Skip to content

Εθνική στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η συνεργασία κυβέρνησης-Κεντρικής Τράπεζας

Posted by (Regular StockWatch Contributor) on November 18th, 2013 - 59 Comments
avatar
Η Ανεξάρτητη Επιτροπή για το Τραπεζικό Σύστημα (επιτροπή Lascelles) έχει υποβάλει μια εξαιρετική έκθεση που στηρίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, σε σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και σε βαθιά κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.  Μας προκαλεί να ανασχεδιάσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα ούτως ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα, να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη και να επιταχυνθεί η έξοδος από την κρίση.

Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα.  Οι τραπεζικές κρίσεις έχουν βάθος και διάρκεια.  Σε άλλες αναπτυγμένες οικονομίες είχαν διάμεση τιμή διάρκειας 5 χρόνων και προκάλεσαν απώλεια οικονομικής παραγωγής 32% του ΑΕΠ.[1]  Το κόστος της τραπεζικής κρίσης στην Κύπρο (περίπου μεταξύ 35% και 55% του ΑΕΠ) την κατατάσσει μέσα στις 10 μεγαλύτερες κρίσεις της περιόδου 1970-2011 και αν οι εμπειρίες άλλων χωρών είναι ενδεικτικές τότε το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί κατά 86% από την προ-κρίση περίοδο φθάνοντας στο 130% του ΑΕΠ.  Και μαζί με την τραπεζική κρίση έχουμε και κρίση των δημόσιων οικονομικών – που μόνο εν μέρη προκάλεσαν οι τράπεζες.  Όταν άρχισε η διεθνής κρίση το δημόσιο χρέος της Ιρλανδίας και της Ισπανίας ήταν 25% και 36%, αντίστοιχα, ενώ της Κύπρου ήταν 59%.  Το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων επίσης ξεπερνά σημαντικά το αντίστοιχο χωρών του ΟΟΣΑ.  Ο χαρακτηρισμός «τέλεια κρίση χρέους» καθόλου υπερβολικός δεν είναι.

Αυτές είναι απαισιόδοξες προοπτικές.  Λυπούμαι αν χαλούν το ευχάριστο κλίμα από τις θετικές αξιολογήσεις της τρόικας, αλλά η τρόικα υπήρξε απελπιστικά υπεραισιόδοξη στις προβλέψεις της για άλλες χώρες.  Ωστόσο η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και οι εισηγήσεις της επιτροπής Lascelles προσφέρουν διέξοδο.  Οι εισηγήσεις είναι συγκεκριμένες αλλά η υλοποίηση τους είναι δύσκολη και εδώ ακριβώς έγκειται η δική μου πρόταση.

Οι προτάσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής

 Επιλέγω τις πέντε πλέον ουσιαστικές προτάσεις από την Έκθεση:

1. Ξεκαθάρισμα παλιών λαθών.  Ο εντοπισμός και τιμωρία των υπευθύνων πρέπει να γίνει πάνω σε ισχυρή νομική βάση για να υπάρξει αποφασιστικό ξεκαθάρισμα υποθέσεων.  Πρέπει να αποφύγουμε τη συνεχή σκανδαλολογία για το παρελθόν που δηλητηριάζει το δημόσιο αίσθημα και την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.  Η απόφαση της Εισαγγελίας να συνεργαστεί με διεθνείς εμπειρογνώμονες – forensic accountants – είναι απόλυτα ορθή και πρέπει να επικεντρωθεί σε λίγες και μεγάλες υποθέσεις και όχι σε αυτές που «πουλούν».  Ομοίως, η Επιτροπή Θεσμών και Αξιών της Βουλής να επικεντρωθεί στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και όχι σε ατέρμονες διερευνήσεις.  Είχαμε ήδη τη Διερευνητική Επιτροπή με φτωχά αποτελέσματα, δεν χρειαζόμαστε και δεύτερη.  Η Εισαγγελία με forensic accountants παραμένει η μόνη διέξοδος.

 2. Επισφαλή δάνεια.  Αυτά αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για να περάσουμε από τα λάθη του παρελθόντος σε ένα καθαρό μέλλον.  Η διαχείριση τους πρέπει να γίνει εκτός τραπεζών για δύο λόγους.  Πρώτον, οι τράπεζες δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν 5 έως 10 χρόνια για να αποφευχθεί τεράστια μείωση τιμών από τη βιαστική εκποίηση του συνολικού χαρτοφυλακίου.  Δεύτερο, οι σχέσεις δανειστών-δανειζομένων, που είναι ιδιαίτερα στενές στην Κύπρο, δυσκολεύουν το ξεκαθάρισμα.  Οι δανειστές έχουν λόγους να χαρακτηρίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως βιώσιμα και να προβαίνουν σε αναδιαρθρώσεις που δεν ξεκαθαρίζουν παλιά λάθη αλλά τα κλωτσάνε στο μέλλον.  Και τονίζω ότι δεν αναφέρομαι σε επισφαλή δάνεια ιδιοκατοίκησης αλλά στους 22 μεγαλοδανειζόμενους με €4.5 δισ. επισφάλειες.  Εντέχνως στρέφεται η συζήτηση στον οικογενειάρχη που δεν πρέπει να χάσει το σπίτι του, αλλά ας μην κρύβονται οι μεγάλοι ντιβέλοπερς πίσω από το μέσο δανειζόμενο.  Ο μέσος δανειζόμενος θα αποπληρώσει όταν η κρίση περάσει, ωστόσο αν οι μεγαλοδανειζόμενοι δεν διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους η κρίση δεν θα περάσει και κανείς δεν θα μπορεί να πληρώσει.  Αυτό το φαύλο κύκλο σπάζει το ξεκαθάρισμα των μεγάλων επισφαλειών και πολύ ευφυώς ο νέος CEO της Τράπεζας Κύπρου το έθεσε πρώτο στην ατζέντα του με αυστηρές δημόσιες δηλώσεις.

Ενώ η Επιτροπή Lescalles προτείνει διαχωρισμό των εκποιήσεων από τις κύριες τραπεζικές δραστηριότητες, όλες οι συζητήσεις στρέφονται στον μη διαχωρισμό! Με τη λειτουργία του Ενιαίου Μηχανισμού Σταθερότητας το 2014 θα βρεθούμε προ πολύ δυσάρεστων εκπλήξεων αν οι τράπεζες –και ιδιαίτερα η Κύπρου- βρεθούν με τεράστιο χαρτοφυλάκιο επισφαλειών.  Η Ιρλανδία το χειρίστηκε εντελώς εκτός τραπεζικού συστήματος με το NAMA.  Η Ελβετία το χειρίστηκε με τη βοήθεια της Κεντρικής Τράπεζας και τη δημιουργία StabFund – StabilityFund.  Ιδιαίτερα για την Κύπρο, ο διαχωρισμός θα οδηγήσει στο σπάσιμο της μέγα-τράπεζας που δημιουργήθηκε με την απορρόφηση της Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου και αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα.  Η ταυτόχρονη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για REIT-Real Estate Investment Trusts, σύμφωνα με την πρόταση της πρωτοβουλίας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, θα επιτρέψει στην αγορά να διαχωρίσει επισφάλειες λόγω ρευστότητας από επισφάλειες λόγω αφερεγγυότητας απαμβλύνοντας περισσότερο το πρόβλημα.

Το ελβετικό μοντέλο είναι καταλληλότερο για την Κύπρο, αλλά αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία της ΕΚΤ και σε αυτό στοχεύει η πρόταση μου.

 3. Κουλτούρα και Τραπεζικές Υπηρεσίες. Η Επιτροπή σχολιάζει ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα «χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια και πολιτικοποίηση» και έχει ανάγκη από «ανανέωση με καινούργια πρόσωπα, νέες ιδέες και διεθνείς συμβουλές».  Ας αναγνωρίσουμε, επιτέλους, ότι η αποχώρηση της HSBC το 2006 δημιούργησε προϋποθέσεις για τη κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας.  Οι πρόσφατες δηλώσεις του τότε διοικητή της Κεντρικής κ. Χριστοδούλου αποκαλύπτουν μια εκπληκτική θεσμική αδυναμία όταν ισχυρίζεται ότι τα θέματα διερευνήθηκαν επαρκώς από την Κεντρική.  Τα τεκμήρια που κατέθεσε στη Διερευνητική Επιτροπή καθόλου δεν στηρίζουν αυτό τον ισχυρισμό, ενώ ο τότε εκτελεστικός της Λαϊκής, τον οποίο επικαλείται ο κ. Χριστοδούλου, άλλα είχε δηλώσει: «Αυτό ήταν θέμα της Κεντρικής Τράπεζας να το ερευνήσει δεν μπορούσα να το ξέρω».

Χρειαζόμαστε λοιπόν στρατηγικούς επενδυτές και το ζητούμενο, Μακαριότατε, δεν είναι να μείνουν οι τράπεζες σε κυπριακά χέρια αλλά να βρίσκονται σε ικανά χέρια.  Όσο πιο γρήγορα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τόσο πιο γρήγορα θα ξεφύγουμε από το σφιχταγκάλιασμα των hedge funds για να επανέλθουν διεθνείς τραπεζικοί οίκοι.  Η δημιουργία μιας διεθνούς τραπεζικής κουλτούρας θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό σε παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και θα αναιρέσει στρεβλώσεις που οδηγούν σε ψηλά επιτόκια με τις συνεπακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις.

Με άλλα λόγια αν επιμένουμε «κυπριακά» για τις τράπεζες στο τέλος θα χάσουμε το κυπριακό μοντέλο παροχής υπηρεσιών (οίκοι PWC, KPMG, Ernst & Young και τα πολλά μικρότερα ή μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία και ελεγκτικοί οίκοι).  Ας αναγνωρίσουμε τις εξαιρετικές δυνατότητες μας να χειριζόμαστε λογιστικά, ελεγκτικά και νομικά θέματα, αλλά και την παταγώδη αποτυχία όπως διαχειριστούμε τα δισεκατομμύρια των καταθετών.  Αυτό ήταν εν μέρη αναπόφευκτο λόγω της μεγάλης ροής κεφαλαίων και δεν πρέπει να επαναλάβουμε το λάθος ακόμη και αν έχουμε νέες επιτυχίες με το φυσικό αέριο.

Επομένως, η Βουλή ας ασχοληθεί με την αναίρεση των παραγόντων που προκαλούν στρεβλώσεις και όχι να εισάγει νέες στρεβλώσεις με νομοθετικές ρυθμίσεις επιτοκίων και ενοικίων. 

4. Εργασιακές σχέσεις.  Οι συμφωνίες με τη Συντεχνία των τραπεζικών υπαλλήλων για μειώσεις μισθών είναι μόνο η αρχή και το Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας είχε εισηγηθεί πολύ δραστικότερες προσαρμογές από αυτές που τελικά υιοθετήθηκαν.  Όταν οι τράπεζες χρησιμοποιούν χρήματα των καταθετών για να στηριχθούν δεν μπορεί να μιλάμε για περικοπές μισθών με διάμεσο περίπου 12%.  Στοιχεία που αναλύω στο βιβλίο Δημιουργική Κύπρος δείχνουν ότι την περίοδο 2000-2011 οι μισθοί στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 25% περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.  Τέτοιου ύψους προσαρμογές ήδη γίνονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και οι τράπεζες – που αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα – δεν μπορεί να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση.

Το πιο σημαντικό ωστόσο, υποδεικνύει η Επιτροπή, είναι η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις που να επιτρέπουν στις διευθύνσεις ευελιξία σε μισθολογικές κλίμακες, στελέχωση και ωράριο εργασίας, αν θα μετασχηματισθεί ο τραπεζικός τομέας από την παροχή υπηρεσιών μέσω υποκαταστημάτων σε πιο σύγχρονες ηλεκτρονικές μορφές εξυπηρέτησης. 

5. Τα Συνεργατικά Ιδρύματα.  Είναι η τρίτη φορά στην σύγχρονη ιστορία που τα συνεργατικά ιδρύματα χρειάζονται βοήθεια.  Έλαβαν £22 εκ. στο τέλος της δεκαετίας του ’70 και £67 εκ. στο τέλος της δεκαετίας του ’80, που σε σημερινές τιμές αντιστοιχούν σε €0.8 δισ.  Το ποσοστό μη εξυπηρετουμένων δανείων κυμαίνεται μεταξύ 34% με 54%.  Τα ποσοστά στην Ισπανία είναι 10%, στην Ελλάδα 17%, στην Ιρλανδία 18.7% και στην Ισλανδία 23%.  Εμείς έχουμε ξεπεράσει και το 31.7% του Καζακστάν!  Αυτή η κατάσταση επιδέχεται δύο ερμηνειών.  Από τη μια αποκαλύπτει το βάθος της οικονομικής κρίσης – στην Ισλανδία τα ποσοστά ήταν 40% για δύο συνεχόμενες χρονιές στο αποκορύφωμα της κρίσης.  Από την άλλη αποκαλύπτει ελλιπή εποπτεία και πολύ πιθανόν «λεηλασία τραπεζών» από κομματικά ελεγχόμενα συμβούλια.

 Η Επιτροπή εισηγείται τη δημιουργία ενιαίας εταιρείας – joint stock – με κουλτούρα εμπορικής τράπεζας που να καθιστά τα Συνεργατικά ιδρύματα ανταγωνίσιμα προσφέροντας και την αναγκαία διαφοροποίηση από την υπέρμετρη συγκέντρωση στην μέγα-Τράπεζα Κύπρου.

Καταληκτική πρόταση

Το σύνολο των εισηγήσεων της Επιτροπής μας δείχνουν ένα διαφορετικό κέντρο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών από ότι συνηθίσαμε.  Δηλαδή, ένα διεθνές κέντρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με ένα αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα τύπου Λουξεμβούργου να στηρίζει τον τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών.  Ο τραπεζικός τομέας είναι διευκολυντής – facilitator – αλλά όχι πρωταγωνιστής: Γύρω από ισχυρές τράπεζες που διακινούν κεφάλαια διεθνών εταιρειών με έδρα την Κύπρο, λειτουργούν γραφεία επαγγελματικών υπηρεσιών, αλλά τα χρήματα δεν τα διαχειριζόμαστε απαραίτητα εμείς ούτε και διοχετεύονται στην τοπική οικονομία.

*Για να περάσουμε σε αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης χρειαζόμαστε:

 1. Εθνική Στρατηγική για το Χρηματοπιστωτικό Τομέα.  Όπως το έθεσε η Επιτροπή «έχουμε στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό, γιατί όχι για το χρηματοπιστωτικό τομέα».
 2. Αποκατάσταση εμπιστοσύνης στο σύστημα με την πλήρη άρση των περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων.

Ορθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πιέζει για άρση των περιορισμών με την αρχή του 2014.  Ωστόσο εξίσου ορθά ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας λέει ότι οι περιορισμοί θα αργήσουν να αρθούν.  Στην Ισλανδία οι περιορισμοί βρίσκονται σε ισχύ εδώ και πέντε χρόνια ενώ οι επιπτώσεις από το corallito της Αργεντινής δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως μετά από εννέα χρόνια.

Εδώ η Επιτροπή κάνει την πλέον σημαντική της εισήγηση: Η αποκατάσταση εμπιστοσύνης απαιτεί παροχή απεριόριστης ρευστότητας στις τράπεζες από την ΕΚΤ.  Αυτή είναι μια ορθή τεχνοκρατική εισήγηση όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση.  Με την επιβολή περιορισμών, η ΕΚΤ βρίσκεται στην πολύ άβολη θέση να έχει χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης του κυπριακού τραπεζικού συστήματος στο οποίο ούτε η ίδια δεν φαίνεται να πιστεύει, διότι αυτό το μήνυμα στέλνουν οι περιορισμοί.  Επομένως είναι προς όφελος της ΕΚΤ να λύσει το πρόβλημα.  Από την άλλη αυτή η εισήγηση προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Για να έχουμε πιθανότητα να πείσουμε χρειάζεται ικανή προετοιμασία: Να δημιουργήσουμε πρώτα ένα σύστημα που να αξίζει εμπιστοσύνης μέσα από την υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για να ζητήσουμε ακολούθως την έμπρακτη επίδειξη εμπιστοσύνης από την ΕΚΤ.

Η Ιρλανδία πέτυχε σημαντικές πολιτικά ανορθόδοξες διευκολύνσεις με τη συνεργασία κυβέρνησης-Κεντρικής Τράπεζας.  Με συνεργασία προχωρά και η Ισλανδία προς άρση των περιορισμών.  Για να τα καταφέρουμε και εμείς πρέπει να τερματιστεί η πολιτικοποίηση των σχέσεων Κεντρικής Τράπεζας και κυβέρνησης και να διορθωθούν οι αδυναμίες εταιρικής διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας.

Η πρόταση λοιπόν για να προχωρήσουμε με τα πιο πάνω:

1. Δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό παρά τω Προέδρω για την ετοιμασία οδικού χάρτη υλοποίησης Εθνικής Στρατηγικής στη βάση των εισηγήσεων της Επιτροπής.

2. Ετοιμασία μελέτης για βελτίωση της διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας και έγκριση από την Πολιτεία.  

Με ορίζοντα τριμηνίας και τα δύο μπορεί να υλοποιηθούν και να αποτελέσουν μια νέα αρχή στις σχέσεις Κεντρικής Τράπεζας και Κυβέρνησης.

Και εν τω μεταξύ, παύσατε πυρ! 

 *Αναρτήθηκε στο μπλογκ zenios.wordpress.com  στις 17 Νοεμβρίου 2013.  Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν κατ΄ ανάγκη τα μέλη ή το ΔΣ της ΚΤ.

[1]Δέστε Table 4, Laeven, Luc, and Fabián Valencia. 2013. “Systemic Banking Crises Database.” IMF Economic Review 61 (2) (June): 225–270.Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου εκτιμά ακόμη ψηλότερα κόστη.

Ο Σταύρος Α. Ζένιος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Norwegian school of Economics, και senior fellow στο Wharton School, University of Pennsylvania. Διετέλεσε πρόεδρος της συνόδου των πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών πρωτευουσών (2007-2015) και πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου (2002-2010). Έχει δημοσιεύσει πέραν το 150 επιστημονικών άρθρων σε χρηματοοικονομικά και διοικητική επιστήμη. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα κινέζικα και βραβεύτηκαν από την Αμερικανική Επιστημονική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας. Το 2006 βραβεύθηκε με το Βραβείο Αριστείας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιχειρησιακής Έρευνας. Απέκτησε διδακτορικό τίτλο από Princeton University (1986) και διετέλεσε επίκουρος καθηγητής και αναπληρωτής καθηγητής στο University of Pennsylvania.

Categories → Οικονομία

59 Comments
 1. avatar
  Επιλήσμων on November 18, 2013 - (permalink)

  κ.Ζένιο,

  Με όλο το σέβας που τρέφω προς το πρόσωπόν σας, αλλά και με όλη την ειλιρίνεια και ευθύτητα που σας διακρίνει, παρακαλώ διευκρινήστε σε ποιόν απευθύνεστε όταν (εύστοχα) λέτε: “παύσατε πυρ!”.
  Εάν γιά ευνόητους λόγους, τους οποίους πλήρως αντιλαμβάνομαι, προτιμάτε να μην απαντήσετε, η σιωπή σας θα είναι, γιά εμένα τουλάχιστον, κατανοητή.

  ΥΓ. Γιά την ανάγκη αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ανδρών, έχω κάνει επανειλημμένως από τις πρώτες ημέρες δραματικές εκκλήσεις.

 2. avatar
  Καχ on November 18, 2013 - (permalink)

  Πολύ σωστή η τοποθέτηση του Κου Ζένιου.Έχω δύο σχόλια .

  1.Κουρέψαμε τις καταθέσεις ακριβώς διότι η ΕΚΤ μαζί μεόλους τους Ευρωπαίους Εταιρους και το ΔΝΤ αρνήθηκαν να βοηθήσουν.Επομένως σωστή η διαπίστωση ότι αν η ΕΚΤ δώσει απεριόριστη ρευστότητα θα λυθεί το πρόβλημα ρευστότητας των τραπεζών αλλά εκτός πραγματικότητας.Με το ίδιο σκεπτικό και αν οι μεγαλοχρεώστες πουλήσουν ακίνητα σε καλή τιμή ΄σε ένα Ευρωπαικό ταμείο αυτοί θα ξοφλήσουν τα χρέη τους και οι τράπεζες θα εισπράξουν το λαβείν τους.

  2.Ορθώς ανησυχεί ο κόσμος για εκποιήσεις διότι ο όρος είναι καθαρός στο Μνημονιο.Εντός 18 μηνών από την έναρξη διαδικασιών από την ημέραν που θα ψηφισθεί η νέα Νομοθεσία αρχίζουν οι εκποιήσεις.Για πρώτες κατοικίες ανεξαρτήτως μεγέθους εντος 30 μηνών.Αν είναι διαφορετική η πρόθεση Κυβέρνησης και Κεντρικής ας ψηφίσουν ένα καθαρό Νόμο που να επεκτείνεται στο σημείο αυτό και να προσδιορίζει ότι για όλους τους δανειολήπτες εκτός από όσους χρωστούν πέραν των Χ εκατομμυρίων οι εκποιήσεις αρχίζουν 18 και 30 μήνες αντίστοιχα από την ημερομηνία εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και όχι από την έναρξη των διαδικασιών που μπορείνα ξεκίνησαν ήδη η να ξεκινήσουν σε ένα δύο μήνες.Διότι δυστυχώς είναι πάντα όλα καθαρά γραμμενα στα κείμενα των Μνημονίων η διαταγμάτων και όλοι ΄πρώτα εθελοτυφλούν και ύστερα λέγουν ότι δεν κατάλαβαν τι διάβασαν.Επίσης ρητα απαγορεύεται στην κυβέρνηση να προβάλει εμπόδια στις εκποιήσεις ,όπως για παράδειγμα θα ήταν ο καθορισμός μινιμουμ τιμής πώλησης σε εκποίηση.Η θέση ότι οι τράπεζες θα κυνηγήσουν τους μεγαλοχρεώστες μόνον, είναι λάθος.Θα τους κυνηγήσουν όλους,απλά τους μεγάλους θα τους κυνηγά ο Ιρλανδός με τους ανώτατους διευθυντές,τους μεσαίους πιό χαμηλά στην ιεραρχία διευθυντές και τον κοσμάκη οι απλοί αξιωματούχοι της τράπεζας σύμφωνα με ότι οδηγίες έχουν.

 3. avatar
  MARIOS on November 18, 2013 - (permalink)

  πολύ ορθή αναφορά

 4. avatar
  αθηνα on November 18, 2013 - (permalink)

  Δεν έχω καμία πρόθεση να αμφισβητήσω έστω και ένα γιώτα απ’αυτά που προτείνει ο κ.Ζένιος.Ποιά είμαι εγώ άλλωστε; Oμως,η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα απο τα ξένα κεφάλαια, είναι όνειρο θερινής νυκτός.Κουρεύτηκαν μιά φορά σου λέει, ποιός τους εγγυάται πως δεν θα την ξαναπάθουν.Οσον αφορά τα εγχώρια κεφάλαια,μα γιατί όλοι μιλούν για ρευστωτική στενότητα των τραπεζών, και για ταψηλά επιτόκια; Δέν είναι η κυβέρνηση και ο κ.Πούφος του ΤΕΠ, που τρίβουν τα χέρια τους για την πέρα απο κάθε προσδοκία είσπραξη των 100 εατομμυρίων απο το χαράτσι του φόρου ακίνητης περιουσίας; Μα αυτά τα εκατομμύρια,απο τις τράπεζες δεν απομυζήθηκαν; Oταν θα αυξηθεί το 2014 ο ΦΠΑ κατα 1%,με όλες τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στον τιμάριθμο,δέν είναι απο τις καταθέσεις που θα πληρωθούν,στην καλύτερη περίπτωση,και απο τις πιστωτικές κάρτες,στη χειρότερη; Κατα τα άλλα ζητείται… ελπίς και ανάπτυξη.

 5. avatar
  KikisM on November 18, 2013 - (permalink)

  Πολύ εμπεριστατομένη και ορθή η ανάλυση. Μιά απορία όμως . Τι ακριβώς εννοείται με την αναίρεση απο την βουλή των παραγόντων πού προκαλουν στρεβλώσεις . Ποιές είναι αυτές οι στρεβλώσεις και γιατί δεν τις αναιρούν ; Δώστε μας ένα παράδειγμα . Όλοι αναφέρονται αόριστα στίς στρεβλώσεις , αλλά δεν εξηγούν στον κόσμο τι ακριβώς εννοούν. Ας μιλήσουμε επιτέλους καθαρα στον απλό κόσμο.

 6. avatar
  IoannisTakis on November 18, 2013 - (permalink)

  Αγαπητέ κ. Ζένιο,

  Η έκθεση της επιτροπής σοφών η οποία να σημειώσουμε ότι διορίστηκε πριν από την επερχομένη καταστροφή τον 11/2012 και έλαβε ανανεωμένους όρους εντολής τον 04/2013 μετά που είχαν αποφασιστεί τα κουρέματα, αγγίζει σχεδόν όλους τους εμπλεκόμενους(ανεξάρτητους θεσμούς, επιτροπές, φωτογραφίζοντας και πρόσωπα) με το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου, καταφέρνει να εντοπίσει σε μεγάλο βαθμό τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος καταλήγοντας σε σημαντικά συμπεράσματα και υποβάλλοντας παράλληλα καίριες εισηγήσεις με στόχο την διόρθωση των κακών εχόντων.

  Σημειώνω ότι τα μέλη της επιτροπής έχουν επιτύχει να εντοπίσουν τις αιτίες του κακού καθώς πέραν από τις επιστημονικές ή άλλες ακαδημαϊκές τους γνώσεις κουβαλούν μαζί τους δεκάδες χρόνια σημαντικών εμπειριών και πρακτικής εφαρμογής των μέτρων που εισηγούνται από/σε διάφορες θέσεις που συνδέονται με την πρώτη γραμμή του τραπεζικού συστήματος.

  Στα αρνητικά αυτής της έκθεσης μπορούμε να συμπεριλάβουμε το ότι δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου:
  (α) με τις τεράστιες ευθύνες των ανεξάρτητων ελεγκτών οι οποίοι το 2011 δεν είδαν τίποτα από την επερχόμενη καταστροφή,
  (β) της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και
  (γ) της ελλιπούς/ανεπαρκούς εποπτείας της ΚΤΚ επί Αθανάσιου Ορφανίδη αλλά κυρίως των κάκιστων χειρισμών που έγιναν από τον νυν διοικητή κατά την διάρκεια του τελευταίου μέρους του δράματος από τον καιρό που διορίστηκε η PIMCO και η A&M και των όρων εντολής που δόθηκαν σε αυτές μέχρι την αποκορύφωση του δράματος με το κλείσιμο της δεύτερης μεγαλύτερης συστημικής τράπεζας, την μεταφορά του ELA στην πρώτη και την δημιουργίας μιας τράπεζας ζόμπυ.

  Διότι όσα λάθη και εάν είχαν γίνει προηγουμένως δεν σήμαινε ότι θα έπρεπε να είχαμε την επανάληψη των ίδιων και χειρότερων λαθών κατά την κρίσιμη περίοδο των τελευταίων μηνών και ειδικά τις δραματικές μέρες του Μαρτίου. Κανένας δεν έχει καταλάβει μέχρι σήμερα γιατί δόθηκαν τόσο αυστηρές παραδοχές στην PIMCO, γιατί έπρεπε να ξεπουληθούν στην Πειραιώς του Σάλα, του Βγενό και του Προβόπουλου τα υποκαταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα και γιατί αφού δεν υπήρχε άλλη επιλογή δεν προχώρησε ο διαχωρισμός σε καλή και κακή τράπεζα τόσο της Λαϊκής όσο και της Τράπεζας Κύπρου αλλά και των Συνεργατικών. Γιατί εάν ο στόχος είναι σήμερα να αποκατασταθεί η σταθερότητα, να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και να επιταχυνθεί η έξοδος από την κρίση, αυτό θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα εάν γίνονταν διαφορετικοί χειρισμοί με ξεκαθάρισμα του χαρτοφυλακίου των προβληματικών τραπεζών από τα κακά δάνεια και τις μη-βιώσιμες επιχειρήσεις.

  Συμφωνώ μαζί σας σε ότι αφορά την επιλογή των πέντε σημαντικότερων προτάσεων της έκθεσης της επιτροπής καθώς και με τα σχόλια/παρατηρήσεις σας επί αυτών. Το ξεκαθάρισμα των παλαιών λαθών -αλλά και των σημερινών που ακόμα συνεχίζονται- καθώς και ο άμεσος χειρισμός των μη-εξυπηρετούμενων δανείων θα γείρουν την πλάστιγγα προς τον στόχο της επανόδου της εμπιστοσύνης στο σύστημα. Πέραν αυτών συμφωνώ επίσης ότι η πλέον σημαντική εισήγηση της επιτροπής για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης είναι η παροχή απεριόριστης ρευστότητας στις τράπεζες από την ΕΚΤ ή εγγύησης από αυτήν όλων των καταθέσεων που παραμένουν στο Κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

  Καταλήγοντας, και επειδή ζω καθημερινά από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που περνά το τραπεζικό σύστημα με συνεχείς αποσύρσεις καταθέσεων και αδυναμία επιτέλεσης του ρόλου του για παροχή νέων χρηματοδοτήσεων που έχουν σαν συνέπεια την συνέχιση της ύφεσης, της αύξησης της ανεργίας και της εκροής €1δις. περίπου τον μήνα από το τραπεζικό σύστημα, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το σύστημα δεν μπορεί να αντέξει για πολύ ακόμα. Επομένως, η συνεργασία ΚΤΚ και του κράτους με στόχο την υποβολή μιας τεκμηριωμένης έκθεσης-απαίτησης προς την ΕΚΤ για εγγύηση όλων των καταθέσεων πρέπει να γίνει άμεσα και εντός του επόμενου μήνα, γιατί είναι αμφίβολο εάν θα αντέξουμε άλλους 3 μήνες. Εάν δε, κρίνετε ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα έχει επιτυχία, ξεκινάτε να καταστρώνετε από τώρα οργανωμένο πλάνο για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα καθώς εκεί οδηγούμαστε με όλες αυτές τις καθυστερήσεις…
  Υ.Γ. 8 μήνες πέρασαν για διορισμό Δ/Σ και CEO στην Τ.Κ. και ακόμα δεν είδαμε τίποτα σε σχέση με τα μη-εξηπηρετούμενα δάνεια των 22 μεγαλο-πελατών.

 7. avatar
  Σάββας Τταντής on November 19, 2013 - (permalink)

  Κύριε Ζένιο σωστά αυτα όσα λέτε τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν σιγά σιγά αλλά ΑΜΕΣΑ πρέπει να γίνουν αυτά που πολλές φορές αναφέρει ο Κυριος ΙωάννηςΤάκης και με τα οποία συμφωνώ.

  Να πάυσουμε πύρ? Κύριε Ζένιο , ο ανθρωπος έβαλε την Κύπρο και την Τράπεζα Κύπρου σε μεγάλους μπελάδες με τα λάθη του. Τα είπαμε 100 φορές. Ποσα τεχνικά λάθη να κάνει ?

  Κύριε ΙωάννηΤάκη , απόψε ανάφερες κάτι που λίγοι ανάφεραν ποτέ , ούτε στα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε στο βαθμό που έπρεπε αλλα ουτε και πολιτικοί το προσεξαν . Σύντομα θα εχουμε εξελίξεις. 3 ομάδες αδικημένων θα χαρούν…οι πολιτικοί θα χαρούν επιδή θα έχουν θέμα να ασχολούνται.. όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε στο ιδιο στρατόπεδο. Μια ευτηχισμένη οικογένεια! Οι στόχοι έχουν αναγνωριστεί, αναλυθεί και εγκλωβιστεί, δεν εχουν διέξοδο…….

 8. avatar
  Θωμάς on November 19, 2013 - (permalink)

  κ. Ζένιο,
  όλα όσα αναφέρετε για την ανάγκη συνεργασίας ΚΤΚ-Κυβέρνησης είναι σωστά…πλην όμως, τον στόχο αυτό πρέπει να το έχει ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ και ηγεσία της ΚΤΚ στην οποιαν δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες για να εγκαταλείψει τον εναγκαλισμό πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, να σοβαρευτεί και ως ανεξάρτητη αρχή να συνεργαστεί με την εκλελεγμενη κυβέρνηση του τόπου.

  Η ηγεσία της ΚΤΚ πέταξε στον κάλαθο κάθε καλόπιστη ευκαιρία που της δόθηκε. Τελευταίο τρανταχτό παράδειγμα η επιμονή της να συνεχίσει την υπεράσπιση Σταυρινάκη στα δικαστήρια εναντίον του προέδρου της Δημοκρατίας, παρά την σαφή αντίθεση του ΔΣ και με την ανοχή(δηλαδή την υποστήριξη στην ουσία)την δική σας.

  Επίσης κ. Ζενιο πέραν από αυτά υπάρχει και μια συγκεκριμένη ποινική έρευνα, η οποια διερευνα πολύ συγκεκριμένα ποινικά παραπώματα, όπως πλαστογραφία, τις σχέσεις με τους Αλβάρεζ κλπ.Αν δεν γνωρίζετε κ. Ζενιο τι συνέβηκε, τότε δικαιολογούνται τα όσα γράφετε. Καλό θα ήταν όμως να ενημερωθείτε, δεν φαντάζομαι τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ να αρνηθούν να σας ενημερώσουν. Μπορεί να σας ενημερώσει και ο κ.Νίκος Κωνσταντίνου αν θέλετε που δεν είναι ασφαλώς κομματικός της σημερινής κυβέρνησης αλλά πρόσκειται στο ΑΚΕΛ και διορίστηκε μέλος του ΔΣ από την κυβέρνηση Χριστόφια, γεγονος που αποδυκνυει πως δεν ευσταθούν ποσώς οι ισχυρισμοί της ηγεσίας της ΚΤ πως δήθεν η σημερινή κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ μέσω του ΔΣ θέλουν να αλώσουν την ΚΤ(εσάς κ. Ζένιο, ο πρόεδρος Αναστασιάδης σας διόρισε εκεί για να..αλώσετε την ΚΤΚ? Είστε κομματικός??).

  Τέλος σας υπενθυμίζω κ Ζένιο δύο πράγματα:

  1.) Ανεξάρτητος διοικητής δεν σημαινει ότι δικαιούται να είναι υπεράνω των νόμων, να παρανομεί και να κάνει “οτι θέλει, Διοικητής είναι″ όπως διατυμπανίζει στενότατος του συνεργάτης.

  2.)Η ουδετερότητα και ο ποντιοπιλατισμός κ.Ζενιο έναντι της παρανομίας από την μια και της νομιμότητας από την άλλη ισούται με κάτι χειρότερο από την ίδια την παρανομία.Και το ψέμα πάντα έχει κοντά ποδάρια.

  Πραγματικά διερωτάμαι τι θα βγειτε να μας πείτε σε λιγο καιρό όταν φανεί πλέον και δημοσια το μέγεθος της παρανομίας, για να δικαιολογείσετε τη σημερινή σας στάση. Θα μας πείτε ότι…δεν γνωρίζατε?

  ΥΓ:Την δική σας την έκθεση για το τι οδήγησε στην σημερινή οικονομική τραγωδία…την έχετε διαβάσει κ. Ζένιο? Για την δική σας έκθεση μιλάω, όχι για την έκθεση άλλων…απλά σας ρωτώ επειδή διερωτηθήκατε δημόσια σε κάποια σύναξη στο πανεπιστήμιο Κύπρου “τι έπαθαν όλοι με τον Δημητριάδη”. Σας απαντώ λοιπόν ευθαίως “τι πάθαμε όλοι με τον Δημητριάδη”: απλώς διάβάσαμε ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗ.

  • avatar
   T on November 20, 2013 - (permalink)

   It remains to be seen dear Thoma whether the legal case that most CBC board members are trying to build up in order to enable the president to take the governor to the Supreme court for removal is going to suceed. There are limits to what false accusations can achieve.

   • avatar
    Θωμας on November 21, 2013 - (permalink)

    Αγαπητε Τ.
    Θα επρεπε καποιοι να ειχαν ηδη αποβαλει την υπεροψια και την αλαζονια, ειδικα οσοι συμβουλευαν τον διοικητη και σταυρινακη να “μην ανησυχουν, ο Αναστασιαδης δεν μπορει να παυσει τον σταυρινακη” . Δεν ζουμε σε ζουγκλα χωρις νομους αγαπητε τ και ανεξαρτησια δεν σημαινει ουτε παρανομια ουτε ” διοικητης ειναι οτι θελει κανει″. Διοικητης εθνικης κτ ειναι και οχι ceo της οικογενειακης του εταιριας.αυτο ειναι που δεν εχετε καταλαβει… Λιγη υπομονη μονο δεν βλαπτει και λιγοτερη αλαζονια και θα τα καταλαβετε ολα αυτα πολυ συντομα….

 9. avatar
  Takis Xenopoulos on November 19, 2013 - (permalink)

  Θα ήθελα να συμφωνήσω εν μέρει σε πολλά απο τα Επιχειρηματα του διοτι εχει αρκετα επικοδομητικά στοιχεία αλλα και αρνητικά. Διότι έγινα και λάθη και παραλείψεις απο τον καιρό που η Λαική Τράπεζα δυστυχώς ήρθεν στά χέρια του Κυριου Βγεννόπουλλου δηλαδή σ’ ενα τυχοδιώκτη, με τα πλέον γνωστά αποτελέσματα.
  Επιπλέον αναλαμβάνοντας μετά ο Κύριος Αθαν. Ορφανίδης την Κεντρική Τράπεζα με όλες τις γνωστές εις όλους αντιπαραθέσεις με την τότε Κυβέρνηση του Κυρίου Χριστόφια και υπεραμυνόμενος μέσα αποτις Πολιτικές παρεμβάσεις των αντιπολιτευομενων Κομμάτων στηρίζοντας το για τα τόσα λάθη, παραλείψεις που έχει κάνει τόσο για τα Αξιογραφα αλλά και για τον ελλειπή Έλεγχον των Τραπεζών αλλά και για ολόκληρου του Χρηματοπιστωτικού μας Τομέα με αποτέλεσμα να πληρώνουμεν όλοι εμείς τα σπασμένα που έκανα ότι ήθελα τόσο η Τράπεζες μαζί με τα Δοιοικητικά τους Συμβούλια όσο και οι Εγκεκριμένοι Ελεκτές που μας παρουσίαζα αναλήθή αποτελέσματα, και κατά το δοκούν.
  Ακολούθως μετά την Λήξει του κυρίου Ορφανίδη αναλαμβάνει ο Νέος Διοικητής ο Κύριος Δημητριάδης που τα έχει κάνει κι΄αυτός δυστυχώς θάλασσα με το κούρεμα και το ξεπούλημα του Χρηματοπιστωτικού μας Τομέα εις την Ελλάδα κάτω απο τις πιέσεις ισως και της Τροικας αλλά και της Κυβέρνησης.
  Οσον αφορά σήμερα επιβάλλεται άμεσα οι Τράπεζες να διεκδικήσουν απο τους ελάχιστους εν’ όλω 22 τα 4.5 δισ που χρωστάνε, και αν αδυνατούν τότε οφείλει και η Κυβέρνησης αλλά και η Βουλή να συμβάλει μέσα απο Νομοσχέδια και κανονισμους την είσπραξη των, και όχι να καλύπτοντε μέσα απο αυτό το κλίμα που δημιουργείτε ότι δεν πληρώνω, και μάλιστα εάν ειναι αδύνατον τότε να προβλεπει η Νομοθεσία μέχρι εκποίηση των Περιουσιών των, συμβάλοντας πρώτον να λάβουν το λαβείν τους οι Τράπεζες και δεύτερον να εμπεδωνετε εις όλους η ισοπολιτεία κι ευθύνη, οχι άλλοι να πληρώνου κι′ αλλοι να μήν πληρώνου ατιμώρητοι. Εδώ ακριβώς έχει τεράστια ευθύνη η Πολιτεία τα Κόμματα και η Βουλή, αν θέλουν πράγματι να ορθοποδίσει ο Χρηματοπιστωτικό μας Τομέας, που όλοι τώρα νοιάζοντε και ενδιαφέροντε. Ιδού η Ρόδος Ιδου και το Πήδημα.
  Συμφωνώ απόλυτα με το διπτυχο της Εθνική Στρατηγική για το Χρηματοπιστωτικό Τομέα. Όπως το έθεσε η Επιτροπή, όπως και η Αποκατάσταση εμπιστοσύνης στο σύστημα με την πλήρη άρση των περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων, αλλά όμως επιβάλλετε πρώτα και η συμβολή της Ευρωπαικής Ένωσης μέσον της ΕΚΤ.
  Και αυτό πρέπει να ειναι αρρηκτη η Συνεργασία όλων των Φορέων της Κυβέρνησης του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας που οφείλουν όλοι να παραμερίσου τά παντα πρός χάριν του Εθνικού Συμφέροντος,του Τόπου και του Λαού που αρκετα έχει υποστεί απο αυτη την διχόνοια, και δεν αντέχει άλλο. μέσα απο τα τόσα λάθη μέχρι σήμερα τουλάχιστο τώρα, ας θέσουν σαν πρώτο Στρατηγικό
  Στόχο την Συμβολή και βοήθεια απο την Ευρωπαική Τράπεζα ούτως ωστε να καταστεί δυνατή οι αποσυρσης το συντομώτερο δυνατό, όλων των περιορισμών διακίνησης Κεφαλαίων.
  Ταυτόχρονα τόσο η Κυβέρνησης όσο και η Κεντρική μας Τράπεζα οφείλει να διαβεβαιώσει τον Κύπριακό λαό ότι επιτέλους τα λεφτά του θα ειναι εξασφαλισμένα προς τις Τράπεζες μας κι′ ότι δεν υπαρχει άλλο Κούρεμα.

  Μόνο έτσι πιστεύω πως θα επανέλθει σιγά σιγά η εμπιστοσύνη προς τον Χρηματοπιστωτικό μας Σύστυμα, διότι δυστυχώς εχάθη πλήρως η Αξιοπιστια των Τραπεζών μετά το Κούρεμα.

 10. avatar
  costas on November 19, 2013 - (permalink)

  Why should I trust the banks when mister Costas Melas recentlly asked for
  NPLs haircut.
  Does he really understand the concequences?

  • avatar
   KikisM on November 20, 2013 - (permalink)

   I am not the solicitor of Mr. Costas Melas , but how do his views affect your trust in the banks. Of course a haircut is feasible. In such cases where the bank has made provisions for a bad debt of an NPL , by proposing a haircut to the client they may recover a big chunk of the bad debt. It is among the restructruing procedures proposed by the CBC in the code of practice for the handling of NPLs. It is made clear by the CBC that the effort should be to focus on the recovery of the initial capital of the loan , by applying tailor made measures based on each clients financial profile.

   The lack of trust to the banks lies to the fact that they do not want to apply the CBC’s instructions hoping ( erroneously ) that they will manage to recover the capital and all the high sky debit interest applied to each account. If they insist on such methods you are absolutely right that confidence will not return as the future fincial results will be disastrus.

 11. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος on November 20, 2013 - (permalink)

  @αθηνά. Η αμφισβήτηση κάνει καλό σε όλους :)

  Επί της ουσίας όμως, και επειδή πολλοί διερωτώνται αν είναι δυνατό να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη, παραπέμπω στην πολυ ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία Is there life after default?

  Πολλά εξαρτιούνται όχι από τα παλιά λάθη αλλά απο τις καινούργιες προοπτικές. Γι′ αυτό θεωρώ σημαντική την δράση με χάραξη στρατηγικής που να ΑΞΙΖΕΙ επιστοσύνης – αξιοπιστία!

  Δες ιδιαίτερα στο Review of International Political Economy http://dx.doi.org/10.1080/09692290802454653
  το άρθρο What life after default? Time horizons and the outcome of the Argentine debt restructuring deal, Giselle Datz, School of Public and International Affairs, Virginia Tech, Alexandria, VA, USA

  • avatar
   IoannisTakis on November 21, 2013 - (permalink)

   Αγαπητέ κ. Ζένιο,

   Όποιος έχει διδαχθεί κάτι ή έχει ασχοληθεί έστω και εμπειρικά από/με την διεύθυνση επιχειρήσεων/οργανισμών σίγουρα γνωρίζει ότι για να έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να διατηρήσεις βιώσιμη την επιχείρηση σου και να επιτύχεις ειδικότερα την υλοποίηση των μεσομακροπρόθεσμων στόχων χρειάζεται να χαράξεις μια αξιόπιστη στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που την επηρεάζουν εσωτερικά και εξωτερικά.

   Από την άλλη όμως, θα πρέπει να γνωρίζει επίσης -ειδικά όταν είναι αντιμέτωπος με κρίσιμα και έκτακτα περιστατικά τα οποία πολύ πιθανόν να επηρεάσουν την βιωσιμότητα του στο πολύ άμεσο μέλλον- ότι ο χρόνος και οι ενέργειες που έχει στη διάθεση του δεν είναι απεριόριστος -πόσο μάλλον ελάχιστος- και κυρίως να είναι ενήμερος για το right timing το οποίο εάν δεν το εκμεταλλευθείς εγκαίρως και όταν πρέπει, είναι πολύ πιθανόν ότι ανεξάρτητως της έντασης και της ευρύτητας των ενεργειών που θα προβείς στην συνέχεια για να αποφύγεις τα αρνητικά τετελεσμένα να είναι πλέον αδύνατο να τα καταφέρεις.

   Επομένως, κανείς δεν αντιτίθεται στην χάραξη μιας αξιόπιστης στρατηγικής (αντιθέτως την επιζητεί και την αναμένει), ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ληφθούν επιτέλους και κάποια άμεσα διορθωτικά μέτρα και αποφάσεις που θα βοηθήσουν στην επαναφορά της εμπιστοσύνης, στον συντεταγμένο και γρήγορο χειρισμό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων για ξεκαθάρισμα του ισολογισμού των τραπεζών, στην ανακοπή της δραματικής εκροής καταθέσεων από το σύστημα κ.α. Όσο ο κόσμος δεν βλέπει να γίνεται οτιδήποτε από τα πιο πάνω με έμπρακτες ενέργειες, τόσο θα τρέχει να αποσύρει τις καταθέσεις του και άλλο τόσο θα αυξάνεται και η έλλειψη ρευστότητας, η ύφεση και συνάμα θα πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά η ολοκληρωτική κατάρρευση της οικονομίας.

   Υ.Γ. Ο Ιρλανδός και ο Σκωτσέζος που έχουν διοριστεί στην Τ.Κ. φαίνεται ότι γνωρίζουν πολύ καλά που να επικεντρώσουν τις ενέργειες τους, βάζοντας τις κατάλληλες προτεραιότητες, φτάνει να τους αφήσουν να τις υλοποιήσουν με ταχύτητα και χωρίς εξαιρέσεις.

 12. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος on November 20, 2013 - (permalink)

  Αγαπητέ Θωμά,

  πιστεύω πολύ στους θεσμούς! (Τώρα που θάψαμε τον Πρόεδρο Κληρίδη καλό να θυμούμαστε αυτή του την παρακαταθήκη…).

  Σωστά υπενθυμίζεις οτι δική μου αρθογραφία και μελέτες εντόπισαν σημαντικά λάθη του Διοικητή. Έχουμε Εισαγγελία που διερευνά κάποια από αυτά. Ας προχωρήσει με το έργο της.

  Εν τω μεταξύ όμως το να έχουμε την ΚΤΚ συνεχώς πρωτοσέλιδο για κάμερες (φούσκα), όπλα των φρουρών (φούσκα?) και δηλώσεις και αντιδηλώσεις στο εγχώριο και διεθνή τύπο, αυτά καθόλου δεν βοηθούν. Νο publicity is good publicity για μια Κεντρική Τράπεζα.

  Το “παύσατε πυρ” ήταν για όλους που πυροβολούν.Οι θεσμοί ας κάνουν το έργο τους -όχι κατ’ ανάγκη συνεχώς στα φώτα της δημοσιότητας.

  Τους ισχυρισμούς περί κομματικής άλωσης δεν τους έκανα εγώ και ούτε το άρθρο μου υπαινίσσεται κάτι τέτοιο!

  • avatar
   Θωμας on November 21, 2013 - (permalink)

   Κ. Ζενιο, αν πιστευετε οντως στους θεσμους και αν οντως γνωριζετε τι συμβαινει και απο ποιους εντος της κτκ τοτε η σταση σας θα επρεπε, εκτιμω, να ηταν πολυ πολυ διαφορετικη απο αυτην που ειναι. Βεβαια οσο εντονα και αν διαφωνω με την σταση σας, εξισου εντονα το τονιζω προς αποφυγη καθε παρεξηγησης, υποστηριζω το δικαιωμα σας να εχετε την οποια σταση θελετε. Σε αντιθεςη με την ηγεσια της κτκ η οποια απο οτι γνωριζω δεν σεβαστηκε καμια αλλη αποψη εντος κτκ απο τοτε που ανελαβε τη διοικηση.
   Τωρα σε οτι αφορα την φουσκα οπως τιην ονομαζετε για τις καμερες , δεν θα ηθελα να τοποθετηθω για θεματα τα οποια προσωπικα δεν γνωριζω, αν υπαρχουν κρυφες παρανομες καμερες αυτο μπορει να το γνωριζει μονο το προσωπικο της κτκ. Για την φρουρα ομως να μου επιτρεψεις να σε προειδοποιησω οτι μαλλον εσυ δεν γνωριζεις τι συμβαινει γιατι ετυχε να πληροφορηθω απο σοβαρη πηγη και παρολιγο να παθω εγκεφαλικο απο αυτα που ακουσα. Και κλεινω με μια ερωτηση: απο ολα οσα εχετε πληροφορηθει ως μελος του δς για τα συμβολαια των αλβαρεζ, και εδω προκειται περι φουσκας κ. Ζενιο;

  • avatar
   Επιλήσμων on November 21, 2013 - (permalink)

   Συμφωνώ απόλυτα κ. Ζένιο, “Τώρα που θάψαμε τον Πρόεδρο Κληρίδη καλό να θυμούμαστε αυτή του την παρακαταθήκη…”.
   Σίγουρα, ένα από τα γνωρίσματα του μ. Κληρίδη ήταν η απόλυτη πίστη και σεβασμός προς τους θεσμούς. (Το “απόλυτο” ξεφεύγη από το “μέτρον” – μέτρον άριστον έλεγαν οι πρόγονοι μας – και καμιά φορά είναι ζημιογόνο. Πχ. όταν διαφωνούσε με τον Αρχ. Μακάριο, μπορεί να το έλεγε του ιδίου, αλλά σεβόμενος απόλυτα τον θεσμό του Προέδρου, έμενε ως εκεί…).

   Η άλλη παρακαταθήκη του Προέδρου Κληρίδη, που διαχρονικά αποτελούσε και το επίκεντρο της πολιτικής του, υπήρξε η προσπάθεια λύσης του Κυπριακού. Το αποκορύφωμα και απόσταγμα όλης αυτής της προσπάθειας που αόκνως κατέβαλε, από το 1959-2004, αδιαμφισβήτητα ήταν/είναι το Σχέδιο Ανάν.
   Είμαστεν επιλήσμονες ή αδιάντροποι υποκριτές?
   Μήπως έχουμε δεύτερες σκέψεις τώρα που ο χρόνος (μερικούς από εμάς) μας έκανε σοφότερους?
   Σίγουρα, εάν μας φέρουν ξανά το Σχέδιο Ανάν, θα πρέπει να απορριφθεί από το 100% των Ελληνοκυπρίων. εφ’ όσο και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεσμεύτηκε να το καταψηφίσει.
   Όμως, ας μην απελπιζόμαστε. ένα ποίημα του Καβάφη μας δείχνει πως, με ένα πολύ απλό τρόπο μπορούμε να υπερβούμε αυτό το “ψυχολογικό” πλέον εμπόδιο.

   . ΕΝ ΔΗΜΩ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

   Η ειδήσεις γιά την έκβασι της ναυμαχίας, στο Άκτιον,
   ήσαν βεβαίως απροσδόκητες.
   Αλλά δεν είναι ανάγκη να συντάξουμε νέον έγγραφον.
   Τ’ όνομα μόνον ν’ αλλαχθεί. Αντίς, εκεί
   στες τελευταίες γραμμές, “Λυτρώσας τους Ρωμαίους
   απ’ τον ολέθριον Οκτάβιον,
   τον δίκην παρωδίας Καίσαρα,”
   τώρα θα βάλουμε “Λυτρώσας τους Ρωμαίους
   απ’ τον ολέθριον Αντώνιον”.
   Όλο το κείμενον ταιριάζει ωραία.

   “Στον νικητήν, τον ενδοξότατον,
   τον εν παντί πολεμικώ έργω ανυπέρβλητον,
   τον θαυμαστόν επί μεγαλουργία πολιτική,
   υπέρ του οποίου ενθέρμως εύχονταν ο δήμος,
   την επικράτησι του Αντωνίου”
   εδώ, όπως είπαμεν, η αλλαγή: “του Καίσαρος
   ως δώρον του Διός κάλλιστον θεωρών -
   στον κραταιό προστάτη των Ελλήνων,
   τον έθη ελληνικά ευμενώς γεραίροντα,
   τον προσφιλή εν πάση χώρα ελληνική,
   τον λίαν ενδεδειγμένον γιά έπαινο περιφανή,
   και γιά εξιστόρησι των πράξεών του εκτενή
   εν λόγω ελληνικώ κ’ εμμέτρω και πεζώ,
   εν λόγω ελληνικώ που ειν’ ο φορεύς της φήμης,”
   και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λαμπρά ταιριάζουν όλα.

   Καβάφης [1926]

   • avatar
    Θωμας on November 21, 2013 - (permalink)

    Επιλησμων,
    Για οσους γνωριζουν τι συμβαινει εντος κτκ, αποτελει πραγματικα τεραστια υβρη ο οποισδηποτε παραλληλισμος, εστω και εμμεσος, του μοναδικου ηθους, αξιοπρεπειας, δημοκρατικης ευαισθησιας και τιμιοτητας Κληριδη με την ηγεςια της ΚΤΚ. Μενω ως εδω!

    • avatar
     Επιλήσμων on November 21, 2013 - (permalink)

     Αγαπητέ Θωμά,
     Καθόλου δεν κατάλαβες το τι έγραψα, σε τι αναφερόμουν και σίγουρα δεν διάβασες ή δεν ερμήνευσες σωστά, το ποίημα του Καβάφη. Ομολογώ δεν είναι και από τα πιό εύκολα να καταλάβει κάποιος με μιά γρήγορη επιφανειακή ανάγνωση. Ούτε το σχόλιον μου ούτε το ποίημα έχουν την παραμικρή σχέση ή σύνδεση με την ΚΤΚ, τον Διοικητή ή την ηγεσία της όποιας τράπεζας. Δεν είχε απευθείας σύνδεση με το άρθρο του Καθηγητή κ. Ζένιου, αλλα με το χθεσινό σχόλιο του κ. Ζένιου γιά την παρακαταθήκη Κληρίδη κλπ.
     Τον Πρόεδρο Κληρίδη τον σέβομαι και τιμώ την μνήμη του.
     ΥΓ. Πριν λίγες βδομάδες (27 Οκτωβρίου 2013) έγραψα εδώ στο blog ότι πιθανόν ο μόνος Πρόεδρος που δεν διέπραξε το αμάρτημα της ύβρις είναι ο Γλαύκος Κληρίδης. Και φυσικά τότε χρησιμοποίησα την λέξη “ύβρις” με την ομηρική έννοια.

     • avatar
      Θωμας on November 22, 2013 - (permalink)

      Επιλησμων,
      Οντως δεν διαβασα καν το ποιημα γιατι δεν ειχα ωρα, αλλα εκαμα ενα γενικο σχολιο. Βεβαιως και ειδα τι εγραψες την περασμενη βδομαδα για τον κληριδη και βεβαιως ειναι και με βαση αυτο κυριως που καταλαβα οτι εισαι ανθρωπος με αρχες, ο οποιος δεν μπορει να ξερει τι πραγματι συμβαινει στην κτκ. Γιατι οι αρχες σου περι κληριδη δεν συναδουν με τιποτε με την υποστηριξη σου στα οσα απαραδεκτα συμβαινουν εντος κτκ. Γι αυτο και υποθετω πως οτι γραφεις καλοπροαιρετα το γραφεις επειδη απλως δεν γνωριζεις. Συντομα ομως θα ενημερωθεις οπως και ολοι οι κυπριοι πολιτες.

 13. avatar
  Επιλήσμων on November 20, 2013 - (permalink)

  @ Θωμά.

  Δεν είναι η πρώτη φορά, και πολυ φοβούμαι ούτε η τευλευταία, που μας αποδεικνύεις ότι έχεις μιά στρεβλωμένη αντίληψη περί νόμων, παρανομίας, νομιμότητας και γενικά περί δικαιοσύνης.
  Σίγουρα όπως λες και εσύ στην 1η σου υπενθύμιση προς τον κ. Ζένιο, “Ανεξάρτητος διοικητής δεν σημαίνει ότι δικαιούτε να είναι υπεράνω των νόμων, να παρανομεί και να κάνει ότι θέλει″.
  Σε ερωτώ: Γνωρίζεις κάποιο που δικαιούται? Ο Πρόεδρος δικαιούται?
  Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη και στο Ανώτατο, εσύ το θεωρείς απαράδεκτο και παράνομο εάν προέρχεται από την ΚΤΚ. (!)
  Στη 2η σου υπενθύμιση, αποφασίζεις ότι η συνέχιση της προσφυγής (υπόθεση Σταυρινάκη) είναι παράνομη και ότι ο κ. Ζένιος με το να τηρήσει ουδετερότητα είναι χειρότερος και από παράνομος.
  Από πότε η τήρηση ουδετερότητας, ή, η αποχή από μιά ψηφοφορία είναι παράνομη? Έχεις παρακολουθήσει ψηφοφορίες σε Κοινοβούλια, ή σε Δ.Σ. Τραπεζών, εταιρειών, κλπ.?

  • avatar
   Θωμας on November 21, 2013 - (permalink)

   Αγαπητε επιλησμων,
   Λιγη υπομονη μονο σου συστηνω και συντομα θα ξεκαθαρισει ποιοι εχουν στρεβλωμενη και σε ποιο βαθμο μαλιστα αντιληψη περι νομων, παρανομιας, ανεξαρτητης κτκ κλπ. Λιγη υπομονη αγαπητε, τιποτε αλλο.(εσυ οντως μπορει να μην γνωριζεις αγαπητε επιλησμων τι πραγματικα συμβαινει γιατι γενικα φαινεσαι να εισαι ανθρωπος με αρχες, και σε αντιθεση πχ με τον Τ, νομιζω πως εσυ γραφεις οτι γραφεις καλοπροαιρετα. Απλα σε συμβουλευω ομως να μην εκτιθεσαι για χαρην αλλων περαιτερω γιατι αυτα που προκειται να μαθεις λιαν συντομως, οπως και ολος ο κυπριακος λαος, θα σε αφησουν αναυδο).

  • avatar
   αθηνα on November 21, 2013 - (permalink)

   Φίλτατε Επιλήσμων,θαυμάζω τα αντανακλαστικά σου, σε οτιδήποτε τείνει να θεωρηθεί άμεση ή έμμεση μομφή προς τον κεντρικο-τραπεζίτη.Είχαμε τον αλήστου μνήμης Taylor για να υποστηρίξει την σωτήρια για την οικονομία μας επιλογή Χριστόφια,και εσένα στον άχαρο ρόλο να δικαιολογείς τα αδικαιολόγητα των πεπραγμένων του κ.Δημητριάδη.

   • avatar
    Θωμας on November 21, 2013 - (permalink)

    Αθηνα μου,
    Μα ο Taylor δεν μας εχειεγκαταλειψει ποτε. Απλως απο Taylor εγινε Τ. Ζει και βασιλευει και την….κτκ κυριευει:-)

    • avatar
     αθηνα on November 21, 2013 - (permalink)

     Αν κρίνω απο τα ιδιόρρυθμα αγγλικά που χρησιμοποιούν και οι…δύο,μάλλον έχεις δίκαιο Θωμά.Απλά θεωρούσα ότι ένα ψευδώνυμο είναι υπεραρκετό.Γιατί να θολώνουμε περισσότερο τα νερά; Πάντως αν,λέω αν,είσαι και συ ο Παρατηρητής,ε τότε συμπληρώνεται το puzzle.

     • avatar
      Θωμας on November 22, 2013 - (permalink)

      Τελικα αυτος ο Παρατηρητης αφησε εποχη βλεπω για να τον θυμαστε ακομη. Καποιοι λυσσαξαν να μαθουν ποιος πραγματικα ειναι, ακουσαμε και κατα καιρους διαφορους μυθους γυρω απο την πραγματικη του ταυτοτητα που μονο γελια προκαλουν. Μην ανησυχειτε παιδια και ο φιλος παρατηρητης οπως με πληροφορει, θα επανελθει με το τελος της παραστασης που πλησιαζει για ενα καταληκτηκο σχολιο. Ως τοτε υπομονη…

    • avatar
     T on November 21, 2013 - (permalink)

     Έχω μηνει άναυδος απο την εξυπνάδα του Θωμά. Πραγματικά μερικοί δεν μπορούν να ανεχτούν την αντίθετη άποψη, διότι έκανα μια παρατήρηση πιο πάνω, αμέσως ο κύριος Θωμάς με συνδεσε με άλλο άτομο. Η δημοκρατία για μερικούς ειναι αντίστοιχη με δικτατορία και απόλυτα καθεστώτα. Συνέχισε Θωμά την σταυροφορία σου…

     • avatar
      Θωμας on November 22, 2013 - (permalink)

      Ω από ότι βλεπω μπήκαν και τα υπόλοιπα μέλη της παρέας στη συζήτηση υπό την σκεπή του “Τ”. Ωραίααααα!!!. Δεν είναι όμως καιρός, αντί να ασχολείστε με ένα blog, να ετοιμάζεστε για το….τέλος της παράστασης??

 14. avatar
  CP on November 21, 2013 - (permalink)

  Τα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων Δανείων (αν κάνω λάθος διορθώστε με) δεν είναι συγκρίσιμα, αφού στην κάθε χώρα (Τράπεζες/Κεντρικές Τράπεζες) τα υπολογίζουν με διαφορετικό τρόπο.

  Από Reuters (Oct 17, 2013):
  “Italy has the most conservative calculation of non-performing loans, Spain and France have comparatively neutral definitions, while Germany is slightly easier in its recognition of restructured loans and Britain has the most flexibility in classification, Nomura analysts said.
  A single definition will make it easier for investors to compare banks from country to country.”

  Όσον αφορά τον χειρισμό των μη εξυπηρετούμενων Δανείων στην Κύπρο, μια ξεχωριστή μονάδα, εκτός Τράπεζας, πιστεύω θα ήταν η καλύτερη λύση λόγω (α) φεύγουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τον ισολογισμό των Τραπεζών άμεσα, άρα δεν υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την εξέλιξή τους (β) δίνεται αρκετός χρόνος για την ανάκτηση τους (no pressure towards fire sales) και (γ) δεν μένουν στις Τράπεζες όπου δεν υπάρχει η τεχνογνωσία/ σωστή νοοτροπία ή/και κίνητρο/θέληση λόγω και των στενών σχέσεων με τους δανειολήπτες (ιδίως τους μεγάλους).

  Με την προϋπόθεση φυσικά ότι η εξωτερική μονάδα θα έχει σωστή διαχείριση, χωρίς παρεμβάσεις. Το παράδειγμα της UBS και του Stability Fund είναι πολύ καλό, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτοί είναι Ελβετοί και εμείς είμαστε Κύπριοι. Κάποιο Stability Fund στην Κύπρο θα μπορούσε όμως να διευθύνεται/εποπτεύεται από κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

  Η επιτυχία εσωτερικής μονάδας χειρισμού των μη εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) θα εξαρτηθεί από την στελέχωσή τους (ξένοι εμπειρογνώμονες), αλλά και πάλι οι παρεμβάσεις δεν θα μπορούν να αποκλειστούν πλήρως και η αβεβαιότητα εξέλιξης των ΜΕΔ θα επικρέμεται για χρόνια πάνω από τις Τράπεζες.

  Τώρα, κάτι διαφορετικό: το κούρεμα καταθέσεων πάνω από 100χιλ για να καλυφθούν κεφαλαιακές ανάγκες των Τραπεζών (όπως έγινε στην Κύπρο και προωθείται και σε Ευρωπαϊκή Οδηγία). Οι όποιες κεφαλαιακές ανάγκες των Τραπεζών θα έπρεπε να καλύπτονται από όλους τους καταθέτες (ως τελευταία ομάδα στην ιεραρχία) και όχι μόνο από τις καταθέσεις πάνω από 100χιλ. Οι καταθέτες κάτω από 100χιλ., αφού κουρευτούν, και αφού είναι εγγυημένες πρέπει να αποζημιώνονται από την Κυβέρνηση και όχι από τους καταθέτες πάνω από 100χιλ. όπως έγινε στην Κύπρο.

  Τα ψηλά επιτόκια που παρέχονταν στην Κύπρο στις καταθέσεις υποστηρίζεται ότι έπρεπε να ήταν ένδειξη υψηλού κινδύνου και αποφυγή (από τους μη κερδοσκόπους καταθέτες) των Τραπεζών που τα πρόσφεραν. Ναι αλλά πια Τράπεζα ή Συνεργατική στην Κύπρο δεν πρόσφερε υψηλά επιτόκια; Που σημαίνει ότι οι καταθέσεις (τουλάχιστο οι καταθέσεις των φρόνιμων πελατών) έπρεπε να φύγουν όλες από την Κύπρο για άλλους πιο ασφαλείς προορισμούς.

 15. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος on November 21, 2013 - (permalink)

  Αγαπητέ Θωμά,

  Για την Α&Μ γίνεται έρευνα από την Εισαγγελία. Γιατί επιμένεις να καταλήξω σε καταδικαστικό συμπέρασμα και θεωρείς ποντιοπιλατισμό όταν επιμένω να αφεθεί η δικαιοσύνη να δουλέψει?

 16. avatar
  Θωμας on November 22, 2013 - (permalink)

  Θα ηθελα να χαιρετησω και απο το blog αυτο τον επαναδιορισμο του κ.Νικου Κωνσταντινου ως μελος του ΔΣ της ΚΤΚ απο τον προεδρο Αναστασιαδη. Ως γνωστον, ο κ. Κωνσταντινου προσκειται στο ΑΚΕΛ και οχι στον ΔΗΣΥ και ηταν διορισμενος στο ΔΣ της ΚΤ απο τον τεως προεδρο χριστοφια.
  Αυτο αποδεικνυει πρωτο πως ουδεμια προθεση ειχε η κυβερνηση να αλωσει κομματικα την ΚΤ οπως παραπλανητικα ισχυριζεται η ηγεσια της ΚΤ και δευτερον οτι οι διαφορες που υπαρχουν με τον κ. Δημητριαδη δεν εχουν κανενα κομματικο χρωμα εκ μερους του προεδρου. Οι διαφορες προεκυψαν για τους σαφης λογους που εξηγησε ο προεδρος και απο οτι φαινεται, οι ποινικες ερευνες θα δικαιωσουν πληρως οσους προειδοποιουσαν τον προεδρο για την κατασταση που θα εβρισκε μπροστα του.
  Η διαμαχη μεταξυ κυβερνησης και ΚΤ θα ληξει οταν επιτελους αναλαβει την ηγεσια της ΚΤ ενας σωστος, πραγματικα ανεξαρτητος, τεχνοκρατικα καταρτισμενος και πανω απο ολα τιμιος Διοικητης.

  • avatar
   T on November 22, 2013 - (permalink)

   Εδω φαίνεται καθαρα πως ο κυριος Θωμας ειναι σε εντεταλμενη υπηρεσία δεν αξίζει καν να ασχολειται κανεις μαζι του, προκειται για παπαγαλακι.

   • avatar
    Επιλήσμων on November 22, 2013 - (permalink)

    Αγαπητέ Θωμά,
    Τώρα μας έπεισες!
    Γνωρίζεις τον τρόπο που κάποιος (for obvious reasons) γίνεται Βασιλικότερος του Βασιλέως?
    Και εάν η αγαπητή φίλη αθηνα έχει δίκαιο στο σχόλιο της (πιό κάτω) γιά την ταυτότητα του παλιού φίλου “Παρατηρητή”, τότε όλα εξηγούνται!

   • avatar
    Θωμας on November 22, 2013 - (permalink)

    Βεβαιως και ειμαι σε … ” εντεταλμενη υπηρεσια”. Και θα συνεχιςω να ειμαι μεχρι την πληρη διαλευκανση των συνθηκων που οδηγησαν την πατριδα μας στην οικονομικη τραγωδια. Καποιοι παρελαβαν ενα προβληματικο τραπεζικο τομεα και αντι να τον γιατρεψουν διορθωνοντας τα σφαλματα συγκεκριμενων τραπεζιτων, αποφασισαν να τον ανατιναξουν πληρως και εσκεμμενα φουσκωνοντας του αριθμους αφενος για να ευχαριστησουν το ακελ και την προπαγανδα του αλλα και αφετερου(κυριως αυτο) για να εξυπηρετησουν τα δικα τους ευτελη οικονομικα συμφεροντα. Τον λογο πλεον τον εχουν οι ποινικοι ανακριτες… Η μηπως και αυτοι εκτελουν…”εντεταλμενη υπηρεσια”;

    • avatar
     T on November 22, 2013 - (permalink)

     ναι ακριβως ετσι εγινε Θωμα, συνεχισε την Γκεμπελικη προπαγανδα. Ξαφνικα ολοι εχουν ξεχασει τα αιτια της κρισης και παραπλανουν την κοινη γνωμη. Τα ψεματα εχουν κοντα ποδαρια και εδω θα ειμαστε να σχολιασουμε.

     • avatar
      Θωμας on November 22, 2013 - (permalink)

      Ακομα κατι που η παρεα του taylor δεν αντιλαμβανεται με βαση το πιο πανω σχολιο: τα αιτια της κρισης ειναι παρα πολυ καλα γνωστα οπως και ποιοι κυριολεκτικα και μεταφορικα ανατιναξαν την κυπριακη οικονομια. Η κοινη γνωμη δεν ειναι ουτε ερμαιο της δικης μου…γκεμπελικης προπαγανδας ουτε και της προπαγανδας του taylor. Γνωριζει πλεον πολυ καλα τι εγινε και ορθως απαιτει τα αυτονοητα. Βεβαια, T, για να το αντιληφθεις αυτο, θα πρεπει πρωτα απο ολα να μαθεις να ξεχωριζεις την διαφορα μεταξυ κοινης γνωμης και σκληρου πυρηνα του ακελ. Αυτο ομως δεν αναμενω να κατορθωσεις να το καταλαβεις πριν το τελος της παραστασης.

 17. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος on November 22, 2013 - (permalink)

  Αγαπητέ Θωμά,

  τα θέματα της Α&Μ δεν τα χαρακτήρισα “φούσκα”. Διερευνόνται από την Εισαγγελία! Γιατί όμως επιμένεις να εκφραστώ καταδικαστικά για ένα θέμα που διερευνάται, είτε μέσω του μπλογκ μου ή ακόμη χειρότερα με την θέση μου σε συλλογικό όργανο!

  “Δεν επιθυμεί να σχολιάσει″ είπε πολύ ορθά ο Κυνερνητικός εκπρόσωπος για την περίπτωση A&M. Και αυτός σέβεται τους θεσμούς, δεν ποντιοπιλατίζει!

  Νομίζω να κλείσουμε αυτό το μέρος της συζήτησης που δεν αφορά και την ΟΥΣΙΑ της πρότασης μου.

  • avatar
   Θωμας on November 22, 2013 - (permalink)

   Κ Ζενιο.
   Μα για να ασχοληθουμε με την ουσια της προτασης σου θα πρεπει πρωτα απο ολα η κτκ να αποκτησει πραγματικα ανεξαρτητο, τεχνοκρατικα καταρτισμενο και πανω απο ολα τιμιο διοικητη. Αυτη ειναι ολη η ουσια που δυστυχως απο οτι φαινεται δεν εχεις καταλαβει( γινεται να κτιζεις πχ ενα ωραιο ρετιρε πανω σε μια πολυκατοικια ετοιμοροπη; Γινετα;; Δεν γινεται!!)

  • avatar
   Επιλήσμων on November 22, 2013 - (permalink)

   Αγαπητέ Καθηγητή κ. Ζένιο,
   Η πρόταση σας γιά τριμερή δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής αποτελούμενη από τον Διοικητή της ΚΤΚ από το ένα μέρος και τον Υπ.Οικ. και Υφ. παρά τω Προέδρω από το άλλο, υπό κανονικάς συνθήκας θα ήταν εποικοδομητική.
   Υπό τις παρούσες όμως (απαράδεκτες και άκρως ζημιογόνες) συνθήκες, εάν εγώ είμουν ο Διοικητής δεν θα δεχόμουν να συμμετάσχω σε επιτροπή που ο Πρόεδρος έχει την πλειο(νο)ψηφία.
   Σας θυμίζω την νέα σύνθεση της Αρχής Εξυγίανσης και τον ρόλο της στη διαδικασία εκλογής του ΔΣ της ΤΚ, και όχι μόνον.
   Επίσης θα ήθελα να μάθω κατά πόσο είστε ευτυχής να είστε μέλος του ΔΣ της ΚΤΚ.
   Αυτό που συμβαίνει και παρακολουθώ με λύπη, ξεπερνά και τις καλύτερες ίντριγκα της Βυζαντινής διπλωματίας.
   Είτε ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν κακός διδάσκαλος, είτε είχε κακούς μαθητάς.

 18. avatar
  Επιλήσμων on November 22, 2013 - (permalink)

  Αγαπητέ “Moderator”,
  Υπάρχει λόγος που δεν δημοσίευσες την απάντηση μου στον “Θωμά”, που λανθασμένα με κατηγορεί γιά παραλληλισμό του Κληρίδη με την ηγεσία της ΚΤΚ?

 19. avatar
  ... on November 22, 2013 - (permalink)

  Το ζήτημα του διοικητή δεν είναι απλώς θέμα σχέσεων, παραλείψεων ή λαθών.

  Είναι θέμα σεβασμού των νόμων, και κυρίως του Συντάγματος, της χώρας.

  Ανεξαρτήτως των λαθών που έχουν γίνει – και εδώ υπάρχουν πολλά και από πολλούς – το Σύνταγμα και οι Συνθήκες της ΕΕ δεν είναι κάτι με το οποίο μπορεί να γίνονται παιχνίδια από οποιονδήποτε, είτε είναι ο πρόεδρος είτε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας.

  Δυστυχώς, η εικόνα που δημιουργείται έξω – δέστε τι γράφει εδώ: http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20131115trib000796006/chypre-guerre-de-tranchees-entre-le-gouvernement-et-la-banque-centrale.html – δεν είναι η καλύτερη για την Κύπρο.

  Ούτε νομίζω να μπορούμε να πείσουμε εύκολα αυτούς που μας παρακολουθούν ότι η κυπριακή δικαιοσύνη ή η γενική εισαγγελία είναι τόσο ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία, που μπορεί να κάνει σωστά το έργο της.

  Γενικά, η κατάσταση μου θυμίζει πολιτικούς διωγμούς τύπου Πούτιν ή της Τιμοσένκο στην Ουκρανία, από δικαιακά συστήματα στα οποία οι δικαστές είναι έρμαιο των πολιτικών.

  Σε χώρες σαν αυτές, δεν μπαίνουν επενδυτές τύπου HSBC, που τόσο χρειαζόμαστε, αλλά επενδυτές τύπου War Gaming.

  • avatar
   αθηνα on November 22, 2013 - (permalink)

   Εμένα προσωπικά,πολύ λίγο με ενδιαφέρει η γνώμη αυτών που μας χειρίστηκαν σαν πειραματόζωα.Ούτε και θα τα έβαφα μαύρα αν πχ αποποιούμασταν της άσκησης της Ευρωπα’ι′κής Προεδρίας,όταν βλέπαμε τη καταστροφή να έρχεται.Αλήθεια ποιός απο τους φίλους μας τους ευρωπαίους θυμάται ότι ένα φαληρισμένο νησί,ξόδεψε 60 εκατομμύρια για ένα show; Τώρα κατα πόσον είμαστε Ουκρανία ή Ρωσία σε θεσμικές εκτροπές,να μου επιτρέψεις να θεωρώ ότι στη μετά το κούρεμα εποχή,είμαι προετοιμασμένη ακόμα και για χειρότερα.

 20. avatar
  Economist on November 22, 2013 - (permalink)

  Τελικά κυκλοφορούν ακόμη πολλά μανταρίνια.

  Προσωπική άποψη ενός πρώην mandarin.

 21. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος on November 22, 2013 - (permalink)

  Αγαπητέ Επιλήσμων,

  αλοίμονο αν η ευτυχία μας είχε να κάνει με συμμετοχή στα ΔΣ τραπεζών. Δυστυχώς πολλοί έτσι το βλέπουν -προκαλώντας δυστυχία στους ίδιους και στις τράπεζες. :)

  Ακόμη μια παρακαταθήκη του Προέδρου Κληρίδη να θυμόμαστε: χιούμορ!

  • avatar
   Επιλήσμων on November 23, 2013 - (permalink)

   Αγαπητέ Καθηγητή,

   όπως το έχετε θέσει, δεν διαφωνώ καθόλου. Όμως καθόλου δεν εννούσα ότι η συμμετοχή σας σε ένα τέτοιο Δ.Σ. σας κάνει γενικά ευτυχισμένο, γι′ αυτό και χρησιμοποίησα την λέξη “ευτυχής” εννοώντας “ικανοποιημένος”. Πχ, επανειλημμένως αναγκάζεστε να διαχωρίσετε την θέση σας από τους υπόλοιπους συναδέλφους σας.
   Το να υπηρετείς με συνέπεια (τονίζω το “συνέπεια”) ένα ΔΣ τράπεζας, όπως εσείς πιστεύω κάνετε, είναι αυτούς τους καιρούς άκρως ψυχοφθόρο. Το γνωρίζω από πρώτο χέρι.
   Θαυμάζω την ανεξαρτησία σας και εύχομαι να μην έχετε την τύχη προηγούμενου συναδέλφου σας, όχι διότι έχετε “ανάγκη” όπως μερικοί, να είναι διορισμένοι σύμβουλοι κάπου, αλλά λόγω του ήθους σας.

 22. avatar
  T on November 22, 2013 - (permalink)

  Θωμά στον σκληρό πυρήνα του Ακελ καταστάσεις και τον εγκυροτατο νομικό και μέλος του ΔΗΣΥ, τέως Γενικό εισαγγελέα Αλεκο Μαρκίδη; Αν όχι τότε πως εξήγας την γνωμάτευση του που τραβά το χαλί κάτω απο τα πόδια των διοικητικών συμβούλων; φαίνεται ο κύκλος σου άρχισε να πάσχει απο Ύβρι με την αρχαία Ελληνική έννοια. Όσο προχωρά το θέμα και έρθει μέσα και ο Ιταλός κάτι τυπακια σαν και σενα θα ψάχνουν τρύπα να κρυφτούν.

  • avatar
   Θωμάς on November 22, 2013 - (permalink)

   Ο Μαρκιδης μπορεί να γνωματεύει ότι θέλει. Μπορεί και το ΔΣ της ΚΤΚ να φέρει άλλες τόσες γνωματεύσεις από εξίσου έγκυρους νομικούς.Συνεχίστε όμως με αυτά τα μασκαραλίκια να προκαλειτε περαιτέρω την τύχη σας. Πολύ το διασκεδάζω πάντως…ειδικά μαλιστα που την ίδια στιγμή θέλετε και…”ειλικρινή συνεργασια με τον πρόεδρο Αναστασιάδη”. ΕΛΕΟΣ!!!

  • avatar
   Θωμάς on November 23, 2013 - (permalink)

   Και ακόμα κάτι Τ
   Ο…Ιταλός δεν ειπε κάτι το οποίο αφήνει το ΔΣ εκτεθειμένο. Απλώς υπογράμμισε πως υπαρχει ανησυχία “αν οι νομικοί σύμβουλοι δεν ειναι στον ίδιο βαθμό ανεξάρτητοι″ με τον εκάστοτε Διοικητή. Μα οι νομικοί σύμβουλοι ειναι στον ίδιο βαθμό ανεξάρτητοι και αν δεν ειναι σαφές αυτό με την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία, απλούστατα θα γίνει σαφές με τις κατάλληλες διορθωσεις/τροποποιήσεις. Οπως ακριβώς ισχύει και στην ΕΚΤ και στην Γερμανία με τους εκτελεστικούς. Γι αυτό Τ(μιλώ για όλη την παρέα υπό το ψευδώνυμο Τ και όχι μόνο για τον Taylor ο οποίος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ασφαλώς ο συγγραφέας του πιο πανω σχολίου), μην προσπαθειτε να πιαστείτε από ανύπαρκτα στηρίγματα γιατί η πτώση σας θα είναι ακόμα ποιο θεαματική απο ότι υπολογίζετε. Να υπενθυμίσω ότι τις ίδιες αυταπάτες είχατε και στην περίπτωση της παύσης Σταυρινάκη, μάλιστα όταν κάποιοι, καλοπροαίρετα μάλιστα σας προειδοποιησαν για τις αυταπάτες σας, δεχτηκαν απειλες πως “θα τους πετάξετε από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου”.

   Πάντως, ειλικρινά διερωτάμαι, ο κ.Δημητριαδης δεν έχει καταλάβει ακόμα ποιοι κυριολεκτικά τον έχουν πάρει στο λαιμό τους παρασέρνοντας τον από το ένα λάθος στο άλλο???Ειναι πραγματκά κρίμα, γιατί χωρίς αυτούς και την αρρωστημένη τους εμπάθεια (και όχι μόνο) θα μπορούσε ίσως, λεω ίσως, να ήταν ακόμα και καλός Διοικητής.

   • avatar
    T on November 23, 2013 - (permalink)

    Διάβασε καλα τι έγραψε ο Ιταλός για το ΔΣ. Αν έχεις την ψευδαίσθηση ότι άτομα που γράφουν επιστολή προς τον πρόεδρο ζητώντας του να επέμβει και να μειώσει τις εξουσίες του διοικητη, αυξάνοντας τις δικές τους εξουςιες, μπορούν απλα με τροποποίηση νομοθεσίας να χρηστούν ανεξάρτητοι απο τους πολιτικούς, τότε έχεις αυταπάτες. Επίσης όταν ο κ Αλέκος Μαρκιδης, που έχει ίσως την καλύτερη εμπειρία για να γνωματεύσει για τις εξουσίες του ΔΣ, λέει ότι ένας νόμος παει να δώσει εξουσίες στο ΔΣ κατα παράβαση του Συντάγματος τότε ειναι αντισυνταγματικος ο νόμος και δεν στέκει. Αν στην τυφλά σας να “φάτε” τον διοικητη θέλετε να καταργήσετε το Σύνταγμα τότε τι να πει κανείς; έχετε χάσει το μετρο! Μόνο στην Κύπρο μερικοί της παρέας του Θωμά βλέπουν τις παρεμβάσεις Ντραγκι ως απλα υποδείξεις άνευ ουσίας, σε καμία αλλη χώρα της Ευρωζώνης δεν τολμούν με γκανκστερικους χειρισμούς να παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή συνθήκη, πάρτε το χαμπάρι δεν ειναι ημικρατικος η Κεντρική ούτε οικογενειακή επιχείρηση.

    • avatar
     αθηνα on November 23, 2013 - (permalink)

     Τ, θα συμφωνήσω μαζί σου στο ότι η ΚΤ δεν είναι οικογενειακή επιχείρηση.Αλλά σαν τέτοια έχει καταντήσει,και ο πρώτος τη τάξει εκει μέσα, δεν είναι άμοιρος ευθυνών.Αντιθέτως,φέρει την κύρια ευθύνη.Διότι ναι μεν ο θεσμός είναι ανεξάρτητος,αλλά όχι και ασύδοτος.Εμένα προσωπικά με θίγει,αν δεν με βάζει και σε υποψίες, το ότι απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Ιταλού.Αλλά φίλε Τ,θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.Δηλαδή ο Αναστασιάδης,με τον οποίο ειρήσθω εν παρόδω διαφώνησα κάθετα όταν δέχθηκε,με τις ευλογίες Δημητριάδη, το ληστρικό bail-in,θέλει να τον παύσει, απλά για ένα καπρίτσιο; Εκτός κι αν υπονοείς κάτι πιό αστείο,όπως για να βολέψει κάποιον ημέτερο στη θέση αυτή,ή κάτι πιό τερατώδες,ότι με την αποπομπή Δημητριάδη,περίπου δεν έχουμε μέλλον.

    • avatar
     Θωμάς on November 23, 2013 - (permalink)

     Αγαπητέ/τη T

     Καταρχήν μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Ξέρω πολύ καλά να διαβάζω τι είπε ο Ντράγκι. Σου διαφεύγει κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Ακόμα και να υποθέσουμε για χάρην της συζήτησης πως η δική σου ερμηνία ειναι σωστή σε ότι αφορα το ΔΣ, αυτό το θέμα ειναι παντελώς άσχετο με το θέμα των ποινικών ερευνών που διεξάγονται. Ειπε πουθενά ο Ντράγκι ότι αν εντοπιστούν ποινικά παραπτωματα, ο Διοικητής ή και ο τέως υποδιοικητής είτε και κάποιοι εκ των στενών τους συνεργατών, είναι υπεράνω της δικαιοσύνης και δεν υπόκεινται στους νόμους? Ειπε πουθενά ο Ντράγκι ότι πχ αν εντοπιστει και αποδειχτει βεβαίως πλαστογραφία, τότε ο Διοικητής δικαιουται να…πλαστογραφεί επειδή ειναι…ανεξάρτητος? Επομένως και πάλιν αγαπητε/τη Τ την ουσία την αγνοείτε. Η παύση του Διοικητή δεν εξαρταται ποσως από τις αρμοδιότητες του ΔΣ. Ούτε είναι το ΔΣ που θα αποφασίσει αν ο Διοικητής διέπραξε ποινικά αδικήματα, ουτε εγώ, ουτε εσύ, αλλα η δικαιοσύνη. Η παυση του θα εξαρτηθεί από τα θέματα που προανέφερα. Επομένως, αν εγώ ήμουν στη θέση σας, το τελευταίο πράμα που θα με ενδιάφερε αυτή την στιγμή είναι ο βαθμός των αρμοδιοτήτων του ΔΣ.

     Ομως πραγματικά, θέλω να μου λύσεις και μια απορία: πόσο μεγάλα είναι τελοσπάντων τα συμφέροντα που αγωνίζεστε να μην θιγούν και δεν αφήσατε τον Διοικητή να συνεργαστεί με καλή πίστη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Γιατί τόσο αρρωστημένο μίσος και τόση εμπάθεια? Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έδωσε στον διοικητή κάθε ευκαιρία και μάλιστα επέμενε να δώσει την ευκαιρία αυτή παρά τις προειδοποιήσεις πολλών που ήξεραν τι συνέβαινε ακριβώς στην ΚΤ.Είναι πολυ καλά γνωστό πως ο πρόεδρος δεν είναι ανθρωπος που κρατά κακία σε κανένα (γι αυτό και π.χ δέχτηκε πίσω στον Συναγερμό με καλή πίστη όσους κάποτε αποστάτησαν και τον πολέμησαν με μανία).Γιατί πετάξατε όλες τις ευκαιρίες? Γιατί τραβάτε το χαλί κάτω από τα πόδια της κυβέρνησης όποτε υπάρχουν συζητήσεις με την τρόικα? Εγώ Τ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε πολύ μεγαλύτερο απο εμένα βαθμό, τις απάντήσεις τις ξέρουμε ήδη και είναι τρομακτικές. Απλα σε ρωτώ για να τις μάθουν και οι αναγνωστες αυτού εδω του Blog.

     ΥΓ: Θα κάνω και μια αποκλειστική αποκάλυψη:μέχρι και ηλεκτρονικό μήνυμα αντάλλασε ο πιο στενός συνεργάτης του Διοικητή μαζί του και με άλλους και αποκαλούσε σε αυτό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας “μεθυσμένο”!!! (και αυτό είναι ένα μονο δείγμα απο τα πολλά ευτραπελα). Το ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα στάληκε κατά λάθος σε ασχετο άτομο από τον συνεργάτη του Διοικητή (συνηθίζει τις γκάφες αυτές) και έτσι έχει και αυτό καταλήξει στα χέρια του προέδρου. Ακόμα και αυτό το μηνυμα, που δείχνει τον μεγάλο “σεβασμό” του Διοικητή και των συνεργατών του έναντι του εκλελεγμένου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος Αναστασιάδης το προσπέρασε όταν το έμαθε για το καλό του τόπου. Αν με ρωτάς εμένα Τ, αυτό θα έπρεπε ίσως να είχε δημοσιευτει πρωτοσέλιδα και να σταλεί και στον Κ. Ντρακγι . Για να καταλάβει και αυτός επιτέλους με τι έχουμε να κάνουμε στην ΚΤ της Κύπρου η οποια στην ουσία -και τις πιο κρίσιμες για την Κύπρο ώρες-έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο τσίρκο απο τους συνεργάτες του Διοικητη (Και μην διανοηθείς Τ να με διαψεύσεις, γιατί θα το δώσω εγω ο ίδιος στο χέρι και του κ.Ντραγκι και στην δημοσιότητα. Ο μονος λόγος που δεν επιθυμώ να το πράξω -εκτος και αν προκληθω-είναι γιατί δεν θέλω η Κύπρος να εκτεθεί περαιτέρω με τις ανοησίες της παρέας σας).

     • avatar
      αθηνα on November 25, 2013 - (permalink)

      Θωμά,γνωρίζεις ότι συμφωνούμε στα πλείστα.Αλλά επίτρεψέ μου ένα σχόλιο για να είμαστε δεοντολογικά σωστοί.Ισχυρίζεσαι ότι αυτές τις κατινιές περί μέθης,τις διαδίδει ο πιό στενός συνεργάτης του διοικητή.Αυτό δεν σημαίνει ότι τις ασπάζεται ο κ.Δημητριάδης.Αλλά,και έτσι να μην συμβαίνει,το θέμα είναι πολύ σοβαρό αφ’εαυτού.Αφού λοιπόν το δημοσιοποιείς μέσ’απο το blog,πρέπει να υπάρξει συνέχεια,ειδάλλως θα ισοδυναμεί,και λυπάμαι που το λέω, με κουβέντα του καφενέ.

     • avatar
      Θωμάς on November 26, 2013 - (permalink)

      Αθηνά μου,
      όπως βλεπεις, άκρα του τάφου σιωπή από την πλευρα της παρέας του Taylor, αυτό τα λεει όλα και απαντά και στο σχόλιο σου..
      Βέβαια, ενώπιον της καταιγίδας που έρχεται, το email που προανέφερα καμία σχεδόν σημασία δεν έχει…το ανοσιούργημα, η προδοσία (με ολη τη σημασία της λέξεως) που έγινε σε βάρος της Κύπρου ξεπαιρνά, όπως σύντομα θα δει όλος ο κυπριακός λαός, κάθε προηγούμενο…και μόνο θλίψη προκαλει σε όσους γνωρίζουν κάποιες από τις λεπτομέρειες γιατί πραγματικά το να υπάρχουν ανάμεσα μας κύπριοι που εσκεμμενα έκαναν τέτοιο κακό, επαναλαμβάνω ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ, είναι διανόητο…Δεν μπορώ να πω περισσότερα αθηνά μου εκτός από υπομονή και γερά νευρα γιατί όπου νάσαι η παράσταση φτάνει στο τέλος της….

 23. avatar
  Σάββας Τταντής on November 22, 2013 - (permalink)

  Δέν θα κάνω τον δικηγόρο του Θωμά αλλά λέει πολλές αλήθειες όπως έχει και σωστές τοποθετήσεις. Ο Δοιηκητής έπιασε ένα άρρωστο τραπεζικό σύστημα και αντι να το βοηθήσει το κατάστρεψε . Δεν λέω οτι το έκανε επίτηδες εξυπηρετώντας άλλους σκοπούς. Εγώ λέω οτι είταν και συνεχίζει να είναι πολύ άπειρος απο αγορές και πραγματική οικονομία.

  Ακολουθά άρθρο μου 18/10/2013

  Ο Κύριος Δημητριάδης 4/1/2012 σε αυτό το φόρουμ έγραψε ένα άρθρο στο οποιο με διαφορα επειχηρήματα έλεγε οτι η Κυπριακή οικονομία το δευτερο εξάμηνο του 2012 θα ξεκινούσε άνακαμψη. Του απάντησα οτι το δευτερο εξάμηνο του 2012 πάμε για τον πατο……

  Εγραφα συνεχώς για μήνες οτι ΔΕΝ πρέπει να φέρουμε ξένους οικους να μας πούνε τις ανάγκες των τραπεζών μας και οτι έπρεπε να πάμε με σταδιακές αυξήσεις οπως έγινε με Ελλάδα……..Ο κύριος Δημητριάδης…Μόλις έγινε διοιηκητής ζήτησε και έφερε την ΠΙΜΚΟ , πληρώσαμε καμπόσα εκατομύρια για να μας πούνε αυτο που γνωρίζαμε οπως γνωρίζουμε σήμερα οτι η Deutche Bank χρειάζεται πέραν των 30 δις. Γιατί η ΚΤ της Γερμανίας δεν ζητά απο την ΠΙΜΚΟ να της πεί πόσα χρειαζονται οι Γερμανικές τραπεζες σήμερα? διοτι γνωρίζουν το προβλημα και θα το αντιμετωπίσουν σε βάθος χρόνου…..

  Εμεις ενεργώντας εντελώς ερασιτεχνικά και κοντοφθαλμα την πάθαμε, οταν καταλάβαμε την γκάφα μας, ζητούσαμε απο ¨ΑΛΛΟ ξένο οικο τον οποιο και πάλι πληρώσαμε με μερικα εκατομύρια να ελεγξουν τον πρώτο οικο……Μια Κομωδια πριν την τραγωδια…..

  Εγινε επιβεβαιωση του αναπόφεκτου , χρειαζονται οι τράπεζες μας 6 δις.
  ερασιτεχνικά και πάλι η ΚΤΚ, δεν ακολούθησε ουτε εισηγηθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ μοντέλο κεφαλαιοποίησης των τραπεζών , το οποιο δεν νομίζω ακομα και σήμερα να κατάλαβαν διοτι ουδέποτε ακουσα τον Διοιηκητη να το σχολιάζει….. Στην Ελλάδα, δοθηκε κινητρο στους ιδιώτες να βάλουν ΜΟΝΟΝ το 10% των κεφαλαιων και τα υπολοιπα τα έβαλε το ΤΧΣ αλλά με επιλογή στους ιδιώτες να αγοράζουν τις μετοχές απο το ΤΧΣ σε βάθος χρόνου….. Αυτο που έλεγα συνεχώς σε διάφορα άρθρα μου….

  Με τον πιο πάνω τρόπο έχουν ακομα μια ευκαιριά οι μέτοχοι να πάρουν πισω την τράπεζα τους …στην Κύπρο τους καταστρέψαμε ολους, μετοχους , κατοχους ομολογων . καταθέτες ΚΛΠ ΚΛΠ . Και ολα αυτά γιατι η ΚΤΚ ζήτησε απο την ΠΙΜΚΟ να υπολογιστούν μελλοντικές ζημίες απο τώρα, πράγμα πρωτοφανές.Οι ελεγκτες, οταν ετοιμάζουμε την έκθεση μας στους οικονομικούς λογαριασμούς μιας εταιρείας λέμε την αποψη μας ΜΟΝΟΝ για το προβλεπτο μέλλον ,το οποιο ερμηνέυουμε ως 12 μήνες και ΟΧΙ περισσοτερο διοτι πολυ απλα δεν ειμαστε προφήτες για να προβλέπουμε τι μπορει να συμβεί σε 3 χρόνια.
  ΚΤΚ ζήτησε απο την ΠΙΜΚΟ να κάνει τον προφήτη, πράγμα απαράδεκτο και αυτην την λογική πολύ σύντομα θα πρέπει να την εξηγήσει στα δικαστήρια ο Διοικητής…….

  Επιδή , οπως είταν φυσιολογικό λογο του κακού κλίματος στο ΧΑΚ και ΧΑΑ δεν μπορούσαν οι τράπεζες μας να αντλήσουν απο τον ιδιωτικό τομεα 6 δις…..και ούτε εμεις εισηγηθήκαμε το Ελληνικο μοντέλο , δεκτήκαμε μια ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ λύση την υστάτη στιγμη που μας επέβαλε η ΤΡΟΙΚΑ.

  Τα λάθη των τραπεζιτών ειταν πολλά οπως επίσης και του πρώην Διοικητή, ομως οταν ήρθε η ώρα της θεραπείας του ασθενή του δώσαμε ΛΑΘΟΣ φάρμακα, εισηγηθήκαμε λάθος θεραπείες και του επειδηνώσαμε το προβλημα, και αυτα τα έκανε ο σημερινος διοικητής.
  Σε σύντομια ακολουθούν και άλλα λάθη του διοικητή ….
  1. θα ανοιγε τις τράπεζες μετά τις αποφάσεις του Μαρτιου. Ευτηχώς τον σταμάτησε η Κυβέρνηση…..
  2 . 6 μήνες και ακόμα δεν ενοποίησε τις 2 τράπεζες. Η ΤΚ ειναι εκτος ΧΑΚ ακομα…..Αυτο δεν βοηθα στην βελτίωση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό μας σύστημα πράμα το οποιο πρέπει να γίνει άμεσα…
  3. Αρχικά έκανε 5 κατηγορίες μετοχών για την ΤΚ, πράγμα πρωτάκουστο , τώρα το άλλαξε…
  4. Πουλησε τα καταστήματα στην Ελλάδα με 3.4 δις ζημία στον πάτο του ΧΑΑ…..το ΧΑΑ και το έχω ξανααναφέρει μάλλον γύρισε εδω και μερικούς μήνες ανεβαινει αργά και σταθερα…..ο Κυριος Δημητριάδης βρηκε ΄τον πάτο,,,,,,δυστηχώς για εμας πουλήσαμε …..
  5. Δηλωσε οτι οι τράπεζες μας δεν θα χρειαστούνε άλλα κεφάλαια,,,,,,δεν βλέπει πως αυξάνονται τα μη εξυπηρετουντα δάνεια και δεν μπορει να υπολογίσει οτι αυτο θα φέρει και άλλες ζημιες στις τράπεζες το 2014 (υπολογιζω λιγο πάνω απο 3.5 δις )
  6. Δέκτηκε να αλλάξει ο τροπος υπολογισμού των μη επυπηρετούντων δανειων. Εαν ειναι δυνατον σε μια οικονομία σε ύφεση να υπάρξει αυστηροτερος κανονας υπολογισμού των μη εξυπηρετούντων δανείων!
  7. Εκανε split την αξια των παλιών μετοχών χωρις εγκριση απο γενική συνελευση…! χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία υπολογισμού των ζημιών της ΤΚ που μονον η ΚΤΚ κατάλαβε…..
  8. Οταν διορίστηκε το νεο συμβούλιο της ΤΚ, άρχισε αμέσος να αμφισβητά μέλη του….πραγμα κακό για την εμπιστοσύνη σε ένα τραπεζικο συστημα του οποίου η εμπιστοσύνη ειναι στον πατο….

  Ολα τα πιο πάνε έχουμε οδηγήσει τοσο την Κυπριακή οικονομία οσο και χιλιάδες καταθέτες, μετοχους , κατόχους ομολογων σε τεράστιες ζημίες……..
  Πρέπει σύντομα να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό μας σύστημα και αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρξουν ανακοινώσεις που να βοηθούν προς αυτή την κατευθυνση, π.χ ένας ξένος επενδυτης να αγοράσει κομμάτι Κυπριακής τράπεζας……πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατευθυνση, επενδυτές υπάρχουν και περιμένουν……μας περιμένουν εμας να τελειώσουμε με την ενοποίηση 2 τραπεζών η οποια έπρεπε να ειχε ιδη γίνει εδώ και μήνες !!

  Σάββας Τταντής Χρηματιστης

  • avatar
   IoannisTakis on November 23, 2013 - (permalink)

   Αγ. Σάββα,

   Δυστυχώς έχεις δίκιο σχεδόν σε όλα όσα αναφέρεις. Τα είπαμε πολλές φορές αλλά ποιος ακούει. Έγιναν κατά συρροήν πολλά λάθη σκόπιμα ή μη από όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως από την ΚΤΚ καθώς και τις διοικήσεις των τραπεζών. Το θέμα πλέον είναι η θεραπεία και… η τιμωρία που εάν έλθει θα έλθει μάλλον σε βάθος χρόνου, για λίγους και ίσως όχι για τους κύριους ενόχους.

   Βεβαίως για να υπάρξει η κατάλληλη θεραπεία, πρέπει να υπάρχει η σωστή διάγνωση των αιτιών της καταστροφής και κυρίως να υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα τόσο για τις διαγνώσεις όσο και για την εφαρμογή της θεραπείας. Οι τελευταίοι τραγικοί μήνες που έχουμε περάσει δεν μας δίνουν και πολύ θάρρος καθώς έχει αποδειχτεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα στις κρίσιμες για την πολιτεία θέσεις και αυτός είναι και κύριος ο λόγος που είτε δεν εφαρμόζονται τα σωστά διορθωτικά μέτρα είτε όταν αυτά εφαρμόζονται, υλοποιούνται με ρυθμούς χελώνας…με τεράστιες καθυστερήσεις που φτάνουν στα όρια της εγκληματικής αμέλειας.

 24. avatar
  KKyriacou on November 23, 2013 - (permalink)

  Mr. Zenio, your absence from the public letter sent today by CB directors (in response to Mr. Markides legal assessment) and your absence from the coup being organized against the Governor may be a confirmation of the concerns I expressed a couple of weeks ago: that “our President is engaged in a power struggle that is bound to lose.” I keep hearing wait to see what the Governor has done. So far I have seen nothing but allegations, that do not appear too serious. Thomas (above) seems certain that there’s criminal wrong doing by the Governor. He better be right. But, regardless, this government is displaying a lack of understanding of how the world beyond Cyprus works and is building a record of poor judgment: first an unwise letter from our President to Draghi, threats by Averoff to personally sue Draghi, an investigative committee with legal challenges. Now the shenanigans with the Governor. Somebody, Mr. Zenio, please stop these guys. Somebody, please tell them that they need to rise above their egos and work together to save Cyprus. It pains me to say this, but Mr. Anastasiades has started to display Christofia’s qualities.

 25. avatar
  Σάββας Τταντής on November 23, 2013 - (permalink)

  Κύριε Ιωάννης Τάκης

  συμφωνώ μαζί σου 100%.

  Δυστηχώς η αδυναμία μας να σταθεροποιήσουμε το τραπεζικό μας σύστημα και τα πολλά λάθη που συνεχώς γίνονται απο ταχνοκράτες (π.χ ΚΤΚ) θα οδηγήσουν την Κύπρο σε μεγαλύτερη ύφεση, τις τράπεζες και σε άλλα προβλήματα ενώ εγλω βλέπω ακόμα ένα σοβαρο προβλημα το οποίο είναι αγωγές και νομικά ζητήματα που θα κερδηθούν απο μετόχους και καταθέτες, λόγο των λαθων των τελευταιων μηνών. Αυτα τα υπολογίσαμε ??

 26. avatar
  Erol Riza on November 23, 2013 - (permalink)

  The banking system was dealt a very harsh blow in March when the second systemic bank was resolved and Bank of Cyprus was bailed in. The use of bail in was untested and we are experiencing the unintended consequences of the Eurogroup action. While an announcement by the ECB will be a magic stick which can support the banking system it is not the answer to the problems which developed over time.
  The major problem of the banking system was the absence of good corporate governance and risk management. For if these were in place the banks would not be in the difficult position they found themselves in both their exposure to Greece and to the NPLs in Cyprus. The rating agencies highlighted these problems for two years.
  The professor has highlighted key areas which need to be remedied as the diagnosis has been made time again. But trust in the banking system is not decreed but built over time based on sound banking management and risk taking. Hence we need not look to national plans since good corproate governance is what is known to all. The boards failed in their duty to their shareholders and it is a big question what the regulators should have done. In the UK recently we have seen many misdeeds by bankers and they have paid the price by losing their jobs, most recently the Chairman of the Co Op bank. Hence there must be real governance at the bank board level and the appointments to bank boards should be governed by prudential criteria. Nothing short of this will change the feeling if mistrust since it is a people business which has regulations and procedures clearly set out.
  The Central Bank will in 2014 be part of the Single Supervisory System and hence its governance is not an issue for if the Cyprus government does not wish to be part of the banking union it may choose to leave the Eurozone and possibly the EU. Hence we are left with the behaviour of the banks’ boards as the custodians of the future of the banking system and there is little the public sector can do. The recently appointed boards and managements should be given the chance to restore trust by their behaviour which will be in the public eye. The opportunity will be in the manner the Bank of Cyprus deals with NPLs which is critical to the bank and the economy at large.

  Hence I would strongly support the plea of Professor Zenior to cease fire for the good of the banking system and the economy at large but do not thing a National Strategic Plan is required. Banking cannot be compared to other sectors, especially when we are the point of a banking union in the Eurozone.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS