Skip to content

Παραλογισμοί προτεινόμενης κλιμακωτής ΑΤΑ

Posted by (Regular StockWatch Contributor) on October 3rd, 2011 - 36 Comments
avatar

Πολλοί οικονομολόγοι, περιλαμβανομένου και του γράφοντος, έχουν υποστηρίξει ότι μετά την είσοδο στην ευρωζώνη και τη συνεπακόλουθη αδυναμία εξάσκησης ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής (ελέγχου των επιτοκίων και της συναλλαγματικής ισοτιμίας), ο θεσμός της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) πρέπει να επανασχεδιαστεί.  Πολλοί λένε μάλιστα ότι θα έπρεπε να σταματήσει να υπάρχει και οι αυξήσεις στους μισθούς να βασίζονται στην παραγωγικότητα.  Δεδομένων των ευαισθησιών που υπάρχουν για ιστορικούς λόγους στην Κύπρο, νομίζω ότι η ολοκληρωτική εξάλειψη της ΑΤΑ θα είναι πολιτικά αδύνατον να έρθει.  Μάλλον για αυτό το λόγο οι συζητήσεις έχουν αρχίσει να περιστρέφονται γύρω από το πώς μπορεί να αλλάξει η ΑΤΑ για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.  Θα επιχειρηματολογήσω ότι οι αλλαγές που συζητιούνται είναι ακόμη χειρότερες από την υφιστάμενη κατάσταση και θα εισηγηθώ μερικές αλλαγές που θεωρώ λιγότερο προβληματικές μακροπρόθεσμα, και από την άποψη της οικονομικής λογικής αλλά και από την άποψη της πολιτικής εφαρμογής.

Ο λόγος που η ΑΤΑ δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία είναι ότι αν ο πληθωρισμός είναι έστω και 1% μεγαλύτερος από τον πληθωρισμό των κύριων εμπορικών εταίρων της Κύπρου, σταδιακά η συνεπακόλουθη αύξηση στους μισθούς θα κάνει την οικονομία λιγότερο ανταγωνιστική και η ανεργία μακροπρόθεσμα θα αυξηθεί.  Ένας τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι η ιδέα της κλιμακωτής ΑΤΑ που έχει μερικά θετικά σημεία αλλά έχει και αρνητικά.  Με την κλιμακωτή ΑΤΑ θα παίρνει την αύξηση στον πληθωρισμό όλος ο εργαζόμενος πληθυσμός μέχρι ένα όριο (πχ 24000 το χρόνο) και οι υπόλοιποι θα παίρνουν ένα σταθερό ποσό.  Η ιδέα είναι ότι τα αγαθά που επηρεάζουν το βιοτικό μας επίπεδο (το οποίο η ΑΤΑ προσπαθεί να προστατέψει) είναι βασικά αγαθά (πχ γάλα, ψωμί) και δε χρειάζεται μεγαλύτερη αύξηση για τους περισσότερο ψηλά αμειβόμενους για να καλύψουν αυτή την αύξηση στις τιμές.

Ποιά όμως είναι τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από αυτή την αλλαγή; Μακροπρόθεσμα, με θετικούς πληθωρισμούς, η διαφορά στους μισθούς κάποιου που αρχίζει με €1000 το μήνα («υφιστάμενος») και κάποιου με €2000 το μήνα («προϊστάμενος») θα σμικραίνει διότι ο ένας θα παίρνει τον πληθωρισμό και ο άλλος ένα σταθερό ποσό.  Η ερώτηση κρίσεως είναι αν είναι η ΑΤΑ το εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σμίκρυνση των μισθολογικών ανισοτήτων σε μία οικονομία.  Τι θα γίνει αν ξαφνικά ο πληθωρισμός πάει στο 100%; Ξαφνικά αυτός των €1000 θα παίρνει σχεδόν το ίδιο με αυτόν που άρχισε με €2000; Ο «υφιστάμενος» θα παίρνει περισσότερα από τον «προϊστάμενο» διότι το ευρώ υποτιμήθηκε για παράδειγμα και αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου; Είναι αυτή λογική οικονομική πολιτική; Δεν θα διαλύσει με μαθηματική ακρίβεια μία τέτοια πολιτική τα κίνητρα οποιουδήποτε να σκεφτεί πως θα επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο του; (Υποθέτω ότι ο «προϊστάμενος» έχει κάποιας μορφής περισσότερα προσόντα από τον «υφιστάμενο», είτε αυτά είναι μόρφωση, είτε εμπειρία, είτε επιχειρηματικό μυαλό, είτε ικανότητα στην εργασία, είτε ακόμη και τύχη).

Δεν νομίζω ότι θέλουμε την ΑΤΑ να είναι το εργαλείο ανακατανομής των μισθών στην οικονομία.  Με μαθηματική ακρίβεια ένα τέτοιο μοντέλο όχι μόνο θα μειώσει τα κίνητρα παραγωγικότητας στην εργασία, όχι μόνο θα μειώσει τα κίνητρα επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά και θα οδηγήσει πολλά άτομα με το δεδομένο ανθρώπινο κεφάλαιο να αναζητήσουν εργασία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  Σε τελική ανάλυση είναι η Κυπριακή οικονομία που θα χάσει σε μία τέτοια εξέλιξη, καθώς θα χάσει το ανθρώπινο κεφάλαιο που μπορεί να τη σπρώξει μπροστά.

Πως μπορεί να αλλάξει όμως η ΑΤΑ και να αποφύγει αυτό το πρόβλημα; Μία μικρή παραλλαγή στο πιο πάνω είναι να παίρνουν όλοι ένα σταθερό ποσό το χρόνο που να καλύπτει τις ανάγκες των βασικών αγαθών.  Και αυτό είναι κλιμακωτό (το ποσοστό αύξησης για τους υψηλόμισθους θα είναι χαμηλότερο από το ποσοστό αύξησης στους χαμηλόμισθους) αλλά αυτό δεν αλλάζει τις κλίμακες εναντίον των υψηλόμισθων (από την άποψη ότι δεν θα βρεθεί ο υφιστάμενος ξαφνικά να παίρνει ψηλότερο μισθό από τον προϊστάμενο λόγω του πληθωρισμού).  Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται στο μέλλον σύμφωνα με την εξέλιξη του πληθωρισμού, όπως η τωρινή ΑΤΑ.

Μία άλλη παραλλαγή που είναι λιγότερο κλιμακωτή είναι να παίρνουν όλοι 2%.  Γιατί 2%; 2% είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τον πληθωρισμό και πιστεύω η ΕΚΤ θα πετυχαίνει εκείνο το στόχο μακροπρόθεσμα.  Αν ο Κυπριακός πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος του 2% τότε αυτόματα βάζουμε κάποια ανταγωνιστικότητα στο σύστημα μας διότι η αύξηση στους μισθούς θα είναι χαμηλότερη από την αύξηση στον πληθωρισμό.  Αν ο πληθωρισμός μας είναι κάτω από 2% τότε η αύξηση του 2% στους μισθούς θα μας βοηθήσει να πάμε πιο κοντά στο στόχο που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Καταληκτικά, η προτεινόμενη κλιμακωτή ΑΤΑ μακροπρόθεσμα θα κάνει χειρότερα τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που απορρέουν από την ΑΤΑ παρά το υφιστάμενο σύστημα.  Υπάρχουν μερικές παραλλαγές όμως που είναι πολιτικά εφαρμόσιμες και θα μπορούσαν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, που είναι μακροπρόθεσμα ο μόνος σίγουρος τρόπος διατήρησης του βιοτικού επιπέδου του λαού.

 Ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης είναι καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Categories → Οικονομία

36 Comments
 1. avatar
  Taylor on October 3, 2011 - (permalink)

  ATA and inflation are important issues perhaps less so in a period of recession as inflation at these times is usually under control. It is interesting how you propose for fixed 2% ATA, it seems a good measure, however I wonder how you or we as a society will persuade the Trade Unions to agree to this when in general, inflation in Cyprus exceeds that of the Eurozone average (for various reasons including our over reliance on crude oil for electricity) So what you are proposing is in essence, greater labour productivity by real wage cuts. Say Inflation is 3% in Cyprus ATA rises by 2% (as that is the ECB inflation target as mentioned) therefore you are proposing a 1% real wage cut. Ok, if the unions and society at large agree with cutting of their purchasing power.

  • avatar
   Loizos Solomou on October 3, 2011 - (permalink)

   I have to point out a contradiction in your argument. You say on one hand that inflation is not important in recession but then you say that Cyprus has higher inflation that the average inflation in Euro zone.

   Also, in my opinion, you are making serious mistakes explaining the higher inflation of Cyprus totally on our reliance to oil. First, the fact that we rely on oil for energy is our mistakes and ours only. So we have to pay for it. Second, inflation in Cyprus is caused by other reasons including the lack of competition in many key industries and the higher taxes relative to the value of services offered by the government. In the last part of the sentence, I mean that the government taxes without producing and giving back to the society high enough value of public services.

   Finally, I have to disagree with your comment that Prof. Michaelidis proposes a decline in the real wages of Cyprus, since to my reading of his text what he is proposing is leaving the market to decide what that wage will be rather than distorting it will ATA.

   I conclude, if ATA is such a cool institution why then no eurozone country other than Belgium has such an institution? Belgium has many peculiarities mainly due to it being the host country of EU institutions. I can go in more details about Belgium since I have being leaving here.

   • avatar
    Taylor on October 4, 2011 - (permalink)

    I say that inflation is LESS important in a recession. Not that it is not important, because usually in a recession inflation is lower than in periods of no recession.
    Cyprus may have higher than EU average inflation, both in periods of low inflation globally or high inflation globally. NO CONTRADICTIONS in any of my arguments so far.
    I said ONE of the reasons that we have higher inflation is our over reliance on OIL not the ONLY reason! “for various reasons including our over reliance on crude oil for electricity” please don’t quote out of context…
    So my argument stems from the fact that usually inflation in Cyprus is HIGHER than the EU average for a variety of reasons and because this is usually the case, a 2% increase in ATA will USUALLY if not always mean a real wage cut as inflation in Cyprus is usually always over 2%.
    As to whether ATA is cool or not I have not examined that issue I only commented on the Professor’s proposal for a 2% ATA increase in what I believe is an objective way without any ideological bias.

   • avatar
    Taylor on October 4, 2011 - (permalink)

    I say that inflation is LESS important in a recession. Not that it is not important, because usually in a recession inflation is lower than in periods of no recession.
    Cyprus may have higher than EU average inflation, both in periods of low inflation globally or high inflation globally. NO CONTRADICTIONS in any of my arguments so far.
    I said ONE of the reasons that we have higher inflation is our over reliance on OIL not the ONLY reason! “for various reasons including our over reliance on crude oil for electricity” please don’t quote out of context…
    So my argument stems from the fact that usually inflation in Cyprus is HIGHER than the EU average for a variety of reasons and because this is usually the case, a 2% increase in ATA will USUALLY if not always mean a real wage cut as inflation in Cyprus is usually always over 2%.
    As to whether ATA is cool or not I have not examined that issue I only commented on the Professor’s proposal for a 2% ATA increase in what I believe is an objective way without any ideological bias!

 2. avatar
  Παμπης Χριστοδουλιδης on October 3, 2011 - (permalink)

  Αγαπητέ Αλέξανδρε, πολύ ορθά σημειώνεις πως η ΑΤΑ κύριο σκοπό έχει να προστατέψει τα βασικά αγαθά (πχ γάλα, ψωμί, κλπ) που επηρεάζουν το βιοτικό μας επίπεδο. Για να θεωρείται δε και ευλογία, την ΑΤΑ θα πρεπει να δύνανται να την απολαύσουν όλοι και ο τελευταίος εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα επίσης δηλαδή. Τότε και μόνο τότε θα μπορεί να θεωρηθεί και ως ευλογία και αυτό ναι είναι αιχμή προς κάποιους. Προσωπικά πιστεύω πως απο την στιγμή που υπάρχει κατώτατος μισθός σημαίνει πως η πολιτεία κρίνει, ορθά ή λάθος, πως κάποιος μπορεί να διαβιώσει και να απολαύσει τα βασικά αγαθά με αυτό το μισθό. Αυτού λεχθέντος πιστεύω πως η ΑΤΑ θα πρέπει να είναι ένα ίδιο ποσό για όλους τους εργαζόμενους δημοσίου και ιδιωτικού και για λόγους ανταγωνιστικότητας ίσο με (κατωτατο μισθό της πολιτείας)*(Χποσοστό*το μέσο όρο του πληθωρισμού στην ΕΚΤ), όπου 0<Χ<1 κάπου στο 0.9 με 0.95. Με αυτό το τρόπο διατηρείς την ανταγωνιστικότητα, δεν προσπαθείς να λύσεις θέματα μισθολογικής ανισοσκέλιας δεν είναι ο σκοπός της ΑΤΑ αυτός και μπορείς να μιλάς και για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

 3. avatar
  Loucas on October 3, 2011 - (permalink)

  Να την καταργήσομε για να μην έχομε προβλήματα. ‘Ετσι και αλλιώς δεν υπάρχει σε κανένα μέρος στον κόσμο. Γιατι εμείς πρέπει να προτοτυπούμε? Η ΑΤΑ ούτως η άλλως υπάρχει μόνο για του προνομιούχους κρατικοδιαίτους αντιπαραγωγικούς δημοσίους υπαλλήλους. Δεν φταίνε όμως αυτοί φταίνε όλοι οι πολιτικάντηδες που τους τα έχουν δώσει για να έχουν ίδιον ώφελος

 4. avatar
  αθηνα on October 3, 2011 - (permalink)

  Το πιό σωστό θα ήταν να καταργηθεί η ΑΤΑ. Ομως αυτός ο τόπος έχει τόσες ιδιορρυθμίες,που όλα ταιριάζουν γάντι.Είμαστε η μοναδική χώρα της ευρωζώνης με τέτοια ΑΤΑ,χωρίς σχέδιο υγείας,χωρίς καζίνο επιπέδου,απέχουμε του συνεταιρισμού γιά την ειρήνη,χωρίς,χωρίς,και το κερασάκι στην τούρτα με κομμουνιστή πρόεδρο.Αν είναι όμως να διατηρηθεί μιά πιό ορθολογική ΑΤΑ,

  • avatar
   αθηνα on October 3, 2011 - (permalink)

   τότε οι ασφαλιστικές δικλείδες που προτείνετε,θα ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να δημιουργήσει άλλες περιπλοκές.

 5. avatar
  Stavros Agrotis on October 3, 2011 - (permalink)

  Yet again an excellent article.Well done for looking at the big picture as you often do in even these short articles, unlike others who often paint distorted pictures.

 6. avatar
  ap on October 3, 2011 - (permalink)

  Keep the suggestions coming Aleco. I hope somebody is listening.

 7. avatar
  Ονούφριος Κουλλά on October 3, 2011 - (permalink)

  Η θέση ότι με την κλιμακωτή ΑΤΑ θα εξισωθούν οι μισθοί ή ότι ο υφιστάμενος θα παίρνει όσα και ο προϊστάμενος, που είναι το βασικό επιχείρημα του άρθρου, είναι εντελώς λανθασμένη. Αν και θα οδηγήσει σε κάποια σύγκλιση των μισθών, είναι μαθηματικά άτοπο ότι τελικώς θα εξισωθούν καθότι μόλις κάποιος ξεπεράσει το όριο που θα καθορισθεί π.χ. 2.000 το μήνα αυτομάτως θα αρχίσει να λαμβάνει μειωμένο ποσοστό από την ΑΤΑ.

  Επειδή υπάρχει μία γενικότερη παρανόηση επί του συγκεκριμένου θέματος, παραθέτω το ακόλουθο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε, για σκοπούς απλοποίησης, ότι όσοι λαμβάνουν λιγότερα από 2.000 ευρώ θα λαμβάνουν 1,5 φορές την ΑΤΑ και όσοι λαμβάνουν πέραν των 2.000 θα λαμβάνουν 0,5 φορές την ΑΤΑ. Έχουμε δύο εργαζόμενους, τον Α που παίρνει μισθό 1.500 το μήνα και τον Β που παίνει μισθό 2.500 ευρώ, δηλαδή μια διαφορά της τάξης των 1.000 ευρώ μόνο. Για τα επόμενα 50 χρόνια ο τιμάριρθμος αυξάνεται σωρευτικά κατά 3% το χρόνο και συνεπώς ο μισθός του Α αυξάνεται κατά 4,5% το χρόνο (αλλά μόνο τα πρώτα χρόνια) και του Β κατά 1,5% το χρόνο. Με λίγη εξάσκηση, και νοουμένου ότι οι μισθοί αυξάνονται μόνο με την ΑΤΑ, καταλήγουμε ότι ο Α το 2060 θα παίρνει 3.870 ευρώ περίπου και ο Β 5.260 ευρώ. Η σύγκλιση διήρκησε μόνο τα πρώτα 7 χρόνια (οπότε ο Α ξεπέρασε τα 2.000 ευρώ) και ακολούθως άρχισε μία μικρή απόκλιση. Τελικά η ψαλίδα των 1.000 στην αφετηρία μεγάλωσε αν και ποσοστιαία ο τελικός μισθός του Α είναι πλησιέστερα στο μισθό του Β.

  Η ιδέα για κλιμακωτή εφαρμογή της ΑΤΑ δεν είναι τέλεια αλλά, όπως αντιλαμβάνομε, αντιμετωπίζει πολλές από τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος. Η κλιμακωτή ΑΤΑ δεν έχει στόχο τη κοινωνική ισότητα αλλά πηγάζει από το γεγονός ότι τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, που υποτίθεται προσπαθεί να προστατέψει, πλήττονται περισσότερο από τον πληθωρισμό. Αυτό γιατί, όπως δείχουν τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία, οι αυξήσεις τιμών σε αγαθά πρώτης ανάγκης (ανελαστικής ζητήσεως), στα οποία τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα κατανέμουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους, είναι αναλογικά μεγαλύτερες από τον μέσο όρο. Συνεπώς, για τους φτωχότερους η ΑΤΑ σήμερα υποαντισταθμίσει την πραγματική αύξηση του δικού τους κόστους ζωής, ενώ για τους πλουσιότερους συμβαίνει το αντίθετο.

  Η ιδέα για μια σταθερή αύξηση των μισθών (π.χ. 2%) μάλλον θα χειροτερέψει τα πράγματα, αφού θα αυξήσει την σκλήρυνση του συστήματος. Πριν από 3 εξάμηνα, για παράδειγμα, είχαμε αρνητική ΑΤΑ, κάτι που συνέβαλε στη μείωση του κρατικού μισθολογίου και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα.

  • avatar
   panayiotis on October 4, 2011 - (permalink)

   Μπράβο Ονούφριε,

   Κατάλαβες και ανέλυσες ότι ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Παμπης Χριστοδουλιδης, Stavros Agrotis, Giorgos Georgiou και Marios Clerides απέτυχαν να ψάξουν.

   Τελικά δεν υπάρχουν παραλογισμοί για να πάρω και από τον τίτλο του άρθρου. Υπάρχουν επιφανιακοί μελετητές και οι οπαδοί τους.

  • avatar
   John on October 4, 2011 - (permalink)

   κ.Κουλλα κανω copy-paste αυτα που εγραψες

   “”"Η θέση ότι με την κλιμακωτή ΑΤΑ θα εξισωθούν οι μισθοί ή ότι ο υφιστάμενος θα παίρνει όσα και ο προϊστάμενος, που είναι το βασικό επιχείρημα του άρθρου, είναι εντελώς λανθασμένη. Αν και θα οδηγήσει σε κάποια σύγκλιση των μισθών, είναι μαθηματικά άτοπο ότι τελικώς θα εξισωθούν καθότι μόλις κάποιος ξεπεράσει το όριο που θα καθορισθεί π.χ. 2.000 το μήνα αυτομάτως θα αρχίσει να λαμβάνει μειωμένο ποσοστό από την ΑΤΑ.

   Επειδή υπάρχει μία γενικότερη παρανόηση επί του συγκεκριμένου θέματος, παραθέτω το ακόλουθο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε, για σκοπούς απλοποίησης, ότι όσοι λαμβάνουν λιγότερα από 2.000 ευρώ θα λαμβάνουν 1,5 φορές την ΑΤΑ και όσοι λαμβάνουν πέραν των 2.000 θα λαμβάνουν 0,5 φορές την ΑΤΑ. Έχουμε δύο εργαζόμενους, τον Α που παίρνει μισθό 1.500 το μήνα και τον Β που παίνει μισθό 2.500 ευρώ, δηλαδή μια διαφορά της τάξης των 1.000 ευρώ μόνο. Για τα επόμενα 50 χρόνια ο τιμάριρθμος αυξάνεται σωρευτικά κατά 3% το χρόνο και συνεπώς ο μισθός του Α αυξάνεται κατά 4,5% το χρόνο (αλλά μόνο τα πρώτα χρόνια) και του Β κατά 1,5% το χρόνο. Με λίγη εξάσκηση, και νοουμένου ότι οι μισθοί αυξάνονται μόνο με την ΑΤΑ, καταλήγουμε ότι ο Α το 2060 θα παίρνει 3.870 ευρώ περίπου και ο Β 5.260 ευρώ. Η σύγκλιση διήρκησε μόνο τα πρώτα 7 χρόνια (οπότε ο Α ξεπέρασε τα 2.000 ευρώ) και ακολούθως άρχισε μία μικρή απόκλιση. Τελικά η ψαλίδα των 1.000 στην αφετηρία μεγάλωσε αν και ποσοστιαία ο τελικός μισθός του Α είναι πλησιέστερα στο μισθό του Β.”"”"

   Diladi afto pou les ine aploustata -as pari kapia afksimeni ATA o A. Meta apo kapia hronia ke o A kai o B tha pernoun to idio pososto ATA…..kai opos grafis o sinolikos misthos tou B tha ine megaliteros tou A. ….. Den tha leme pali oti afto ine adiko….???

  • avatar
   Αλεξανδρος Μιχαηλίδης on October 6, 2011 - (permalink)

   Αγαπητέ Ονούφριε,

   Αν η κλιμακωτή ΑΤΑ σκοπό έχει (όπως λες) να προστατέψει τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, τότε ας αντικατασταθεί η ΑΤΑ που δίδεται στους (ευρύτερους) δημόσιους υπαλλήλους και τραπεζικούς με κάποια παραλλαγή της εισήγησης του Πάμπη Χριστοδουλίδη. Αντιγράφω: «Αυτού λεχθέντος πιστεύω πως η ΑΤΑ θα πρέπει να είναι ένα ίδιο ποσό για όλους τους εργαζόμενους δημοσίου και ιδιωτικού και για λόγους ανταγωνιστικότητας ίσο με (κατώτατο μισθό της πολιτείας)*(το μέσο όρο του πληθωρισμού στην ΕΚΤ).»

   Αν προτιμάς μπορεί να είναι και ο μέσος Κυπριακός πληθωρισμός παρά ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ή ο στόχος της ΕΚΤ (2%).

   Αυτή η εισήγηση ήταν κοντά στην πρώτη μου εισήγηση.

   Όσο για το παράδειγμα σου, δεν αντιλέγω ότι είναι χρήσιμο και μας λέει τι να περιμένουμε κατά μέσον όρο. Αλλά όταν προτείνεις τέτοια συστήματα πρέπει να είσαι έτοιμος να διερωτηθείς τι θα γίνει σε ακραίες συνθήκες. Το παράδειγμα του 100% πληθωρισμού δουλεύει και με 5% και 10% που είναι περισσότερο πιθανά σενάρια, όπου υπάρχει ανακατανομή εισοδημάτων. Δέχεσαι κι εσύ ότι υπάρχει ανακατανομή εισοδημάτων με κλιμακωτή ΑΤΑ και η ερώτηση οικονομικής πολιτικής είναι αν αυτός είναι ο σκοπός της ΑΤΑ η όχι. Αν είναι, τότε μπορούμε να μπούμε στη λογική του παραδείγματος σου που κάνει την κλιμακωτή ΑΤΑ λιγότερο «ανακατανομική». Αν δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός της ΑΤΑ (που είναι ο κύριος παραλογισμός στον οποίο αναφέρεται το άρθρο), τότε δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική (την οποία εξακολουθώ να βρίσκω παραλογική).

   Φιλικά

   Α Μιχαηλίδης

 8. avatar
  Giorgos Georgiou on October 3, 2011 - (permalink)

  Μπράβο φίλε Αλέκο για το νέο σου άρθρο. Πάντα ορθολογιστικά και με πειστικά επιχειρήματα. Αν και εγώ προσωπικά ειμαι υπέρ της κατάργησης της ΑΤΑ εξ’ ολοκλήρου ως θεσμού αναχρονιστικού και αντιπαραγωγικού.

  Έχουμε, κατά την άποψη μου, καταντήσει γραφικοί με το να προσπαθούμε να βρούμε εφευρετικές λύσεις για διατήρηση της ΑΤΑ. Οι όποιες αυξήσεις στους μισθούς θα πρέπει να αντανακλούν αυξήσεις σε παραγωγικότητα και όχι σε πληθωρισμό. Τελεία και παύλα.

 9. avatar
  }{Sun}{ on October 3, 2011 - (permalink)

  To Dr Michaelides,

  “Αν ο Κυπριακός πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος του 2% τότε αυτόματα βάζουμε κάποια ανταγωνιστικότητα στο σύστημα μας διότι η αύξηση στους μισθούς θα είναι χαμηλότερη από την αύξηση στον πληθωρισμό. ”

  I would like to see a detailed economic analysis for the winners and losers of the different groups in cyprus as well as in the european union members as a result of the above statement.

  Maybe if you direct me into one I would truly appreciate it.

  Thanks

 10. avatar
  Marios Clerides on October 4, 2011 - (permalink)

  From the economic literature point of view ATA, if it is not to cause problems in the economy, must at least be such as not to compensate for changes 1)in the “terms of trade” ie for price increases in imported goods,2) indirect taxation. Economists in the 70′s (among them Milton Friedman) were suggesting that if there is going to be ATA, then the correct price index is the GDP deflator……..
  I agree that redistributive ATA is nonsense

 11. avatar

  Το άρθρο είναι παραπλανητικό. Δεν αναφέρεται πουθενά στο ποσοστό που διαλαμβάνει το εργατικό κόστος σε μια επιχείρηση και το οποίο δεν υπερβαίνει το 17% – 20%.
  Συνεπώς η μικρή αύξηση των μισθών λόγω πληθωρισμού (των αυξήσεων δηλαδή στις τιμές βασικών αγαθών και κατ’ επέκταση στο κόστος ζωής) δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος της επιχείρησης.
  Το κόστος της επιχείρησης επηρεάζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το κόστος ενέργειας, το κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων και την σωστή διαχείριση.
  Θεωρώ παντελώς ατυχές το παράδειγμα: τι θα γίνει αν αυξηθεί ο πληθωρισμός κατά 100%. Γιατί η απάντηση είναι πολύ απλή. Αν διπλασιαστούν οι τιμές των βασικών αγαθών σε μια νύκτα (πράγμα εξαιρετικά απίθανο) θα καταντήσει η χώρα ένα απέραντο πτωχοκομείο, με την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών να αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις βασικές τους ανάγκες. Αυτό αναπόφευκτα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση και θα δημιουργηθεί μια αλυσίδα που δύσκολα μπορεί πλέον να σπάσει.
  Η ΑΤΑ διαφυλάττει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και κατ’ επέκταση διατηρεί την ισορροπία στην αγορά, όσον αφορά την κατανάλωση.
  Άλλο να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλο να χαρακτηρίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ανάθεμα.
  Άλλωστε, η διεθνής οικονομική κρίση έχει αποδείξει για άλλη μια φορά ότι οι χώρες που δεν διαθέτουν σύστημα αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.

 12. avatar
  Yiannis Papamichael on October 4, 2011 - (permalink)

  “Δεν αναφέρεται πουθενά στο ποσοστό που διαλαμβάνει το εργατικό κόστος σε μια επιχείρηση και το οποίο δεν υπερβαίνει το 17% – 20%.”
  “Το κόστος της επιχείρησης επηρεάζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το κόστος ενέργειας”

  Γιατί βάζουμε όλες τις επιχειρήσεις στο ίδιο καζάνι???
  Ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη διαπίστωση ισχύει σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων.

 13. avatar
  Ομφαλοσκόπος on October 4, 2011 - (permalink)

  Το μερίδιο της εργασίας στο κόστος μιας επιχείρησης εξαρτάται ασφαλώς από την επιχείρηση. Άλλο μια τράπεζα, άλλο μια οικοδομική επιχείρηση. Στις υπηρεσίες γενικά είναι πολύ μεγαλύτερο.

  Στην περίπτωση της επιχείρησης που ονομάζεται Κυπριακή Δημοκρατία το εργατικό κόστος είναι μεγάλο ποσοστό των συνολικών δαπανών. (Δεν ξέρω πόσο ακριβώς, μάλλον πάνω από 50%.) Η ΚΔ είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς η συσσώρευση αυξήσεων λόγω ΑΤΑ, προσαυξήσεων, κ.λπ. μπορεί να οδηγήσει σε εργατικό κόστος εκτός ελέγχου.

  • avatar
   Yiannis Papamichael on October 4, 2011 - (permalink)

   Σίγουρα είναι πανω απο 50%. Πιστεύω αρκετά πιο πάνω. Αφού για κάθε ευρώ που εισπραττει η δημοκρατία τα 70 σεντ πηγαίνουν στο κρατικό μισθολόγιο. Δηλαδή είναι 70% των εισπράξεων. Αυτό σημαίνει (σε πλεονασματικό προυπολογισμό) ότι το ποσοστό των μισθών επι των συνολικών εξόδων είναι ψηλότερο απο 70%.

 14. avatar
  Στέλιος on October 4, 2011 - (permalink)

  Θα ήθελα να υποβάλω μία αφελέστατη ερώτηση που αφορά όλα τα άρθρα που αναρτώνται εδώ, όχι μόνο το συγκεκριμένο:

  Γιατί ορισμένοι γράφετε τα σχόλιά σας στην αγγλική;;; Ολόκληρα άρθρα γραμμένα στα ελληνικά μπορείτε να τα διαβάσετε και να τα κατανοήσετε. 2 κουβέντες στα ελληνικά δε μπορείτε να γράψετε;;;

  • avatar
   Yiannis Papamichael on October 4, 2011 - (permalink)

   Συμφωνώ απόλυτα με τον Στέλιο. Πάρτε παράδειγμα απο τους καθηγητές μερικοί απο τους οποίους αν και διδάσκουν σε ξενόλωσσα πανεπιστήμια, επιλέγουν τον πιο δύσκολο για αυτούς δρόμο και γράφουν στα Ελληνικά.

  • avatar
   panayiotis on October 4, 2011 - (permalink)

   http://gate2home.com/Greek-Keyboard

 15. avatar
  NAN on October 5, 2011 - (permalink)

  εχω διαβασει πιο πανω αρκετες φιλοσοφιες επι του θεματος. Το κυριο σημειο ομως οτι η ΑΤΑ δεν υπαρχει για ολους αλλα μονο για μερικους δεν εχει πραγματικα αναφερθει. Ετσι λοιπον, με βαση την αρχη του δικαιου, εαν δεν ισχυει για ολους τους εργαζομενους τοτε για μενα η ΑΤΑ ειναι και παρανομη και ανοητη.

  Η καταργηση της ειναι η σωστοτερη επιλογη. Ομως αφου πρεπει να υπαρχει για τους λογους που οι διαφοροι αναφερουν, τοτε πιστευω ακραδαντα οτι θα πρεπει να βασιζεται σε σταθερο ποσο και να δινεται σε ολους τους μισθωτους και οχι μονο στους δημοσιους ή και σε μερικουσ ιδιωτικούς με δυνατή συντεχνεια. Γιατι και ο πλουσιος και ο φτωχος ενα ψωμι και ενα γαλα την ημερα θελει. ο λογος που μεχρι τωρα η ΑΤΑ ηταν αναλογικη με το μισθο συνιστα για μενα εγκληματικη πρακτικη. Τωρα οσων αφορα περιορισμο για τους υψηλομισθους, αυτο θα γινεται αυτοματα αφου θα περιοριζεται απο τους συντελεστες φορολογιας του εισοδηματος.

  Ετσι ολοι θα ειναι ευχαριστημενοι απο μια πρακτικοι που αν μη τι αλλο θα ειναι τουλαχιστον δικαιοτερη.

 16. avatar
  Mίμης Θεοδότου on October 5, 2011 - (permalink)

  Δυστυχώς η συζήτηση για την Α.Τ.Α. έχει εκτροχιασθεί και εξηγώ γιατί.

  Πρώτο, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι η Α.Τ.Α. σήμερα, δεν είναι εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής (ξεκίνησε ως πολεμικό επίδομα το 1941 στους δημοσίους υπαλλήλους) και όσοι έχουν αντίθετη άποψη πιστεύω ότι κάνουν λάθος.

  Δεύτερο η Α.Τ.Α. έχει εξελιχθεί σε συμφωνημένο μέρος του μισθού των εργαζομένων που έχουν συμφωνία με τον εργοδότη τους, είτε ατομική είτε συλλογική.
  Στο εργατικό δίκαιο υπάρχει σοβαρή και εμπεριστατωμένη βιβλιογραφία που καλό θα ήταν κάποιοι να ανατρέξουν σε αυτή προτού να ασχολούνται με θέματα για τα οποία δεν είναι πλήρως ενήμεροι. Να μην μας διαφεύγει ότι τα συμφωνηθέντα αναθεωρούνται από αυτούς που τα συμφωνούν και μόνο.
  Ο μισθός είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αντικρίζουμε με επιφανειακές προσεγγίσεις και προπαντός όχι καιροσκοπικά και μικροπολιτικά.

  Για να επανέλθουμε στο θέμα Α.Τ.Α. και μισθός, παραθέτω τα πιο κάτω από τα πρακτικά της ερευνητικής επιτροπής για την Α.Τ.Α.1986-1987 .

  « Ορισμός , Βασικά Στοιχεία

  ‘Όταν αναφερόμαστε στον όρο «τιμαριθμική αναπροσαρμογή» εννοούμε το μηχανισμό με τον οποίο οι μισθοί και τα ημερομίσθια αναθεωρούνται ανάλογα με τη διακύμανση ενός δείκτη τιμών.

  Συνήθως ως βάση για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών και ημερομισθίων λαμβάνεται ο εθνικός δείκτης λιανικών τιμών που βασίζεται πάνω στις καταναλωτικές συνήθειες ενός μέσου νοικοκυριού. Ο δείκτης αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι εκδίδεται τακτικά από κάποια Κυβερνητική Αρχή και μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός, πιστευτός και αποδεκτός από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε μερικές χώρες για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών εκδίδονται ειδικοί δείκτες ή γίνεται συνδυασμός του εθνικού δείκτη λιανικών τιμών με άλλους δείκτες τιμών.

  3.4. Αν και το υφιστάμενο σύστημα αναφέρεται στο σύνολο του μισθού, στην πράξη οι αριθμητικοί υπολογισμοί περιπλέκονται κάπως, ώστε να διατηρηθεί η ανάλυση του μισθού σε δύο ουσιαστικά μέρη, το βασικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα. Η διατήρηση της έννοιας του βασικού μισθού εξυπηρετεί, γιατί οι μισθοδοτικές κλίμακες είναι διατυπωμένες σε βασικούς μισθούς και επειδή, επίσης, ορισμένα άλλα ωφελήματα των εργοδοτουμένων υπολογίζονται με βάση το βασικό μισθό, μόνο.

  1.1.6 Η ΑΤΑ συμβάλει κατά ένα μέρος στις αυξήσεις των μισθών. Δεν διαμορφώνει από μόνη της το επίπεδο των μισθών. Συνεπώς σημασία έχει για την οικονομία η συνολική αύξηση του μισθολογίου σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας που στην περίπτωση της Κύπρου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από της ανεξαρτησίας μέχρι το 1985 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθών σε πραγματικούς όρους ήταν περίπου στο ίδιο ύψος με εκείνο της αύξησης της παραγωγικότητας.» κάτι που στατιστικά έχει επιβεβαιωθεί και στα 20 χρόνια που ακολούθησαν.

  Τα ποιο πάνω είναι ιστορικά αποδεκτά από όλους τους εμπλεκόμενους (εργοδότες, συντεχνίες, κυβέρνηση) και αποτελούν την βάση πάνω στην οποία συνεχίζει να λειτουργεί το σύστημα μισθοδοσίας μιας μεγάλης μερίδας εργαζομένων στην Κύπρο.

  Αυτά ως μια μικρή συμβολή στο διάλογο, κατά την διάρκεια του οποίο δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα, κάποιοι το έχουν κάνει, να αλληλομαχαιρωθούμε.

  • avatar
   Yiannis Papamichael on October 5, 2011 - (permalink)

   Απλώς αντιγράφω απο αυτά που έγραψε ο ΝΑΝ. Ότα το σκεφτούμε αυτό δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω συζήτησης!
   “Το κυριο σημειο ομως οτι η ΑΤΑ δεν υπαρχει για ολους αλλα μονο για μερικους δεν εχει πραγματικα αναφερθει. Ετσι λοιπον, με βαση την αρχη του δικαιου, εαν δεν ισχυει για ολους τους εργαζομενους τοτε για μενα η ΑΤΑ ειναι και παρανομη και ανοητη.”
   Προσθέτω ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που δεν επωφελόυνται απο την ΑΤΑ είνα χαμηλόμισθοι!!!

 17. avatar
  Ομφαλοσκόπος on October 5, 2011 - (permalink)

  Να που χρειάστηκε να παρέμβει ένας συνδικαλιστής για να πει το πράγματα με το όνομα τους. Ότι δηλαδή η ΑΤΑ δεν έχει να κάνει τίποτα με την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά είναι ένα προνόμιο που απολαμβάνει μια μερίδα εργαζομένων, κατά κύριο λόγο οι δημόσιοι και οι τραπεζικοί.

  Όλοι βλέπουμε πού έχουν οδηγήσει τα δημόσια οικονομικά η ΑΤΑ και οι άλλες αυξήσεις που παραχωρούνται αδιάκριτα. Ξέρουμε επίσης τι χρεώσεις και επιτόκια πληρώνουμε για να μπορούν οι τράπεζες να πληρώνουν την ΑΤΑ και τα άλλα ωφελήματα των τραπεζικών.

  Και αντί η ΕΤΥΚ να προβληματιστεί από το γεγονός ότι η βιωσιμότητα των τραπεζών είναι υπό αμφισβήτηση λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα, διαμαρτύρεται γιατί η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να συνεισφέρουν και οι δικοί της υπάλληλοι στην προσπάθεια δημοσιονομικής περισυλλογής….

 18. avatar
  Mίμης Θεοδότου on October 6, 2011 - (permalink)

  Μόνο ένας ομφαλοσκόπος συμπεριφέρεται και απαντά έτσι, επιβεβαιώνοντας ότι τελικά δεν έχουμε υπόθεση όταν όλα τα βλέπουμε και τα κρίνουμε με τις λίγες γνώσεις που έχουμε σε ένα θέμα , αλλά προπαντός ισοπεδώνοντας τα πάντα γιατί έτσι τα αντιλαμβανόμαστε ή μας βολεύει , καταστρατηγώντας κάθε αρχή και δίκαιο. Απλά να αναφέρω ότι υπάρχει και το εργατικό δίκαιο στην νομική επιστήμη , εάν αυτό σας λέει κάτι κύριε ομφαλοσκόπε.
  Εγώ πάντα και πάντοτε θα γράφω με το όνομα μου εσείς εκεί στη μοναξιά του …ψευδώνυμου!!!

 19. avatar
  Taylor on October 6, 2011 - (permalink)

  Omfaloskopos: If you read the carefully worded Etyk announcement it clearly attacks the governor for taking a decision without consultation as per the industrial relations code, that ignores the independence of the CBC which the governor has painstakenly quoted at other times when it’s independence gave him power, without taking sides as to who is correct on the issue I just point out this detail and ETYK’s argument that it has voluntarily offered 500k euro towards assisting in the austerity measures

 20. avatar
  Παμπος on October 6, 2011 - (permalink)

  Επειδή πάντα είχα 1-2 απορίες, και επειδή φαίνεται οτι όλοι όσοι έχετε γράψει, συμπεριλαμβανομένου του αρθρογράφου κατέχεται το θέμα, αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει τα εξής:

  1. Eφαρμόζεται η ΑΤΑ σε άλλα κράτη (μέλη της ΕΕ ή μη); Αν όχι γιατί – υπάρχει κάτι εναλλακτικό για αύξηση των μισθών αφού όλοι ξέρουμε πως ο γενικός κανόνας είναι οι τιμές να αυξάνονται – αν ναί με ποιο τρόπο;

  2. Η αύξηση των μισθών (επειδή κάποιος αναφέρει οτι η εισήγηση του άρθρου θα έχει μείωση των μισθών) είναι κάτι που πρέπει να επιβάλλεται με την εφαρμογή ενός “ωφελήματος”, έστω και μερικώς, αφού προφανώς την ΑΤΑ αποαμβάνει μόνο μια μερίδα εργαζομένων; Δεν θα ήταν καλύτερη η σύνδεση με κάτι άλλο, δεν θα πώ την παραγωγικότητα είναι παλιό φρούτο.

  3. Αφού η κατάργηση ή η κλιμάκωση της ΑΤΑ, θα επιφέρει μείωση των μισθών, η εφαρμογή της τόσα χρόνια δεν έχει επιφέρει ανισότητες μεταξύ δημόσιου-ημιδημόσιου-τραπεζικού τομέα απο τον hard core ιδιωτικό;

  4. Το επιχείρημα ότι “μα εαν δεν αυξάνονταν οι μισθοί του δημοσίου (προφανώς όλων των υπαλλήλων του) δεν θα αυξάνονταν ούτε οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα;;”, δεν καταρρίπτεται εν τη γενέση του αφού αν δεν κάνω λάθος οι έρευνες δείχνουν μια μεγάλη απόκλιση των μισθών στον δημόσιο απο τον ιδιωτικό τομέα;

  5. Με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια υπηρεσία είναι ορθή η επιβράβευση όλων με στάθερη αύξηση, κατανοητό οτι κάποτε έχουμε και αρνητική;

  Επειδή δεν είμαι ούτε οικονομολόγος ούτε ασχολούμαι ιδιαίτερα με το θέμα παρακαλώ συγχωρέστε λάθη/παραλείψεις/παρερμηνείες.

 21. avatar
  NAN on October 6, 2011 - (permalink)

  Και κατι ακομα, το βρισκω ιδιετερα προσβλητικο προς τους εργαζομενους οταν αυτοι που εκπροσωπουν τις συντεχνιες να αγωνιζονται μονον για τα δικαιωματα μιας μεριδας εργαζομενων που ειναι βολεμενοι και δεν προσφερουν απολυτως τιποτα στην κοινωνια ενω την ιδια στιγμη δεκαδες χιλιαδες εργαζομενοι βρεθηκαν στην ανεργεια και εκατονταδες χιλιαδες εργαζομενοι στον ιδιωτικο τομεα οχι μονο δεν πηραν οποιαδηποτε αυξηση τα τελευταια χρονια αλλα αντιθετως τους εχει επιβληθει μειωση μισθου και το χειροτερο ειναι να μην ξερουν τι τους ξημερωνει.

  Και ειλικρινα με εχει ενοχλησει ολες αυτες τις μερες η εμμονη στον κοινωνικο διαλογο αλλα στον διαλογο αυτο να υπαρχουν μονο οι 3 συντεχνιακοι. Ολοι οι υπολοιποι, κομματα, εργοδοτες, ιδιωτικοι υπαλληλοι, αυτοεργοδοτουμενοι κλπ δεν αποτελουμε μερος της κοινωνιας?

 22. avatar
  Αλέξανδρος Μιχαηλίδης on October 6, 2011 - (permalink)

  Ο βασικός παραλογισμός είναι να θεωρείται η ΑΤΑ όργανο ανακατανεμικής πολιτικής και να προσπαθεί κάποιος να την κάνει περισσότερο ανακατανεμική μέσω της κλιμακωτής ΑΤΑ.

  Ας αποφασίσουμε ποιός είναι ο σκοπός της ΑΤΑ πρώτα και μετά να συζητήσουμε πως θα την επανασχεδιάσουμε.

  Νομίζω ο σκοπός της ΑΤΑ είναι να εγγυάται ένα βασικό βιοτικό επίπεδο για ΟΛΟΥΣ τους πολίτες. Με αυτό σαν δεδομένο νομίζω όλοι (και δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) μπορούν να παίρνουν ΑΤΑ βάση κάτι παρόμοιου με τι εισηγείται ο Πάμπης Χριστοδουλίδης. Δηλαδή ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό της πολιτείας. Άλλες αυξήσεις μπορούν να δίδονται στον ολικό μισθό βάση της παραγωγικότητας, ένα μέτρο αυτού είναι η εισήγηση του Μ Κληρίδη. Και αυτή η μορφή ΑΤΑς τυγχάνει να είναι κλιμακωτή αλλά δεν αρχίζει από την υπόθεση ότι πρέπει να είναι κλιμακωτή η ΑΤΑ, άρα ας την κάνουμε κλιμακωτή (ποιός θα αποφασίσει τις κλίμακες έτσι κι αλλιώς;). Είναι σημαντικό να φτάνουμε στη σωστή απάντηση από το σωστό δρόμο και όχι μέσω μεγαλύτερης κατηφόρας σε ένα λανθασμένο δρόμο.

  Επίσης, πληροφοριακά, το Βέλγιο είναι η μόνη χώρα στην ευρωζώνη που έχει ΑΤΑ σε τόσο βαθμό όσο η Κύπρος. Εκεί έχουν αρχίσει οι συζητήσεις αλλαγής αυτού του συστήματος, δεδομένων των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας εκείνης της οικονομίας. Εδώ έχουμε και το επιπρόσθετο πρόβλημα επιβάρυνσης στα δημόσια οικονομικά αλλά και στην ανταγωνιστικότητα των τραπεζών.

  Φιλικά

  Α Μιχαηλίδης

 23. avatar
  Ομφαλοσκόπος on October 6, 2011 - (permalink)

  κε Θεοδότου: δεν ξέρω γιατί αντιδράτε έτσι, εγώ απλώς επανέλαβα αυτό που είπατε. Ως συντεχνιακός είναι δουλειά σας να υπερασπίζεστε τα κεκτημένα σας. Αν σας ενοχλεί όταν το επισημαίνουμε, δεν έπρεπε να κάνετε αυτή τη δουλειά.

  Taylor: δεν βλέπω τι σχέση έχει η ανεξαρτησία της Κεντρικής με το θέμα. Όσο για την ΕΤΥΚ, ο καθένας μπορεί να κρίνει ποιες είναι οι προτεραιότητες της.

 24. avatar
  Mίμης Θεοδότου on October 6, 2011 - (permalink)

  Ποτέ δεν ενοχλήθηκα για αυτό που κάνω, διότι το κάνω καλά.
  Αυτό που ενοχλεί είναι όταν κάποιοι σαν και εσάς δεν εμβαθύνουν στο θέμα και ακολουθούν την πολιτική του «ΑΛΟΥΠΟΥ που έχασε την ουρά του»
  Και αφού ξέρεται που θα με βρείτε κοπιάστε για καφέ και συζήτηση επώνυμος

  Όσο αφορά την ανεξαρτησία της Κεντρικής καλά κάνετε να πληροφορηθείτε τη σημάνει Κεντρική Τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες αρμοδιότητες έχει και πως κατοχυρώνεται η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ της.

 25. avatar
  Taylor on October 7, 2011 - (permalink)

  Omfaloskopos,

  If the central bank governor unilaterally adopts pay cuts for it’s employees in exactly the same way as the public sector employees are given pay cuts then the governor in this instance is giving up the CBC independence by saying that it is just another branch of government there are various eg in the EU when such unilateral measures questioning a CB independence were reversed as they went against the independence of the CB…
  It is also at least funny that when it suits the current governor the independence of the CBC is sacred, in instances when he doesn’t want anyone interfering with his powers, but when a measure of reducing benefits for public sector employeesis introduced all of a sudden he is just another government department. It shows again how decisions are taken by this governor autocratically based on his personal neo liberal beliefs!

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS