Skip to content

Κακή ή κοινωνική τράπεζα;

Posted by (Regular StockWatch Contributor) on November 23rd, 2015 - 21 Comments
avatar

Την περασμένη εβδομάδα ίσως ήμουν υπέρμετρα αρνητικός με την ιδέα της κακής τράπεζας στην Κύπρο.  Μέρος της αρνητικότητας μου προέρχεται από το γεγονός ότι είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί επιτυχώς το μοντέλο κακής τράπεζας σε μια μικρή χώρα όπως την Κύπρο, με τα διάφορα συμφέροντα και ελλειπή τεχνογνωσία/δεδομένα και με τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα.  Ενδεικτικό του ελλιπούς επαγγελματισμού που υπάρχει είναι ότι πρέπει να παίρνουμε θέσεις σε θέματα που το «κακό» ή «καλό» εξαρτάται από τις λεπτομέρειες χωρίς να ξέρουμε τις λεπτομέρειες.  Επιπρόσθετα, τις λεπτομέρειες αυτές κανείς δεν είναι διατεθιμένος δημόσια και από θέση ευθύνης να υπερασπιστεί, ή να εξηγήσει, πριν τη λήψη μιας απόφασης.

Πολλά από τα πλεονεκτήματα που θα υπήρχαν από μια κακή τράπεζα σε άλλες χώρες (πχ οικονομίες κλίμακας) δεν υπάρχουν στην Κύπρο και λόγω μεγέθους της αγοράς αλλά και επειδή τα δάνεια είναι πρωτίστως στην Τράπεζα Κύπρου (και άρα όποιες οικονομίες κλίμακας ήδη υπάρχουν).  Η κακή τράπεζα θα πρέπει κάπως να χρηματοδοτηθεί και θα πρέπει τα συμφέροντα πολλών διαφορετικών ομάδων να ληφθούν υπ’ όψιν.  Υπάρχουν οι δανειζόμενοι που ενώ ακόμη κατέχουν τις «περιουσίες τους», αρνούνται να πληρώσουν τα «δάνεια τους».  Υπάρχουν οι μέτοχοι των τραπεζών που έχουν το κύριο πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  Και υπάρχει και ο φορολογούμενος που δεν είναι άμεσα αντιπροσωπευόμενος σε αυτή τη συζήτηση μιας και εκλογές γίνονται κάθε πέντε χρόνια και ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος δεν ψηφίζει, βάζοντας έτσι λιγότερη πίεση στους πολιτικούς.

Σε αυτό το περίπλοκο μωσαϊκό συμφερόντων έρχεται να προστεθεί και η συζήτηση περί κακής τράπεζας που μου θυμίζει πολύ τη συζήτηση που γινόταν όταν θα ερχόταν η Pimco το καλοκαίρι του 2012.  Λεγόταν τότε, ότι όπως έγινε σε άλλες χώρες, και αυτό αληθεύει, θα ερχόταν η Pimco, θα ξέραμε το λογαριασμό για τις τράπεζες από ανεξάρτητους αναλυτές, θα παίρναμε τα χρήματα από τους ευρωπαίους, θα ανακεφαλαιώνονταν οι τράπεζες, θα ξαναρχόταν η εμπιστοσύνη και θα ξαναέπαιρνε μπρος η οικονομία.  Δύο τα λάθη στη λογική.  Τι θα γινόταν αν δεν μας έδιναν τα χρήματα οι ευρωπαίοι (πχ επειδή οι τράπεζες είχαν ονοματισθεί καζίνο) και τι θα γινόταν αν αργούσε η λύση να έρθει (πχ λόγω εκλογών;).  Έτσι και τώρα. Τι θα γίνει αν ο λογαριασμός της κακής τράπεζας είναι υπερβολικός και τι θα γίνει μέχρι να φθάσουμε σε αυτό τον αριθμό; Ακριβώς οι ίδιες, σχεδόν απαράλλαχτες ερωτήσεις.

Μπορεί να λειτουργήσει μια κακή τράπεζα που διατηρεί την ανεξαρτησία της και «αναγκάζει» τους τωρινούς μετόχους να βάλουν χρήματα σε αυτόν τον οργανισμό; Ναι, μπορεί, και ίσως μπορούν και να πειστούν οι τωρινοί μέτοχοι να κάνουν αυτό το βήμα.  Υπάρχει το κόστος να βάλουν το χέρι στην τζέπη αλλά θα υπάρχει και το όφελος μιας άλλης καθαρής τράπεζας στο χαρτοφυλάκιο τους.  Αλλά δεδομένης της κυπριακής οικονομικής ιστορίας και του τρόπου αντιμετώπισης δύσκολων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια, έχετε εμπιστοσύνη ότι αυτό μπορεί να δουλέψει; Έχετε εμπιστοσύνη ότι δεν θα υπάρχουν σκάνδαλα όπως στην Ιρλανδία με αγοραστές δανείων από την κρατική κακή τράπεζα να κατηγορούνται ότι έχουν κάνει εισφορές σε ταμεία πολιτικών εκστρατειών; Έχετε εμπιστοσύνη ότι δεν θα δοθούν δυσανάλογα μεγάλα κίνητρα (όπως στην Ισπανία) στους ιδιώτες επενδυτές που θα χρειαστεί να συμμετέχουν στην κακή τράπεζα; Γιατί δεν θα είναι περισσότερο χρήσιμο αυτοί που έχουν τεράστιες «περιουσίες» να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν ή/και να πουλήσουν τις «περιουσίες» αν δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους; Μια πώληση δανείων, για παράδειγμα, έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως η κακή τράπεζα αλλά δεν πρέπει να έχει καμμιά υποστήριξη από το κράτος και θα υπάρχει και το κίνητρο μεταξύ αγοραστή και πωλητή να κρατήσουν την τιμή πώλησης μυστική, αποφεύγοντας οποιονδήποτε μαζικό πανικό.

Επαναλαμβάνω, μπορεί να δουλέψει η ιδέα της κακής τράπεζας στη θεωρία.  Από μακριά όμως δεν βλέπω να έχουν γίνει τα αναγκαία προαπαιτούμενα βήματα που να έχουν αλλάξει τόσο την Κύπρο που να δικαιολογείται τέτοια αισιοδοξία.  Περισσότερο χρήσιμο θα είναι να αντιληφθούν οι δανειολήπτες ότι είτε θα πρέπει να παραδώσουν την «περιουσία» τους, είτε θα πρέπει να έρθουν σε ένα συμβιβασμό σταδιακής αποπλήρωσης των δανείων.  Στους φτωχούς (και εδώ δίνω έμφαση στη λέξη φτωχός) δανειολήπτες μπορεί το κράτος να επέμβει μέσω κοινωνικής πολιτικής και να αγοράσει τα δάνεια για να μην ξεσπιτωθούν.  Αλλά αυτή θα την ονόμαζα κοινωνική τράπεζα, παρά κακή τράπεζα.

Ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης είναι καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Imperial College Business School.

Categories → Οικονομία

21 Comments
 1. avatar
  Anonymous on November 23, 2015 - (permalink)

  The main argument of this post – as well as of the previously published, related post – is that a bad bank is a bad idea because the author can identify imperfections in the way it would be implemented in Cyprus. I am not sure that this makes for good policy advice.

  In theory, our banking sector should not exist. It still proudly posts something in the order of 40%-50% NPLs. And let’s be clear, high NPL rates are not just a BoCY problem. To the outside world we are a country with a banking sector that (a) is still large compared to the country’s GDP, and (b) is in a zombie state. That we are still debating whether we should remove these assets from banks’ balance sheets is mind-boggling to say the least.

  Bad banks have been used extensively in past banking crises as an effective means to clean up a heavily impaired banking system, and contain the risk to a structure where investors can clearly see it. Most, if not all, of the countries that used bad banks have far more professionally-run banking and public sector than we do. And they chose to clean up their banking systems via this measure.

  That we are not as professionally-run a country as the ones that employed bad banks to deal with their crises, is no reason to not move in that direction too. This argument would never see the light of day in the context of reforms in the public sector, the healthcare system, etc… But for the management of our ongoing banking crisis it somehow does?

  Sure, things have not always been perfect with bad banks, and, sure, scandals emerged. What also emerged is, again, that banking sectors got cleaned up. If that is not a net positive, then I am not sure what is.

  I think the only discussion we should be having right now, is not whether a bad bank is a good idea, but how to best implement it. And I agree, that there are concerns about government interference.

  Not sure what the ideal way forward would be, but step 1 could very well entail the CBC mandating that banks raise their provisions to adequately high levels. This would put pressure on banks’ capital buffers, and create urgency on the shareholders’ end to start dealing with a problem they were given way too much time to address already.

  Step 2, set the bad bank and transfer assets to it. Transfer as much capital as you can from the good bank to the bad one, and replenish any shortfalls in both structures with capital from private investors. Attract said investors by offering attractively-priced shares in the good bank for every euro investment in the bad bank, and also force previous shareholders to hold a junior claim in the bad bank. This will, of course, dilute current shareholders, but if they believe that the banks they are currently owning are being sold at a discount they can put in the new capital themselves if they so wish.

  If the government needs to step in to support loss-sharing agreements to make this whole thing work, then so the government should. Things are very simple, if there are losses to be had over and above what capital buffers can currently absorb, somebody will need to take a hit. Debt holders or the government, take your pick, but there is no way around the fact that somebody would have to take a hit. If buying time will somehow make things better in terms of NPLs, then the government should do what it needs to, to buy some time.

  In sum, we have a banking sector that is as “zombie” as they come. Private sector expertise at the banks’ board level has not yielded anything that resembles a way out of this situation. Bad banks have been frequently and successfully employed to address similar problems in the past. Special circumstances in Cyprus may make our bad bank less efficient than theirs. Does that consideration make bad banks a bad solution? Only if there is a better alternative. I am all ears.

 2. avatar
  Μ on November 24, 2015 - (permalink)

  Κύριε Μιχαηλίδη,

  Το βασικό μειονέκτημα μιας κακής τράπεζας (εν τη απουσία της Τρόικα) είναι το ενδεχόμενο συμμετοχής του κράτους, το οποίο έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί σοβαρά έργα. Ως εκ τούτου μια κακή τράπεζα στην οποία συμμετέχει το κράτος ενδέχεται να εξελιχθεί σε άντρο ευνοιοκρατίας. Δεν είναι ο λογαριασμός το βασικό πρόβλημα διότι είτε τον κρύψουμε κάτω από το χαλί είτε όχι αυτός δε θα φύγει θα είναι εκεί και αργά η γρήγορα θα κληθούμε να τον πληρώσουμε, Ιδίως όταν τα χαλιά τα τινάζει η ΕΚΤ πλέον.

  Οι (υπόλοιποι) Ευρωπαίοι μας έκαναν τη χάρη να μη μας “δώσουν” (ήτοι δανείσουν) τα χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών επειδή το ΔΝΤ θεώρησε (ορθώς) ότι το χρέος δε θα ήταν βιώσιμο, όχι διότι κατάλαβαν ξαφνικά το αυταπόδεικτο, ότι δηλαδή οι τράπεζες επιδίδονταν σε casino banking εκτός από utility banking. Ευτυχώς για εμάς τους φορολογούμενους που δεν κατάφερε το κράτος (πχ μέσω των συμβούλων του στα Eurogroups) να πείσει για το αντίθετο, διότι η Ελλάδα θα φάνταζε success story μπροστά σε εμάς, που θα είχαμε υποθηκεύσει τις παρούσες και επόμενες γενιές για να μην υποστούν ζημιά οι διάφοροι ολιγάρχες.

 3. avatar
  Επιλήσμων on November 24, 2015 - (permalink)

  Μα κύριε Μιχαηλίδη, όσο υπέρμετρα αρνητικός είσασταν με την ιδέα της κακής τράπεζας στην Κύπρο στο προηγούμενο άρθρο σας, άλλο τόσο είστε και τώρα (και τολμώ να υποθέσω θα είσαστε και στο μέλλον).

  ΥΓ Απορώ γιατί επαναφέρετε τον λαϊκισμό με την φράση “οι τράπεζες είχαν ονοματισθεί καζίνο”.
  Εν πάση περιπτώσει,
  Εάν οι τράπεζες μας ενεργούσαν σαν καζίνο, τότε τα odds θα ήταν υπέρ τους και θα πραγματοποιούσαν και πραγματικά κέρδη.
  Ενεργούσαν όμως σαν παίκτες (πελάτες) καζίνο, που όλοι γνωρίζουν και παραδέχονται (εκτός οι εθισμένοι του τζόγου) ότι τα odds είναι εναντίον τους. Και το χειρότερο είναι ότι στοιχημάτιζαν με ξένες φίσιες – αφού πρώτα μερικοί από αυτούς φρόντιζαν να βάλουν στην τζέπη τους αρκετές φίσιες που τις εξαργύρωναν γιά δικό τους λογαριασμό.

 4. avatar
  Παναγιώτης Σαββίδης on November 24, 2015 - (permalink)

  Μετά από 3 χρόνια οικονομικής κρίσης και μετά από 6 χρόνια κρίσης της αγοράς πραγματικά πιστεύει οποιοσδήποτε ότι τα 90+ μη εξυπηρετούμενα μπορούν να εξυπηρετηθούν; Ειδικά τα επιχειρηματικά.

  Το θέμα όμως είναι ποιος θα πει στον Ross και την ομάδα του, του €1δις, στους επενδυτές της Ελληνικής των €200 εκ και στον Κύπριο φορολογούμενο του €1.8 δις του Συνεργατισμού (ούπς άλλο ένα €1.8 δις όπως εκείνο της Λαϊκής) ότι οι συνταγές του Μνημονίου για τον τραπεζικό τομέα δεν βγαίνουν και πρέπει να χάσουν τα λεφτά τους.

  Το μεγαλύτερο ατού ήταν ο ELA αλλά η ΚΤΚ και ο Χάρης ήθελαν άρον άρον να το εξαλείψουν.

  • avatar
   Savvakis C Savvides on November 24, 2015 - (permalink)

   Well said! Totally agree! Sad but true! But apparently, Hourican thinks as he stated outside the Presidential Palace on Friday, that “all borrowers CAN pay but they CHOOSE NOT to pay!”. He must be taking us all for complete idiots! Also, you are right on your comment about not playing our cards right with regards to the ELA.

 5. avatar
  fostiras on November 25, 2015 - (permalink)

  Όποιο και να είναι το είδος ή η μορφή της κακής τράπεζας, σημασία έχει το ξεκαθάρισμα των περιπτώσεων ώστε να διαφανεί ποιοι πραγματικά είναι οι κακοπληρωτές και η κοστολόγηση ενός φορέα διαχείρισης δανείων. Η πρώτη και μοναδική κατοικία πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να προστατευτεί. Στη Κύπρο οποιαδήποτε τράπεζα προχωρήσει αδιάκριτα σε εκποίηση κατοικίας με ξεσπίτωμα, το μόνο που θα καταφέρει είναι δυσφήμιση για τον εαυτό της. Γι΄ αυτό βλέπουμε τελευταίως δηλώσεις από τραπεζίτες ότι δεν θα πειράξουν τη πρώτη κατοικία. Ούτως ή άλλως σε ύψος ΜΕΔ οι κατοικίες είναι η μειοψηφία.

  Όσο αφορά τα επιχειρηματικά, θα πρέπει να εξεταστεί ποιες επιχειρήσεις είναι βιώσιμες, το μέγεθος και το είδος των επιχειρήσεων και οι συνέπειες στους εργαζόμενους. Η πλειοψηφία αφορά μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν βάλει και την οικία τους υποθήκη.

  Οι τράπεζες ταμπουρωμένες στις αναδιαρθρώσεις προσπαθούν να καλύψουν την σκανδαλώδη συμπεριφορά τους στη παραχώρηση δανείων ειδικά προς επιχειρήσεις, χωρίς να εξετάζουν που κατέληγαν τα χρήματα και τώρα τρέχουν να τα μαζέψουν.

  • avatar
   Παναγιώτης Σαββίδης on November 25, 2015 - (permalink)

   Καλή η προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά είμαστε διατεθειμένοι ως κοινωνία να έχουμε οικογένειες, βασικά ιθαγενείς αποικίας χρέους, απλά και μόνο για να λέμε ότι εξυπηρετούν τα χρέη τους;

   Αξιολόγησε κανείς την ελευθερία που θα νιώσει μια οικογένεια, με όλα της τα άλλα προβλήματα που οδηγούν στο να μην εξυπηρετεί τα δάνεια της, όταν αποβάλει τον βραχνά της δόσης και τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα των τραπεζών;

   Σε κάποια φάση, σύντομα μάλιστα, θα είναι κοινωνικά αποδεκτό και επιθυμητό να χρεοκοπήσει κάποιος (το λέμε αφερεγγυότητα τώρα) και ας χάσει και το σπίτι του και να κάνει μια καινούρια αρχή.

   Σε λιγότερο από 6 μήνες, η οικογένεια θα βρει την νόρμα της χωρίς βαρίδια.

 6. avatar
  Σαββας Τταντης on November 25, 2015 - (permalink)

  Αλέξανδρε , επιδη κατα την δίκη σου άποψη δεν έχουμε στην Κυπρο την τεχνική γνώση για δημιουργία της κακής. Τραπεζας δεν πρεπει να την κάνουμε? Πρόοδος ,δεν πρεπει να προοδεύσουμε? εξάλλου διαφωνώ μαζί σου. Η Κύπρος έχει άξιους και επιστημονικά καταρτισμένους ανθρώπους να εφαρμόσουν οποιανδηποτε ιδέα σε οποιονδήποτε τομέα…..

  Δεν θα σχολιάσω τις θέσεις σου απλά να πω τα εξής….

  Είδες πόσες φορές ανακαιφαλαιοπηθηκαν οι ελληνικές τραπεζες? απο το 2009 εως σημερα τουλάχιστον 4 με 5 φορές. Με τελευταία το πρόσφατο φιάσκο οπου το κράτος ,Δηλαδή το ΤΧΣ , δηλαδή ο Ελληνικός λαός έχασε 44 δις ευρω. Να σε θυμίσω οτι η Κυπριακή οικονομία ειναι δανεισμένη 3 φορές πιοολυ απο την Ελληνική οικονομία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτο για τα κεφαλαία των τραπεζών?

  Σε θυμίζω επίσης οτι τα κεφαλαία των τραπεζών μας δεν ξεπερνούν τα 4 δις με 30 δις μη εξυπηρετούμενα δάνεια…..ξέρεις τι σημαίνει αυτο ?

  Ενα χρόνο τωρα ,γράφω οτι οι τραπεζες θα ξαναχρειαστούνε κεφαλαία…..ο υπουργός τωρα λέει οτι ο συνεργατισμος θα χρειαστει 200 εκ. Η ΕΚΤ είπε οτι οι προβλέψεις των τραπεζών ειναι χαμηλές και συμφωνώ μαζί της.

  Η ιδέα της κακής τραπεζας ειναι πολυ καλη και πρεπει να γίνει άμεσα. Εάν όχι θα χάσει ο φορολογούμενος πολίτης όσα έβαλε και θα ξαναδώσει στον συνεργατισμό και όλοι οι μέτοχοι των των άλλων τραπεζών θα ξαναδίνουν diluted…….

  Σάββας Τταντης 25 /11/2015

 7. avatar
  Erol Riza on November 26, 2015 - (permalink)

  The issue is not whether we need a bad bank, or better still an Asset Management Company. This was considered the best solution two years ago but was killed by the politicians who had not bothered to understand the dynamics of NPLs linked to real estate, some pure land banks and some income generating NPLsI. The AMC, if it can be set up, would provide the economy with a stabilising influence especially for the real estate market and for the banks to be more focused on their banking activity than debt collection/restructuring.

  In the summer of 2013 there was inadequate awareness of how big the problem could be if left unresolved at the time. Many of you will recall the NPLs numbers were much smaller but so were the provisions to cover the losses of the banks if the loans were transferred at their “true value”. It seems many commentators do not understand that the banks must have an incentive to sell these loans to an AMC since they will incur upfront losses. The IMF suggests structured incentives and herein is one of the big issues which those truly interested should seek; some of us believe this can be achieved and it would require possibly the support of the EU financial institutions since Cyprus cannot afford to shoulder such a problem in the immediate future. In any case our EU “partners” who inflicted such pain on Cyprus should offer such support. As for the IMF view on Cyprus suffice it to remind all that they were OK as the NPLs were in accordance with PIMCO assumptions! ( see their update in January 2014)

  The next issue would be should it be a single bank AMC or whether it would require more banks. Are the assets of the three systemic banks identical? If not does it make economic sense to have a single bank AMC? Can the banks be pressured to participate if their boards do not wish because the economics are not attractive? The banks are after all private companies and not under resolution which would have been easier as per IMF research.
  The funding issue of the AMC is one that will require private investment so long as the returns, and thus the transfer pricing of loans, is at true economic value. it is arguable if the calculations of the secured loans has been accurate enough since the loan and the underlying collateral have to be valued by experts in the real estate sector and not by other third parties in other areas of expertise. The answer must lie in further discussion/consultation by the interested stakeholders and there may be a silver lining if the international financial institutions take part. Cyprus is not alone in this as there are one trillion NPLs in the EU on banks’ balance sheets!

  It would appear there is a lot of noise about the issue of who will run such an AMC and the truth is that Cypriots will not be able to run such an AMC in accordance with the independence and management expertise required and it would be highly desirable, just like at the CEO level of the two private banks, to import this from overseas. It is no shame as Ireland and Slovenia have done it. The governance of such an AMC must be unquestionable in order to attract private investment and there are a lot of experts from overseas with the relevant experience.

  To summarise the AMC is the right vehicle to asset manage such NPLs but there is no simple solution. It has to be done with the approval of the parties concerned and this will only happen if there are sufficient incentives and the economics make sense. The NPL numbers clearly are not the true position since many restructured loans appear as NPLs for 12 months after they have been restructured as per the EBA rules for such restructured loans so the numbers are better than reported.

  • avatar
   Savvakis C Savvides on November 26, 2015 - (permalink)

   Erol, do you actually mean that if the CEOs are foreigners with expertise then good and independent governance is guaranteed? I have nothing against Mr. Hourican (except perhaps when he is making stupid and insulting statements like the one he made outside Presidential Palace last week – ie. that “the problem with the NPLs goes away if only the borrowers are persuaded to pay their loans!”), but he was Head of the Dept. at Royal Bank of Scotland which was at the centre of the Libor scandal in Europe. Apparently, he resigned or was forced out, over this. So, just because he is Irish and with experience (doubtful whether his experience is in any way relevant to the problems Cyprus is facing today by the way) you conclude that he is ideal? The question is not whether one is a foreigner or Cypriot but rather whether he is competent and honest!

   • avatar
    Erol Riza on November 28, 2015 - (permalink)

    Savva,
    when one refers to the absence of local expertise to run an AMC and uses the example of the CEOs appointed tu run two private banks one does not personalise the matter. The truth is that even in the good times the bankers in Cyprus have shown they had no good governance, did not introduce best practise in credit risk management and surely where not independent.
    Hence when I suggest foreign expertise this is based on the opinion of experts who visited Cyprus last August and explained to those of us who met with them that the best thing is to bring experts from abroad.
    I think we should not get on our high horse in Cyprus whenever non Cypriots say some truths about the behaviour of locals. I think we should heed those experts who have worked in such AMCs and who have been compromised by the interference of politicians. Unless you think otherwise!

    • avatar
     Επιλήσμων on November 29, 2015 - (permalink)

     I actually like the idea of importing foreign expertise, not so much for running our banks but for running our country.

    • avatar
     Savvakis C Savvides on November 30, 2015 - (permalink)

     Erol,

     You speak as if one needs to be a foreigner in order to have proper governance. And it becomes even more absurd I am afraid when you qualify this by saying “this is based on the opinion of experts who visited Cyprus last August and explained to those of us who met with them that the best thing is to bring experts from abroad”. Maybe if we had aliens visiting the Earth and they were to tell us that all humans are useless we should believe them! I don’t want to extend this disagreement but one last question perhaps you could answer me. Do you think that the Interim Board of the BoC which was made up of only Cypriots (including you and me) did not apply good governance?

     • avatar
      Επιλήσμων on November 30, 2015 - (permalink)

      Dear Savvakis,
      Perhaps that’s why none – from the Interim Board – was reappointed (except of course the Union’s nominee).

     • avatar
      Erol Riza on November 30, 2015 - (permalink)

      Savva,

      The interim board had a mandate which was determined by the Troika and the Central Bank which was the decision maker as the Resolution Authority. The Attorney General at the time reminded us of the fact that we could hardly decide without the Resolution Authority approving. Governance was limited to ensuring the CEO acted in accordance with board decisions.

     • avatar
      Επιλήσμων on December 1, 2015 - (permalink)

      Dear Erol,
      You are right that the Interim Board had the limitations you mention – as the Bank was under the Resolution Authority – but I am certain the Board was acting in unison with the Central Bank, since knowing the integrity of character of the Members of the Board, had they disaproved, they would have resigned.

     • avatar
      Erol Riza on December 1, 2015 - (permalink)

      Dear Epilismon,

      You are correct as our focus was to work with the CBC towards restoring some stability to the BoC in very difficult circumstances.

 8. avatar
  Marios on November 26, 2015 - (permalink)

  The issue is not that of a bad bank or Asset Management company or just pure sale of bank loans but who is going to fund it.
  If we are talking about the private sector funding this, I do not see any difference between a bad bank, AMC or just pure sale of loans to Funds in a big scale.
  BoC can bundle all of Bocs’ NPL together and go out to the private sector to see if there is a market for this and at what price. The technicalities can be done in various ways, for example BoC setting up a subsidiary AMC, transferring all the NPLs together with the collateral and selling the subsidiary to the funds.
  What’s stopping BoC from doing this apart from the big possibility that the price it can get is low and that will create a big hole in its capital and have the need for additional capital from its sharehodlers.

  If BoC does it, the rest will follow.

  If we are talking about a Bad Bank, AMC, or whetaver funded by the government, this is a different ball game. I completely disagree with such an idea. It will be a complete disaster. If the government funds it, the government will run it. The best that I can agree is for the government to participate in a small % in such vehicle, say a 20% stake with zero involvement in its operations.
  The role of the government is primarily to facilitate such a vehicle or maybe even push the banks to do it.
  But from the current politics (and elections coming up), I give it % of happening. Just observe the politics relating to the legislation of sale of NPLs to come to the conclusion that even small scale sale of NPLs will be difficult to actually happen.

 9. avatar
  fostiras on November 27, 2015 - (permalink)

  Τα ΜΕΔ παραμένουν υπό παρακολούθηση για περίοδο 12 μηνών ακόμη και αν ο πελάτης πληρώνει χωρίς καθυστερήσεις. Άρα εξαρτάται από πότε το κάθε δάνειο βρίσκεται υπό παρακολούθηση και για κάθε δάνειο θα είναι διαφορετική η χρονική στιγμή παρέλευσης των 12 μηνών. Δεν νομίζω να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με αυτό το κριτήριο. Λίγο- πολύ οι τράπεζες γνωρίζουν ποιοι πραγματικά μπορούν να βγουν από τη κατηγορία ΜΕΔ.

  Παίζεται ένα παιγνίδι από τις τράπεζες με τα επιχειρηματικά ΜΕΔ. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο συμπαρασύρει και τα οικιστικά. Όλα τα ΜΕΔ για μη βιώσιμες επιχειρήσεις πρέπει άμεσα να μεταφερθούν σε ένα φορέα διαχείρισης δανείων. Οι τράπεζες παίζουν το ρόλο συμβούλων επιχειρήσεων? ή προσπαθούν απλά να δώσουν μια οικονομική άνεση στις επιχειρήσεις αφήνοντας τες να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο χωρίς καμιά προοπτική?

 10. avatar
  Κύπρος ολέ on December 1, 2015 - (permalink)

  Αν δεν πρέπει να κάνουμε κακή τράπεζα γιατί δεν είμαστε αρκετά ικανοί, τότε υποθέτω πως:

  Δεν πρέπει να κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις
  Δεν πρέπει να κάνουμε ΓΕΣΥ
  Δεν πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό
  Δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους υδρογονάνθρακες

  Μήπως δεν πρέπει να υπάρχουμε;

 11. avatar
  Επιλήσμων on December 4, 2015 - (permalink)

  Perhaps we will not need a Bad Bank after all.
  Our Banks seem to be succeeding in their effort to deleverage – by stop giving any new loans and by selling their assets (with a book profit).

  For example, BoC sells three hotels in Greece for 9.6 m euros, average 3.2 m euros each. (Alpha Bank plans to sell Athens Hilton for more than 160 m euros). I suppose ours were not really hotels, inns or hostels perhaps?
  The sale price of the three hotels was near book value BoC said. At least this means the book loss is insignificant. Except if the book value was lower than 9.6 m, in which case we made a book profit.

  I wonder what is the book value of the Parthenon.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS