Skip to content

Τραπεζικές μεταρρυθμίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Posted by (Regular StockWatch Contributor) on October 24th, 2011 - 68 Comments
avatar

 Η τελική έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για το Τραπεζικό Σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, περιλαμβάνει μαθήματα σύγχρονης οικονομικής πολιτικής για καυτά τραπεζικά θέματα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα της χώρας. 

 Η πενταμελής επιτροπή, της οποίας ηγήθηκε ο διάσημος καθηγητής της Οξφόρδης Sir John Vickers, είχε ως στόχο να προτείνει μεταρρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν ένα πιο σταθερό και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίσει μελλοντικές χρηματοοικονομικές κρίσεις χωρίς να μεταφέρει τους κινδύνους από τις τράπεζες στα δημόσια οικονομικά.  Ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό όσον αφορά την παροχή βασικών τραπεζικών υπηρεσιών, όπως η προστασία των καταθέσεων, η ομαλή λειτουργία του συστήματος πληρωμών, η αποδοτική διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις και η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.

 Η έκθεση τονίζει τη σημασία λήψης μέτρων στο εθνικό επίπεδο τα οποία στηρίζουν και ενισχύουν τις διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως π.χ. η Βασιλεία ΙΙΙ και διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ.  Αναγνωρίζει επίσης ότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες, από μόνες τους, δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα ενός μεγάλου τραπεζικού συστήματος με διεθνή χαρακτήρα, όπως αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου.

 Τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή Vickers έχουν σκοπό να αυξήσουν τη δυνατότητα των τραπεζών να απορροφούν ζημιές, να διευκολύνουν την επίλυση τραπεζικών προβλημάτων όταν παρουσιαστούν και να περιορίσουν τα κίνητρα των τραπεζών για ανάληψη υπερβολικών κινδύνων.

 Το πρώτο συμπέρασμα που εξαγάγει η έκθεση είναι ότι δεν είναι ορθό ο φορολογούμενος πολίτης να επωμίζεται τους κινδύνους που απορρέουν από το τραπεζικό σύστημα.  Στην ίδια θέση βρίσκονται και οι μικροκαταθέτες, οι οποίοι δεν έχουν τα κίνητρα αλλά ούτε και τη δυνατότητα για να παρακολουθούν και να αναγνωρίζουν τους τραπεζικούς κινδύνους.  Τους κίνδυνους αυτούς πρέπει να επωμίζονται οι ιδιοκτήτες της τράπεζας των οποίων τα κεφάλαια πρέπει να είναι σε θέση να απορροφούν τυχόν ζημιές.  Η έκθεση θεωρεί ως σημαντικά βήματα τις διεθνείς προτάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε 7% ως και 10.5% για τράπεζες με διεθνή συστημικό, αλλά ταυτόχρονα τις κρίνει ως μη επαρκείς.

 Η πλέον σημαντική εισήγηση της έκθεσης είναι η δημιουργία ενός δακτυλίου ασφαλείας (ring fence) μεταξύ δραστηριοτήτων που έχουν λιανικό χαρακτήρα και αυτών που έχουν χοντρικό ή επενδυτικό.  Οι δραστηριότητες που θα ενταχθούν μέσα στο δακτύλιο θα είναι εκείνες οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας και σαν τέτοιες χρήζουν προστασίας από το κράτος, όπως π.χ. οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (δηλαδή η αποδοχή καταθέσεων, η παροχή δανείων και άλλων χορηγήσεων) και οι υπηρεσίες πληρωμής ή εκείνες που διευκολύνουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ αποταμιευτών και δανειζομένων σε πελάτες εκτός του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.  Άλλες δραστηριότητες, όπως η χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων, θα επιτρέπεται να ενταχθούν μέχρι ενός ορίου.

 Το μέγεθος του τραπεζικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου ανέρχεται σε £6 τρισ., δηλαδή περίπου 4 φορές  το ΑΕΠ της χώρας.  Η έκθεση εισηγείται ότι ένα έκτο έως ένα τρίτο αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να ενταχθεί στον προστατευμένο δακτύλιο.  Δηλαδή εισηγείται ότι το μέγεθος του συστήματος που θα απολαμβάνει κρατική κάλυψη πρέπει να περιορισθεί σε 67%-133% του ΑΕΠ.

 Η έκθεση κάνει εισηγήσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του προστατευτικού δακτυλίου, όπως η ανεξάρτητη διοίκηση των λιανικών δραστηριοτήτων με στελέχωση των ΔΣ με ανεξάρτητα μέλη, η επάρκεια κεφαλαίων, ρευστότητας κλπ.  Συγκεκριμένα εισηγείται ότι το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% των προσαρμοσμένων για κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού  (risk weighted assets), ποσοστό που υπερβαίνει κατά 0.5% τις ελάχιστες απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ.

 Πέραν των αυξημένου ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου, η έκθεση εισηγείται ότι οι συστημικά μεγάλες τράπεζες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν ζημίες τουλάχιστον 17-20% των λιανικών τους δραστηριοτήτων. 

 Η κυβέρνηση Κάμερον έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι εισηγήσεις της Επιτροπής Vickers είναι αποδεκτές και ότι θα επιδιώξει να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις της νομοθεσίας πριν τελειώσει η θητεία του σημερινού κοινοβουλίου.

 Η Αχίλλειος πτέρνα της έκθεσης, κατά την άποψη αρκετών σχολιαστών, είναι το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων το οποίο, λόγω των αρνητικών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην Ευρώπη, δίνει οκτώ χρόνια στις τράπεζες για να προσαρμοσθούν.  Μέχρι το 2019 πολλά μπορεί να συμβούν, τα οποία πιθανό να εκτροχιάσουν την πορεία των μεταρρυθμίσεων.

 Πανίκος Δημητριάδης

Καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστήμιο του Leicester

Μέλος της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου

Categories → Οικονομία

68 Comments
 1. avatar
  Taylor on October 24, 2011 - (permalink)

  Thank you for a great summary. Perhaps the CBC could listen to some of these sensible proposals? 700%-900% of our GDP are our banking assets…
  There was also an interesting article by Mr Olymbios in the Sunday edition of Politis in his column “Mavros Kyknos”, at last some criticism of the governor in the media talking about BlackRocks review of the Non Performing Loans of Greek banks and how this will also affect Cypriot banks.

 2. avatar
  P. Demetriades on October 24, 2011 - (permalink)

  Thanks. I read the article by Olympios in Politis yesterday. it is excellent. I also saw one by Constantnos Zachariou in Haravgi, also very good.

  I am certainly hoping for a better discussion/debate of my article than last time. It is very disheartening to see the discussion descending to the level of a football game in such an otherwise serious blog, where commentators are perfectly capable of generating a high level debate.

  Below is a link to some further food for thought, an artilcle in last week’s Economist, which shows the re-capitalization needs of various countries incuding Cyprus from what seems to be like an inevitable further Greek haircut:

  http://www.economist.com/node/21532294

 3. avatar
  Επιλήσμων on October 24, 2011 - (permalink)

  It makes sense. Will,though, affect adversely the interest rate on loans?

  • avatar
   P. Demetriades on October 24, 2011 - (permalink)

   The Commission thinks that the effects on costs, if any, will be marginal, although the banks themselves, not surprisingly, do not agree.

   If there is proper separation between retail and investment banking, I do not see how the retail part should come with significantly higher costs. The proposed changes in capital ratios are small and in exchange there will be more explicit protection, i.e. any higher costs will be the result of safer banking.

   I can see that the investment/wholesale part will have higher costs, but that is how it should be. The incentive for gambling at the expense of the taxpayer should be removed.

   It seems to me sensible state intervention that aims to get us closer to the first best (market) outcome for both retail and investment.

 4. avatar
  Taylor on October 24, 2011 - (permalink)

  What do you mean interest rate on loans which loans? Loans for Cypriot businesses and consumers? Of course banks will be much tighter in their lending criteria asking for contributions by households to be upfront and at a time when our government theoretically in the secondary bond market is paying 9.5% interest then interest rates for Cypriot businesses and households will not be much lower than that, I would be suprised if banks are granting new credit below 7% nowadays.

  • avatar
   Επιλήσμων on October 27, 2011 - (permalink)

   No, I do not mean loans for cypriots.
   Το άρθρο αφορά την έκθεση ….γιά το Τραπεζικο Σύστημα του Η.Βασιλείου. Εάν καταφέρουμε να υιοθετήσουμε και στην Νήσο των Αγίων την ‘Εκθεση’ που εύχομαι αλλά το αμφιβάλλω, τότε φυσικά θα αφορά και τα δανεια μας από τράπεζες στη Κύπρο.

 5. avatar
  kax on October 24, 2011 - (permalink)

  Σίγουρα πρόκειται για μέτρα που θα βοηθήσουν στο μέλλον,αν φτάσουν ως εκεί οι τράπεζες στην παρούσα τους μορφή.Προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην πράξη ο διαχωρισμός δραστηριοτήτων στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά.Θα βρεθεί τρόπος να παρακαμφθούν οι κανονισμοί.Ας μην ξεχνούμε ότι τα hedge funds τα πιό ριψοκίνδυνα κεφάλαια στην πράξη χρηματοδοτούνται σήμερα από τα money market funds τα θεωρούμενα πιό ασφαλή ταμεία.Εξ όσων γνωρίζω είναι η Βρεττανία που δεν δέχεται έλεγχο των hedge funds.
  Άλλο πράγμα που δεν καταλαβαίνω είναι η εμμονή σε risk weighted assets που η κάθε τράπεζα εξηγά και εφαρμόζει κατά το δοκούν.Πρέπει να βρεθεί πιό αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου του ρίσκου,πιό αντικειμενικός.
  Ως αναφορά την Κύπρο και το άρθρο του Economist είναι προφανές ότι πρόκειται για επιφανειακή προσέγγιση που αποδέχεταιτα στοιχεία των τραπεζών όπως τα δίνουν οι ίδιες χωρίς ανάλυση η αμφισβήτηση.
  Ακούω τα σχόλια όλων αρμοδίων/πολιτικών και άλλων αναρμοδίων σε όλην την Ευρώπη,όχι μόνο στην Κύπρο,ότι οι δικές τους τράπεζες θα αντέξουν το επικείμενο κούρεμα.Που το ξέρουν,έλεγξαν τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών?Ακόμα πιό σοβαρό είναι το γεγονός ότι συνήθως μια τράπεζα χρεωκοπεί όταν οι καταθέτες ζητούν μαζεμένα τα κεφάλαια τους πίσω.Πως το ξέρουν ότι οι καταθέτες δεν θα στοχεύσουν τις αδύνατες τράπεζες?
  Το πιο ανησυχητικό ότι για μια ακόμα φορά η Ευρωπαική Ένωση δεν είναι αντάξια των περιστάσεων και η οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί, σε λίγο καιρό θα αποδειχθεί ανεπαρκής.Είναι πραγματικά εκπληκτικό ότι τα ομόλογα της ΕΚΤ τα οποία αγοράστηκαν με έκπτωση θα πληρωθούν στο ακέραιο.Επίσης σε θεωρητικό επίπεδο αν η συμμετοχή στο κούρεμα είναι μόνο για τράπεζες και εν πάσει περιπτώσει εθελοντική τι εμποδίζει ένα hedge fund η ιδιώτεςνα αγοράσουν ομόλογα στην αγορά και να τα πληρωθούν στην λήξη τους στο ακέραιο?Φαίνεται ότι η αναξιοπιστία των Ευρωπαίων ηγετών είναι τόσο μεγάλη που σχεδόν κανένας δεν τους πιστεύεικαι θεωρεί ότι η πιό αισιοδοξη τελική λύση όταν αυτή έρθει θα περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό γενναίο κούρεμα σε όλους τους ομολογιούχους.Η απαισιόδοξη λύση είναι προφανής.

 6. avatar
  αθηνα on October 25, 2011 - (permalink)

  Πράγματι πετύχατε διάνα κ.καθηγητά.Επειδή το άρθρο απευθύνεται σε ένα στενό κύκλο από commentators,αποφεύγεται τουλάχιστον η ποδοσφαιροποίηση του blog,όπως ακριβώς ζητούσατε.Λίγοι και καλοί που λέμε.

  • avatar
   Επιλήσμων on October 26, 2011 - (permalink)

   Αγαπητή Αθηνά, αυτό δεν σας εμπόδισε σε προηγούμενα, εξ’ ίσου “τεχνικά” άρθρα, να έχετε άποψη.

   • avatar
    αθηνα on October 26, 2011 - (permalink)

    Επιλήσμονα, [unique nickname,really],αν έχεις προσέξει,το post απόκτησε ενδιαφέρον μόλις ο φίλος μου ο Παρατηρητής,ισοπέδωσε τα επιχειρήματα του Taylor.Προηγουμένως,επικρατούσε η ησυχία του μοναστηρίου.

    • avatar
     Taylor on October 27, 2011 - (permalink)

     Hehe indeed he knocked my arguments out, quite the opposite if you look at the unfolding economic history, the only two supporters of Orphanides will be Paratiritis and Paratiritis admirer medical dr athina

 7. avatar
  Soto on October 25, 2011 - (permalink)

  ” Μεχρι το 2019 πολλα μπορουν να συμβουν” και θα συμβουν σιγουρα και αναποφευκτα. Ηδη οι εξελιξεις τρεχουν ποιο πολυ απο οτι νομιζουμε.
  Εχω ξαναγραψει οτι η κριση του καπιταλιστικου συστηματος δεν προκειται να ξεπεραστει με ημιμετρα που σκοπο εχουν στην ουσια να διατηρησουν το συστημα και να ονειρευονται την προ της κρισης πλασματικη ευημερια. Ολοι οι εγκαθετοι του συτηματος δινουν αγωνα για να το διατηρησουν. Οι συγκρουσεις θα ειναι αναποφευκτες λογω του γεγονοτος οτι στοχευονται για να υποστουν τη ζημια απο την κριση οι παραγωγικες μαζες και καποια μεμονομενα κεφαλαια…
  Χρειαζομαστε νεες αποψεις και ιδεες για ενα πολυ ποιο δικαιο οικονομικο περιβαλλον και οχι μετρα για να κρατηθουν στις θεσεις τους αυτοι που μας οδηγησαν στην παγκοσμια κριση.

 8. avatar
  Παρατηρητής on October 25, 2011 - (permalink)

  Θέλω να ρωτήσω τον κ. Δημητριάδη και τον Taylor που βρήκαν το άρθρο του Ολύμπιου “εξαιρετικό”, να μας απαντήσουν στα εξής απλά ερώτήματα: μπορούσε ο Ορφανίδης και η ΚΤΚ με οποιονδήποτε τρόπο να εμποδίσει ή να καλέσει τις κυπριακές τράπεζες να μην αγοράζουν ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα ή ομόλογα οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους της ζώνης του ευρώ? Ναι ή όχι? Μπορεί η ΚΤΚ να καλέσει σήμερα τις τράπεζες μας να μην αγοράζουν κυπριακά ομόλογα γιατί είναι junk? Η μήπως μπορεί καμία άλλη ΚΤ εντός της Ευρωζώνης να καλέσει τις τράπεζές στην χώρα της να μην αγοράζουν κυπριακά ομόλογα? Να μας απαντήσουν επίσης αν υπήρξε καμία οδηγία από έστω και μία άλλη ΚΤ της ευρωζώνης, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ, η εποπτική αρχή που έστειλε οδηγία στις τράπεζες της αντίστοιχης χώρας να μην αγοράζουν ομόλογα ελληνικά? Και τέλος, όταν αγόραζαν τα ελληνικά ομόλογα οι κυπριακές τράπεζες, που ήταν ο κ.Δημητριάδης και ο Taylor? Σε άλλο πλανήτη? Γιατί δεν άσκησαν κριτική τότε?

  • avatar
   Taylor on October 26, 2011 - (permalink)

   Paratiriti, I will answer on behalf of my self alone not on behalf of Mr Demetriades.

   First of all I did not characterise the article as “excellent” but “Interesting” and I agree with its contents.

   Have you read the article by Olymbios in Politis on Sunday?? It seems to me that you HAVE NOT!!

   As the main thrust of the article is the NON PERFORMING LOANS that BlackRock is checking on behalf of “Trapeza tis Ellados” not the Government bonds…yet your questions relate to bonds… This is a totally separate issue and you must fail to understand the difference!!
   In that article Mr Olymbios very correctly points out that when BlackRock finishes going through the BANKING books of all Greek banks it is highly likely that the % of Non Performing Loans (NPL’s) will be recognised as much higher than 8%-10% that they are right now on the books of the banks… By extension if BlackRock in the BEST of circumstances says the NPL’s are 15-20% (just to inform you in the book by Reinhart and Rogoff “Eight Centuries of Finacial Folly” banking crises have historically happened with a NPL ratio of AS LOW AS 17%!!) then Cypriot banks that have only recognised NPL’s of 10% maximum (Hellenic) and 8% the big 2 will also be FORCED by the market to say why their loans to Greece are so much better than Greek banks with regards to ability to repay given that Greek banks know the market much better than them and will also be forced to write down their NON Prerforming loans to those levels…
   The other point by the article of Mr Olymbios is that the 50M Euro “Maxilari” that Mr Orphanides and Nicholas proudly presented to us as something that would “decouple” our banking system from that of Greece and would stop the rating downgrades is TINY when compared to the size of our banking assets and is thus almost irrelevant, you do the maths 50M versus 7 to 9 times our GDP it is a joke!!

   • avatar
    Παρατηρητής on October 26, 2011 - (permalink)

    Taylor, σημειώνω απλά ότι δεν απάντησες σε ΚΑΜΙΑ από τις ερωτήσεις μου. ΣΕ ΚΑΜΙΑ! Αλλα λόγια να αγαπιόμαστε…Γιατί ακριβώς η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις δεν βολεύει σε καμία περίπτωση τους ισχυρισμούς σου (και αυτούς του Ολύμπιου ασφαλώς) ότι για την έκθεση των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα έχει ευθύνη ο Ορφανίδης. Δεν είναι τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα που αμφισβητώ Ταυλορ σε σχέση με την Ελλάδα, είναι την αυθαίρετη και αστοιχείωτη κριτική πως γι′ αυτά φέρει ευθύνη η ΚΤΚ. Και η απόδειξη ότι δεν φέρει ευθύνη (γιατί δεν μπορούσε εξ άλλου με βάση τους διεθνείς και ευρωπαικούς κανόνες εποπτείας να φέρει ευθύνη η ΚΤΚ για αγορά ομολόγων κράτους μέλους της ευρωζώνης), είναι η άρνησή σου και η αδυναμία είτε εσένα είτε του οποιουδήποτε άλλου να απαντήσει στις ερωτήσεις που σας έθεσα. Σε προκαλώ λοιπόν και πάλι να απαντήσεις. Μπορείς????(θα μπορούσες να ασκήσεις κριτική στους διεθνείς και ευρωπαικούς κανόνες εποπτείας αν θέλεις Ταυλορ, αυτό το δέχομαι, όχι όμως στην ΚΤΚ γιατί είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόζει).
    Και κάτι τελευταίο ταυλορ: αν νομίζετε πως η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου και του λαού θα αποδεχτεί τη προπαγάνδα σας και εσάς και του ΑΚΕΛ και του κάθε Ολύμπιου ότι ο Ορφανίδης φέρει ευθύνη για ότι σας κατέβει, πλανάστε. Και η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου θα σας απαντήσει αν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Δεν είναι θέμα Ορφανίδη σε καμία περίπτωση. Είναι θέμα αξιοπρέπειας, είναι θέμα προστασίας της δημοκρατίας, είναι θέμα προστασίας των ανθρώπων με αρχές από τη λάσπη που επιχειρήτε να τους ρίξετε!

    • avatar
     CPP on October 26, 2011 - (permalink)

     Παρατηρητη,

     Συμφωνω και επαυξανω. Προσωπικα, με ενοχλει ιδιαιτερα που ο Κ. Δημητριαδης απαντα τοσο επιλεκτικα.

     Δικαιωμα του να κρινει οποιοδηποτε αλλα τουλαχιστον με καποια επιχειρηματα! Απλα να φερω παραδειγμα ενα παλιο του αρθρο για “self fulfilling prophecies” οπου ο κ. Δημητριαδης επιρριπτει ευθυνες στον κ. Ορφανιδη οτι οι δηλωσεις του τοτε επηρεασαν αρνητικα τις αγορες ομολογων της Κυπρου. Τι πιο απλο να τεκμηριωσει καποιος αυτη τη αποψη με αριθμους.. π.χ πριν τις δηλωσεις τα επιτοκια ηταν στο 5% μετα τις δηλωσεις ανεβηκαν στο 13%. Καμια τεκμηριωση (διοτι δεν τον βολευβε φυσικα; τα επιτοκια ηταν ηδη πολυ ψηλα και πριν τις δηλωσεις) και καμια απαντηση στην τοτε ερωτηση μου περι αυτου.

     Εχω αδικο οταν σκεφτομαι μετα απο τετοια αρθρα οτι ο εν λογω αρθρογραφος εχει δικες του προσωπικες ατζεντες? Παντως, τα τελευτεα αρθρα του κ. Δημητριαδη που ειναι περισσοτερο ακαδημαικου ενδιαφεροντος και αναλυουν αποψεις για διαφορα θεματα οικονομικων ειναι εξαιρετικα (για παραδειγμα το αρθρο “Οικονομικη κριση και η κριση των οικονομικων”)

    • avatar
     Taylor on October 26, 2011 - (permalink)

     Hahahaha Paratiritis I love it! I just love your response! After I showed you that you didn’t even read the Olymmbios article you revert to defending your friend Orphanides who is clueless about bank regulation. Why??

     1. Because he mistakenly thinks that a tiny 50M fund will save our banking system haha he must not know the numbers the rating agencies were laughing out loud to this vastly insufficient measure. Also this fund according to the EU can only be used AFTER a bank fails not to act as a cushion! His lack of knowledge on the topic is AMAZING!!

     2. Orphanides also mistakenly placed too much emphasis (as per his knowledge) on inflation expectations and anchoring them he did not pay attention to his regulatory duties and did not rely on the best technocrats who coyld help him, he extended a “yes” man tenure (beyond the normal retirement age) as head of regulation that never challenged his views on the subject with less than 10 years experience in regulation. Where is his objective management judgement to protect our banking system if he kept a guy who just agrees with him, does not challenge him or has marginally more knowledge than his zero knowledge of the subject.

     3. When Charles Goodheart the academic with extensive regulatory experience spoke in a seminar recently and directly told Orphanides that he must do more to protect the Cypriot banks O replied there must be a more “efficient” way to lower interest rates rather than protect the banking system! The guy still thinks it’s an academic debate of economic efficiency! Banks might fail due to his lax regulation and he cares about efficiency and inflation! God help us all!!

     And to answer your question Government bonds are just the Firat risk that our banks will face. International Basel rules mistakenly classify all Government bonds as low risk HOWEVER national regulators have the flexibility to RAISE capital ratios via pillars 2 and 3 of the Basel rules if they think that the banks they regulate are not being sufficiently cautious with there capital, obviously it did not cross Mr Orphanides mind to do this as he probably does not know about regulatory rules and his pensioner head of regulation likewise would not dare to challenge his bosses view. A clear case of “groupthink” at the top and clear example of Hubristic behaviour a la Lehman Brothers.valso my dear Paratiriti NON performing loans will increase to 15% to 20% the latest by Fecember both because of the worsening economic situation and because BlackRock will by then report on Greek banks’ NPL’s and Cypriot banks will not be able to justify hiding these bad loans. Of course the responsibility that up until now these bad loans are not recognised are with the regulator the CBC and it’s leader regulatory genius Orphanides.

     Slowly slowly both the political class especially EDEK if you see Their spokesman’s latest statement. Messed Averof and Stylianides also have finally realised the gravity of the banking situation so have the Greens…
     The only two that have yet to come round are Nicholas and Evroko and by tonight with the min 50% haircuton the bonds they will also realise.

     With regard the people they will also realise what a bad job your hero O has done if there is a banking crisis and are already realising this as their banks are much tighter in extending fresh credit.

     The time has come and mr Orphanides’ term will end in May 2012 by universal consensus by then!!

     PS Paratiriti was it not you that thought that it is the Government debt that will bring us down??(already the Cyprus bond yield is improving a lot in the past month) Was it not me who kept saying that this Governor failing to regulate our banks properly will be a much bigger problem?? What do you say now??????

     • avatar
      Παρατηρητής on October 27, 2011 - (permalink)

      Taylor.
      Πάλι αποφεύγεις να απαντήσεις τις ερωτήσεις μου και επαναλαμβάνεις σοφιστείες ενώ ασκείς και κριτική στους διεθνείς εποπτικούς κανόνες λες και είναι ο Ορφανίδης που τους συνέταξε ή έχει επιλογή να τους ακολουθεί ή όχι ή λες και έχει πει ο Ορφανίδης ότι οι κανόνες αυτοί δεν χρήζουν βελτίωσης. Επίσης Taylor αντί να γελάς όπως λες, καλό θα ήταν να προσγειωθείς και να θυμηθείς ότι ο Ορφανίδης δεν ασκει εποπτική πολιτική με βάση τα δικά σου συμφέροντα και της ΚΕ του ΑΚΕΛ ή του οποιουδήποτε άλλου κόμματος ή παράγοντα αλλά με βάση τους εποπτικούς κανόνες και την πολιτική της ΕΚΤ. Η οποία δημόσια στήριζε την Ελλάδα και τα Ελληνικά ομόλογα. Μιλάμε για την Ελλάδα Ταυλορ και όχι την uganda! Επαναλαμβάνω λοιπόν τις ερωτήσεις μου και σε προκαλώ εκ νέου να απαντήσεις: μπορούσε ο Ορφανίδης και η ΚΤΚ με οποιονδήποτε τρόπο να εμποδίσει ή να καλέσει τις κυπριακές τράπεζες να μην αγοράζουν ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα ή ομόλογα οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους της ζώνης του ευρώ? Ναι ή όχι? Μπορεί η ΚΤΚ να καλέσει σήμερα τις τράπεζες μας να μην αγοράζουν κυπριακά ομόλογα γιατί είναι junk? Η μήπως μπορεί καμία άλλη ΚΤ εντός της Ευρωζώνης να καλέσει τις τράπεζές στην χώρα της να μην αγοράζουν κυπριακά ομόλογα? Υπήρξε καμία οδηγία από έστω και μία άλλη ΚΤ της ευρωζώνης, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ, η εποπτική αρχή που έστειλε οδηγία στις τράπεζες της αντίστοιχης χώρας να μην αγοράζουν ομόλογα ελληνικά? Και τέλος, όταν αγόραζαν τα ελληνικά ομόλογα οι κυπριακές τράπεζες, που ήταν ο Taylor και οι άλλοι όψιμοι επικριτές Ορφανίδη? Σε άλλο πλανήτη? Γιατί δεν άσκησαν κριτική τότε? Γιατί δεν είπαν στον κ. Βγενόπουλο που με τόσο πάθος υποστήριζαν να μην αγοράζει ελληνικά ομόλογα? Επίσης όπως έγραψα ήδη στο blog, ακόμα και ψες ο νέος πρόεδρος της ΕΚΤ κάλεσε τις ευρωπαικές τράπεζες να αγοράζουν τα ομόλογα των χωρών μελών που αντιμετωπίζουν τη στιγμή αυτή μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα. Τι προτείνεις taylor, να βγει ο Ορφανίδης ή ο όποιος Διοικητής της ΚΤΚ να πεί το αντίθετο???Μήπως έτσι θα πολιτευτεί ο νέος Διοικητής που με…αξιοκρατικά κριτήρια θα διορίσει όπως ισχυρίζεσαι ο κ.Χριστόφιας?Πέστε μας δηλαδή να γνωρίζουμε να ξέρουμε τι άλλο επιτέλους περιμένει τη χώρα…

      ΥΣ:Taylor, ακόμα και αν είχε εξουσία (που δεν είχε) ο Ορφανίδης να επιβάλει στις τράπεζές μας να μην αγοράζουν ελληνικά ομόλογα τη στιγμή που η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έδινε μάχη επιβίωσης με τη δημόσια στήριξη μάλιστα της ΕΚΤ, αν έκανε κάτι τέτοιο θα ήταν ανθέλληνας και ανάξιος να ηγείται της ΚΤΚ. Δεν ξέρω για σένα και για το ΑΚΕΛ Τaylor τι ακριβώς σημαίνει η Ελλάδα, για μας τους υπόλοιπους σημαίνει πατρίδα!

 9. avatar
  Taylor on October 26, 2011 - (permalink)

  Perhaps with these 3 new laws that are being introduced with regards our banking system:
  1. The emergency law in case of crisis that allows the banks to be re-capitalised by the state and then the EFSF.
  2. The ridiculously small Independent stability fund of 50M that Mr Olymbios rightly characterised as a pillow for a baby to cushion an elephant. (Perhaps Nicholas Papa and the Governor who think it will solve all problems do not know basic maths!!)
  3. The tax on deposits.

  A fourth law could be proposed based on what the UK is doing.

  • avatar
   someone on October 27, 2011 - (permalink)

   Just a few notes:
   1. The stability fund is funded only by banks.
   2. It is created in order to ensure that industry, and not the taxpayers,
   will (primarily) pay for ensuring stabily of the banking system
   3. The target size of the fund is 5% of GDP (~ EUR 1 bn)
   4. Consistent to what other countries have provided in their stability frameworks, this target size should be achieved by 2025.
   4. Until then, in case where the stability fund has to intervene and the size of the fund is not sufficient, the fund can either require the banks to pay extraordinary contributions (not very likely) or borrow with state guarantees.

   • avatar
    Taylor on October 27, 2011 - (permalink)

    Ok, can the Cypriot Taxpayer wait until 2025 for the fund to be built up?? The potential problem is now in 2011. “Κατσε Γαρε ψωφα” until then…

 10. avatar
  Taylor on October 26, 2011 - (permalink)

  I forgot to add that in Cyprus’ case where we dont have much investment banking the separation could be between domestic and International banking to make our banks and our system safer.

 11. avatar
 12. avatar
  Παρατηρητής on October 26, 2011 - (permalink)

  O νέος πρόεδρος της ΕΚΤ κάλεσε τις τράπεζες απόψε να μην σταματήσουν να αγοράζουν κυβερνητικά ομόλογα των χωρών της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα. Κατα τα άλλα, κατά τους επικριτές του Ορφανίδη (ο οποίος ως διοικητής ΚΤ χώρας μέλους της ευρωζώνης είναι μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ και υποχρεούται να εφαρμόζει την πολιτική της ) έπρεπε (ο ορφανίδης) να διατάξει τις κυπριακές τράπεζες (χωρίς καν να έχει τέτοια αρμοδιότητα με βάση τους ευρωπαικούς και διεθνείς κανόνες εποπτείας) να μην αγοράζουν κυβερνητικά ομόλογα της Ελλάδας την εποχή μάλιστα που δεν περίμενε ΚΑΝΕΙΣ πως ήταν δυνατόν χώρα μέλος της ευρωζώνης να φτάσει στο σημείο που έφτασε η Ελλάδα. Την στιγμή που η ίδια η ΕΚΤ και ο πρόεδρός της καλούσαν καθημερινά τις αγορές να δείξουν κάθε εμπιστοσύνη και στήριξη στην προσπάθεια της Ελλάδας. Αλήθεια, γιατί οι επικριτές του Ορφανίδη δεν απευθύνθηκαν τότε στον κ.Βγενόπουλο, τον οποίον και υποστήριζαν με πάθος στην γνωστή κόντρα με τον Ορφανίδη και να του υποδείξουν να μην αγοράζει ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα???Προτίμησαν να τον χειροκροτούν… Ας μην μέμφονται λοιπόν τον Ορφανίδη για τις συνέπειες των πράξεων αυτών που χειροκροτούσαν!

  • avatar
   Taylor on October 27, 2011 - (permalink)

   Bonds are not the only problem, BlackRock and NPL’s are coming by December, and also what Draghi is saying to banks keep up your bond purchases with the only difference that these new bonds to be issued if they are via the EFSF or other EU mechanisms will NOT be subject to a haircut.

 13. avatar
  Kostas P on October 27, 2011 - (permalink)

  Professor, I know what I am writing is off from the current topic but I would appreciate it (and I think many other readers of your blog) if you could give as an analysis of the impact from the 50% haircut on the Greek bonds on Cyprus. I think your input would be extremely valuable given the fact that you were one of the few so far that was genuinely worried about our banks exposure to the Greek bonds and talked openly about it. At some points you were even attacked and accused that you were “exaggerating.” As the series of events now unfolds apparently it seenms that most of the downgrades for our econmy from Fitch, S&P and Moodys were indeed caused by the banks. In addition to that you actually predicted six months ago that the haircut would have to be in the range of 50%-70% and that our CB was not doing enough to shield our econmy. If you are analysis continues to be right on then the next sourve of trouble should be the private loans to the Greek market by our banks…

  • avatar
   Taylor on October 27, 2011 - (permalink)

   I agree the only blogger who saw it coming was Professor Demetriades the other mainly local bloggers were worried about amongst other things:

   1. The Public Debt and Deficit.
   2. Productivity of our labour force and ATA.
   3. Hidden deficits to Social Insurance and guarantees to Semi Governmental organisations such as EAC.

   These are of course problems but they pale into insignificance in front of:

   The “elephant in the room” the Cypriot banks whose balance sheet are stuffed with Greek Government bonds and Non Performing loans to Greek Businesses and households. The sum of all these is multiples of our GDP.

   BOC 1.5 bn Greek Gov bonds writedown, 900M say CoCos they will need to raise minimum 550M of fresh capital by July 2012 EXCLUDING the BlackRock effect of Non Performing loans (35% of its banking book) that will come out in December.

   MPB around 2 bn Greek Gov bond writedown plus the BlackRock effect (46% of its banking book) all this by July 2012!!

   HB around 32 million Bond writedown and 18% of its banking book to Greece that will be affected by the BlackRock assessment.

   All Greek bank subsidiaries including: Ethniki, Alpha, Eurobank and Piraeus (3 of which were licensed as subsidiaries by our Governor) of unknown Greek Gov bond holdings and the fact that the parents of Eurobank and Piraeus subsidiaries are going already to the European fund for support…

   And after all this Dr Orphanides must remain as Governor!! Yes Paratiriti, what else should he do before you realise that he is not good??

 14. avatar
  Michael Olympios on October 27, 2011 - (permalink)

  Καλό είναι κάποιοι να ρωτούν να μαθαίνουν μερικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ποιανού γνωστού πολιτικού ήταν στενός συνεργάτης ο Ολύμπιος; Για όσους δεν γνωρίζουν θα πω ότι υπήρξα για 7 χρόνια μέλος της επιτροπής οικονομικών του ΔΗΣΥ.

  Επί των ερωτημάτων του ανόνυμου εκπροσώπου του κ. Ορφανίδη θα απαντήσω με σαφήνεια στον χρόνο και χώρο που θα επιλέξω. Όμως ερωτώ ρητορικά:

  Αν μια κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να παρέμβει έγκαιρα για να διορθώσει ενέργειες των τραπεζών που απειλούν το σύστημα τότε τι είδους εποπτεία των τραπεζών ασκεί και πως είναι δυνατόν να επιτύχει ένα από τους βασικούς σκοπούς της που είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

  • avatar
   Παρατηρητής on October 27, 2011 - (permalink)

   Αγαπητέ Ολύμπιε,
   γνωρίζω πολύ καλά ότι για κάποια χρόνια υπήρξες μέλος της επιτροπης οικονομικών του ΔΗΣΥ, θα έπρεπε όμως να αναφέρεις για να είσαι ακριβής ότι γύρισες όλα σχεδόν τα κόμματα από το ΑΚΕΛ για να καταλήξεις στον ΔΗΣΥ και σήμερα δεν ξέρω που ακριβώς τοποθετείσαι . Κάποτε αρθρογραφούσες δημόσια και με φανατισμό εναντίον του ΔΗΣΥ-Κληρίδη, μετά άλλαξες τροπάριο. Επίσης να υπενθυμίσω ότι και τον Ορφανίδη τον υποστήριζες σταθερά με τα άρθρα σου (τον καιρό μάλιστα που έκανε τα “ατοπήματα” για τα οποία σήμερα τον κατηγοράς) για να έρθεις αργότερα για λόγους που μόνο εσύ γνωρίζεις να του ασκείς έντονη κριτική (χωρίς αυτοκριτική βέβαια). Για την αλλαγή των θέσεων σου Ολύμπιε από το ένα ακρο στο άλλο δεν ευθύνεται ασφαλώς ούτε ο ΔΗΣΥ, ούτε ο Ορφανίδης ούτε όσοι άλλοι κατά καιρούς υποστήριζες και μετά κατηγορούσες. Δικαίωμά σου βέβαια, αλλά δικαίωμα και μας να κρίνουμε τη συνέπεια και την αξιοπιστεία των όσων γράφεις….

  • avatar
   αθηνα on October 27, 2011 - (permalink)

   Κύριε Ολύμπιε, αυτή η μυστικοπάθεια αναφορικά με το χρόνο και τρόπο που θα επιλέξετε γιά να απαντήσετε στον ανώνυμο ”εκπρόσωπο”του Ορφανίδη, [αλήθεια εσείς ποιόν εκπροσωπείτε;],να μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι, τουλάχιστον αντιεπιστημονική.Εδώ είναι ένα βήμα ελεύθερης έκφρασης απόψεων,και αν εμείς οι ανώνυμοι, όπως σκόπιμα επισημαίνετε, γιά διάφορους λόγους αποφεύγουμε να σχολιάζουμε επωνύμως,εσείς που είσαστε επώνυμοι οικονομολόγοι,θα πρέπει να εκφέρετε επιστημονική άποψη ανυστερόβουλα και με παρρησία -εδώ και τώρα.Ειδάλλως,μας δίνετε το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι,αν δεν υπάρχει πολιτικό κίνητρο,τότε ισχύει η φράση ”απορία ψάλτου βήξ”.Σαν υστερόγραφο,να σας ενημερώσω ότι είμαι Συναγερμική, και στο κόμμα μας,σεμνυνόμαστε να λέμε γιά ελεύθερη διακίνηση ιδεών.

 15. avatar
  Michael Olympios on October 27, 2011 - (permalink)

  Απάντηση στον CPP:

  Γιατί ο καθηγητής Πανίκος Δημητριάδης έχει προσωπικές ατζέντες; Μήπως έχεις εσύ και κρίνεις εξ ιδίων τα αλλότρια; Μήπως η ανωνυμία σου καλύπτει προπληρωμένα συμφέροντα τραπεζών;

  Γνωρίζεις ποιό είναι το ποσοστό των ελληνικών ομολόγων στα χαρτοφυλάκια ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής;

  Γνωρίζεις γιατί η Ελληνική Τράπεζα δεν επένδυσε σχεδόν καθόλου σε ελληνικά ομόλογα και δεν έχει πρόβλημα;

  Γνωρίζεις ότι το σύνολο της στήριξης που απαιτείται για τις Γερμανικές τράπεζες από το κούρεμα είναι 5.2 δις, για τις Γαλλικές 8.9 ενώ για τις κυπριακές 3.6 δις;

  Γνωρίζεις ακόμα ποια ήταν η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα κατά το τέλος του 2009;

  Γνωρίζεις ποιο είναι το ποσοστό του ενεργητικού των μεγάλων κυπριακών τραπεζών που είναι εκτεθειμένο στην ελληνική οικονομία;

  Τους χαιρετισμούς μου σε σένα και τους φίλους σου

  Μιχάλης Ολύμπιος

 16. avatar
  Michael Olympios on October 27, 2011 - (permalink)

  Προς Παρατηρητή:

  Θέλω να ενημερώσω ότι τα όσα αναφέρεις ότι τριγυρνούσα διάφορα κόμματα ή κατηγορούσα τον Γλαύκο Κληρίδη είναι μεγάλα ψέματα. Δεν θα ανέμενα όμως κάτι διαφορετικό από κάποιον που κρύβεται στην ανωνυμία. Αλήθεια, εσύ ποιός είσαι και ποιανών τα συμφέροντα υπηρετείς;

  Είναι αλήθεια όμως ότι μέχρι το τέλος του 2010 υποστήριζα τον κ. Ορφανίδη γιατί δεν είχα υπόψη μου συγκεκριμένες πληροφορίες που δεν μπορώ να αποκαλύψω δημοσίως. Ούτε γνώριζα επίσης συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τράπεζες και αποφάσεις τους. Υπήρξα μάλιστα και ένθερμος υποστηρικτής του κ. Ορφανίδη κατά τη διαμάχη του με τον κ. Βγενόπουλο το 2009 γιατί πιστεύω πως η συμπεριφορά του τελευταίου έναντι του επόπτη ήταν απαράδεκτη αλλά και γιατί πίστευα πως η προσπάθεια της ΚΤ για βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών ήταν απολύτως αναγκαία και χρειαζόταν την μέγιστη δυνατή στήριξη από όλους. Προειδοποίησα έγκαιρα τον κ. Ορφανίδη για τους κινδύνους που υπήρχαν στον τραπεζικό τομέα από την κακή κατάσταση της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών. Με διαβεβαίωνε ότι τα πράγματα διορθώθηκαν. Δυστυχώς οι εκθέσεις εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών 2010 δείχνουν το αντίθετο. Τα αποτελέσματα τον έχουν διαψεύσει και εμάς μας έχουν απογοητεύσει.

  Μήπως όμως κατά την άποψή σου θα πρέπει να θεωρούμε την θητεία του κ. Ορφανίδη επιτυχημένη;

  • avatar
   Παρατηρητής on October 27, 2011 - (permalink)

   Ολύμπιε, για όνομα του θεού, τα άρθρα που έγραφες κάποτε εναντίον της υποψηφιότητας Κληρίδη για παράδειγμα και υπέρ της υποψηφιότητας Βασιλείου ήταν δημόσια, ένα διάστημα έκανες και ένθερμος υποστηριτής των ΕΔΗ στους οποίους μεταπήδησες από το ΑΚΕΛ, αυτά είναι “μεγάλα ψέματα” Ολύμπιε ή θέλεις να ψάξω να βρω τα άρθρα σου και να τα κάνω copy paste εδώ?Τώρα το πως έπεσες από τον ουρανό μέσα στο ΔΗΣΥ για ένα διάστημα, ομολογώ πως έχασα επεισόδιο…

   Όσον αφορά το ποιους εκπροσωπώ εγώ, δεν εκπροσωπώ κανέναν Ολύμπιε πέραν του εαυτού μου και των πιστεύω μου, τα οποία σε αντίθεση με τα δικά σου και σε αντίθεση με το ποιο κόμμα κυβερνά ή όχι είναι διαχρονικά ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΑ!

   Τέλον όσον αφορά τον Ορφανίδη Ολύμπιε για απάντα μας εσύ τις ερωτήσεις που αρνείται να απαντήσει ο Taylor όσο και αν έχει προκληθεί :

   Μπορούσε ο Ορφανίδης και η ΚΤΚ με οποιονδήποτε τρόπο να εμποδίσει ή να καλέσει τις κυπριακές τράπεζες να μην αγοράζουν ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα ή ομόλογα οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους της ζώνης του ευρώ? Ναι ή όχι? Μπορεί η ΚΤΚ να καλέσει σήμερα τις τράπεζες μας να μην αγοράζουν κυπριακά ομόλογα γιατί είναι junk? Η μήπως μπορεί καμία άλλη ΚΤ εντός της Ευρωζώνης να καλέσει τις τράπεζές στην χώρα της να μην αγοράζουν κυπριακά ομόλογα? Υπήρξε καμία οδηγία από έστω και μία άλλη ΚΤ της ευρωζώνης, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ, η εποπτική αρχή που έστειλε οδηγία στις τράπεζες της αντίστοιχης χώρας να μην αγοράζουν ομόλογα ελληνικά? Και τέλος, όταν αγόραζαν τα ελληνικά ομόλογα οι κυπριακές τράπεζες, που ήταν ο Taylor, ο Ολύμπιος και οι άλλοι όψιμοι επικριτές Ορφανίδη? Σε άλλο πλανήτη? Γιατί δεν άσκησαν κριτική τότε? Γιατί δεν είπαν στον κ. Βγενόπουλο που με τόσο πάθος υποστήριζαν -όσοι τον υποστήριζαν- να μην αγοράζει ελληνικά ομόλογα? Επίσης όπως έγραψα ήδη στο blog, ακόμα και ψες ο νέος πρόεδρος της ΕΚΤ κάλεσε τις ευρωπαικές τράπεζες να αγοράζουν τα ομόλογα των χωρών μελών που αντιμετωπίζουν τη στιγμή αυτή μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα. Τι προτείνεις Ολύμπιε και taylor, να βγει ο Ορφανίδης ή ο όποιος Διοικητής της ΚΤΚ να πεί το αντίθετο???Είναι η τέταρτη φορά που σας απευθύνω αυτές τις ερωτήσεις….

   • avatar
    Cynic on October 27, 2011 - (permalink)

    Even if what you say is true it is unmanly to attack someone whilst hiding behind a nickname.
    You are the most heard headed contributor on this blog with fixed views and generally this means you are intolerant to other opinions.
    I would much rather have someone who starts off supporting guy a then sees the light and supports guy b. This shows intelligence and an open mind, you my friend are a fanatic with a closed mind, you would make a perfect citizen of a one party dictatorship!
    I also thought Orphanides was good until today. What olympios Demetriades and Taylor say make sense you preach dogmatism and nonsense!

    • avatar
     Παρατηρητής on October 27, 2011 - (permalink)

     Εσύ cynic γράφεις επώνυμα όταν κάνεις επίθεση στον Ορφανίδη? Η μήπως έχεις δύο nicknames και είσαι και ο taylor? Γράφεις “I am no Akel voter I voted only one party in my life Synagermos and in the next elections I will cast a blank vote as I’m sick of ALL politicians.”. Μα αυτό έγραψε ακριβώς και ο Taylor σε παλαιότερη μας συζήτηση εδώ στο blog (αμα έχουν όρεξη οι αναγνώστες ας παν στα παλαιότερα σχόλια του Taylor). Επομένως Taylor/Ctynic, αν θέλεις να επικρίνεις τη δική μου ανωνυμία(δικαίωμά μου και έχω το λόγο μου) για να είσαι πειστικός άρχισε εσύ να γράφεις επώνυμα, άφησε στην πάντα τα δύο nicknames και απάντα τις ερωτήσεις που σου έχω υποβάλει ουκ ολίγες φορές…Πάντα, όπως και τις προηγούμενες φορές, όταν βρεθείς σε δύσκολη θέση αλλάζεις όνομα…Τα όσα λες για τις τράπεζες είναι άσχετα με αυτά που ισχυρίζεσαι και δεν παραπέμπουν σε ευθύνες Ορφανίδη (δεν αμφισβητώ πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι τράπεζες λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα.Αυτό που αμφισβητώ-και γι αυτό επιμένω να απαντήσεις τις ερωτήσεις-είναι ότι έχει ευθύνες ο Ορφανίδης τη στιγμή που η ίδια η ΕΚΤ αγόραζε ελληνικά ομόλογα και προέτρεπε όλες τις τράπεζες να τα αγοράζουν διαβεβαιώνοντας τες ότι ήταν απόλυτα ασφαλέις). Απάντα λοιπόν τις ερωτήσεις Taylor or Cynic or whatever you like to be called and if you want you can use 100 nicknames, it doesnt really bother me at all…

     • avatar
      Taylor on October 28, 2011 - (permalink)

      It is obvious that the majority of opinion has seen the light what Prof Demetriades predicted a long time ago and what Mr Olymbios and myself supported. The facts are there for all to see 3.6bn Euro losses from the bonds plus in December a fairer recognition of NPL’s and the second hit to bank shareholders (and Cypriot taxpayers potentially) that have been literally taken to the cleaners by the current bank executives and their regulator Dr Orphanides.
      What Paratiritis (Orphanides) support is that they have done nothing wrong I rest my case in May 2012 Orphanides will be gone I hope by then it won’t be too late to fix things for our economy.

    • avatar
     Επαμεινώνδας on October 28, 2011 - (permalink)

     Κάποιος που υποστηρίζει με μεγάλο πάθος και βεβαιότητα την ορθότητα μιας άποψης, και μετά από λίγο καιρό υποστηρίζει με το ίδιο πάθος και βεβαιότητα την αντίθετη άποψη, μάλλον συγχυσμένος ξερόλας είναι και όχι ανοιχτόμυαλος.

     Η διαμόρφωση άποψης πάνω σε περίπλοκα θέματα πολιτικής και οικονομίας πρέπει να είναι προϊόν προβληματισμού. Δεν επιλέγουμε ομάδα (είμαι με τον Ορφανίδη / είμαι εναντίον του Ορφανίδη). Πολλοί σε αυτό το χώρο δυστυχώς λειτουργούν με γηπεδική νοοτροπία.

     (Η παραπάνω παρατήρηση είναι γενική και δεν αναφέρεται στον κο Ολύμπιο, του οποίου το ιστορικό δεν γνωρίζω.)

 17. avatar
  Taylor on October 27, 2011 - (permalink)

  Paratiriti,

  If you still after Prof Demetriades Mr Olymbios and myself have proven so right now with our worries about the banks. (Bonds, NPL’s are coming in December you will remember me) you still think Orphanides has done a good job of protecting the stability of the Cypriot Financial system and of regulating our banks, then you must be called Orphanides. Nobody — still supports him!!

  • avatar
   Παρατηρητής on October 27, 2011 - (permalink)

   Taylor you say for Orphanides “Nobody — still supports him!!” Are you sure you are not confusing Orphanides with Chcristofias?? :-) By the way, will you ever answer the questions I raised?

 18. avatar
  Taylor on October 27, 2011 - (permalink)

  Paratiriti,

  For sake of completeness and to reply to the last funny reply of Paratiritis:

  1. Draghi by urging banks to buy NEW bonds he is talking about bonds NOT subject to a haircut as they will be via the EU mechanisms.

  2. Cypriot bonds are NOT junk yet they are rated Baa1 which is still investment grade.

  3. I love Greece and call it my motherland, however Politics and Nationalism is one thing sound Economics is another. Under no circumstances should Cypriot banks have AFTER the crisis in the motherland CONTINUED buying Greek Government bonds or CONTINUED their expansion of their BANKING BOOK to Greece. You should not throw good money after bad.

  Why do you NOT comment on our banks banking book exposure which is regulated by Orphanides 100% and who can EASILY STOP the banks he regulates from lending a penny more to Greek Businesses and Households?? Is this up to the ECB again???

  • avatar
   Παρατηρητής on October 27, 2011 - (permalink)

   Taylor, πολύ συγκινητική η “αγάπη” σου για την Ελλάδα. ¨Ασε καλύτερα να μην σχολιάσω περαιτέρω επ αυτού γιατί θα το κόψουν…you also say that ” Draghi by urging banks to buy NEW bonds he is talking about bonds NOT subject to a haircut as they will be via the EU mechanisms.”. Taylor, Taylor, when Trichet was urging the banks and the market to buy greek bonds of course the bonds were (then) not subject to haircut in the same way that today the bonds of Italy are also not subject to haircut. Are you sure Taylor that the Italian bonds will not be subject to haircut in the near future???Taylor, Taylor, you really disappoint me…

 19. avatar
  Cynic on October 27, 2011 - (permalink)

  Paritiriti consider this you MIT grad:

  New bonds guaranteed by EFSF are safer because even if there is a haircut the EFSF as guarantor pays out the investor. I cannot keep up with your IQ you are beyond Mensa! Your half understanding of issues is on par with the other MIT math genius Orph. My disappointment in you has no constraints.

  Do you answer my questions about NPL’s no, total silence.

  Do you think O has done a good job regulating? Silence, selective answering as you have no arguments.

  Perhaps when BlackRock reports in December you will say O could not stop the banks he regulates from expanding in Greece post crisis, by opening more branches or by giving fresh credit, it was not his fault the ECB and International rules should have told him to stop but the rules are incomplete-obviously no MIT grad was involved in setting them up, you are defending the indefensible!

  I am no Akel voter I voted only one party in my life Synagermos and in the next elections I will cast a blank vote as I’m sick of ALL politicians.

  I do not take lectures in patriotism from Above Mensa IQ people (Orph and Paratiritis)

 20. avatar
  ThomasT on October 27, 2011 - (permalink)

  Επειδή σε αυτόν το τόπο κάποιοι παρατηρητές βλέπουν ότι θέλουν και ότι τους βολεύει και επειδή έχουμε επιλεκτική μνήμη και κρίση, να σας θυμίσω:
  1. Ο κύριος Ορφανίδης μας δήλωνε ότι η οικονομική καταστροφή από την έκρηξη στο Μαρί, που στοίχισε γύρω στα €350 εκ. (και που είναι ασφαλισμένα) ήταν ανάλογη με την καταστροφή του 1974. Τα €3,6 δις που πιθανόν να διπλασιαστούν αν συμπεριφερθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου) με τι ισοδυναμούν κύριοι παρατηρητές.
  2. Ζητήθηκε από τον πρόεδρο της δημοκρατίας να παραιτηθεί γιατί εκ’ των πραγμάτων επόπτευε το θέμα των κοντέινερ και ότι όφειλε να γνωρίζει περί διαχείρισης, αποθηκεύσεως, χημικής σύνθεσης και σημείου εκρηκτικότητας των υλικών και δεν φρόντισε να μάθει. Τότε ο Ορφανίδης που είναι Δόκτωρ (και αυθεντία) οικονομικών και θεσμικά υπεύθυνος για την τραπεζική / χρηματοοικονομική σταθερότητα τι οφείλει να πράξει;

 21. avatar
  kax on October 27, 2011 - (permalink)

  Το 50% που αποφάσισαν είναι η δεύτερη δόση ώσπου να μαζέψουν ακόμα λίγα λεφτά οι τράπεζες και να ξαναδώσουν τους μετόχους πανω στα αυτιά.Πάντως όποτε πηγαίνω στον κουρέα και θέλω να μου κοντύνει τα μαλλιά στην μέση,αν είνα ιδύο ίντζες κόβει την μιά.Δεν κάμνει υπολογισμούς πόσο θα μεγαλώσουν τα μαλλιά,πόσες τρίχες θα πέσουν και να υπολογίσει το NPV.Ακόμα και στο κούρεμα μαγειρεύουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μας.
  Νομίζω ότι είναι η ώρα σαν μέτοχοι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα λεφτά δεν χάθηκαν μόνο στο χαρτί αλλά και στην πράξη.Ο Παρατηρητής οφείλει να αναγνωρίσει ότι από καιρό ο Καθηγητής Δημητριάδης το πρόβλεψε.Η χρεοκοπία των μετόχων των τραπεζών έγινε ενώ στο τιμόνι της Κεντρικής ήταν ο Δρ Ορφανίδης που ήρθε με πολλές περγαμηνές αλλά όχι μόνο δεν ΄κατάφερε αλλά ούτε δοκίμασε να ελέγξει τις τράπεζες.Οι ζημιές από τα ομόλογα είναι ασήμαντες κοντά στις επισφάλειες που είναι κρυμμένες και παρόλο που είχε καταγγελίες ενώπιον του τις αγνόησε κρυβόμενος πίσω από νομικίστικους ισχυρισμούς.Τα μακρινά κοντά έγιναν.Πλησιάζει η ώρα της αποκάλυψης και τότε όλεςοι συμμαχίες θα σπάσουν .Επίσης Παρατηρητή ο Διοικητής δεν δικαιούται να παύσει Συμβούλους?,Δεν το έκανε σε κάποιες περιπτώσεις?Γιατί όταν η Τράπεζα Κύπρου έδωσε μέρισμα παρά την αντίθετη προτροπή του δεν έκαμε τίποτε?Αντ αυτού σε κοινές ουσιαστικά δηλώσεις του με τον Ηλιάδη διαβεβαίωνε ότι δεν θα υπήρχε αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους μόλις υποβαθμίστηκε για πρώτη φορά η Κύπρος .Είναι ένα πράγμα καθηκόντως να υπερασπίζεσαι την επίσημη γραμμή και άλλο να εκπέμπεις βεβαιότητα.Γι αυτό σταμάτα να ονειρεύεσαι θεωρίες συνωμοσίας και εσύ και άλλοι .Κάποιοι είτε λόγω προσωπικής επαφής είτε άλλωσπως κατέληξαν από καιρό στο συμπέρασμα ότι ο Κος Ορφανίδης,παρά τα θεωρητικά;του προσόντα δεν εξασκούσε εποπτεία στις τράπεζες,έστω και στον μικρό βαθμό ,που όπως λες, δικαιούτο.Δεν προσπάθησε και βρήκε νόμους και άλλα εμπόδια μπροστά του.Απλά υιοθέτησε τις θέσεις των τραπεζών ότι ήταν εύρωστες.Μετά από τόσες ΑΜΚ μας λέγουν σήμερα ότι χρειάζονται ακόμα μερικά δις.Να δούμε σε πόσους μήνες θα χρειάζονται άλλα.

 22. avatar
  Taylor on October 27, 2011 - (permalink)

  Thanks Cynic for the support, but please do not try to take credit for my arguments!! Although Paratiritis has lost all credibility and when BlackRock announces that Greek NPL’s are way above 8% that BoC and MPB currently recognise a few more hundred million of losses will have to be recognised by December 2011 all before the capital raising attempted by summer 2012. Of course Orphanides will be gone by then but his excellent regulatory legacy will haunt our economy and his successor.

  Consider these interesting points

  BoC has to raise 585m euro in capital by either issuing more shares or more cocos. Will it’s current shareholders have the funds and the appetite for this? I certainly hope so I’m sure the Russian investor will not be too pleased of his loss on his investment and he will have to cough up more funds or see his existing investment diluted.

  MPB has to raise at least 700m new funds via bonds and DELEVERAGE by 600m. Raising new funds from current shareholders will again be a stretch but let us hope that Dubai and Vgeno can do it…
  More interesting is the 600m euro “deleveraging” this may not sound scary but it is. In essence it means Laiki will have to either sell assets if that amount or more likely shrink it’s loans by that amount or more… So if Laiki is your bank the bank may well say that it can’t shoulder your loans anymore a liquidity squeeze on the Cypriot business and consumer. Who will pick up the slack? Boc will not as it is trying to raise capital, the Grrek bank subsidiaries will certainly not as their parents are in an even worse state. That leaves the Cooperatives, Hellenic and the smaller banks. The co-ops will probably not have the expertise to take over large Corporate loans leaving only Hellenic and foreign Arab and Russian banks. Let us hope they have the risk appetite or else our economy will be drained of liquidity of AT LEAST 600m Euro…

 23. avatar
  αθηνα on October 27, 2011 - (permalink)

  Προβλέπω ότι, όσο πλησιάζει η λήξη της θητείας του Ορφανίδη,τόσο θα εμφανίζονται νεοφανείς μνηστήρες της θέσης του,εν είδει μεσσία ή μετά Χριστον προφήτη – ειδικά οι δεύτεροι ευδοκιμούν πολύ στο εύκρατο κλίμα του νησιού.Ενα είναι σίγουρο Επιλήσμονα,η ” ποδοσφαιροποίηση του blog ”,που απευχόταν ο κ.Δημητριάδης,δεν αποφεύχθηκε.

 24. avatar
  Andreas on October 27, 2011 - (permalink)

  Με τις λίγες γνώσεις οικονομικών που έχω, γνωρίζω ότι στην Κύπρο η εποπτεία των τραπεζών είναι ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας. Είναι άξιον απορίας το πως ορισμένοι εξακολουθούν να αποποιούνται τις ευθύνες που έχουν για την δυσχερή θέση που βρέθηκε η οικονομία της Κύπρου λόγω των τραπεζών. Δυσκολεύομαι, ως απλός πολίτης αυτού του κράτους, να αντιληφτώ ποίος φέρει την ευθύνη, εάν ο εκάστοτε Υπ. Οικονομικών και περισσότερο ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δεν φέρουν ευθύνη. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλές δικαιολογίες.
  Θα παρακαλούσα, εάν κάποιος γνωρίζει για τα περίπου τρία δις από την ευρωπαϊκή ένωση πριν 3-4 χρόνια, τι έγιναν αυτά τα χρήματα? Τότε δεν παρακολουθούσα τα της οικονομίας και δεν γνωρίζω. Πού έχουν καταλήξει αυτά τα κεφάλαια?

 25. avatar
  CPP on October 28, 2011 - (permalink)

  To Michael Olympios:
  I have replied to your post saying that I’ve worked in an investment bank in London the last four years covering Greece and Cyprus, amongst other European peripherals, so you can rest assured that I know the answers to those questions (probably better than you do).
  I’ve also said that your response is irrelevant with what I posted i.e an example where Mr Demetriades critisises Mr Orphanides WITHOUT SUBSTANTIATING his point or providing any proof of his reasoning. I have not given any reason for you to judge my integrity exactly because when I critisise someone I use examples to substantiate my point (as I did in my original post to which you are referring).
  What is really disturbing though is that my reply to you has not been posted for some reason; I really do hope this is because of a technical reason. If not then this is a very convenient silencing from the administrator, and I don’t know who this is, but I really hope it is not the blogger himself.

  Φιλικα,
  Κωστας Παπαδακης

 26. avatar
  αθηνα on October 28, 2011 - (permalink)

  O Παπατηρητής έχει δίκαιο.Ολοι,ειδικοί και μή,παραοικονομολόγοι και γυρολόγοι,το παίζουν εκ των υστέρων μ.Χ.προφήτες όπως είπα και σε προηγούμενο σχόλιο.Εκείνο που δε μας λένε,είναι πότε η κυβέρνηση,και ειδικά ο υπ.Οικονομικών,εννοώ τον Σταυράκη,προειδοποίησαν την Κεντρική Τράπεζα γιά τα ελλ.ομόλογα.Ο κ.Χριστόφιας,μόνο να φιλά σταυρωτά τον Παπανδρέου ήξερε όταν τον συναντούσε;Γιατί δεν του είπε,σόρρυ αδελφέ αλλά δεν θα πάρουμε.Παρα μόνο έρχονται τα διδυμα Cynic-Taylor,Θωμάδες[όχι ο unfaithful],συναθροιζόμενοι στις στήλες του Ολυμπίου Διός γιά να δίνουν διαλέξεις από καθέδρας.Εγώ ένα πράγμα ξέρω,ότι την προηγούμενη της δικής μας νέας υποβάθμισης,ένας βράχος στη Μεσόγειο που λέγεται Μάλτα έμεινε στο Α+. Ξέρετε γιατί;Διότι ο πρωθυπουργός τους,μεταξύ άλλων δεν είχε αλλεργία με τα καζίνο,όταν έπαιρνε από εμάς το commission γιά τα on line καζίνο.Αλλά στερνή μου γνώση,να σ’είχα πρώτα.

 27. avatar
  P. Demetriades on October 28, 2011 - (permalink)

  I appreciate the latest developments have focussed the discussion on more burning issues.

  You may therefore want to take a look at a new post on my own blog analysing some weaknesses of the plan to recapitalise the banks:

  http://givegoodeconomicsachance.blogspot.com/

  I have also written something similar in Greek which should be published here next week.

 28. avatar
  Επιλήσμων on October 29, 2011 - (permalink)

  Εχω ακούσει από ‘καλά πληροφορημένη πηγή’ , ότι τό γραφείο του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, είναι από Παλύσανδρο ή Κοκομπόλο, ένα σπάνιο καί πανάκριβο ξύλο (ως φυσικά αρμόζει).
  Αυτό είναι ένα από τα μοναδικά ξύλα πού βυθίζεται εντός ύδατος. (Εδικό βάρος μεγαλύτερο του 1).
  Σε περίπτωση,επομένως, επικείμενης καταποντίσεως της Οικονομίας μας λόγω του Τραπεζικού μας Συστήματος, (ίδε σημερινό νέο άρθρο του καθ. Δημητριάδη), μην επιχειρήσετε να αρπαχτείτε από το συγκεκριμένο Γραφείο.

  • avatar
   αθηνα on October 29, 2011 - (permalink)

   Μ’αυτά και με κείνα,”αποστολή εξετελέσθη”.Σιγά που θα αφήναμε τους χαζοκούμπαρους-όπως λένε και οι Ελλαδίτες-να ασχολούνται με τους βασικούς αίτιους της οικτρής οικονομικής μας κατάστασης.Ποιός μιλά πλέον γιά το Μαρί και μιά διαλυμένη ενεργειακή υποδομή.Τώρα της μόδας είναι το ”κούρεμα”.Εξάλλου το επιβεβαιώνουν και οι Fitch,ουρανοκατέβατοι σύμμαχοι.Eίχαμε μιά ανθηρή οικονομία και μας τα χάλασαν οι ”καλαμαράδες” με τα χρέη τους.Σαν δεν ντρεπόμαστε εγώ λέω.Στο τέλος να δείτε που θα ζητάμε και τα ρέστα.Και τότε δε θα μιλάμε γιά ”κούρεμα”,αλλά γιά ”ξιούρισμα κανονικότατο”.

 29. avatar
  Παρατηρητής on October 30, 2011 - (permalink)

  Taylor και υπόλοιποι επικριτές του Ορφανίδη. Σας απήυθυνα για πολλοστή φορά εδώ στον Blog κάποιες ερωτήσεις τις οποίες αποφεύγετε να απαντήσετε γιατί οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές αποδεικνύουν πως ο Ορφανίδης δεν φέρει ευθύνη για την αγορά των ελληνικών ομολόγων. Για δέκατη ίσως φορα επαναλαμβάνω τις ερωτήσεις:Μπορούσε ο Ορφανίδης και η ΚΤΚ με οποιονδήποτε τρόπο να εμποδίσει ή να καλέσει τις κυπριακές τράπεζες να μην αγοράζουν ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα ή ομόλογα οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους της ζώνης του ευρώ και να παν αντίθετα με τη διακυρηγμένη (νομισματική) πολιτική της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας που αγόραζε η ίδια και καλούσε τις τράπεζες να αγοράζουν ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα? Ναι ή όχι? Μπορεί η ΚΤΚ να καλέσει σήμερα τις τράπεζες μας να μην αγοράζουν κυπριακά ομόλογα γιατί είναι junk? Η μήπως μπορεί καμία άλλη ΚΤ εντός της Ευρωζώνης να καλέσει τις τράπεζές στην χώρα της να μην αγοράζουν κυπριακά ομόλογα? Υπήρξε καμία οδηγία από έστω και μία άλλη ΚΤ της ευρωζώνης, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ, η εποπτική αρχή που έστειλε οδηγία στις τράπεζες της αντίστοιχης χώρας να μην αγοράζουν ομόλογα ελληνικά? Και τέλος, όταν αγόραζαν τα ελληνικά ομόλογα οι κυπριακές τράπεζες, που ήταν ο Taylor, ο Ολύμπιος και οι άλλοι όψιμοι επικριτές Ορφανίδη? Σε άλλο πλανήτη? Γιατί δεν άσκησαν κριτική τότε? Γιατί δεν είπαν στον κ. Βγενόπουλο που με τόσο πάθος υποστήριζαν -όσοι τον υποστήριζαν- να μην αγοράζει ελληνικά ομόλογα? Επίσης όπως έγραψα ήδη στο blog, ακόμα και προχτες ο νέος πρόεδρος της ΕΚΤ κάλεσε τις ευρωπαικές τράπεζες να αγοράζουν τα ομόλογα των χωρών μελών που αντιμετωπίζουν τη στιγμή αυτή μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα. Τι προτείνεις taylor, να βγει ο Ορφανίδης ή ο όποιος Διοικητής της ΚΤΚ να πεί το αντίθετο???Γιατί δεν απαντάς Ταυλορ? Γιατί? Γιατί επαναλαμβάνεις συνέχεια τα διάφορα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες λόγω της έκθεσης στην Ελλάδα?Μήπως αυτό είναι το θέμα μας?Μήπως αμφισβήτησα το γεγονός ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα λόγω της κρίσης στην Ελλάδα? Αυτό που δεν αποδέχομαι είναι πως έχει ευθύνη ο Ορφανίδης όπως διατυμπανίζεις χωρίς απολύτως ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΣΤΕΚΕΙ. Γι′ αυτό ταυλορ, σε προκαλώ και πάλι, απάντα τις ερωτήσεις αν έχει τα κότσια!

  • avatar
   kax on October 31, 2011 - (permalink)

   Παρατηρητή
   Θα απαντήσω εγώ που δεν θεωρώ ότι είμαι επικριτής του Ορφανίδη ως ατόμου αλλά κριτής των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Τράπεζας υπό την Διοίκηση του.Αναγνωρίζω ότι ανήκει στην ακαδημαική ελίτ της Κύπρου,με ένα πρόχειρο υπολογισμό του ποσοστού αποδοχής σε ισοδύναμα πανεπιστήμια του τοπ 1/2 % αλλά όχι ότι είναι ο είς και μόνος που μπορεί να ηγηθεί της Κεντρικής η της Κύπρου.Υπάρχει βεβαίως και το Πανεπιστήμιο της ζωής τα “διπλώματα” του οποίου είναι σχεδόν πάντα ανώτερα από οποιοδήποτε πτυχίο. Αντιμετωπίζεις το όλο θέμα με νομικίστικη προσέγγιση.Με τον ίδιο τρόπο πες εσύ γιατί φταίει ο Σταυράκης (που δεν υστερεί σε πτυχία στα οποία αποδίδεις τόση σημασία)που ωραιοποιούσε τους αριθμούς για να μην επηρεάσει την κατανάλωση όπως έλεγε.Νομιμοποιείς το ψέμα με τα γραφόμενα σου.Κανένας δεν λέει ότι φταίει γιατί η Τράπεζα Κύπρου αγόρασε Ελληνικά ομόλογα.Μετά που τα αγόρασε όμως έβγαινε ο Ορφανίδης και πρώτα με απόλυτον τρόπο διέψευδε ότι θα γγινόταν αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους.Εγώ ο ίδιος τον άκουσα να λέει ότι όσοι λέγουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τις Ευρωπαικές τράπεζες “are plain wrong” πριν μερικούς μήνες σε πανελ που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Τράπεζα Κύπρου.Προηγήθηκε ανάλυση του αντιπρύτανη του Sloan School ότι οι Ευρωπαικές τράπεζες χρειάζονταν recapitalization.Ακόμα και με τα δικά σου κριτήρια στην ακαδημαική ιεραρχία ο αντιπρύτανης του Sloan School σίγουρα είναι ανώτερος από ένα απλό απόφοιτο που διετέλεσε βοηθός καθηγητής σε περιφερειακά πανεπιστήμια.
   Είναι ένα πράγμα να επαινούμε το ερευνητικό του έργο και να του ευχόμαστε το καλύτερο,μέχρι και Νόμπελ,όπως και όλους τους Κύπριους καθηγητές που κάμνουν ερευνα και άλλο να θεωρούμε ότι επειδή είναι σοβαρός μελετητής και η εποπτεία του είναι τέλεια.Είναι δουλειά όλων αυτών των καθηγητών να γράφουν επιστημονικά άρθρα αναλύοντας τις έρευνες τους και υπάρχουν οι αρμόδιες επιτροπές που αναγνωρίζουν και αξιολογούν την ποιότητα της έρευνας αυτής.Δεν θα κρίνουμε εμείς την έρευνα όλων αυτών των καθηγητών,που ειδικά σε θέματα που δεν χρειάζονται πολλά λεφτά(όπως ιατρική,φυσική,χημεία)δεν έχουν τόσο μεγάλο πλεονέκτημα τα κορυφαία πανεπιστήμια στην παραγωγή κορυφαίων οικονομολόγων.Εννοείται ότι γίνονται πιό εύκολα γνωστοί αλλά γενικά η έρευνα θα αξιολογηθεί από ειδικούς και όχι το ευρύ κοινό γι αυτό ενοχλεί ο τρόπος που βλέπετε οποιαδήποτε κριτική σαν κατευθυνόμενη.Αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι ο Taylor,που δεν τον γνωρίζω ούτε έχω την παραμικρή ένδειξη ποιός είναι έχει διαφορές με τον Ορφανίδη αλλά αν πράγματι ο ισχυρισμός του ότι επι Ορφανίδη η Κύπρος κατέστη υπεύθυνη για τις Ελληνικές τράπεζες στην Κύπρο πρόκειται για μέγα ολίσθημα.
   Καταλήγοντας ο Ορφανίδης έχει ευθύνη όχι για την αγορά των ομολόγων αλλά για την διαχείριση που έγινε μετά.Καθησυχάζοντας τους μετόχους δεν πούλησαν μετοχές με αποτέλεσμα τώρα να κινδινεύουν να χάσουν όλα τα κεφάλαια τους.Σίγουρα οι συνταξιούχοι χάνουν τα κεφάλαια τους και δεν υπήρξε η παραμικρή ένδειξη ότι ο Ορφανίδης αντελήφθη το πρόβλημα.Μαζί με την υπόλοιπη ΕΚΤ δανείζομαι όρον που χρησιμοποίησε ο Rogoff είναι “in a state of denial”.Μόλις ΄πριν μερικές μέρες έβγαλε ανακοίνωση ότι το πρόβλημα είναι μικρότερο από όσο υπολόγισε η EBA.Αφού κάμνεις ερωτήσεις δώσε την δική σου απάντηση.Εσύ πιστεύεις ότι τα ποσά που χρειάζονται είναι μικρότερα,και κατ επέκταση οι τράπεζες αντεπεξέρχονται μόνες τους η μήπως είναι δυνητικά πολύ μεγαλύτερα. Σε τελική ανάλυση πότε θα φταίει η οποιαδήποτε εποπτική αρχή αν οι ωραιοποιήσεις εντάσσονται στα πλαίσια τακτικής καθησυχασμού των αγορών?

   • avatar
    Taylor on October 31, 2011 - (permalink)

    I would like to think that Orphanides has not done anything out of Negligence but out of lack of regulatory experience, where he should be called accountable is the fact that he has overconfidence in his abilities and therefore did not seek advise from the technocrats that could help him. He was therefore a bad leader/manager, we cannot expect a leader to know everything perfectly.
    I hope he is NOT an Alan Greenspan desciple who along with other Ayn Rand admirers was AGAINST any form of regulation as a matter of principle…

   • avatar
    Παρατηρητής on November 1, 2011 - (permalink)

    kAX,
    απολογούμαι για την καθυστέρηση να σου απαντήσω ,δεν πρόσεξα ότι η συζήτηση συνεχίστηκε κάτω από αυτό το άρθρο επειδή ξεκίνησε νέα συζήτηση κάτω από το νέο άρθρο του κ.Ζένιου. Καταρχής ξεκαθαρίζω ότι σε αντίθεση με το τι νομίζουν ορισμένοι, όσα υποστήρίζω εδώ δεν εκφράζουν κανέναν πέραν του εαυτού μου και δεν παίρνω γραμμή από κανένα. Σε αντίθεση με τον Ταυλορ, που φαίνεται όντως να έχει προσωπικά συμφέροντα από την απομάκρυσνη Ορφανίδη… Ποιο ψέμα νομιμοποιώ με τα γραφόμενά μου δεν κατάλαβα? και πότε συνάφερα εγώ την τράπεζα κύπρου? Λες επίσης :”Μετά που τα αγόρασε όμως έβγαινε ο Ορφανίδης και πρώτα με απόλυτον τρόπο διέψευδε ότι θα γινόταν αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους.Εγώ ο ίδιος τον άκουσα να λέει ότι όσοι λέγουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τις Ευρωπαικές τράπεζες “are plain wrong” πριν μερικούς μήνες σε πανελ που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Τράπεζα Κύπρου.Προηγήθηκε ανάλυση του αντιπρύτανη του Sloan School ότι οι Ευρωπαικές τράπεζες χρειάζονταν recapitalization”. Καχ παραγνωρίζεις ένα σημαντικό παράγοντα: ο Ορφανίδης ως εκ της θέσεώς του ως διοικητής της ΚΤΚ και κυρίως ως μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ δεν μπορεί να μιλά τόσο ελέυθερα και να λέει ότι πραγματικά πιστεύει με την ίδια άνεση που θα μπορούσε να το κάνει αν ήταν απλά ένας ακαδημαικός οικονομολόγος χωρίς δεσμεύσεις που απορρέουν από την ιδιότητά του ως μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ. Γιαυτό επέμενα στον Taylor και στους επικριτές του Ορφανίδη να απαντήσουν εκεινες τις ερωτήσεις που υπέβαλα ακριβώς για να λάβουν υπόψιν αυτό το πράμα. Δυστυχώς σε αντίθεση με μένα και με σένα ΚΑΧ, ο Ορφανίδης δεν μπορεί να μιλά χωρίς να υπολογίζει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την διότητά του. Και ειλικρινα πιστεύεις ότι θα μπορούσε ο Διοικητής της ΚΤ της Κύπρου ειδικά από όλους τους Διοικητές των ΚΤ της ευρωζώνης να βγει και να θάψει την Ελλάδα σπέροντας το πανικό και διαψεύδοντας τον ίδιο τον πρόεδρο της ΕΚΤ? Αν το πισεύεις αυτό ΚΑχ νομίζω πως είσαι εκτός πραγματικότητας και είναι εδώ που αρχίζουν τα όρια του λαικισμού.

    • avatar
     kax on November 1, 2011 - (permalink)

     Παρατηρητή
     Νομίζω για τα προβλήματα βασικά συμφωνούμεν.Έχεις ένσταση για την στοχοποίηση Ορφανίδη και παρόλον που ο Taylor δείχνει προκατειλημμένος εν τούτοις οφείλω να πώ ότι συμφωνώ με όσα λέγει.Κανένας δεν αντέκρουσε τα επιχειρήματα του και έστω και αν είναι παραπονεμένο στέλεχος της Κεντρικής η έχει άλλη διαφορά με την Κεντρική πρέπει να τον κρίνουμε με βάση τα γραφόμενα του.
     Προσωπικά έχοντας υπόψη ενέργειες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και του ίδιου του Διοικητή που δεν απεδέχθει συγκεκριμένα άτομα να αναλάβουν Διοικητικοί Σύμβουλόι σε τράπεζα και εξανάγκασε άλλους σε παραίτηση πιστεύω ότι αν ήθελε μπορεί να μηνέίχε το δικαίωμα να τους πει να μην αγοράσουν ομόλογα αλλά να τους συμβούλευε/πίεζε προς οποιαν κατεύθυνση ήθελε με απειλή παύσης Διοικητικού Συμβουλίου.Νομίζω ότι ο λόγος που δεν ήρθε σε σύγκρουση με τις τράπεζες δεν είναι για να μην κοντράρει με την ΕΚΤ η την Ελληνική κυβέρνηση αλλά για να τα έχει καλά με τις Διοικήσεις των μεγάλων τραπεζών,ίσως διότι είχε αντιπολίτευση μέσα από την Κεντρική(Διευθυντές και Συμβούλιο) και την κυβέρνηση και ένοιωθε ότι χρειαζόταν συμμάχους.Ακόμα πιστεύω ότι πράγματι όλη η ΕΚΤ δεν αξιολόγησε σωστά τα ρίσκα υιοθετώντας την άποψη ότι εύκολα δύσκολα θα έθεταν τα χρέη υπό έλεγχον.

    • avatar
     Taylor on November 1, 2011 - (permalink)

     The main thrust of your argument is that there is a confidentiality issue and that the CBC governor should be aligned with the ECB. That is great for issues of inflation targeting that are EU wide.

     Regulation and Financial Stability are ONLY the responsibility of the national regulator in our case the CBC and NOT the ECB. In these areas the governor has no constraints by the ECB’s governing council on how he chooses to regulate or maintain the financial stability of his country: Cyprus.

     On the issues of Regulation and Financial Stability Orphanides if he were indeed worried would not just ignore the massive BANKING BOOK expansion to Greek households and businesses. Even if we ignore Greek Government bonds (which we shouldn’t-and the only thing Paratiritis seems to grasp) we are totally ignoring hit number 2 from the NPL’s coming in December. Paratiriti what do you say about this who is responsible of allowing MPB to have 46% of its bank lending to Greek Businesses and Household and BOC to have 35% of its business there and to also open 20 NEW Branches in Greece last year?? I think you can in no circumstances doubt that for these issues the regulatory authority 100% responsible to allow or stop this is the CBC and the head is non other than Dr Athanasios Orphanides Phd (MIT)

     • avatar
      Παρατηρητής on November 1, 2011 - (permalink)

      Taylor,
      προφανώς υπάρχει μια σύγχιση όσον αφορά την εποπτική πολιτική στην οποία όπως σωστά λες η ΚΤΚ είναι ανεξάρτητη από την ΕΚΤ και την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ την οποία όπως πολύ σωστά επίσης επισημαίνεις θα πρέπει να ακολουθεί και η ΚΤΚ. Το σημείο της σύγχισης σου είναι το εξής : η αγορά των κυβερνητικών ομολόγων(και των ελληνικών)από την ΕΚΤ και η ενθάρρυνση των τραπεζών να στηρίξουν την προσπάθεια ήταν μέρος της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, των έκτακτων μέτρων για να ακριβολογούμε νομισματικής πολιτικής ως απάντηση προς την χρηματοικονομική κρίση. Παραθέτω πιο κάτω τα σχετικά αποσπάσματα από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ και μια συνέντευξη του Τρισέ στις 13 Οκτωβρίου που είναι ενδεικτικά¨

      10 May 2010 – ECB decides on measures to address severe tensions in financial markets

      The Governing Council of the European Central Bank (ECB) decided on several measures to address the severe tensions in certain market segments which are hampering the monetary policy transmission mechanism and thereby the effective conduct of monetary policy oriented towards price stability in the medium term. The measures will not affect the stance of monetary policy.
      The scope of the interventions will be determined by the Governing Council. In making this decision we have taken note of the statement of the euro area governments that they “will take all measures needed to meet [their] fiscal targets this year and the years ahead in line with excessive deficit procedures” and of the precise additional commitments taken by some euro area governments to accelerate fiscal consolidation and ensure the sustainability of their public finances.

      14 MAY 2010
      ECB DECISION
      As part of the Eurosystem’s single monetary policy, the outright purchase of eligible marketable debt instruments by Eurosystem central banks under the programme should be implemented in accordance with the terms of this Decision,

      Interview with Jean-Claude Trichet, President of the ECB,
      conducted by Gerald Braunberger and Stefan Ruhkamp,
      on 13 October 2011

      Over the last few months you have – as result, among other things, of the ECB’s buying of government bonds – been heavily criticised by people in Germany, including your friends. Do you feel misunderstood?
      This means that we have to tirelessly explain what we are doing. We have strictly separated (in accordance with the “separation principle”) our interest rates, which are designed to deliver price stability, and our “non-standard measures”, which are helping to improve the transmission of our interest rates in this period of market disruption. We cannot ignore the fact that we are experiencing the worst global financial crisis for 66 years!
      What do you say to your critics?
      What exactly is the criticism? Have we delivered price stability since the inception of the euro – both before and during the crisis? Are we credible in delivering price stability over the next ten years? The answer to these two questions is “yes”. We are conducting monetary policy for our 332 million fellow citizens in 17 countries. We design all our non standard measures – the full allotment of liquidity at fixed rates, the covered bond purchase programme and the Securities Markets Programme – to be commensurate to the market disruption, in order to improve the transmission of our monetary policy.

      Μπορείς να ασκήσεις κριτική Ταυλορ σε αυτές τις αποφάσεις ασφαλώς αν δεν συμφωνείς, αυτό είναι θεμιτό..δεν μπορείς όμως να φορτώσεις ξεχωριστή ευθύνη στον Ορφανίδη για αποφάσεις στήριξης (και) της Ελλάδας που είχαν παρθεί σε επίπεδο ΕΚΤ. Και επίσης να σου πω και κάτι πιο απλό και ελπίζω, αφού στα υπόλοιπα δεν απαντάς, σε αυτό τουλάχιστον να απαντήσεις (και αυτή η ερώτηση απευθύνεται και στον ΚΑΧ). Γιατί οι εποπτικές αρχές ή/και οι άλλες ΚΤ της ευρωζώνης δεν καλούν σήμερα τις τράπεζές τους να μην αγοράζουν πλέον κυπριακά ομόλογα? Μήπως γιατί είναι…safe??? H μήπως γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτές οι σαφείς αλληλοδεσμεύσεις για αλληλοστήριξη όπως είναι φυσιολογικό εντός της ευρωζώνης, τις οποίες ασφαλώς οφείλει να σέβεται και η ΚΤΚ? Μήπως θα μας άρεσε ως κύπριους να μας έκαναν οι υπόλοιπες ΚΤ της ευρωζώνης ότι εισηγούνται οι διάφοροι επικριτές Ορφανίδη να κάναμε εμείς στην Ελλάδα???

     • avatar
      Taylor on November 2, 2011 - (permalink)

      My dear Paratiriti,

      Buying of Greek Government Bonds by the ECB as part of monetary policy is one thing, the ECB buys the bonds and parks them on its own balance sheet.
      On the other hand buying of Greek Government bonds by Cypriot Commercial banks is a totally different thing!!
      It is not via the Cypriot Commercial banks that the CBC or by Extension the ECB conducts its monetary policy!!
      So consider this if the ECB want to buy Greek Government Bonds as part of its monetary policy and it wants the CBC to contribute the CBC should buy Greek Government bonds and park them on its balance sheet this however does NOT oblige or prevent the CBC from advising the banks it regulates to NOT buy Greek Government bonds as they are risky.
      Monetary Policy is one function that may call for buying bonds by Central Banks.
      Finacial Stability is another function that in the case of the regulated commercial banks calls for SELLING of Greek Government bonds by these banks!!!

     • avatar
      Taylor on November 8, 2011 - (permalink)

      Of course no answer to the distinction between ECB and monetary policy role and CBC and Financial stability role, the same way there is silence also on the number 1 reason for the downgrade of Cyprus being the bank’s exposure to Greece…when there is no answer though to FACT Paratiriti choses to ignore and bring up other points that he thinks he can defend…

 30. avatar
  Taylor on October 31, 2011 - (permalink)

  Paratiriti,

  For the LAST time I ask:

  1. Who regulates the Cypriot banks?

  2. Who sets country limits on Sovereign debt exposure (when the in house risk management committees of the banks fail to do this?)

  3. Which agency does on site examination of the banking books of the Cypriot banks operation in Cyprus and Greece to see how high the NON Performing loans should be?

  This is EXACTLY why there is no need to answer your biased questions, that have no utility but to show loyalty to the governor…

 31. avatar
  Επαμεινώνδας on October 31, 2011 - (permalink)

  kax:

  Η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι των μετόχων των τραπεζών. Έχει υποχρέωση να προστατεύσει το σύστημα, όχι την αξία των τραπεζικών μετοχών. Αυτό μας έλειπε τώρα, αντί να μας δώσουν εξηγήσεις οι μέτοχοι για τις επιλογές που έκαναν οι τράπεζες, ζητούν και ρέστα!

  • avatar
   kax on November 1, 2011 - (permalink)

   Επαμεινώντα
   Αν δεν είναι οι μέτοχοι μέρος του τραπεζικού συστήματος ,το κυριότερο ίσως,εξήγα μας τι είναι το σύστημα,και τι ακριβώς είναι ο ρόλος προστασίας του από την Κεντρική.Επίσης οι 160000 μέτοχοι των τραπεζών δεν έχουν ευθύνη ,αντίθετα με το δίκαιο τους είναι παραπονούμενοι.Πτωχεύει η Ελλάδα ,παν στα τάρταρα τα χρέη της προς τις τραπεζες,οι διοικήσεις παραμένουν,τα μπόνους και οι βασιλικοί μισθοί μένουν την ίδιαν ώρα που εκμηδενίζονται οι περιουσίες των μετόχων.Αν κανένας έχει την ψευδαίσθηση ότι θα πάρουν τους σκελετούς των τραπεζών και τις μετοχές παρά τιμής να μην έχουν την ψευδαίσθηση ότι το εγχείρημα τους θα πετύχει.
   Όταν οι Αμερικανικές αρχές ουσιαστικά απαγόρευσαν στην Bank of America να κλώσει από την συμφωνία με την Merrill Lynch,και το Συμβούλιο της Τράπεζας απέκρυψε από τους μετόχους τις ζημιές της Μerril Lynch αυτοί κινήθηκαν νομικά και πήραν σημαντικές αποζημιώσεις(ενώ η κυβέρνηση ήταν ακόμα μέτοχος)Με την θέση του Παρατηρητή που αν κατάλαβα είναι ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ,να λέν ψέματα όλοι ότι οι τράπεζες μας ήταν θηρία για να προστατέψουμε το σύστημα,(που εσείς θα μας πείτε τι εννοείτε με τον όρο)και να φαν την ζημιά σήμερα οι μέτοχοι και αύριο δεν ξέρω ποιός νομίζω εισάγετε κενά δαιμόνια.Άλλο ο καθησυχασμός για να μην προκληθεί πανικός και άλλο να ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν το λέμε.Επειδή βλέπουμε και στην Ελλάδα την ίδια γραμμή θα προβλέψω ότι εκεί τουλάχιστον όσοι πιστεύουν ότι θα πάρουν τις τράπεζες,θα τις εξυγιάνουν όπως λέν και θα φύγουν με …κέρδη σε δύο χρόνια θα προσγειωθούν ανώμαλα.Τους νόμους αυτοί τους κάμνουν και μπορεί να τους επιβάλουν αλλά έξοδο με κέρδη μόνο στα όνειρα τους θα δούν.Η λογική λέει ότι το πρώτο ποσό στην Κύπρο τουλάχιστον πρέπει να δοθεί σαν ύστατη λύση με προνομιούχες και αν υπάρξει δεύτερη δόση τότε να γίνει μερική η σχεδόν ολική κρατικοποίηση.Συμμετοχή στο κεφάλαιο δεν είναι στατική υπόθεση.Σήμερα κάποιος είναι μέτοχος,αύριο όχι.Ορισμένοι μέτοχοι που είχαν απο πριν τις μετοχές τους δεν πούλησαν ακούοντας τις διοικήσεις και τις εποπτικές αρχές.Αν λέτε ότι καλώς τους έλεγαν ψέματα για το συμφέρον του συστήματος,η του συνόλου,στο κόστος σωτηρίας του συστήματος περιλαμβάνονται και αποζημιώσεις σε μετόχους.

   • avatar
    Επαμεινώνδας on November 2, 2011 - (permalink)

    Από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας:

    Οι βασικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας περιλαμβάνουν:

    · την εφαρμογή των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

    · την κατοχή, διαφύλαξη και διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων.

    · την εποπτεία των τραπεζών.

    · την προώθηση, ρύθμιση και επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης ή και διακανονισμού συναλλαγών.

    · η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

    Τα σημεία που μας ενδιαφέρουν είναι η εποπτεία των τραπεζών και η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Η διατήρηση της αξίας των τραπεζικών μετοχών δεν αναφέρεται πουθενά ως στόχος. Αντίθετα, η εποπτεία γενικά περιορίζει τα κέρδη των τραπεζών.

    Τώρα, αν εσύ περίμενες ότι η εποπτεία της ΚΤ θα διασφάλιζε την αξία των μετοχών αποτρέποντας την ανάληψη μεγάλων ρίσκων, αυτό έχει μια λογική. Όμως η ΚΤ δεν είναι υπόλογη σε σένα για αυτό. Αν η ΚΤ απέτυχε στον εποπτικό της ρόλο, πρέπει να δώσει λογαριασμό στους πολίτες, όχι στους μετόχους. Οι μέτοχοι πρέπει να πάν στη ΓΣ να ζητήσουν εξηγήσεις. Και στην ΕΚ και στο ΧΑΚ αν νομίζουν ότι έγιναν παρατυπίες.

 32. avatar
  Επιλήσμων on November 3, 2011 - (permalink)

  Kax, Μήπως έχεις μετοχές των 2 τραπεζών μας?
  Δεν εξηγείται διαφορετικά η επιμονή σου στα τελευταία
  3-4 σχόλια σου, ότι έπρεπε να ειδοποιηθούν οι μέτοχοι γιά να πωλήσουν.
  Καί σε ποιούς θα πωλούσαν?
  Σε επενδυτές από άλλο πλανήτη? ή θα πωλούσαν στον Βγενόπουλο κλπ?
  Στην καλύτερη περίπτωση θα τις πωλούσαν σε κάποια άλλα θύματα.

  • avatar
   kax on November 3, 2011 - (permalink)

   Επιλήσμων
   Νομίζω διαστρεβλώνεις όσα είπα.Δεν ζήτησα να έχουν προνομιακή ενημέρωση οι μέτοχοι για να βρούν θύματα να πουλήσουν.Αντ΄θετα κάκισα το γεγονός ότι οι διοικήσεις των τραπεζών με την πλήρη κάλυψη της κυβέρνησης,της Κεντρικής της Πολιτείας και γενικά του κατεστημένου, παραπλανούσαν για την πραγματική κατάσταση των τραπεζών.Οι μεν διοικήσεις αμοιβόμενες άμεσα και έμμεσα(με αγορές προιόντων και υπηρεσιών)κέρδιζαν εκατομμύρια που οι τράπεζες είχαν την δυνατότητα να τους προσφέρουν με τις ΑΜΚ που ήταν επιτυχείς ενώ η αγορά είχε λανθασμένη πληροφόρηση.Όταν οι αριθμοί βοούσαν οι υπεύθυνοι με απόλυτο τρόπο καθησύχαζαν.Αποτέλεσμα οι μέτοχοι,και εγώ μέσα όπως και οι περισσότεροι Κύπριοι έχαναν και κερδιζαν ορισμένοι.
   Υπήρχαν αγοραστές σε ΄πολλαπλάσιες τιμές από τις σημερινές και αν οι αρμόδιοι έλεγαν την αλήθεια από τότε θα έπεφταν οι μετοχές αλλά ίσως να έπεφταν και οι διοικήσεις.Εισηγούμαι να γίνει μερική ενίσχυση με προνομιούχες μετοχές για να βρεθούν προθυμοι αγοραστές,ξένα ταμεία,Ρώσσοι,να συμμετάσχουν ,να βάλουν αυτοί τα λεφτά και να μην χρειαστεί,να πληρώσει η κυβέρνηση με δανεικά από την Ευρώπη τις καταθέσεις αν οι τράπεζες χρεωκοπήσουν.Οι μέτοχοι των τραπεζών,οι παλιοί χάνουν πάνω από 90% δεν σώζονται πλέον,ούτε παίζει διαφορά για τους περισσότερους αν διπλάσουν η μοιράσουν οι τιμές.
   Οπως και το θέμα του άρθρου στην Αγγλία γίνονται έρευνες για μείωση του ρίσκου από τις τράπεζες,στην Αμερική ξέρω ότι γίνεται το ίδιο από την Ομοσπονδιακή τράπεζα της Νέας Υόρκης ,στην Κύπρο με τις ευλογίες του κατεστημένου οι διοικήσεις κάμνουν ότι θέλουν και αλλαζουν τους κανόνες του παιχνιδιού χωρίς να τους λέει κανένας τίποτε.Οι Γενικές Συνελεύσεις παίζουν ρόλο σε εταιρείες με πολλούς και δυνατούς μετόχους.Στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία χωρίς καμμιά αξία.Απαντώντας και σέ σχόλια άλλων δεν ήθελα η Κεντρική να ενεργεί για να αυξήσει τις τιμές των μετοχών αλλά να ασκεί έστω και υποτυπώδη πραγματική εποπτεία και αν δεν της παρέχεται η δυνατότητα από τον Νόμο να το πει καθαρά στην Βουλή και να ζητήσει τις αναγκαίες εξουσίες.Να λέν όλοι οι αρμόδιοι ότι οι τράπεζες είναι εύρωστες και κάθε λίγο να χρειάζονται δις σημαίνει ότι κάποιοι δεν μας τα λεν καλά.

 33. avatar
  Taylor on November 4, 2011 - (permalink)

  Vgenopoulos quit today, BOC’s share price is plumetting after the rights issue announcement.
  According to some commentators and some of our lawmakers however, nothing is wrong, the guy in charge of regulating this sector of our economy is a nice clever chap, it is not his fault he tried his best and we are all living happily ever after as if no Greek bond haircut has occured and as if our banks loans to the Motherland are all performing!

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS