Skip to content

Εκποίηση υποθηκευμένης περιουσίας και δανειστικά επιτόκια

Posted by (Guest Contributor) on February 24th, 2014 - 73 Comments
avatar

Είναι γεγονός ότι η διαδικασία εκποίησης υποθηκευμένης περιουσίας για κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι χρονοβόρα και δύσκολη.  Το γεγονός αυτό αποτελούσε ένα ακριβό βάρος στην κυπριακή οικονομία και η διόρθωση του αν και επιβαλλόμενη πρέπει να γίνει με τρόπο που να επωφεληθεί η οικονομία στο σύνολο της και όχι με τρόπο που να επιχορηγεί ένα συγκεκριμένο τομέα.  Μεταξύ των θετικών επιπτώσεων αυτής της διόρθωσης περιλαμβάνεται και η δυνατότητα για ταχεία διόρθωση τυχών ανισορροπιών στις τιμές των ακινήτων προερχόμενες από ταχεία πιστωτική επέκταση, άλλα και η παροχή αντικινήτρων σε απεχθείς πρακτικές από δανειολήπτες για στρατηγική μη αποπληρωμή των δανείων τους παρόλο που έχουν την οικονομική ευχέρεια να το πράξουν.  Αυτά τα οφέλη είναι γενικώς αντιληπτά και ακούγονται και στις δημόσιες συζητήσεις.  Στις επόμενες παραγράφους θα δώσω ακόμα ένα πιο άμεσο και σημαντικό λόγο γιατί θεωρώ τη χρονοβόρα διαδικασία εκποίησης βάρος στην οικονομία και θα εξηγήσω γιατί πρέπει να τον λάβουμε υπόψη προχωρώντας στη διόρθωση σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές που μας επέβαλε η τρόικα.

Αντιμετωπίζοντας κάποιος το ζήτημα επιφανειακά μπορεί να πει ότι η χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία εκποίησης υποθηκευμένων περιουσιών είναι προς όφελος του απλού πολίτη και των επιχειρήσεων διότι προστατεύει την περιούσια τους από τις τράπεζες.  Αυτό είναι μέγα σφάλμα γιατί ο απλός πολίτης και οι επιχειρήσεις πληρώνουν αυτή τη χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία από την τσέπη τους.  Οι τράπεζες που όπως τονίζεται σε πρόσφατες μελέτες επαναπαύονταν στις εξασφαλίσεις των δανείων αντί στη δυνατότητα αποπληρωμής των δανειζομένων, έχοντας πλήρη αντίληψη της δύσκολης και χρονοβόρας αυτής διαδικασίας χρέωναν (ή θα έπρεπε να χρεώνουν) ένα επιπρόσθετο επιτόκιο για να καλύψουν τον επιπρόσθετο κίνδυνο που αναλάμβαναν, όταν σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης του δανείου θα χρειάζονταν χρόνια για να καταφέρουν να εκποιήσουν τις εξασφαλίσεις, αν τελικά τα κατάφερναν.  Οπότε οι τράπεζες χρέωναν αυτές τις δυσκολίες και οι πολίτες τις πλήρωναν με πιο ψηλά επιτόκια.  Επομένως ο ισχυρισμός ότι αυτή η χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία ήταν παραχώρηση προς τους δανειολήπτες εις βάρος των τραπεζών είναι λανθασμένος.  Οι δανειολήπτες το πλήρωσαν και συνεχίζουν να το πληρώνουν και οι τράπεζες αποζημιώθηκαν μέσω υψηλότερων επιτοκίων.  Επομένως το βάρος στο οποίο αναφέρθηκα πιο πάνω εμφανίζεται υπό τη μορφή αυξημένου κινδύνου που επιβαρύνει την πραγματική οικονομία με αυξημένα δανειστικά επιτόκια.

Μπορούμε ενδεικτικά και πολύ χοντρικά να βάλουμε και ένα νούμερο στο βάρος πάνω στην πραγματική οικονομία από τη δυσκολία εκποίησης της υποθηκευμένης περιούσιας για να δούμε ότι δεν μιλούμε για ψίχουλα.  (Φυσικά μια εις βάθος μελέτη μπορεί να το προσδιορίσει πολύ πιο αντικειμενικά).  Αν ενδεικτικά υποθέσουμε ότι οι τράπεζες χρέωναν 0.5% επιπρόσθετο επιτόκιο για τη δυσκολία που θα αντιμετώπιζαν στην εκποίηση υποθηκευμένων περιουσιών στην περίπτωση που ένα δάνειο δεν θα εξυπηρετείτο και αν πούμε ότι τα τελευταία 13 χρόνια από το 2000 έχουμε ένα μέσο δανειακό χαρτοφυλάκιο 35 δισεκατομμυρίων το χρόνο τότε οι δανειολήπτες πλήρωσαν και οι τράπεζες πήραν ως δικαιολογημένη αποζημίωση το μη ευκαταφρόνητο ποσό των 2,275 δισ. ευρώ = 13 Χ 0.5% Χ 35 δισ.  Αντίστοιχα, το κόστος ανά χρόνο στην οικονομία από δω και μπρος, αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν, μπορεί να υπολογιστεί στα 300 εκ. ευρώ το χρόνο (0.5% *€60 δισ. δάνεια).

Οπότε τι σημαίνει αυτό για την αλλαγή της νομοθεσίας που κάνει τη διαδικασία εκποίησης υποθηκευμένων περιουσιών σχετικά πολύ πιο εύκολη υπόθεση; Για τα νέα δάνεια τα πράγματα λογικά θα είναι εντάξει διότι οι συμβαλλόμενοι θα γνωρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων, και οι τράπεζες δεν θα χρειάζεται να χρεώνουν για τη δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία εκποίησης οπότε τα επιτόκια λογικά θα πρέπει να μειωθούν.  Έτσι θα ωφεληθούν και οι δανειζόμενοι.  Αυτό φυσικά θα ήταν αποτέλεσμα υγιούς ανταγωνισμού που σίγουρα δεν υπάρχει με τα σημερινά περιοριστικά μέτρα, αλλά που δυστυχώς ήταν περιορισμένος και πριν από την κρίση.  Τι γίνεται όμως με τα υφιστάμενα δάνεια; Γι’ αυτά οι δανειολήπτες στο σύνολο τους ήδη έχουν πληρώσει για αυτήν τη δύσκολη διαδικασία και αν τώρα βρεθούν στη θέση να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειο τους «δικαιούνται» να απολαύσουν αυτό για το οποίο πλήρωσαν, δηλαδή να μην εκποιηθεί άμεσα η περιουσία τους.  Οι δε τράπεζες έχουν πληρωθεί για αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην εκποίηση υποθηκεύσεων και άρα τώρα θα έπρεπε να υποστούν τις συνέπειες.

Αν κάποιος αντιληφθεί αυτό φυσικά μπορεί να αντιληφθεί και το γεγονός ότι με την αλλαγή της νομοθεσίας για γρήγορη εκποίηση έχουμε μια ακόμα επιχορήγηση των τραπεζών, αυτή τη φόρα εις βάρος των υφιστάμενων δανειοληπτών.  Αυτό το γεγονός πρέπει να ληφθεί υπόψη και να παρθούν αντίστοιχα αντισταθμιστικά μέτρα προς αποκατάσταση αυτής της αδικίας.  Δεν τάσσομαι εναντίον της αλλαγής της νομοθεσίας η οποία πρέπει να γίνει και σίγουρα θα ωφελήσει την οικονομία, αλλά πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι θα έχει άδικες επιπτώσεις στους υφιστάμενους δανειολήπτες οι οποίες όμως θα μπορούσαν να διορθωθούν με αντισταθμιστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα αντίστοιχη σημαντική μείωση του επιτοκίου, μια και αυτός ο κίνδυνος για τις τράπεζες θα έχει μειωθεί.  Μόνο έτσι αυτή η επιβαλλόμενη διορθωτική κίνηση θα μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία με όλες τις θετικές της επιπτώσεις.  Θέλω να τονίσω εδώ ότι υπό υγιείς συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και του ανταγωνισμού η μείωση του επιτοκίου θα επιβαλλόταν φυσιολογικά από μόνη της.  Η λειτουργία όμως της αγοράς με τις σημερινές συνθήκες και τα περιοριστικά μέτρα είναι κάθε άλλο από υγιής και χρειάζεται βοήθεια (παρέμβαση).

Ελπίζω να κατάφερα να εξηγήσω με κατανοητό τρόπο μια κάπως πιο τεχνική χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος «εκποίηση υποθηκευμένων περιουσιών».  Πιο πολύ ελπίζω όμως αυτή η ανάλυση να αποτελέσει ακόμα ένα παράδειγμα για να πείσει ότι οι βουλευτές μας χρειάζεται να έχουν τη βούληση και τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εξειδικευμένες τεχνικές συμβουλές και αναλύσεις πριν την ψήφιση σημαντικών νομοθετημάτων ούτως ώστε να έχουν πλήρη αντίληψη των επιπτώσεων τους.  Εξίσου σημαντική όμως είναι και η ανάγκη δημιουργίας και αποτελεσματικής λειτουργίας ενός ανεξάρτητου θεσμού προστασίας του καταναλωτή/δανειολήπτη/επενδυτή με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη για να μπορεί να κάνει θεσμοθετημένες παρεμβάσεις προς όφελος των αδύνατων συμβαλλόμενων σε χρηματοοικονομικές πράξεις.

Γιώργος Νησιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πανεπιστήμιο Κύπρου

Categories → Οικονομία

73 Comments
 1. avatar
  Sdrou on February 25, 2014 - (permalink)

  Σωστα τα λετε. Ουσιαστικα τα παραμυθια περι κοστος των τραπεζων ειναι απλα αυτο: παραμυθια. Απλα μετακυλουσαν το κοστος στους υπολοιπους πελατες και με το παραπανω. Εμμεσα τιμωρουνταν οι καλοι δανειζομενοι σε οφελος των προβληματικων ή, αν προτιματε, ασκουσε κοινωνικη πολιτικη η εκαστοτε βουλη/κυβερνηση με το γαντι. Με συνθηματα περι δικαιοσυνης και ανθρωπινου προσωπου των τραπεζων αλλα και λογω της δεδομενης αδιαφανειας οι καλοι δανειζομενοι δεν διαμαρτυρονταν. Στη δεδομενη κατασταση η ιδια κατηγορια δανειζομενων θα πληρωσει και παλι, αλλη λυση δεν μπορω να φανταστω. Ειτε μεσω της εφαρμογης της νεας νομοθεσιας ειτε με την περαιτερω κρατικη ενισχυση των τραπεζων/συνεργατικων που ηδη βρισκονται σε δεινη οικονομικη κατασταση…

  • avatar
   Anonymous on February 25, 2014 - (permalink)

   Just to add on that.

   Banks have resorted to the easy way out since they increased their interest cost on good loans. But this still remains a temporary solution.

   The facts are:
   1. The banks do not give out new loans
   2. Bad loans get nothing
   3. Good loans are getting repaid.

   In effect it is just basic mathematics that NPLs will increase since the amount of good loans will be reduced due to repayment (or turn bad due to excessive cost ). Even when someone repays a loan he will not engage in a new one at current costs.

   The fact is that banks must deal with non performing loans no matter what since at the moment they are just delaying the inevitable and are making matters worse for the future

 2. avatar
  Επιλήσμων on February 25, 2014 - (permalink)

  Αγαπητέ κ. Καθηγητά,
  Θεωρητικά έχετε δίκαιο. Αλλά οι τράπεζες δεν χρησιμοποιούσαν την δική σας λογική όταν δάνειζαν. Λέτε, χοντρικά και ενεικτικά, ότι οι τράπεζες χρέωναν 0.5% επιπρόσθετο επιτόκιο γιά την δυσκολία στην εκποίηση .. κλπ.
  Έχει αποδειχθεί και είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι τράπεζες (και τα Συνεργατικά) δάνειζαν ΑΛΟΓΙΣΤΑ. (Και απορρίπτω κατηγορηματικά την θεωρία του φίλου Invisible και πολλών άλλων, περί self-fulfilling prophesy του ακραίου σεναρίου της PIMCO).
  Εάν η θεωρία/εισήγηση σας περί επιπρόσθετου επιτοκίου ήταν ορθή, τότε λογικά έπρεπε να υπάρχει και το αντίστοιχο λογιστικό provision.
  Τα λογιστικά και φανταστικά κέρδη, τα μοίραζαν. Στούς μετόχους – και μετέπειτα θύματα-, και στους εαυτούς τους, ίδε “Golden Boys”.

  Συμφωνώ οτι η πρώτη κατοικία, νοουμένου ότι πραγματικά είναι πρώτη, μόνη, αλλά και λογική γιά τις πραγματικές ανάγκες της οικογένειας, πρέπει να τύχει μιάς λογικής αλλά μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια, προστασίας. Αυτό, όπως λέτε και εσείς, μόνο γιά υφιστάμενα δάνεια.
  Γιά νέα δάνεια, δεν πρέπει να υπάρχει καμία επιπρόσθετη προστασία, είτε προκειται περί πρώτης κατοικίας είτε περί εξοχικού στον Πρωταρά.

  • avatar
   Γιώργος Νησιώτης on February 26, 2014 - (permalink)

   Αγαπητέ κ. Επιλήσμων,
   Θα συμφωνήσω μαζί σας στο ότι οι τράπεζες δάνειζαν αλόγιστα. Θα διαφοροποιηθώ όμως μαζί σας στο ότι πιστεύω ότι η άποψη μου δεν στηρίζεται μόνο από την θεωρεία άλλα και από την πρακτική των τραπεζών και θα το εξηγήσω. Λέτε, σωστά πιστεύω, ότι “Εάν η θεωρία/εισήγηση σας περί επιπρόσθετου επιτοκίου ήταν ορθή, τότε λογικά έπρεπε να υπάρχει και το αντίστοιχο λογιστικό provision”. Το 0.5% επιπρόσθετο επιτόκιο που χρησιμοποίησα στο άρθρο μου δεν είναι τόσο τυχαίο όσο άφησα να εννοηθεί, αλλά συνάδει χοντρικά και πάλι στο τι έχω υπόψη μου ότι ήταν τα λογιστικά provisions των τραπεζών υπό ομαλές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα αν χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο όρο για provisions 7.5% του δανειακού χαρτοφυλακίου και ένα σταθμισμένο μέσο όρο 15 χρόνια για τη ζωή του δανείου, τότε χοντρικά και πάλι ένα επιπρόσθετο επιτόκιο 0.5% για 15 χρόνια συνάδει με λογιστικά provisions της τάξης του 7.5%. Ο πρακτικός τρόπος που πιστεύω ότι οι τράπεζες κατέληγαν να χρεώνουν το επιπρόσθετο επιτόκιο ήταν η κατανομή των provisions μέσω επιπρόσθετου επιτοκίου στα δάνεια. Η πιο αναλυτική μελέτη που επικαλούμαι στο άρθρο μου απλά θα έκανε αυτούς τους υπολογισμούς με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο όσο αφορά τις παραδοχές αλλά και στον μαθηματικό υπολογισμό.

 3. avatar
  ΜΜ on February 25, 2014 - (permalink)

  Στην αναλυση σας, δεν αναφερεστε καθολου στην προσφορα και στη ζητηση, και στις επιπτώσεις αυτης της απλής σχέσης. Η επισπευση των διαδικασιων εκποίησης, θα αυξησει την προσφορά σε μια ήδη υφεσιακή αγορά, και θα μειώσει και άλλο τις τιμές των ακινητων. Αυτομάτως, η αξία του υγιούς (και μη) χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων των τραπεζών θα μειωθεί περαιτέρω, και αυτό θα σημαίνει ανάγκη μεγαλύτερων προβλέψεων, και άρα αύξηση (ή τουλάχιστον μη μείωση) των υφιστάμενων δανειακών επιτοκίων.

  • avatar
   Γιώργος Νησιώτης on February 26, 2014 - (permalink)

   Το πρόβλημα που εντοπίζετε είναι υπαρκτό “Η επισπευση των διαδικασιων εκποίησης, θα αυξησει την προσφορά σε μια ήδη υφεσιακή αγορά, και θα μειώσει και άλλο τις τιμές των ακινητων. Αυτομάτως, η αξία του υγιούς (και μη) χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων των τραπεζών θα μειωθεί περαιτέρω, και αυτό θα σημαίνει ανάγκη μεγαλύτερων προβλέψεων”. Ο λόγος που το αγνόησα στο συγκεκριμένο άρθρο μου είναι διότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να επηρεάσει την απόφαση για αλλαγή της νομοθεσίας για εκποίηση υποθηκευμένων ακινήτων. Πρέπει όμως οι Τράπεζες με την συνδρομή ίσως και της πολιτείας να διαχειριστούν τη νέα νομοθεσία σωστά για να αποφύγουν ή να ελαχιστοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπάρχουν τρόποι. Όσο αφόρα τη σύνδεση του προβλήματος με τα επιτόκια στην οποία αναφέρεστε μπορείτε να δείτε τις απόψεις μου σε ότι αφόρα την αλλαγή επιτοκίων που επιβάλλουν οι τράπεζες σε υφιστάμενα δάνεια στο άρθρο μου με τίτλο: Επιτόκια, Τραπεζικές Δανειακές Πρακτικές και Ανάπτυξη Πραγματικής Οικονομίας http://blog.stockwatch.com.cy/?p=1995

   • avatar
    Anonymous on February 26, 2014 - (permalink)

    @mm και Γιώργος Νησιώτης.
    Παίρνω και εγώ την σκυτάλη από τον Κο Νησιώτη για να επαναλάβω προηγουμενες απόψεις μου ότι η μεταβολή του περιθωρίου κέρδους των τραπεζών σε υφιστάμενα δάνεια από το 2008 και μετά ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ δεν μπορεί να σταθεί σε καμμία δικαστική διαδιακασία εναντίον τραπεζων. Οι τράπεζες με τεχνασματα παρασιωπούν το θέμα , και πίσω από κλειστές πόρτες και σβηστά φώτα προσπαθούν να κλεισουν το στόμα όσων ασχολούνται με αυτό το θέμα , διότι τους περιμένουν ζημιές εκατομμυρίων και άτακτη υποχώρηση μετα από ενδεχόμενη δικαστική απόφαση.

    • avatar
     Exposure on February 28, 2014 - (permalink)

     Can you please give us some more details on your view regarding the loan pre 2008? Is there a judicial decision on the matter? I was told that there some law suits in the courts but nothing out so far.

     • avatar
      KikisM on March 2, 2014 - (permalink)

      @Exposure. The pre 2008 variable rate loans were connected to CBC basic rate plus a fixed margin. The banks intented to convert , after the adoption of the Euro in 2008 , the CBC rate to their own rate such as BOC basic rate Hellenic Bank basic rate etc. However the legal framework was different , which they did not predict prior to signing these loans. The EU law was very clear that , after the adoption of the Euro all loans connected to the CBC rate wouls automtically convert to the ECB basic rate. That wouldnt be a problem for the local banks as , at that time the ECB rate was 4,50%. However in 2008 the economic crisis began , and the ECB started a speedy rate reduction down to 1%. This was very favourable for borrowers , but as usual the Cypriot greedy banks , did not respect their signed agreements , and started increasing the margin which should not change for the whole periodmof the loan. The regulating authoritymi.e. the CBC did not interverne. As per EU directive an unfair loanterm which changes unilaterallymthemrights and obligations of parties in a consumer agreement is considered void , and the agreement continues to be valid without this term.

     • avatar
      καχ on March 2, 2014 - (permalink)

      My experience with four different banks is different to what Kikis suggests.All four banks had their own rate long before 2008.Before and after 2008 they were changing their own rate with announcements in the newspapers ,in some cases without bothering to write letters to their customers.This was provided in the contracts and was found on many occasions legal.Most court decisions are on the internet on the web site of the Cyprus Law Association and access is free.

      Regarding unilateral change in terms of a loan contract it is up to the courts to decide if this is illegal and is judged case by case.I think it is very difficult to claim that a simple change in interest rates provided in the original agreement is unfair.Generally if you have received a loan the best you can do is to negotiate a discount.However if you are a guarantor to a loan and the terms have changed without your explicit written agreement it is almost sure the courts will rule in your favour.

     • avatar
      Exposure on March 11, 2014 - (permalink)

      All affected customers of the banks should bring a law suit and push to the end in order to clarify the situation.
      There is no point each one of us to individually try to find justice and fight against the legal resources of a bank.

 4. avatar
  Αρμαγεδών on February 25, 2014 - (permalink)

  Εκποίηση κατοικίας σε 3 μήνες αν δεν μπορεί να πληρώνει, μαγκιλίκκια τέλος….

 5. avatar
  IoannisTakis on February 26, 2014 - (permalink)

  Συμφωνώ με τον Sdrou, ουσιαστικά την νύφη την έχουν πληρώσει και συνεχίζουν να την πληρώνουν όσοι πληρώνουν κανονικά τα δάνεια και τις υποχρέωσεις τους. Για να σταματήσει να συμβαίνει αυτό και να επέλθει όπως σωστά αναφέρετε ταχεία διόρθωση τυχόν ανισορροπιών στις τιμές των ακινήτων προερχόμενες από ταχεία πιστωτική επέκταση, άλλα και η παροχή αντικινήτρων σε απεχθείς πρακτικές από δανειολήπτες για στρατηγική μη αποπληρωμή των δανείων τους παρόλο που έχουν την οικονομική ευχέρεια να το πράξουν θα πρέπει άμεσα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θα επιτρέπει τις γρήγορες εκποιήσεις.

 6. avatar
  Phylarchus on February 26, 2014 - (permalink)

  Γενικά είναι ένα χαρακτηριστικό της κυπριακής νοσηρής νοοτροπίας η αναβολή και παραγκώνιση της απονομής δικαιοσύνης και υπάρχουν πολλά αίτια και παραδείγματα αυτού του κακού:
  - Οι δικηγόροι το ευνοούν διότι μεγαλοποιούν την δουλειά τους και αυξάνουν τις χρεώσεις τους.
  - Οι δικαστές δεν το αντιμετωπίζουν, δεν τολμώ να μαντέψω τους λόγους που συμβαίνει αυτό.
  - Οι αστυνομικοί δεν επιδίδουν συστηματικά τα διάφορα εντάλματα σε συνεργασία με τους δικηγόρους και (πάλι δεν τολμώ να πω με ποιους και υπό ποιες συνθήκες).

  Είναι καιρός να μπει ένα τέρμα και σε αυτές τις τριτοκοσμικές τακτικές, που δεν είναι αμέτοχες στη γενικότερη κατάντια μας.

 7. avatar
  Alkis Irakleous on February 27, 2014 - (permalink)

  Τόσο η απονομή δικαιοσύνης όσο και η ανάκτηση από τις τράπεζες υποθηκευμένων ακινήτων πρέπει να γίνεται σε χρόνο dt. Ας αποφασίσουν οι τράπεζες το ρυθμό των μεταπωλήσεων για να μην υπάρξουν απότομες μεταβολές στις τιμές, οι οποίες είναι ακόμα στα ύψη.

 8. avatar
  ΜΜ on February 27, 2014 - (permalink)

  Επιμενω οτι η σημερινη φάση της αγορας ακινητων δεν επιτρεπει εκποιησεις σε χρονο dt καθώς αυτό δεν θα ωφελήσει κανένα – θα επιτείνει την μειωση των τιμών των ακινήτων, οι τράπεζες δεν θα ανακτισουν αυτα που υπολογίζουν, θα μειωθούν οι αξίες των εξασφαλίσεων των υγιών δανειστικών χαρτοφυλακίων και θα υπάρξουν κοινωνικα θέματα (δεν επικροτώ αυτούς που δεν εξυπηρετούν τα δανεια τους, αλλά σε μια κοινωνια που εδω και 50 χρονια γίνονται 5-10 εκποιήσεις τον χρονο, ξαφνικα να αρχισεις να κανεις 1000, τότε θα υπάρξει σημαντική κοινωνική αναταραχή).

  Μια λύση, είναι να αγοράστουν αρκετά από αυτά τα ακίνητα από τις τράπεζες. Για παράδειγμα, δάνειο 100, αξία ακινήτου 80, πρόβλεψη 20. Η τράπεζα δανείζει ειδική θυγατρική της εταιρία με 80, η οποία και αγοράζει το ακινητο στο 80 (η τράπεζα έχει ήδη δώσει αυτά τα λεφτά, άρα από το να δανείζει μη φερέγγυο πελάτη, δανείζει μια δική της εταιρία ειδικού σκοπού). Ακολούθως, αυτή η εταιρία μπορεί να δανειστεί από τις αγορές ή από την ΚτΚ με ενέχυρο αυτά τα ακίνητα (ενδεικτικά, σήμερα θα μπορούσε, με αυτό τα σχήμα, να αντλησει ρευστότητα περί του 40. Επί του παρόντος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν μπορούν να χρησιμοποηθούν για δανεισμό).

  Ετσι επιτυγχάνονται διαφοροι στοχοι
  • Το ακινητο δεν πωλείται σε πιεσμένες τιμές – μια αναγκαστική πώληση σε χρόνο dt, το πιο πιθανο να γινει σε τιμες περιξ του 40-50
  • Οι υφιστάμενοι ιδιοκτητες μπορεί να παραμείνουν ως ενοικοι και να καταβαλουν ενα ενοικιο (έστω και μειωμενο – από το τίποτα, κατι είναι και αυτο) στην εταιρία/τραπεζα, άρα να υπάρχει ενα περαιτέρω έσοδο
  • Η τραπεζα μπορεί να περιμενει για να πωλήσει το ακινητο όταν η αγορα ανακαμψει (το ολο σχημα βοηθάει προς αυτό, καθώς δεν υπάρχει αύξηση της προσφοράς ακινητων).
  • Η τραπεζα δεν χρειάζεται να πάρει περαιτέρω προβλέψεις. Αντιθέτως, αυξανονται οι πιθανοτητες να το πωλήσει σε τιμή άνω του 80, άρα να αντιστρέψει προβλέψεις και να έχει κερδοφορία
  • Η τραπεζα μπορεί να αντλήσει περαιτέρω ρευστότητα για χρηματοδότηση της οικονομίας και αναστολή της υφεσης

 9. avatar
  Επιλήσμων on February 27, 2014 - (permalink)

  @ Alkis Irakleous. Εάν με το “dt time” , εννοείτε ότι πρέπει να γίνεται το γρηγορότερο δυνατόν – σε απειροελάχιστον χρόνο- δλδ differential of time, τότε διαφωνώ. (Γιά την απονομή δικαιοσύνης σίγουρα όμως όλοι συμφωνούν και απορώ γιατί έχετε συνδέσει την ανάκτηση υποθηκευμένων ακινήτων με την απονομή δικαιοσύνης).
  Σίγουρα πρέπει να υπάρχει η μέση οδός και η ευχέρεια στους δανειολήπτες να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εάν οι τράπεζες, με νομοθετική ρύθμιση, μπορούν σε dt time να ανακτούν και άρα να εκποιούν τα υποθηκευμένα ακίνητα, η κονωνική αναταραχή θα είναι αναπόφευκτος. Κάποια όμως ρύθμιση είναι αναγκαία.

  @ΜΜ. Έχεις δοκιμάσει να πωλήσεις ακίνητο με ενοικιαστή μέσα? (Εδώ υποθέτω αναφέρεσαι σε περιπτώσεις πρώτης κατοικίας).
  Και τι ενοίκιο θα παίρνει η τράπεζα από τους developers που έχουν υποθηκεύσει απώλητα διαμερίσματα/επαύλεις, ή μισοτελειωμένα projects, ή πλαγιές βουνών και χωράφια?
  Και αμφιβάλλω εάν οι αγορές ή η ΚΤΚ θα δανείσουν όπως υπολογίζεις αυτή την θυγατρική εταιρεία (Bad Bank?) με collateral αυτά τα ακίνητα.

 10. avatar
  ag on February 27, 2014 - (permalink)

  Η αγορά ακινήτων δεν προκειται να ανακαμψει αν δεν ξεφουσκώσουν οι τιμές, σε σημείο που να μπορεί ο μέσος κυπριος να αγοράζει άνετα ακίνητο, και με δεδομένους τους χαμηλούς μισθους που ιφίστανται σήμερα. Και μιλουμε για τιμές που αντιστοιχουν σε αξια μιας μέσης οικιας 8 χρονιαίων μισθών του ενός ατόμου (ή 4 χρονιαίων μισθών του ζευγαριού). Αν δεν πέσουν σε τετοιο βαθμό οι τιμές, μην ελπίζετε ότι ο τομέας των ακινήτων θα ανακάμψει.
  Τωρα τι γίνεται? Οι τράπεζες συγκρατούν τεχνιτα τις τιμές των ακιντήτων σε απλησίαστες τιμές για τον μέσο κύπριο, για να μην επηρεαστεί αρνητικά το χαρτοφυλάκιό τους. Αν δεν γινουν εκποιήσεις, σε βαθμό τετοιο που να αφησουν τις τιμές να μειωθούν στο επίπεδο του μέσου μισθού, μην ελπίζεται να δειτε ανακαμψη σ’αυτό τον κλάδο.

 11. avatar
  The Invisible Hand on February 28, 2014 - (permalink)

  φίλε ag

  Είναι πολύ εύκολο να βρείς μια φτηνή κατοικία στα μέτρα του πραγματικά μειωμένου σημερινού μισθού, αλλά αυτή θα είναι “οne off” από καποιο επιχειρηματία γής ή υπερδανεισμένο ιδιοκτήτη που “έκοψε μέσα” και ξεπουλά (ο ίδιος ή η τράπεζα) τη περιουσία του. Ακόμη και αυτές οι πραγματικές ευκαιρίες βρίσκονται σε μακρινές παραθεριστικές περιοχές που ίσως να μη ενδιαφέρουν το Κύπριο πελάτη, εκτός για εξοχικό.

  Μην αναμένεις όμως πραγματική θεαματική μόνιμη μείωση τιμών ακινήτων όσο το κόστος κατασκευής (τσιμέντο, τούβλα και αδρανή υλικά, είδη υγειινής, ηλεκτολογικά, σίδερο, ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, μεταβιβαστικά, ΦΠΑ κλπ) παραμένει σταθερό ή αυξάνεται στες διεθνείς αγορές. Η μικρή προσορινή μείωσις στο Κυπριακό εργατικό κόστος κατά 15% είναι ίσως το 2-3% του κόστους μιάς κατοικίας. Η τιμή της γης σε distress sales μπορεί να μειώσει το κόστος της κατοικίας κατά ακόμη 10% αν πράγματι πιέζεται ο ιδιοκτήτης οικοπέδου, που συνήθως δεν είναι υπερχρεωμένος και δεν βιάζεται να πουλήσει.

  Γι′ αυτό τρέξε αγόρασε τώρα τη στέγη σου, οι σημερινές τιμές, έστω και αν σου φαίνονται ακόμη ακριβές, δεν θα ξαναπαρουσιαστούν.

  • avatar
   ag on February 28, 2014 - (permalink)

   Ευχαριστώ για την συβμουλή invisible hand.
   Συμφωνω απόλυτα μαζί σου. Υπάρχει το πάγιο κόστος της αξίας των υλικών που δεν θα μειωθεί. Υπάρχει όμως και το κόστος της γής, το οποίο θεωρείς ότι θα μειωθεί μόνο κατά 10%. Αν παρατηρήσεις όμως την μελέτη του Αντώνη Λοϊζου (http://www.aloizou.com.cy/documents/studyMay2009.htm ), δεν μεταβλήθηκε το κοστος των υλικών τα προηγούμενα χρόνια, αλλά TO KΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. Σαν συμπέρασμα της μελέτης αυτής είναι ότι η γη χρίζει πολύ περεταίρω μείωσης των 10% που αναφέρεσαι.
   Αρα, ένα νεοδμητο κτήριο σε 2-3 χρόνια θα είναι στα μέτρα ενός μέσου μισθού. Τα ιφιστάμενα κτήρια θα έχουν πρόβλημα, γιατί κτίστηκαν σε γη που ήταν ήδη υπερτιμημένη, γι′ αυτό και δεν έχουν την δυνατότητα να μειωθούν οι τιμές τους

   • avatar
    The Invisible Hand on February 28, 2014 - (permalink)

    ΔΕΝ έγραψα ότι το κόστος γής θα μειωθεί 10%. Έγραψα ότι η μείωσις του κόστους της γής δυνατόν να μειώσει το κόστος της οικίας/διαμερίσματος κατά 10%. Ως γνωστο και από πράξεις αντιπαροχής το κόστος γης αντιπροσωπεύει περίπου το 25-30% της αξίας της κατοικίας, δηλαδή για να μειωθεί η κατοικία κατά 10% πρέπει να πέσει η τιμή γης κατά 40%, πράγμα που θα γίνει δεκτό μόνο από πολύ πιεσμένους πωλητές.

  • avatar
   John Kyriacou on March 11, 2014 - (permalink)

   Όπως γνωρίζουμε, οι τιμές των κατοικιών έχουν μειωθεί σημαντικά απο το ζενιθ και θα συνεχίσουν να πέφτουν μεχρι να φτασουν στο ναδιρ. Ως εκ τούτου σε μια κριση στην οποία δεν υπάρχει ζήτηση τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα τώρα, ποιες είναι οι αξίες;

   Είναι μήπως κατά ποσοστό -50% απο το ζενίθ τους, του 2008; Οι τιμές των ακινήτων μειώθηκαν κατά ποσοστό -50% στην Ιρλανδία σε σύγκριση με το ζενίθ τους, το χειμώνα του 2007.Η Ιρλανδία, είναι η χώρα πρότυπο για άλλες χώρες της κρίσης μετα την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο. Η αγορά ακινήτων δεν προκειται να ανακαμψει αν δεν ξεφουσκώσουν οι τιμές.

   Η χαμηλή ζήτηση στην αγορά ακινήτων αποτυπώνεται στα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που δείχνουν ότι κατά του 2013 ο συνολικός αριθμός πωλητηρίων εγγράφων (εγχώριοι και αλλοδαποί αγοραστές: 3,737) σημείωσε μείωση σε σύγκριση με το 2007 (21,245) της τάξης του -82.41%.

   Ακόμη μεγαλύτερη μείωση τιμών προβλέπουν, για τα επόμενα χρόνια, οι ειδικοί για την κτηματαγορά, όπου το μεγάλο απόθεμα αδιάθετων ακινήτων ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες για ενίσχυση τιμών.

   Η συνεχιζόµενη αβεβαιότητα, αυστηροί όροι για στεγαστικά δάνεια, η επιβολή του φόρου ακινήτων, η υψηλή ανεργία και η συρρίκνωση του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος είναι ορισμένες από τις βασικές αιτίες της καθοδικής πορείας των τιμών.

   Το τοπίο για την κτηματαγορά παραμένει ομιχλώδες, και για αυτό το λόγο, χρειαζόμαστε ΣΑΑ ( Συγκριτική Ανάλυση της Αγοράς ) του συγκεκριμένου ακινητου.
   ΣΑΑ παρουσιάζει τις πρόσφατες τιμές πώλησης των συγκρίσιμων ακινήτων στην συγκεκριμένη γειτονια που πουληθηκαν το τελευταίο τετράμηνο. ΣΑΑ είναι ο ερμηνευτής της αγοράς .Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για να καταλάβουμε την εύλογη αξία της αγοράς του ακινητου για να μην πληρώσουμε υπερτιμημένη τιμή.

   Το αγεφύρωτο χάσμα και πρόκλησης φαύλου κύκλου με διαφορετικές εκτιμήσεις του ιδίου ακινήτου είναι πλεον γεγονος, με τη διαφορετική προσέγγιση των τραπεζών, των εκτιμητών, ιδιοκτητών, αγοραστών, και κτηματομεσιτών.

   Οι τράπεζες υποτιμούν τις αξίες των ακινήτων που είναι υποθηκευμένα σε αυτές και πιέζουν τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες να υποθηκεύσουν και άλλα ακίνητά τους ώστε να είναι οι ίδιες εξασφαλισμένες, καθώς και οι κτηματομεσιτες υπερτιμούν τις αξίες των ακινήτων ώστε να εισπράττουν αυξημένες προμήθειες.

   Τελικά φαίνεται ότι ακόμα δεν έγινε αντιληπτό τι έχει συμβεί στην Κύπρο.Με άλλα λόγια, η μεγαλη διαφορά ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση των αγοραστών και τιμών.

  • avatar
   R on March 12, 2014 - (permalink)

   Πριν 1,5 χρόνο είχα πει σε κάποιο φίλο “ντεβέλοπε” ότι περιμένω να αγοράσω διαμέρισμα 3άρι 2-3 χρονων με τίτλο όταν η τιμή του θα πέσει στις 70 χιλιάδες με τον ΦΠΑ.

   “Μα είσαι πελλός” ήταν η απάντησή του.

   Όταν κάθησα και του εξήγησα τι συμβαίνει έμεινε με το στόμα ανοικτό.

   Η μέρα πλησιάζει. Με εκείνα τα λίγα που μου άφησαν θα μπορέσω να προχωρήσω στην συγκεκριμένη αγορά!

 12. avatar
  καχ on February 28, 2014 - (permalink)

  Οι τιμές πώλησης των ακινήτων εξαρτώται από την προσφορά και την ζήτηση.Το κόστος κατασκευής δεν παίζει κανένα ρόλο σε ήδη κτισμένα ακίνητα,όπως βλέπουμε από τις τιμές πώλησης στην Αμερική,την Ισπανία και αλλού.Αν αρχίσουν μαζικές εκποιήσεις οι τιμές θα μειωθούν μέχρι και 90% στα πιο εκειδικευμένα ακίνητα.

  Στην Ελλάδα όπου επιτρέπονται οι εκποιήσεις με κάποιες εξαιρέσεις για πρώτη κατοικία δεν γίνονται πολλές εκποιήσεις διότι απλούστατα δεν υπάρχουν αγοραστές σε υποφερτές τιμές.Οι δε τιμές υποχωρούν συνεχώς.Αν αυξηθούν οι εκποιήσεις θα αυξηθεί και ο ρυθμός μείωσης των τιμών.

 13. avatar
  Erol Riza on February 28, 2014 - (permalink)

  As I understand the proposition you make is that as a result of banks being able to foreclose on their mortgages and liquidate real estate much easier the extra financing cost the banks added to the interest rate margin charged to borrowers should be reduced.
  Whilst a law which makes the monetisation of the underlying collateral of a loan, in this case mortgage of property, is likely to make lending more efficient it is unlikely to change significantly the pricing of loans secured on mortgaged real estate.
  In pricing loans banks look at the Risk Adjusted Return on Capital or RAROC. The simple reason is that banks have adhered to the Basel framework for capital adequacy and have held capital on risk assets based on certain criteria; for some banks which were large enough they were allowed to use internal risk weights on assets. Hence the banks in Cyprus, acting in accordance with Basel II (soon Basel III) they had to set aside a certain amount of capital for prudential purposes in accordance with the risk weights determined by the Basel framework.
  I therefore feel that unless the risk weighting of real estate backed loans changes, in fact the required capital is less, I cannot see why a bank should reduce the pricing of such loans since what matters to the bank is its return on capital employed. The risk weights of assets such as loans to SME has been one of the main reasons why banks avoid lending to such borrowers as they are more risky and hence have higher risk weights. The best evidence has been in the UK where banks were granted cheap funding and yet choose to lend to house buyers where risk weights are lower than lending to SMEs.

 14. avatar
  R on March 4, 2014 - (permalink)

  Τελικά φαίνεται ότι ακόμα δεν έγινε αντιληπτό τι έχει συμβεί στην Κύπρο.
  Κύριοι,

  Έχουμε πτωχεύσει διότι κάναμε εδώ και χρόνια αυτά που και εδώ εσείς εισηγείστε! Δηλαδή δημιουργούμε στρεβλώσεις σε όλα τα μέτωπα της οικονομίας μας ώστε κάποιο (συγκεκριμένοι) να εκμεταλλεύονται τις στρεβλώσεις αυτές.

  Φτάνει κύριοι,

  Εκποίηση της ακίνητης περιουσίας εδώ και τώρα. Φτάνει πια!

  Είμαι ένας καταθέτης που έχει πληρώσει μεγάλο κόστος με τις διάφορες αλχημείες σας.

  Όποιος δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι να αποταθεί στο κράτος και όχι να είμαι αναγκασμένος να τον επιχορηγώ εγώ.

  Θέλω και εγώ να αποκτήσω σπίτι. Μέχρι σήμερα δεν το έπραξα διότι δεν μπορούσα. Και όταν επιτέλους έφτασα στο σημείο να προχωρήσω, αφού φύλαξα τα απαραίτητα λεφτά, ήρθαν και μου τα έκλεψαν για να τα δώσουν σε αυτούς που δεν πλήρωναν.

  Δηλαδή εγώ ήμουν ο ΒΛΑΚΑΣ και αυτοί οι έξυπνοι που ουδέποτε πλήρωσαν δόση ή φύλαξαν λεφτά για να αγοράσουν σπίτι.

  Φτάνει κύριοι να μου λέτε να κάνω κοινωνική πολιτική. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να κάνετε κοινωνική πολιτική με το δικό μου πορτοφόλι και εις βάρος της οικογένειάς μου. Κοινωνική πολιτική να κάνετε με τα δικά σας λεφτά κύριοι.

  Φτάνει πια, φτάνει, φτάνει.

  • avatar
   KikisM on March 4, 2014 - (permalink)

   Μιά φιλική συμβυλή στον παθόντα R. Δεν είναι οι δανειολήπτες που φταίνε για τις χαμένες καταθέσεις. Είναι οι τραπεζίτες που έκαναν κακή διαχείρηση των χρημάτων των καταθετών, και καλά θα ήταν ο κάθε καταθέτης να ζυγίζει πού βαζει τα λεφτά του. Τα ψηλά καταθετικά επιτόκια τα δίνουν τράπεζες που. Έχουν αμφίβολη αξιοπιστία.

   • avatar
    αθηνα on March 5, 2014 - (permalink)

    Φίλε Κίκη,θα διαφωνήσω μαζί σου,διότι όλοι ζούσαμε στη Κύπρο και βλέπαμε ότι τα καταθετικά επιτόκια της τρ.Κύπρου,ήταν παρόμοια π.χ. με της Ελληνικής ή των Συνεργατικών.Απλά ο R ήταν άτυχος που είχε τις καταθέσεις του στη Κύπρου ή στη Λα’ι′κή, και όχι ένας άπληστος σπεκουλαδόρος όπως θες να τον εμφανίσεις.

   • avatar
    Επιλήσμων on March 5, 2014 - (permalink)

    Η “φιλική” συμβουλή σου αγ. Κίκη προς τον “R” την βρίσκω άστοχη και αναιδή. Φυσικά και όλοι γνωρίζουμε την κακή διαχείριση (και όχι μόνο) που έκαναν οι τραπεζίτες και ελπίζω να πληρώσουν κάποτε γιά τα εγκλήματά τους (σε dt time? Mr Alki Irakleous, I don’t think so).
    Όμως δεν απαλλάσσονται οι δανειολήπτες, μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι, που γιά οποιονδήποτε λόγο δεν πληρώνουν τις δόσεις που οφείλουν.
    Μία λογική περίοδος χάριτος είναι αναγκαία σε πολλές από τις περιπτώσεις, αλλά στο τέλος πρέπει ή να πληρώσουν ή να υποστούν τις συνέπειες όπως προβλέπει το συμβόλαιον που υπέγραψαν όταν έπαιρναν το δάνειο (δλδ τα λεφτά του R και των υπολοίπων).
    Και όσο γιά την άλλη συμβουλή σου, που προτρέπεις τους καταθέτες να ζυγίζουν που βάζουν τα λεφτά τους (διότι μας ενημερώνεις ότι τα ψηλά καταθετικά επιτόκια τα δίνουν οι τράπεζες που έχουν αμφίβολη αξιοπιστία) νομίζω απουσίαζες την τελευταία δεκαετία από την Κύπρο. Σου γνωστοποιώ ότι όλες οι τράπεζες εντός Κύπρου έδιναν τα ίδια ποσοστά επιτοκίου στους καταθέτες. Που περίμενες τον “R” να καταθέσει τις οικονομίες του? Στο Λουξεμβούργο ή στο Λονδίνο?
    Η συμβουλή σου όμως ισχύει γιά καταθέτες από το εξωτερικό, που διάλεγαν την Κύπρο γιά να φέρουν τις καταθέσεις τους. Και θα τολμούσα να έλεγα και γιά αυτούς (Κύπριους) που δελεάστηκαν από το εξωπραγματικό επιτόκιο των αξιογράφων.

    • avatar
     Anonymous on March 5, 2014 - (permalink)

     Aγ. Επιλήσμων ,
     Συμφωνώ με τα γραφόμενα σου και πρόθεση μου δεν ήταν υποτιμήσω την νοημοσύνη του R. Aπλά επειδή στην Κύπρο δεν υπάρχουν ισχυρές εποπτικές αρχές να προστατεύσουν τον κόσμο από κακοτοπιές , ο καθένας πρέπει να σκέφτεται ότι ζεί σε μπανανία και να αναλαμβάνει μόνος του να κρίνει δύο φορές αν εμπισεύεται αυτούς πού διοικούν.
     Αν εσάς σας πείθουν οι δακρύβρεχτες διαφημίσεις στην τηλεόραση κάθε νύκτα την τελευταία εβδομάδα , περί εμπιστοσύνης , τράπεζας του τόπου μου, που με στηρίζει κλπ κλπ ανόητα εμένα δεν με πείθουν. Απέχουν οι κυπρικές τράπεζες χιλιάδες χιλιόμετρα για να τα καταφέρουν να τσιμπίσουν οι ποντικοί το τυρί ξανά.

  • avatar
   AA on March 5, 2014 - (permalink)

   Dear R,

   I completely agree with every point in your letter. Enough is enough.

 15. avatar
  ... on March 4, 2014 - (permalink)

  @R: Συμφωνώ απόλυτα. Φτάνει πλέον λαϊκισμός. Μα δεν καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα δάνεια αλλά και οι καταθέσεις. Δέστε τον ισολογισμό της Τρ. Κύπρου για να καταλάβετε ότι με τέτοιες προσεγγίσεις οι καταθέτες δεν θα γυρίσουν ποτέ.

 16. avatar
  ... on March 5, 2014 - (permalink)

  @KikisM:

  Φυσικά και φταίνει και οι δανειολήπτες για τις χαμένες καταθέσεις, ιδίως αυτοί που σήμερα έχουν χρήματα αλλά δεν πληρώνουν. Ο κάθε λογής αποτυχημένος επιχειρηματίας και ο κάθε σπάταλος ιδιώτης που πήρε τις καταθέσεις πολλών τίμιων ανθρώπων και σήμερα αρνείται να τις επιστρέψει και περιμένει από τους πολιτικούς του φίλους και από τους αποτυχημένους τραπεζίτες να τον ξελασπώσουν, σε βάρος των καταθετών (και πάλιν).

  Δυστυχώς, αν συνεχίσουμε να αγνοούμε τους καταθέτες, τελικά όταν φύγουν οι περιορισμοί δεν θα μείνει κατάθεση στην Κύπρο.

  • avatar
   Anonymous on March 5, 2014 - (permalink)

   @…on March 5,2014
   O καθένας μας εμπιστεύτηκε τά χρήματα του στούς τραπεζίτες σαν μεσάζοντές για να τα διαχειριστούν καλύτερα. Αυτοί τα δάνεισαν σε κατάλληλους και ακατάλληλους δανειολήπτες. Δεν είναι όλοι οι δανειολήπτες απατεώνες , αποτυχημένοι πού έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν. Είναι άνεργοι , επιχειρήσεις πού σε μία νύκτα τους χρεωκόπησαν με τις αποφάσεις τους , μισθωτοι πού είδαν τους μισθούς τους να μειώνονται στο μισό και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ακόμα και σήμερα οι τραπεζίτες πού κρατούν τα χρήματα των καταθετών δεν μπορούν να χειριστούν με υπέυθυνο τρόπο αυτά τα δάνεια για να πάρουν πίσω τα λεφτά τους οι καταθέτες. Η δε Κεντρική Τράπεζα και η κυβέρνηση σφυρίζουν αδιάφορα ενώ τα επιτόκια είναι στα ύψη.
   Να είσαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχε τράπεζα , και διάλεγες εσύ σε ποίον να δανείσης τα λεφτά σου θα έκανες πιό καλή δουλειά από τους τραπεζίτες.

 17. avatar
  R on March 5, 2014 - (permalink)

  Αγαπητέ Επιλήσμων

  Μου λες ότι: “Μία λογική περίοδος χάριτος είναι αναγκαία σε πολλές από τις περιπτώσεις…”

  Και επειδή αναφέρεις το συμβόλαιο τους θα ήθελα να ρωτήσω: Σε πιο σημείο του συμβολαίου τους αναφέρεται ότι -αν δεν πληρώνουν- θα τους δώσουν περίοδο χάριτος;

  Επιμένω να λέω ΦΤΑΝΕΙ ΚΥΡΙΟΙ.

  Αρκετοί στην Κύπρο προσπαθούν, με τα δικά μου λεφτά, να κάνουν κοινωνική πολιτική όπως κόμματα, βουλευτές και μια πλειάδα από «ειδικούς» κοινωνιολόγους, οικονομολόγους και ψυχολόγους!

  ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΛΕΦΤΑ!

  Όποιος θέλει να κάνει κοινωνική πολιτική μπορεί πολύ απλά να βάλει ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΕΦΤΑ και να ξεκινήσει ανά την Κύπρο να βοηθά όσους –κατά την άποψή του- δεν μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις τους.

  Όσο για τον KikisM και την συμβουλή του ότι: «Δεν είναι οι δανειολήπτες που φταίνε για τις χαμένες καταθέσεις».

  Φαίνεται ότι και εσύ ανήκεις στο στρατόπεδο των πιο πάνω που θέλουν να κάνουν κοινωνική πολιτική με τα δικά μου λεφτά.

  Όμως μην ανησυχείς φίλε. Πλησιάζει η στιγμή που θα είμαι πλήρως προετοιμασμένος. Ελπίζω να προλάβω και να μην με προλάβουν οι εξελίξεις. Σου υπόσχομαι ότι την φορά αυτή δεν θα βρουν ούτε «μπακκίρα» για να μου κλέψουν.

  • avatar
   KikisM on March 6, 2014 - (permalink)

   Φίλε R,
   Δεν είμαι εναντίον σου αλλά μαζί σου.Και εγώ είμαι πλήρως προετοιμασμένος για να μην βρούν ούτε μπακκίρα. Ακόμα και μετά την καταστροφή τα μυαλά των τραπεζιτών δεν άλλαξαν. Ουσιαστικά τα ίδια άτομα πού κακοδιαχειρίζονταν προηγουμένως κάνουν κουμάντο και τώρα. Υπάρχουν αλλού πορτοκαλιές πού κάνουν πορτοκάλια καλύτερα από τα Κυρπιακά. Ο νοών νοείτω.

  • avatar
   Επιλήσμων on March 6, 2014 - (permalink)

   Αγαπητέ R, Αντιλαμβάνομαι τον θυμό σου και συμμερίζομαι την οργή σου γιά αυτά που συνέβησαν στο τραπεζικό μας σύστημα. Το γεγονός ότι εσύ έχασες και χρήματα από τις καταθέσεις σου σίγουρα αυξάνει την ένταση των αρνητικών σου αισθημάτων.
   Όμως πρέπει να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία γιά να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει κάποιος να κάνει κοινωνική πολιτική σε βάρος μιάς μερίδας πολιτών που έχουν ήδη πληγεί, αλλά πρέπει να γνωρίζεις ότι οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και εκποιήσεις θα γίνουν, και πάρα πολλές μάλιστα.
   Κατανοώ ότι αυτή τη στιγμή έχεις κατακυριευθεί από το αίσθημα της εκδίκησης. Αυτό όμως δεν θα φέρει το αποτέλεσμα που συμφέρει τόσο σε σένα όσο και στην οικονομία γενικότερα.

   • avatar
    καχ on March 8, 2014 - (permalink)

    Αγαπητέ Επιλήσμονα

    Επειδή είσαι η φωνή της λογικής εδώ στο μπλογκ διερωτώμαι αν πράγματι πιστεύεις ότι αν εκποιηθούν οι περιουσίες του κόσμου θα σωθούν οι χρεωκοπημένες μας τράπεζες.Από χρόνια γράφουμε εδώ ότι οι τράπεζες ΄ηταν χρεωκοπημένες,ευθύνες έχουν τα συμβούλια τους,η Κεντρική και οι πολιτικοί που τους έκαμναν ράχες.Μας είπαν ότι η PIMCO φούσκωσε τους λογαριασμούς.Τώρα μιλούν για αυτοεκπληρούμενη προφητεία.Βεβαίως εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε υπερφούσκωμα αλλά το αντίθετο αλλά δεν είναι το θέμα του άρθρου.Γράφουν πολλοί για εκποιήσεις σε χρόνο dt.Για να γίνει εκποίηση πρέπει να υπαρχει και αγοραστής αλλά εν πάσει περιπτώσει ας πούμε ότι εννοούν κατάσχεση από τις τράπεζες και όχι εκποίηση.Τι νομίζεις ότι θα γίνει αν αρχίσουν οι τράπεζες να κατάσχουν σε χαμηλές (?)τιμές περιουσίες,τι θα είναι το αποτέλεσμα?Εδώ έχουν δικαίωμα με διαχειριστές να πουλούν περιουσίες (πχ Ορφανίδης)και τόσον καιρό δεν εκατάφεραν να πουλήσουν τίποτε εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που γύρισαν το χρέος σε άλλον.

    Υπήρχαν δύο χρεωκοπημένες τράπεζες όπως μας έλεγαν οι Ευρωπαίοι.Καταφέραμε και γλιτώσαμε την μιαν και μετά κάμαμε μικρότερο κούρεμα από όσο ίσως χρειάζετο.Ο χρόνος θα δείξει αν η προσπάθεια θα πετύχει.Εν τω μεταξύ η Κυβέρνηση έδωσε 3 ακόμα δις στην Τράπεζα Κύπρου μόλις τελευταία.Οι καταθέτες που έγιναν μέτοχοι διαμαρτύρονται δικαίως για τα καθυστερημένα δάνεια,οι πολίτες γενικά δεν πρέπει να διαμαρτύρονται για τις συνεχείς δωρεές/εγγυήσεις προς μιαν τράπεζαν για να σωθεί και μαζί οι καταθέτες μέτοχοι της?Αν μιλούμε για εκποιήσεις/ κατασχέσεις από τις τράπεζες που δεν επωφελήθηκαν από τον λαό είναι ένα θέμα ,αν μιλούμε για κατασχέσεις από την Τράπεζα Κύπρου είναι άλλο θέμα.
    Τελειώνω με κάτι πιό επίκαιρο.Ανακοινώθηκε πώληση της Ουκρανικής θυγατρικής και γίνεται due diligence μέχρι τέλος του Μάρτη.Που είναι οι κατά τα αλλα λαλίστατοι αναλυτές που μας εξηγούν πόσο λίγες αναλήψεις καταθέσεων γίνονται να μας ενημερώσουν αν προχωρά η συμφωνία ,αν ναι με τους ίδιους όρους.Επίσης τι χαμπάρια από την Uniastrum?Επηρεάζεται η αξία της με τις τελευταίες εξελίξεις?Θα δίνει η κυβέρνηση με τις ευλογίες της Βουλής αβέρτα εγγυήσεις κάμνοντας κοινωνική πολιτική υπερ των καταθετών μετόχων της Τράπεζας Κύπρου και σε βάρος του συνόλου των πολιτών ?Εγώ λέω να μην κάμνει καμίαν κοινωνική η Κυβέρνηση σε όφελος κανενός αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορούν οι τράπεζες να αντέξουν έστω και μιαν μέρα χωρίς εγγυήσεις.

    • avatar
     Επιλήσμων on March 11, 2014 - (permalink)

     Αγαπητέ καχ,
     Σε ευχαριστώ γιά τα καλά σου λόγια αν και υπάρχει η υπερβολή.
     Πίστευα όμως ότι θα με πίστωνες με περισσότερη ευφυία ή μάλλον κοινή λογική. Βεβαίως και ΔΕΝ πιστεύω ότι οι “χρεωκοπημένες” μας τράπεζες θα σωθούν με τις εκποιήσεις των περιουσιών του κόσμου.
     Οι τράπεζες δεν είναι σπίτια, οικόπεδα, χωράφια, χώμα και γη που χρειάζονται αλλά ρευστότητα/λεφτά.
     Δεν βρίσκω πρόχειρα κάποιο ποίημα του Καβάφη γιά να εξηγήσω “ποιητικά!” την περίπτωση, αλλά υπάρχει και ο Σεφέρης.
     Λίγους στίχους από το ποίημα “ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ” , που παρόλο που η έμπνευση του ποιητή δεν ήταν ασφαλώς οι τράπεζες μας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Διοικητής Δημητριάδης, εντούτοις, τα μεγάλα ποιήματα βρίσκουν πολλές εφαρμογές!
     ………………………………..
     “Η γης δεν έχει κρικέλια
     γιά να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν
     ………………………………
     δε χρειάζεται μακρύ καιρό
     γιά να φουσκώσει της πίκρας το προζύμι,
     δεν χρειάζεται μακρύ καιρό
     το κακό γιά να σηκώσει το κεφάλι,
     κι ο άρρωστος νους που αδειάζει
     δεν χρειάζεται μακρύ καιρό
     γιά να γεμίσει με την τρέλα,
     νήσος τις έστι …….”.

     “Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε
     πως έγινε τούτο το φονικό -
     την αρπαγή το δόλο την ιδιοτέλεια,
     το στέγνωμα της αγάπης -
     Κύριε, βόηθα να τα ξεριζώσουμε…”.

     -Τώρα καλύτερα να λησμονήσουμε πάνω σε τούτα τα
     χαλίκια-
     δε φελά να μιλάμε -
     την γνώμη των δυνατών ποιός θα μπορέσει να τη γυρίσει?
     ποιός θα μπορέσει να ακουστεί?
     Καθένας χωριστά ονειρεύεται και δεν ακούει τον βραχνά
     των άλλων.

     -Ναι – όμως ο μαντατοφόρος τρέχει
     κι όσο μακρύς κι αν είναι ο δρόμος του, θα φέρει
     σ’ αυτούς που γύρευαν ν’ αλυσοδέσουν τον Ελλήσποντο
     το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας.

     Φωνή Κυρίου επί των υδάτων.
     Νήσος τις έστι.

     Γ. Σεφέρης

     Σαλαμίνα, Κύπρος, Νοέμβρης ’53

     ΥΓ. Δεν είχα πρόθεση να αναφέρω τον Πρόεδρο και τον Διοικητή, και από το ποίημα του Σεφέρη, μόνο τους δύο πρώτους στίχους (όπως φαίνονται ποιό πάνω) θα έγραφα. ‘Ομως με πρόλαβαν τα γεγονότα, και οι στίχοι που ακολουθούν δεν μπόρεσα να αντισταθώ από το να τους μεταφέρω. Εγώ, τουλάχιστο, τους βρίσκω σχετικούς.

   • avatar
    R on March 9, 2014 - (permalink)

    Αγαπητέ Επιλήσμων

    Εννοείς ότι το να προσπαθήσω να μην αφήσω τα λεφτά μου στο τραπεζικό σύστημα αυτό αποτελεί/είναι εκδίκηση;

    Τόσο καιρό που τα αφήναμε στην τράπεζα αποδείχθηκε ότι ήταν βλακεία (αφού μας τα κούρεψαν) και τώρα μας λέτε ότι είναι εκδίκηση!

    Τα λεφτά για να επιστρέψουν στις τράπεζες πρέπει να επιστρέψει η εμπιστοσύνη. Και εμπιστοσύνη σημαίνει ότι η τράπεζα τα λεφτά μου δεν θα τα πετάει στον Καιάδα.

    Αυτή την αντίληψη καλλιεργούν στον κόσμο μέχρι αυτή την στιγμή οι πολιτικοί μας και πολλοί άλλοι. Δηλαδή ότι οι τράπεζες είναι ένας τεράστιος κορβανάς και όποιος προλάβει πρόλαβε.

    Αυτό είναι που συμφέρει της οικονομίας;

 18. avatar
  R on March 6, 2014 - (permalink)

  Άκουσα σήμερα το πρωί από το Τρίτο του ΡΙΚ τους βουλευτές της Επιτροπής Νομικών.

  Εξακολουθούν να θέλουν να κάνουν «κοινωνική πολιτική» όπως την ονομάζουν, προσπαθούν να προστατεύσουν τον «πολίτη» όπως λένε.

  Με ποιού όμως τα λεφτά;

  ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ!

  Τι να πω;

  Μόνο ένα τους υπόσχομαι: Ελπίζω να προλάβω να μην βρουν «μπακκίρα» δική μου για να κάμνουν του «ωραίους» δηλαδή να εφαρμόζουν «κοινωνική πολιτική».

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ!

 19. avatar
  Anonymous on March 10, 2014 - (permalink)

  Sto filo R ipomoni.

  Molis anoixoun ta roubineta (periorismoi) tha doun ke I idioi tin orgoi ton katatheton.

  Meta as kamnoun koinoniki politiki me ta lefta tu ELA

 20. avatar
  Σάββας Τταντής on March 10, 2014 - (permalink)

  Ψές είχα γράψει ότι οι Τράπεζες θα χρειαστούν και άλλα κεφάλαια παρόλες τις διαβαιβεώσεις που έδινε στην πολιτική ηγεσία ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Ανάφερα επίσης οτι το γεγονός οτι οι τράπεζες θα ξαναχρειαστούν κεφάλαια θα φέρει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε δύσκολη θέση επιδή οι προσπάθειες του ιδιου οσο και του Κυπριακού λαού και των καταθετών του τελευταίου χρόνου θα πάνε χαμένες. Σήμερα ο διοικητής υπέβαλε την παραίτηση του . Για ένα χρόνο έγραφα συνεχώς τα τεχνικά λάθη που έκανε απο τον Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα….. Δυστηχώς φίλοι έρχονται πιο δύσκολες μέρες. Κουράγιο σε όλους. Οι Τράπεζες θα ξαναχρειαστούνε κεφάλαια. Το Τραπεζικό μας σύστημα είναι στημένο λάθος. …

  Πρέπει να συνεχίσουνε τις προσπάθειες , δεν έχουμε άλλη επιλογή , πρέπει όλοι να παλέψουμε για μια καλύτερη Κύπρο. Δεν υπάρχει επιστροφή. Η Κύπρος πρέπει να γίνει καλύτερη……..

  Σάββας Τταντής , Χρηματιστής

 21. avatar
  Σάββας Τταντής on March 10, 2014 - (permalink)

  Ο Διοικητής έφυγε επιδή κατάλαβε και ο ιδιος οτι η Τράπεζα Κύπρου θέλει και πάλι κεφάλαια.

  Κουράγιο σε όλους , έχουμε δρόμο ακόμα.

  Σάββας Τταντής Χρηματιστής 10/03/2014

 22. avatar
  IoannisTakis on March 10, 2014 - (permalink)

  Τελικά ο διοικητής της ΚΤΚ μας έκανε την χάρη και παραιτήθηκε λαμβάνοντας και αποζημίωση. Πρόκειται για ένα μέτρο που είχαμε εισηγηθεί εδώ και μήνες αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ. Σαν αποτέλεσμα δεν θα έχουμε την τύχη ο Πανίκος να ολοκληρώσει το μοναδικό και θεάρεστο έργο του…

  Ελπίζω ο νέος διοικητής να σταθεί πραγματικά στο ύψος που απαιτεί η θέση και να ξεκινήσει να βάζει τα πράγματα σε τάξη τόσο εντός όσο και εκτός της ΚΤΚ επικεντρώνοντας τις προσπάθειες του στην ουσιαστική και όχι την τυπική και θεωρητική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το τραπεζικό μας σύστημα.

 23. avatar
  αθηνα on March 11, 2014 - (permalink)

  Βλέποντας την, ως ένα σημείο δικαιολογημένη αντίδραση, ανθρώπων όπως ο φίλος R και ο Anonymous,είναι γι′αυτό το λόγο που τάχθηκα απο τη πρώτη στιγμή κάθετα και ανεπιφύλακτα,ενάντια στο ληστρικό bail-in.Διότι κουρεύτηκε συνάμα,και μάλιστα “πρώτο νούμερο”,και η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το σύστημα.Παρόλ’αυτά,παρορμητικές κινήσεις του τύπου φυγάδευσης με τη πρώτη ευκαιρία,κεφαλαίων στο εξωτερικό,όπως εμμέσως πλην σαφώς υπονοούν οι πιό πάνω φίλοι,δέν με βρίσκουν σύμφωνη.Γιατί μπορεί μεν, να ελαύνωνται απο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης,όμως, αν σχεδιάζουν να εξακολουθήσουν να ζουν σ’αυτό τον τόπο,είναι ότι χειρότερο για το μέλλον,ακόμα και των ιδίων.
  @ Επιλήσμων,παρακαλώ να δεχθείς τα ειλικρινή μου συλληπητήρια για την απώλεια.Ανκαι τη λυπητερή των 300 χιλιάδων, θα την επιβαρυνθούμε απαξάπαντες.Μισό ευρώ ο καθένας:)

 24. avatar
  αθηνα on March 11, 2014 - (permalink)

  Βλέποντας την, ως ένα σημείο δικαιολογημένη αντίδραση, ανθρώπων όπως ο φίλος R και ο Anonymous,είναι γι′αυτό το λόγο που τάχθηκα απο τη πρώτη στιγμή κάθετα και ανεπιφύλακτα,ενάντια στο ληστρικό bail-in.Διότι κουρεύτηκε συνάμα,και μάλιστα “πρώτο νούμερο”,και η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το σύστημα.Παρόλ’αυτά,παρορμητικές κινήσεις του τύπου φυγάδευσης με τη πρώτη ευκαιρία,κεφαλαίων στο εξωτερικό,όπως εμμέσως πλην σαφώς υπονοούν οι πιό πάνω φίλοι,δέν με βρίσκουν σύμφωνη.Γιατί μπορεί μεν, να ελαύνωνται απο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης,όμως, αν σχεδιάζουν να εξακολουθήσουν να ζουν σ’αυτό τον τόπο,είναι ότι χειρότερο για το μέλλον,ακόμα και των ιδίων.
  @ Επιλήσμων,παρακαλώ να δεχθείς τα ειλικρινή μου συλληπητήρια για την απώλεια.Ανκαι τη λυπητερή των 300 χιλιάδων, θα την επιβαρυνθούμε απαξάπαντες.Μισό ευρώ ο καθένας:) o

  • avatar
   Anonymous on March 12, 2014 - (permalink)

   fili athina

   otan oi politikoi stamatisoun na prostatevoun tus “epixirimaties” ke developers I opioi xrostoun dex xero ke ego posa dis stis trapezes ala ta prosopika tus ine sto eksoteriko tote that do to thema patriotika.

   den mporume na leme stous men afiste ta lefta stin kipro gia to kalo tu topou ke apo tin alin ekini pou egelesan to kosmo na tron na pinou na xrostoun ke na exoun ke ta lefta tu ekso.

   Ine thema tis kivernisis (ke voulis) na mas pisun na pistepsume sto topo. Mexri tora ego prosopika den to ida.

   Ola mia koroidia , ola gia prosopika simferonta.

   • avatar
    R on March 12, 2014 - (permalink)

    Φίλε Anonymous,

    Επειδή η Κύπρος είναι η “Νήσος των Αγίων” μην περιμένεις και θαύματα!

    Όταν ακούς από βουλευτές ότι “δια πυρός και σιδήρου” θα περάσουν νομοθεσία για προστασία των χρεωστών ώστε να μην “χάσουν” τις περιουσίες τους τότε τα λόγια περισσεύουν.

    Εδώ ταιριάζει απόλυτα η κυπριακή φράση “Που σου νέφκω που πάεις” !!!

  • avatar
   Επιλήσμων on March 12, 2014 - (permalink)

   Αγαπητή αθηνα,
   Εάν θέλεις να με συλλυπηθείς, μην το κάνεις ανορθόγραφα. Και σίγουρα τα συλλυπητήρια σου κάθε άλλο παρά ειλικρινή είναι!
   Γιά τις 300 χιλιάδες ευρώ πρέπει να αποταθείς στον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Ο Διοικητής, από ότι γνωρίζω από τις δημόσιες δηλώσεις του, ήταν έτοιμος και πρόθυμος να εξαντλήσει την θητεία του, εργαζόμενος με ζήλο και εντίμως, παρά τους οικογενειακούς λόγους που όλοι γνωρίζετε. Ο εσωτερικός πόλεμος, που εκτός που ανελέητος ήταν και εν πολλοίς ανέντιμος, έφθασε στο σημείο που στα αγγλικά λέμε : “the straw that broke the camel’s back” (από παλιά αραβική παροιμία).

   • avatar
    αθηνα on March 12, 2014 - (permalink)

    Φίλε μου,ξέρεις,ακόμα και ο τρόπος που σχολιάζει κάποιος ένα γραμματικό ολίσθημα (σπουδαία τα λάχανα διότι τα συλληπητήρια έλκουν την ετυμολογία τους απο το ρήμα λυπούμαι),δείχνει τον ψυχισμό του κατά τη δεδομένη στιγμή.Και είναι πεποίθησή μου ότι είσαι περίπου απαρηγόρητος για τη παραίτηση του διοικητή.Ομως,για ένα πράγμα είμαι σίγουρη.Οτι κι αυτός έβαλε το χεράκι του για να βρεθούμε σ’αυτή τη κατάντια.

    • avatar
     αθηνα on March 12, 2014 - (permalink)

     Εννοούσα το ρήμα συλλυπούμαι,για να μην επανέλθει ο Επιλήσμων!

     • avatar
      αθηνα on March 13, 2014 - (permalink)

      Eν πάση περιπτώσει,τα συλλυπητήριά μου είναι ειλικρινή,γιατί είμαι βέβαιη ότι διακατέχεσαι απο λύπη.Ανκαι θα έπρεπε να είχες προετοιμασθεί κατάλληλα,διότι ο χαμός ήταν κάθε άλλο παρά αδόκητος.

     • avatar
      Επιλήσμων on March 13, 2014 - (permalink)

      Αγαπητή αθηνα,
      Πραγματικά λυπούμαι γιά την παρατήρηση που σου έκανα σχετικά με το μικρό λαθάκι. Πριν λίγους μήνες, είπαμε νομίζω να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με ορθογραφικά/γραμματικά λάθη. Το κάναμε παλιά, είχεν ενδιαφέρον, αλλά να το συνεχίζουμε δεν είναι ούτε ευγενικό αλλά ούτε και εποικοδομητικό. Φυσικά, και εσυ, με προκάλεσες. Ας βάλουμε μιά τελεία. Νομίζω με την αποχώρηση του Διοικητή, δεν θα έχουμε άλλες (σοβαρές) αντιπαραθέσεις. Μπορεί να γίνουμε και φίλοι.

     • avatar
      αθηνα on March 13, 2014 - (permalink)

      Eπιλήσμων,μα είμαστε ήδη φίλοι,γιατί το προσδιορίζεις σε μέλλοντα χρόνο; Εξάλλου η γόνιμη αντιπαράθεση,κανένα δεν έβλαψε

 25. avatar
  R on March 11, 2014 - (permalink)

  Φίλε Σάββα Ταντή,

  Όταν πιο πάνω έγραφα “Ελπίζω να προλάβω και να μην με προλάβουν οι εξελίξεις” εννοούσα ακριβώς αυτό που λές!

 26. avatar
  Economist on March 11, 2014 - (permalink)

  Καλοσωρίσατε στο νομικό σύστημα της Κύπρου:

  πάρε κύριε 300000 ευρώ για να σε απαλλάξω πλήρως από τυχόν ποινικές ευθύνες και να πας στην Αγγλία να χαρείς τα λεφτά με την οικογένεια σου! Γιατί στην ουσία αυτό έγινε.

  PS: Καλά, κατάλαβε κανένας δημοσιογράφος στην Κύπρο ότι πριν λίγες μέρες η Ελληνική Τράπεζα αποφάσισε να κάνει νέο bail in των κατόχων αξιογράφων, ή πλέον τιποτα δεν μας κάνει εντύπωση;

  Άραγε δεν θα μας κάνει πάλι εντύπωση όταν μέσα στο 2014 η Τράπεζα Κύπρου θα χρειαστεί νέα κεφάλαια;

 27. avatar
  Θωμάς on March 11, 2014 - (permalink)

  Γιατί έφυγε ο κ.Δημητριάδης δεν έχει καμία σημασία τη στιγμή αυτή. Σημασία έχει η νέα Διοικητής να ξαναβάλει μπρος τις μηχανες μιας πραγματικά υπύθυνης και ανεξάρτητης ΚΤ που σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών να μπορεσει να αποκαταστήσει πλήρως την αξιοπιστεία του τραπεζικού μας συστήματος, το οποιο πλήγηκε ανεπανόρθωτα τόσο από τα λάθη συγκεκριμένων τραπεζιτων οσο και από τους εγκληματικούς χειρισμούς της απελθούσας ηγεσίας της ΚΤΚ. Η παράσταση έφτασε επιτέλους στο τέλος της όπως είχα ακριβως προαναγγείλει εδω και καιρό.

 28. avatar
  Σάββας Τταντής on March 12, 2014 - (permalink)

  ΛΑΙΚΗ Τράπεζα -ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ ΤΗΣ wall Street.

  Εχω παρακολουθήσει και τα 2 πιο πάνω έργα. Την Λαική την παρακολουθώ απο το 2006 εώς σήμερα. Τους τελευταίους 6 μήνες μελέτησα και γνωρίζω όλες τις εταιρικές πράξεις και τις ετήσιες εκθεσεις της Λαικής Τράπεζας απο το 2006 εώς την μέρα της κατάρευσης της. Την ταινία ο Λύκος της wall street την έχω παρακολουθήσει πρόσφατα και όπως είμαι σίγουρος όλοι γνωρίζετε η ταινία είχε προταθεί για αρκετά όσκαρ.

  Είμαι χρηματιστής 14 χρόνια , η ταινία του Σκορσέζε την βρήκα μέτρια. Αυτα που έκανε ο Ντι Κάπριο τα έχω δει πολλές φορές και ειδικα στο ΧΑΚ την περίοδο 1999-2000. Τίποτα καινούργιο. Απλή πρακτική των απατεώνων. Αλλά, αυτά που κάνανε στην Λαική Τράπεζα απο το 2006 εώς την ημέρα της καταρευσης της δεν μπορεί να τα συλλάβει ο Σκορσέζε αλλά ούτε και σε καμιά άλλη ταινία του Hollywood τα έχω δεί.

  Στην Λαική έγιναν Πανέξυπνες, πονηρές και πρωτότυπες κινήσεις. Η μια κίνηση διαδεχόταν την άλλη ενώ έμοιαζαν τυχαίες. Η κάθε μια πράξη ομως συμπλήρωνε την άλλη , σαν ένα puzzle. Η Λαική ήταν παντα το θύμα. Οπως ένα παιχνίδι Ποκερ στημένο οπου όλοι συνενοημένοι να καταδολιέυσουν τον ένα , το θύμα.

  Ο Λύκος της wall street υπολογίζουν οι Αμερικάνικες αρχές οτι καταχράστηκε με παράνομες ενέργειες γύρω στα 130 εκ δολαρια. Οι Λύκοι της Λαικής με μια μόνον κίνηση πήραν απο την Λαική 600 εκ ευρώ….(ώς εδώ προς το παρον)

  Η καταρευση της Λαικής Τράπεζας είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος χρεωκοπία σε σχέση με το ΑΕΠ μιας χώρας που έχω γνωρίσει η διαβάσει ποτέ. Χαθηκαν 10 δις ποσο το οποίο ανέρχεται στο 60% του ΑΕΠ της πατριδας μας. Οι συνέπειες αυτης της κατάρευσης δεν είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη στην οικονομία μας …

  Σύντομα θα έχουμε όλοι μπροστά μας λεπτομέρεις για την πιο μεγάλη καταδολιευση , παραπλανηση , εξαπάτηση, κλοπή , που έγινε ποτέ στην Ιστορία της Κύπρου.

  Σάββας Τταντής Χρηματιστής

  Υ.Γ Και εάν καποιο πρώην μέλος του ΔΣ της Λαικής η άλλος αξιωματούχος της Λαικής έχει θηκτεί με τα πιο πάνω που είπα , ας μου κινήσει αγωγή .

 29. avatar
  Phylarchus on March 12, 2014 - (permalink)

  Αυτή η λεγόμενη “κοινωνική πολιτική” κατάντησε άλλωθι για τους διάφορους χαρραμοφάηδες της κυπριακής οικονομίας. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πρακτικών το έχουμε πάρει από τα δρώμενα στην Ελλάδα, όπου η λούφα και εξαπάτηση με σκοπό την άκοπη προσκόμιση κέρδους έχει δυστυχώς καταντήσει θεσμός. Όμως δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που καλλιεργούν αυτή τη νοοτροπία. Αν πάρουμε τη δικαιοσύνη, το θεμέλιο κάθε κοινωνικής προόδου, βλέπουμε ότι π.χ. ο αριθμός των δικηγόρων που απασχολούνται στην Κύπρο κυρίως σε αστικές υποθέσεις, πιθανό να είναι ο μεγαλύτερος ανά μονάδα πληθυσμού στον κόσμο. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις εκκρεμούσες υποθέσεις και για τον απαιτούμενο μέσο όρο απαιτούμενου χρόνου προς αποπεράτωση διάφορων υποθέσεων. Στατιστικά στοιχεία για τέτοια δεδομένα δυστυχώς δε φτάνουν ποτέ στη δημοσιότητα, ούτε γίνονται αντικείμενο ανοιχτής συζήτησης. Η κοινωνία μας χρειάζεται ένα βίαιο ξεσκόνισμα σε όλα τα επίπεδα (παιδεία, πολιτική, δικαιοσύνη, δημόσια υπηρεσία, οικονομία, ακόμη και θρησκεία κ.α.) για να επιστρέψουμε το συντομότερο στο επίπεδο κοινωνικής, εργασιακής ηθικής που χαρακτηρίζει τη Δυτική Ευρώπη αν δε θέλουμε να καταντήσουμε όλοι δούλοι στον μοντέρνο κόσμο του ανταγωνισμού και της πρόκλησης.

 30. avatar
  Επιλήσμων on March 12, 2014 - (permalink)

  Επειδή από τον καιρό που σχολιάζω εδώ, παίρνω ξεκάθαρη θέση γιά τους Διοικητές της ΚΤΚ, θεωρώ ορθόν να συνεχίσω αυτή την τακτική.
  Το αντίθετο θα εκλαμβάνετον υποκρισία.
  Όσον αφορά τον απερχόμενο Διοικητή, οι απόψεις μου είναι γνωστές και ότιδήποτε άλλο προσθέσω θα είναι πλεονασμός. Χαίρομαι γιά τον ίδιον και γιά την οικογένεια του γιά την απόφαση του να παραιτηθεί, λυπούμαι όμως γιά το πλήγμα στούς ανεξάρτητους θεσμούς. Αυτό που συνέβει, θεμελιώνει το κακό προηγούμενο, ο εκάστοτε Πρόεδρος και/ή τα πολιτικά κόμματα να εξαναγκάζουν με κάθε δυνατό και αθέμιτο τρόπο, έναν ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας σε παραίτηση.
  Στην κα Γιωρκάτζη, που αναλαμβάνει την Διοίκηση της ΚΤΚ, εύχομαι το βέλτιστα. Ο μέχρι σήμερα επαγγελματισμός της και η ακεραιότητα του χαρακτήρα της, προμηνύει τα καλύτερα – τουλάχιστον όσο αφορά εποπτεία τραπεζών εντός Κύπρου. Ελπίζω να μας βγάλει ασπροπρόσωπους και με τις επιδόσεις της στο εξωτερικό και ιδίως με την συμμετοχή της στην ΕΚΤ.

  ΥΓ. Υπό κανονικάς συνθήκας, η θητεία της κας Γιωρκάτζη ως Διοιοκητής της ΚΤΚ, λήγει τον Απρίλιο του 2019, δλδ αρκετά αργότερα από την κανονική λήξη της θητείας του Προέδρου Αναστασιάδη. (Αναγκάζομαι να χρησιμόποιήσω τις λέξεις κανονικάς συνθήκας και κανονική λήξη, διότι την σήμερον ημέρα κανείς δεν είναι βέβαιος γιά τίποτα !). Της εύχομαι να έχει καλύτερη μεταχείρηση από τον νέο Πρόεδρο από αυτή του προκατόχου της.

 31. avatar
  Σάββας Τταντής on March 13, 2014 - (permalink)

  ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ.

  1. θα άνοιγε τις Τράπεζες αμέσως μετά το κούρεμα. Ετυχώς τον σταμάτησε η Κυβέρνηση . Θα κατάρεε το τραπεζικό σύστημα αφού όλοι θα έτρεχαν να σηκώσουν τις καταθέσεις τους.
  2. Πούλησε τα καταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα με 3.4 δις ζημιά. Επρεπε να κλείσουν τα ζημιογόνα καταστήματα και τα κερδοφόρα να μείνουν στην κατοχή των τραπεζών μας. Τα πούλησε στον πάτο του ΧΑΑ. Απο τότε το ΧΑΑ ανέβηκε 50%.
  3. Λογο της πιο πάνω ζημιάς η ΛΑΙΚΗ δεν μπορούσε πλεον να σωθεί και έκλεισε. Εγκλημα να κλείνουμε συστημική τράπεζα..
  4. Δήλωνε ότι τα εποπτικά της ΤΚ θα ήταν 18% μετά το κούμερα αντι 18% τελικα ήταν μόνον 10.3%.
  5. Δήλωνε οτι θα άφηνε τα κακά δάνεια στην κακή Λαική , τελικά έφερε και τα κακά δάνεια της Λαικής στην Τράπεζα Κύπρου.
  6. 8/4/2013 ανάφερε γραπτώς στην επιτροπή οικονομικών της βουλής οτι θα άφηνε περιουσιακά στοιχεια στην κακή Λαικη υψους 3.9 δις χωρις τις μετοχές της ΤΚ. Τα περιουσιακά στοιχεια της Λαικής σήμερα δεν ξεπερνουν τα 800 εκ.
  7. Εδωσε στην Λαική 840 εκ μετοχές της ΤΚ για 425 εκ καθαρά περιουσιακά στοιχεια που πήρε η ΤΚ απο την Λαικη. Αυτο είχε ώς αποτέλεσμα να υποστούν οι ΝΕΟΙ μέτοχοι της ΤΚ, οι καταθέτες, 420 εκ ζημιά.
  8. Η πώληση των καταστημάτων της ΤΚ στην Ελλάδα στοιχισε στους καταθέτες/νεους μετόχους 1.3 δις ζημιά .
  9. το 7 και 8 πιο πάνω έρχονται σε αντίθεση με την νομοθεσια που ψηφισε η βουλη για το κούρεμα , αφού έπρεπε να δοθούν στους καταθέτες μετοχές αξιας οσο τα λεφτα που έχασαν. Με το 7 και 8 πιο πάνω οι νέοι μέτοχοι έχασαν αμέσος σχεδόν την μιση αξια τους. (1.7 δις ζημιά σε σύνολο κεφάλεου 4.5 δις)
  10. Αρχικά έκανε 5 κατηγοριες μετοχών της ΤΚ και μετά το άλλαξε αφού πηρε επιστολή απο την ΕΕ οτι αυτο δεν μπορει να συμβεί.
  11. Οταν πηγε στην βουλη να ζητήσει το 1.8 δις για την Λαική παρουσιάσε στην βουλη ένα επειχηριματικό πλάνο εντελώς εκτος τόπου και χρονου. Εάν το έκανε επιτηδες ήταν παραπλάνηση της βουλής εάν πραγματικά πιστευε αυτα που έλεγε το επειχηρηματικό πλάνο τότε ήταν εντελώς ανεπαρκής…
  12. Δήλωνε συνεχώς οτι με το κούρεμα των καταθέσεων η ΤΚ δεν θα ξαναχρειαζότανε κεφάλαια . Αυτό θα το δούμε στα 6μηνιέα της ΤΚ τον Αυγουστο…….
  13. 14 μήνες πέρασαν και ακόμα δεν κατάφερε να ενώσει 2 τράπεζες μικρές. (τράπεζα Κύπρου και Λαική)
  14. 14 μήνες και ακομα η μετοχή της ΤΚ είναι εκτος χρηματηστηριού με αποτελέσματα κεφάλαια ύψους 4.6 δις να ειναι εγκλωβισμένα. Οταν η Bank of America αγόρασε την Bear Sterns το 2008, οι οποίες είναι 50 φορές πιο μεγαλες απο την ΤΚ , η συμφωνία έκλεισε Παρασκευή νύκτα και οι μετοχές και των 2 εταιρειών διαπραγματευονταν κανονικά την επομένη δευτερα.
  Τα σημεία 13 και 14 πιο πάνω λογικά είναι παγκοσμια ρεκόρ δεν ξαναδιάβασα ποτέ να μένει μετοχή εκτος χρηματηστηριού 14 μήνες και συγχώνευση να διαρκά 14 μήνες……

  15 . Για ολα τα πιο πάνω λάθη και άλλα πολλά που δεν γράφω η ΚΤΚ πλήρωσε την Αλβαρεζ δεκάδες εκατομύρια για να μας συμβουλέυσουν πώς να αναδιαθρώσουμε το τραπεζικό μας σύστημα . Αντι αυτου μας διάλυσαν το τραπεζικό σύστημα…..Ολα τα πιο πάνω λάθη θα μπορούσαν να τα κάνουν πρωτοετής φοιτητές δωρεάν .

  16. Εδωσε εντολές στην Αλβαρεζ να ελέγξουν την ΤΚ και περιόρισε τις ερευνες για την καταρευση της Λαικής σε μονον 1-2 θέματα. Η Λαική οπως έχω αναφέρει πολλές φορές και οπως θα γίνει γνωστό σε όλους σε μερικές μέρες ήταν μια καλοστυμένη πυραμίδα, μια καλά οργανωμένη παδιγα εξαπάτησης μετόχων, κατοχων ομολογων κ, καταθετων , Κυπριακης Βουλης κλπ.

  Πολύ σωστά έπραξε η Κυβέρνηση και απομάκρυνε τον Κύριο Δημητριαδη . Η ζημιά που έκανε στο τραπεζικο μας σύστημα και γενικα στην οικονομια είναι τεράστια. Εχει το ιδιο μερίδιο ευθύνης με τον προηγούμενο διοικητή ο οποίος περιορίστηκε σε ρόλο τροχονόμου και οχι επόπτη…….

  Σάββας Τταντής Χρηματιστής 12/03/2014

  • avatar
   Επιλήσμων on March 13, 2014 - (permalink)

   Αγαπητέ κ. Τταντή,
   Πραγματικά σέβομαι τις απόψεις σου (όπως και του όποιου δήποτε), έστω και εάν διαφωνώ.
   Θέλω να αναφερθώ στα σημεία 12,13 και 14 που εγείρεις στο πιό πάνω σχόλιο σου.
   12. Θα ήταν σοφό εάν ο Διοικητής έλεγε και δήλωνε συνεχώς ότι με το κούρεμα των καταθέσεων η ΤΚ θα ξαναχρειαζόταν (νέα) κεφάλαια??!!!!
   Εν πάση περιπτώσει, ο Διοικητής ήθελε μεγαλύτερο “μαξιλάρι″ γιά την ΤΚ, και φυσικά εάν το core tier 1, πέσει κάτω του 9%, με όλα τα κακά επακόλουθα, νομίζω και εσύ γνωρίζεις ποιός ευθύνεται.
   13. Δεν νομίζω να είναι ευθύνη του όποιου Διοικητή ο χρόνος που χρειάζεται γιά να ενωθούν (sic) 2 τράπεζες. (Και γιατί μικρές κ. Τταντή? Το κάθε τι, είναι σχετικόν στον χώρον του. Γιά παράδειγμα, διαφορετική είναι η βαρύτητα στη Γη και διαφορετική στο Φεγγάρι – Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολιό κλπ)
   Έχει περισσότερο από 6 μήνες που η ΤΚ έχει το δικό της εκλελεγμένο Δ.Συμβούλιο. Περιμένουν τον Διοικητή ? Να κάνει τι ? !!
   14. Ισχύουν τα πιό πάνω.
   Αυτά προς το παρών.

 32. avatar
  Θωμας on March 13, 2014 - (permalink)

  Ο Αρχιεπισκοπος ειπε την πιο σοφη κουβεντα: τι ειναι 300000 χιλιαδες που δοδηκαν στον διοικητη κοντα στα δισεκατομυρια περαιτερω ζημιας που θα μας κοστιζε η παραμονη του; Και τι ειναι συνεχιζω εγω οι 300000 χιλιαδες κοντα στα δισεκατομυρια ζημιας που ΗΔΗ προξενησε απο τους χειρισμους του στο τραπεζικο συστημα; Γιατι επομενως σντιδρουν τοσο υποκριτικα οσοι τοσο καιρο ζητουσαν την απομακρυνση του διοικητη;απλως επειδη δεν βρισκεται η ισια τους!!

  ΥΓ: εγω δεν θα δωσω τα συλληπητηρια μου (αυτο ελειπε δηλαδη μετα την οικονομικη τραγωδια που προκαλεσαν να τους συλληπουμαι και …ειλικρινα), στον taylor, επιλησμων και την παρεα τους.

  • avatar
   αθηνα on March 13, 2014 - (permalink)

   Το πρόβλημα δέν είναι τόσο οι 300.000,όσο η συμβολική σημασία που έχει η κατάθεσή τους στη ΝatWest Λονδίνου.Μα θα μου πεις εκεί θα ζήσει.Ναι αλλά όταν ο μέχρι πρότινος κατ’εξοχήν αρμόδιος για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό μας σύστημα,δεν αφήνει στη Κύπρο τα λεφτά του ούτε δευτερόλεπτο,τότε γιατί εγώ να προσπαθώ εδώ στο blog να πείσω τον κουρεμένο R, ότι δεν θα την ξαναπάθει.Εδώ είναι το πρόβλημα.

   • avatar
    Θωμάς on March 13, 2014 - (permalink)

    Μα Αθηνά μου, θα διαφωνήσουμε αυτη τη φορά, ο κ.Δημητριάδης δεν ήταν ο κατεξοχής υπεύθυνος για την επανακτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό μας σύστημα, αλλα ο κατεξοχήν οδοστρωτήρας της εμπιστοσύνης αυτης. Ποιος αποκάλεσε, μεταξύ άλλων απαράδεκτων βεβαίως, σε ομιλία του στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2012 τις τράπεζες μας καζίνα? Επομένως ας μην σπαταλάμε άλλη φαιά ουσία, σημασία έχει οτι ο κ.Δημητριάδης, και κυρίως ο επικίνδυνος του περίγυρος που έπαιρνε και τις καταστροφικές αποφάσεις και του τις υπαγόρευε, μας αδειάζουν τη γωνιά.

 33. avatar
  IoannisTakis on March 13, 2014 - (permalink)

  Αγαπητέ Σάββα, πραγματικά έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε όσα αναφέρεις για το μεγάλο έγκλημα που έγινε στην Λαϊκή. Αναλύοντας τα γεγονότα εκ των υστέρων και συνδέοντας τα μεταξύ τους εξάγεται ξεκάθαρα το συμπέρασμα ότι τα όσα έγιναν στην Λαϊκή ήταν ένα καλοστημένο μαφιοζικο σχέδιο το οποίο στήθηκε και εκτελέστηκε με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή δικών μας εις βάρος της πατρίδας μας. Δυστυχώς από τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα ερευνών και την ταχύτητα τους δεν μπορώ να είμαι τόσο αισιόδοξος ότι θα τιμωρηθούν όσοι πραγματικά εφταιξαν.

 34. avatar
  The Invisible Hand on March 13, 2014 - (permalink)

  Επί του θέματος του άρθρου και των δανειστικών επιτοκίων:

  Τώρα που αλλάζει η διοίκησις της ΚΤΚ πρέπει η νέα διοικητής και το συμβούλιο της να αναθεωρήσουν ριζικά το επιτόκιο που χρεώνουν τη Τράπεζα Κύπρου για το ELA.

  Me to spread που επικρατούσε επί Δημητριάδη η ΚΤΚ πραγματοποιούσε κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων. Η Τράπεζα Κύπρου με τη σειρά της υποχρεωτικά μεταφέρει τα ψηλά επιτόκια στη πλάτη των ιδιωτών χρεωστών και των μικρών, μεσαίων και μεγάλων Κυπριακών επιχειρήσεων, που πολλοί στο τέλος δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο βάρος και θα μετατραπούν σε πρόσθετα NPL’s και θα δακτυλοδείχνονται και αυτοί σαν απατεώνες κακοπληρωτές. Και η Τράπεζα Κύπρου θα χρειαστεί νέα κρφάλαια ή νέο κούρεμα, ενώ θα κορδώνουν στη ΚΤΚ για τη καλή τους διαχείρηση.

  Το θεωρώ άσκοπο πλέον να ασχολούμαστε με το Δρ Δημητριάδη. Το ουσιώδες είναι να διορθωθεί ότι διορθώνεται απ’ εδω και μπρος.

 35. avatar
  IoannisTakis on March 13, 2014 - (permalink)

  Αγ. Σάββα σε ότι αφορά τον παραιτηθέντα διοικητή, συμφωνώ μαζί σου και απλά προσθέτω ακόμα μερικά λάθη του κ. Δημητριάδη:

  1. Διορισμός της PIMCO για προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών μιας εταιρείας η οποία -σε αντίθεση με την BlackRock- δεν είχε καμιά προηγούμενη εμπειρία για αξιολόγηση τραπεζικών συστημάτων και τραπεζικών ιδρυμάτων της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
  2. Παράδοση στην PIMCO πολύ αρνητικών υποθέσεων για την πορεία της οικονομίας και για προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών, με ανάγκη για διατήρηση δείκτη βασικών κεφαλαίων στο 9% στο χείριστο σενάριο, την ώρα που άλλες χώρες καθορίζουν αυτόν το δείκτη στο 8% υπό κανονικές συνθήκες και στο 5,5% στο χείριστο σενάριο (βλέπε Ελλάδα).
  3. Αλλαγή του ορισμού για τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια με υιοθέτηση του πιο αυστηρού ορισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη σε μια περίοδο ύφεσης στην οποία έπρεπε να ακολουθηθούν σταδιακά βήματα εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και όχι εφαρμογή του δραστικών μέτρων που θα έφερναν πολύ αρνητικές συνέπειες. Σαν αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με το 2 πιο πάνω, είχαμε την εκτόξευση των κεφαλαιακών αναγκών όλων των τραπεζών -αλλά και των ΣΠΕ- σε επίπεδα που έδωσαν την αφορμή στους άσπονδους εταίρους μας να ζητήσουν το κούρεμα των καταθέσεων.
  4. Διορισμός άσχετων στα Δ/Σ της Λαϊκής αλλά και διατήρηση ανίκανων σε ψηλές εκτελεστικές θέσεις τους τελευταίους κρίσιμους μήνες που είχαν σαν άμεση συνέπεια απλά να αφεθεί η Λαϊκή να κλείσει χωρίς κάποιος να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την διάσωση της.
  5. Δεν έκανε καμία ενέργεια για αποξένωση των Ελληνικών εργασιών της Λαϊκής οι οποίες αφαίμαζαν κεφάλαια και ρευστότητα από την Κύπρο και τις εργασίες της Λαϊκής για χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων λειτουργικών ζημιών στην Ελλάδα καθώς και των αποσύρσεων των καταθέσεων των Ελλήνων αδελφών.
  6. Σαν συνέπεια του 5 πιο πάνω άφησε το ELA να αυξηθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα με αποτέλεσμα η Κύπρος να καταστεί όμηρος στις ορέξεις της κάθε τρόϊκας.
  7. Δεν προχώρησε σε διαχωρισμό των καλών εργασιών της Λαϊκής αλλά και της Τ.Κ. από τα κακά δάνεια και αντί να επιλύσει το πρόβλημα με το κλείσιμο της Λαϊκής δημιούργησε μια ακόμα πιο μεγάλη, πιο προβληματική και πιο συστημική τράπεζα.
  8. Τέλος, η απαίτηση του για πίστωση/μεταφορά της αποζημίωσης του σε τράπεζα του εξωτερικού έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα της καταστροφικής παραμονής του στο πηδάλιο της ΚΤΚ αφού αυτή έστειλε τα λάθος μηνύματα εντός και εκτός Κύπρου αναφορικά με την προσπάθεια για επαναφορά της εμπιστοσύνης και σταθεροποίησης του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος… ένα στόχο για τον οποίο υποτίθεται ήταν και ο λόγος της πεισματικής παραμονής του στην θέση του.

  Καταλήγοντας και έχοντας υπόψη τα πιο πάνω πλέον όσων ανέφερε ο Σάββας:
  • Η απομάκρυνση σίγουρα αποτελεί θετικό γεγονός έστω και εάν αυτή συνοδεύτηκε με μια αδικαιολόγητη αποζημίωση καθώς η τυχόν παράταση της παραμονής του θα επισώρευε περισσότερα αρνητικά παρά θετικά.
  • Ωστόσο, ελπίζω ότι η παραίτηση του δεν μπορεί να σημαίνει και απαλλαγή του από τις έρευνες που διεξάγονται εναντίων όλων όσων είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και συνέβαλαν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους –σκόπιμες ή μη- στη κατάρρευση του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος και ευρύτερα της οικονομίας του τόπου.

  • avatar
   R on March 13, 2014 - (permalink)

   Με αναφορά στις παραγράφους σου 5 και 6 -με τις οποίες παρεμπιπτόντως συμφωνώ απόλυτα- πιστεύω ότι απλώς εξυπηρετήθηκαν συγκεκριμένα συμφέροντα.

   Ας ψάξει η δικαιοσύνη και η δημοσιογραφία (αν υπάρχουν τέτοιες) για να τα εντοπίσουν.

   Απλώς να προσθέσω ότι η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης αποτελεί μη απονομή δικαιοσύνης.

 36. avatar
  Σάββας Τταντής on March 14, 2014 - (permalink)

  Αγαπητέ Επιλήσμων

  1. Οταν είσαι διοικητής η υπουργός οικονομικών ΔΕΝ κάνεις προβλέψειςγια την οικονομία η για το Μέλλον των τραπεζών. Θυμάστε οταν έγραφα συενχώς για τον Στυλιανίδη που έλεγε συνεχώς οτι Η Λαική θα βρει επενδυτές? το ιδιο έπραθε και ο διοικητής. Το έπαθε επιδή δεν ήταν ήταν εμπιερος. Η Ελλάδα παει για 3 φορά ανακεφαλαιωποίηση των τραπεζών της….

  2 . ΝΑΙ, Η ΤΚ και η ΛΑΙΚΗ είναι 2 μικρές και απλές τράπεζες χωρις πολλά διαφορετικα δεδομένα με΄σα στους ισολογισμούς π.χ χωρις περίπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα, κλπ Ειναι 15 αριθμοι ο κάθε ισολογισμος…

  Μιλάμε οτι 4.6 δις !!! μετοχες του 1 ευρω ονομαστικης αξιας ειναι ΠΑΓΩΜΕΝΑ στα χαρτιά και δεν μπορούν να μπουνε στην πραγμαατική οικονομια. Π.Χ κάποια εταιρεία πουλα τις εμτοχές της έστω και με ζημιά και τα χρησιμοποιά στην επειχήρηση της. Προστατευονται θέσεις εργασιας, δημιουργούνται νέες θεσεις εργασιας , δημιουργούμε ανάπτυξη….

  Τρέχει ο ΠΤΔ να ζητιανέυει να φέρει λεφτά απο την Ευρώπη και εμεις έχουμε αξιες 4.6 δις στα χαρτια….

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΙΜΚΟ.

  Κύριοι θα το θέσω απλά χωρις λογιστικούς ορους. Ολοι μας ξέρουμε οτι μια μέρα θα πεθάνουμε , δεν μπορεί ομως κάποιος να έρθει και να με σκοτώσει σήμερα επιδή ξέρει οτι στο μέλλον θα πεθάνω.

  Αυτό έκανε η ΚΤΚ με την τράπεζα Κύπρου και την Λαικη. Υπολόγισαν μελλοντικές ζημιές και διέγραψαν ζημιές σήμερα σκοτώνοντας τους παλιούς μετοχους.

  Το έγραφα συνεχώς. Αυτή η στρατηγική θα έφερνε καταστροφή. Επρεπε να πάμε με σαλαμοποιηση του προβλήματος σε βάθος χρόνου. Το έλεγα συνεχώς εδω στο Μπλοκ ακόμα και πριν γίνει διοικητής ο Δημητριάδη και διάβαζε τις θέσεις μου…….Αυτος ακολούθησε την άλλη πορεία που φοβόμουν την ΑΜΕΣΗ κεφαλαιοποίηση των τραπεζών……τωρα κλεινει η μια επειχήρηση μετά την άλλη, εξαφάνισαν την ρευστοτητα, και οι τράπεζες θα ξαναχρειστούνε κεφάλαια….

  Σάββας Τταντής. Χρηματιστής/ Λογιστής

 37. avatar
  Σάββας Τταντής on March 14, 2014 - (permalink)

  Κάτι που ξέχασα Κύριε Επιλήσμων

  Οσο αφορά τα μέλη τους διοικητικού Συμβουλιου της ΚΤ, το είπα ξεκάθαρα στον Κύριο Ζένιο, οτι και αυτοί πλέον είναι μέρος του προβληματος και οχι της Λυσης.

  Λέμε να επανέλθει η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα πως θα επανέλθει οταν ακόμα μπαινουμε σε καταστηματα της ΤΚ και βλέπουμε 2 τράπεζες ξεχωριστές?

  Πως θα επανέλθει η εμπιστοσύνη οταν η μετοχη της ΤΚ ειναι ακόμα εκτος πατώματος?
  Η εμπιστοσύνη στην Τράπεζα και στην μετοχή έρχεται οταν αγοράσει κομμάτι ξένος ενεδυτης και γίνει η σχετική ανακοινωση. Οταν δεν δίνουμε την ευκαιρια σε επενδυτές να αγοράσουν μετοχές πως θέλουμε να μας εμπιστευτουν?

  Μιλάμε για απιστευτα ερασιτεχνικές καταστάσεις….

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS