Skip to content

Το…. μποτιλιάρισμα της κυπριακής οικονομίας

Posted by on April 20th, 2017 - 1 Comment
avatar

Η κυπριακή οικονομία μοιάζει, μεταφορικά, με αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας ο οποίος είναι ασφυκτικά συνωστισμένος με χρήστες τεσσάρων ταχυτήτων:

(1) συνεπείς και νομοταγείς οδηγοί με οχήματα που δεν αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε προβλήματα (με χαρακτηριστικά που, μεταφορικά, προσομοιάζουν στους «υγιείς και βιώσιμους δανειολήπτες»),

(2) οδηγοί που παρουσιάζουν κάποια μηχανολογικά προβλήματα, μικρότερου ή read more…

A Cypriot’s vision for Cyprus

Posted by on March 31st, 2017 - 9 Comments
avatar

On March 19th 2017 Mr Cavusoglu, Turkey’s minister of foreign affairs, laid out his government’s vision for Cyprus: “transforming the island into a bastion of peace, stability, co-operation and economic prosperity.” As a (Greek) Cypriot, I share that same vision.  Unfortunately, Mr Cavusoglu’s article did not convince me.  Rather than propose ways to build lasting peace where Greeks and Turks live together in Cyprus as equals, his approach is designed to ensure increased control of Cyprus by Turkey. This will not allay Greek Cypriots’ fears and will stoke their sense of injustice. His proposal does not map a way forward for the island to be united. read more…

Οι οριζόντιες αυξήσεις και μειώσεις μισθών είναι λανθασμένες

Posted by on March 21st, 2017 - 17 Comments
avatar

Όταν έπρεπε να επιβληθούν μέτρα για μείωση των δημόσιων εξόδων το 2013, η οριζόντια μείωση ήταν η λύση που ευκολότερα μπορούσε να επιβληθεί. Η οριζόντια μείωση είναι η μείωση σε όλους τους μισθούς με ένα συγκεκριμένο ποσοστό (πχ 10%). Μερικές φορές υπάρχει λιγότερη μείωση για τους χαμηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους για θεμιτούς λόγους ανακατανομής εισοδήματος.  Σαν μέτρο άμεσο για την αντιμετώπιση της πιθανής χρεωκοπίας του κράτους, η οριζόντια μείωση μισθών δεν είναι κακό μέτρο από την άποψη ότι όταν το κράτος φθάσει στο χείλος του γκρεμού δεν υπάρχει η πολυτέλεια για συζητήσεις. read more…

Επιβίωση των επιχειρήσεων = επιβίωση των τραπεζών (Μέρος Γ, Δ)

Posted by on March 20th, 2017 - Leave a comment
avatar

Στα προηγούμενα μέρη έχουμε δει πώς η επιβίωση των επιχειρήσεων επηρεάζει άμεσα την επιβίωση των τραπεζών και την ανάκαμψη της οικονομίας.  Η εμπειρία άλλων χωρών που έχουν περάσει από παρόμοιες κρίσεις, καταδεικνύει ότι η επίλυση των προβλημάτων πρέπει να εστιαστεί στη συλλογικότητα, τη συναίνεση και το συμβιβασμό.

Όταν αυτή η πραγματικότητα τύχει αποδοχής και κατανόησης από όλες τις πλευρές, υπάρχει αριθμός εργαλείων, τεχνικών και μεθοδολογιών για την επιτυχή read more…

Επιβίωση των επιχειρήσεων = επιβίωση των τραπεζών (Μέρος Β)

Posted by on March 17th, 2017 - 1 Comment
avatar

Στο πρώτο μέρος αναλύσαμε την εικόνα των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και παρουσιάσαμε τον τρόπο με τον οποίο η ανάκαμψη της οικονομίας και η επιβίωση των τραπεζών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ευρωστία των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε αυτό το μέρος θα εξετάσουμε το εύλογο ερώτημα, «Υπάρχει Λύση»;

Μέρος Β’

Η σύνδεση μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μη read more…

Επιβίωση των επιχειρήσεων = επιβίωση των τραπεζών (Μέρος Α)

Posted by on March 16th, 2017 - 3 Comments
avatar

Σε μία σειρά αλληλένδετων άρθρων, θα εξεταστεί από μια διαφορετική σκοπιά

- η διαμορφούμενη κατάσταση με τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και τα παρεπόμενα τους

- η αλληλεπίδραση μεταξύ της ευρωστίας των επιχειρήσεων και της ευημερίας των τραπεζών του τόπου, που καθιστά τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των τραπεζών αλληλεξαρτώμενα read more…

Repair of Private Sector Balance Sheets Needed for Sustained and Inclusive Economic Growth

Posted by on January 17th, 2017 - 10 Comments
avatar

In most euro area countries the recovery of the real economies from the financial crisis has been weak despite the pursuit of easy monetary policies. And even in economies such as Cyprus where there has been a recent revival of economic growth, the essential conditions and policies for sustaining growth hardly exist (see Manison and Savvides “Towards Sustainable Growth—Rebuilding the Foundations of the Cyprus Economy” http://ssrn.com/abstract=2784802).  At the same time there is growing evidence including  the recent Eurosystem’s Household Finance and Consumption Survey (HFCS) that the benefits of growth are being read more…

What is holding back economic development

Posted by on January 2nd, 2017 - 24 Comments
avatar

Almost four years after the bail-in of March 2013 the fundamentals of the Cyprus Economy remain dire. Despite the completion of the Troika programme and the seemingly good economic indicators, including a growth in GDP of above 2% in the past year, the huge private debt (private debt to GDP was over 350% in mid-2016) remains stubbornly unchanged and affecting all attempts to rebuild the Economy. Moreover, the banking system remains bloated (more than three times the GDP) and rather unstable with about half of exposures still in non-performing loans. Not surprisingly, unemployment remains high (over 12%) and local demand is feeble and projected to remain so for the foreseeable future. read more…

Πίσω στο Μέλλον

Posted by on November 28th, 2016 - 13 Comments
avatar

Στις 6 Ιουνίου 1980 το υπουργικό συμβούλιο της τότε εποχής διόρισε Ερευνητική Επιτροπή για να ερευνήσει τη «νομική και οικονομική θέση και τη διαχειριστική διάρθρωση του συνεργατικού κινήματος και τις πολλαπλές του δραστηριότητες». Στις 19 Οκτωβρίου 1981 ο πρόεδρος (Αντώνης Κούρρης), και τα δύο μέλη (Νίκος Χαραλάμπους και Θεόφιλος Θεοφίλου) υπόβαλαν στο υπουργικό συμβούλιο την έκθεση τους. Τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις εκείνης της έκθεσης, αλλά και διάφορα γεγονότα που μερικοί «τολμηροί» μαρτύρησαν σύμφωνα με την Επιτροπή, read more…

Η μαύρη τρύπα ονόματι Συνεργατισμός

Posted by on November 21st, 2016 - 18 Comments
avatar

Τον Απρίλιο του 2011 είχα γράψει ένα άρθρο για τους κινδύνους και το πιθανό κόστος που υπάρχει από τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ). Αντιγράφω: «Τα ΣΠΙ αναζωογονούν τον ανταγωνισμό στην τοπική αγορά αλλά αυτή η αναζωογόνηση δυστυχώς μπορεί να έρχεται με κάποιο κόστος.  Οι μέτοχοι των ΣΠΙ είναι οι ίδιοι οι καταθέτες τους.  Άρα ο ηθικός κίνδυνος από την κρατική ασφάλεια των καταθέσεων είναι ακόμη μεγαλύτερος απ’ ότι στις τράπεζες.  Οι μέτοχοι των τραπεζών έχουν μεγάλη πιθανότητα να χάσουν τα χρήματα τους από επικίνδυνες τραπεζικές αποφάσεις, read more…