχεια.

  Σε περιπτωση που τα πιο πανω αληθευουν τοτε σιγουρα κλονιζουν την αξιοπιστια του κου Ζενιου. Εναποκειται στον ιδιο να τα σχολιασει.

  • avatar
   The Invisible Hand on October 15, 2013 - (permalink)

   Δεν βοηθά τη συζήτηση προσωπική επίθεση στο κ. Ζένιο, αν πήρε χρήματα για τη δουλειά του ή αν έλειπε, αφού συμπλήρωσε την έκθεση του.

   Αν οι αμοιβές του κ. Ζένιου “κλονίζουν την αξιοπιστία του” τι πρέπει να πούμε για την αξιοπιστία της Pimco (αμοιβή $16,000,000+) ή της Alvarez & Marsal (αμοιβή $10,000,000+) και για αυτούς που τους πλήρωσαν;

 4. avatar
  αθηνα on October 14, 2013 - (permalink)

  Κύριε Ζένιε,αναφερόμενος στα λάθη του πορίσματος,στο σημείο 2,ουσιαστικά δίνετε συγχωροχάρτι στον τέως πρόεδρο.Διότι ολόκληρη η υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησαν ο Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ,ήταν παρόμοια με τη δική σας προσέγγιση.Οτι δηλαδή,παρόλα τα δημοσιονομικά μας προβλήματα,αν δεν είχαμε το πρόβλημα των τραπεζών,λίγο-πολύ θα τα φέρναμε βόλτα.Και γω η άσχετη περι τα οικονομικά διερωτούμαι,γιατί το μεγαλύτερο ποσό[πλην του ποσού για το Συνεργατισμό] που θα μας δώσει η Τρόικα,θα πάει στη μαύρη τρύπα του δημοσίου,ενώ οι τράπεζες χρηματοδοτήθηκαν με bail-in.Και μηδέν για ανάπτυξη.

  • avatar
   Pablo on October 15, 2013 - (permalink)

   Αθηνά ευτυχώς δεν είσαι τόσο άσχετη όπως παρουσιάζεις τον ευατό σου, απλά σε βολεύει για να συνεχίσεις να κάνεις πολιτικές τοποθετήσεις χωρίς να δέχεσε την κριτική που θα δεχόταν κάποιος “σχετικός” με τα της οικονομίας. Εγώ θα αντιστρέψω την ερώτηση και θα ρωτήσω αν αναρωτήθηκες αγαπητή Αθηνά γιατί άλλες χώρες με μεγαλύτερο δημόσιο χρέος και μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα (πχ Αγγλία,Βέλγιο κλπ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:2013-04-23_Deficit_Debt.png&filetimestamp=20130423080933) δεν μπήκαν σε μνημόνιο.

   • avatar
    The Invisible Hand on October 15, 2013 - (permalink)

    Φίλε Pablo

    Λογική η ερώτησις σου “γιατί άλλες χώρες με μεγάλα ελλείματα δεν μπήκαν σε μνημόνιο”.

    Ορισμένες σοφ΄οτερες χώρες δημιουργούν ελλείματα με παραγωγικές επενδύσεις που θα αποδώσουν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα στην εκπαίδευση, στην υγεία, στες υποδομές, σε εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Εμείς, δυστυχώς, δημιουργήσαμε τρομερά ελλείματα στη κατανάλωση, σε δημόσιες σπατάλες και σε λαθροχειρίες και τώρα πρέπει να ξεχρεώσουμε. Έχει διαφορά.

    Λιγότερο υπεύθυνες χώρες (Αγγλία, ΗΠΑ, Ιαπωνία) είναι πιό σπάταλες από μας με τα ελλείματα τους. Αντί μνημονίου λύουν το πρόβλημα με υποτίμηση του νομίσματος τους (quantitative easing), που είναι στην ουσία διαρκές κρυφό κούρεμα των καταθέσεων και των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης και των φτωχών, που δεν διαφέρει από τα παρ’ ημίν πεπραγμένα. Επειδή οι λαοί τους είναι λιγότερο έξυπνοι από μας, δεν αντιλαμβάνονται το κούρεμα. Εμείς, ο πιό έξυπνος λαός, το καταλάβαμε, αλλά ήταν πλέον αργά.

   • avatar
    αθηνα on October 15, 2013 - (permalink)

    Αγαπητέ Pablo,η απάντηση είναι απλή,και μόνο οι εθελοτυφλούντες δεν την αντιλαμβάνονται. Οι άλλες χώρες της Ε.Ε. που αναφέρεις,μπορεί να έχουν μεγαλύτερο χρέος, αλλά έχουν και δύο πράγματα που εμείς δεν είχαμε.Αξιοπιστία και … αξιοπιστία.Αμα είχαμε έναν πρόεδρο που δήλωνε αμετανόητος μαρξιστής και αποκαλούσε τους υποψήφιους δανειστές του απ’το πρωί μέχρι το βράδυ σαν ”κλεφταράδες της υφηλίου”,και απο την άλλη κόλλησε στην κατοχύρωση του 13ου μισθού,αδιαφορώντας τους άλλους 12,είναι φυσικό ότι οι δανειστές μας,βλέποντας ότι δεν είμαστε και καμμιά χώρα με σιδεροκέφαλα fundamentals,περίμεναν την αλλαγή διακυβέρνησης για να έχουν τουλάχιστον κάποιον που να επικυρώσει απλώς τη θανατική μας καταδίκη.

 5. avatar
  Σταύρος Ζένιος on October 15, 2013 - (permalink)

  Αγαπητή Αθηνά,

  καθόλου συγχωροχάρτι δεν δίνω!

  Πρώτον, η διεθνής κρίση ξεκίνησε απο τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

  Δεύτερον, όπως λέω, όσα κρατη είχαν ασθενή δημόσια οικονομικά (Ιρλανδία) ή προβληματικά (Κύπρος) είδαν το φαύλο κύκλο τραπεζών-δημόσιων οικονομικών να ενεργοποιείται και να προκαλεί κρίση στην πραγματική οικονομία.

  Άρα, αν δεν είχαμε προβληματικά δημόσια οικονομικά δεν θα είχαμε πρόβλημα και εδώ φταίει η Κυβέρνηση.

  Επισης αν δεν είχαν προβληματικές τράπεζες δεν θα ειχαμε πρόβλημα και εδώ δεν φταίει η κυβέρνηση.

  Άρα, λέω οτι φταίνε και οι δύο! Και αυτή είναι η κριτική μου προς την Επιτροπή: μονομερής και απλουστευμένη επιρριψη ευθυνών. Αυτο δεν σημαίνει οτι έχουν λάθος στο να βρούν ως κύριο υπαίτιο τον τ. Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του. Δεν ήταν, ωστόσο, μόνος.

  Περίμενε μέχρι το επόμενο άρθρο……

  Ευχαριστώ!

  Σταύρος

 6. avatar
  Παναγιώτης Σαββίδης on October 15, 2013 - (permalink)

  Εγώ γιατί πιστεύω ότι αν ο Σταύρος δεν δόσει στην δημοσιότητα το πόρισμα του, δεν θα μας επιτρέψει να έχουμε μια σφαιρική άποψη των παραγόντων που οδήγησαν στην καταστροφή της οικονομίας, με δική του υπαιτιότητα; Έχεις πόρισμα, έχεις ευθύνη!!!

 7. avatar

  Κύριε Ζένιο

  Γνωρίζεις πολύ καλά οτι συμφωνώ σχεδόν πάντα με τις τοποθετήσεις σου. Συμφωνώ οτι έπρεπε να διοριστούν ειδικοί στα χρηματοοικονομικά θέματα για να βοηθήσουν το έργο της ερευνητικής επιτροπής. Ομως , διαφωνώ οτι αυτοί οι ειδικοί βρίσκονται στις ακαδημαικές έδρες . Οι ακαδημαικοί ασχολούνται μόνον με θεωρίες και δεν κατέχουν το πρακτικό μέρος των απατών/κομπίνων/παρανομιών που έγιναν με τις τράπεζες μας τα τελευταία χρόνια.

  Οι ειδικοί για το θέμα αυτό είναι καμιά 10 αρία χρηματιστές μόνον. 3 καλοί χρηματιστές σε 1 μήνα μπορούν να κάνουν ευκολα ένα πόρισμα με ολα τα σκάνδαλα των τελευταίων έτών…..

  Ακαδημαικός είταν και παραμένει και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο οποίος σε μερικούς μήνες έκανε τόσες πολλές μαζεμένες γκάφες που μας κάνουν να τρέμουμε για το μέλλον των τραπεζών μας. Ολα τα λάθη τα έκανε επιδή είταν/ειναι ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ.

  Θυμήζω μερικες

  1. Θα άνοιγε τις τράπεζες μετά την απόφαση για το κούρεμα. Ευτηχώς που τον σταμάτησε η Κυβέρνηση, δεν θα έμεναν καταθέσεις και θα καταρεε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.

  2. Εκανε 5 κατηγορίες μετοχών για την Τράπεζα Κύπρου και τώρα το άλλαξε….

  3. Ελεγε οτι τα κακά δάνεια της Λαικής θα έμεναν στην κακή Λαική, μετά τα πήρε στην Κύπρου επιδή δεν του εβγαιναν οι αριθμοί….

  4. Πούλησε τα καταστήματα των τραπεζών μας στην Ελλάδα με τεράστιες ζημίες στον ΠΑΤΟ του ΧΑΑ. Βρήκε τον πάτο. ΤΟ ΧΑΑ αρχισε να ανεβαίνει και θα συνεχίσει …..η Ελλάδα ειναι κοντά σε μακροπρόθεσμο γύρισμα…..

  5. Δήλωσε σε βουλευτές , μετά απο ερώτηση του Κυριου Αβέρωφ οτι οι Τραπεζες μας ΔΕΝ θα χρειαστούνε άλλα κεφάλαια…..

  Σήμερα , 15/10/2013 δηλώνω οτι η Τράπεζα Κύπρου το αργότερο σε 8 μήνες θα χρειαστεί ακομα 2 δις ευρω κεφάλαια και ο Συνεργατισμός ακόμα 1.8 δις.

  (Επιδή δεν θα έχει το κράτος μας την πολυτέλεια να δώσει 4 δις σε μερικούς μήνες στο τραπεζικό μας σύστημα θα πρέπει να παρθεί μια απόφαση σύντομα , είτε θα τα βάζει ένα ευρωπαικό ταμείο είτε θα την πληρώσουν οι καταθέτες. Ομως, επιδή μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπης π.χ Deutche Bank, χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια , μαλλον θα υπάρξει απόφαση να την πληρώσουν οι καταθέτες σε μεγάλο αριθμο Ευρωπαικών χωρών με ένα αφάπαξ ποσοστό -π.χ 10%)

  Εισηγούμε το εξής. Να περιμένουμε ακόμα 1 χρόνο διοτι τα εγκληματικά λάθη που έγιναν το 2013 με το τραπεζικό μας σύστημα είναι μεγαλύτερα σε αριθμούς απο τις απάτες/κομπίνες/λάθη που έγιναν τα τελευταια χρόνια , να δούμε όλοι τις επιπτώσεις αυτών των λαθών και μετά να διοριστεί μια επιτροπή απο ειδικούς να κάνουν μια σωστή έκθεση.

  Γιατί να βάζουμε επιτροπή να ερευνά λάθη του 2009-2012 και μετά να θέλουμε να βάζουμε άλλη επιτροπή να ερευνά λάθη του 2013??

  Υ.Γ, 1. Πώς γίνεται να αποφασίζουμε υποδιερεση (split) των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου χωρις την έγκριση Γενικής συνέλευσης?

  2. Πως γίνεται μια συγχώνευση 2 μικρών σε παγκοσμιο επίπεδο Τραπεζών να συνεχίζεται για μήνες και να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα?? Bank of America and Bear Stearns 50 φορές πιο μεγάλη συγχώνευση τέλειωσε σε μερικές μέρες……….

  3. Τρ. Κύπρου: Εξαγορά του 97,2% της AvtoZAZBank προς €57,9 εκ.

  Μαιος 2008, εξαγορά της πιο πάνω Ουκρανικής φούσκας , με ιδια κεφάλαια μονον 16 εκ προς 58εκ ευρω…..τιμή/ιδια κεφάλαια σχεδόν 4 φορές! και αφήσανε αυτον που τους την πούλησε να διοικά την Τράπεζα !

 8. avatar
  Andreas on October 16, 2013 - (permalink)

  Σωστά αυτά, αλλά δεν καταλαβαίνω, εσείς τι κάνατε για να μην συμβούν αυτά τα λάθη; Ως οικονομολόγος ο οποίος τώρα κρίνει λάθη, είχατε και τις δικές σας ευθήνες για να καθοδηγήσετε την επιτρόπη.

  • avatar
   R on October 16, 2013 - (permalink)

   Αγαπητέ,

   Οφείλουμε να πιστώσουμε κάποιους ανθρώπους που έβλεπαν το παλιρροιακό κύμα να έρχεται και φώναζαν ότι τουλάχιστον έπρεπε να βρούμε ένα δέντρο να σκαρφαλώσουμε και όχι να είμαστε ξαπλωμένοι στην παραλία.

   Σήμερα δυστυχώς μετρούμε πέραν των 70 χιλιάδων νεκρών (ανέργων) και ακόμα η θάλασσα φουσκώνει…

   Ε όχι και να μας την λέτε και από πάνω ότι δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή τι άλλο έπρεπε να κάνουμε; Να πάρουμε τα όπλα; Να βγούμε στα βουνά να κάνουμε αντάρτικο;

 9. avatar
  IoannisTakis on October 16, 2013 - (permalink)

  Κύριε Ζένιο,

  Συμφωνώ με το γενικό σας συμπέρασμα ότι για να καταρρεύσει η οικονομία έφταιξαν τόσο τα ασθενή δημόσια οικονομικά και η άθλια διαχείριση τους όσο και οι εγκληματικές ενέργειες που έγιναν εκ μέρους των τραπεζών σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη εποπτεία του τραπεζικού συστήματος από όλους όσους όφειλαν να το εποπτεύουν (ΚΤΚ, ελεγκτές, κεφαλαιαγορά, μετόχους τραπεζών κ.λ.π.). Συμφωνώ επίσης ότι τα συμπεράσματα της ερευνητικής επιτροπής ήταν μονομερή, απλουστευμένα και δεν μας διαφώτισαν καθόλου.

  Τα μέλη της Ε.Ε. δεν έριξαν φως σε κάτι που δεν γνωρίζαμε προηγουμένως αλλά κυρίως δεν εμβάθυναν πέραν και πίσω από τις μαρτυρίες για να αναδείξουν τους κύριους ενόχους και τους πρωταίτιους της καταστροφής και να πληροφορήσουν τον κόσμο -που πληρώνει τα δικά τους λάθη- για τους κύριους λόγους που φτάσαμε στην κατάρρευση της οικονομίας. Σε ότι αφορά την διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, οι απαντήσεις έχουν δοθεί και αφορούν βεβαίως την ανεκδιήγητη αύξηση των επιδομάτων και του δημόσιου χρέους με την ετοιμασία ελλειμματικών προϋπολογισμών σε συνεχή βάση σε μια περίοδο που η διεθνής οικονομική κρίση έδειχνε τα δόντια της, την μη-έγκαιρη ένταξη στον μηχανισμό, τον τρόπο και τον χρόνο που έγινε η κρατικοποίηση της Λαϊκής, την αποδοχή του κουρέματος των Ελληνικών ομολόγων χωρίς απαίτηση για κάποιο αντιστάθμισμα και γενικότερα την αύξηση της διαπλοκής, της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος και των σκανδάλων στο κρατικό και ημι-κρατικό τομέα.

  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΟΜΩΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ έχουν μείνει αναπάντητα πολλά ερωτήματα τα οποία χρίζουν διερεύνησης από τους ποινικούς ανακριτές. Μερικά από αυτά είναι τα ακόλουθα:
  1. Πως ο ΒΓΕΝΟ κατάφερε να λάβει έγκριση για την εξαγορά της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας του τόπου με ότι αυτό συνεπάγεται σε ευθύνες του τότε Δκτη της ΚΤΚ, του τότε εκτελεστικού προέδρου της Λαϊκής, της κυβέρνησης, της βουλής και όλων των θεσμών. ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΔΙΔΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ.
  2. Τι είδους έλεγχο έκανε η ΚΤΚ και ΕΚΦ στα χαρτοφυλάκια της Λ.Τ. και της Τ.Κ. όταν αυτά βρέθηκαν να έχουν δισεκατομμύρια προβληματικά δάνεια σε Ελλάδα και Κύπρο σε developerers, για αγορά ομολόγων/μετοχών της MIG, σε μέλη του Δ/Σ κ.λ.π. Θα πρέπει επιτέλους να μας πουν γνώριζαν γιαυτά και αν ναι γιατί δεν έκαναν κάτι? και εάν δεν γνώριζαν κάποιοι ευθύνονται και πρέπει να τιμωρηθούν. ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΜΕΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ.
  3.Ποιος έλεξε την επέκταση και εξαγορά τραπεζών του εξωτερικού αμφιβόλου ποιότητας και σε εξωπραγματικά ψηλές τιμές?
  4. Ποιοι έλαβαν εκ μέρους των διοικήσεων των τραπεζών τις αποφάσεις για τις επεκτάσεις στο εξωτερικό? Οι εξαγορές αυτές έγιναν με τρόπο νόμιμο ή παράνομο?
  5. Τι έγινε με τον ELA? Γιατί αφέθηκε να εκτοξευτεί σε ύψος που έφερε την Κύπρο σε ομηρία? Ποιος είχε την ευθύνη να το διαχειριστεί και να το ελέγξει πριν φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα? Γιατί αφέθηκαν να πάνε τουλάχιστον €5δισ. ELA προς Ελλάδα μεριά χωρίς κανένας από την ΚΤΚ να πάρει είδηση?
  6. Ποιος τελικά διαπραγματεύτηκε την πώληση των Ελληνικών παραρτημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα? Κάποιος Αρηανός?
  7. Ποιος ήταν ο ρόλος της ΚΤ της Ελλάδας και του Προβόπουλου σε όλη αυτή την ιστορία με τις Τράπεζες μας από τον ερχομό του Βγενό μέχρι σήμερα? Μας βοήθησαν ή μας έριξαν στον γκρεμό? Γιατί δεν έκαναν έλεγχο για τα δάνεια που πήρε ο Σάλλας δ/νων σύμβουλος της Πειραιώς από την Λαϊκή και για τα λεγόμενα ΜΙΓΚΟΔΑΝΕΙΑ?

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS