Skip to content

Για εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων

Posted by (Regular StockWatch Contributor) on July 25th, 2014 - 51 Comments
avatar

Κανένας από εμάς δεν αρέσκεται στο να βλέπει το συμπολίτη του να χάνει την πρώτη του κατοικία, την επαγγελματική του στέγη ή ακόμη την οποιαδήποτε του περιουσία.  Πολύ περισσότερο, όταν δεν φέρει ο ίδιος την απόλυτη ευθύνη ή και την οποιαδήποτε ευθύνη.  Οι ανησυχίες της κυβέρνησης και της βουλής, αλλά και άλλων συνόλων και πολιτών,για τις κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες εκφράζονται στα πλαίσια της συζήτησης για τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων, είναι ανησυχίες όλων των πολιτών και είναι απόλυτα σεβαστές και κατανοητές.  Το ίδιο και οι προσπάθειες μετριασμού των πιθανών κοινωνικών επιπτώσεων.

Σε αυτά τα θέματα όμως, το τι αποτελεί αδικία και τι όχι, ο βαθμός της ευθύνης του κάθε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενου, είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικά και αδύνατον να συμφωνηθούν και με απόλυτο τρόπο να ρυθμιστούν νομοθετικά, ώστε να ικανοποιούνται όλοι.  Το όλο εγχείρημα καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο όταν το πρόσωπο ή ο οργανισμός ή ο θεσμός που φέρει ευθύνη, δεν είναι μέρος μιας δανειακής σύμβασης και πιθανόν να μην υπάρχει τρόπος να ανακτηθεί η ζημιά που προκλήθηκε από αυτόν.  Οπόταν αναπόφευκτα το άδικο αυτό κόστος θα πρέπει να το επωμιστούν άλλοι.

Η καθυστέρηση ή η μη υιοθέτηση νόμων, που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας, ακόμη και όταν αυτή οφείλεται στο θεμιτό στόχο της τελειοποίησης του νόμου ώστε να περιοριστούν αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, μπορεί και να έχει κόστος.  Κόστος το οποίο θα πρέπει να αντιπαραβληθεί με τα τυχόν οφέλη από την ίδια την καθυστέρηση.

Μεταξύ άλλων, η μη επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν απελευθερώνει κεφάλαια και ρευστότητα στην αγορά, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αρνητικά οι προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας και ακόμη να τίθεται σε κίνδυνο ο όλος δημοσιονομικός και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός που έχει γίνει.  Ήδη τα πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Περεταίρω καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος, ενδεχομένως να φέρει ακριβώς τ’ αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που καλόπιστα επιδιώκουν, όσοι προσπαθούν να βελτιώσουν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για το θέμα των εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων.

Επιπρόσθετα, αυτή την περίοδο γίνεται προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή και εξεύρεσης στρατηγικών επενδυτών.  Η ύπαρξη αβεβαιότητας για τις τελικές πρόνοιες των πιο πάνω ρυθμίσεων για τις εκποιήσεις, αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα και επηρεάζει αρνητικά την όλη προσπάθεια, αλλά και την αξία των οργανισμών.

Η διασύνδεση των οικονομικών του κράτους, του ιδιωτικού και του χρηματοοικονομικού τομέα έγινε πλέον ξεκάθαρη σε όλους.  Η παρέμβαση του κράτους με νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, σε αυτό το επίπεδο, δημιουργεί ακόμη ένα ηθικό αλλά και ουσιαστικό κίνδυνο.  Στην περίπτωση που η προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτύχει και τα επερχόμενα τεστ προσομοίωσης υποδείξουν την ανάγκη νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης κάποιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τότε δεν αποκλείεται το κράτος και η κοινωνία μας να βρεθούν ξανά μπροστά στα ανεπιθύμητα για όλους διλήμματα του παρελθόντος.  Η διάσωση με κρατική στήριξη (Bailout) θα αποτελεί μια από τις επιλογές.  Ένα τέτοιο, έστω και απομακρυσμένο ενδεχόμενο, αναπόφευκτα θα απειλήσει την πορεία ανάκαμψης και σίγουρα θα δημιουργήσει την ανάγκη επιβολής νέων μέτρων.

Η κοινωνική πολιτική ενός κράτους αποτελεί καθαρά πολιτική απόφαση.  Αυτή όμως θα πρέπει να ασκείται μέσα από μηχανισμούς που δημιουργούνται από την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία γι’ αυτόν το σκοπό.  Η επιδίωξη άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσα από άλλους μηχανισμούς, εγκυμονεί άλλους κινδύνους και μπορεί να φέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι μεταρρυθμίσεις στο γενικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις ήταν μια αδυναμία του συστήματος, την οποία οι ίδιοι είχαμε αναγνωρίσει πολύ πριν την τρέχουσα κρίση.  Το ίδιο και το θέμα της φερεγγυότητας, το οποίος επίσης καλούμαστε να βελτιώσουμε.  Το περιορισμένο μέγεθος του προβλήματος και η γενικότερη ευμάρεια που επικρατούσε δεν επέτρεψαν στο παρελθόν τη διόρθωση αυτών των στρεβλώσεων.  Οι μεταρρυθμίσεις σήμερα όμως είναι αναγκαίες, θα πρέπει να γίνουν ώστε η όλη διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική και δίκαιη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επιτραπεί στο ένα ή στο άλλο αντισυμβαλλόμενο μέρος να εκμεταλλευτεί το άλλο.  Αν κυβέρνηση και βουλή έχουν ανησυχίες, ότι παρά τις καλόπιστες προσπάθειες τους, ενδεχομένως θα προκληθούν κοινωνικά προβλήματα, μπορούν, εντός των δυνατοτήτων του κράτους, να προχωρήσουν παράλληλα στη δημιουργία άλλων μηχανισμών, π.χ. σχεδίων στήριξης, που θα αντιμετωπίσουν ή να περιορίσουν το μέγεθος τους.

Εάν ως κοινωνία ακόμη δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την κρίση του απλού πολίτη, το χρηματοπιστωτικό τομέα και τους θεσμούς του κράτους, και το πώς όλοι αυτοί θα ενεργήσουν μετά από αυτή την κρίση, τότε καμία νομοθετική ρύθμιση δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα μας.

Δημήτρης Γεωργιάδης

Πρόεδρος

Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Categories → Οικονομία

51 Comments
 1. avatar
  kax on July 25, 2014 - (permalink)

  Διαφωνώ με το κεντρικό επιχείρημα ότι με την προώθηση της Νομοθεσίας θα περιοριστεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα διευκολυνθεί η προσπάθεια της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής να ανακεφαλαιωθούν.Βεβαίως με την εισαγωγή της Νομοθεσίας διευκολύνεται η δραστηριοποίηση νέων η και ήδη λειτουργούντων ξένων τραπεζών που θα μπορέσουν να παρουν καινούργια δουλειά και τους καλούς πελάτες των Κυπριακών τραπεζών.

  1.Ή κυβέρνηση προσπαθώντας να σώσει την Τράπεζα Κύπρου έκαμε την συμφωνία πέρσι στο Eurogroup.Καταστράφηκαν οι μέτοχοι που γι αυτούς η τελική κατάσταση ισοδυναμεί με πτώχευση της τράπεζας,γλίτωσαν οι υπάλληλοι και άλλοι πιστωτές.

  2.Η κυβέρνηση πίεζε την Κεντρική να περιορίσει το ποσοστό κουρέματος που τελικά ήταν 47.5%.Τώρα οι καταθέτες αν υποθέσουμε ότι η ΑΜΚ θα γίνει περίπου στα 25 σεντ θα χάσουν την μισή τράπεζα ενώ θα έχανναν μόνο 12.5% επιπλέον του 47.5% αν το κούρεμα καθορίζετο από την αρχή στο 60%.Παίρνω σαν δεδομένο ότι οι νέοι μέτοχοι απλώς φέρνουν λεφτά .

  3.Τώρα η κυβέρνηση πιέζει να αλλάξει ο τρόπος εκποίησης των υποθηκών και εσείς προωθείτε την θέση ότι θα αυξηθεί η αξία των κυπριακών τραπεζών.Στην πράξη ο νόμος θα βοηθήσει τις ξένες τράπεζες που με το νέο όπλο θα μπορούν να δίνουν δάνεια με βασικό κριτήριο την εξασφάλιση και όχι την δυνατότητα αποπληρωμής και να παίρνουν τα ακίνητα αν ο δανειολήπτης δεν πήρώσει.Ακόμα πιο βασικό τα νέα δάνεια θα δοθούν με εξασφάλιση ακίνητα σε σημερινές τιμές.

  4.Η Τράπεζα Κύπρου,η Ελληνική και τα συνεργατικά είναι φορτωμένα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δεν καλύπτονται επαρκώς απο υποθήκες.Ότι νόμος και να περάσει δεν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις τράπεζες αυτές αφού η πραγματικότητα είναι ότι είναι η αλήθεια των αριθμών που που εμποδίζει την διευθέτηση τους και όχι η έλλειψη ο οποιουδήποτε νόμους.Ότι νέο κεφάλαιο πάρει η Τράπεζα θα χαθεί με μιά νέα προσαρμογή της αξξίας των υποθηκών προς τα κάτω.

  5.Έγινε τόση συζήτηση για κακή τράπεζα,πώληση δανείων.Τίποτε σχεδόν δεν έγινε διότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν.Είχσαμε όμως την πώληση δανείου της ΜΙΓ στην μισή περίπου τιμή.Πόσα άλλα δάνεια μπορεί να πωλήσει η τράπεζα σε τέτοιες τιμές χωρίς να εξαφανίσει τα κεφάλαια τη?

  6.Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι οι μεγάλοι δανειολήπτες θα πιεστούν να πληρώσουν αμα περάσει νέος νόμος.Στην πράξη μόνο ο κοσμάκις θα πιεστεί.Ούτως η άλλως οι περισσότεροι μεγαλοχρεώστες είναι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και γυρεύουν πελάτες για τα ακίνητα τους.

  7.Οι τράπεζες πήραν πολλά ακίνητα , ορισμένα σε εξαιρετική τοποθεσία και προσπαθουν να τα πουλήσουν χωρίς αποτέλεσμα.Πάλι φταίει το προφανές ότι δεν υπάρχουν αγοραστές σε υποφερτή τιμή.

  Η κυβέρνηση δεν πρέπει να εισάξει νέο νόμο αλλά να κάμει μερικές μετατροπές στον υπάρχοντα για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.Τα συμφέροντα της Τρόικας και της Κύπρου δεν είναι τα ίδια.Η Τρόικα δεν ενδιαφέρεται αν με ότι προσπαθεί να επιβάλει συρρικνωθούν οι υπάρχουσες τράπεζες και έρθουν άλλες.Αντί η κυβέρνηση να συμμαχεί με την τρόικα ας κοιτάξει το συμφέρον του λαου και των κυπριακών τραπεζών,όχι των ξένων τραπεζών.Καταλήγοντας μου κάμνει εντύπωση πόσες ξένες τράπεζες έχουν δραστηριότητες στην Κύπρο,ζημιώνουν και δεν δείχνουν να ενοχλούνται.Εσείς δεν προβληματίζεστε ?

 2. avatar
  Andreas Assiotis on July 25, 2014 - (permalink)

  Αγαπητέ Δημήτρη,

  Σίγουρα κανένας από εμάς δεν αρέσκεται στο να βλέπει το συμπολίτη του να χάνει το σπίτι του και την επιχείρηση του που … έχει δουλέψει σκληρά για να αποκτήσει. Σημαντικός πυλώνας στο πλαίσιο της συζήτησης για τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποτελεί και η άμεση μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την αφερεγγυότητα, έτσι που να αποτρέπονται αφερεγγυότητες στρατηγικών πολιτικών (strategic default).
  Η αναβλητικότητα και η καθυστερημένη εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης της κατάστασης συντείνουν στην επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης. Το κόστος των μεταρρυθμίσεων μπορεί να έχει αρνητικό αντίχτυπο στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, αλλά αποτελεί μονόδρομο για να εισέλθει η Κύπρος σε τροχιά αειφόρου ανάπτυξης.

  Οι διαρθρωτικές αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε αναπτυξιακή πορεία. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές, αν και αναγκαίες, από μόνες τους δεν είναι επαρκείς για να θέσουν την οικονομία σε τροχιά ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ανάπτυξης. Για να είναι αυτό εφικτό απαιτείται η δημιουργία ενός αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου πάνω στο οποίο θα βασιστεί η επαναφορά της εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα από την κυπριακή κοινωνία και τους ξένους επενδυτές. Χρησιμοποιώντας τον όρο θεσμό δεν εννοώ μόνο τις νομικές οντότητες, όπως τη Δημόσια Διοίκηση, την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία, αλλά και το γενικό πλαίσιο κανόνων που προσδιορίζουν τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές και διαμορφώνονται οι συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και δημόσια υπηρεσίας.

  Η απουσία αξιόπιστων θεσμών παραγκωνίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων, προκαλεί αβεβαιότητα και αρνητικό κλίμα για επενδύσεις και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του φαινομένου της διαφθοράς, η οποία με τη σειρά της επιδεινώνει το πρόβλημα της ορθής κατανομής των πόρων, υποσκάπτει τα δικαιώματα ιδιοκτησιών, υπονομεύει το κράτος δικαίου και φθείρει την ίδια τη Δημοκρατία.

  Η θεσμική ανάπτυξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη. Η δημιουργία ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου θα εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας που θα οδηγήσει στην κοινωνική πρόοδο, στη διάχυση των ευκαιριών και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση.

 3. avatar
  The Invisible Hand on July 25, 2014 - (permalink)

  Πιστεύω όλοι συμφωνούμε ότι οι εκποιήσεις από το Κτηματολόγιο, όπως γίνονται μέχρι σήμερα με ορίζοντα 10 και πλέον ετών είναι απαράδεκτες και επιβάλλεται εκσυγχρονισμός και επίσπευσις των διαδικασιών. Χρονοδιάγραμμα 6-12 μηνών δεν είναι παράλογο.

  Αλλά πρέπει πρώτα οι τράπεζες (και ο συνεργατισμός) να μας πουν καθαρά τη πολιτική τους για τα ΜΕΔ. Γνωρίζουν ότι “μαζικές” εκποιήσεις θα τους επιφέρουν πρόσθετες ζημιές στα δάνεια που ρευστοποιούνται, πρόσθετες υποβαθμίσεις τού υπόλοιπου χαρτοφυλακίου τους από τη μείωση των τιμών αγοράς των εξασφαλίσεων, πρόσθετες πρόνοιες και πρόσθετες ανάγκες για νέα κεφάλαια.

  Πρέπει οι τράπεζες να δηλώσουν υπεύθυνα πρώτα ότι θα αποδέχονται αναδιάρθρωση με αναστολή πληρωμών κεφαλαίου και ακόμη και μέρους των τόκων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα είναι βιώσιμα μετά την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας και μείωση της ανεργίας.

  Και πρέπει οι τράπεζες (και η ίδια η ΚΤΚ) να μειώσουν δραστικά τα επιτόκια που χρεώνουν, με τα οποία δεν μπορούν να είναι βιώσιμες το 90% των Κυπριακών επιχειρήσεων. Ούτως ή άλλως αυτοί οι “υπερτόκοι″ δεν θα εισπραχθούν ποτέ αν δεν επιβιώσει ο χρεώστης, και μόνο παραπλανούν τους μετόχους των τραπεζών με εικονικά κέρδη.

 4. avatar
  ... on July 25, 2014 - (permalink)

  Σημαντική η παρέμβαση. Δεν μπορεί να γίνεται κοινωνική πολιτική με τις καταθέσεις ανυποψίαστων καταθετών και επενδυτών.

  Υπάρχει όμως μια υπερβολή σε σχέση με το νομοσχέδιο εκποιήσεων. Αν μια τράπεζα έχει memo πάνω σε κάποια ακίνητα και αν έχει εγγυήσεις από τους χρεώστες, δεν χρειάζεται νέο νόμο για να εισπράξει το λαβείν της.

  Το ζήτημα, επομένως, και εδώ συμφωνώ με τον Inv.Hand, είναι αν οι τράπεζες θα αλλάξουν συμπεριφορά έναντι των χρεωστών και των καταθετών.

 5. avatar
  Exposure on July 25, 2014 - (permalink)

  What we need Mr. Georgiades is a proper foreclosure and bankruptcy framework in the same manner as it exists in the United States. This is the only way to reduce the household and business debt to sustainable levels. If the foreclosure framework does not include a no recourse clause then it will simply shift the burden of the loan completely on the shoulders of the debtor.

  It should be noted that the banks in order to compensate for the long foreclosure process included personal guarantees and charged increased interest rates. The agreement with the banks for the loans were made under different circumstances and legal framework. Changing the legal framework changes essential pillars of the loan agreements.
  Simply transferring the burden of repayment regardless of the property sale value to the debtor and relying on the good will of the bank not to sell all the bad property it at the least naive.

  Including a no recourse clause in the legal framework will guarantee that the banks will first try to restructure the loans and only sell the property as a last resort.

 6. avatar
  Κώστας on July 25, 2014 - (permalink)

  Αγαπητέ κ. Γεωργιάδη ανεξαρτήτως αν συμφωνώ ή όχι με την τοποθέτηση σου θα ήθελα να τοποθετηθείς, αλλά και η Βουλή και η κυβέρνηση επί του εξής: “ωραία κάποιοι επειδή στάθηκαν άτυχοι ή έκαναν λάθος υπολογισμούς, αλλά και οι τράπεζες λανθασμένες εκτιμήσεις,βρέθηκαν υπερχρεωμένοι και κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη και μοναδική κατοικία τους . Ωστόσο όπως γνωρίζεις στην Κύπρο οι τράπεζες έχουν πέραν από υποθήκη και την προσωπική εγγύηση των πρωτοφειλέτων. Τι γίνεται με αυτούς που θα χάσουν την πρώτη και μοναδική κατοικία τους αλλά λόγω και της κατάστασης στην αγορά ακινήτων το σπίτι τους θα πωλείται σε χαμηλότερη τιμή από το ποσό που χρωστάνε στην τράπεζα. Με άλλα λόγια οι τράπεζες, η Βουλή και η Κυβέρνηση και οποισδήποτε αρθρογράφος έχουν την αίσθηση ότι οι τράπεζες θα πωλούν σπίτια και μετά θα τρέχουν τους πρώην ιδιοκτήτες για εξόφληση του υπολοίπου; Που είναι το ρίσκο των τραπεζών όπως αρμόζει σε μια ελευθερή οικονομία; Οι πολίτες θα χάσουν τα σπίτια τους – αυτό είναι το ρίσκο. Και μην μου μιλήσεις για αναδιαρθρώσεις και τέτοια. Εδώ αναφέρομαι σε μη βιώσιμα δάνεια όπου δεν υπάρχει άλλη λύση από το να χάσει κάποιος το σπίτι του.”

 7. avatar
  Παναγιώτης Σαββίδης on July 25, 2014 - (permalink)

  Φτωχό το επιχείρημα ότι οι εκποιήσεις θα φέρουν ανάπτυξη. Αργές διαδικασίες στις εκποιήσεις είχαμε και παλιά και αυτό δεν σταμάτησε την ανάπτυξη. Επίσης οι τράπεζες (εκτός την zombie Τράπεζας Κύπρου) έχουν κεφάλαια να δανείσουν. Απλώς ρωτήστε τους, το είπε και η Γιωρκάτζη, προτιμούν να τα έχουν στην Κεντρική και να πληρώνουν τόκο παρά να τα δανείζουν. Οι τράπεζες θέλουν να δανείσουν μόνο σε εταιρείες με χαμηλή μόχλευση και αυτές ως καλοί διαχειριστές των λεφτών τους απλά δεν δανείζονται. Οπότε ας μην μιλάμε για λεφτά που δεν απελευθερώνονται.

  Το θέμα των εκποιήσεων είναι αποκλειστικά θέμα καθορισμού της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου και ότι συνεπάγεται αυτό.

  Σταματάτε να απειλείτε τον κόσμο. Η επόμενη μεγάλη δόση είναι την 1/11/2015.

 8. avatar
  μαρια on July 25, 2014 - (permalink)

  ΑΜΕΣΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ. ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ,ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΕ.

  • avatar
   Rop on July 26, 2014 - (permalink)

   Η Μαρια εκφραζει την αποψη μεγαλης μεριδας κοσμου. Ο καθενας να αναλαβει τις ευθυνες του. Εκανες δανειο και για οποιοδηποτε λογο δεν μπορεις να το πληρωσεις => γινεται κατασχεση. Τι ποιο λογικο; Θα καταρρευσουν οι τιμες; Δηλαδη ηταν η σωστη αξια αυτη που υπολογιζαμε πριν 2-3 χρονια οταν για να αγορασεις ενα μεσο οικοπεδο επρεπε να δωσεις 5-10 ετησιους μισθους!!! Θα κλεισουν οι τραπεζες μας; με τοσες καταθεσεις που εχουν το πιο πιθανο ειναι να βρεθουν ως δια μαγειας κεφαλαια για αποπληρωμη της πλειονοτητας των στεγαστικων δανειων….

 9. avatar
  GBU on July 26, 2014 - (permalink)

  Αλοίμονο. Φυσικά, κανένας από εμάς δεν αρέσκεται στο να βλέπει το συμπολίτη του να χάνει την πρώτη του κατοικία (εκτός, βέβαια, και αν χάνοντας αυτός την πρώτη του κατοικία, θα κερδίσουμε εμείς ακόμη μια κατοικία.
  Το μόνο που θέλουμε να κάνουμε στον συμπολίτη μας είναι το εξής απλό:
  1. Να τον βάλουμε να πληρώσει ενίσχυση στις τράπεζες γύρω στα 4 δις ευρώ (1,5 δις για τον συνεργατισμό και 2,5 δις στην τράπεζα Κύπρου)
  2. Να του φορτώσουμε και 4 δις κυβερνητικές εγγυήσεις για την τράπεζα Κύπρου
  3. Και ένα εξτρα απόθεμα 1 δις ευρώ από τους διεθνείς δανειστές, τζαι εννα βρεθεί ο τόπος του μέστο τραπεζικό μπάχαλο,
  4. Να του περικόψουμε τον μισθό του και ύστερα να τον αφήσουμε και άνεργο
  5. Αν είχε και τίποτε καταθέσεις να του τις μετατρέψουμε σε αξιόγραφα και να του τα φάμε
  6. Να βγάλουμε στο σφυρί τα ακίνητα του κράτους ώστε ως συμ-πολίτης να μη έχει κανένα στήριγμα ή αρωγή
  7. Να ξεπουλήσουμε και τους ημικρατικούς ώστε να δοθεί η τιμολόγηση των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών στην αναλγησία του αδίστακτου ιδιωτικού τομέα (σημ. – αυτοί που έφαγαν τα δις και τώρα δεν πληρώνουν είναι έτοιμοι να αγοράσουν τους ημικρατικούς και ως καλοί ευεργέτες κάνουν και δωρεές στα πανεπιστήμια)
  8. Αφού λοιπόν τον εξαθλιώσουμε τον συμπολίτη μας (και τα παιδιά του, τα εγγόνια και τα δισέγγονα του) και αφού ξεκληρήσουμε και εξαθλιώσουμε και το κράτος-αρωγό, θα βγάλουμε και το σπίτι του στο σφυρί
  9. Και πουλώντας το σπίτι του συμ-πολίτη μας, δεν θα του φάμε μόνο την αξία του σπιτιού. Θα του την φάμε στο πολλαπλάσιο. Πώς; Πρώτα απόλα θα του φάμε τις δόσεις του δανείου που πλήρωσε προτού τον εξαθλιώσουμε. Δεύτερο, θα βγάλουμε το Κτηματολόγιο από τη μέση και θα βάζουμε δικές μας εκτιμημένες αξίες. Τρίτο, ακόμα και από αυτές τις εξευτελιστικές αξίες θα μπορούμε να ρίξουμε την τιμή στο 50%.
  10. Θα κάνουμε λοιπόν τα παλλούκια μας χρυσά. Όπως ακριβώς μάθαμε να κάνουμε τόσα χρόνια. Κάνοντας ξέπλυμα χρήματος, κουβαλόντας τον κάθε λογής απατεώνα στην Κύπρο μέσω τον μεγάλων λογιστικών οίκων και των δικηγορικών γραφείων, δημιουργώντας τη φούσκα των ακινήτων, παίρνοντας μπόνους από τις ατασθαλίες μας, κλπ, κλπ, κλπ.
  11. Και βέβαια, κανένας από εμάς δεν αρέσκεται στο να βλέπει τον συμπολίτη του να χάνει την πρώτη του κατοικία. Όϊ καλέ. Απλά να του πουλήσουμε τα εσώρουχα του θέλουμε και ύστερα να του βάλουμε και τη ψυχή του λίγο λίστετ στο χρηματιστήριο ψυχών.
  12. Καλό θα του κάνουμε του συμπολίτη μας και ας μη το καταλαβαίνει τώρα – ο αχάριστος!
  13. Να τους δείτε αυτούς τους συμπολίτες που αντί νάναι ευχαριστημένοι που τους αφήνουμε και τρώνε τη σούβλα σαν γουρούνια έχουν και την απαίτηση να κρατήσουν και την πρώτη τους κατοικία.
  14. Δεν καταλαβαίνουν ότι ούτε την τελευταία τους κατοικία δεν θα αποκτήσουν ποτέ. Όταν θα τους ξεζουμίσουμε καλά θα τους ρίξουμε στον κάδο ανακύκλωσης για ζωοτροφές. Ακους εκεί του αχάριστους!
  Και κάτι επίκαιρο από τα παλιά: από την ελληνική καθημερινή εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» ημερομηνίας 10 Απριλίου 1953. Γράφει λοιπόν: «ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑΙ». «ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ ΕΙΣ 30.000 Δραχμάς». «Η ΔΡΑΧΜΗ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΓΙΕΣΤΕΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ». Παρασκευή, 10 Απριλίου 1953, Σελήνη 26 ημερών.
  Καλημέρα σας!

  • avatar
   soto on July 27, 2014 - (permalink)

   The most accurate analysis. Nothing more or less

   • avatar
    Ιωαννης Γεωργιου on July 30, 2014 - (permalink)

    Απολυτα ακριβης και συγκεκριμενος σε ενα αρθρο που ευχολογει και προσπαθει να μας πεισει οτι εγινε εγινε και οι τραπεζες κουπες απανες να παρουν ακεραιο το λαβειν τους

 10. avatar
  καχ on July 26, 2014 - (permalink)

  Στα όσα ανέφερα πιο πάνω μετά την ανακοίνωση του τρόπου που θα γίνονται εκποιήσεις θέλω να προσθέσω τα ακόλουθα.

  1.Οι τιμές των ακινήτων μειώνονται αμέσως δραματικά μετά την ανακοίνωση ότι πωλήσεις θα γίνονται στο 50% της αξίας.

  2.Οι μεγάλοι δανειολήπτες δεν κινδυνεύουν με εκποιήσεις .Είναι ουσιαστικά αδύνατον να πωληθούν περιουσίες τους στην μισή τιμή και να μην κλείσει τράπεζα από την ζημιά.Βεβαίως με την χθεσινή ανακοίνωση και πριν ακόμα από την ψήφιση του Νόμου οι περισσότεροι έχουν τεράστια μείωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους ενώ τα χρέη τους είναι τα ίδια.

  3.Όσοι χρωστούν μικρά ποσά, η/και έχουν εξασφαλίσεις πολύ μεγαλύτερης αξίας από το δάνειο τους θα χάσουν τις περιουσίες τους εκτός αν αυτοί (και οι εγγυητές τους)βρούν τρόπο να πληρώσουν.

  4.Το 1 δις που θέλει η Τράπεζα Κύπρου ισοδυναμούσε με 12.5% περισσότερο κούρεμα .Οι πρώην καταθέτες θα είχαν 12.5% λιγότερα λεφτά και όλην την Τράπεζα.Τώρα κρατούν το 12.5% των αρχικών χρημάτων αλλά χάννουν περίπου την μισήν τράπεζα.Ποιός θα αναλάβει την ευθύνη?

  5.Με βάση τον ισολογισμό της Τράπεζας Κύπρου η λογιστική αξία της μετοχής είναι σχεδόν 75 σεντ.Ποιός μπορεί να μας εξηγήσει γιατί οι νέες μετοχές θα δοθούν στο ένα τρίτο αυτής της τιμής? Για να είμαι πιό σαφής ,προεξοφλείται νέα ζημιά η μήπως η λογιστική αξία δεν είναι σωστή?

  Σχολιάζοντας τα σημεία που εθίγησαν από άλλους εισηγούμαι πριν να γίνει οποιαδήποτε εκποίηση, μαζί με τις εκτιμήσεις να γίνεται υπολογισμός του ποσού που πραγματικά δικαιούται η τράπεζα αφού αφαιρεθούν υπερχρεώσεις.Για τον σκοπό αυτό να συσταθεί με τον ίδιο Νόμο μια επιτροπή από νομικούς/λογιστές για να εξετάζει όλα τα (αμφισβητούμενα) δάνεια .Αυτή η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί σε μερικές μέρες.

 11. avatar
  Επιλήσμων on July 26, 2014 - (permalink)

  Αγαπητέ καχ,
  Θα μπορούσες να μου εξηγήσεις λίγο το νούμερο 4 του πιό πάνω σχολιου σου?
  Όλοι τώρα λένε ότι η Pimco (επίτηδες και με καθοδήγηση ή ακόμη και με υπόδειξη! δεν επιθυμώ να αναφέρω όνομα) υπερτίμησε τις ανάγκες των τραπεζών, και ότι η Blackrock (με επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος?) υπολόγιζε τις ανάγκες των τραπεζών κατά 1 δις ευρώ λιγότερο.
  Πως και αφού ακολουθήσαμε την (βαλτήν) PIMCO, τώρα η Τράπεζα Κύπρου χρειάζεται ακόμη 1 δις ευρώ? – Κύριε Τταντή, θα χρειαστεί και άλλα? -

  Δυό λόγια σχετικά με το άρθρο του κ. Γεωργιάδη.
  ”Κανένας από εμάς (ποιούς εμάς?) δεν αρέσκεται στο να βλέπει τον συμπολίτη του να χάνει την πρώτη του κατοικία …κλπ”
  Τι έκαναν οι διάφορες Κυβερνήσεις – και επομένως και όλα τα πολιτικά κόμματα – γιά την κύρια, την δεύτερη ή τρίτη κλπ κατοικία και περιουσίες των χιλιάδων εκτοπισμένων μας του 1974? Aς κάνουν το ίδιο και τώρα. Και μην μου πείτε περί Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών περιουσιών διότι εδώ πρόκειται περί σοβαρού blog.

  • avatar
   καχ on July 26, 2014 - (permalink)

   Φίλτατε Επιλήσμονα

   Το 1 δις που θα πάρουν από τα επενδυτικά ταμεία μπορούσαν να το έπαιρναν από τους πρώην καταθέτες με 12.5% περίπου έξτρα κούρεμα.Θα εκδίδοντο 1 δις έξτρα μετοχές.Τώρα θα εκδοθούν στα 25 σεντ 4 δις έξτρα μετοχές ,επομένως οι νυν μέτοχοι έχουν 12.5% περισσότερα μετρητά αλλά χάννουν την μισή τράπεζα.Η ερώτηση μου είναι αν η τιμή της ΑΜΚ των 25 σεντ (η πέριξ)είναι τόσο χαμηλή διότι προβλέπονται ζημιές στο μέλλον η αν η λογιστική αξία όπως παρουσιάζεται είναι φουσκωμένη.Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να δέχεται να πουλήσει περιουσίαν του στο 1/3 της αξίας της,άρα κάποιος λόγος υπάρχει αν η τιμή έκδοσης είναι χαμηλή.

   Πολλές φορές είπαμε ο καθένας την γνώμη του για την κατάσταση των τραπεζών.Ο καιρός θα δείξει ποιός έχει δίκαιο .Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλά ακίνητα δεν έχουν τίτλους,άλλα δεν έχουν άδεια οικοδομής ενώ επιχειρήσεις δεν έχουν άδεια λειτουργίας.Υπάρχουν κεφαλαιουχικοί φόροι ενώ πρέπει να πληρωθούν συσσωρευμένοι καθυστερημένοι φόροι από το προιόν πώλησης .Το σενάριο της PIMCO δεν νομίζω να προνοούσε εκποιήσεις στην μισή τιμή των ήδη πιεσμένων τιμών άρα κατά την γνώμη μου το ποσό που θα χρειαστεί αν περάσει ο προτεινόμενος νόμος θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

   • avatar
    The Invisible Hand on July 28, 2014 - (permalink)

    Φίλε καχ

    Αν η εισηγησις σου για μεγαλύτερο κούρεμα κατά 1 δισ είναι για να μην μπουν “ξένοι″ στη τράπεζα, ίσως είναι πατριωτικά σωστή.

    Αλλά αν θέλεις να αγοράσεις και άλλες μετοχές της ΤΚ με 12.5% από τα λεφτά σου που απέμειναν, μπορείς τώρα να τες αγοράσεις και εσύ στα 20-25 σεντς αντί στο 1 ευρώ που θα σου έδινε ο παρπέρης, δηλαδή με τα ίδια λεφτά θα πάρεις 4-5 φορές περισσότερες μετοχές. Σκέψου το, συμφέρει..

    Το συμφέρον δεν συνάδει με τον πατριωτισμό.

    • avatar
     καχ on July 29, 2014 - (permalink)

     Φίλε Αόρατε

     Σχολιάζεις ένα “statement of fact” μου με τον τρόπο που θα έκανε ένας πολιτικός.Μέτοχος ήμουν στην Τράπεζα Κύπρου και όχι καταθέτης.Ούτε εισήγηση έκανα,ούτε να αγοράσω μετοχές θέλω.Είπα το αυτονόητο.Όταν μετατράπηκαν τα 47.5% των καταθέσεων σε μετοχές οι καταθέτες για κάθε 100 ευρώ κατάθεση που κουρεύτηκε είχαν 52.5 ευρώ σε μετρητά συν την καθαρή αξία των μετοχών τους που ήταν γύρω στα 75 σεντ η μια αν θυμούμαι.(Μετά ανακοινώθηκαν ζημιές και έπεσε η λογιστική αξία)Αν έμπαινε αμέσως η μετοχή στο ΧΑΚ θεωρητικά θα είχαν και 20 ευρώ περίπου αξίας μετοχές.Με 60% κούρεμα θα είχαν 40 ευρώ σε μετοχές και θεωρητικά γύρω στα 32 ευρώ σε μετοχές,δηλαδή το ίδιο,αγνοώντας για σκοπούς επιχειρήματος τις μετοχές που δόθηκαν σε Λαική και καταθέτες που κουρεύτηκαν με χαμηλότερο συντελεστή και αλλάζουν λίγο τα νούμερα.Προσπαθώντας να μειώσουν το ποσοστό κουρέματος αποδεικνύεται ότι έπεσαν έξω και τώρα οι πρώην καταθέτες έχουν τα 52.5 ευρω σε μετοχές αλλά 20 ευρώ περίπου σε μετοχές ,άρα είναι σε χειρότερη θέση.Έκαμα το σχόλιο λέγοντας ότι τώρα με το Νομοσχέδιο για εκποιήσεις θέλουν να βοηθήσουν την Τράπεζα Κύπρου αλλά το τι θα καταφέρουν είναι το αντίθετο.Αν ο οποιοσδήποτε καταθέτης επιλέξει να αγοράσει μετοχές είναι δική του υπόθεση,η απόφαση που λήφθηκε, υποτίθεται για το συμφέρον τους ,τον Μαρτιο του 13 αποδεικνύεται λάθος.

     Σε προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων που τάσσεσο υπερ της έλευσης στρατηγικού επενδυτή στην Τράπεζα Κύπρου η δική μου θέση ήταν η μόνη επιλογή ήταν τα διαφορά κεδροσκοπικά ταμεία.Άρα συμφωνώ ότι τώρα η καλύτερη επιλογή είναι να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά από οπουδήποτε κι αν έρθουν.Σαν πρώην μέτοχος όπως αντιλαμβάνεσαι δεν με αφορά προσωπικά τι θα κάμουν ,ούτε με απασχολεί η αραίωση του ποσοστού μου αφού το οποιαδήποτε οικονομικό όφελος για μένα προσωπικά αν υπάρξει θα είναι από τα Διακστήρια στα οποία κατέφυγα. Η Τράπεζα Κύπρου και οι άλλες τράπεζες να πάρουν όσα λεφτά χρειάζονται από όπου βρίσκουν,με η χωρίς Νομοσχέδιο,και να σταματήσουν να παίρνουν εγγυήσεις και άλλη βοήθεια από την Πολιτεία.Ουσιαστικά με νομοθεσία μείωσαν τον καταθετικό τόκο κατά 2% περίπου χωρίς να μειώσουν τον δανειστικό,κάτι που αντιστοιχεί με 900 εκ τον χρόνο ΄δωρο από την Κυβέρνηση,Κεντρική,Τρόικα,διάλεξε από ποιόν .Δώρο που πληρώνουν οι νυν καταθέτες και δεν επωφελούνται οι χρεώστες.Αν τα μισά η και περισσότερα από τα 900 εκ θα μείνουν στο χαρτί δεν έχει σχέση αφού τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν εξαρτώνται από τα καταθετικά επιτόκια.Η Κυβέρνηση και οι συμφωνούντες με αυτήν μιλούν για διόρθωση στρεβλώσεων αλλά δεν μας λεν γιατί όλοι πρέπει να επιχορηγούμε τις τράπεζες και πρέπει να περνούν νέους Νόμους με σκοπό(άσχετα με το αποτέλεσμα τι θα είναι)να τις βοηθήσουν.Αντί 1 δις η Τράπεζα Κύπρου(και οι άλλες τράπεζες) ας πάρει παραπανω, όσα χρειάζεται ,τώρα που βρίσκει και να μην ξαναπάρει τίποτε από την Πολιτεία.

     • avatar
      καχ on July 29, 2014 - (permalink)

      ΄Διόρθωση,με το αρχικό κούρεμα είχαν 35 αξία ευρώ σε μετοχές,με 60 % 45 ευρώ,σύνολον 82.5 ευρώ.

 12. avatar
  KikisM on July 26, 2014 - (permalink)

  Όλοι ασχολούνται με το ύψος των μη εξυπηρετούμενων , και παραγνωρίζουν το γεγονός ότι το πραγματικο ποσό , κεφάλαιο και νόμιμοι τόκοι , είναι σημαντικά χαμηλότερο. Οι τράπεζες έχουν φουσκώσει τα ποσά με την παράνομη/ καταχρηστική αύξηση επιτοκίων στα δάνεια και ´αλλες παράνομες χρεώσεις. Αυτές οι παράνομες χρεώσεις αμφισβητούνται στα δικαστήρια , και θα επηρεάσουν χιλίαδες συμβάσεις. Η τρόικα αυτά τα αγνοεί , γιατί το μονο της συμφέρον είναι η είσπραξη των δανεικών με κάθε μέσο. Οι βουλευτές και η κυβέρνηση δεν κάνουν τίποτε για την επαναφορά των παρανομούντων τραπεζών στην τάξη.

  Σιγα σιγα όταν θα δικάζονται αγωγές και θα εγειρόνται αξιώσεις αποζημιώσεων , τότε θα καταλάβει ο κοσμάκης ότι παράνομα του έβγαλαν το σπίτι στο σφυρί αφου δεν χρωστούσε τόσα πολλά όσα ζητούσε η τράπεζα.
  Κατα τα άλλα ο Αβέρωφ και λοιποί , Γραμματεις και Φαρισαίοι βγαίνουν στα κανάλια δήθεν λάβροι κατά των τραπεζών για να πουλήσουν λαικισμό στον κοσμάκη. Αν πραγμάτικα ήθελαν θα ψήφιζαν νόμους που θα απαγόρευαν την χρήση καταχρηστικών ρητρων στίς συμβάσεις δανείων και τώρα τα χρεωστικά επιτόκια στην πλειοψηφία των δανείων θα ήταν 2,50 – 3,50 %.
  καί τα πλείστα δάνεια θα λειτουργούσαν κανονικά. Οι τράπεζες δε θα φρόντιζαν να μείωσουν τα έξοδα τους και τους μισθούς τους για να ανταποκριθούν στα έσοδα τους όπως γίνετε σε όλο τον κόσμο.

 13. avatar
  Μ on July 26, 2014 - (permalink)

  Οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν ως απότοκο της υπερβάλλουσας ρευστότητας και της ανικανότητας διοχέτευσης των οικονομικών πόρων σε βιώσιμους αποδέκτες ή βάσει λανθασμένων κριτηρίων βιωσιμότητας, δυστυχώς μόνο με επώδυνα μέτρα μπορούν να επιλυθούν.

  Η είσπραξη οφειλών ή τουλάχιστον μέρους των οφειλών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και της ρευστότητας των τραπεζών. Ελλείψει των προαναφερθέντων, η ανάπτυξη δεν πρόκειται να επιστρέψει διότι δεν θα υπάρχει πηγή για να τη χρηματοδοτήσει.

  Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους το εν λόγω εργαλείο, προκειμένου να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στις περιπτώσεις δανείων που δεν δύναται να καταστούν βιώσιμα με άλλα μέσα. Το θέμα είναι να γίνει ορθή χρήση του εν λόγω εργαλείου και όχι επιλεκτική ή παρεμβατικά καθοδηγούμενη.

  Το σχετικό νομοσχέδιο θεωρώ ότι αναπόφευκτα θα υπερψηφιστεί και η ψήφιση του θα επιφέρει πολιτικό κόστος. Όπου υπάρχει κόστος, πιστεύω ότι η εξεύρεση τρόπων ελαχιστοποίησης του αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και η επίλυση του μέλημα…

 14. avatar
  Παναγιώτης Σαββίδης on July 27, 2014 - (permalink)

  Όλοι όσοι θέλουν εκποιήσεις κατοικιών, για τους δικούς τους λόγους, ίσως να μην γνωρίζουν μερικά απλά στατιστικά, όπως ότι τα επιχειρηματικά δάνεια σε Κύπριους είναι περίπου €24δις ενώ τα οικιστικά σε Κύπριους είναι περίπου €11 δις.

  Σκοπός της Τρόικα και της Κυβέρνησης είναι η συντήρηση του τραπεζικού συστήματος και των φατριών του συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας, της οποίας ζούμε τα λάθη αυτή την στιγμή.

  Αν πραγματικά εννοούν όσα λένε ας αφαιρέσουν τα δάνεια φυσικών προσώπων από το νομοσχέδιο, και τους δίνεται ένα πεδίο €24 δις για να εργαστούν, υπεραρκετά για να σώσουν το σύστημα τους.

  Αλλά με ένα επιχειρηματικό σύστημα το οποίο είναι χρεοκοπημένο και οι αξίες που είναι υποθηκευμένες είναι το ένα τρίτο, μόνο τα σπίτια του κόσμου θα δώσουν ανάσα στις τράπεζες.

  Όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών, δεν τους ενδιαφέρουν τα διαμερίσματα, εμάς, είπε ο Γεωργίου, μας ενδιαφέρει το μεγάλο σπίτι, αυτό θέλουμε να το πάρουμε. Τι αξία έχει ένα διαμέρισμα ηλικίας 10 χρονών στην Λευκωσία, καλύτερα να έχουν τον ιδιοκτήτη στο χρέος για το υπόλοιπο της ζωής του.

 15. avatar
  IoannisTakis on July 27, 2014 - (permalink)

  Αγαπητέ Δημήτρη,

  Συμφωνώ με τα γραφόμενα σου και εστιάζω στα δύο κύρια μηνύματα του άρθρου σου, ότι δηλαδή:

  1. Η καθυστέρηση ή η μη υιοθέτηση νόμων, που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας, μπορεί να έχει κόστος το οποίο (προσθέτω) αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση και σε κάποια φάση υπερβαίνει τα όποια οφέλη η ακόμα χειρότερα καθιστά την όποια αλλαγή άνευ ουσίας.
  2. Η κοινωνική πολιτική ενός κράτους αποτελεί καθαρά πολιτική απόφαση αλλά αυτή δεν μπορεί να ασκείται από άλλους μηχανισμούς (προσθέτω) όπως για παράδειγμα τράπεζες, συνεργατικά και ιδιωτικές συμβάσεις.

  Κτίζοντας πάνω στα δύο πιο πάνω επιχειρήματα σημειώνω τα εξής:
  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ VS ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ)
  1. Έχουμε φτάσει στα σημερινά χάλια γιατί σαν πολιτεία και ειδικότερα ως Βουλή και Εκτελεστική εξουσία δεν είχαμε ποτέ την διορατικότητα να προλάβουμε καταστάσεις ή την διάθεση να δούμε και να πάρουμε αποφάσεις με βάση το δημόσιο συμφέρον και το γενικότερο καλό και να συγκρουστούμε με τον λαϊκισμό μας. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το επίμαχο νομοσχέδιο των εκποιήσεων ο λόγος που γίνεται σήμερα όλη αυτή η συζήτηση περί του άδικου ή του δίκαιου ή αν πρέπει αυτές να προχωρήσουν, πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο είναι ακριβώς γιατί ΈΧΟΥΜΕ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ (όπως με τόσα άλλα θέματα) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΒΟΥΝΟ, ΜΕ ΕΝΑ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ. Καταφέραμε πάλι… να φτάσουμε σε μια κατάσταση loose-loose (μπρος γκρεμνός και πίσω ρέμα) όπως βεβαίως καταλήγουν πάντοτε τα πράγματα όταν δεν λαμβάνονται έγκαιρα τα σωστά διορθωτικά μέτρα.

  2. Εάν ίσχυε το νομικό πλαίσιο που ισχύει στις Η.Π.Α. δεν θα φτάναμε ποτέ σε τόσο μεγάλο ύψος Μη-εξυπηρετούμενων δανείων γιατί οι δανειστές αλλά κυρίως οι δανειζόμενοι δεν θα προέβαιναν σε δανεισμούς και εξαγορές πέραν των δυνατοτήτων τους (αποπληρωμής) αφού θα γνώριζαν ότι θα έπρεπε να συνεισφέρουν από ιδίους πόρους το 20%-30% του ποσού της εξαγοράς σε μετρητά και όχι με υποθήκες σε άλλα ακίνητα και ότι εάν υπήρχαν συνεχόμενες καθυστερήσεις 3 μηνών στις δόσεις τους (και δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία με την τράπεζα βιώσιμης αναδιάρθρωσης) θα έχαναν και το ακίνητο (σημειώστε ότι ο τίτλος του παραμένει στην τράπεζα μέχρι την εξόφληση του δανείου) για το οποίο έκαναν δάνειο αλλά και το 20%-30% που συνεισέφεραν αρχικά νοουμένου ότι η εκποιηθείσα τιμή πώλησης θα ήταν κάτω από το 80%-70%. Από την άλλη αυτό το σύστημα παρέχει και άλλα θετικά καθώς οι δανειζομένοι δεν υποθηκεύουν άλλα ακίνητα (π.χ. σπίτια γονέων, ή προσωπικά ακίνητα) αλλά μόνο αυτό που αγοράζουν και εάν δεν πάει κάτι καλά χάνεται τουλάχιστον μόνο αυτό. Δεν μπαίνουν άλλοι εγγυητές και δεν δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά αλλά και στους υπόλοιπους καλοπληρωτές δανειζόμενους καθώς δεν μετακυλίεται το κόστος της μη-αποπληρωμής σε αυτούς με ψηλές χρεώσεις και επιτόκια. Ψηλές χρεώσεις και επιτόκια που έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στην κοινωνία. Και σίγουρα όταν τα «προβληματικά» ακίνητα φεύγουν κάθε 3-6 μήνες από τις λίστες των μη-εξυπηρετούμενων των τραπεζών δεν δημιουργείται η σημερινή κατάσταση με την συσσώρευση χιλιάδων ακινήτων υποψήφιων για να εκποιηθούν.

  3. Που φτάσαμε όμως σήμερα? Σε μια κατάσταση με χιλιάδες δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και συνάμα χιλιάδες ακίνητα «έτοιμα» να εκποιηθούν με ότι αρνητικό θα συνεπάγεται μια κατάσταση μαζικών εκποιήσεων σε τράπεζες, δανειζομένους και στην οικονομία ευρύτερα.

  4. ΠΟΙΑ είναι η λύση? Η λήψη των αυτονόητων αποφάσεων έστω και εάν έχουμε καθυστερήσει>>> Έναρξη ΣΤΑΔΙΑΚΩΝ εκποιήσεων οι οποίες θα λειτουργούν αποτρεπτικά στις στρατηγικές χρεωκοπίες τις οποίες βεβαίως πληρώνουν οι άλλοι (καταθέτες, καλοί τυπικοί δανειζόμενοι, οικονομία), αυτές να γίνουν με μέτρο (και όχι μαζικά) και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θα σχετίζονται:

  a. Mε την αποδεδειγμένη μη-εξεύρεση λύση αναδιάρθρωσης των διευκολύνσεων λόγω μη-βιωσιμότητας η μη-συνεργασίας του δανειζόμενου και
  b. Προστασίας δανειζομένων (επιχειρήσεων και πρώτης κατοικίας) οι οποίοι ήταν για χρόνια φερέγγυοι και αποπλήρωναν κανονικά τα δάνεια τους αλλά επλήγησαν από την οικονομική κρίση χωρίς να ευθύνονται ουσιαστικά οι ίδιοι και έχουν τώρα μειωμένα εισοδήματα άρα και μειωμένη ικανότητα αποπληρωμής.

  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ του άρθρου, δηλαδή ότι η επιδίωξη άσκησης κοινωνικής πολιτικής από το κράτος και την Βουλή μέσα από άλλους μηχανισμούς (ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ), εγκυμονεί άλλους κινδύνους και μπορεί να φέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, αναφέρω απλώς ότι έχουμε δει δυστυχώς αυτούς τους κινδύνους να γίνονται πράξη.

  Για παράδειγμα η μετακύλιση όλων των βαρών της τραπεζικής κρίσης στους ώμους των μετόχων, κατόχων αξιογράφων -και το πιο άδικο- των καταθετών των «πάνω των εκατό χιλιάδων» κατά κύριο λόγο της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου ωσάν αυτοί να έπρεπε να πληρώσουν όλα τα στασμένα!… όπως των κακών δανείων του Συνεργατισμού τον οποίο όλοι μαζί μας δανείσαμε με ένα €1,5 δις. ( και έπονται και άλλα), της ανύπαρκτης εποπτείας της ΚΤΚ (θα έπρεπε οι καταθέτες να κάνουν έλεγχο στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών σε ότι αφορά τα κακά δάνεια €δις. σε Ελλάδα και Κύπρο και στις επενδύσεις σε Ελληνικά ομόλογα), της ασχετοσύνης κράτους και ΚΤΚ σε σχέση με την αποδοχή χωρίς να ζητηθούν ανταλλάγματα κουρέματος των Ελληνικών ομολόγων €4,5δις. το ξεπούλημα των Ελληνικών παραρτημάτων για να ανακεφαλαιοποιήσουμε την Πειραιώς με €3,4 δις. και τόσα άλλα.

 16. avatar
  L.L on July 28, 2014 - (permalink)

  δεν ακουσα απο τη κυβερνηση τι γινεται αν και με τις εκοποιήσεις η αφερρεγγυότητα των τραπεζων χειροτερέψει τι θα κάνουν. Οι ίδιοι κύριοι που προκάλεσαν αυτό το χάος είναι αυτοί που κινούν τα νίματα, και τα προβλήματα που έφεραν τισ τράπεζεσ σε αυτό το σημείο συνεχίζουν να υφίστανται….πωσ ακριβωσ θα βοηθήσουν οι εκποιήσεις (οι οποίεσ είμαι σίγουροσ όπωσ όλα σε αυτό τον τόπο θα γίνουν με προχειρότητα και άτσαλα..) όταν οι μάβρες τρύπες δεν θα κλείνου ούτε με τις εκποιήσεις.

  Όταν οι τράπεζες (δήθεν δημόσιες εταιρείες) λειτουργούσαν για να αξιοποιούν τισ αναγκες καμίας δεκαριάσ μεγαλομετόχων και των ευνούμενων αυτών, όταν δεν ακολουθείται κανένασ κώδικας εσσωτερικής διακυβέρνησης (Code of Corporate Governance) και όπου ο καταθέτησ και μικρομέτοχος έχει χάσει τισ καταθέσεις και επενδύσεις και δεν μπορεί να στραφει νομικά εναντίον του ΔΣ της εκάστοτε τράπεζας, ακριβώς επειδή ο αριθμός μετοχών του δεν το επιτρέπει, πωσ θα διορθωθούν και να λειτουργήσουν σωστά οι τράπεζες?

  Αυτοί οι υπαλλίλοι τησ τράπεζασ με τα οφελείματα τουσ και τα Bonus που έπειρναν για να αξιολογούν τον κίνδυνο πρίν δοθεί ένα δάνειο δεν έπρεπε να είναι υπόλογοι τώρα? Η Κεντρική Τράπεζα που έκανε δήθεν stress tests και ασκήσεις επι χάρτου για την φερεγγυότητα των τραπεζών γιατί δεν εξηγά γιατί έγινε αυτό μπάχαλο με τισ τράπεζεσ και τα ασκίνητα?

  Απλούστατα κύριοι μια τρύπα στο νερό θα κάνετε και πάλι, ακριβώς επειδή τα συμφέροντα σας διαφυλάσσετε, δεν καταλαβαίνετε τιν ανικανότητα και αμάθεια σας και έχετε ένα λαο αρνια που πληρώνει πάντα τα σπασμένα..

 17. avatar
  Επιλήσμων on July 28, 2014 - (permalink)

  Όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι μόνο με λογική αναδιάρθρωση των δανείων είναι δυνατόν ένας μεγάλος αριθμός ΜΕΔ να καστατεί διαχειρίσιμος και να μπορέσουν οι (σχετικά μικροί) δανειολήπτες να σώσουν την ενυπόθηκο περιουσία τους από εκποίηση.
  Βλέπουμεν όμως ότι οι ίδιες οι τράπεζες από μόνες τους, αδυνατούν να προχωρήσουν σε λογικές/βιώσημες αναδιαρθρώσεις δανείων.
  Δεν γνωρίζω εάν η Κυπριακή Κυβέρνηση ή η Βουλή μπορεί να κάνουν κάτι σχετικά με αυτό το πρόβλημα, γνωρίζω όμως τι έκανε το 1940 στην Κύπρο η αποικιοκρατική Διοίκηση (δλδ οι εγγλέζοι που μας διοικούσαν) γιά να σώσουν τους γεωργούς από το βάρος των δανείων που αδυνατούσαν να πληρώσουν στους δανειστές τοκογλύφους.
  Σχεδόν σε όλες τι περιπτώσεις οι δανειστές δεν καταχωρούσαν τα δάνεια στην κατηγορία των NPLs,(!) αλλά προχωρούσαν με εκποίηση της υποθήκης.
  Οι αποικιοκράτες θεσπίζουν το 1940 τον “ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ”.
  Με αυτό τον νόμο, εντός 2 ετών τα χρέη ελαττώθηκαν κατά μέσο όρο 33% (δλδ κάποιος που στα χαρτιά χρωστούσε 1000 λίρες, το Συμβούλιο που εξέταζε, κατόπιν απλής αιτήσεως του χρεώστη, το δάνειο/χρέος του, το μείωνε, ας πούμε,στις 670 λίρες), ο τόκος οριζόταν στο 5% ετησίως (από 20-24%), και η περίοδος αποπληρωμής επεκτάθηκε στα 15 έτη. Και όλα αυτά με απλές διαδικασίες. Η λέξη κλειδί είναι το “Συμβούλιο”. Βάσει του νόμου αυτού, ιδρύθηκε ένα Συμβούλιο με έδρα την Λευκωσία που αποφάσιζε γιά αυτές τις περιπτώσεις.
  Σημ. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι τράπεζες σήμερα στην Κύπρο είναι το ίδιο με τους δανειστές/τοκογλύφους του 1920-1940, αλλά μερικές από τις πρακτικές τους, δεν διαφέρουν και τόσο.

 18. avatar
  Marios on July 28, 2014 - (permalink)

  Όλοι συζητούν ότι το νομοσχέδιο λέει ότι θα γίνονται εκποιήσεις των υποθηκευμένων ακινήτων ΜΕΧΡΙ και το 50% της εκτιμημένης αξίας τους στο μέλλον.
  Το ότι σήμερα αποφασίζεται ΑΜΕΣΑ η πώληση αυτών (που έχουν σχέση με την Τράπεζα Κύπρου) στο 40% της αξίας τους κανένας δεν το αναφέρνει.
  Δίότι μιλάνε για αύξηση κεφαλαίου της ΤΚ στα Ευρώ 0,25 με Λογιστική αξία Ευρώ 0,60. Δηλαδή πώληση της στο 40% της αξίας της.
  Η αξία μιας τράπεζας είναι τα Δάνεια που έχει δώσει (καθαρά Δάνεια μετά τις υποχρεώσεις). Και τα δάνεια ήδη αυτά ήδη έχουν απομειωθεί λογιστικώς σε μεγάλο βαθμό (με πρόνειες για επισφάλειες) τουλάχιστο μέχρι την εκτιμημένη αξία της εξασφάλισης (υποθηκευμένο ακίνητο) αν όχι πιο κάτω. Δηλαδή στην ουσία΄πωλούνται τα υποθηκευμέμα δάνεια, δηλαδή τα ίδια τα ακίνητα στο 40% της εκτιμημένης αξίας τους.
  Οποιοδήποτε ακίνητο πωληθεί πιο πάνω από το 40% θα είναι κέρδος για τους ‘νέους επενδυτές της ΤΚ’.

  Η πιο πάνω υπεραπλουστευμένη προσέγγιση δεν απέχει πολύ από μια Ενδελεχή ανάλυση των πραγμάτων. Κανένας όμως δεν φένεται να φωνάζει για αυτό το ξεπούλημα.

  Έχω δει ένα άρθρο του κ. Μαλλά για περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών από τη Κυβέρνηση. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συμφωνούσα με κάτι με τον κ. Μαλλά αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό σε σχέση με τη ΤΚ. Αν θυμάμαι καλά τα χρήματα της Τρόικας είναι Ευρώ 10 δισ με το Ευρώ 1 δις μαξιλαράκι για τα ‘έκτακτης ανάγκης’. Τα ‘έκτακτης ανάγκης’ είναι εδώ και τώρα. Ας επενδύσει το μαξιλάράκι του Ευρώ 1 δις η Κυβέρνηση στη ΤΚ. Όχι στο Ευρώ 1,00 ‘οπως τους Κουρεμένους αλλά ούτε και στο ξεπούλημα των Ευρώ 0,25. Να επενδύσει στη αξία της ΤΚ, στα Ευρώ 0,60. Ή αν η Τρόικα πει ότι μα το Market Value είναι Ευρώ 0,25 με βάσει τη αγορά, ας επενδύσει η Κυβέρνηση στα Ευρώ 0,25 και ΑΝ/ΟΤΑΝ στο μέλλον πωλήσει αυτό το ποσοστό το κέρδος να το δώσει σαν αποζημίωση στους Κουρεμένους.

 19. avatar
  Savvakis Savvides on July 28, 2014 - (permalink)

  Μάριε,

  Η μείωση της αξίας της μετοχής αντικατοπτρίζει τις ζημιές που αναλογούν στους μετόχους μόνο. Δεν ισχύει για όλα τα στοιχεία ενεργητικού.

  Οι πραγματικές προβλέψεις για τα δάνεια στην Κύπρο είναι πολύ πιο χαμηλά από το 60%. Είναι πιο κοντά στα μισά αυτού του αριθμού. Βλέπε, “Το ΔΝΤ υπολογίζει ότι οι προβλέψεις των κυπριακών τραπεζών φθάνουν το 30% του συνόλου των προβληματικών δανείων έναντι 50% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό ευρωπαϊκών τραπεζών.” Source: http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=200635

  Αν οι προβλέψεις ήταν όντως 60% (ή έστω 50%) όπως μερικοί ειδικοί ισχυρίζονται έπρεπε να ήταν, τότε θα χρειαζόμαστε ακόμη πολύ περισσότερα για ανακεφαλοποίηση.

  Ο μεγάλος κίνδυνος όμως δεν είναι τι θα χάσουν οι μέτοχοι αλλά τι μπορεί να προκύψει στην οικονομία και τους φορολογούμενους (the real stakeholders of a systemic bank) από μια πιθανή εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας προς όφελος αυτών που θα αποκτήσουν την Διοίκηση της Τράπεζας. Πολύ φοβούμαι ότι άρχισε να γράφεται ο επίλογος αυτού που αναφερόμουν στο άρθρο μου «Ο υπερδανεισμός και η βιωσιμότητα του χρέους», http://blog.stockwatch.com.cy/?p=2203. Στο οποίο, παρεμπιπτόντως, αναφέρομαι και αναλύω και τους λόγους για αυτό που γίνεται σήμερα και σωστά ονομάζεις «ξεπούλημα».

  • avatar
   Marios on July 29, 2014 - (permalink)

   Δεν είπα ότι οι προβλέψεις στα δάνεια στη ΤΚ είναι στο 60%. Είπα ότι το Fair Value των δανείων (που ισχύει για τα NPL) είναι το ίδιο με την αξία των υποθηκευμένων ακινήτων.
   Η Λογιστική αξία της ΤΚ στα €0,60 αντικατοπρίζει την σημερινή αξία των ακινήτων. Είναι σαν να λέω ότι η ΤΚ στον Ισολογισμό της στο Ενεργητικό δεν δείχνει δάνεια αλλά Ακίνητα με σημερινή αξία. Και έρχεται ο νέος επενδυτής στη ΤΚ και τα αγοράζει στο 40% της σημερινής του αξίας (πληρώνει €0,24 για κάτι που έχει σημερινή αξία €0,60).

   Αντιλαμβάνομαι ότι τα πιο πάνω είναι υπεραπλούστευση και ότι η Λογιστική αξία είναι τα Net Assets και μια μείωση στα Gross Assets θα έχει πολαπλάσια μείωση στα Net Assets σε ποσοστιαίο επίπεδο.
   Όμως η υπεραπλούστευση γίνεται για σκοπούς έμφασης του ξεπουλήματος.

   Υποτίθεται ότι το τι έχει γίνει με τις πράξεις της ΚΤΚ ως Αρχή εξυγίανση και τι γίνεται τώρα είναι να προστατευθούν όσο το δυνατό καλύτερα οι καταθέτες (τώρα μετόχοι). Εγώ βλέπω ότι έχει γίνει έχει προκάλεσει ζημιά 50% στους καταθέτες. Αν δεν γινόταν εξυγίανση (χωρίς πράξεις πώλησης Ελλάδας, απόκτησης Λαικής κα) και έμπαινε η ΤΚ σε διαχείρηση/εκκαθάριση η ζημιά στους καταθέτες θα ήταν λιγότερη.
   Μπορεί φυσικά να καταστραφόταν η Κυπριακή οικονομία και η Ελληνική Οοκονομία και άλλα δεινά.
   ‘Οτι έγινε σε κόστος των Καταθετών της ΤΚ είναι για να προστατευθεί η Κυπριακη Οικονομία και όχι οι κατάθετες οι οποίοι πληρώνουν αυτήν την ‘Κοινωνική Πολιτική της Κυβέρνησης.

   Η τελική απόφαση είναι για τιμή €0,24. Πριν από αυτό όμως Μείωση Κεφαλαίου κατά 90% από €1,00 σε €0,10. Μιλούμε για Κούρεμα 90% των Υφιστάμενων Μετόχων. Δηλαδή €100 Καταθέσεις μετατράπηκαν σε €100 Μετοχές οι οποιίες τώρα θα γίνουν €10 μετοχές. Για ένα Καταθέτη μιλούμε ζημιά 43% (47,5% χ 90%). Αν μηδενιστούν τέλεια θα ήταν ζημιά 47,5% (σε περίπτωση πτώχευσης της ΤΚ).
   Θα έρθει το ΔΣ της ΤΚ να πει στην ΕΓΣ στους Καταθέτες:’Πρέπει να συμφωνήσεται σε αυτές τις μαλ%*#&¨, αλλίως η ΤΚ θα καταρρεύσει και θα τα χάσεται όλα. Και ο καταθέτης θα πεί, δηλαδή η ζημιά μου από 43% θα πάει στο 47%, 4% περισσότερο. Και για 4% περισσότερη ζημιά το παίρνω το ρίσκο και δεν ξεπουλώ και καταψηφίζω στην ΕΓΣ.
   Και δεν περνάει το ξεπούλημα. Τί γίνεται τότε?
   Η μόνη περίπτωση ο Καταθέτης να εξαναγκαστεί να ψηφίσει υπέρ (και δες που θα γίνει) είναι η απειλή ότι θα χάσει ακόμη 20% που είναι τα δεσμευμένα χρήματα (12,5% το 3ο γραμμάτιο και 8,33% από το 2ο). Το 3ο γραμμάτιο λήγει στις 31/7/2014 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 1 χρόνο. Δες που θα το ανανεώσουν.

   Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν μιλώ για την Οικονομία που είναι γνωστό. Μιλώ για τους θεσμούς, τις ενέργειες των Πολιτικών και του Establishement που έχουν ξαναρχίσει με μεγαλύτερο ζήλο τα Γνωστά. Τους έχω αηδιάσει εντελώς το τελευταίο καιρό. Το μύνημα που δίδεται στη Κοινωνία είναι ο ‘Καθένας την Πούγκα Του’ και όσοι μπορείται ‘Πατάτε επί πτωμάτων’ και έτσι θα ενεργήσει η Κοινωνία.

   Η ΤΚ κατά την άποψη μου δεν έχει Μέλλον. Θα κουβαλάει τη Ρετσινιά του Κουρέματος για Πάντα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να διανοηθώ να συστήσω σε οποιαδήποτε να βάλει τα χρήματα του στη ΤΚ όσο και να Κεφαλοποιηθεί η ΤΚ.

  • avatar
   Savvakis Savvides on July 29, 2014 - (permalink)

   Further to my point about the hole in provisions: Quote from FT article with title “Bank of Cyprus to raise €1bn through share sale” of 28 July 2014: “The bank’s situation is still precarious even though it has returned to profit, with non-performing loans at 55 per cent but provisioning of only 35 per cent.”

   A further provisioning of a mere 15% (note that the level of provisions for a Country in the predicament of Cyprus should be at least 60%) would wipe out (2-3 times) the raised capital. Reality check: What matters is what they do to fix the economy and the Bank (particularly the restructuring of the loans) and not how much money they raise. Remember, they had this amount of capital buffer only a year ago…

  • avatar
   GBU on July 29, 2014 - (permalink)

   Κύριε Σαββίδη, παρακαλώ συγχρέστε την άγνοια μου. Γιατί στο άρθρο σας για τη βιωσιμότητα του χρέους γράφετε ότι και τον ELA θα τον φορτωθεί ο φορολογούμενος πολίτης? μπορείτε να γίνετε πιο σαφής?

   • avatar
    Savvakis Savvides on July 29, 2014 - (permalink)

    Το ELA είναι υποχρέωση της Τράπεζας (και της Κεντρικής που το ενέκρινε και το έχει εγγυηθεί) και έχει προτεραιότητα αποπληρωμής από τις άλλες υποχρεώσεις της Τράπεζας. Εφ’ όσον είναι συστημική η τράπεζα, ο φορολογούμενος (μέσω του Κράτους) αναλαμβάνει έμμεσα να συμπληρώνει το τι χρειάζεται για αποπληρωμή των καταθετών (και ο ELA είναι καταθέσεις προτεραιότητας). Όλες οι υποχρεώσεις μιας Τράπεζας που μπορεί να τύχει πακέτου διάσωσης έμμεσα η άμεσα μεταφέρονται στον φορολογούμενο. Εξ άλλου, γι′ αυτό η Ισλανδία έκαμε δημοψήφισμα βάσει του οποίου έχει διαγράψει όλες τις ξένες καταθέσεις. Γιατί απλά ο Ισλανδικός λαός δεν μπορούσε να σηκώσει τέτοιο βάρος και η οικονομία δεν θα είχε ελπίδες ανάκαμψης. Εν τη σοφία τους, οι δικοί μας πολιτικοί αποφάσισαν να τες διατηρήσουν στο ακέραιο (πλην το ποσό που μετατράπηκε σε μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου).

    • avatar
     GBU on July 30, 2014 - (permalink)

     Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Αν όμως έτσι έχουν τα πράματα τότε η Κύπρου θα έπρεπε να ανήκει στο κράτος. Και το δημόσιο χρέος να υπολογίζεται στα 28 δισ ευρώ. Και αν κερδίσουν και τις διεθνείς αγωγές τότε πάμε στα 35 δισ ευρώ. Τόσο είναι το ποσό που λείπει. Αν αφαιρέσουμε τα 12 δισ δημόσιο χρέος που ήταν αρχικά, μας μένει έξτρα έλλειμμα 23 δισ. Αν θυμάστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υπολογίσει ότι η Κύπρος χρειαζόταν 23 δισ. Συμπέρασμα? Μαζί με την Τρόϊκα έχουμε κάμει μια τρύπα μέστο νερό και το μόνο που κάνουμε΄είναι να φορτώνουμε τον φορολογούμενο πολίτη με νέα χρέη. Διερωτούμαι αν ξέρουμε τι κάνουμε τόσο εμείς όσο και η Τρόϊκα. Ευχαριστώ πάντως.

 20. avatar
  GBU on July 28, 2014 - (permalink)

  Μα φυσικά!
  Είναι αδιανότητο να ασκηθεί κοινωνική πολιτική χρησιμοποιώντας στοιχεία των ισολογισμών των τραπεζών!
  Αλλά είναι βέβαια νοητό (νοητότατο!) να γίνεται τραπεζική πολιτική προσθέτοντας περιουσιακά στοιχεία μέσα στους ισολογισμούς των τραπεζών με τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη! Του πολίτη που μετά μπορεί να του εκποιήσει και το σπίτι!
  Ας επιστρέψουν τα 2,5 δις ευρώ από την τράπεζα κύπρου στο δημόσιο ταμείο και το 1,5 δις. ευρώ δάνειο στο συνεργατισμό και τότε να εκποιήσουν και τα σπίτια. Με τα 2,5 δις. που θα εισπράξει η κυβέρνηση να κάνει κοινωνική πολιτική. Ούτε οι πολίτες να ενοχλούν τις τράπεζες ούτε οι τράπεζες τους πολίτες. ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ!

  • avatar
   Marios on July 29, 2014 - (permalink)

   Για ποια 2,5 δις που πήρε η ΤΚ από το δημόσιο μιλάς?
   Ανάποδα τα κατάλαβες. Το Δημόσιο χρώστουσε στη ΤΚ 1.8 δις΄(Ομόλογο Λαικής) και ξώφλησε πρόσφατα τα μισά και χρωστά το ύπόλοιππ 0,9 δις.

   • avatar
    GBU on July 29, 2014 - (permalink)

    Προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή η Λαϊκή δάνεισε το Δημόσιο 1,8 δισ ΕΥΡΩ και τώρα ο φορολογούμενος τα ξοφλά?

   • avatar
    GBU on July 29, 2014 - (permalink)

    Θα σας βοηθήσω κ. Μάριε να βγάλουμε μαζί τη σούμα των 2,5 δις ευρώ για να διώξουμε κάθε σύννεφο από την ατμόσφαιρα. Χρειάζεται κάποια νεκροψία και οι νεκροψίες βρωμάνε, δυστυχώς, πολύ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Το κράτος έδωσε στη Λαϊκή τράπεζα ένα κυβερνητικό χρεόγραφο με αξία 1,9 δις ευρώ. Η απόδοση ήταν 5,15% δηλαδή σχεδόν 100 εκ. ευρώ το χρόνο. Αξίζει να θυμηθούμε ότι τότε πολλοί διαμαρτύρονταν γιατί το χρεόγραφο είχε απόδοση μόνο 5,15% ενώ έλεγαν ότι έπρεπε να έχει απόδοση 12% (δηλαδή 225 εκ. ευρώ τόκοι το χρόνο). Ακόμη χλεύαζαν το χρεόγραφο, το σκουπίδι όπως το αποκαλούσαν. Αυτό το σκουπίδι όμως έμμελε να αποδειχθεί σιδεροκέφαλο και να κάψει τους φορολογούμενους. Η Λαϊκή έδωσε σαν αντάλλαγμα μετοχές που όπως ξέρουμε διαγράφτηκαν. Το χρεόγραφο-σκουπίδι μεταφέρθηκε στην τράπεζα Κύπρου. Ο φορολογούμενος βρέθηκε να χρωστά στην Κύπρου 1,9 δις ευρώ χρεόγραφο σύν 100 εκ. τόκους για το 2013 συν 100 εκ. ευρώ τόκους για το 2014. ΣΥΝΟΛΟ (ι) = 2,1 δις ευρώ. Τώρα που όπως λέτε πληρώθηκαν περίπου τα μισά από τον φορολογούμενο έμεινε ένα υπόλοιπο 1,15 δις. Με 5,15% το χρόνο σημαίνει ότι θα πληρωθούν τόκοι (περίπου) 180 εκ. ευρώ για την 3ετία 2015-2017. Άρα ΣΥΝΟΛΟ (ιι) = 2,3 δις σχεδόν. Αν τώρα προσθέσουμε και τα 300 εκ. ευρώ που θα δοθούν από το κράτος στην τράπεζα (με τις ευλογίες της ΤΡΟΪΚΑΣ!) για το ταμείο προνοίας των υπαλλήλων της (έφαγαν και τα ταμεία προνοίας – δεν αφήσαν ούτε κοκκαλούδιν για δείγμα) βγαίνει ένα Γενικό Σύνολο 2,6 δις. ευρώ. Δέχομαι και με 2,5 δις ευρώ αν προαιρείσθε. Από την τζέπη του φορολογούμενου πολίτη. Βεβαίως-βεβαίως! Του βλάκα του φορολογούμενου-εργαζόμενου πολίτη. Τι έχει εισπράξει ο φορολογούμενος? ΜΗΔΕΝ! Μηδέν από μηδέν = μηδέν! Τελικά το σκουπίδι-κυβερνητικό χρεόγραφο αποδείκτηκε ΑΑΑ. Και δεν το λέω ειρωνικά. Είναι όντως ΑΑΑ γιατί πίσω από αυτό βρίσκονται οι κόποι και οι μόχθοι (και τα σπίτια) του κυπριακού λαού, που τώρα θα εκποιηθούν. Να λοιπόν τα 2,5 δις. ευρώ. «Σκέψου το! Τόσο Απλά!» όπως έλεγε και μια τραπεζική διαφήμιση.

    • avatar
     Marios on July 30, 2014 - (permalink)

     Η ΤΚ πήρε το χρεώγραφο (μαζι με τα άλλα Assets) και τις αναλόγες υποχρεώσεις από τη Λαική και υποτίθεται ήταν και πάραπάνω τα Assets κατά €440 εκατ. αλλά πήραν μετοχές €845 εκατ. (18,1%). που στη πραγματικότητα η διαφορά ήταν σχεδόν μηδενική αν όχι αρνητική.
     Οι ανάλογες yποχρεώσεις ήταν κυρίως το ELA και οι Καταθέσεις κάτω των €100κ.
     Δηλαδή χωρίς το χρεώγραφο η Κυβέρνηση θα έπρεπε να πληρώσει από χρήματα που δεν είχει τους Εγγυημένους Καταθέτες της Λαικής κάτω των €100κ (τουλάχιστο €1 δις) αφού θα έπρεπε να μεταφερθούν λογότερες υποχρεώσεις (λιγότερες εγγυημένες καταθέσεις) με βάσει Νόμο που ψήφισε η Βουλή λίγε μέρες πριν. Και αφού δεν τα είχε θα κύρρησε άμεσα πτώχευση.
     Που είδες οτι η Κυβέρνηση χάρισε της ΤΚ €1,8 δις. Της Λαικής χάρισε €1,8 δις τον Ιούνιο 2012.
     Καί πιστεύεις ειλικρινά ότι ήταν προς το συμφέρον της ΤΚ η αναγκαστική συγχώνευση με τη Λαική. Αυτή έγινε για να προστατευεί η Κυβέρνηση που δεν θα μπορούσε να πληρώσει τις εγγυημ΄λενες καταθέσεις της Λαικής, για να μην απολυθούν άμεσα 1.500-2.000 Τραπεζικοί της Λαικής που θα έφερνε Κοινωνική Αναταραχή που δεν έχουμε ξαναζήσει και για να προστατευτεί η ΕΚΤ και το ELA της. Όλοι κέρδισαν εκτός από τη ΤΚ και τους Καταθέτες της.

     Οσο για τα €300 εκατ. στο Ταμείο Προνείας, τι σχέση έχει αυτό με τη ΤΚ. Αυτό είναι υπέρ των Υπόλοιπων Καταθετών της ΤΚ ή εναντίον τους. Η ΚΤΚ εξαιρσε από τι Κούρεμα Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Διατραπεζικές καταθέσεις, Ασφαλιστικές, Σχολεία και άλλους και το Κούρεμα των υπολοίπων με΄γαλωσε. Και τώρα επιλεκτικά θα αποζημειώση μόνο τους Τραπεζικούς. Που σημαίνει αν υπήρχε οποιαδήποτε σκέψη να αποζημειώσει τοους υπόλοιπους έστω και 0,1^, δεν υπάρχει γρόσι για να το κάνει.

     • avatar
      GBU on July 30, 2014 - (permalink)

      Κύριε Μάριε,
      Η μυθοπλασία είναι θανάσιμη όταν χρησιμοποιείται στην οικονομική ανάλυση.
      1. Ποιος είπε ότι η κυβέρνηση δικαιούται να χαρίζει χρεόγραφα σε βάρος του φορολογούμενου πολίτη; – Η κυβέρνηση δεν χάρισε χρεόγραφα αλλά τα αντάλλαξε με μετοχές της Λαϊκής. Όταν οι ιδιώτες πήραν μετοχές όπως λέτε 18,1%, η κυβέρνηση (δηλαδή ο φορολογούμενος) γιατί δεν πήρε τίποτε;
      2. Ποιος είπε ότι η κυβέρνηση (ο φορολογούμενος) έχει υποχρέωση είτε απέναντι στον ELA είτε απέναντι στις εγγυημένες καταθέσεις που λέτε (κάτω των 100 κ ευρώ); Παρακαλώ να μας αναφέρετε τον νόμο που λέει τέτοιο πράγμα;
      3. Ποιος είπε ότι η τράπεζα Κύπρου (ή η οικονομία) κέρδισε από αυτή τη διευθέτηση που έγινε; Γιατί δεν διαφώνησε; Ο πολίτης όμως δεν συμμετείχε στη λήψη των αποφάσεων. Ο κ. Σαββίδης μας υπενθύμισε με νόημα ότι στην Ισλανδία έγινε δημοψήφισμα. Εδώ τι έγιωε; ΔΕΝ είναι αυτό το ερώτημα, αν η Κύπρου κέρδισε. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι τι κέρδισε, τι έχασε και τι υποχρέωση είχε ο φορολογούμενος πολίτης έναντι του τραπεζικού συστήματος; Και ακόμη γιατί τώρα που ήρθε η ώρα των εκποιήσεων θυμούμαστε μόνο τις υποχρεώσεις αυτού του πολίτη έναντι των τραπεζών αλλά όχι τις θυσίες του που τον χρεοκόπησαν; Αντιλαμβάνεστε ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των διευθετήσεων πάνω στην ικανότητα του φορολογούμενου πολίτη – δανειολήπτη να ξοφλήσει τα προσωπικά του δάνεια; Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι μεταξύ τους αλληλένδετα;
      4. Ποιος είπε ότι όλα αυτά έγιναν για να μη χρεοκοπήσει το κράτος; Το κράτος, με την κατάρρευση ενός τόσο μεγάλου τραπεζικού συστήματος έχει έτσι κιαλλοιώς χρεοκοπήσει. Ή μήπως δεν έχει; Το ότι φορτώνουν το κράτος οι τροϊκανοί με νέα δάνεια σημαίνει ότι δεν έχει χρεοκοπήσει;
      5. Ποιος είπε ότι οι τράπεζες είναι άμοιρες ευθυνών για την απώλεια των ταμείων προνοίας των υπαλλήλων τους (Λαϊκή και Κύπρου); Δεν είναι αυτές που τα διαχειρίζονταν και τα ξεκοκκάλησαν; Είναι ο φορολογούμενος πολίτης;
      Αυτά μόνο για προβληματισμό.
      Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

     • avatar
      Marios on August 1, 2014 - (permalink)

      Εγγυημένες Καταθέσεις €100κ: Νόμος 16(Ι)/2013 και Κανισμοί ΚΔΠ 92/2013 ημερομηνία δημοσίευσης 22/3/2013. Αν θυμάμαι καλά οι Νόμοι πέρασαν με υπέρ ΔΥΣΗ/ΔΗΚΟ/ΕΥΡΩΚΟ και απόχή ΑΚΕΛ.
      Για τον ELA δεν κατέχω τη νομική υπόσταση του.

      Αλλά γιατι νομίζει ότι υπερασπίζομαι τις τράπεζες με αυτά που λέγω. Ακριβώς το αντίθετο κάνω.
      Τους Καταθέτες υπερασπίζομαι που τους πήραν τα χρήματα.
      Για να είμαστε δίκαιοι οι πιο αδικημένοι από πλευράς χρημάτων που έχασαν είναι αυτοί της Λαικής. Υπάρχουν συγκλονιστικές περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν χρήματα μιας ζωής στη Λαική και τα έχασαν, και Δάνεια με άλλες τράπεζες που πρέπει να αποπληρώσουν και δεν μπορούν και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.
      Οι πιο αδικημένοι όμως από νομικής άποψη είναι οι Καταθέτες της ΤΚ. όπου για να χαθεί το 47,5% των χρημάτων τους έγινε μια σειρά ενεργείων παράνομων και αντίθετων των συμφερόντων τους από πλευράς Κυβέρνησης και ΚΤΚ με σκοπό να προστατευθεί το σύστημα στη Κύπρο και στην Ελλάδα. Π.χ. η αναγκαστική απόκτηση της Λαικής από την ΤΚ ήταν εξόφθαλμα αντίθετα στα συμφέροντα της ΤΚ και των καταθετών της.
      Και οι πιο επωφελημένοι καταθέτες ήταν αυτοί του Συνεργατισμού που δεν κουρεύτηκαν καθόλου και πήραν χρήματα από το Κράτος μέσω της Τρόικας.

      Και να σου πω και κάτι άλλο με το ξεπούλημα της ΤΚ που γίνεται τώρα στς €0,24 από τον κ. Ross και άλλους σε τιμή μικρότερη του 1/2 της Λογιστικής της αξίας. Είναι εξόφθαλμο ότι αυτοί θα έχουν τεράστια απόδοση και το ρίσκο τους είναι ελάχιστο. Το κύριο ρίσκο τους είναι ότι η Κύπρος θα τα τσουγκρίσει με την Τρόικα και δεν θα παρούμε άλλα χρήματα από τη Τρόικα και θα πτωχεύσουμε. Η πιθανότητα αυτού είναι πολύ μικρή αυτή τη στιγμή.
      Αν η Κυβέρνηση επενδούσε τώρα στη ΤΚ σε αυτή τη τιμή των €0,24(και έχει €1 δις μαξιλαράκι από τα €10 δις της Τρόικας) η απόδοση αυτή θα πήγεινε στο φορολογούμενο πολίτη και όχι στα ‘αρπακτικά’. Και αυτό που λεω δεν είναι θεωρητικό. Αυτό ακριβώς έχει γίνει σε άλλες χώρες (π.Χ ΗΠΑ, Αγγλια)

 21. avatar
  GBU on July 29, 2014 - (permalink)

  Ο κ. Hourican λέει τώρα ότι θα πουλήσει ομόλογα 1 δις ευρώ. Ελπίζω ότι δεν θα πάει (που είμαι σίγουρος ότι θα πάει) να ζητήσει νέες κυβερνητικές εγγυήσεις για τα ομόλογα αυτά.
  Αν ο κ. WL Ross που αγαπάει τις ριψοκίνδυνες επενδύσεις με την προοπτική του τεράστιου κέρδους δεν θα πρέπει να αναλάβει και το ρίσκο; Αν δηλαδή πραγματοποιεί υπερκέρδη είναι όλα δικά του αλλά αν ατυχήσει και βρεθεί αντιμέτωπος με τεράστιες ζημιές, αυτές θα τις αναλάβει ο κύπριος φορολογούμενος;
  Αφού όλοι ξέρουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει δικά της αποθεματικά για να καλύπτει τις εγγυήσεις της, είναι λογικό ότι αν και όταν κληθεί να τις καλύψει θα υποχρεωθεί να προσφύγει σε νέα ληστρική επιδρομή εναντίον των φορολογουμένων – εργαζομένων με συνέπεια αυτοί να υποστούν νέο κύμα εκποίησης κατοικιών.
  Συνεπώς παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων σημαίνει «τα δικά μας, δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας».
  Θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη του δημοσιονομικού συμβουλίου και του προέδρου του, κ. Γεωργιάδη, για το ενδεχόμενο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων στις τράπεζες.
  Θα με υποχρεώσετε πολύ κύριε Γεωργιάδη αν μεταφέρεται τη γνώμη του δημοσιονομικού συμβουλίου.

 22. avatar
  GBU on July 29, 2014 - (permalink)

  Κύριε Γεωργιάδη, έτσι για να σπάσει και λίγο ο πάγος. Στην φωτογραφία σας φαίνεστε να κρατάτε ένα χαρτάκι. Ξέρω ότι η περιέργεια σκότωσε τον γάτο. Αλλά χωρίς να θέλω να γίνω αδιάκριτος, τι είναι αυτό το χαρτάκι? Μήπως, προπό, λόττο, μετοχή, ομόλογο, ειδοποίηση εκποίησης πρώτης κατοικίας, μνημόνιο, μπιλιετούδιν για παράνομο πάρκινγκ ή αεροπορικό εισιτήριο ?
  Αν θέλετε απαντάτε.
  Όμως για τις εγγυήσεις νομίζω οφείλετε να απαντήσετε.

 23. avatar
  Marios on July 29, 2014 - (permalink)

  Wilbur Ross: Ένα καλοντυμένο αρπακτικό;
  Μία παλαιότερη δήλωση του, μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετική για την πορεία της Τράπεζας Κύπρου: «Πληρώνεσαι για τη λήψη ρίσκου που ο κόσμος νομίζει ότι είναι επικίνδυνο. Δεν πληρώνεσαι ιδιαίτερα αν λαμβάνεις πραγματικά ρίσκα».
  Ο αρθόγραφος σε αυτό το άρθρο δεν κατάλαβε σωστά τη σημαίνει αυτό για τη ΤΚ. Σημαίνει ότι ξεπουλείται.
  Το τι διαφωνώ έντονα με την αύξηση είναι το χρονικό σημείο και το μέγεθος της αύξησης (η χαμηλή τιμή είναι συνεπακόλουθο αυτής).
  Το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο (πριν λίγο καιρό μιλούσαν για Ευρώ 0,5 δις.
  Η χρονική στιγμή είναι η χειρότερη δυνατή. Αν γινόταν αυτό πριν ένα χρόνο (στην ίδια τιμή) θα έλεγα ότι τα ρίσκα είναι τόσα μεγάλο που δικαιολογούν την τεράστια έκπτωση. Αν γίνει σε 1 χρόνο (ακόμη καλύτερα σε 1,5 χρόνο) θα είναι πιο εμφανές ότι τα ρίσκα έχουν μειωθεί πάρα πολύ και η τιμή θα είναι διπλάσια.
  Ακριβώς τώρα είναι αυτό που ακριβώς λέει ο κ. Ross. Ο κ Ross θα πληρωθεί αδρα για το ρίσκο που παίρνει διότι ο κόσμος νομίζει ότι είναι επικύνδυνο. Και με΄’κόσμος΄δεν εννοώ το απλό κοσμάκη. Αλλά τους δήθεν Experts που πάντα συμβούλευαν το Κοσμάκη για να Αγοράζει ότι οι τιμές ήταν Bubble και να πωλούσαν όταν οι τιμές ήταν Rock Bottom. Και μιλάω και για το ΧΑΚ την περίοδο 1999-2001 και τα Ακίνητα την περίοδο 2006-2008 και Τώρα που είμαστε Rock Bottom (ή σχεδόν Rock Bottom σε όλα) και στο επόμενο φρούτο που θα γίνει στο μέλλον.

  Οι προβλέψεις για την Οικονομία είναι -4% για το 2014, 0% για το 2015 και ανάκαμψη το 2016. Η ανεργία έχει ένα Time lag ενός χρόνου, οπόταν το 2016-2017 θα αρχίζει να γυρίζει.
  Τα NPLS του 55% που ανφέρονται πιο πάνω, κατά την άποψη μου δεν αντιπρωσοπεύουν το πραγματικό ποσοστό αυτών που δεν μπορούν να πληρώσουν. Υπάρχουν πάρα πολύ που δεν πληρώνουν για στρατηγικούς λόγους ή επειδή πιστεύουν ότι με κάποιο τρόπο θα γλυτώσουν και το ακίνητο και δεν θα πληρώσουν (βλέπε υποσχέσεις πολιτικών). Διότι όταν ο Πολιτικός υπόσχεται ότι ο Πολίτης που δεν έχει δεν θα πληρώσει και δεν δεν χάσει το ακίνητο του, αυτός που μπορεί να πληρώσει λέει, Καλά μόνο εγώ θα πληρώσω, θα πω ότι ούτε εγώ μπορώ να πληρώσω και θα τη γλυτλωσω και εγώ.
  Το πραγματικό ποσοστό των NPLs θα φανεί όταν περάσουν οι νομοθεσίες και οι ΤΚ αρχίσει πραγαμτικές πιέσεις για εξυπηρέτηση δανείων και ο Κόσμος που μπορεί να πληρώσει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να την γλυτώσει και αρχίσει να πληρώνει.
  Βραχυπρόθεσμα τα NPLS ίσως αυξηθούν και άλλο λόγω αναδιορθώσεων δανείων (κανόνας για 6 μήνες ως NPL) Αλλά στη πραγματικότητα τα NPLs θα πέφτουν. Μην ξεχνάμε ότι εκτός απο ύποθήκες υπάρχουν και Εγγυητές στη Κύπρο στα πλείστα δάνεια

  Τώρα είμαστε στο σημείο που φαινομενικά Όλα πάνε Κατά Βαρβάρων αλλά μια πιο Προσεκτική Μελετη θα δέιξει ότι τα Ρίσκα έχουν μειωθεί δραματικά και Rock Bottom σημαίνει ότι The only Way is Up εντός σύντομου χρονικού ορίζοντα.

  Η ενέργεια του κ. Ross που εξειδυκεύευται σε Distressed Assets και έχει προηγούμενο την Irish Bank me 300% Κέρδος σε λίγα χρόνία είναι σαν να βγαίενι στο Μπαλκόνι και να Φωνάζει.
  Σας ευχαριστώ πολύ που μου ξεπουλάτε της ΤΚ για ψίχουλα και Έλάχιστο Κίνδυνο.

 24. avatar
  GBU on July 30, 2014 - (permalink)

  κ. Μάριε, όταν το λιοντάρι ξεσκίζει το θήραμα του, γύρω του μαζεύονται και πολλές ύαινες για να άρπάξουν ότι μπορέσουν. Άρα γύρω από το βασικό αρπακτικό υπάρχουν πολλά μικρότερα που θα πονέσουν το θήραμα ακόμα πιο πολύ. Πολύ σωστα γράφετε “Η ανεργία έχει ένα Time lag ενός χρόνου, οπόταν το 2016-2017 θα αρχίζει να γυρίζει.”. Μέχρι τότε τα αρπακτικά θα “αρπάξουν” τα σπίτια του κοσμάκη, και όταν αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να προχωρήσει στην εξυπηρέτηση των δανείων του θα είναι πια αργά. Τα αρπακτικά θα τα πουλούν με 300% κέρδος όπως και ο κ. Ross την τράπεζα Κύπρου. Μέχρι τότε, το τι θα δουν τα μάτια μας θα είναι κάτι που ούτε στους χειρότερους μας εφιάλτες δεν έχουμε δει.

 25. avatar
  XYZ on August 1, 2014 - (permalink)

  Mr Georgiades: In my view not only those who disagree with you but also yourself have followed a wrong path creating a false basis for discussion with totally misleading conclusions. All of you must acknowledge a fairly simple fact. Deposits are the liabilities of a bank and loans with their collateral are assets. Whenever there is a request for deposits withdrawal the bank has no other option than to satisfy such request. If the bank has not got enough liquidity it will liquidate its assets that is its loan portfolio including collateral EVEN IF the said loans ARE PERFORMING! This is the rule of the game that was accepted by all CONTRACTING parties. Things could not be clearer. They are so clear as crystal. The sooner this is understood the better for the economy and people’s welfare will be.

  • avatar
   Savvakis Savvides on August 1, 2014 - (permalink)

   All correct, except the Bank cannot call in a loan that is actually performing. This is why the ELA is needed to enable solvent banks to whether a storm.

   • avatar
    Alexandros on August 2, 2014 - (permalink)

    Savvakis, XYZ has a valid point there that is however relevant only in extraordinary circumstances. Normally banks do not call in performing loans.

    However, there are frequently clauses in overdrafts and other credit contracts eg credit cards that allow a bank to call them in early, if necessary. In practice that does not happen because banks that are facing liquidity stress apply and are normally granted central bank liquidity instead of calling in loans. This of course explains the vital importance of ELA and is a point that many critics of ELA miss altogether. If ELA isn’t provided by the central bank, then a bank experiencing liquidity stress would have no choice but to call in loans, even if they are performing. Alternatively, without ELA support a bank suffering liquidity shortages will need to be liquidated which again results in loans being called in even if they are performing. Resolution is of course a relatively new tool that could help prevent early liquidation of bank assets, which in the case of systemic banks can be catastrophic for the economy.

    There is an inherent instability in banking because of the maturity transformation that banks normally perform, which explains why depositor confidence is so vital as the first line of defence and why central bank liquidity support is again vital as the last line of defence, hence the origins of the term ‘lender of last resort’.

  • avatar
   Marios on August 1, 2014 - (permalink)

   No, what you say is not exactly correct.
   Bank can definetely not liquidate the asset of a perfoming loan.

   t is the intention of a bank under normal circmustrances to use the deposits to give loans and to project in trhe future how such deposits and loans will move and keep a Buffer of Liquidity (I think 20%).
   But NOW this is not the case, a big chunk of its Liabilities is not Deposits but ELA, Now it stands around €8,8 billion and and in the Medium Term (say 2017) according to BOC the target is to reduce it half of that and cover only 25% of its Balance sheet.
   So they believe that by 2017 extra Deposits of €4 billion will be made to pay ELA

   • avatar
    XYZ on August 3, 2014 - (permalink)

    Well, read very carefully any mortgage loan contract and you’re gonna be surprised!

 26. avatar
  Pablo on August 1, 2014 - (permalink)

  GBU, μα γιατί επιμένεις να ρωτάς τον κο Γεωργιάδη για πράγματα που έχει ήδη απαντήσει? Φυσικά και θα συμβουλέψει να δωθούν τραπεζικές εγγυήσεις στην ΤΚ, και φυσικά δεν θεωρεί ο φορολογούμενος και ο εργαζόμενος πολίτης έχει ήδη πληρώσει αρκετά! Το σημέρινό του άρθρο περί ψηλών μισθών στο δημόσιο (παρά τη μείωση του μισθολογίου κατά 20-25% και ας βγεί να το διαψεύσει) σου δίνει την απάντηση για το που ψάχνει νεα χρήματα για δωρισει στις τράπεζες.
  Και κάτι τελευταίο, ας μα πει ο κος Γεωργιάδης κατα πόσο στο “υψηλό” κρατικό μισθολόγιο περιλαμβάνει τις συντάξεις και εφάπαξ, και κατα πόσο αληθεύει ότι μέχρι το 2025 το κόστος τους μειώνεται κάτω από το μισό…και μηδενίζεται μέχρι το 2040..

 27. avatar
  κυριακος on August 1, 2014 - (permalink)

  τι γινεται στις αλλες χωρες της ΕΕ οταν καποιος δεν πληρωνει τα δανεια του?
  βαζουν αλλους να τα πληρωσουν?

 28. avatar
  R on August 1, 2014 - (permalink)

  Εδώ και τώρα εκποιήσεις!

  Φτάνει πια.

  Πόσο καιρό ακόμα μια μικρή μερίδα πολιτών θα πληρώνει τα σπασμένα του κράτους;

  Πόσο καιρό ακόμα η βουλή θα κάνει “κοινωνική πολιτική” με τα δικά μου λεφτά;

  Πόσο καιρό ακόμα θα προστατεύονται τα λαμόγια;

  Πόσο καιρό ακόμα ο έντιμος πολίτης θα καίεται στο πυρ το εξώτερο;

  Εδώ και τώρα εκποιήσεις!

  Όλα αυτά που αναμασιούνται για “προστασία της πρώτης κατοικίας” είναι κουραφέξαλα. Αν θέλουμε προστασία του συστήματος δηλ.του κράτους μας η εκποίηση πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα που καθίσταται το δάνειο μη εξυπηρετούμενο.

  Ό,τι άλλο επιχειρείται είναι για προστασία συγκεκριμένων συμφερόντων.

  Ένας γέρος developer μου είχε πει κάποτε: Από εκεί είναι το ψευδοκράτος και απ’ εδώ το κράτος των “ψεύτιων”.

 29. avatar
  GBU on August 2, 2014 - (permalink)

  Ήρθαν
  ντυμένοι φίλοι…

  … αμέτρητες φορές οι εχθροί μου
  το παμπάλαιο χώμα πατώντας
  και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους.
  Έφεραν το Σοφό, τον Οικιστή, και το Γεωμέτρη,
  βίβλους γραμμάτων και αριθμών,
  την πάσα υποταγή και δύναμη,
  το παμπάλαιο φως εξουσιάζοντας.
  Και το φως δεν έδεσε ποτέ με τη σκέπη τους.
  Ούτε μέλισσα καν δεν γελάστηκε
  το χρυσό ν’ αρχίσει παιγνίδι
  ούτε ζέφυρος καν, τις λεύκες να φουσκώσει ποδιές.
  Έστησαν και θεμελίωσαν
  στις κορφές, στις κοιλάδες, στα πόρτα
  πύργους κραταιούς και επαύλεις
  ξύλα και άλλα πλεούμενα,
  τους νόμους τους θεσπίζοντας
  τα καλά και συμφέροντα,
  στο παμπάλαιο μέτρο εφαρμόζοντας.
  Και το μέτρο δεν…
  έδεσε ποτέ με την σκέψη τους.
  Ούτε καν ένα χνάρι θεού
  στην ψυχή τους σημάδι δεν άφησε
  ούτε καν ένα βλέμμα ξωθιάς
  τη μιλιά τους δεν είπε να πάρει.
  Έφτασαν ντυμένοι «φίλοι»
  αμέτρητες φορές οι εχθροί μου
  τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας.
  Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε
  παρά μόνο σίδερο και φωτιά.
  Στ’ ανοιχτά που καρτέραγαν δάχτυλα
  μόνο όπλα και σίδερο και φωτιά.
  Μόνο όπλα και σίδερο και φωτιά.
  (Άξιον Εστί – Οδυσσέας Ελύτης)

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS